At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05, Faks.: (8 46) 39 66 71, ekonomistai@kul.lt, www.kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
116743   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostiniai reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696200-7
33696300-8
33696700-2
33696100-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras 33696300-8
2 Agar-agaras 33696300-8
3 EC terpė 33696300-8
4 SS agaras 33696300-8
5 XLD agaras 33696300-8
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu 33696300-8
7 Mac-Conkey buljonas 33696300-8
8 CLED agaras 33696300-8
9 Cary-Blaer transportinė terpė 33696300-8
10 Natrio chloridas bakteriologinis 33696300-8
11 MacConkey agaras su sorbitoliu 33696300-8
12 Mueller-Hintono agaras 33696300-8
13 Terpės ir priedai streptokokų kultivavimui 33696300-8
14 Kolumbijos agaras+5% avino krauju, išpilstytas į 90 mm Petri lėkšteles 33696300-8
15 Sabūro agaras su chloramphenikoliu 33696300-8
16 Tulžies eskulino agaras 33696300-8
17 Terpės cholerai 33696300-8
18 Terpės ir priedai anaerobams 33696300-8
19 Manito-druskos agaras 33696300-8
20 Terpės ir priedai hemofilų kultivavimui 33696300-8
21 Terpės ir priedai jersinijoms kultivuoti 33696300-8
22 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 3 33696300-8
23 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 9 33696300-8
24 Terpės ir priedai Kampilobakterijoms 33696300-8
25 Selektyvus Pseudomonas spp. agaras 33696300-8
26 Triptofano vanduo 33696300-8
27 Tioglikolinė terpė 33696300-8
28 Širdies-smegenų sultinys 33696300-8
29 Triptono sojos sultinys 33696300-8
30 Triptono sojos agaras 33696300-8
31 N.gonorrhoeae/N.meningitis kultivavimo terpė 33696300-8
32 Bakteriologinis peptonas 33696300-8
33 Kovačo reagentas 33696300-8
34 Terpės ir priedai urea agarui 33696300-8
35 Sterilus NAD suplementas Miuller-Hintono agarui 33696300-8
36 Dnase agaras 33696300-8
37 Lizino dekarboksilazės sultinys 33696300-8
38 Simanso citratinis agaras 33696300-8
39 SIM agaras 33696300-8
40 Chrom agaras -Candida rūšių diferencijacijai 33696300-8
41 Chrom agaras Salmonella/Proteus diferencijacijai 33696300-8
42 Chromagaras B grupės streptokokui 33696300-8
43 Chrom agaras E.coli O157 33696300-8
44 Selenito buljonas su sodium biselenitu 33696300-8
45 Telurito tirpalas 1% 33696300-8
46 Manitas chemiškai švarus 33696300-8
47 Trijų cukrų agaras (TSI) 33696300-8
48 Chju-Leifsono agaras 33696300-8
49 Fenil alanino agaras 33696300-8
50 Fenol-raudonio agaras 33696300-8
51 Malonato sultinys 33696300-8
52 Šokoladinis agaras+Bacitracinas+polivitamininis suplementas 33696300-8
53 Briliantinio žaliojo laktozės (tulžies) buljonas 33696300-8
54 Triušio plazma koagulazei nustatyti su EDTA 33696300-8
55 Arklio kraujas 33696300-8
56 Avino kraujas 33696300-8
57 Anaerobinių sąlygų indikatoriai 33696300-8
58 Paketai griežtoms anaerobinėms sąlygoms sudaryti 33696300-8
59 Paketai kampylobakterijoms 33696300-8
60 Oksidazės testai 33696300-8
61 Dažai Gramo metodu dažyti 33696300-8
62 Latex testai S.aureus nustatymui 33696500-0
63 Latex testai S.pneumoniae nustatymui 33696500-0
64 Latex testai streptokokų nustatymui 33696500-0
65 Latex testai meningitų sukėlėjų antigenų nustatymui 33696500-0
66 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai 33696200-7
67 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti 33696200-7
68 Reagentų rinkinys S.aureus enterotoksinų nustatymui 33696200-7
69 Roto viruso latex agliutinacijos testas 33696500-0
70 Adeno viruso latexagliutinacijos testas 33696500-0
71 Antibiotikų diskai 33696500-0
72 b laktamazės (cefenazės, nitrocefino) diskai 33696500-0
73 Faktorinių juostelių hemofilams rinkinys 33696500-0
74 SPS diskai 33696500-0
75 ONPG diskai 33696500-0
76 Mac-Farlando standartai 33696300-8
77 Buferiniai skiediniai pH metrui 33696300-8
78 KCL 3 mol/l tirpalas pH metro elektrodui 33696300-8
79 gliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-G 33696300-8
80 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-S 33696300-8
81 Salmonelių monovalentinis serumas O Vi 33696300-8
82 Salmonelių monovalentinis serumas O 4 33696300-8
83 Salmonelių monovalentinis serumas O 5 33696300-8
84 Salmonelių monovalentinis serumas O 6 33696300-8
85 Salmonelių monovalentinis serumas O 7 33696300-8
86 Salmonelių monovalentinis serumas O 8 33696300-8
87 Salmonelių monovalentinis serumas O 9 33696300-8
88 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,9,12 33696300-8
89 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,2,12 33696300-8
90 Salmonelių monovalentinis serumas O 3,10,15 33696300-8
91 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės a 33696300-8
92 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės b 33696300-8
93 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės c 33696300-8
94 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės d 33696300-8
95 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gm 33696300-8
96 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės g 33696300-8
97 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės m 33696300-8
98 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės i 33696300-8
99 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės k 33696300-8
100 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės r 33696300-8
101 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės p 33696300-8
102 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gp 33696300-8
103 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,2 33696300-8
104 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,5 33696300-8
105 Cryobankas 33696500-0
106 S.aureus ATCC 25923 33696500-0
107 E.coli ATCC 25922 33696500-0
108 Ps.aeruginosa ATCC 27853 33696500-0
109 S.pneumoniae ATCC 49619 33696500-0
110 H.influenzae ATCC 49247 33696500-0
111 E.faecalis ATCC 29212 33696500-0
112 N.gonorrhoeae ATCC 49226 33696500-0
113 Campylobacter jejuni ATCC 3291 33696500-0
114 Y.enterocolitica ATCC 9610 33696500-0
115 S.flexneri ATCC 12022 33696500-0
116 S.typhimurium ATCC 14028 33696500-0
117 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 33696500-0
118 C.albicans ATCC 90028 33696500-0
119 C.albicans ATCC 10231 33696500-0
120 Bacteroides fragilis ATCC 25285 33696500-0
121 Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 33696500-0
122 Proteus mirabilis ATCC 12453 33696500-0
123 S.dysenteriae polivalentinis serumas 33696300-8
124 S.sonnei polivalentinis serumas 33696300-8
125 S.flexneri polivalentinis serumas 33696300-8
