tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302471242, Žygimantų 9, Vilnius, Tel.: (8-5) 2624672, Faks.: (370-5) 212 30 73, a.radziunas@imcentras.lt, www.imi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
111949   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinių priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  19520000-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24931250-6
24956000-0
24960000-1
33140000-3
33141625-7
38437000-7
38950000-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Stovelis mėgintuvėliams sudėti bei mėgintuvėlių ir stikliukų džiovinimui (Test tube and drying racks). Stovelis 179x127x64 mm dydžio, mėlynos spalvos su 96 (8x12) stypais. Tinkamas 10-13 mm, mėgintuvėliams. Galima autoklavuoti. Tiekėjas privalo parodyti stovelio paveikslą/nuotrauką, kad įvertinti tinkamumą. 33140000-3
2 Mikroskopo lešių valymo servetėlės. Tinka valyti visų rušių stiklus, iskaitant mikroskopo lešius. Nuvalius nepalieka mikroplaušelių 33140000-3
3 Streptavidinas APC, rekombinantinis, liofilizuotas. Streptavidinas konjuguotas su APC. Koncentracija 0.5 mg/ml, mokekulinė masė 53 kDa, pH 6.8-7.5. Tinkamas srautinei citometrijai, fluorescencinei mikroskopijai, western blotingui ir ELISA. Pakuotė 0.5 ml. 24956000-0
4 Streptavidinas FITC, rekombinantinis, liofilizuotas. Sreptavidinas konjuguotas su fluoresceinu. Mokekulinė masė 53 kDa, pH 6.8-7.5.Tinkamas srautinei citometrijai ir fluorescencinei mikroskopijai. Pakuotė 1 mg. 24956000-0
5 WB substratas - Supersignal West Pico Chemiluminescent Substrate. Netirpus krienų peroksidazės chemiliuminescentinis substratas tinkamas Western blotingui. Jautrumas turi būti ne mažesnis kaip Pierce gamintojo Supersignal West Pico chemiliuminescenciniam substratui. Rinkinio sudėtis: luminolis 50mL, stabilus peroksidazės buferis 50mL. Pakuotė 100 ml. 24956000-0
6 CD4-PE, žiurkės antikūnai prieš pelių CD4 konjuguoti fikoeritrinu. Klonas GK1.5, izotipas IgG2b (alternatyva klonas H129.19, izotipas IgG2a). Antikūnai turi būti tinkami srautinei citometrijai 24956000-0
7 CD45R (B220)-PerCP, žiurkės monokloniniai antikūnai prieš pelių B220, konjuguoti su PerCP. Klonas RA3-6B2, izotipas: IgG2a. Antikūnai turi būti tinkami srautinei citometrijai 24956000-0
8 CD45R (B220)-APC. Žiurkės monokloniniai antikūnai prieš pelių B220, konjuguoti APC. Klonas RA3-6B2, izotipas IgG2a. Antikūnai turi būti tinkami srautinei citometrijai 24956000-0
9 BSA. Jaučio serumo albuminas. Milteliai. V frakcija. Grynumas >98% 24956000-0
10 Antikūnų prieš IL-35 EBI3 ir reagentų rinkinys, tinkamas imuhistocheminiams tyrimams atlikti parafininiuose žmogaus histologinės medžiagos pjūviuose, 100 tiriamųjų 24956000-0
11 Antikūnų prieš IL-35 receptoriaus subvienetą EBI3 ir reagentų rinkinys, tinkamas imuhistocheminiams tyrimams atlikti parafininiuose žmogaus histologinės medžiagos pjūviuose, 100 tiriamųjų 24956000-0
12 Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus limfocitų CD4 žymenį, žymėti fluorochromu PerCP. Tinka darbui su FACSCalibur citometru Cell Quest programoje. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 testų. Galiojimo laikas ne mažesnis kaip pusė metų. 24956000-0
13 Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus Th17 limfocitų žymenį IL-17A, žymėti fluorochromu APC. Tinka darbui su FACSCalibur citometro Cell Quest programoje. Pakuotėje ne daugiau kaip po 100 testų. Galiojimo laikas ne mažesnis kaip pusė metų. eBioscience, kat. Nr. 17-7179-42 (tęstiniams darbams) 24956000-0
14 Chicken (Vištų) IgG katalogo Nr. ChIgG - 10 mg arba analogiškas 24956000-0
15 Isotipinė kontrolė Rat IgG2a κ, konjuguota su PE. Tinka viduląteliniam žymėjimui ir darbui su FACSCalibur citometru. eBioscience, PE Rat IgG2a κ Isotype control, 12-4321-42 arba analogiška. Pakuotėje ne daugiau 100 testų. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei pusė metų. 24956000-0
