tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302583800, Josvainių g. 2 Kaunas, Tel.: +370 37 30 60 53, Faks.: +370 37 30 60 73, e.audenis@gmail.com
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
113453   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Sistemiškai veikiančių antibakterinių vaistų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33651100-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Aciclovirum 200mg tab. 33651100-9
2 Aciclovirum 400mg tab. 33651100-9
3 Aciclovirum 250mg inj.. 33651100-9
4 Ampicillinum 1g fl. 33651100-9
5 Ampicillinum 500mg tab. 33651100-9
6 Ampicillinum 1000mg+Sulbactam 500mg fl. 33651100-9
7 Amikacinum 1g fl. 33651100-9
8 Amoxicillinum 1000mg tab. 33651100-9
9 Amoxicillinum 500mg tab. 33651100-9
10 Amoxicillinum 250mg tab. 33651100-9
11 Amoxicillinum susp.250mg/5ml. 33651100-9
12 Amoxicillinum susp.125mg/5ml. 33651100-9
13 Amoxicillinum+ac.clavulan.1,2g fl 33651100-9
14 Amoxicillinum+ac.clavulan.600mg fl. 33651100-9
15 Amoxicillinum+ac.clavul.1000mg tab. 33651100-9
16 Amoxicillinum+ac.clavul.625mg tab. 33651100-9
17 Amoxicillinum+ac.clavul susp.475mg/5ml 33651100-9
18 Azithromycinum 250mg tab. 33651100-9
19 Azithromycinum 500mg tab. 33651100-9
20 Azithromycinum susp.100mg/5ml fl. 33651100-9
21 Benzothini benzylpenicillinum 2 400 000 inj.fl. 33651100-9
22 Cafadroxilum 500mg caps. 33651100-9
23 Cefazolinum 1g fl. 33651100-9
24 Cefatoximum 1g fl. 33651100-9
25 Cefepimum 1,0fl 33651100-9
26 Ceftriaxonum 1g fl. 33651100-9
27 Ceftazidimum 1g fl. 33651100-9
28 Ceftazidimum 2g fl. 33651100-9
29 Cefuroximum 1,5 fl. 33651100-9
30 Cefuroximum 0,75 fl. 33651100-9
31 Cefuroximum susp.125mg/5ml 33651100-9
32 Cefuroximum 250mg tab. 33651100-9
33 Cefuroximum 500mg tab. 33651100-9
34 Cefoperasonum 1g fl. 33651100-9
35 Cefoperasonum 1g + sulbactam 1g inj. 33651100-9
36 Ciprofloxacinum 100mg amp. 33651100-9
37 Ciprofloxacinum 500mg tab. 33651100-9
38 Clarithromycin 500mg inj.fl. 33651100-9
39 Clarithromycin 250mg tab. 33651100-9
40 Clarithromycin 500mg tab. 33651100-9
41 Clarithromycin susp.125mg/5ml fl.. 33651100-9
42 Clindamycin 300mg tab 33651100-9
43 Clindamycin 600mg tab. 33651100-9
44 Clindamycin 600mg/4ml inj. 33651100-9
45 Clindamycin 900mg/6ml inj. 33651100-9
46 Co-trimoxazolum 480mg tab. 33651100-9
47 Co-trimoxazolum 960mg tab. 33651100-9
48 Co-trimoxazolum susp. (200mg+40mg)/5ml fl. 33651100-9
49 Co-trimoxazolum 480mg/5ml amp. 33651100-9
50 Doripenem 500mg inj.fl. 33651100-9
51 Doxycyclinum 100mg caps. 33651100-9
52 Erytromycinum 200mg tab. 33651100-9
53 Erytromycinum 300mg inj.fl. 33651100-9
54 Erytromycinum susp.200mg/5ml fl. 33651100-9
55 Ertapenemum 1,0 fl 33651100-9
56 Ethambutolum 400mg tab. 33651100-9
57 Ethambutolum 1,0 inj. 33651100-9
58 Fluconazolum 50mg caps. 33651100-9
59 Fluconazolum 2mg/ml inj.fl. 33651100-9
60 Gentamycinum 80mg amp. 33651100-9
61 Gentamycinum 40mg amp. 33651100-9
62 Imipenem 500mg+Cilostatin 500mg fl. 33651100-9
63 Isoniazidum 100mg tab. 33651100-9
64 Isoniazidum 300mg tab. 33651100-9
65 Isoniazidum 500mg inj.. 33651100-9
66 Ketoconazolum 200mg tab. 33651100-9
67 Linezolidum 600mg fl. 33651100-9
68 Mebendazolum 100mg tab. 33651100-9
69 Meropenemum 1000mg fl. 33651100-9
70 Metronidazolum 0,5% 100ml fl. 33651100-9
71 Metronidazolum 500mg tab. 33651100-9
72 Moxifloxacinum 400mg/250ml fl. 33651100-9
73 Nitroxolinum 50mg tab. 33651100-9
74 Nitrofurantoinum 100mg tab. 33651100-9
75 Norfloxacinum 400mg tab. 33651100-9
76 Ofloxacinum 200mg tab. 33651100-9
77 Oxacillinum 1000mg inj.fl. 33651100-9
78 Penicillin i/m i/v 1 mln. Fl. 33651100-9
79 Phenoxymethylpenicillinum 1000mg tab. 33651100-9
80 Phenoxymethylpenicillinum 500mg tab. 33651100-9
81 Phenoxymethylpenicillinum susp. 400 000UI/5ml fl. 33651100-9
82 Piperacilin 4g+Tazobactam 500mg fl. 33651100-9