126 S.flexneri tipiniai ir grupiniai serumai 33696300-8
127 E.coli polivalentiniai serumai 33696300-8
128 E.coli monovalentinis serumas 33696300-8
129 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696500-0
130 Streptococcus B grupės nustatymo testas 33696500-0
131 Greitas Streptococcus A grupės nustatymo testas 33696300-8
132 Diskai anaerobų identifikavimui 33696500-0
133 NaOH Natrio šarmas 33696300-8
134 KOH Kalio šarmas 33696300-8
135 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON 33696300-8
136 Koncentruota fosforo rūgštis 33696300-8
137 Fe CL 3 lašintuvai 33696300-8
138 Metileno mėlio dažai 33696300-8
139 Dažai, skirti rūgščiai atsparių mikobakterijų dažymui 33696300-8
140 Dažų rinkinys, skirtas greitam parazitų kraujyje dažymui 33696300-8
141 Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai su dangteliu, užpildyti formalinu 33696500-0
142 HCl 33696300-8
143 Laboratorinių indų ploviklis 33696300-8
144 N.gonorrhoeae nustatymo testas 33696500-0
145 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas 33696500-0
146 E-testai 33696500-0
147 Latex testas 33696500-0
148 Cryptosporidium parvum nustatymo testas 33696500-0
149 Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymo testai 33696500-0
150 Ureaplazma urealyticum, Mycoplasma hominis nustatymo sistema 33696500-0
151 H.influenzae b tipo antiserumas 33696300-8
152 Sorbito diskas (Enterokokų diferencijacijai) 33696500-0
153 Arabinozes diskas 33696500-0
154 Legionella pneumophilia antigeno nustatymo testas 33696500-0
155 S.pneumoniae antigeno nustatymo testas 33696500-0
156 Bacitracinas diskai 0,04 IU 33696500-0
157 Optochinas diskai 5 mkg 33696500-0
158 EDTA diagnostinis diskas 33696500-0
159 Mueller-Hintono agaras 33696300-8
160 Antibiotikų diskai grybelių jautrumui nustatyti 33696300-8
161 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696300-8
162 Imersinis aliejus 33696300-8
163 Žarnyno infekcijų sulėlėjų antigenų nustatymas 33696500-0
164 Reagentai imunofermentiniam analizatoriui BEP 2000 33696500-0
165 LAIMO ligos diagnostika 33696200-7
166 TPHA testas 33696500-0
167 Reagentai automatiniui analizatoriui "VIDAS" 33696500-0
168 Reagentai Phoenix ID/AST sistemai 33696500-0
169 Reagentai skirti darbui su HBL 33696500-0
170 Reagentai automatiniam analizatoriui Chorus Trio 33696500-0
171 Reagentai imunocheminiams tyrimams, atliekant chemiliuminescenciniu metodu 33696200-7
172 Reagentai automatiniam analizatoriui Chorus Trio 33696500-0
173 Reagentai automatiniam analizatoriui BEP 2000, pusiau automatiniam analizatoriui ELx800 EL50" Bio-tek instrumentui 33696200-7
174 Reagentai automatiniam analizatoriui BEP 2000, pusiau automatiniam analizatoriui ELx800 EL50" Bio-tek instrumentui 33696200-7
175 Reagentai epifluorescentiniam mikroskopui "CETI" 33696200-7
176 Reagentai EUROLineScane programai 33696500-0
177 Reagentų rinkiniai, kalibravimo, pagalbiniai ir kokybės kontrolės reagentai turi būti skirti tėkmės citometrui "EPICS XL" 33696200-7
178 Reagentai automatiniam hematologiniam analizatoriui "SYSMEX XE-2100" 33696200-7
179 Reagentai automatiniams hematologiniams analizatoriams “CELL-DYN 1700, 1800” 33696200-7
180 Reagentai automatiniam kūno skysčių dalelių atpažinimo analizatoriui "IQ ELITE" 33696200-7
181 Reagentai automatiniam ENG analizatoriui "Roller 20" 33696200-7
182 Reagentai individualiai kraujo parinkimo ir mikrotipavimo sistemai “ID Diamed” centrifugai 33696100-6
183 Monokloniniai reagentai ir standartiniai eritrocitai kraujo grupių pagal ABO sistemą nustatymui 33696100-6
184 Dažai retikuliocitams 33696300-8
185 May-Griunvald /Giemza dažų rinkinys 33696300-8
186 Dažai (May Grunwald Giemsa) greitam hematologinių tepinėlių dažymui 33696300-8
187 Liugolio tirpalas 33696300-8
188 Dažų rinkinys spermogramų tyrimui 33696300-8
189 Imunologinis testas slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose 33696300-8
190 Peroksidazės testas slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose 33696300-8
191 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai 33696300-8
192 Samsonovo dažai 33696300-8
193 Vienkartinės servetėlės mikroskopų valymui 33696500-0
194 Priemonė imersiniam aliejui nuvalyti 33696300-8
195 Pandi reagentas 33696300-8
196 Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal Ivy nustatyti 33696500-0
197 Reagentai automatiniam šlapimo analizatoriui "Clinitek Atlas" 33696700-2
198 Reagentai pusiau automatiniams šlapimo analizatoriams “Clinitek 500”, “Clinitek 100” 33696700-2
199 Juostelės pH nustatymui 33696700-2
200 Reagentai, skirti krešėjimo sistemos tyrimams 33696200-7
201 Reagentai “Architect c8000” automatiniam analizatoriui 33696200-7
202 Reagentai automatiniam imunocheminiam analizatoriui "Architect i2000SR" 33696200-7
203 Reagentai "Cobas e411" automatiniam imunocheminiam analizatoriui 33696200-7
204 Kontrolinės medžiagos analizatoriams: "Architect ci8200", "Immulite 2000", "Cobas E411", "Biosen" 33696200-7
205 Reagentai “BIOSEN 1540”, “BIOSEN c-line” automatiniams gliukozės analizatoriams 33696200-7
206 Reagentai “Opti-CCA-TS” automatiniam kraujo dujų/elektrolitų analizatoriui 33696200-7
207 Reagentai automatiniam analizatoriui “ABL 700” 33696200-7
208 Reagentai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos analizatoriui "ABL 800 Flex, Basic" 33696200-7
209 Reagentai automatiniam rūgščių-šarmų analizatoriui “Rapilab“ 33696200-7
210 Reagentai automatiniam analizatoriui “Viva Junior“ 33696200-7
211 Atrankiniai testai, skirti psichotropinių medžiagų aptikimui šlapime 33696500-0
212 Reagentai "Hydrasys" pusiau automatinei sistemai, skirtai elektroforezei agarozės geliuose 33696500-0
213 Buferinis 10% formalino tirpalas 33696300-8
214 Ksilenas (ksilolis-orto) 33696300-8
215 Izopropilo alkoholis absoliutus 33696300-8
216 Parafinas (histoplast, paraplast) 33696300-8
217 Druskos rūgštis 37% 33696300-8
218 Skruzdžių rūgštis 97% 33696300-8
219 Gimdos kakleliu tepinėlių fiksatorius 33696300-8
220 Imersinis aliejus mikroskopavimui 33696300-8
221 Papanicolau dažymo rinkinys 33696300-8
222 Sakomano fiksatorius 33696300-8
223 Eozino dažai ir sausas dvikomponentis hematoksilino mišinys 33696300-8
224 Acto rūgštis (ledinė) 33696300-8
225 Įšaldymo terpė 33696300-8
226 Alcian blue-PAS pH 2.5 dažymo rinkinys mucinų nustatymui 33696300-8
227 Giemza reagentas 33696300-8
228 Congo Red dažymo rinkinys 33696300-8
229 Mucikarminas bazinis 33696300-8
230 Pikro Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
231 Perls dažymo rinkinys 33696300-8
232 Sudan III 33696300-8
233 Trichromo Massono dažymo rinkinys 33696300-8
