tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191666625, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius, Tel.: 8 706 64 950, Faks.: 8 706 64 949, r.tuganauskaite@vnmpi.lt, http://www.vnmpi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
106449   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 8     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
PRODUKTŲ SAUGOS, SUDĖTIES IR/AR ATITIKTIES DEKLARUOJAMIEMS RODIKLIAMS BANDYMŲ PASLAUGOS 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  73111000-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1. Apšvietimo girliandų privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
2 2. Laidų ir kabelių privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
3 3. Kištukinių lizdų bei kištukų privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
4 4. Ilgiklių privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
5 5. Šviestuvų privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
6 6. Kompiuterių privalomiems saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo rodikliams ir atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
7 7. Navigacinės elektroninės įrangos privalomiems saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo rodikliams ir atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
8 8. TV priedėlių privalomiems saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo rodikliams ir atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
9 9. Elektroninių keitiklių privalomiems saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo rodikliams ir atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
10 10. Smulkių detalių žaisluose atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
11 11. Draudžiamų ribojamų medžiagų (ftalatai, organiniai cheminiai junginiai) nustatymas žaisluose įskaitant tam tikrų elementų migraciją 73111000-3
12 12. Žaislų su magnetais atitikties ženklinimo ir privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
13 13. Žaislų mechaninių savybių atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
14 14. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų nustatymas klijuose 73111000-3
15 15. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų, atitikties privalomųjų ir deklaruojamų rodiklių nustatymas antifrizuose 73111000-3
16 16. Atitikties privalomųjų ir deklaruojamų rodiklių nustatymas antifrizuose 73111000-3
17 17. Asbesto kiekio stabdžių trinkelėse nustatymas 73111000-3
18 18. Stabdžių trinkelių stabdymo efektyvumo bandymai 73111000-3
19 19. Vaikų vežimėlių atitikties saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
20 20. Dviračių atitikties saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
21 21. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų nustatymas vandeniniuose dažuose ir flamasteriuose 73111000-3
22 22. Mokyklinių kuprinių atitiktis saugos reikalavimams 73111000-3
23 23. Vaikų baldų saugos įvertinimas pagal rodiklius nurodytus baldams keliamus reikalavimus standartuose 73111000-3
24 24. Lauko baldų saugos įvertinimas pagal rodiklius nurodytus baldams keliamus reikalavimus standartuose 73111000-3
25 25. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas statybiniuose dažuose ir lakuose 73111000-3
26 26. OSB plokščių atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
27 27. Šarmų kiekio cemente ir chromo kiekio cemente bei cemento turinčiuose gaminiuose nustatymas 73111000-3
28 28. Termoizoliacinių medžiagų atitikties ženklinimo ir deklaruojamiems rodikliams bandymai 73111000-3
29 29. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose 73111000-3
30 30. Rankinių variklinių įtaisų atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
31 31. Medžio apdirbimo staklių atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
32 32. Dujinių viryklių atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
33 33. Mikrobinio užterštumo nustatymas (auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus), Candida albicans, kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus, mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus, salmonelių (Salmonella spp.), žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa), žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas) kosmetikos ir asmens higienos gaminiuose. 73111000-3
34 34. Draudžiamos ir ribojamos cheminės medžiagos. 73111000-3
35 35. Asmeninės apsaugos priemonių (darbinė avalynė) atitikties ženklinimo, privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
36 36. Formaldechido kiekio nustatymas vaikų drabužių prieduose 73111000-3
37 37. Dervų, nikotino, anglies monoksido, pesticidų likučių kiekio ir kitų draudžiamų cheminių medžiagų nustatymas. 73111000-3
38 38. N-nitrozoaminų ir N-nitrojunginių kiekio žindukuose ir čiulptukuose nustatymas 73111000-3
39 39. Migruojančių medžiagų, bendro azoto, gyvsidabrio, kadmio, chromo (VI), švino, polichlorintųjų bifenilų kiekių popieriuje, skirtame liestis su drėgnais maisto produktais nustatymas Patogeniniai mikroorganizmai 73111000-3
40 40. Švino, kadmio kiekio (migracijos) keramikos ir stiklo gaminiuose nustatymas 73111000-3
41 41. Specifinė lipofilinių medžiagų migracija. 73111000-3
42 42. Aliuminio, boro, cinko, chromo, geležies, gyvsidabrio, kadmio, nikelio, švino, vario, fluoras, arseno bendrosios migracijos lygio nustatymas plastikiniuose gaminiuose, skirtuose kūdikiams ir mažiems vaikams 73111000-3
43 43. Švino, kadmio, chromas (VI), gyvsidabrio kiekio pakuotėse (kokiose) nustatymas 73111000-3
44 44. Žiebtuvėlių privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
45 45. Gesintuvų atitikties privalomiems saugos reikalavimams bandymai 73111000-3
46 46. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų, atitikties privalomųjų ir deklaruojamų rodiklių nustatymas žieminiuose automobilių stiklų plovikliuose 73111000-3
47 47. Atitikties privalomųjų ir deklaruojamų rodiklių nustatymas žieminiuose automobilių stiklų plovikliuose 73111000-3
48 48. Deklaruojamo maistinių medžiagų kiekio kompleksinėse trąšose nustatymas 73111000-3


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-06-28    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-06-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-06-08 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 195551983  Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA" 121514543  Savanorių pr. 180, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS" 122242822  Kaukysos g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 111950243  Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius  Lietuva 
Šiaulių universitetas 111951345  Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA" 122270615  Savanorių pr. 221, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS"   83,95  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS"   83,95  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS"   83,95  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS"   83,95  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS"   83,95  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   64,78  Lt 
