tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
101082   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  38951000-6
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  19520000-7
19500000-1
33141110-4
33141112-8
33141114-2
33141115-9
33141118-0
33141300-3
33141310-6
33141610-9
33141625-7
33192500-7
33696100-6
33696500-0
33793000-5
33924000-3
38437100-8
38437110-1
38950000-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Rinkinys automatiniam virusinių nukleino rūgščių ekstrakcijai magnetinių dalelių principu 38950000-9
2 Rinkinys automatiniam virusninių nukleino rūgščių ekstrakcijai spin kolonėlių principu 38950000-9
3 Rinkinys ir priemonės RNR ekstrakcijai automatizuotu būdu, tinkantys m2000sp sistemai: 1. Rinkinys RNR ekstrakcijai automatizuotu būdu 2. 1ml antgaliai 3. 200 µl antgaliai 4. 5 ml reakcijos mėgintuvėliai 5. 200 ml reagentų talpos 6. 96 duobučių plokštelės 38950000-9
4 Rinkinys ir priemonės DNR ekstrakcijai automatizuotu būdu, tinkantys m2000sp sistemai: 1. Rinkinys DNR ekstrakcijai 2. 1ml antgaliai 3. 200 µl antgaliai 4. 5 ml reakcijos mėgintuvėliai 5. 200 ml reagentų talpos 6. 96 duobučių plokštelės 38950000-9
5 Rinkinys ir priemonės automatinei nukleino rūgščių ekstrakcijai ir miksų išlašinimui: 1. Rinkinys nukleino rūgščių ekstrakcijai ir miksų išlašinimui 2. 1 ml antgaliai 3. 300 ul antgaliai 4. Optinės 96 šulinėlių PGR plokštelės 5. Optiniai dangteliai 6. 96 šulinėlių plokštelės 7. Aparatinių atliekų surinkimo maišelis 38951000-6
6 Atvirkštinės transkripcijos (AT) rinkinys 38951000-6
7 Galutinio taško 2x PGR reagentų mišinys su Hot Start Taq DNR polimeraze 38951000-6
8 Rinkinys A ir B gripo tikralaikei PGR 38951000-6
9 Rinkinys A gripo bei A/ H1N1v kokybinei tikralaikei vienetapei PGR su AT: 1. Rinkiniai A gripo bei A/ H1N1v kokybinei tikralaikei PGR detekcijai 2. Reagentų rinkinys 3. Spalvinio kompensavimo rinkinys 4. Rinkinys kokybinei tikralaikei paukščių gripo H5 PGR detekcijai 38951000-6
10 Rinkinys tiktralaikei HSV1/2 PGR detekcijai ir diferenciacijai 38951000-6
11 Rinkinys HCV RNR kiekybiniam nustatymui 38951000-6
12 Rinkinys HBV DNR kiekybiniam nustatymui 38951000-6
13 Rinkinys CMV DNR kiekybiniam nustatymui 38951000-6
14 Reagentai ir priemonės ŽIV-1 RNR kiekybiniam nustatymui m2000 sistema: 1. Gausinimo rinkinys automatiniam ŽIV-1 RNR kiekybiniam nustatymui 2. Tikralaikės ŽIV-1 PGR kontrolių rinkinys 3. Tikralaikės ŽIV-1 PGR kalibratorių rinkinys 4. 96 duobučių optinė plokštelė 5. Optinės plokštelės dengiamosios plėvelės 6. Optinis kalibravimo rinkinys 38951000-6
15 Reagentai ir priemonės ŽIV-1 RNR kiekybiniam nustatymui Versant kPCR sistema: 1. Reagentai ir ŽIV-1 RNR kiekybiniam nustatymui 2. ŽIV-1 RNR kiekybinio PGR testo kontrolių ir kalibratorių rinkinys 38951000-6
16 Reagentai automatiniam C. trachomatis ir N. gonorrhoeae DNR nustatymui m2000 sistema: 1. Gausinimo rinkinys 2. Kontrolių rinkinys 38951000-6
17 Reagentai ir priemonės automatiniam C. trachomatis ir N. gonorrhoeae DNR nustatymui Versant kPCR sistema: 1. Reagentai automatiniam C. trachomatis ir N. gonorrhoeae DNR nustatymui Versant kPCR sistema 2. 1 ml antgaliai 3. 300 ul antgaliai 4. Optinės 96 šulinėlių PGR plokštelės 5. Optiniai dangteliai 6. 96 šulinėlių plokštelės 38951000-6
18 Reagentai automatiniam aukštos rizikos ŽPV DNR nustatymui ir tipavimui m2000 sistema: 1. Gausinimo rinkinys automatiniam ŽPV DNR nustatymui ir tipavimui 2. ŽPV PGR kontrolių rinkinys 38951000-6
19 Reagentai automatiniam HLA-B5701 aleliams nustatyti 38951000-6
20 Reagentai automatiniam HIV-1 genotipų ir jautrumo antivirusiniams vaistams nustatymui 38951000-6
21 Reagentai automatiniam HCV genotipų nustatymui m2000sistema: 1. Tikralaikės HCV GT amplifikacijos rinkinys 2. Tikralaikės HCV GT kontrolių rinkinys 38951000-6
