tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 135163499, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, Tel.: +370 37 32 61 40, Faks.: +370 37 32 642 7, pirkimu.grupe@kaunoklinikos.lt, www.kaunoklinikos.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
101737   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vienkartinės priemonės ir tirpalai dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33181200-4
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33100000-1
33141000-0
33124131-2
33141320-9
33141200-2
33181100-3
33141610-9
33631600-8
33181510-0
33181500-7
33692000-7
33692800-5
33695000-8
33141240-4
33621100-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 0,4-1,1 m2 dializatoriai 33181200-4
2 1,3-1,4 m2 dializatorius 33181200-4
3 1,5-1,6 m2 dializatorius 33181200-4
4 1,7-1,8 m2 dializatorius 33181200-4
5 2,0-2,2 m2 dializatorius 33181200-4
6 2,3-2,5 m2 dializatorius 33181200-4
7 1,45-1,6 m2 dializatorius 33181200-4
8 1,7-1,8 m2 dializatorius 33181200-4
9 2,0-2,2 m2 dializatorius 33181200-4
10 1,4-2,2 m2 dializatoriai 33181200-4
11 1,0-2,2 m2 dializatoriai 33181200-4
12 kraujo magistralės 33100000-1
13 kraujo magistralės 33100000-1
14 kraujo magistralės 33100000-1
15 intarpas ir magistralės ,,vienos adatos” hemodializei 33181100-3
16 magistralės ir filtrai Dialog tipo aparatams 33181100-3
17 magistralės ir filtrai Gambro tipo aparatams 33181200-4
18 filtras dializatui Nikkiso tipo hemodializės aparatams 33181200-4
19 magistralių rinkinys dializatoriaus ar filtro pakeitimui 33181100-3
20 magistralė dializatoriaus, filtro ar sorbento kolonėlės sujungimui 33181100-3
21 skysčių surinkimo maišas 33141610-9
22 trišakis perjungiklis ,,vienos adatos” hemodializei 33181100-3
23 kraujo ir kitų magistralių spaustukas 33141000-0
24 kraujo ir kitų magistralių laikikliai 33141000-0
25 arterioveninių fistulių punkcinės adatos 33141320-9
26 priemonės arterioveninių fistulių punkcijoms 33141320-9
27 arterioveninės fistulės kateteriai su adatomis 33141000-0
28 centrinių kraujagyslių kateteriai ir jų priedai 33141200-2
29 dvikanalis kateteris 33141200-2
30 dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris ir prailginimo linijos 33141200-2
31 dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris 33141200-2
32 dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris 33141200-2
33 dvikanalis ilgalaikis implantuojamas vaikiškas kateteris 33141200-2
34 dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris 33141200-2
35 tirpalas kateterių kanalams užpildyti 33692000-7
36 dirbtinis vidinės arterioveninės jungties protezas 33181100-3
37 dirbtiniai vidinės arterioveninės jungties protezai 33181100-3
38 tvarsliava arterioveninių fistulių ir centrinių venų punkcijoms ir kateterių priežiūrai 33141000-0
39 spaudžiamasis hemostatinis tvarstis arterioveninei fistulei 33141000-0
40 vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudiklis 33141000-0
41 vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudiklis 33141000-0
42 užmaunamas tvarstis kateterių priežiūrai 33141000-0
43 tvarstis kateterių fiksavimui 33141000-0
44 koncentruoti druskų tirpalai 33692800-5
45 koncentruotas citratinis druskų tirpalas 33692800-5
46 sausų druskų mišiniai su elektrolitų tirpalu 33692800-5
47 sausas bikarbonatinis druskų mišinys ampulėse 33692800-5
48 sausas bikarbonatinis druskų mišinys ampulėse 33692800-5
49 sterilus 0,9% natrio chlorido tirpalas (1 000 ml) 33692800-5
50 sterilus 5% gliukozės tirpalas (500 ml) 33692800-5
51 50% citrinos rūgšties tirpalas 33631600-8
52 medžiagos dezinfekcijai ir dekalcinacijai 33692800-5
53 kalio jodido testo juostelė 33124131-2
54 priemonės kokybės kontrolei atlikti 33124131-2
55 priemonės kokybės kontrolei atlikti 33124131-2
56 preparatas WTU vandens valymo įrengimams 33631600-8
57 testai psichoaktyvioms medžiagoms ir ŽIV antikūnams nustatyti 33124131-2
58 priemonės Diapact CRRT aparatūrai 33181100-3
59 priemonės Lynda aparatūrai 33181100-3
60 komplektas hemodiafiltracijai Prisma ir Prismaflex aparatu 33181100-3
61 pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas 33181510-0
62 tirpalai citratinei hemodiafiltracijai 33692800-5
63 molekulinės absorbcijos recirkuliacijos sistema (MARS) 33181500-7
64 vienkartinės priemonės ir tirpalai peritoninei dializei 33141200-2
65 priemonės gydomosioms aferezėms Haemonetics frakcionatoriais 33181500-7
66 priemonės gydomosioms aferezėms Cobe Spectra frakcionatoriumi 33181500-7
67 plazmos filtras 33181200-4
68 riboto laidumo plazmos filtras 33181200-4
69 filtras laisvosioms lengvosioms grandinėms šalinti 33181200-4
70 priemonės kaskadinei aferezei 33181500-7