 11  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   157,55  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   64,78  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   64,78  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   17,50  Lt 
 14  2   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   54,00  Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   20,67  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   6,24  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   51,43  Lt 
 17  1   Vilniaus Gedimino technikos universitetas   25,41  Lt 
 19  1   Šiaulių universitetas   50,82  Lt 
 20  1   Šiaulių universitetas   59,29  Lt 
 21  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   152,00  Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   15,03  Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   31,31  Lt 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   40,60  Lt 
 28  1   Vilniaus Gedimino technikos universitetas   39,93  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   15,03  Lt 
 33  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   1,35  Lt 
 34  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   152,00  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   7,53  Lt 
 36  2   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   42,30  Lt 
 37  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   40,40  Lt 
 39  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   4,00  Lt 
 40  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   11,60  Lt 
 42  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   322,10  Lt 
 43  1   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija   13,02  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   64,78  Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   18,31  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"   6,24  Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA"   51,43  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
14  2011-07-28    
36  2011-07-28    
16  2011-07-28    
47  2011-07-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2011-07-20  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2  2011-07-20  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  3  2011-07-20  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  4  2011-07-20  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  5  2011-07-20  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  10  2011-07-26  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  11  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  12  2011-07-26  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  13  2011-07-26  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  14  2011-08-24  Mažiausias bandymo valandinis įkainis
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  15  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  16  2011-08-24  Mažiausias bandymo valandinis įkainis
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  17  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  19  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  20  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  21  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  25  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  26  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  27  2011-08-24  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  28  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  29  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  33  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  34  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  36  2011-08-24  Mažiausias bandymo valandinis įkainis
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  37  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  39  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  40  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  42  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  43  2011-07-28  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  44  2011-07-26  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  46  2011-07-22  Gautas vieno tiekėjo pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  47  2011-08-24  Mažiausias bandymo valandinis įkainis
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  6  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  8  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  9  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  18  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  22  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  23  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  24  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  30  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  31  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  32  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  35  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  38  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  41  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  45  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  48  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų  7  2011-06-29  VNMPI Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 4, 5
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS" (122242822)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 103.940,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 25, 26, 29, 46
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA" (122270615)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 18.900,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 12, 13, 44
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARETA" (121514543)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 38.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 20
Tiekėjo pavadinimas
Šiaulių universitetas (111951345)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 26.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 21, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43
Tiekėjo pavadinimas
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (195551983)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 47.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 16, 27, 36, 47
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA" (122270615)
Sutarties sudarymo data:
2011-08-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-24 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 28
Tiekėjo pavadinimas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (111950243)
Sutarties sudarymo data:
2011-07-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 11.800,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-07-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Romutis  Četvergas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  L. e. Paslaugų kontrolės skyriaus vedėjo pareigas
Vardas, pavardė
  Rima  Tuganauskaitė
Telefonas
  8 706 64 956
Elektroninio pašto adresas:
  r.tuganauskaite@vnmpi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Inspekcijos viršininkas_____   __________   _____Ramūnas  Lebedys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)