234 Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
235 Van Gieson Trichromo dažymo rinkinys 33696300-8
236 Van Gieson Weigerto dažymo rinkinys 33696300-8
237 Glicerino želė 33696300-8
238 Polisterolis (granulės) 33696300-8
239 Dioktilftalatas 33696300-8
240 Oil Red O (riebalinis raudonas O) 33696300-8
241 Perjodo rūgštis 33696300-8
242 Alciano mėlis 33696300-8
243 Šifo reagentas 33696300-8
244 Fuksinas bazinis 33696300-8
245 Audinių dažai (žali) 100ml 33696300-8
246 Antikūnų skiediklis, mažinantis fonavimą 33696300-8
247 Pelės antikūnas prieš progesterono receptorių PR 1ml Klonas PgR 636 33696300-8
248 Pelės antikūnas prieš estrogeno receptorių ER 1ml Klonas SP1 33696300-8
249 Triušio antikūninas prieš žmogaus c-erbB-2 onkoproteiną 33696300-8
250 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD3, T ląsteles 33696300-8
251 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15, asocijuotus granulocitų antigenus Klonas Carb-3 33696300-8
252 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD20cy, B ląstelės Klonas L26 33696300-8
253 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD45, bendras leukocitinis 33696300-8
254 Triušio antikūnas prieš karvės S-100 33696300-8
255 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A 33696300-8
256 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną CK HMW Klonas 34BE12 1ml 33696300-8
257 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą HMB45 33696300-8
258 Pelės antikūnas prieš žmogaus vimentiną Klonas V9 33696300-8
259 Pelės antikūnas prieš žmogaus desminą Klonas D33 33696300-8
260 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK7 Klonas OV-TL12/30 33696300-8
261 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokekatino 20 tarpinį filamentinį baltymą Klonas Ks20.8 33696300-8
262 Pelės antikūnas prieš žmogaus calretininą Klonas DAK-Calret 1 33696300-8
263 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus. Klonas OCH1E5 33696300-8
264 Pelės antikūnas prieš žmogaus karcinoembrioninį abntigeną. Klonas II-7 33696300-8
265 Pelės antikūnas prieš žmogaus p504s 33696300-8
266 Pelės antikūnas prieš myogeniną. Klonas F5D 33696300-8
267 GFAP M 0761 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 33696300-8
268 Hepa M 7158 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 33696300-8
269 Pelės antikūnas prieš žmogaus p63. Klonas7JUL 33696300-8
270 PAN CK M 3515 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokeratiną, klonas AE1/AE3 33696300-8
271 PSA M 0750 Pelės antikūnas prieš žmogaus prostatos specifinį antigeną 33696300-8
272 Pelės antikūnas prieš tiroidino transkripcijos faktorių - 1 Klonas 8G7G3/1 33696300-8
273 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD1a. Klonas O10 33696300-8
274 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD4. Klonas 4B12 33696300-8
275 Triušio antikūnas prieš žmogaus CD5. Klonas SP19 33696300-8
276 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15. Klonas Carb-3 33696300-8
277 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD31. Klonas JC70A 33696300-8
278 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD34. Klonas QBEnd 10 33696300-8
279 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD56. Klonas 123C3 33696300-8
280 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD57. Klonas TB01 33696300-8
281 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD99. Klonas 12E7 33696300-8
282 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD138. Klonas MI15 33696300-8
283 Pelės antikūnas prieš žmogaus CDX-2. Klonas DAK-CDX-2 33696300-8
284 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK 5/6. Klonas D5/16B4 33696300-8
285 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK 18. Klonas DC 10 33696300-8
286 Pelės antikūnas prieš žmogaus E-Caderin.Klonas NCH-38 33696300-8
287 Pelės antikūnas prieš žmogaus epitelinį membraninį antigeną (EMA). Klonas E29 33696300-8
288 Pelės antikūnas prieš žmogaus Ki-67 antigeną. Klonas MIB-1 33696300-8
289 Pelės antikūnas prieš žmogaus Melan-A. Klonas A103 33696300-8
290 Pelės antikūnas prieš žmogaus neuro-specifinę enolazę (NSE) Klonas BBC/NC/VI-H14 33696300-8
291 Pelės antikūnas prieš žmogaus Placentos alkalin fosfatazę. Klonas 8A9 33696300-8
292 Pelės antikūnas prieš žmogaus lygiųjų raumenų aktiną. Klonas 1A4 33696300-8
293 Pelės antikūnas prieš synaptofiziną. Klonas SY38 33696300-8
294 Triušio antikūnas prieš žmogaus tyroglobuliną (poliklonas) 33696300-8
295 Pelės antikūnas prieš žmogaus kalretininą. Klonas Dak-Calret 33696300-8
296 Triušio antikūnas prieš žmogaus tyroglobuliną (poliklonas) 33696300-8
297 Triušio antikūnas prieš žmogaus CD 68 Klonas Kp-1 (monoklonas) 33696300-8
298 Triušio karcinoembrioninis (CEA) antigenas (poliklons) 33696300-8
299 Diagnostikos reagentų komplektas, skirtas imunohistocheminių tyrimų atlikimui 33696300-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2012-03-22    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-01-23 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2012-01-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų 24a-202, LT-09309 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Šabaniausko g. 14, LT-08431 Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Vakarų 34, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08342 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J. Jasinskio g. 16C, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 77   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  nepasiūlė viso reagento rinkinio, siūlo tik atskirus komponentus  228,00  Lt
 150   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė reagentus ne mūsų prašomų fasuočių; netestuojamas ciprofloksacinas dėl jautrumo; tiriamoji medžiaga imama į fiziologinį tirpalą; nėra kontrolinio šulinėlio  5.727,76  Lt
 163   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlo ne visas pozicijas  4.620,00  Lt
 164, 165   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 4 p.  iki nurodyto laiko nepatikslino savo pasiūlymo  21.270,15  Lt
 183   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomi monokloniniai reagentai kraujo grupėms nustatymui esant žemiems hemoglobinams hemagliutinacijos reakcijos yra silpnos arba visai nematomos  6.330,00  Lt
 210   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomi reagentai nėra pritaikyti dirbti su "Viva Junior" analizatoriumi  10.950,60  Lt
 211   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomi testai merkiami į indelį su mėginiu  3.171,50  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   206,64  Lt 