83 Pyrazinamidum 500mg tab. 33651100-9
84 Protionamidum 250mg tab. 33651100-9
85 Rifampicinum 300mg caps. 33651100-9
86 Rifampicinum 150mg caps. 33651100-9
87 Rifampicinum 300mg inj. 33651100-9
88 Rifampicinum 600mg inj. 33651100-9
89 Rifampicinum 150mg+100mg isoniasidum caps. 33651100-9
90 Rifampicinum 300mg+150mg isoniasidum caps. 33651100-9
91 Terizidonum 250mg caps. 33651100-9
92 Tigeciklin 50mg inj. 33651100-9
93 Vancomycinum 500mg inj.fl. 33651100-9
94 Vancomycinum 1000mg inj.fl. 33651100-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2011-12-28    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-11-05 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2011-11-09 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70,48179 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" 166926779  Ganyklų 28a, LT-00126 Palanga  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 43   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas nestitiko nustatytų sąlygų  27,56  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Limedika'   226,80  Lt 
 1  2   UAB "ARMILA"   258,72  Lt 
 2  1   UAB 'Limedika'   787,50  Lt 
 2  2   UAB "ARMILA"   1.011,15  Lt 
 3  1   UAB 'Limedika'   13.230,00  Lt 
 3  2   UAB "ARMILA"   14.689,50  Lt 
 4  1   UAB "ARMILA"   77.826,00  Lt 
 4  2   UAB 'Limedika'   249.900,00  Lt 
 5  1   UAB 'Limedika'   422,55  Lt 
 5  2   UAB "ARMILA"   607,95  Lt 
 6  1   UAB "ARMILA"   8.752,80  Lt 
 6  2   UAB 'Limedika'   9.324,00  Lt 
 7  1   UAB "ARMILA"   4.107,60  Lt 
 7  2   UAB 'Limedika'   4.158,00  Lt 
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.819,50  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.469,80  Lt 
 8  2   UAB 'Limedika'   6.174,00  Lt 
 8  3   UAB "ARMILA"   8.687,70  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   188,46  Lt 
 9  2   UAB 'Limedika'   203,22  Lt 
 9  3   UAB "ARMILA"   251,37  Lt 
 10  1   UAB 'Limedika'   15,10  Lt 
 10  2   UAB "ARMILA"   16,49  Lt 
 11  1   UAB 'Limedika'   2,04  Lt 
 11  2   UAB "ARMILA"   3,34  Lt 
 12  1   UAB 'Limedika'   57,33  Lt 
 12  2   UAB "ARMILA"   61,74  Lt 
 13  1   UAB 'Limedika'   61,95  Lt 
 13  2   UAB "ARMILA"   100,17  Lt 
 15  1   UAB 'Limedika'   77,17  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   92,78  Lt 
 15  3   UAB "ARMILA"   119,96  Lt 
 16  1   UAB 'Limedika'   30,45  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   52,00  Lt 
 16  3   UAB "ARMILA"   82,43  Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   138,29  Lt 
 17  2   UAB 'Limedika'   157,50  Lt 
 17  3   UAB "ARMILA"   176,61  Lt 
 18  1   UAB 'Limedika'   167,21  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   176,05  Lt 
 18  3   UAB "ARMILA"   192,15  Lt 
 19  1   UAB 'Limedika'   539,00  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   752,50  Lt 
 19  3   UAB "ARMILA"   768,60  Lt 
 20  1   UAB 'Limedika'   144,69  Lt 
 20  2   UAB "ARMILA"   152,46  Lt 
 21  1   UAB "ARMILA"   725,55  Lt 
 22  1   UAB 'Limedika'   86,63  Lt 
 22  2   UAB "ARMILA"   95,34  Lt 
 23  1   UAB 'Limedika'   62.244,00  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   62.244,00  Lt 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17.309,25  Lt 
 24  2   UAB 'Limedika'   17.640,00  Lt 
 24  3   UAB "ARMILA"   20.653,50  Lt 
 25  1   UAB "ARMILA"   2.398,20  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.451,25  Lt 
 25  3   UAB 'Limedika'   2.463,30  Lt 
 26  1   UAB 'Limedika'   13.923,00  Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   13.923,00  Lt 
 27  1   UAB "TAMRO"   798,00  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   833,70  Lt 
 27  3   UAB 'Limedika'   1.428,00  Lt 
 29  1   UAB 'Limedika'   22.176,00  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   22.365,00  Lt 
