tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302471242, Žygimantų 9, Vilnius, Tel.: (8-5) 2624672, Faks.: (8-5)2123073, algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
102719   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Baltyminės medžiagos, įvairūs cheminiai produktai ir medicininiai reikmenys 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  19520000-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24931250-6
24960000-1
33140000-3
33793000-5
38437000-7
38515000-8
38950000-9
38970000-5
18424300-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Drėgmės tamsi kamera imunohistochemijos dažymui 20-čiai objektinių stiliukų. 33140000-3
2 Metalinės audinio įliejimo formelės 7 x 7 x 6 mm. 33140000-3
3 Metalinės audinio įliejimo formelės 15 x 15 x 6 mm. 33140000-3
4 Metalinės audinio įliejimo formelės 24 x 24x 6 mm. 33140000-3
5 Azacitidinas injekcijoms liofilizuoti milteliai in 100 mg 33140000-3
6 "Lustai PPR 25 mm diametro, 1.0 mm storio apskritos stiklinės (n0 1.519) plokštelės pilnai padengtos 1.5 nm storio titano sluoksniu ir 50 nm aukso sluoksniu. Jutiklių lustai privalo tikti Autolab ESPRIT PPR analizatoriui. " 33140000-3
7 "SPR lustų valymo servetėlės Sausos, skirtos optinių stiklų valymui, nepalieka žymių ir nebraižančios paviršiaus, pakuotėje turi būti 100 servetėlių. 33140000-3
8 Palyginamieji Ag/AgCl elektrodai skirti AUTOLAB Esprit Paviršiaus Plazmonų Rezonanso įrenginio elektrocheminei celei 33140000-3
9 Antikūnas prieš žmogaus CD 34, klonas 4H11, izotipas-pelės IgG1, žymėtas FITC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
10 Antikūnas prieš žmogaus CD 140a, klonas αR1 izotipas-pelės IgG2, žymėtas PE gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
11 Antikūnas prieš žmogaus CD 140b, klonas 18A2 izotipas-pelės IgG1, žymėtas APC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
12 Antikūnas prieš žmogaus CD 141, klonas 1A4, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
13 Antikūnas prieš žmogaus CD 146, klonas P1H12, izotipas-pelės IgG1, žymėtas FITC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
14 Antikūnas prieš žmogaus CD 181, klonas 5A12, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas FITC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
15 Antikūnas prieš žmogaus CD 182, klonas 6C6, izotipas-pelės IgG1, žymėtas FITC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
16 Antikūnas prieš žmogaus CD 184, klonas 12G5, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas APC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
17 Antikūnas prieš žmogaus CD 185, klonas RF8B2, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas Alexa Fluor® 647 gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
18 Antikūnas prieš žmogaus CD 192, klonas 48607, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas Alexa Fluor® 647gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
19 Antikūnas prieš žmogaus CD 193, klonas 5E8, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas PE gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
20 Antikūnas prieš žmogaus CD200, klonas MRC OX-104, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
21 Antikūnas prieš žmogaus CD318, klonas CUB1, izotipas-pelės IgG2, žymėtas APC gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
22 Antikūnas prieš žmogaus CD349, žymėtas Alexa Fluor® 647, arba PE, arba APCgamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
23 Antikūnas prieš žmogaus anti-human STRO-1, klonas STRO-1, izotipas-pelės IgM, žymėtas Alexa Fluor® 647 gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
24 Antikūnas prieš žmogaus CD 49c, klonas C3 II.1, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
25 Antikūnas prieš žmogaus CD 105, klonas SN6, izotipas-pelės IgG1, žymėtas APCgamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
26 Antikūnas prieš žmogaus CD 106, klonas BBIG-V3 (IE10) izotipas-pelės IgG1 arba IgG2b, žymėtas PE. gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
27 Antikūnas prieš žmogaus CD 106, klonas STA izotipas-pelės IgG1 arba IgG2b, žymėtas PE. gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
28 Antikūnas prieš žmogaus lygiųjų raumenų aktiną, izotipas-pelės, žymėtas FITC arba PE.gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
29 Ožkos Antikūnas prieš pelės IgG, žymėtas PE. Gamintojo patvirtinta, kad tinka tėkmės citometrijai. 24960000-1
30 Izotipinė kontrolė, ožkos IgG, žymėti PE. gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
31 Antikūnas prieš žmogaus baltymą S100A4, izotipas-pelės, gamintojo patvirtinta, kad tinka tėkmės citometrijai. 24960000-1
32 Izotipinė kontrolė pelės IgM k, žymėtas Alexa Fluor® 647 gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
33 Izotipinė kontrolė pelės IgG2b, žymėtas Alexa Fluor® 647 gamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
34 Izotipinė kontrolė pelės IgG2b, žymėtas APCgamintojo patvirtintas, kad tinka tėkmės citometrijai 24960000-1
35 "Žmogaus augimo hormonas Valytas žmogaus augimo hormonas. Išskirtas iš priešakinės žmogaus hipofizės liaukos. Liofilizuotas (0.05 M NH4HCO3), baltymo koncentracija 1.0 mg/ml. " 24960000-1
36 "Pelės antikūnai prieš žmogaus augimo hormoną Monokloniniai, minimalus reaktingumas su kitais hipofizis hormonais, klonas 7C8, klasė IgG1, baltymo koncentracija 1mg/ml PBS buferyje pH 7.2, 0.1% Na azido. " 24960000-1
37 "Antikūnai prieš pelės IgG1 klasės antikūnus Antikūnai turi būti specifiški Fc sričiai, baltymo koncentracija 1.0 mg/ml PBS buferyje pH 7.4. " 24960000-1
38 "Baltymų molekulinės masės markeriai: Spalvoti, ribos 260-10 kDa, 10 skirtingos masės markerių " 24960000-1
39 "Jaučio serumo albuminas. Tinkamas imunoanalizei, grynumo koficientas: > 96 %, laikymo temperatūra: 2 – 8 °C, liofilizuotas, pakuotėje 10 g " 24960000-1
40 Polikloniniai triušio antikūnai prieš žmogaus baltymą S100. Tinkantis imunohistochemijai parafininiuose preparatuose. Firmos DAKO Kat. Nr. Z 0311 arba analogiškas 24960000-1
41 Recombinantinis pelių ICAM-1/CD54 Fc Chimera, 50mg baltymo pakuotėje. Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas 24960000-1
42 Žiurkės monokloniniai antikūnai prieš pelių CXCR2 / IL-8 RB konjuguoti su PE (Phycoerythrin). Klonas:242216. Turėtų būti to paties gamintojo kaip ir rekombinantinis pelių ICAM-1/CD54 Fc Chimera. Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas 24960000-1
43 Monokloninis žiurkės antikūnas prieš pelės CD88, klonas 20/70, izotipas IgG2b, žymėtas Alexa Fluor® 488. Skirtas tėkmės citometrijai. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 testai. 24960000-1
44 Monokloninis žiurkės antikūnas prieš pelės CD18, klonas C71/16, izotipas žiurkės IgG2a, žymėtas R-PE. Skirtas tėkmės citometrijai. Pakuotėje na mažiau kaip 0,5ml 24960000-1
45 Rekombinantinis pelės MIP-2 baltymas, tinkantis Elisa bei blotingui. Grynumas ne mažiau kaip 98%, endotoksinų ne daugiau kaip 0.1 ng/ug. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 µg. 24960000-1