 1  2   UAB 'Linea libera'   244,44  Lt 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   264,00  Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   337,68  Lt 
 1  5   UAB 'Interlux'   478,80  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   241,92  Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   451,08  Lt 
 2  3   UAB 'Interlux'   529,20  Lt 
 2  4   UAB 'Linea libera'   584,64  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   182,70  Lt 
 4  1   UAB 'Interlux'   1.058,40  Lt 
 4  2   UAB 'Linea libera'   1.146,60  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.171,80  Lt 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.638,00  Lt 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.740,00  Lt 
 5  1   UAB 'Linea libera'   1.799,52  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.496,00  Lt 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.772,00  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.628,80  Lt 
 5  5   UAB 'Interlux'   5.796,00  Lt 
 6  1   UAB 'Linea libera'   1.940,40  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.109,60  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.721,60  Lt 
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.832,00  Lt 
 6  5   UAB 'Interlux'   2.973,60  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   635,04  Lt 
 7  2   UAB 'Interlux'   892,08  Lt 
 7  3   UAB 'Linea libera'   997,92  Lt 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.036,80  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.965,60  Lt 
 8  2   UAB 'Linea libera'   2.066,40  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.072,00  Lt 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.528,00  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   273,60  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   378,00  Lt 
 9  3   UAB 'Interlux'   453,60  Lt 
 9  4   UAB 'Linea libera'   614,88  Lt 
 10  1   UAB 'Linea libera'   126,00  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   151,20  Lt 
 11  1   UAB 'Linea libera'   214,20  Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   317,52  Lt 
 11  3   UAB 'Interlux'   332,64  Lt 
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   403,20  Lt 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   693,60  Lt 
 12  1   UAB 'Interlux'   10.589,04  Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.304,00  Lt 
 13  1   UAB 'Linea libera'   4.107,60  Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.472,00  Lt 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.761,60  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.761,48  Lt 
 14  2   UAB 'Interlux'   2.016,00  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.116,80  Lt 
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.160,00  Lt 
 14  5   UAB "DIAMEDICA"   2.205,00  Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   781,20  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.003,40  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   907,20  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.305,60  Lt 
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.512,00  Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   228,90  Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   4.161,06  Lt 
 19  1   UAB 'Linea libera'   1.204,32  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.234,80  Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.656,00  Lt 
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.024,00  Lt 
 20  1   UAB 'Linea libera'   2.487,24  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.369,68  Lt 
 21  1   UAB 'Linea libera'   2.587,20  Lt 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   938,70  Lt 
 22  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.071,00  Lt 
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 22  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.260,00  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   938,70  Lt 
 23  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.071,00  Lt 
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 23  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.260,00  Lt 
 24  1   UAB 'Linea libera'   2.255,40  Lt 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.578,40  Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.788,00  Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   236,88  Lt 
 25  2   UAB 'Linea libera'   337,68  Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   233,10  Lt 
 27  1   UAB 'Linea libera'   514,08  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   604,80  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   748,80  Lt 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   831,60  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   595,20  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   614,88  Lt 
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   695,52  Lt 
 28  4   UAB 'Linea libera'   725,76  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   153,72  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   163,80  Lt 
 29  3   UAB 'Linea libera'   194,04  Lt 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   211,20  Lt 
 30  1   UAB 'Linea libera'   398,16  Lt 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   403,20  Lt 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   537,60  Lt 
 30  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   655,20  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   912,00  Lt 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.043,52  Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   264,60  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   288,00  Lt 
 32  3   UAB 'Linea libera'   312,48  Lt 
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   327,60  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.296,00  Lt 
 34  1   UAB 'Linea libera'   1.386,00  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.491,84  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.713,60  Lt 
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.124,48  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   330,24  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   478,80  Lt 
 36  3   UAB 'Linea libera'   498,96  Lt 
 37  1   UAB 'Linea libera'   516,60  Lt 