 29  3   UAB "ARMILA"   56.070,00  Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.287,00  Lt 
 30  2   UAB 'Limedika'   7.350,00  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   12,85  Lt 
 31  2   UAB "ARMILA"   16,62  Lt 
 31  3   UAB 'Limedika'   16,89  Lt 
 32  1   UAB 'Limedika'   138,60  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   224,48  Lt 
 32  3   UAB "ARMILA"   254,10  Lt 
 33  1   UAB 'Limedika'   262,50  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   337,05  Lt 
 33  3   UAB "ARMILA"   396,90  Lt 
 34  1   UAB "ARMILA"   1.122,24  Lt 
 34  2   UAB 'Limedika'   1.218,00  Lt 
 35  1   UAB "ARMILA"   3.909,15  Lt 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.156,43  Lt 
 35  3   UAB 'Limedika'   4.158,00  Lt 
 36  1   UAB 'Limedika'   15.838,20  Lt 
 36  2   UAB "ARMILA"   16.821,00  Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17.463,60  Lt 
 37  1   UAB 'Limedika'   2.306,85  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.583,45  Lt 
 37  3   UAB "ARMILA"   6.279,00  Lt 
 38  1   UAB "ARMILA"   580,44  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   586,32  Lt 
 38  3   UAB 'Limedika'   589,26  Lt 
 39  1   UAB 'Limedika'   819,00  Lt 
 39  2   UAB "ARMILA"   2.236,50  Lt 
 40  1   UAB 'Limedika'   1.050,00  Lt 
 40  2   UAB "ARMILA"   2.289,00  Lt 
 41  1   UAB 'Limedika'   2.079,00  Lt 
 41  2   UAB "ARMILA"   2.255,40  Lt 
 42  1   UAB "ARMILA"   50,09  Lt 
 42  2   UAB 'Limedika'   52,82  Lt 
 44  1   UAB 'Limedika'   182,49  Lt 
 44  2   UAB "ARMILA"   276,78  Lt 
 46  1   UAB 'Limedika'   74,80  Lt 
 46  2   UAB "ARMILA"   120,23  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.006,00  Lt 
 47  2   UAB "ARMILA"   1.033,20  Lt 
 47  3   UAB 'Limedika'   1.409,20  Lt 
 48  1   UAB 'Limedika'   811,12  Lt 
 48  2   UAB "ARMILA"   927,68  Lt 
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   948,15  Lt 
 50  1   UAB "ARMILA"   10.185,00  Lt 
 51  1   UAB 'Limedika'   343,00  Lt 
 51  2   UAB "ARMILA"   346,50  Lt 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   367,50  Lt 
 52  1   UAB 'Limedika'   727,20  Lt 
 52  2   UAB "ARMILA"   734,58  Lt 
 55  1   UAB 'Limedika'   5.184,90  Lt 
 55  2   UAB "ARMILA"   5.232,15  Lt 
 56  1   UAB "ARMILA"   1.045,80  Lt 
 57  1   UAB "ARMILA"   682,50  Lt 
 58  1   UAB "ARMILA"   1.214,33  Lt 
 58  2   UAB 'Limedika'   1.297,80  Lt 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   18,50  Lt 
 59  2   UAB "ARMILA"   26,84  Lt 
 59  3   UAB 'Limedika'   28,64  Lt 
 60  1   UAB 'Limedika'   8.736,00  Lt 
 60  2   UAB "ARMILA"   9.038,40  Lt 
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   11.995,20  Lt 
 61  1   UAB 'Limedika'   48,72  Lt 
 61  2   UAB "ARMILA"   51,87  Lt 
 62  1   UAB 'Limedika'   21.546,00  Lt 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   21.596,40  Lt 
 62  3   UAB "ARMILA"   90.367,20  Lt 
 63  1   UAB "ARMILA"   2.184,00  Lt 
 64  1   UAB "ARMILA"   294,00  Lt 
 65  1   UAB "ARMILA"   1.470,00  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   229,71  Lt 
 66  2   UAB 'Limedika'   230,82  Lt 
 66  3   UAB "ARMILA"   231,00  Lt 
 67  1   UAB "ARMILA"   8.860,95  Lt 
 67  2   UAB 'Limedika'   9.502,50  Lt 
 68  1   UAB 'Limedika'   1.552,56  Lt 
 68  2   UAB "ARMILA"   1.705,20  Lt 
 69  1   UAB "TAMRO"   6.922,00  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   7.224,00  Lt 
 69  3   UAB 'Limedika'   7.232,40  Lt 
 69  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.234,50  Lt 
 70  1   UAB "TAMRO"   20.300,00  Lt 
 70  2   UAB 'Limedika'   30.408,00  Lt 
 70  3   UAB "ARMILA"   34.545,00  Lt 
 72  1   UAB "ARMILA"   3.315,90  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.395,70  Lt 