16 Metolas, 4-Methylaminophenol sulphate: C14H18O2N2.H2SO4; reagentas turi būti tinkamas fotografijoje (fiksažo/ryškalų gamybai) 24960000-1
17 Bevandenis Natrio sulfitas Na2SO3; reagentas turi būti tinkamas fotografijoje (fiksažo/ryškalų gamybai), pakuotės dydis nesvarbu 24960000-1
18 Natrio metabisulfitas Na2S2O2; reagentas turi būti tinkamas fotografijoje (fiksažo/ryškalų gamybai), pakuotės dydis nesvarbu 24960000-1
19 Hydrochinon (1,4-Dihydroxybenzol) C6H4(OH)2 (angl Hydroquinone); reagentas turi būti tinkamas fotografijoje (fiksažo/ryškalų gamybai), pakuotės dydis nesvarbu 24960000-1
20 ADP (Adenozino 5′-difosphato Natrio druska), Grynumas >99%, tinkamas molekulinei biologijai 24960000-1
21 Hematoksilinas (hematoxylin solution, Mayer’s) 24960000-1
22 Citometrijos mėginių dažymo tirpalas (FBS).Stain buffer (FBS) Subalansuotas vandeninis tirpalas su fetaliniu galvijų serumu ir 0,09% natrio azido BD Pharmingen, kat. Nr. 554656 arba analogiškas. 24960000-1
23 Ląstelių fiksavimo/permeabilizavimo reagentų rinkinys. Ne mažiau 250 testų. BD Cytofix/Cytoperm™ Fixation/Permeabilization Solution Kit, kat. Nr. 554714 arba analogiškas 24960000-1
24 Oligonukleotidai. Sintezės skalė 0,02 μM; >2 OD 24960000-1
25 N,N,N’,N’-Tetrametilbenzidinas (TMB) [-C6H4-4-N(CH3)2]2 FW 240,34, CAS Nr.: 366-29-0 Grynumas ne mažiau kaip ≥95% 24960000-1
26 Ferocenkarboksi rūgštis, C11H10FeO2, CAS Nr.: 1271-42-7 Grynumas ne mažiau kaip ≥97% 24960000-1
27 Kalio heksaciano feriatas (II), K4Fe(CN)6, CAS Nr.: 14459-95-1 Grynumas ne mažiau kaip ≥99% 24960000-1
28 Penicilino – streptomicino tirpalas, 10,000 IU/ml – 10,000 µg/ml. 100 ml. Biochrom Kat. A2213 arba analogiškas. 24960000-1
29 1. Restrikcinė nukleazė, Bsu RI (Hae III), gamintojas Fermentas, Kat.Nr. ER0151, tęstiniams darbams 2. Restrikcinė nukleazė, Cfr 131 (Sau 961), gamintojas Fermentas, Kat.Nr. ER0151, tęstiniams darbams 24960000-1
30 RNR išskyrimo reagentas (arba reagentų rinkinys), Išskyrimo efektyvumas analogiškas Qiazol Lysis (Qiagen), kat. Nr. 79306 24960000-1
31 Maxima™ SYBR Green qPCR Master mixas (2X). 2X1.25ml tikrojo-laiko PGR master mixas, skirtas 200 reakcijų po 25µl, pateikiamas kartu su 2X1.25ml vandens be nukleazių. Fermentas, Kat.Nr. K0221, tęstiniams darbams. 24960000-1
32 Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotido bazę, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,025 μmol; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 16-40 bazių; Pristatymas po užsakymo pateikimo ne ilgiau kaip 2-3 savaitės; Pristatomi sausame būvyje, be druskų. 24960000-1
33 DNR išskyrimo rinkinys iš kraujo. DNR išskyrimo rinkinys iš kraujo su antikoaguliantais (heparinu, EDTA, citratu). DNR skyrimas paremtas Fast-Spin kolonėlių principu, be proteinazės K ir organinių tirpiklių, procedūra ne ilgesnė nei 15 min. Išskiriama iki 25 μg DNR, tinkamos PGR, bisulfitinei konversijai, sekoskaitai ir kt. 50 išskyr. 33141625-7
34 ELISA rinkinys, skirtas aktyvuoto komplemento komponento C4 fragmento C4d kiekybiniam nustatymui žmogaus kraujo serume (C4d fragment EIA kit). Rinkinį turi sudaryti 96 duobučių plokštelė, sudaryta iš atskirų išimamų 12 juostelių. Plokštelė turi būti padengta monokloniniais antikūnais prieš žmogaus komplemento C4 fragmentą C4d. Konjugatas (ožkų antikūnai prieš žmogaus C4d) turi būti žymėtas HRP. Rinkinys turi būti tinkamas matuoti C4d fragmentus žmogaus kraujo serume ir plazmoje (EDTA) bei kituose kūno skysčiuose. Rinkinyje turi būti kontrolės (aukštos ir žemos koncentracijų) ir 5 standartai, tinkami žmogaus serumų kiekybiniams tyrimams. Kontrolės ir standartai turi būti sudubliuoti (po 2 buteliukus) arba būtų galimybė juos panaudoti mėnesio bėgyje, t.y. tyrimus atlikti per du kartus. Rinkinio komponentai turi būti arba paruošti naudoti, arba koncentruoti, arba liofilizuoti. Rinkinyje turi būti standartų ir mėginių atskiedimo tirpalai. Rinkinio jautrumas, t.y. nustatymo riba (LOD) turi būti ne daugiau kaip 0,001 µg/ml. Rinkinio tinkamumo naudoti laikas turi būti ne mažiau kaip pusė metu nuo pristatymo, o paruoštų naudoti reagentų ne mažiau kaip 1 mėn. 33141625-7