46 Mitoksantrono dihidrochloridas - ≥97% grynumo, Sigma M6545 arba analogiškas 24960000-1
47 Rekombinantinis žmogaus SDF-1 (Stromal Cell-Derived Factor 1), tinkamas ląstelių kultūrai 24960000-1
48 HEPES, ≥99.5%, tinkantis ląstelių kultūroms 24960000-1
49 Glicerolis ~99% švarumo, tinkantis ląstelių kultūroms 24960000-1
50 Na3 citratas (trinatrio citratas), vandeninio tirpalo pH 7-9, ≥99.0% 24960000-1
51 Fikolas (Ficoll-Paque) 1.077 g/mL ląstelių atskyrimui tankio gradiente, sterilus 24960000-1
52 Natrio alginatas, patikrintas, kad tinka želatinizacijai, ląstelių imobilizacijai 24960000-1
53 RIPA buferis. Reikalinga tęstiniams darbams. Pierce, kat. Nr. 89901 24960000-1
54 Imunocheminio dažymo stiprintojas (Immunostain Enhancer). Analogiškas Pierce, kat. Nr. 46645 24960000-1
55 Proteazių inhibitorių kokteilis. Analogiškas Pierce, kat. Nr. 78439 24960000-1
56 Rinkinys biotilinimui. Reikalinga tęstiniams darbams. Pierce, kat. Nr. 21425 (EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit) 24960000-1
57 Biotilinimo reagentas. Reikalinga tęstiniams darbams. Pierce, kat. Nr. 21425 (EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin) 24960000-1
58 Jaučio serumo albuminas, ≥96%, pH 7, tinkantis ląstelių kultūrai ir ELISA blokavimui, liofilizuotas, SIGMA A-2153 arba analogiškas. 24960000-1
59 PBS, pH 7.4, miltelių pavidale, tirpinamas 1 L vandens, Sigma, Kat. Nr.: P5368-10PAK 24960000-1
60 HCl standartinis tirpalas FIXANAL, koncentratas 0,1 M. Sigma Aldrich Kat. Nr. 32042 arba analogiškas. 24960000-1
61 Buferis koncentratas FIXANAL, pH 4.0. Sigma Aldrich Kat. Nr. 38743-1EA. 24960000-1
62 Kalibravimo buferis pH-metrui, pH 4.01, 20 ml maišeliuose, Carl-Roth Kat.Nr N320.1 arba analogiškas. 24960000-1
63 Kalibravimo buferis pH-metrui, pH 7.01, 20 ml maišeliuose, Carl-Roth Kat.Nr N321.1 arba analogiškas. 24960000-1
64 Azoto rūgštis, chemiškai švari, 64 - 66% 24960000-1
65 TBS buferis, tabletės, Sigma Aldrich Kat. Nr. T5030-50TAB arba analogiškas 24960000-1
66 Formalino fosfatinis tirpalas, 10 %, histologijos darbams. Roth, Kat. Nr.: A146.1 arba analogiškas. 24960000-1
67 PBS pH 7,0, milteliai, Dako kat.No S3020 arba analogiškas. 24960000-1
68 TBS (Tris-Buffered saline) milteliai Dako kat.No S3001 arba analogiškas. 24960000-1
69 CaCl2, švarumas ≥97.0%, Roth, kat. Nr.: CN92.2 arba analogiškas. 24960000-1
70 KCl, švarumas >99,0 %, tinkantis ląstelių kultūroms, Sigma-Aldrich, Kat.Nr.:P9541 arba analogiškas. 24960000-1
71 Natrio hidrokarbonatas (NaHCO3), tinkantis ląstelių kultūroms, Sigma-Aldrich, Kat. Nr.:S5761 arba analogiškas. 24960000-1
72 Natrio dihidrofosfatas (Na2HPO4), bevandenis, švarumas ≥99%, tinkantis ląstelių kultūroms; Sigma-Aldrich, Kat.Nr.: S5136 arba analogiškas. 24960000-1
73 Magnio chloridas (MgCl2x6H2O), švarumas >99,0 %, tinkantis ląstelių kultūroms, Sigma-Aldrich, Kat.Nr.:M2670 arba analogiškas. 24960000-1
74 D-gliukozė (milteliai), švarumas 99.5%, Sigma-Aldrich, Kat.Nr.: 67528 arba analogiška. 24960000-1
75 Lipopolisaccharidai iš Escherichia coli, tinka ląstelių kultūroms, γ-iradijuoti 24960000-1
76 Tripsino EDTA tirpalas: Skirtas audinių ir monosluoksnių ląstelių disociacijai. Į sudėtį turi įeiti: 2.5 g⁄L of Tripsino, 0.38 g⁄L of EDTA 4Na, fenolio raudonis ir HBSS. 24960000-1
77 Baltymu molekulinio svorio standartas 40.0 – 212.0 kDa, skirtas 4-20% PAGE geliams 24960000-1
78 Žmogaus matrikso metaloproteinazė-1 24960000-1
79 Žmogaus matrikso metaloproteinazė-3 24960000-1
80 Žmogaus matrikso metaloproteinazė-13 24960000-1
81 "PBS buferio tabletės Pakuotėje 100 tabl., 1 tabletė - 500ml paruošto buferio: 0.01 M fosfatinis buferis, KCl ne daugiau 0.0027 M, NaCl ne daugiau 0.14 M, pH 7.4 (25° C) " 24960000-1
82 Akrilamidas, švarumo laipsnis tinkamas elektroforezei, 99+% 24960000-1
83 N,N‘ – metilenbisakrilamidas, švarumas 99+% 24960000-1
84 Tris(hidroksimetil)aminometano hidrochloridas (TRIS-HCl), švarumas 99+% 24960000-1
85 Glicinas, švarumas 99% 24960000-1
86 "N-(3-Dimetilaminopropil)-N’-etil-karbodiimido hidrochloridas (EDCHCl) Grynumas ne mažiau kaip 99% " 24960000-1
87 Vandenilio peroksidas 30%, ypatingai švarus analizei 24960000-1
88 Acetonas, švarumas ≥ 99.5 % 24960000-1
89 "3-Aminoftalio hidrazidas (cas 521-31-3), švarumas ≥ 97 %, 24960000-1
90 "N-(4-aminobutil)-N-etilizoluminolas (cas 66612-29-1) (C14H20N4O2) Grynumas ne mažiau kaip 90%, nuo pagaminimo galioja nemažiau nei 3 metus, molekulinė masė 276,33. " 24960000-1
91 "N-Hydroxysuccinimidas (NHS) Grynumas ne mažiau kaip 99% " 24960000-1
92 Luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), tinkamas chemiliuminescencinei analizei. 97 % grynumas, 24960000-1
93 Isoluminol (6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), tinkamas chemiliuminescencinei analizei. Grynumas ne mažiau 98% 24960000-1
94 SYTO® 9. Žalias fluorescencinis nukleorūgščių dažas skirtas DNR ir RNR vizualizavimui eukariotinėse ląstelėse, gram-teigiamose bei gram-neigiamose bakterijose .Fluorescencijos spektras ne siauresnis kaip 485-501nm. Supakuotas po ne mažiau nei 100 µl, 5mM tirpalas DMSO. 24960000-1
95 Imersinis aliejus IMMOIL-F30CC. Nefluorescuojantis imersinis aliejus 30ml. Lūžio rodiklis 1,518, Abbe skaičius 41, klampa ne mažiau nei 450 cSt (esant 23°C). Sumazina autofluorecencija. Tiekejas turi būti oficialus gamintojo atstovas 24960000-1
96 Perkolis (Percoll). Tirpalo paskirtis - Ląstelių, subląstelinių struktūrų ir mažų virusų atskyrimui (ne mažiau, kaip iki ~ 70S) išsaugant morfologines savybes. Netoksiškas ląstelėms. Nustatoma joninė jėga ir pH. Gradiento formavimas: Gali būti suformuojamas iš anksto, arba spontaniškai centrifuguojant fiksuoto kampo rotoriumi. Tankio gradient ribos: Ne siauresnės, kaip 1,0-1,3 g/ml. Laidumas: Iki 100 mS/m. Gali būti sterilizuojamas autoklavuojant 24960000-1
97 Filtras invertuotam fluorescentiniam mikroskopui Nikon TE2000: FITC fluorescencijai, EX 465-495 nm, veidrodis DM505, BA 515-555. Nikon kodas B-2E/C (FITC) 38515000-8
98 Filtras invertuotam fluorescentiniam mikroskopui Nikon TE2000: DAPI fluorescencijai, EX 340-380 nm, veidrodis DM400, BA 435-485. Nikon kodas UV-2E/C (DAPI) 38515000-8
99 Latekso pirštinės be miltelių, vienkartinės, dėžutėse, S dydžio. 18424300-0
100 Latekso pirštinės be miltelių, vienkartinės, dėžutėse, M dydžio. 18424300-0
101 Latekso pirštinės be miltelių, vienkartinės, dėžutėse, L dydžio. 18424300-0
102 "Pirštinės laboratorinės Vienkartinės, lateksinės (storis ne daugiau 0.25 mm), natūrali spalva, be pudros, nesterilios, skirtos apsaugai nuo cheminių medžiagų, dydis M, ilgis nemažiau 240 mm., kiekis įpakavime 100 vnt. " 18424300-0
103 Objektiniai stikleliai su matiniu lauku ir pjautu kraštu. 33793000-5
104 Dengiamieji stikleliai, 18 x 18 mm. 33793000-5
105 Dengiamieji stikleliai, 24 x 32 mm. 33793000-5
106 Dengiamieji stikleliai, 24 x 40 mm. 33793000-5
107 Piesta ir grūstuvėlis audinių homogenizavimui. Porcelianiniai. Piesta 70 ml talpos, 40 mm aukščio, 63 mm skersmens. Grūstuvėlis 125 mm ilgio su 28 mm skersmens galvute. Trinamieji paviršiai matiniai. 33793000-5