 38  1   UAB 'Linea libera'   423,36  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   604,80  Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   614,88  Lt 
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   652,80  Lt 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   443,52  Lt 
 39  2   UAB 'Linea libera'   475,68  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   462,48  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   540,00  Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 40  4   UAB 'Linea libera'   1.071,00  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   559,44  Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   680,40  Lt 
 41  3   UAB 'Linea libera'   819,00  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.700,00  Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.315,04  Lt 
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.594,40  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   30,45  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   38,85  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   186,48  Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   398,16  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   110,25  Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   47,25  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   819,00  Lt 
 47  2   UAB 'Linea libera'   1.071,00  Lt 
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.296,00  Lt 
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.537,20  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   302,40  Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   403,20  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   191,52  Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   199,08  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   806,40  Lt 
 50  2   UAB 'Interlux'   2.570,40  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   869,40  Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.130,40  Lt 
 52  2   UAB 'Interlux'   1.360,80  Lt 
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.504,44  Lt 
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.088,00  Lt 
 53  1   UAB 'Linea libera'   165,06  Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   233,10  Lt 
 54  1   UAB 'Interlux'   4.158,00  Lt 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.700,00  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   11.088,00  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   14.616,00  Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   16.632,00  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   18.144,00  Lt 
 57  1   UAB 'Linea libera'   592,20  Lt 
 58  1   UAB 'Linea libera'   1.890,00  Lt 
 59  1   UAB 'Linea libera'   1.841,04  Lt 
 60  1   UAB 'Linea libera'   357,84  Lt 
 60  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   997,92  Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.953,60  Lt 
 61  2   UAB 'Interlux'   6.148,80  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   441,00  Lt 
 62  2   UAB 'Linea libera'   544,95  Lt 
 62  3   UAB "Mediq Lietuva"   700,86  Lt 
 62  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   819,00  Lt 
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   945,00  Lt 
 62  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.323,00  Lt 
 62  7   UAB "DIAMEDICA"   35.853,30  Lt 
 63  1   UAB 'Linea libera'   829,50  Lt 
 63  2   UAB "DIAMEDICA"   831,60  Lt 
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.688,00  Lt 
 63  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.856,00  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.142,00  Lt 
 64  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.667,00  Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.668,00  Lt 
 64  4   UAB 'Linea libera'   2.723,70  Lt 
 64  5   UAB "Mediq Lietuva"   2.990,40  Lt 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.560,00  Lt 
 66  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   37,80  Lt 
 67  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   20,16  Lt 
 68  1   UAB 'Linea libera'   3.578,40  Lt 
 69  1   UAB 'Interlux'   907,20  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.008,00  Lt 
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.562,40  Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.104,00  Lt 
 70  2   UAB 'Interlux'   1.209,60  Lt 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.562,40  Lt 
 71  1   UAB 'Interlux'   29.190,05  Lt 
 72  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.990,80  Lt 
 72  2   UAB 'Interlux'   1.990,80  Lt 
 73  1   UAB 'Interlux'   362,88  Lt 
 74  1   UAB 'Linea libera'   907,20  Lt 
 74  2   UAB 'Interlux'   1.436,40  Lt 
 75  1   UAB 'Linea libera'   151,20  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   239,40  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   283,50  Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   136,00  Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   378,00  Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.738,80  Lt 
 79  2   UAB "Mediq Lietuva"   2.318,40  Lt 
 79  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.099,60  Lt 
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.672,00  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.738,80  Lt 
 80  2   UAB "Mediq Lietuva"   2.318,40  Lt 
 80  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.772,00  Lt 
 80  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.099,60  Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   976,50  Lt 
 81  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.159,20  Lt 
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.320,00  Lt 
 81  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   976,50  Lt 
 82  4   UAB "Mediq Lietuva"   1.159,20  Lt 
 82  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 83  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 84  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   976,50  Lt 
 84  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 85  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 85  4   UAB "Mediq Lietuva"   1.159,20  Lt 
 85  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 86  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 86  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   945,00  Lt 
 86  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.140,00  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.461,60  Lt 