35 ELISA rinkinys, skirtas BAFF (B ląsteles aktyvuojančio faktoriaus) kiekybiniam nustatymui žmogaus kraujo serume (BAFF, Soluble (human) ELISA Kit). Rinkinį turi sudaryti 96 duobučių plokštelė, sudaryta iš atskirų išimamų 12 juostelių. Plokštelė turi būti padengta monokloniniais antikūnais prieš žmogaus tirpų BAFF. Konjugatas (polikloniniai antikūnai prieš žmogaus BAFF) turi būti žymėtas HRP. Rinkinys turi būti tinkamas matuoti tirpų BAFF žmogaus kraujo serume. Rinkinyje turi būti rekombinantinis BAFF standartas, tinkamas žmogaus serumų kiekybiniams tyrimams. Standartas turi būti sudubliuotas (po 2 buteliukus) arba būtų galimybė jį panaudoti mėnesio bėgyje, t.y. tyrimus atlikti per du kartus. Rinkinio komponentai turi būti arba paruošti naudoti, arba koncentruoti, arba liofilizuoti. Rinkinyje turi būti standartų ir mėginių atskiedimo tirpalai. Rinkinio jautrumas, t.y. nustatymo riba (LOD) turi būti ne daugiau kaip 3,38 pg/ml. Rinkinio tinkamumo naudoti laikas turi būti ne mažiau kaip pusė metu nuo pristatymo, o paruoštų naudoti reagentų ne mažiau kaip 1 mėn. 33141625-7
36 ELISA rinkinys, skirtas kiekybiškai nustatyti laisvas lengvas kapa ir lemda žmogaus imunoglobulinų grandis (Human Immunoglobulin Free Light Chains Kappa and Lambda ELISA kit). Rinkinį turi sudaryti dvi 96 duobučių plokštelės, sudarytos iš atskirų išimamų 12 juostelių. Viena plokštelė turi būti padengta monokloniniais antikūnais prieš žmogaus laisvas lengvas kapa grandines, kita prieš laisvas lengvas lemda grandines. Antriniai antikūnai turi būti žymėti biotinu, o konjugatas – streptavidinas-HRP. Rinkinys turi būti tinkamas matuoti laisvas lengvas grandines žmogaus kraujo serume ir plazmoje (EDTA, citratas, heparinas).Rinkinyje turi būti kontrolės (abiem grandinėm atskiros - aukštos ir žemos koncentracijų) ir standartai (abiem grandinėm atskiri), tinkami žmogaus serumų kiekybiniams tyrimams. Standartai ir kontrolės turi būti sudubliuoti (po 2 buteliukus) arba būtų galimybė juos panaudoti mėnesio bėgyje, t.y. tyrimus atlikti per du kartus. Rinkinio komponentai turi būti arba paruošti naudoti, arba koncentruoti, arba liofilizuoti. Rinkinio jautrumas, t.y. nustatymo riba (LOD) turi būti ne daugiau kaip 5-6 µg/ml abiem grandinėm. 33141625-7
37 ECM ląstelių adhezijos rinkinys, kolorimetrinis: Rinkinį turi sudaryti: 1. 96 šulinėlių plokštelė: Plokštelė turi būti sudaryta iš 96 šulinėlių: 12 strypelių su 8 šulinėliais. Kiekvienas 8 šulinėlių strypelis turi turėti 7 skirtingus žmogaus ECM baltymu (Kolagenu I, Kolagenu II, Kolagenu IV, Fibronecitinu, Lamininu, Tenascinu, Vitronektinu) ir 1-ą BSA (neigiama kontrolė) padengtus šulinėlius. 2. Ląstelių dažymo tirpalas; 3. Ekstrakcijos buferis; 4. Analizės buferis. 33141625-7
38 Žmogaus pro-MMP-1 ELISA. Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. 96 šulinėlių laužomos plokštelės. Standarto kiekis ne mažiau 50 ng. Jautrumas: ≤ 0,021 ng/ml (R&D Systems, Kat. Nr. DMP100) 33141625-7
39 Žmogaus visos (total) matrikso metaloproteinazės 8 (MMP-8) ELISA. Pilnas rinkinys, tinkantis kiekybiniam tyrimui aktyvios ir pro-MMP-8 ląstelių kultūroje. Standarto kiekis - ne mažiau 100 ng. Jautrumas: ≤ 20 pg/ml (R&D Systems, Kat. Nr. DMP800) 33141625-7
40 Žmogaus TIMP-1 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1) ELISA. Pilnas rinkinys, tinkantis kiekybiniam TIMP-1 tyrimui ląstelių kultūroje. Standarto kiekis - ne mažiau 20 ng. Jautrumas: ≤ 0,08 ng/ml (R&D Systems, Kat. Nr. DTM100) 24960000-1
41 Žmogaus TIMP-2 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2) ELISA. Pilnas rinkinys, tinkantis kiekybiniam TIMP-2 tyrimui ląstelių kultūroje. Standarto kiekis - ne mažiau 100 ng. Jautrumas: ≤ 0,06 ng/ml (R&D Systems, Kat. Nr. DTM200) 24960000-1