108 Antgaliai su filtru dėžutėse po 96, sterilūs. Skysčio paėmimo tūris 0,1-10 µl .Dėžutės saugiai užsidarančios ir autoklavuojamos. Turi tikti pipetėms Thermo Scientific Finnpipette, reikalingas gamintojo patvirtinimas. Sertifikuoti be DNA-zių ir RNA-zių. .Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
109 Antgaliai pipetei, skysčio paėmimo tūris 0,1 - 10 µl. Tinkantys Thermo Finnpipette pipetems ir 1.1. pozicijos antgalių dėžutėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
110 Antgaliai su filtru dėžutėse po 96, sterilūs. Skysčio paėmimo tūris 0,2-20 µl.Turi tikti pipetėms Thermo Scientific Finnpipette. Dėžutės saugiai užsidarančios ir autoklavuojamos. Sertifikuoti be DNA-zių ir RNA-zių. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
111 Antgaliai su filtru dėžutėse po 96. Sterilūs. Skysčio paėmimo tūris 20-200 µl. Dėžutės saugiai užsidarančios ir autoklavuojamos. Turi tikti pipetėms Thermo Scientific Finnpipette, reikalingas gamintojo patvirtinimas. Sertifikuoti be DNA-zių ir RNA-zių. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
112 Antgaliai pipetei, skysčio paėmimo tūris 20-200 µl. Tinkantys Thermo Finnpipette pipetems ir 3.1. pozicijos antgalių dėžutėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
113 Antgaliai su filtru dėžutėse po 96, sterilūs. Skysčio paėmimo tūris 100-1000 µl .Turi tikti pipetėms Thermo Scientific Finnpipette, reikalingas gamintojo patvirtinimas. Sertifikuoti be DNA-zių ir RNA-zių.Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
114 Antgaliai pipetei, skysčio paėmimo tūris 5-300 µl. Tinkantys Thermo Finnpipette pipetems ir Finntip antgalių dėžutėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
115 5 ml serologinė pipetė, pagaminta iš polistireno, sterili, individualiai įpakuota, su neigiamos gradacijos skale, spalva koduotas vatos kaištukas, sertifikuota necitotoksiška, nepirogeniška, nesukelianti hemolizės. 38437000-7
116 10 ml serologinė pipetė, pagaminta iš polistireno, sterili, individualiai įpakuota, su neigiamos gradacijos skale, spalva koduotas vatos kaištukas, sertifikuota necitotoksiška, nepirogeniška, nesukelianti hemolizės. 38437000-7
117 Antgaliai Finntip Flex 10 ml, pailginti, graduoti po 1 ml, Finnpipette pipetei. Thermo Scientific Kat. Nr.94060970 arba analogiški. Pateikti pavyzdžius 38437000-7
118 Antgaliai Finntip Flex 10 ml, sterilūs, pailginti, graduoti po 1 ml, Finnpipette pipetei. Thermo Scientific Kat. Nr.94060973 arba analogiški. Pateikti pavyzdžius 38437000-7
119 "Antgaliai Thermo scientific ir Eppendorf research firmų automatinėms pipetėms 2-200 µl (geltoni) Antgaliai privalo būti be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių, PGR poduktų. " 38437000-7
120 "Antgaliai Thermo scientific ir Eppendorf research firmų automatinėms pipetėms 50-1000 µl (mėlyni) Antgaliai privalo būti be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių, PGR poduktų. " 38437000-7
121 PES (Polyethersulfone) vienkartinis filtras su 25 mm diametro membrana, porų dydis 0,2 mkm, tvirtinamas ant švirkšto, dvi Luer-Lock tipo jungtys, individualiai supakuoti, sterilūs. Būtina pateikti pavyzdį 19520000-7
122 Koštuvėlis ląstelėms 40 mkm, sterilus, individualiai įpakuotas po 1 vnt., įstatomas į standartinį 50 ml mėgintuvėlį. Beckton Dickinson kat.nr. 352340 arba analogiškas 19520000-7
123 Koštuvėlis ląstelėms 100 mkm, sterilus, individualiai įpakuotas po 1 vnt., įstatomas į standartinį 50 ml mėgintuvėlį. Beckton Dickinson kat.nr. 352360 arba analogiškas 19520000-7
124 Filcon filtrai, 50 μm sterilūs, tvirtinami ant švirkšto. 19520000-7
125 Filcon filtrai, 70 μm sterilūs, tvirtinami ant švirkšto. 19520000-7
126 Petri lėkštelės (2-jų dalių su dangteliais) sterilios, 100 x 20 mm diametro. Tinkamos kultivuoti adhezines ląsteles 19520000-7
127 Dializės membrana. MWCO-1 kDa. Plotis-38 mm. Ilgis 4m. Analogiškas Spectrumlabs. Kat. Nr. 132638 19520000-7
128 Koncentravimo kolonėlės. Reikalinga tęstiniams darbams. Millipore, kat. Nr. Cat. Nr. 4304. 19520000-7
129 Koncentravimo kolonėlės. Reikalinga tęstiniams darbams. Millipore, kat. Nr. Cat. Nr. UFC805024 (Amicon Ultra-4 Ultracel-50). 19520000-7
130 Biopsinės kasetės standartinės, be dangtelio, histologiniam įliejimui į parafiną. Atsparios tirpikliams, dekalcifikatoriams ir histologiniams tirpalams. Diapath Kat.No 070200 arba analogiškos. Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
131 Biopsinės kasetės, standartinės su filtru, mažiems audinių fragmentams,histologiniam apdorojimui, Diapath Cell safe kat. No. 070149, arba analogiškos. Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
132 Mikroskopinių stiklelių laikymo akrilinė dėžutė, 25 vietų, tinkančios 75x25 mm stikliukams, numeruotos.Carl Roth, Kat. Nr.: K540.1 arba analogiška. 19520000-7
133 Mikroskopinių stiklelių laikymo akrilinė dėžutė, 100 vietų, tinkančios 75x25 mm stikliukams, numeruotos.Carl Roth, Kat. Nr.: 2303.1 arba analogiška. 19520000-7
134 Permanentiniai žymekliai, plonai rašantys, tinkantys rašyti ant mėgintuvėlių, šaldomų -196 °C temperatūroje. Įvairių spalvų. 19520000-7
135 Dežutės ilgalaikiam histologijos preparatų (parafininių blokelių) saugojimui 19520000-7
136 96 šulinėlių mikroplokštelės, skirtos ląstelių migracijos ir chemotaksio tyrimams. Membrana – skaidrus polikarbonatas, akytumas – 5 mkm. Sterilios, supakuotos po vieną. 10 vnt./pak. 19520000-7
137 Žmogaus TGFß-3 (ELISA) Rinkinys (nepilnas), skirtas kiekybiniam tyrimui ląstelių kultūroje. Standarto koncentracija- ne mažiau 90 ng/ml. R&D Systems Kat. Nr.: DY243 arba analogiškas. 38970000-5
138 Reagento skiediklio koncentratas su 10% BSA, pH 7.2 - 7.4, reikalingas nepilniems rinkiniams. R&D Systems Kat. Nr.: DY995 arba analogiškas. 38970000-5
139 Substrato reagentas, reikalingas nepilniems rinkiniams. R&D Systems kat. Nr. DY999 arba analogiškas. 38970000-5
140 Plovimo buferio koncentratas, reikalingas nepilniems rinkiniams. R&D Systems Kat. Nr. WA126 arba analogiškas. 38970000-5
141 ELISA pilnas rinkinys, skirtas matuoti žmogaus liubriciną (sinonimas - Proteoglikanas 4, PRG4) ląstelių kultūroje ir kituose biologiniuose skysčiuose. Rinkinyje būtinas žmogaus liubricino standartas. Jautrumas - ne daugiau 0.1 ng/mL. 96 tyrimams 38970000-5
142 Žmogaus VCAM-1 ((ELISA rinkinys). Pilnas rinkinys, laužomos 96 šulinėlių plokštelės). Kiekybinis VCAM-1 nustatymas serume, plazmoje, ląstelių kultūrų lizatuose ar supernatantuose. Rinkinio jautrumas <10 pg/ml. VCAM-1 standartas 10 ng mėgintuvėlyje/x2. Rinkinys nepasižymi kryžminiu reaktyvumu su kitais citokinais. 38970000-5
143 Žmogaus IL-6 (ELISA rinkinys). Pilnas rinkinys, laužomos 96 šulinėlių plokštelės. Kiekybinis IL-6 nustatymas serume, plazmoje, ląstelių kultūrų lizatuose ar supernatantuose. Rinkinio jautrumas <0,3 pg/ml. IL6 standartas liofilizuotas10 ng mėgintuvėlyje/x2. Rinkinys nepasižymi kryžminiu reaktyvumu su kitais citokinais.Immunoleader, Kat. Nr. EK0410 arba analogiškas. 38970000-5
