tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB LESTO
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302577612, Žvejų g. 14, Vilnius, Tel.: +370 5 251 4622, Faks.: +370 5 251 4628, algirdas.tankevicius@lesto.lt, www.lesto.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
103524   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  7

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 16     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
ATLIEKŲ PERDAVIMO ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS PASLAUGŲ PIRKIMAS 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  90500000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1-a Pirkimo objekto dalis: 1.1 izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, 13 03 10* kodas; 1.2. izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB, ; 13 03 01* kodas 1.3. absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis, 13 03 02* kodas; 1.4. absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02, 15 02 03 kodas; 1.5. dažų ir lako atliekos, 13 03 12 kodas; 1.6. dažų ir lako atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, 13 03 11* kodas. 90500000-2
2 2-a Pirkimo objekto dalis: 2.1. gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, 13 05 03* kodas; 2.2. izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto, 13 03 10* kodas. 90500000-2
3 3-ia Pirkimo objekto dalis: 2.2.3.1. kitos baterijos ir akumuliatoriai, 16 06 05 kodas; 2.2.3.2. atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai, 16 06 06* kodas; 2.2.3.3 baterijos ir akumuliatoriai, 20 01 33* ir 20 01 34 kodai. 90500000-2
4 4-a Pirkimo objekto dalis: 4.1. kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kt. cheminių pavojingų medžiagų, 17 04 10* kodas; 4.2. transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), 16 02 09* kodas. 90500000-2
5 5-a Pirkimo objekto dalis: 2.2.5.1 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 20 01 36 kodas; 2.2.5.2. kabeliai nenurodyti 17 04 10, 17 04 11 kodas. 90500000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintos skelbiamos derybos 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-04-26    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-04-07 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-04-13 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko" 145496114  Gedimino pr. 26, Vilnius  Lietuva 
UAB "Jukneda" 302346712  Giraitės g. 14, LT-54471, MARGAVOS K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" 120504795  Palemono g. 1, Kauno m., 52159 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Izola" 181251940  Elektrinės g. 21a, Elektrėnų rm., 4061 Elektrėnų sav.  Lietuva 
UAB "AV investicija" 300114003  P. Puzino g. 9, Panevėžio m., 35173 Panevėžio m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-5   UAB "AV investicija"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepateikė užpildytos tiekėjo sąžiningumo dklaracijos    
 1, 3, 5   UAB "Jukneda"  39 str. 2 d. 1 p.  Paslaugų teikėjas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   9.400,00  Lt 
 2  2   UAB "Jukneda"   11.625,00  Lt 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"   25.750,00  Lt 
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Izola"   67.000,00  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   6.250,00  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"   7.600,00  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Izola"   16.870,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2, 4  2011-06-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2  2011-05-27  AB LESTO Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas, protokolas Nr. 11SP-1499
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  4  2011-05-27  AB LESTO Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas, protokolas Nr. 11SP-1499
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras  1  2011-05-11  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų [irkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos pirkimo procedūros
Nutraukus pirkimo procedūras  3  2011-05-11  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų [irkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos pirkimo procedūros
Nutraukus pirkimo procedūras  5  2011-05-11  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų [irkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos pirkimo procedūros
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos procedūros 
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos procedūros 
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7.4. punktu nutrauktos procedūros 


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 4
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko" (145496114)
Sutarties sudarymo data:
2011-06-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 98.010,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Ramutė  Ribinskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnysis pirkimų vadybininkas
Vardas, pavardė
  Tankevičius  Algirdas
Telefonas
  +370 5251 4622
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.tankevicius@lesto.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Pirkimas vykdomas CVPIS priemonėmis


  _____Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė_____   __________   _____Ramutė  Ribinskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)