42 Žmogaus CHI3L1/YKL-40 (ELISA). Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. Standarto kiekis- ne mažiau 40 ng. Jautrumas: ≤ 3.55 pg/ml (R&D Systems, Kat. Nr. DC3L10) 24960000-1
43 Azoto oksido (NO) kolorimetrinio tyrimo ląstelių kultūros terpėje pilnas rinkinys. Mažiausia matuojama koncentracija ≤0.25 μM (R&D Systems, Kat. Nr. KGE001) 24960000-1
44 Žmogaus Leptino ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui. Ne mažiau kiap šeši kalibratoriai nuo 0 iki 100 ng/ml. Laužomi šulinėliai. Į rinkinio sudėtį įeina 2 lygių kontrolinės medžiagos. Jautrumas ≤1,0 ng/ml (IBL, Kat. Nr. RE53151) 24960000-1
45 Žmogaus adiponektino ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui. Nemažiau kaip septyni kalibratoriai nuo 0,1 iki 10 µg/ml. Į rinkinio sudėtį įeina 2 lygių kontrolinės medžiagos. Jautrumas ≤0,2 µg/ml (IBL, Kat. Nr. BV51001) 24960000-1
46 Žmogaus TGF-ß1 ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui tiek pro-TGF-ß1, tiek aktyvuotai jo formai. Būtinas kalibratorius, kurio koncentracija ne mažiau nei 600 pg/ml. Jautrumas ≤1,9 pg/ml (IBL, Kat. Nr. RE51201) 24960000-1
47 Žmogaus fibronektino ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui. Būtinas kalibratorius, kurio koncentracija nemažiau nei 40 ng/ml. Jautrumas ≤0,1 ng/ml (IBL, Kat. Nr. BE59341) 24960000-1
48 Žmogaus Agrekano /PG ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui. Ne mažiau kaip šeši kalibratoriai, nuo 0 iki 250 ng/ml. Į rinkinio sudėtį įeina 3 lygių kontrolinės medžiagos. Jautrumas ≤0,9 ng/ml (IBL, Kat. Nr. MG53281) 24960000-1
49 Žmogaus TNF-α ELISA pilnas rinkinys skirtas kiekybiniam tyrimui ląstelių kultūros terpėje supernatante. Rinkinyje yra žmogaus TNF-α standartas. Matuojama koncentracija ne siauresnėse ribose kaip 15.6-1000 pg/ml TNF-α. Jautrumas: ≤1.7 pg⁄mL (Invitrogen, Kat. Nr. KHC3012) 24960000-1
50 Žmogaus HGF ELISA. Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. 96 šulinėlių laužomos plokštelės. Standarto maziausia reikšmė ne daugiau 63 pg. 24960000-1
51 Žmogaus FGF2 ELISA. Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. 96 šulinėlių laužomos plokštelės. Standarto maziausia reikšmė ne daugiau 63 pg. 24960000-1
52 Klonavimo cilindrai, stikliniai, sterilūs, tinkami ląstelių kultūroms. Aukštis 8 mm, skersmuo 8 mm, tūris 150 µl, analogiškas Sigma, kat.Nr. C1059-1EA. 38437000-7
53 Antgaliai dozatoriams-pipetėms: standartiniai 20-300 μl. Turi tikti Eppendorf research firmų automatinėms pipetėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
54 Antgaliai dozatoriams-pipetėms: standartiniai 50-1000 μl. Turi tikti Eppendorf research firmų automatinėms pipetėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
55 Antgaliai dozatoriams-pipetėms: prailgintu galu 0.5-10 μl. Turi tikti Eppendorf research firmų automatinėms pipetėms. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
56 4 apvalių šulinėlių polistireninės audinių kultūrų plokštelės, sterilios. 19520000-7
57 1) 75 cm² ląstelių kultūroms skirtas flakonas, 270ml, dangtelis su filtru, sterilus. Polistireniniai. Sertifikuoti be DNR ir RNR priemaišų. 2) 25 cm² ląstelių kultūroms skirtas flakonas, 60ml, dangtelis su filtru, sterilus. Polistireniniai. Sertifikuoti be DNR ir RNR priemaišų. 3) 25 cm² ląstelių kultūroms skirtas flakonas, 50ml, su neventiliuojamu dangteliu, be filtrų, sterilus. Sertifikuoti be DNR ir RNR priemaišų, endotoksinų kiekis mažiau nei 0.5 EU/ml. 19520000-7
58 Vakuuminiai mėgintuvėliai (antikoaguliantas natrio heparinas) 6.0ml 13x100mm 19520000-7
59 24 šulinėlių mikroplokštelės, skirtos ląstelių migracijos ir invazijos tyrimams. Membrana – skaidrus polikarbonatas, padengtas kolagenu I, akytumas – 8 mkm. Sterilios, supakuotos po vieną. 1 vnt./pak. Millipore kat. Nr. ECM 551 arba analogiškas 19520000-7