144 Žmogaus PGE2 (ELISA rinkinys). Pilnas rinkinys, laužomos 96 šulinėlių plokštelės. Kiekybinis PGE2 nustatymas serume, plazmoje, ląstelių kultūrų lizatuose ar supernatantuose. Rinkinio jautrumas <12 pg/ml. Standartas liofilizuotas 2000 pg/ml. USCN, Kat. Nr. E90538Hu arba analogiškas. 38970000-5
145 Žmogaus TIMP3 (ELISA rinkinys). Pilnas rinkinys, laužomos 96 šulinėlių plokštelės. Kiekybinis TIMP3 nustatymas serume, plazmoje, ląstelių kultūrų lizatuose ar supernatantuose. Rinkinio jautrumas <0,80 pg/ml. Standartas liofilizuotas 2000 pg/ml. 38970000-5
146 Žmogaus TIMP3 (ELISA rinkinys). Pilnas rinkinys, laužomos 96 šulinėlių plokštelės. Kiekybinis TIMP3 nustatymas serume, plazmoje, ląstelių kultūrų lizatuose ar supernatantuose. Rinkinio jautrumas <2 pg/ml. Standartas 160-10000 pg/ml. USCN 38970000-5
147 Zymografijos buferių rinkinio ir 10 Zymogram-PAG sistemos gelių komplektas. Rinkinyje yra pateikti visi zimografijai reikalingi buferiai: 2x mėginio buferis, paleidimo, renaturavimo, spalvinis buferiai. Koma Biotech, Kat. Nr. KZB010 arba analogiškas. Geliai tinka Biorad Mini protean 3 sistemai. Gelio Matriksas : Akrilamidas / Bisakrilamidas su 0.1% Gelatinu. Koma Biotech, Kat. Nr. KG9011 arba analogiškas. 38970000-5
148 Rinkinys ląstelių kiekio įvertinimui, remiantis DNR kiekio matavimu su fluorescenciniu dažu. Matavimas 96 šul. plokštelėje. Dažo sužadinimas - 485 nm, fluorescencijos matavimas - 530 nm. Firmos Invitrogen rinkinys "CyQUANT® NF" Kat Nr. C35007 arba analogiškas. 200 matavimų. 38970000-5
149 Rinkinys ląstelių proliferacijos įvertinimui, remiantis DNR kiekio matavimu su fluorescenciniu dažu gyvose ląstelėse. Matavimas 96 šul. plokštelėje. Dažo sužadinimas - 485 nm, fluorescencijos matavimas - 530 nm. Firmos Invitrogen rinkinys "CyQUANT® Direct" Kat Nr. C35011 arba analogiškas. 10 mikroplokštelių (960 matavimų). 38970000-5
150 Fiksacijos reagentų rinkinys sudarytas iš fiksacijos ir permeabilizacijos reagentų ląstelių suspensijoje tėkmės citometrijai. Procedūra turi leisti antikūnui patekti į ląstelės vidų ir tuo pačiu palikti nepažeistas antigenines struktūras, sumažinant foninį dažymą. Žymėtas antikūnas ir permealicacijos terpė turi būti dedami vienu metu. Invitrogen Kat.No. GAS-003 arba analogiškas 38970000-5
151 TopVision™ agarozė. Skirta nukleino rūgščių elektroforezei, “blotingui”. Stingimo t-ra: 36±1.5°C; Lydymosi t-ra: 88±1.5°C; Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: R0491 arba analogiškas. 38950000-9
152 Vanduo be nukleazių. Dejonizuotas ir filtruotas vanduo, skirtas molekulinei biologijai. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių. Fermentas Kat. Nr.: R0581 arba analogiškas. 38950000-9
153 TopVision™ LM GQ Agarozė. Labai švari, žemos lydymosi t-ros, skirta nukleino rūgščių elektroforezei. Stingimo t-ra: 24-28°C; Lydymosi t-ra: <65.5°C; Drėgmė: <7%. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: R0801 arba analogiškas. 38950000-9
154 Uracil-DNR glikozilazė. Koncentracija: 1 u/μl. Pateikiama kartu su 10X Reakcijos buferiu (2X 1 ml). Reagentas testuotas žymėtų oligonukleotidų (Labeled Oligonucleotide) testu, be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių. Fermentas Kat. Nr.: EN0362 arba analogiškas. 38950000-9
155 DNazė I, be RNazių. Koncentracija: 1 u/μl. Pateikiama kartu su 10X Reakcijos buferiu su MgCl2 (1 ml), 25 mM EDTA (1 ml). Be ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: EN0521 arba analogiškas. 38950000-9
156 RiboLock™ RNazių inhibitorius. Koncentracija: 40 u/μl. Reagentas testuotas žymėtų oligonukleotidų (Labeled Oligonucleotide) testu, be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių. Fermentas Kat. Nr.: EO0381 arba analogiškas. 38950000-9
157 Proteinazė K (rekombinantinė), skirta PGR. Koncentracija: ~600-1000 u/ml, ~14-22 mg/ml. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: EO0492 arba analogiškas. 38950000-9
158 Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix -realaus laiko PGR Master reakcijos mišinys (2X) su SYBR Green, pasyvus ROX dažas pateikiamas atskirai. Skirtas 200 reakcijų po 25 µl. Pateikiamas kartu su: vandeniu, be nukleazių (2x1,25 ml), ROX tirpalu, 50 µM (50 µl). Didelis jautrumas ir specifiškumas. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: K0252 arba analogiškas. 38950000-9
159 Maxima™ Probe qPCR Master Mix - realaus laiko PGR Master reakcijos mišinys (2X), skirtas detekcijai su zondais, ROX dažas pateikiamas atskirai. Skirtas 1000 reakcijų po 25 µl. Pateikiamas kartu su: vandeniu, be nukleazių (10x1,25 ml), ROX tirpalu, 50 µM (250 µl). Didelis jautrumas ir specifiškumas. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: K0262 arba analogiškas. 38950000-9
160 Maxima™ pirmos cDNA grandinės sintezės rinkinys. Skirtas pirmos cDNA grandinės sintezei 2 žingsnių RT-qPCR; 200 reakcijų. Didelis specifiškumas ir jautrumas. Pilna cDNR sintezė: per 15 min, 60°C. Rinkinio komponentai: Maxima Enzyme miksas, 5X reakcijos miksas, vanduo be nukleazių. Pateikiama kartu su oligo(dT)18 ir atsitiktiniu-hexamer pradmenimis. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: K1642 arba analogiškas. 38950000-9
161 10X TBE Buferis (Tris-borate-EDTA). 1L elektroforezės buferis skirtas DNR/RNR fragmentų (iki 1500bp) elektroforezei bei agarozės ir akrilamidinio gelių gamybai. Fermentas Kat. Nr.: B52 arba analogiškas. 38950000-9
162 Agarazė, koncentracija: 0,5 u/μl. Su agaraze iš agarozės išgaunama nepažeista DNR ir RNR; DNR išgaunama >90%. Agarazė aktyvi TAE ir TBE elektroforezės buferiuose. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių. Fermentas Kat. Nr.: EO0461 arba analogiškas. 38950000-9
163 Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotido bazę, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,025 μmol; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 16-40 bazių; Pristatymas po užsakymo pateikimo ne ilgiau kaip 2-3 savaitės; Pristatomi sausame būvyje, be druskų. 38950000-9
164 "TaqMan pradmenų ir zondų rinkinys, skirtas genų ekspresijos tyrimams realaus laiko PGR metodu. 2 fluorescensiniu dažu nežymėti pradmenys: (pradmenų galutinė koncentracija ne mažiau 900 nM), 1 FAM™ fluorescentiniu dažu žymėtas MGB tipo zondas – (zondo galutinė koncentracija ne mažiau 250 nM). Rinkinys optimizuotas universalioms PGR sąlygoms. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau 250 20µl tūrio reakcijų vienam genui. Zondų ir pradmenų mišinys viename mėgintuvėlyje, pateikiamas 20x formuluotėje. Gamintojas atlieka rinkinio kokybinę ir kiekybinę analizę masių spektrometrijos principu. Tiekėjas užtikrina, kad tiekiami rinkiniai yra pritaikyti, optimizuoti ir validuoti genų ekspresijos tyrimams TaqMan zondų principu. Planuojama tirti iki 40 skirtingų genų. Tiekėjas pristato rinkinį konkrečiam tiriamam genui pagal užsakovo nurodymus." 38950000-9
165 Halogeninė lempa Stratagene Mx30005P Real-Time PCR sistemai 38950000-9