22 Reagentai ir priemonės sekoskaitos analizei su genetiniu analizatoriumi 3100-Avant: 1. Kapiliarų puokštė 2. Separacinis gelis 3. 10x elektroforetinis buferis 4. 96 šulinėlių PGR plokštelės 5. Plokštelių dangteliai 6. Plokštelių tarpinės 7. Dejonizuotas formamidas 8. 5 ml stiklinis švirkštas 9. 250 μl stiklinis švirkštas 10. Tarpinė švirkštui 38951000-6
23 Rinkinys ŽPV tipavimui paremtas atvirkštinės hibridizacijos principu 38951000-6
24 Antgaliai: 1. Antgaliai automatinėms pipetėms 2-20µl 2. Antgaliai automatinėms pipetėms 20-200 µl 3. Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 µl 38437110-1
25 PGR mėgintuvėliai 33192500-7
26 PGR mėgintuvėliai 33192500-7
27 PGR mėgintuvėliai 33192500-7
28 Mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
29 Mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
30 Priemonės bandinių paėmimui, saugojimui ir pirminiam apruošimui: 1. Sausi bandinių paėmikliai 2. Sausi bandinių paėmikliai 3. Mėgintuvėliai su lizuojančiu buferiu 4. Bandinių paėmikliai su buferiu 5. 4 ml mėgintuvėliai 6. Užsukami dangteliai 4 ml užsukamiems mėgitnuvėliams 33141118-0
31 Kiuvetės UV-VIS spektrofotometrui 19520000-7
32 Švirkštiniai antgaliai, skirti elektroniam dozatoriui: 1. Švirkštiniai antgaliai 2. Švirkštiniai antgaliai 3. Švirkštiniai antgaliai 4. Švirkštiniai antgaliai 5. Švirkštiniai antgaliai 38437110-1
33 Marlė 33141114-2
34 Vata 33141115-9
35 Plastikiniai flakonai audinių kultūroms, be dujinio filtro: 1. Plastikiniai flakonai audinių kultūroms 2. Plastikiniai flakonai audinių kultūroms 19520000-7
36 Poliesterinė plėvelė 19520000-7
37 Mikroplokštelės 96 duobučių 19520000-7
38 Penicilinas 33696500-0
39 Gentamicinas 33696500-0
40 Acetonas (C3H6O) 33696500-0
41 Tripsinas 33696500-0
42 Versenas 33696500-0
43 Terpė MEM 33696500-0
44 Fetalinis veršelių (embriono) serumas 33696500-0
45 Hepes buferis 1M 33696500-0
46 Plastikinės pipetės: 1. Plastikinės pipetės 2. Plastikinės pipetės 3. Transfer-pipetės 38437100-8
47 Centrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
48 Centrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
49 Kriomėgintuvėliai 33192500-7
50 Kriomėgintuvėliai 33192500-7
51 Mėgintuvėliai audinių kultūroms 33192500-7
52 Centrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
53 Antgaliai: 1. Antgaliai 200 µl 2. Antgaliai 250 µl 3. Antgaliai 300 µl 4. Antgaliai 100-1000 µl 38437110-1
54 Antgaliai: 1. Antgaliai 100 µl 2. Antgaliai 10-200 µl 3. Antgaliai 300 µl 4. Antgaliai 100-1000 µl 38437110-1
55 Objektyviniai stikliukai 33793000-5
56 Objektyviniai stikliukai 33793000-5
57 Reagentai M.hominis ir U.urealyticum nustatymas 33924000-3
58 Reagentai užkrečiamųjų ligų žymenų tyrimams IFA metodu mikroplokštelių metodu: 1. Boreliozės IgG 2. Boreliozės IgM 3. Erkinio encefalito IgG 4. Erkinio encefalito IgM 5. VZM IgM 6. VZV IgG 7. HSV1 IgG 8. HSV2 IgG 9. T.canis IgG 10. HSV1/2 IgM 11. RF sorbentas 12. BEP 2000 antgaliai 300 mkl 13. BEP 2000 antgaliai 1100 mkl 14. Kiti priedai BEP2000 analizatoriui (skiedimo ir plovimo plokštelės) ir kita, reikalinga nurodytiems tyrimams atlikti 33696500-0
59 Reagentai kraujo grupių antigenų ir antikūnų nustatymui: 1. Reagentai kraujo grupės ABO ir Rh D nustatymui plokšteliniu metodu 2. Reagentai kraujo grupės ABO ir Rh D nustatymui stulpeliniu metodu 3. Kontroliniai A, B grupių bei RhD+ ir RhD- eritrocitai 4. Kasetės Kumbso reakcijai atlikti 5. Reagentai Kumbso reakcijos kontrolei 6. Eritocitų suspensija Kumbso reakcijai 33696100-6
60 Reagentai krešėjimo rodiklių tyrimams: 1. Reagentai protrombino laikui nustatyti 2. Reagentai aktyvuoto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymui 3. CaCl2 0,025M 4. Reagentai fibrinogeno nustatymui 5. Patologinė kontrolinė plazma 6. Normali kontrolinė plazma 7. Papildomos priemonės nurodytiems tyrimams atlikti bei kiti priedai ar tirpalai nurodytiems tyrimams atlikti 33696500-0