 87  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.772,40  Lt 
 87  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.890,00  Lt 
 87  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.099,60  Lt 
 88  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.159,20  Lt 
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 90  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 91  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 91  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 91  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 92  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 92  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 92  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 93  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 93  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 93  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 94  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 94  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 95  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.864,80  Lt 
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.268,00  Lt 
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.680,00  Lt 
 97  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.772,40  Lt 
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.268,00  Lt 
 97  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.099,60  Lt 
 97  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.276,00  Lt 
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 98  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 98  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 98  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 98  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 99  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 99  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   570,00  Lt 
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80  Lt 
 100  3   UAB "Mediq Lietuva"   886,20  Lt 
 100  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 100  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 101  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.134,00  Lt 
 101  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.688,40  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 102  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 103  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 104  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   376,32  Lt 
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   524,16  Lt 
 105  3   UAB "Mediq Lietuva"   646,14  Lt 
 105  4   UAB 'Interlux'   793,80  Lt 
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 106  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 107  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 108  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 109  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 110  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30  Lt 
 111  2   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 112  1   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 113  1   UAB 'Interlux'   814,80  Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 114  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 115  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 116  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 117  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 117  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 118  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 118  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 119  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 120  1   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 121  1   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,65  Lt 
 122  2   UAB 'Interlux'   407,40  Lt 
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   976,50  Lt 
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.020,00  Lt 
 123  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 123  4   UAB "Mediq Lietuva"   1.503,60  Lt 
 123  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   875,70  Lt 
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 124  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.188,00  Lt 
 124  4   UAB "Mediq Lietuva"   1.503,60  Lt 
 124  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   875,70  Lt 
 125  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 125  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.188,00  Lt 
 125  4   UAB "Mediq Lietuva"   1.503,60  Lt 
 125  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.549,80  Lt 
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   8.731,80  Lt 
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   15.120,00  Lt 
 127  2   UAB "Mediq Lietuva"   17.917,20  Lt 
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.033,20  Lt 
 128  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.134,00  Lt 
 128  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.176,00  Lt 
 129  1   UAB 'Interlux'   20.290,20  Lt 
 130  1   UAB 'Interlux'   2.677,50  Lt 
 130  2   UAB "DIAMEDICA"   38.398,50  Lt 
 131  1   UAB 'Interlux'   1.512,00  Lt 
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.800,00  Lt 
 131  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.205,00  Lt 
 132  1   UAB 'Linea libera'   5.733,00  Lt 
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,80  Lt 
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   81,60  Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   580,80  Lt 
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   67,00  Lt 
 137  1   UAB 'Interlux'   856,80  Lt 
 137  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.247,40  Lt 
 138  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   170,10  Lt 
 138  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   315,00  Lt 
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.226,82  Lt 
 140  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.800,00  Lt 
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   17.955,36  Lt 
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   66,00  Lt 
 143  1   UAB "Mediq Lietuva"   157,30  Lt 
 143  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   242,00  Lt 
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   756,00  Lt 
 145  2   UAB 'Interlux'   1.083,60  Lt 
 145  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.134,00  Lt 