166 "PGR megintuveliai 0,2 ml talpos su plokščiu sandariai užsidarančiu dangteliu, skaidrūs, pagaminti iš aukštos kokybės polipropipeno, dangtelio konstrukcija neleidžia skysčiui garuoti, kaitinimo metu dangtelis neatsidaro, ultra plona mėgintuvėlio sienelė užtikrina tikslų temperatūros perdavimą proceso metu Pagaminti švarioje kontroliuojamoje aplinkoje Kiekviena partija privalo turėti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliai neturi pirogenų, endotoksinų bei RN azių ir DN azių Turi tikti turimai PGR termocikleriui bei Real Time PGR įrangai Mėgintuvėliai pristatomi gamintojo originalioje pakuotėje po 1000 vnt, ant pakuotės nurodytas gamintojas, prekės kodas, pavadinimas, pagaminimo bei galiojimo laikas. Būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį" 38950000-9
167 "Antgaliai 0,1-10µl, pakuotėje 1000 vnt. Pagaminti iš kokybiško skaidraus polipropileno. Kiekviena partija privalo turėti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliai neturi pirogenų, endotoksinų bei RN azių ir DN azių Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad antgaliai tinka Eppendorf ir Thermoscientific mechaninėms pipetėms. Būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį." 38950000-9
168 "Antgaliai pipetėms su filtrais, 20 µl tūrio, dėžutėse po 96 vnt, sterilūs.Pagaminti iš kokybiško skaidraus polipropileno. Kiekviena partija privalo turėti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliai neturi pirogenų, endotoksinų bei RN azių ir DN azių Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad antgaliai tinka Eppendorf ir Thermoscientific mechaninėms pipetėms. Antgaliai pristatomi gamintojo originalioje pakuotėje 96x10, ant pakuotės nurodytas gamintojas, prekės kodas, pagaminimo bei galiojimo laikas. Būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį." 38950000-9
169 Ciprofloxacinas injekcijoms10 mg/ml, sterilus 24931250-6
170 Bespalvė DMEM terpė ląstelių kultūrai su L-gliutaminu (584 mg/ml), 1000 mg/l gliukozės, natrio piruvato 110 mg/l, sterili. 24931250-6
171 Heparinas injekcijoms 5000 UI/ml, sterilus 24931250-6
172 DMEM terpė su 3,7 g/l NaHCO3, su 1.0 g/l D-gliukozės, su stabiliu L-gliutaminu, natrio piruvatu (0,110 g/l). . Biochrom Kat. Nr. FG0415 tęstiniams darbams 24931250-6
173 DMEM terpė ląstelių kultūrai su L-gliutaminu (584 mg/ml), 4500 mg/l gliukozės, natrio piruvato 110 mg/l, sterili. 24931250-6
174 β-glicerofosfatas 1.0 M, Stem Cell technologies kat.Nr. 05406, arba analogiškas. 24931250-6
175 Insulin-transferin-selenas, tinkantis audinių kultūroms. GIBCO Kat. Nr. 51500 arba analogiškas. 24931250-6
176 I tipo kolagenas. Baltymas gaunamas iš žiurkės uodegos sausgyslių, koncentracija ne mažesnė kaip 5 mg/ml, skystas. GIBCO Kat. Nr. A1048301 arba analogiškas 24931250-6
177 Rinkinys ląstelių proliferacijai in vitro tirti. Į sudėtį turi įeiti tetrazolio druska WST-8 (2-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio, mononatrio druska), paruošta naudojimui (nereikalingi papildomi skiedikliai). Rinkinio komponentai turi būti stabilūs ir necitotoksiški, tinkami ilgesnei ląstelių inkubacijai. Rinkinys turi būti tinkamas reakcijos vertinimui spektrofotometriškai 450nm bangų ilgio srityje. 24931250-6
178 3D ląstelių kultūrų sistema, be gyvūninės kilmės priedų. Sistema turi būti paremta alginato kempinėlės principu. Lėkštelės šulinėliai pripildomi alginato kempinėlės, kurios porų dydis turi būti ne didesnis kaip ~50–200 μm, tokiu būtu padedama sukurti aplinką artimiausią natūraliai aplinkai ir ląstelės įgyja artimiausią natūraliai morfologiją. Turi būti nereikalingas specialus ląstelių apdorojimas prieš perkeliant į šulinėlius. Turi būti pateikiama 96 šulinėlių lėkštelės formatu. Kat. Nr. 12684-015 (GIBCO) arba analogiškas 24931250-6
179 Bazinės membranos ekstraktas, sumažintais augimo faktoriais, skirtas 3D ląstelių kultūroms. Turi būti tinkamas kamieninėms, endotelio, epitelio ląstelėms, hepatocitams bei fibroblastams. Turi būti testuotas dėl virusų nebuvimo (PGR, MAP metodais), sterilus. Be natro bikarbonato, be natrio piruvato ir fenolio raudonio. Koncentracija ne mažesnė kaip 12 -18 mg/ml. Pakuotė ne mažesnė kaip 5ml. GIBCO Kat. Nr. A11343-01 arba analogiškas 24931250-6


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-04-12    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-03-23 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-03-30 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  V. A. Graičiūno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius LT-06144  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., 52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Vakarų 34, Antežeriai, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 52, 89, 108, 109, 110   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 95   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 108, 109   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 14, 35, 96   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 81, 91, 96   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 158, 159, 160   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 166, 167, 168   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 23, 142, 143   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 134   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 82, 86, 87, 91, 96, 134, 168   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 117, 118   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų    
 121, 166   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų    
 99, 100, 101   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų    
 2, 4, 7, 81, 90, 93, 103, 115, 116, 121   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   UAB "Optinė riba"   84,70  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   30,25  Lt 
 3  2   UAB "Optinė riba"   42,35  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   30,25  Lt 
 4  2   UAB "Optinė riba"   42,35  Lt 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.566,00  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.522,18  Lt 
 9  1   UAB Nanodiagnostika   1.054,52  Lt 
 9  2   UAB 'Interlux'   1.270,50  Lt 
 10  1   UAB 'Interlux'   4.174,50  Lt 
 11  1   UAB Nanodiagnostika   6.479,55  Lt 
 11  2   UAB 'Interlux'   9.075,00  Lt 
 12  1   UAB 'Interlux'   3.509,00  Lt 
 12  2   UAB Nanodiagnostika   6.479,55  Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   2.541,00  Lt 
 13  2   UAB Nanodiagnostika   4.033,54  Lt 
 13  3   UAB "BIOTECHA"   5.808,00  Lt 
 14  1   UAB 'Interlux'   4.743,20  Lt 
 15  1   UAB 'Interlux'   1.476,20  Lt 
 15  2   UAB Nanodiagnostika   1.835,87  Lt 
 16  1   UAB Nanodiagnostika   6.860,70  Lt 
 16  2   UAB 'Interlux'   7.804,50  Lt 
 17  1   UAB 'Interlux'   2.795,10  Lt 
 18  1   UAB 'Interlux'   4.041,40  Lt 
 19  1   UAB 'Interlux'   1.391,50  Lt 
 19  2   UAB Nanodiagnostika   2.231,85  Lt 
 20  1   UAB 'Interlux'   1.754,50  Lt 
 20  2   UAB Nanodiagnostika   2.231,85  Lt 
 21  1   UAB Nanodiagnostika   6.193,69  Lt 
 22  1   UAB Nanodiagnostika   4.129,13  Lt 
 23  1   UAB Nanodiagnostika   4.522,38  Lt 
 24  1   UAB 'Interlux'   3.509,00  Lt 
 24  2   UAB Nanodiagnostika   4.065,60  Lt 