60 24 šulinėlių mikroplokštelės, skirtos ląstelių migracijos ir invazijos tyrimams. Membrana – skaidrus polikarbonatas, padengtas ekstraceliuliniu matriksu, akytumas – 8 mkm. Sterilios, supakuotos po vieną. 1 vnt./pak. Millipore kat. Nr. ECM 550 arba analogiškas. 19520000-7
61 Ribonukleazių inhibitorius, rekombinantinis; ne mažiau 10000 vienetų; 40 vnt/µl koncentracijos; skirtas inhibuoti RNases A, B ir C; preparatas teikiamas saugojimo buferyje 20 mM HEPES-NaOH (pH 7.5), 50 mM NaCl, 8 mM DTT, 0.5 mM ELUGENT Detergent ir 50% (v/v) glicerolio. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. Ribonukleazių inhibitoriaus preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. Kokybę garantuoja atliktos endodeoksiribonukleazių ir ribonukleazių analizės. 38950000-9
62 Atsitiktiniai pradmenys, heksamerai; skirti pirmos grandinės cDNR sintezei. Koncentracija: 100 µM (0.2 µg/µl), 120 µl. Paruošti naudojimui. Atsitiktinių pradmenų, heksamerų preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. Kokybė garantuojama išbandytu AT-PGR metodu. 38950000-9
63 10mM kiekvieno dNTP mišinys, 1ml; pateikiamas viename mėgintuvėlyje; daugiau nei 99% švarumas pagal HPLC; pH 7.0-7.5; be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių ir nikazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. dNTP mišinio preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
64 dNTP/dUTP mišinys (2 mM kiekvieno dATP, dCTP, dGTP ir 4 mM dUTP), 1ml; daugiau nei 99% švarumas pagal HPLC; be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių ir nikazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. dNTP/dUTP mišinio preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
65 Aukšto termostabilumo atvirkštinės transkriptazės preparatas; ne mažiau 40000 vienetų; 200 vnt/µl koncentracijos; Ši atvirkštinė transkriptazė turi RNazinį H aktyvumą ir aktyvi iki 60°C. kDNR išeiga iki 20 kb. Pateikiama kartu su: 5X RT buferiu (2x1 ml): 250 mM Tris-HCl (pH 8.3, 25°C), 375 mM KCl, 15 mM MCl2, 50 mM DTT; be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. Atvirkštinės transkriptazės preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
66 Uracil-DNR glikozilazės preparatas; ne mažiau 1000 vienetų; 1 vnt/μl koncentracijos; pateikiamas kartu su 10X Reakcijos buferiu (2x1 ml): 200 mM Tris-HCl (pH 8.2 at 25°C), 10 mM EDTA, 100 mM NaCl; be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, proteazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. Uracil-DNR glikozilazės preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
67 Karšto taško (Hot Start) Taq DNA Polimerazė, ne mažiau 2500 vnt; koncentracija 5 vnt/µl; preparatas teikiamas saugojimo buferyje 20 mM Tris-HCl (pH 9.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% (v/v) Tween 20, 0.5% (v/v) Nonidet P40 and 50% glicerolio; kartu su 10x Hot start Taq DNA Pol Taq reakcijos buferiu (10x1.25 ml), kurio sudėtis: 200 mM Tris-HCl (pH 8.3 at 25°C), 200 mM KCl, 50 mM (NH4)2SO4, 25 mM MgCl2 tirpalu (10x1.25 ml). Be endo, egzodeoksiribonukleazių ir ribonukleazių; preparatas aktyvuojamas per 4 minutes 95°C. Hot Start Taq DNR Polimerazės preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
68 ATP, 25 µM (0,25 ml 100mM tirpalo). Daugiau nei 99% grynumas pagal HPLC, aukšto stabilumo; be endo, egzodeoksiribonukleazių ir ribonukleazių; preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
69 Penicilino/Streptomicino/Glutamino tirpalas. Antibiotikai skirti kontroliuoti/sunaikinti žalingus mikroorganizmus tokius kaip bakterijas, mieles. Pakuotė 100 ml. 24931250-6
70 Penicilino/Streptomicino tirpalas. 10,000 U/ml penicilino, 10,000 µg/ml streptomicino 0.85% NaCl. Pakuotė 100 ml. 24931250-6
71 Fosfatinis buferinis tirpalas (PBS), 10X, 0.067M PO4, be kalcio, magnio, fenolio raudonojo. Pakuotė 1000 ml. 24931250-6
72 Fosfatinis buferinis tirpalas (PBS), 10X, 0.067M PO4, be kalcio, magnio, fenolio raudonojo. Pakuotė 500 ml. 24931250-6