61 Reagentai sifilio atrankiniams tyrimams: 1. Reagentai VDRL- CSF tyrimams 2. RPR reagentai atrankiniams sifilio tyrimams 33924000-3
62 Reagentai sifilio diagnostikai TPHA metodu 33924000-3
63 Reagentai ŽIV antikūnų patvirtinamiesiems tyrimams: 1. Reagentai ŽIV 1 antikūnų patvirtinimui IB metodu 2. Reagentai ŽIV 2 antikūnų patvirtinimui IB metodu 33924000-3
64 Reagentai infekcinės mononukleozės tyrimams 33924000-3
65 Reagentai biocheminiams tyrimams atlikti: 1. Bendras baltymas 2. Globulinas, albuminas 3. B.bilirubinas 4. Tiesioginis bilirubinas 5. Cholesterolis 6. DTL cholesterolis 7. MTL cholesterolis 8. Kreatininas 9. LDH 10. Fe 11. Mg 12. Laktatai 13. Fosforas P 14. ASLO 15. CRB 16. Trigliceridai 17. Šlapalas 18. ALT 19. AST 20. Šarminė fosfatazė 21. Amilazė 22. Kasos amilazė 23. Lipazė 24. Kreatinkinazė 25. Šlapimo r. 26. Gliukozė 27. Ca 28. gamaGGT 29. Hb A1c 30. Tirpalai, kalibratoriai, kontrolės, kiuvetės ir kitos papildomos priemonės siūlomiems tyrimams atlikti 33696500-0
66 Reagentai atrankiniams ŽIV bei virusinių hepatitų B ir C tyrimams plokšteliniu metodu: 1. a-HBcor antikūnų nustatymui 2. a-HCV antikūnų nustatymui 3. ŽIV1/2 antikūnų atrankiniams tyrimams 33924000-3
67 Reagentai hormonų ir antikūnų tyrimams: 1. T4 2. fT3 3. FSH 4. LH 5. Prolaktinas 6. Progesteronas 7. Estradiolis 8. Testosteronas 9. beta-HCG 10. CA-15.3 11. HIV Ag/Ak 12. HIV Ag 13. HIV Ag confirmation 14. HBsAg 15. antiHBcor 16. antiHBs 17. Toxo IgG 18. CMV IgG 19. CMV IgM 20. AFP 21. CA19.9 22. antiHCV 23. Tirpalai ir papildomos priemonės siūlomiems tyrimams atlikti (pagal poreikį) 33696500-0
68 Reagentai potencialių organų donorų tyrimams atsitiktinio pasirinkimo(Random Access) analizatoriumi: 1. anti-HCV 2. anti-HBs 3. HBsAg kokybinis 4. HBsAg patvirtinamasis 5. antiHBcor 6. antiHBcIgM 7. HBeAg 8. antiHBe 9. Syphilis TP 10. CMV IgG 11. CMV IgM 12. Toxo IgG 13. Toxo IgM 14. ŽTLV1/2 15. anti-CCP 16. Toxo IgG avidiškumas 17. CEA 18. HIV Ag/Ak 19. Tirpalai ir papildomos priemonės siūlomiems tyrimams atlikti 33696500-0
69 Reagentai atsitiktinio pasirinkimo analizatoriui Immulite2000: 1. TSH 2. LT4 3. antiTPO 4. PSA 5. fPSA 6. CA125 7. IgE bendras 8. HAV bendri 9. HAV IgM 10. Rubella IgG 11. Rubella IgM 12. Toxo IgG 13. Toxo IgM 14. Feritinas 15. EBV IgG 16. DHEA-SO4 17. SHBG 18. a-HBs 19. CA19.9 20. Tirpalai ir papildomos priemonės siūlomiems tyrimams atlikti 33696500-0
70 Reagentai limfocitų subpopuliacijų nustatymui 33696500-0
71 Reagentai virusinių ligų žymenų tyrimams mikroplokštelių metodu: 1. Tymų IgG 2. Tymų IgM 3. Raudonukės IgM 4. Reagentai ŽIV1/2 antikūnų tyrimams 5. HBsAg 6. Parotito IgG 7. Parotito IgM 8. HBe ag/ak 9. HBor IgM 10. HBsAg neutralizacijos rinkinys 11. Papildomos priemonės 33924000-3
72 Reagentai hematologiniam analizatoriui 33696500-0
73 Reagentai užkrečiamųjų ligų žymenų tyrimams atsitiktinio pasirinkimo analizatoriumi MIFA metodu: 1. anti-HCV 2. anti-HBs 3. HBsAg 4. antiHBcor 5. CMV IgG 6. CMV IgM 7. Toxo IgG 8. Toxo IgM 9. ŽIV 1/2 gO antikūnų tyrimams 10. Pagalbinės priemonės, tirpalai, kalibratoriai, kontrolės (pagal poreikį) 33696500-0
74 Reagentai užkrečiamų ligų patvirtinamiesiems tyrimams imunobloto metodu: 1. Reagentai Boreliozės IgG imunoblotui 2. Reagentai Boreliozės IgM imunoblotui 3. Reagentai CMV IgM imunoblotui 4. Reagentai EBV IgM imunoblotui 5. Reagentai EBV IgG imunoblotui 6. Reagentai HCV IgG imunoblotui 7. Reagentai T. pallidum IgG imunoblotui 8. Reagentai T. pallidum IgM imunoblotui 9. Reagentai HEV IgG /IgM imunoblotui 10. Reagentai Hanta virusų IgG/IgM imunoblotui 11. Reagentai HTLV I/II imunoblotui 12. Reagentai Parvo B 19 IgM imunoblotui 33696500-0
75 Reagentai toksoplazmozės IgA nustatymui 33924000-3