 25  1   UAB 'Interlux'   5.293,75  Lt 
 25  2   UAB Nanodiagnostika   9.559,00  Lt 
 26  1   UAB 'Interlux'   3.509,00  Lt 
 27  1   UAB Nanodiagnostika   2.366,76  Lt 
 27  2   UAB 'Interlux'   3.630,00  Lt 
 28  1   UAB 'Interlux'   2.662,00  Lt 
 29  1   UAB 'Interlux'   968,00  Lt 
 30  1   UAB Nanodiagnostika   1.890,02  Lt 
 31  1   UAB 'Interlux'   4.840,00  Lt 
 32  1   UAB Nanodiagnostika   2.123,55  Lt 
 32  2   UAB 'Interlux'   2.541,00  Lt 
 33  1   UAB 'Interlux'   1.415,70  Lt 
 33  2   UAB Nanodiagnostika   2.415,16  Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   423,50  Lt 
 34  2   UAB Nanodiagnostika   2.193,73  Lt 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.009,40  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.793,35  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.572,05  Lt 
 37  2   UAB 'Interlux'   27.225,00  Lt 
 39  1   UAB "Labochema LT"   145,20  Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   346,06  Lt 
 39  3   UAB Nanodiagnostika   1.167,05  Lt 
 40  1   UAB 'Interlux'   660,66  Lt 
 40  2   UAB "DIAMEDICA"   1.694,00  Lt 
 40  3   UAB Nanodiagnostika   2.247,79  Lt 
 41  1   UAB "DIAMEDICA"   1.177,33  Lt 
 42  1   UAB "DIAMEDICA"   1.609,30  Lt 
 43  1   UAB 'Interlux'   597,38  Lt 
 44  1   UAB 'Interlux'   314,60  Lt 
 45  1   UAB 'Interlux'   1.633,50  Lt 
 45  2   UAB "DIAMEDICA"   3.709,86  Lt 
 46  1   UAB "Labochema LT"   350,90  Lt 
 47  1   UAB 'Interlux'   2.100,56  Lt 
 47  2   UAB "Labochema LT"   2.783,00  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.047,86  Lt 
 48  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.851,30  Lt 
 48  3   UAB "Labochema LT"   1.863,40  Lt 
 48  4   UAB 'Interlux'   2.637,80  Lt 
 48  5   UAB Nanodiagnostika   2.845,92  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,10  Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50  Lt 
 49  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   229,90  Lt 
 49  4   UAB "Labochema LT"   356,95  Lt 
 49  5   UAB Nanodiagnostika   465,85  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   154,88  Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   159,19  Lt 
 50  3   UAB "Labochema LT"   479,16  Lt 
 50  4   UAB Nanodiagnostika   580,80  Lt 
 51  1   UAB 'Interlux'   1.248,72  Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   203,28  Lt 
 52  2   UAB "Labochema LT"   242,00  Lt 
 52  3   UAB Nanodiagnostika   556,60  Lt 
 55  1   UAB Nanodiagnostika   496,10  Lt 
 58  1   UAB "Labochema LT"   6.080,25  Lt 
 59  1   UAB "Labochema LT"   2.069,10  Lt 
 59  2   UAB 'Interlux'   2.299,00  Lt 
 59  3   UAB Nanodiagnostika   2.420,00  Lt 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00  Lt 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   242,00  Lt 
 60  3   UAB "Labochema LT"   401,72  Lt 
 61  1   UAB "Labochema LT"   284,35  Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   369,05  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   91,96  Lt 
 62  2   UAB "Labochema LT"   133,10  Lt 
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   194,81  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   91,96  Lt 
 63  2   UAB "Labochema LT"   133,10  Lt 
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   194,81  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   84,70  Lt 
 64  2   UAB "Labochema LT"   164,56  Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40  Lt 
 65  1   UAB "Labochema LT"   372,68  Lt 
 66  1   UAB "Optinė riba"   128,87  Lt 
 66  2   UAB "Labochema LT"   503,36  Lt 
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   678,81  Lt 
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   834,90  Lt 
 67  1   UAB "DIAMEDICA"   605,05  Lt 
 68  1   UAB "DIAMEDICA"   1.996,57  Lt (Lt)
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   319,44  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   479,16  Lt 
 69  3   UAB "Labochema LT"   542,08  Lt 
 69  4   UAB Nanodiagnostika   897,82  Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   421,08  Lt 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   561,44  Lt 
 70  3   UAB "Labochema LT"   1.079,32  Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   338,80  Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   368,95  Lt 
 71  3   UAB "Labochema LT"   750,20  Lt 
 71  4   UAB Nanodiagnostika   1.016,40  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   629,20  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   682,44  Lt 
 72  3   UAB "Labochema LT"   1.611,72  Lt 
 73  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   314,60  Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   561,44  Lt 
 73  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   813,12  Lt 
 73  4   UAB Nanodiagnostika   1.761,76  Lt 
 73  5   UAB "Labochema LT"   1.829,52  Lt 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,80  Lt 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   227,48  Lt 
 74  3   UAB "Labochema LT"   411,40  Lt 
 74  4   UAB Nanodiagnostika   620,00  Lt 
 75  1   UAB "Labochema LT"   302,50  Lt 
 75  2   UAB Nanodiagnostika   2.393,38  Lt 
 76  1   UAB 'Interlux'   350,90  Lt 
 76  2   UAB Nanodiagnostika   937,75  Lt 
 77  1   UAB Nanodiagnostika   1.404,21  Lt 
 78  1   UAB "DIAMEDICA"   3.930,08  Lt 
 78  2   UAB Nanodiagnostika   4.204,75  Lt 
 78  3   UAB "Labochema LT"   4.682,70  Lt 
 79  1   UAB "Labochema LT"   2.178,00  Lt 
 79  2   UAB "DIAMEDICA"   3.930,08  Lt 
 79  3   UAB Nanodiagnostika   4.204,75  Lt 
 80  1   UAB "DIAMEDICA"   3.930,08  Lt 
 80  2   UAB Nanodiagnostika   4.204,75  Lt 
 80  3   UAB "Labochema LT"   6.534,00  Lt 
 82  1   UAB "Labochema LT"   133,10 (anksčiausiai pateikė pasiūlymą) Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,10  Lt 
 82  3   UAB Nanodiagnostika   537,85  Lt 
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   186,34  Lt 
 83  3   UAB "Labochema LT"   748,99  Lt 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   411,40  Lt 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00 (anksčiausiai pateikė pasiūlymą) Lt 
 84  3   UAB "Labochema LT"   484,00  Lt 
 84  4   UAB Nanodiagnostika   618,31  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   87,12  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,25  Lt 
 85  3   UAB "Labochema LT"   151,25  Lt 
 85  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   199,65  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   373,89  Lt 
 86  2   UAB "Labochema LT"   450,12  Lt 
 87  1   UAB "Labochema LT"   157,30  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   249,26  Lt 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   125,84  Lt 
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   140,36  Lt 
 88  3   UAB "Labochema LT"   147,62  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   435,60  Lt 
 89  2   UAB "Labochema LT"   635,25  Lt 
 90  1   UAB "Labochema LT"   828,85  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   106,48  Lt 