73 RPMI-1640 terpė be L-Glutamino. Hidratuota naudojant WFI (Water for Injection) vandenį ir steriliai filtruota per 0.1 µm membraną. Pagaminta pagal ISO 9001:2000. Pakuotė 6 x 500 ml. 24931250-6
74 HEPES 1M buferinis tirpalas. Laikymo temp. 2-8 °C. Pakuotė 100 ml. 24931250-6
75 RPMI 1640 terpė (Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI)) su stabiliu glutaminu. Biochrom, RPMI-1640, kat. Nr.. FG-1215 arba analogiškas 24931250-6
76 1. Tripsino EDTA tirpalas: tripsino 0,25%, EDTA 0,02%, tinkamas ląstelių kultūroms. Biochrom Kat. Nr.L2163 arba analogiškas. 2. DMEM terpė su 3,7 g/l NaHCO3, su 1.0 g/l D-gliukozės, su L-gliutaminu (580 mg/l). Biochrom Nr. FG 0415, reikalinga tęstiniams darbams 3. DMEM terpė ląstelių kultūrai su L-gliutaminu (580 mg/l), 4500 mg/l gliukozės, natrio piruvato 110 mg/l, sterili. Biochrom Kat. Nr.FG0445, tęstiniams darbams. 24931250-6
77 DMEM terpė su 3,7 g/l NaHCO3, su 1.0 g/l D-gliukozės, su stabiliu L-gliutaminu, natrio piruvatu (0,110 g/l). . Biochrom Kat. Nr. FG0415 tęstiniams darbams 24931250-6
78 DMEM terpė ląstelių kultūrai su L-gliutaminu (584 mg/ml), 4500 mg/l gliukozės, natrio piruvato 110 mg/l, sterili. Biochrom Kat. Nr. FG0445 tęstiniams darbams 24931250-6


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-10-19    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-09-29 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-10-05 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB "Energenas" 300058451  Breslaujos g. 3-104, Kauno m., 44403 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Adutiškio 3-3, Vilnius  Lietuva 
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  V. A. Graičiūno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 20   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 3 p.  per didelės PO nepriimtinos kainos  15.730,00  Lt
 14   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 3 p.  per didelės PO nepriimtinos kainos  1.651,65  Lt
 47   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  7.436,18  Lt
 32   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė PO nepriimtina kaina  700.000,00  Lt
 32   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neteisinga kaina dėl jos apskaičiavimo klaidų, kurias taisant keistųsi bendra pasiūlymo kaina  72,60  Lt
 72   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  198,44  Lt
 73   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  638,88  Lt
 55   UAB "Energenas"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  108,90  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 3  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   819,17  Lt 
 4  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   773,19  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.194,27  Lt 
 4  3   UAB Nanodiagnostika   2.070,31  Lt 
 4  4   UAB "Labochema LT"   2.401,85  Lt 
 5  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   333,96  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   968,00  Lt 
 6  2   UAB Nanodiagnostika   1.375,04  Lt 
 7  1   UAB 'Interlux'   921,42  Lt 
 7  2   UAB Nanodiagnostika   1.520,67  Lt 
 8  1   UAB Nanodiagnostika   1.156,16  Lt 
 8  2   UAB 'Interlux'   2.246,37  Lt 
 9  1   UAB 'Interlux'   348,48  Lt 
 12  1   UAB Nanodiagnostika   1.185,80  Lt 
 12  2   UAB 'Interlux'   1.390,29  Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   1.253,56  Lt 
 15  1   UAB 'Interlux'   665,50  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   160,93  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   183,92  Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45  Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   77,44  Lt 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   82,28  Lt 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   61,71  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60  Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84,70  Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   179,08  Lt 