76 Reagentai Na, K ir Cl tyrimams 33696500-0
77 Juostelės šlapimo analizatoriui 33696500-0
78 Kreditai ENG tyrimams 33696500-0
79 Testai narkotikų aptikimui šlapime 33696500-0
80 Gramo dažai 33696500-0
81 Metileno mėlio dažai 33696500-0
82 Imersinis aliejus 33696500-0
83 1,5 ml mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
84 Kriomėgintuvėliai: 1. Kriomėgintuvėliai 2. Kriomėgintuvėliai 33192500-7
85 Plokštelės hemagliutinacijos reakcijai atlikti 19520000-7
86 Vakuuminės kraujo paėmimo priemonės: 1. Vakuuminiai mėgintuvėliai 2. Vakuuminiai mėgintuvėliai 3. Vakuuminiai mėgintuvėliai 4. Vakuuminiai mėgintuvėliai 5. Saugios adatos 6. Saugus "peteliškės" rinkinys 7. Saugus "peteliškės" rinkinys 8. Vienkartiniai adatų laikikliai 33141300-3
87 Sterilūs vienkartiniai ginekologiniai makšties skėtikliai: 1. Ginekologiniai makšties skėtikliai 2. Ginekologiniai makšties skėtikliai 3. Ginekologiniai šaukštai 19520000-7
88 Objektiniai stikliukai 33793000-5
89 Dengiamieji stikliukai 33793000-5
90 Dezinfekcinės spiritinės servetėlės injekcijoms 33141110-4
91 Maišai medicininėms atliekoms 33141610-9
92 Pleistrai 33141112-8
93 Reagentai a-HDV antikūnų nustatymui 33924000-3
94 Antgaliai: 1. Vienkartiniai antgaliai 2. Vienkartiniai antgaliai 3. Vienkartiniai antgaliai 38437110-1
95 Rinkiniai tinkantys DIGENE įrangai: 1. HPV DNR tyrimų reagentų rinkinys 2. HPV mėginių paėmimo sistema 3. Ilgi antgaliai automatinėms pipetėms 4. HIV žymenų nustatymas imunologinis 5. Mikroplokštelės hibridizavimui 38950000-9
96 Rinkiniai tinkantys "MiniVIDUI": 1. VIDAS EBV VCA IgM 2. VIDAS EBV VCA/EA IgG 3. VIDAS EBV EBNA IgG 33141625-7


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-04-11    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-02-21 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-02-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, 50128 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J.Jasinskio g. 16C, LT-01112 Vilnius   Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų g. 24A-202, LT-09309, Vilnius   Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6-21  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Tiekimo g. 2A, LT-35100, Panevėžys  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: siūlomas rinkinys yra kokybinis, miksas 5 komponentų, pakuotė 120 testų.  17.424,00  Lt
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: siūlomas rinkinys yra kokybinis , pakuotė 120 testų.  17.424,00  Lt
 13   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: siūlomas rinkinys yra kokybinis, miksas 3 komponentų, pakuotė 110 testų.  8.712,00  Lt
 37   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 2 p.  Iki nurodyto termino nepatikslino pasiūlymo: nurodytas katalogo kodas yra ne mikroplokštelių, o plastikinių flakonų audinių kultūroms.  1.730,30  Lt
 46   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 2 p.  Pirkimo dalis Nr. 46.3 neatitinka specifikacijos: kataloge nurodytų Transfer-pipečių tūris yra ne 3,5 ml, o 3 ml.  2.837,45  Lt
 51   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: mėgintuvėlių skersmuo yra ne 16mm, o 17mm, nenurodytas mėgintuvėlių aukštis.  556,60  Lt
 88   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neteisingai įvertinti ir suskaičiuoti prekių kiekiai, suskaičiuota; kaina nurodyta ne pakuotės, o vieno stiklelio.  11,13  Lt
 89   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neteisingai įvertinti ir suskaičiuoti prekių kiekiai, suskaičiuota; kaina nurodyta ne pakuotės, o vieno stiklelio.  0,28  Lt
 58   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Iki nurodyto termino nepatikslintos pirkimo dalių Nr.58.1-58.2, 58.5-58.6 specifikacijos: nepatikslinta,ar rinkiniai tinkami likvoro tyrimams.  88.959,20  Lt