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,25  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   183,92  Lt 
 92  3   UAB "Labochema LT"   272,25  Lt 
 92  4   UAB 'Interlux'   1.030,92  Lt 
 93  1   UAB "Labochema LT"   605,00  Lt 
 94  1   UAB 'Interlux'   1.339,47  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.004,30  Lt 
 99  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.089,00  Lt 
 99  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.149,50  Lt 
 99  4   UAB "Labochema LT"   1.210,00  Lt 
 99  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.512,50  Lt 
 99  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.875,50  Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.004,30  Lt 
 100  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.089,00  Lt 
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.149,50  Lt 
 100  4   UAB "Labochema LT"   1.210,00  Lt 
 100  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.512,50  Lt 
 100  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.875,50  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.004,30  Lt 
 101  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.089,00  Lt 
 101  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.149,50  Lt 
 101  4   UAB "Labochema LT"   1.210,00  Lt 
 101  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.512,50  Lt 
 101  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.875,50  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,52  Lt 
 102  2   UAB "Mediq Lietuva"   181,50  Lt 
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   290,40  Lt 
 102  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   370,26  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   363,00  Lt 
 103  2   UAB "Optinė riba"   423,50  Lt 
 103  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   508,20  Lt 
 103  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   653,40  Lt 
 103  5   UAB 'Interlux'   853,78  Lt 
 103  6   UAB "Mediq Lietuva"   907,50  Lt 
 103  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.210,00  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   39,93 (Atsisakė sudaryti sutartį) Lt 
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   50,82  Lt 
 104  3   UAB "Optinė riba"   54,45 (anksčiau pateikė pasiūlymą) Lt 
 104  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   54,45  Lt 
 104  5   UAB "Mediq Lietuva"   72,60  Lt 
 104  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   90,75  Lt 
 104  7   UAB 'Interlux'   154,88  Lt 
 105  1   UAB "Optinė riba"   72,60  Lt 
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   84,70  Lt 
 105  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   96,80  Lt 
 105  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   169,40  Lt 
 105  5   UAB "Mediq Lietuva"   217,80  Lt 
 105  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   278,30  Lt 
 105  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   297,66  Lt 
 105  8   UAB 'Interlux'   484,00  Lt 
 106  1   UAB "Optinė riba"   72,60  Lt 
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   108,90  Lt 
 106  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   118,58  Lt 
 106  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   193,60  Lt 
 106  5   UAB "Mediq Lietuva"   290,40  Lt 
 106  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   348,48  Lt 
 106  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   350,90  Lt 
 106  8   UAB 'Interlux'   484,00  Lt 
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   598,95  Lt 
 107  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   653,40  Lt 
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.197,90  Lt 
 107  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.324,95  Lt 
 108  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.962,08  Lt 
 108  2   UAB 'Linea libera'   4.719,00  Lt 
 109  1   UAB "Mediq Lietuva"   484,00  Lt 
 109  2   UAB 'Linea libera'   1.270,50  Lt 
 110  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.974,72  Lt 
 110  2   UAB 'Linea libera'   3.146,00  Lt 
 111  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.974,72  Lt 
 111  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.025,00  Lt 
 111  3   UAB 'Linea libera'   3.630,00  Lt 
 111  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.872,00  Lt 
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   217,80  Lt 
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   314,60  Lt 
 112  3   UAB "Mediq Lietuva"   484,00  Lt 
 112  4   UAB 'Linea libera'   1.210,00  Lt 
 113  1   UAB "Mediq Lietuva"   592,42  Lt 
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.062,86  Lt 
 113  3   UAB 'Linea libera'   1.089,00  Lt 
 113  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.161,60  Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   411,40 (anksčiausiai pateiktas pasiūlymas) Lt 
 114  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   411,40  Lt 
 114  3   UAB "Mediq Lietuva"   484,00 (anksčiausiai pateiktas pasiūlymas) Lt 
 114  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   484,00  Lt 
 114  5   UAB 'Linea libera'   1.210,00  Lt 
 115  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.480,50  Lt 
 115  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.698,30  Lt 
 115  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.569,50  Lt 
 115  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.690,50  Lt 
 116  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.783,00  Lt 
 116  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.242,80  Lt 
 116  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.751,00  Lt 
 116  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   4.053,50  Lt 
 117  1   UAB 'Linea libera'   12.100,00  Lt 
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16.819,00  Lt 
 118  1   UAB 'Linea libera'   10.527,00  Lt 
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   67,16  Lt 
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   123,42  Lt 
 119  3   UAB "Mediq Lietuva"   145,20  Lt 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   87,12  Lt 
 120  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   94,38  Lt 
 120  3   UAB "Mediq Lietuva"   145,20  Lt 
 120  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   580,80  Lt 
 121  1   UAB "BIOTECHA"   6.050,00  Lt 
 122  1   UAB 'Interlux'   1.887,60  Lt 
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.093,30  Lt 
 123  1   UAB 'Interlux'   1.863,40  Lt 
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.093,30  Lt 
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   344,85 (atsisakė sudaryti sutartį ir tiekti prekes) Lt 
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.669,80  Lt 
 127  2   UAB "BIOTECHA"   1.863,40  Lt 
 127  3   UAB "Labochema LT"   2.024,33  Lt 