 21  3   UAB "Labochema LT"   223,85  Lt 
 22  1   UAB 'Interlux'   1.936,00  Lt 
 23  1   UAB 'Interlux'   4.409,24  Lt 
 24  1   UAB Nanodiagnostika   2.516,80  Lt 
 24  2   UAB "Labochema LT"   2.541,00  Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.477,00  Lt 
 25  1   UAB "Labochema LT"   1.167,65  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.633,50  Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.161,60  Lt 
 26  2   UAB "Labochema LT"   2.371,60  Lt 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   127,05  Lt 
 27  2   UAB "Labochema LT"   145,20  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   179,08  Lt 
 28  1   UAB 'Interlux'   174,24  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50  Lt 
 29  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   300,08  Lt 
 30  1   UAB 'Interlux'   968,00  Lt 
 30  2   UAB Nanodiagnostika   1.530,53  Lt 
 31  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.517,34  Lt 
 32  1   UAB Nanodiagnostika   12.584,00  Lt 
 32  2   UAB "Labochema LT"   12.705,00  Lt 
 33  1   UAB Nanodiagnostika   1.179,75  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.629,87  Lt 
 34  1   UAB Nanodiagnostika   3.327,50  Lt 
 34  2   UAB 'Interlux'   4.235,00  Lt 
 35  1   UAB Nanodiagnostika   3.327,50  Lt 
 35  2   UAB 'Interlux'   3.490,85  Lt 
 36  1   UAB Nanodiagnostika   2.096,33  Lt 
 36  2   UAB 'Interlux'   2.783,00  Lt 
 38  1   UAB "DIAMEDICA"   7.898,88  Lt 
 38  2   UAB 'Interlux'   11.616,00  Lt 
 39  1   UAB "DIAMEDICA"   7.898,88  Lt 
 39  2   UAB Nanodiagnostika   11.482,42  Lt 
 39  3   UAB 'Interlux'   11.616,00  Lt 
 40  1   UAB "DIAMEDICA"   9.873,60  Lt 
 40  2   UAB Nanodiagnostika   12.725,57  Lt 
 40  3   UAB 'Interlux'   14.520,00  Lt 
 41  1   UAB "DIAMEDICA"   9.873,60  Lt 
 41  2   UAB Nanodiagnostika   12.725,57  Lt 
 41  3   UAB 'Interlux'   14.520,00  Lt 
 42  1   UAB "DIAMEDICA"   11.035,20  Lt 
 42  2   UAB Nanodiagnostika   20.570,00  Lt 
 43  1   UAB "DIAMEDICA"   4.181,76  Lt 
 44  1   UAB 'Interlux'   5.259,87  Lt 
 44  2   UAB Nanodiagnostika   10.173,68  Lt 
 45  1   UAB 'Interlux'   11.027,94  Lt 
 45  2   UAB Nanodiagnostika   14.941,08  Lt 
 46  1   UAB Nanodiagnostika   7.845,64  Lt 
 46  2   UAB 'Interlux'   9.365,40  Lt 
 47  1   UAB 'Interlux'   8.893,50  Lt 
 48  1   UAB 'Interlux'   13.924,68  Lt 
 49  1   UAB Nanodiagnostika   10.369,70  Lt 
 49  2   UAB 'Interlux'   11.113,85  Lt 
 50  1   UAB Nanodiagnostika   8.295,76  Lt 
 50  2   UAB 'Interlux'   16.940,00  Lt 
 51  1   UAB Nanodiagnostika   11.407,88  Lt 
 51  2   UAB 'Interlux'   12.705,00  Lt 
 52  1   UAB "Labochema LT"   217,80  Lt 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86  Lt 
 53  2   UAB "Energenas"   96,80  Lt 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00  Lt 
 53  4   UAB "Labochema LT"   292,82  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   82,28  Lt 
 54  2   UAB "Energenas"   96,80  Lt 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00  Lt 
 54  4   UAB "Labochema LT"   292,82  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   217,80  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50  Lt 
 55  3   UAB "Labochema LT"   715,11  Lt 
 56  1   UAB 'Interlux'   1.219,68  Lt 
 56  2   UAB "Energenas"   1.422,96  Lt 
 57  1   UAB "Energenas"   1.016,40  Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.222,10  Lt 
 57  3   UAB 'Interlux'   1.392,71  Lt 
 57  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.102,44  Lt 
 58  1   UAB 'Interlux'   82,28  Lt 
 59  1   UAB 'Interlux'   12.015,30  Lt 
 59  2   UAB "Energenas"   27.055,60  Lt 
 60  1   UAB 'Interlux'   9.377,50  Lt 
 60  2   UAB "Energenas"   21.102,40  Lt 
 61  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   713,90  Lt 