 66   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: pirkimo dalies Nr. 66.1 netinkama fasuotė (6x96), pirkimo dalies Nr. 66.2 netinkami kiekiai ir fasuotė (2x96), pirkimo dalies Nr. 66.3 netinkama fasuotė (6x96); reikalaujama tik ŽIV Ak tyrimams, o ne ŽIV Ak/Ag.  101.589,18  Lt
 71   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: pirkimo dalies Nr.71.4 netinkami kiekiai ir fasuotė (6x96); reikalaujama tik ŽIV Ak tyrimams, o ne ŽIV Ak/Ag, pirkimo dalies Nr.71.5 netinkami kiekiai ir fasuotė (6x96); reikalaujama nemažiau 10 plokštelių pakuotėje, pirkimo dalies Nr.71.10 netinkami kiekiai ir per didelė fasuotė (1x30).  40.925,83  Lt
 75   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos dėl šulinėlių padengimo anti-alfa grandinės antikūnais, siūlomi padengti antigenais.  1.811,37  Lt
 24   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: pirkimo dalies Nr. 24.1 neatitinka fasuotės, nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio, pirkimo dalies Nr. 24.2 neatitinka fasuotės, nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio, pirkimo dalies Nr. 24.3 neatitinka pipečių antgalio diapozonas; neatitinka fasuotė; nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio.  17.073,10  Lt
 54   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  Tikslinant pasiūlymą, pateikti netinkami gamintojo raštai, bukletai, juose nenurodyta, jog antgaliai tinka Eppendorf pipetems.  1.591,15  Lt
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepatikslinta ar mėgintuvėliai atsparūs chloroformui, nepateikti oficialūs gamintojo tai įrodantys dokumentai.  774,40  Lt
 48   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepatikslinta ar mėgintuvėliai atsparūs chloroformui, nepateikti oficialūs gamintojo tai įrodantys dokumentai.  598,95  Lt
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: mėgintuvėlių matmenys: turi būti 16x125 mm, o siūlomame kataloge nurodyta 15x102 mm.  592,90  Lt
 27   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: siūlomi mėgintuvėliai ura 0,5 ml plokščiais dangteliais.  1.839,20  Lt
 43   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: į siūlomos terpės sudėtį įeina ne L-glutaminas, o stabilus glutaminas.  2.178,00  Lt
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitnka specifikacijos: dėl siūlomos fasuotės nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio. Pirkimo dalies Nr.54.2 kataloge nurodyti antgaliai yra ne 10-200 µl, o 2-200 µl, pirkimo dalies Nr. 54.4 kataloge nurodyti antgaliai yra ne 100-1000 µl, o 50-1000 µl.  2.813,25  Lt
 88   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos: neatitinka fasuotės, nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio.  1.442,71  Lt
 46   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatinka specifikacijos: dėl nedalomos (1000 vnt.) fasuotės nėra galimybės nusipirkti minimalaus (500 vnt.) kiekio.  1.409,65  Lt
 47   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatinka specifikacijos: dėl nedalomos (500 vnt.) fasuotės nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio.  284,35  Lt
 48   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatinka specifikacijos: dėl nedalomos (500 vnt.) fasuotės nėra galimybės nusipirkti minimalaus kiekio.  235,95  Lt
 83   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjui atsiėmus pasiūlymą šiai pirkimo daliai.  1,19  Lt
 66   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų: pasiūlyta ne visa pirkimo dalis.  62.726,40  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Interlux'   23.643,40  Lt 
 2  1   UAB 'Interlux'   48.400,00  Lt 
 3  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   67.738,22  Lt 
 4  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   26.903,14  Lt 
 5  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   23.556,28  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.897,00  Lt 