 72  3   UAB 'Limedika'   3.404,10  Lt 
 73  1   UAB 'Limedika'   37,80  Lt 
 73  2   UAB "ARMILA"   41,16  Lt 
 74  1   UAB 'Limedika'   1.085,80  Lt 
 74  2   UAB "ARMILA"   1.092,00  Lt 
 75  1   UAB 'Limedika'   170,10  Lt 
 75  2   UAB "ARMILA"   185,85  Lt 
 76  1   UAB "ARMILA"   1.228,50  Lt 
 76  2   UAB 'Limedika'   2.205,00  Lt 
 77  1   UAB "ARMILA"   798,00  Lt 
 78  1   UAB 'Limedika'   73.920,00  Lt 
 78  2   UAB "ARMILA"   92.400,00  Lt 
 79  1   UAB 'Limedika'   10,50  Lt 
 79  2   UAB "ARMILA"   12,08  Lt 
 80  1   UAB 'Limedika'   8,66  Lt 
 80  2   UAB "ARMILA"   10,13  Lt 
 81  1   UAB 'Limedika'   157,50  Lt 
 81  2   UAB "ARMILA"   174,72  Lt 
 82  1   UAB 'Limedika'   12.936,00  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   12.936,00  Lt 
 82  3   UAB "ARMILA"   13.671,00  Lt 
 83  1   UAB 'Limedika'   1.365,00  Lt 
 83  2   UAB "ARMILA"   1.407,00  Lt 
 84  1   UAB "ARMILA"   424,73  Lt 
 85  1   UAB "ARMILA"   1.885,28  Lt 
 85  2   UAB 'Limedika'   1.890,00  Lt 
 86  1   UAB 'Limedika'   638,40  Lt 
 86  2   UAB "ARMILA"   638,40  Lt 
 87  1   UAB "ARMILA"   1.522,50  Lt 
 88  1   UAB "ARMILA"   3.780,00  Lt 
 89  1   UAB 'Limedika'   173,80  Lt 
 89  2   UAB "ARMILA"   183,23  Lt 
 90  1   UAB 'Limedika'   229,95  Lt 
 90  2   UAB "ARMILA"   235,73  Lt 
 91  1   UAB "ARMILA"   3.625,65  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.228,50  Lt 
 93  2   UAB "TAMRO"   2.355,00  Lt 
 93  3   UAB "ARMILA"   2.961,00  Lt 
 93  4   UAB 'Limedika'   3.042,90  Lt 
 93  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.042,90  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   4.462,50  Lt 
 94  2   UAB "TAMRO"   8.915,00  Lt 
 94  3   UAB "ARMILA"   9.765,00  Lt 
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   10.145,63  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-94  2012-01-20    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-13, 15-27, 29-42, 44, 46-48, 50-52, 55-70, 72-91, 93, 94  2012-01-20  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  43  2012-01-20  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  14, 28, 45, 49, 53, 54, 71, 92  2012-01-20  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limedika' (134056779)
Sutarties sudarymo data:
2012-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  517.058,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6, 7, 21, 25, 34, 35, 38, 42, 50, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 72, 76, 77, 84, 85, 87, 88, 91
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARMILA" (123813957)
Sutarties sudarymo data:
2012-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  64.163,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 69, 70
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2012-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  28.070,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 93, 94
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" (166926779)
Sutarties sudarymo data:
2012-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.691,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 9, 17, 24, 30, 31, 47, 59, 66
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" (134758266)
Sutarties sudarymo data:
2012-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  32.462,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Egidijus  Audenis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  teisininkas
Vardas, pavardė
  Egidijus  Audenis
Telefonas
  +370 37 306053
Elektroninio pašto adresas:
  e.audenis@gmail.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Traumatologijos punkto vedėjas, atliekantis direktoriaus (vyr. gydytojo) funkcijas_____   __________   _____Raimondas  Kunickas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)