71 priemonės selektyvioms aferezėms 33181500-7
72 sistema bilirubino aferezei 33181500-7
73 sistema selektyviai MTL sorbcijai 33181500-7
74 hemosorbento kolonėlė 33181500-7
75 imunosorbento kolonėlė 33181500-7
76 priemonės kraujo švitinimui ultravioletiniais spinduliais 33141000-0
77 konservantas 33695000-8
78 adata punkcinei inkstų biopsijai 33141320-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-04-07    12:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-03-30 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-04-02 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-03-04 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-03-09 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Septeka" 301501622  Raudondvario pl. 208-16, LT-47154 Kaunas  Lietuva 
UAB "Energenas" 300058451  Breslaujos g. 3-104, LT-44403 Kaunas  Lietuva 
UAB "ILSANTA" 110498671  Gedimino pr. 45-5, LT-01109 Vilnius  Lietuva 
UAB "ARBĖJA" 125761427  Pilies 4-3, LT-01123 Vilnius  Lietuva 
UAB 'OneMed' 111822140  Perkūnkiemio g. 4A-505B, LT-12128 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Molėtų pl.71, LT-08409 Vilnius  Lietuva 
UAB "B.Braun Avitum" 300556854  Miškinių g.6a, LT-04132 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius  Lietuva 
UAB "Renalfarma" 301485538  Žirmūnų g.139a, LT- 09120 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Sorimpeksas' 135733248  Šiaulių g. 16A, LT-44353 Kaunas  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas  Lietuva 
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' 123322285  A. Goštauto g. 12-316, LT-01108 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 29   UAB "Septeka"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  15.120,00  Lt
 70   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  242.214,00  Lt
 27   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  2.961,00  Lt
 29   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  16.380,00  Lt
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  4.326,00  Lt
 39   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  4.473,00  Lt
 21   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  1.638,00  Lt
 29   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  22.968,75  Lt
 30   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  28.021,77  Lt
 57   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  3.738,00  Lt
 69   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  66.150,00  Lt
 72   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  14.175,00  Lt
 12   UAB 'Sorimpeksas'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  55.314,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   17.199,00  Lt 
 2  1   UAB 'Interlux'   14.490,00  Lt 
 2  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   16.380,00  Lt 
 2  3   UAB "TAMRO"   17.010,00  Lt 
 3  1   UAB 'Interlux'   60.375,00  Lt 
 3  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   61.162,50  Lt 
 3  3   UAB "B.Braun Avitum"   73.027,50  Lt 
 4  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   133.113,75  Lt 
 4  2   UAB 'Interlux'   133.980,00  Lt 
 4  3   UAB "TAMRO"   138.600,00  Lt 
 4  4   UAB "B.Braun Avitum"   164.934,00  Lt 
 5  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   97.860,00  Lt 
 5  2   UAB 'Interlux'   99.960,00  Lt 
 5  3   UAB "TAMRO"   100.800,00  Lt 
 5  4   UAB "Renalfarma"   121.548,00  Lt 
 5  5   UAB "B.Braun Avitum"   126.084,00  Lt 
 6  1   UAB "B.Braun Avitum"   9.916,20  Lt 
 7  1   UAB "ARBĖJA"   33.200,00  Lt 
 7  2   UAB "Renalfarma"   39.732,00  Lt 
 8  1   UAB "Renalfarma"   79.464,00  Lt 
 9  1   UAB "Renalfarma"   39.732,00  Lt 
 10  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   81.900,00  Lt 
 10  2   UAB "TAMRO"   85.050,00  Lt 
 10  3   UAB "Renalfarma"   88.074,00  Lt 
 11  1   UAB "TAMRO"   78.750,00  Lt 
 12  1   UAB "B.Braun Avitum"   57.456,00  Lt 
 12  2   UAB "Renalfarma"   65.583,00  Lt 
 12  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   81.900,00  Lt 
 12  4   UAB "TAMRO"   85.050,00  Lt 
 13  1   UAB "TAMRO"   195.300,00  Lt 
 14  1   UAB 'Interlux'   9.555,00  Lt 
 15  1   UAB "TAMRO"   5.670,00  Lt 
 16  1   UAB "B.Braun Avitum"   43.260,00  Lt 
 17  1   UAB "TAMRO"   659.400,00  Lt 
 18  1   UAB 'Interlux'   4.065,60  Lt 
 19  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   7.560,00  Lt 
 20  1   UAB "TAMRO"   420,00  Lt 
 21  1   UAB "ARBĖJA"   3.192,00  Lt 
 21  2   UAB "TAMRO"   4.200,00  Lt 
 22  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   6.016,50  Lt 
 22  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   12.285,00  Lt 