 127  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.153,80  Lt 
 128  1   UAB "BIOTECHA"   1.149,50  Lt 
 129  1   UAB "BIOTECHA"   786,50  Lt 
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   111,32  Lt 
 130  2   UAB "Mediq Lietuva"   157,30  Lt 
 130  3   UAB "Optinė riba"   242,00  Lt 
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   125,84  Lt 
 132  2   UAB "Optinė riba"   133,10  Lt 
 132  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   140,36  Lt 
 132  4   UAB 'Interlux'   242,00  Lt 
 132  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   479,16  Lt 
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   278,30  Lt 
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   459,80  Lt 
 133  3   UAB 'Interlux'   484,00 (anksčiausiai pateikė pasiūlymą) Lt 
 133  4   UAB "Optinė riba"   484,00  Lt 
 133  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.059,66  Lt 
 134  1   UAB "Mediq Lietuva"   196,50  Lt 
 134  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   278,30  Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   235,95  Lt 
 135  2   UAB "Optinė riba"   7.260,00  Lt 
 136  1   UAB "BIOTECHA"   2.964,50  Lt 
 137  1   UAB "DIAMEDICA"   17.321,20  Lt 
 138  1   UAB "DIAMEDICA"   3.227,07  Lt 
 139  1   UAB "DIAMEDICA"   3.227,07  Lt 
 140  1   UAB "DIAMEDICA"   3.150,84  Lt 
 141  1   UAB Nanodiagnostika   16.015,02  Lt 
 141  2   UAB 'Interlux'   18.143,95  Lt 
 142  1   UAB Nanodiagnostika   13.068,00  Lt 
 143  1   UAB Nanodiagnostika   13.068,00  Lt 
 144  1   UAB Nanodiagnostika   16.740,35  Lt 
 144  2   UAB 'Interlux'   60.493,95  Lt 
 145  1   UAB Nanodiagnostika   8.085,83  Lt 
 145  2   UAB 'Interlux'   10.886,37  Lt 
 146  1   UAB Nanodiagnostika   10.044,21  Lt 
 146  2   UAB 'Interlux'   13.068,00  Lt 
 147  1   UAB Nanodiagnostika   9.252,87  Lt 
 148  1   UAB 'Interlux'   3.472,70  Lt 
 149  1   UAB 'Interlux'   5.723,30  Lt 
 150  1   UAB 'Interlux'   1.906,96  Lt 
 151  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   834,90  Lt 
 151  2   UAB 'Linea libera'   1.040,60  Lt 
 151  3   UAB Nanodiagnostika   1.202,74  Lt 
 152  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   314,60  Lt 
 153  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   417,45  Lt 
 153  2   UAB Nanodiagnostika   965,58  Lt 
 154  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   2.105,40  Lt 
 155  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   937,75  Lt 
 156  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   803,44  Lt 
 157  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.252,35  Lt 
 158  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   42.209,64  Lt 
 159  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   42.209,64  Lt 
 160  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   12.401,53  Lt 
 161  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   459,80  Lt 
 161  2   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   600,16  Lt 
 162  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   559,02  Lt 
 163  1   UAB Nanodiagnostika   12.826,00  Lt 
 163  2   UAB "Labochema LT"   16.335,00  Lt 
 164  1   UAB 'Linea libera'   29.766,00  Lt 
 167  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.210,00  Lt 
 168  1   UAB "Mediq Lietuva"   232,32  Lt 
 170  1   UAB 'Interlux'   919,60  Lt 
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.840,00  Lt 
 172  2   UAB 'Interlux'   6.776,00  Lt 
 173  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.420,00  Lt 
 173  2   UAB 'Interlux'   2.964,50  Lt 
 173  3   UAB "Labochema LT"   3.630,00  Lt 
 175  1   UAB 'Interlux'   1.597,20  Lt 
 176  1   UAB 'Interlux'   2.602,71  Lt 
 177  1   UAB "Labochema LT"   1.161,60  Lt 
 178  1   UAB 'Interlux'   1.785,96  Lt 
 179  1   UAB 'Interlux'   1.592,36  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2-4, 6, 8-37, 39-52, 55, 58-80, 82-94, 99-123, 126-130, 132-164, 167, 168, 170, 172, 173, 175-179  2011-05-16    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2-4, 6, 8-37, 39-52, 55, 58-80, 82-94, 99-123, 127-130, 132-164, 167, 168, 170, 172, 173, 175-179  2011-05-31  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  81, 95, 96, 166  2011-05-10  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 5, 7, 38, 53, 54, 56, 57, 97, 98, 124, 125, 131, 165, 169, 171, 174  2011-05-31  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį  126  2011-06-02  


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 104.045,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 121, 128, 129, 136
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.950,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 117, 118, 164
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 52.393,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 134, 167, 168
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 14.890,26 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 103, 107, 119, 120, 132, 133
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.520,37 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 73, 161
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 774,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 66, 105, 106
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  358,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 99, 100, 101, 102, 104, 112, 114, 130, 135
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.221,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 8, 35, 36, 37, 49, 50, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 88, 91
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 23.598,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 12-15, 17-20, 24-26, 28, 29, 31, 33, 34, 40, 43-45, 47, 51, 76, 94, 122, 123, 148-150, 170, 175, 176, 178, 179
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 80.644,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 41, 42, 67, 68, 78, 80, 137, 138, 139, 140
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 40.174,54 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 11, 16, 21-23, 27, 30, 32, 55, 77, 141-147, 163
Tiekėjo pavadinimas
UAB Nanodiagnostika (302477512)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 136.620,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39, 46, 58, 59, 61, 65, 75, 79, 82, 87, 90, 93, 177
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 14.668,83 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 52, 60, 62, 63, 70, 72, 74, 83, 89, 92, 127, 172, 173
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2011-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.631,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 2011-06-02d. UAB "Suva" raštu atsisakė vykdyti sutartį pagal 104 ir 126 pirkimo dalis, motyvuodama tuo,jog sutarties įvykdymo laidavimo rašto gavimo suma yra lygi sutarties sumai. Esant tokioms sąlygoms sutartis tampa ekonomiškai nuostolinga.


  _____VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)