 62  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   851,84  Lt 
 63  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   313,39  Lt 
 63  2   UAB Nanodiagnostika   798,60  Lt 
 64  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   834,90  Lt 
 65  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.936,00  Lt 
 66  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   2.807,20  Lt 
 67  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   4.009,94  Lt 
 67  2   UAB Nanodiagnostika   4.598,00  Lt 
 68  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   112,53  Lt 
 69  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   248,78  Lt 
 69  2   UAB "Labochema LT"   958,32  Lt 
 69  3   UAB 'Interlux'   3.204,08  Lt 
 70  1   UAB 'Interlux'   150,04  Lt 
 70  2   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   229,61  Lt 
 70  3   UAB "Labochema LT"   643,72  Lt 
 70  4   UAB Nanodiagnostika   1.887,60  Lt 
 71  1   UAB 'Interlux'   198,44  Lt 
 71  2   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   388,56  Lt 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.161,60  Lt 
 72  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   399,98  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.161,60  Lt 
 73  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   743,23  Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.161,60  Lt 
 73  3   UAB Nanodiagnostika   1.645,60  Lt 
 74  1   UAB 'Interlux'   183,92  Lt 
 74  2   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   248,97  Lt 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   822,80  Lt 
 74  4   UAB "Labochema LT"   1.016,40  Lt 
 74  5   UAB Nanodiagnostika   1.355,20  Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   142,78  Lt 
 75  3   UAB Nanodiagnostika   532,40  Lt 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.409,65  Lt 
 76  2   UAB 'Interlux'   1.525,81  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.260,00  Lt 
 77  2   UAB 'Interlux'   8.712,00  Lt 
 78  1   UAB 'Interlux'   3.218,60  Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.388,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
3-9,12,13,15-19,21-36,38-78  2011-10-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  3-9, 12, 13, 15-19, 21-36, 38-78  2011-11-14  mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  14, 20  2011-10-27  per didelė PO nepriimtina kaina
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 2, 10, 11, 37  2011-11-14  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3-5, 29, 31, 61-69, 72, 73
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.715,43 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 7, 9, 13, 15, 22, 23, 28, 30, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 59, 60, 70, 71, 74, 78
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 77.196,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 12, 24, 32-36, 46, 49-51
Tiekėjo pavadinimas
UAB Nanodiagnostika (302477512)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 65.292,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16-18, 21, 26, 27, 75, 76, 77
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.451,98 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 53-55
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 441,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.385,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38-43
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 50.761,92 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 57
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Energenas" (300058451)
Sutarties sudarymo data:
2011-11-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.016,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  VMTI IMC direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____VMTI IMC direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)