 9  1   UAB "Roche Lietuva"   15.734,74  Lt 
 10  1   UAB "Roche Lietuva"   3.961,06  Lt 
 10  2   UAB 'Interlux'   7.961,80  Lt 
 11  1   UAB 'Interlux'   31.460,00  Lt 
 12  1   UAB 'Interlux'   31.944,00  Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   12.342,00  Lt 
 14  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   150.453,82  Lt 
 15  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   10.890,00  Lt 
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   73.362,30  Lt 
 17  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   32.109,77  Lt 
 18  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   48.220,92  Lt 
 19  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   23.328,80  Lt 
 20  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   56.386,00  Lt 
 21  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   20.418,75  Lt 
 22  1   UAB 'Linea libera'   18.895,36  Lt 
 23  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   13.140,60  Lt 
 24  1   UAB 'Interlux'   15.411,77  Lt 
 25  1   UAB 'Interlux'   326,70  Lt 
 25  2   UAB "Mediq Lietuva"   344,85  Lt 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   399,30  Lt 
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   435,60  Lt 
 26  1   UAB 'Interlux'   1.452,00  Lt 
 27  1   UAB 'Interlux'   435,60  Lt 
 27  2   UAB "Mediq Lietuva"   459,80  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   629,20  Lt 
 27  4   UAB "ARM GATE"   677,60  Lt 
 28  1   UAB "Mediq Lietuva"   302,50  Lt 
 28  2   UAB 'Interlux'   453,75  Lt 
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   726,00  Lt 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   726,00  Lt 
 28  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   998,25  Lt 
 29  1   UAB "Mediq Lietuva"   206,91  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   435,60  Lt 
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50  Lt 
 29  4   UAB 'Interlux'   671,55  Lt 
 29  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   798,60  Lt 
 30  1   UAB 'Interlux'   14.211,45  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   580,80  Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.602,30  Lt 
 33  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   24,68  Lt 
 34  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   81,31  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   329,12  Lt 
 35  1   UAB "ARM GATE"   1.131,35  Lt 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.361,25  Lt 
 35  3   UAB 'Interlux'   2.344,38  Lt 
 36  1   UAB 'Interlux'   1.040,60  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.722,50  Lt 
 37  2   UAB 'Interlux'   2.904,00  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   423,50  Lt 
 41  1   UAB 'Interlux'   2.904,00  Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.630,00  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   326,70  Lt 
 42  2   UAB 'Interlux'   423,50  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   677,60  Lt 
 43  2   UAB 'Interlux'   2.758,80  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   11.616,00  Lt 
 44  2   UAB 'Interlux'   12.196,80  Lt 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14.665,20  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   369,05  Lt 
 45  2   UAB 'Interlux'   1.270,50  Lt 
 46  1   UAB 'Interlux'   1.575,42  Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.687,95  Lt 
 47  1   UAB "ARM GATE"   296,45  Lt 
 47  2   UAB 'Interlux'   314,60  Lt 
 48  1   UAB "ARM GATE"   254,10  Lt 
 48  2   UAB 'Interlux'   272,25  Lt 
 49  1   UAB 'Interlux'   514,25  Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   532,40  Lt 