 146  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.668,55  Lt 
 146  2   UAB "DIAMEDICA"   18.270,00  Lt 
 147  1   UAB 'Linea libera'   577,50  Lt 
 148  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   780,00  Lt 
 148  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.028,40  Lt 
 148  3   UAB 'Interlux'   1.108,80  Lt 
 148  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.410,00  Lt 
 149  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.110,50  Lt 
 149  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.268,00  Lt 
 149  3   UAB "DIAMEDICA"   7.408,80  Lt 
 150  1   UAB "DIAMEDICA"   5.730,90  Lt 
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.379,60  Lt 
 151  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.520,00  Lt 
 151  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.410,00  Lt 
 151  4   UAB "Mediq Lietuva"   4.586,40  Lt 
 152  1   UAB 'Interlux'   3.931,20  Lt 
 153  1   UAB 'Interlux'   3.931,20  Lt 
 154  1   UAB 'Interlux'   5.670,00  Lt 
 156  1   UAB 'Interlux'   317,52  Lt 
 156  2   UAB 'Linea libera'   448,56  Lt 
 156  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   504,00  Lt 
 157  1   UAB 'Interlux'   158,76  Lt 
 157  2   UAB 'Linea libera'   224,28  Lt 
 157  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   252,00  Lt 
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   456,00  Lt 
 160  1   UAB 'Interlux'   1.281,42  Lt 
 161  1   UAB "DIAMEDICA"   13.029,45  Lt 
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   705,60  Lt 
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   30.669,00  Lt 
 164  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   27.596,63  Lt 
 165  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.768,40  Lt 
 165  2   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   11.970,00  Lt 
 165  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   17.388,00  Lt 
 166  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   907,20  Lt 
 166  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.134,00  Lt 
 167  1   UAB "DIAMEDICA"   21.948,75  Lt 
 168  1   UAB 'Interlux'   43.407,00  Lt 
 169  1   UAB 'Interlux'   12.647,46  Lt 
 170  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   145.307,40  Lt 
 171  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   71.372,35  Lt 
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   37.439,00  Lt 
 173  1   UAB "Mediq Lietuva"   22.638,00  Lt 
 174  1   UAB 'Interlux'   20.809,75  Lt 
 175  1   UAB "DIAMEDICA"   10.546,20  Lt 
 176  1   UAB "DIAMEDICA"   7.392,00  Lt 
 177  1   UAB 'Werfen LT'   18.758,99  Lt 
 178  1   UAB "Roche Lietuva"   160.599,00  Lt 
 179  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   36.300,60  Lt 
 180  1   UAB 'Interlux'   239.899,20  Lt 
 181  1   UAB 'Interlux'   14.008,55  Lt 
 182  1   UAB 'Interlux'   79.577,85  Lt 
 183  1   UAB 'Interlux'   10.773,00  Lt 
 184  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   49,00  Lt 
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.764,20  Lt 
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   147,00  Lt 
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,04  Lt 
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   273,00  Lt 
 189  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   394,00  Lt 
 190  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   137,00  Lt 
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   170,00  Lt 
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   201,60  Lt 
 191  2   UAB "Mediq Lietuva"   343,35  Lt 
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   384,00  Lt 
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   86,00  Lt 
 196  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.365,00  Lt 
 197  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   25.728,93  Lt 
 198  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   10.762,65  Lt 
 200  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   141.759,45  Lt 
 201  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   445.678,51  Lt 
 202  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   253.589,70  Lt 
 203  1   UAB "Roche Lietuva"   336.623,36  Lt 
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   38.782,00  Lt 
 205  1   UAB "DIAMEDICA"   26.953,50  Lt 
 206  1   UAB 'Interlux'   16.606,25  Lt 
 207  1   UAB 'VITROLAB'   125.154,25  Lt 
 208  1   UAB 'VITROLAB'   131.714,20  Lt 
 209  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   18.069,20  Lt 
 210  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   21.493,67  Lt 
 211  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.832,10  Lt 
 212  1   UAB 'Linea libera'   31.605,22  Lt 
 213  1   UAB "Mediq Lietuva"   4.838,40  Lt 
 213  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.426,00  Lt 
 214  1   UAB "Mediq Lietuva"   3.731,64  Lt 
 214  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.356,00  Lt 
 215  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.349,17  Lt 
 215  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.098,40  Lt 
 216  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   5.827,50  Lt 
 216  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   6.300,00  Lt 
 216  3   UAB 'Interlux'   9.075,00  Lt 
 216  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   11.616,00  Lt 
 217  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   278,40  Lt 
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   685,44  Lt 
 219  1   UAB "Mediq Lietuva"   287,28  Lt 
 219  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   302,40  Lt 
 219  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   308,40  Lt 
 219  4   UAB 'Expertus Vilnensis'   435,60  Lt 
 219  5   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 220  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.087,00  Lt 
 220  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.223,60  Lt 
 221  1   UAB "Mediq Lietuva"   9.538,20  Lt 
 221  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.136,00  Lt 
 221  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   11.226,60  Lt 
 221  4   UAB 'Expertus Vilnensis'   12.487,20  Lt 
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.632,00  Lt 
 223  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.260,00  Lt 
 224  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   39,00  Lt 