 22  3   UAB "TAMRO"   18.900,00  Lt 
 24  1   UAB "Renalfarma"   5.808,00  Lt 
 25  1   UAB "TAMRO"   33.810,00  Lt 
 25  2   UAB "Renalfarma"   35.910,00  Lt 
 26  1   UAB "Renalfarma"   10.372,95  Lt 
 27  1   UAB "TAMRO"   12.600,00  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   73.347,00  Lt 
 28  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   241.515,23  Lt 
 29  1   UAB "Renalfarma"   23.100,00  Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   31.878,00  Lt 
 31  1   UAB "Renalfarma"   26.019,00  Lt 
 33  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   6.825,00  Lt 
 34  1   UAB "Renalfarma"   14.857,50  Lt 
 35  1   UAB "Renalfarma"   25.735,50  Lt 
 35  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   31.867,50  Lt 
 36  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   14.694,75  Lt 
 37  1   UAB "Energenas"   42.525,00  Lt 
 39  1   UAB "TAMRO"   4.567,50  Lt 
 39  2   UAB "ILSANTA"   6.457,50  Lt 
 39  3   UAB "Renalfarma"   6.772,50  Lt 
 40  1   UAB "ARBĖJA"   2.780,00  Lt 
 40  2   UAB "TAMRO"   3.045,00  Lt 
 41  1   UAB "Renalfarma"   3.388,00  Lt 
 42  1   UAB 'Interlux'   55.650,00  Lt 
 43  1   UAB "Renalfarma"   9.030,00  Lt 
 43  2   UAB 'Interlux'   14.280,00  Lt 
 44  1   UAB "Renalfarma"   94.710,00  Lt 
 44  2   UAB "B.Braun Avitum"   96.390,00  Lt 
 44  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   111.720,00  Lt 
 45  1   UAB "Renalfarma"   50.400,00  Lt 
 46  1   UAB "TAMRO"   455.700,00  Lt 
 47  1   UAB "TAMRO"   14.437,50  Lt 
 47  2   UAB "Renalfarma"   15.540,00  Lt 
 48  1   UAB "TAMRO"   4.462,50  Lt 
 48  2   UAB "Renalfarma"   6.300,00  Lt 
 49  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   34.650,00  Lt 
 50  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   577,50  Lt 
 51  1   UAB 'Interlux'   1.071,00  Lt 
 51  2   UAB "Renalfarma"   1.206,45  Lt 
 51  3   UAB "B.Braun Avitum"   1.633,50  Lt 
 52  1   UAB "TAMRO"   98.962,00  Lt 
 53  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   484,00  Lt 
 54  1   UAB "TAMRO"   315,00  Lt 
 56  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   2.407,90  Lt 
 58  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   18.690,00  Lt 
 59  1   UAB "ARBĖJA"   114.129,20  Lt 
 60  1   UAB "TAMRO"   477.750,00  Lt 
 61  1   UAB "TAMRO"   388.500,00  Lt 
 61  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   409.500,00  Lt 
 61  3   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   415.800,00  Lt 
 62  1   UAB "TAMRO"   6.825,00  Lt 
 63  1   UAB "TAMRO"   36.750,00  Lt 
 64  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   26.163,90  Lt 
 65  1   UAB 'Interlux'   404.577,70  Lt 
 67  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   6.930,00  Lt 
 67  2   UAB "ARBĖJA"   8.484,00  Lt 
 67  3   UAB 'Interlux'   12.285,00  Lt 
 68  1   UAB 'Interlux'   18.375,00  Lt 
 69  1   UAB "TAMRO"   94.500,00  Lt 
 70  1   UAB 'Interlux'   91.507,50  Lt 
 72  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   18.375,00  Lt 
 73  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   112.140,00  Lt 
 74  1   UAB "TAMRO"   5.670,00  Lt 
 75  1   UAB 'Interlux'   79.380,00  Lt 
 77  1   UAB 'Interlux'   2.646,00  Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   5.670,00  Lt 
 78  2   UAB 'OneMed'   7.875,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-22, 24-31, 33-37, 39-54, 56, 58-65, 67-70, 72-75, 77-78  2011-07-14    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-22, 24-31, 33-37, 39-54, 56, 58-65, 67-70, 72-75, 77-78  2011-07-08  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  57  2011-07-08  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  23, 32, 38, 55, 66, 71, 76  2011-07-08  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 21, 40, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARBĖJA" (125761427)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  153.301,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Energenas" (300058451)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  42.525,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 30, 78
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  110.895,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Raimundas  Sakalauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Gintarė  Aleksandravičienė
Telefonas
  +370 37 32 61 40
Elektroninio pašto adresas:
  gintare.aleksandraviciene@kaunoklinikos.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e.p. Nuolatinės pirkimų komisijos pirmininkas_____   __________   _____Edmundas  Varpiotas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)