 49  3   UAB "Mediq Lietuva"   586,85  Lt 
 50  1   UAB 'Interlux'   707,85  Lt 
 50  2   UAB "Mediq Lietuva"   726,00  Lt 
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   738,10  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.512,50  Lt 
 51  2   UAB 'Interlux'   3.448,50  Lt 
 52  1   UAB 'Interlux'   774,40  Lt 
 53  1   UAB 'Interlux'   2.736,72  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.819,84  Lt 
 54  2   UAB 'Interlux'   2.069,10  Lt 
 54  3   UAB "ARM GATE"   2.111,45  Lt 
 54  4   UAB "Mediq Lietuva"   9.619,50  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.040,60  Lt 
 57  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   21.175,00  Lt 
 57  2   UAB "DIAMEDICA"   26.620,00  Lt 
 57  3   UAB 'Interlux'   41.079,50  Lt 
 58  1   UAB 'Interlux'   64.035,02  Lt 
 58  2   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   76.436,70  Lt 
 59  1   UAB 'Interlux'   8.869,30  Lt 
 60  1   UAB 'Interlux'   20.249,35  Lt 
 61  1   UAB 'Interlux'   21.968,76  Lt 
 62  1   UAB 'Werfen LT'   1.996,50  Lt 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.630,00  Lt 
 62  3   UAB 'Interlux'   3.448,50  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   26.036,00  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   571,12  Lt 
 64  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   629,20  Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.178,00  Lt 
 65  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   113.301,98  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   48.363,70  Lt 
 66  2   UAB 'Interlux'   70.845,50  Lt 
 67  1   UAB "Roche Lietuva"   78.824,22  Lt 
 68  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   145.501,29  Lt 
 69  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   125.404,40  Lt 
 71  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   28.028,44  Lt 
 71  2   UAB 'Interlux'   42.294,34  Lt 
 72  1   UAB 'Werfen LT'   29.625,64  Lt 
 73  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   57.285,03  Lt 
 74  1   UAB 'Interlux'   24.623,50  Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.032,80  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   3.630,00  Lt 
 76  1   UAB 'Interlux'   8.167,50  Lt 
 77  1   UAB 'Interlux'   242,00  Lt 
 78  1   UAB 'Interlux'   5.082,00  Lt 
 79  1   UAB 'Interlux'   3.339,60  Lt 
 79  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   43.923,00  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   168,92  Lt 
 80  2   UAB 'Interlux'   193,60  Lt 
 81  1   UAB 'Interlux'   290,40  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   677,60  Lt 
 82  2   UAB 'Interlux'   968,00  Lt 
 82  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.113,20  Lt 
 82  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.260,00  Lt 
 83  1   UAB "ARM GATE"   919,60  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   968,00  Lt 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.178,00  Lt 
 83  4   UAB 'Interlux'   2.250,00  Lt 
 84  1   UAB 'Interlux'   5.082,00  Lt 
 84  2   UAB "Mediq Lietuva"   5.687,00  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.512,50  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.681,90  Lt 
 85  3   UAB 'Interlux'   2.420,00  Lt 
 86  1   UAB 'Interlux'   46.651,55  Lt 
 87  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   3.103,65  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.751,80  Lt 
 87  3   UAB 'Interlux'   8.712,00  Lt 
 87  4   UAB "Mediq Lietuva"   9.256,50  Lt 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.331,00  Lt 
 88  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.512,50  Lt 
 88  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.662,00  Lt 
 88  4   UAB "ARM GATE"   4.525,40  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   41,14  Lt 
 89  2   UAB "Mediq Lietuva"   82,28  Lt 
 89  3   UAB 'Interlux'   96,80  Lt 
 89  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106,48  Lt 
 89  5   UAB "ARM GATE"   211,75  Lt 
 90  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   453,75  Lt 
 90  2   UAB "Mediq Lietuva"   907,50  Lt 
 90  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.633,50  Lt 
 91  1   UAB 'Interlux'   22.385,00  Lt 
 92  1   UAB "Mediq Lietuva"   544,50  Lt 
 92  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   617,10  Lt 
 93  1   UAB 'Interlux'   3.146,00  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.783,80  Lt 
 94  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.045,70  Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.897,00  Lt 
 94  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   12.947,00  Lt 
 94  4   UAB "ARM GATE"   17.956,40  Lt 
 94  5   UAB 'Interlux'   19.021,20  Lt 
 94  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   19.299,50  Lt 
 94  7   UAB "Elymus"   36.678,60  Lt 
 95  1   UAB 'Interlux'   60.282,20  Lt 
 96  1   UAB "DIAMEDICA"   2.784,21  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-5, 8-37, 40-55, 57-69, 71-96  2011-06-29    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 8-37, 40-55, 57-69, 71-96  2011-06-29  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  6-7, 38-39, 56, 70  2011-06-29  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54, 80, 88, 89
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.360,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 57, 68, 73
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  640.799,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 37, 40, 44, 51, 55, 82
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  23.534,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35, 47, 48, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.601,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 29, 92, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.099,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 15, 17, 65, 69, 71
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  325.548,79 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 41, 46, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 91, 93, 95
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  466.750,33 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 96
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.784,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 22
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  16.396,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 63, 66, 75, 85
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  84.842,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 33, 34, 87, 90
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.663,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31, 42, 43, 45, 64
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.525,27 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  31.358,14 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 10, 67
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  97.144,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Morkūnas  Bronius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Medicinos mikrobiologė
Vardas, pavardė
  Aistė  Dainauskaitė
Telefonas
  +370 5 20105496
Elektroninio pašto adresas:
  aiste.dainauskaite@nvspl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Šio pirkimo skelbimas 2011-04-06 leidimo "Valstybės žinios" priedo "Informaciniai pranešimai" Nr.27 buvo patikslintas.


  _____Direktorius_____   __________   _____Romualdas  Brusokas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)