 225  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.452,00  Lt 
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.859,00  Lt 
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   147,00  Lt 
 227  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   150,04  Lt 
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   306,00  Lt 
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   233,10  Lt 
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   143,20  Lt 
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   752,00  Lt 
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   670,00  Lt 
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   312,00  Lt 
 237  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   86,10  Lt 
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   47,84  Lt 
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.826,40  Lt 
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   10.080,00  Lt 
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.386,00  Lt 
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   640,34  Lt 
 244  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.252,48  Lt 
 245  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.482,48  Lt 
 246  1   UAB "DIAMEDICA"   252,00  Lt 
 246  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   271,95  Lt 
 247  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.882,89  Lt 
 247  2   UAB Nanodiagnostika   4.012,93  Lt 
 247  3   UAB "DIAMEDICA"   4.147,50  Lt 
 248  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   4.340,27  Lt 
 248  2   UAB Nanodiagnostika   4.558,36  Lt 
 248  3   UAB "DIAMEDICA"   5.355,00  Lt 
 249  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.928,87  Lt 
 249  2   UAB Nanodiagnostika   10.371,08  Lt 
 249  3   UAB "DIAMEDICA"   10.500,00  Lt 
 250  1   UAB "DIAMEDICA"   2.152,50  Lt 
 250  2   UAB Nanodiagnostika   2.162,29  Lt 
 250  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.420,00  Lt 
 251  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   735,00  Lt 
 251  2   UAB Nanodiagnostika   2.229,15  Lt 
 251  3   UAB "DIAMEDICA"   4.095,00  Lt 
 252  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.496,25  Lt 
 252  2   UAB "DIAMEDICA"   1.575,00  Lt 
 253  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   630,00  Lt 
 253  2   UAB "DIAMEDICA"   997,50  Lt 
 253  3   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 254  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.149,50  Lt 
 254  2   UAB "DIAMEDICA"   3.452,40  Lt 
 255  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.417,50  Lt 
 255  2   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 255  3   UAB "DIAMEDICA"   2.887,50  Lt 
 256  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.365,00  Lt 
 256  2   UAB "DIAMEDICA"   1.417,50  Lt 
 256  3   UAB Nanodiagnostika   2.115,95  Lt 
 257  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.669,50  Lt 
 257  2   UAB "DIAMEDICA"   1.785,00  Lt 
 257  3   UAB Nanodiagnostika   2.115,95  Lt 
 258  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   997,50  Lt 
 258  2   UAB "DIAMEDICA"   1.207,50  Lt 
 258  3   UAB Nanodiagnostika   1.903,27  Lt 
 259  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.013,25  Lt 
 259  2   UAB "DIAMEDICA"   1.207,50  Lt 
 259  3   UAB Nanodiagnostika   2.164,00  Lt 
 260  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.485,75  Lt 
 260  2   UAB "DIAMEDICA"   1.837,50  Lt 
 260  3   UAB Nanodiagnostika   1.920,42  Lt 
 261  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.613,85  Lt 
 261  2   UAB Nanodiagnostika   2.616,78  Lt 
 261  3   UAB "DIAMEDICA"   3.097,50  Lt 
 262  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.543,50  Lt 
 262  2   UAB "DIAMEDICA"   2.047,50  Lt 
 262  3   UAB Nanodiagnostika   2.115,95  Lt 
 263  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.452,00  Lt 
 263  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 263  3   UAB Nanodiagnostika   2.301,19  Lt 
 264  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.367,30  Lt 
 264  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 264  3   UAB Nanodiagnostika   2.026,76  Lt 
 265  1   UAB Nanodiagnostika   2.359,02  Lt 
 265  2   UAB "DIAMEDICA"   4.095,00  Lt 
 265  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   7.210,39  Lt 
 266  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.203,30  Lt 
 266  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 266  3   UAB Nanodiagnostika   2.109,09  Lt 
 267  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.331,00  Lt 
 267  2   UAB Nanodiagnostika   2.191,42  Lt 
 267  3   UAB "DIAMEDICA"   2.415,00  Lt 
 268  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.452,00  Lt 
 268  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 268  3   UAB Nanodiagnostika   2.301,20  Lt 
 269  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.694,00  Lt 
 270  1   UAB "DIAMEDICA"   1.050,00  Lt 
 270  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.167,60  Lt 
 270  3   UAB Nanodiagnostika   1.783,21  Lt 
 271  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   695,75  Lt 
 271  2   UAB Nanodiagnostika   1.985,60  Lt 
 271  3   UAB "DIAMEDICA"   3.675,00  Lt 
 272  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.456,35  Lt 
 272  2   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 272  3   UAB "DIAMEDICA"   3.990,00  Lt 
 273  1   UAB Nanodiagnostika   2.750,57  Lt 
 273  2   UAB "DIAMEDICA"   2.887,50  Lt 
 273  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.795,77  Lt 
 274  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.159,85  Lt 
 274  2   UAB "DIAMEDICA"   3.045,00  Lt 
 274  3   UAB Nanodiagnostika   3.275,41  Lt 
 275  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.328,04  Lt 
 275  2   UAB "DIAMEDICA"   2.835,00  Lt 
 275  3   UAB Nanodiagnostika   2.877,49  Lt 
 276  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   735,00  Lt 
 276  2   UAB Nanodiagnostika   2.229,15  Lt 
 276  3   UAB "DIAMEDICA"   4.095,00  Lt 
 277  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.165,50  Lt 
 277  2   UAB "DIAMEDICA"   1.207,50  Lt 
 277  3   UAB Nanodiagnostika   1.982,17  Lt 
 278  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.055,25  Lt 
 278  2   UAB "DIAMEDICA"   1.206,45  Lt 
 278  3   UAB Nanodiagnostika   2.304,62  Lt 
 279  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.172,85  Lt 
 279  2   UAB "DIAMEDICA"   1.942,50  Lt 
 279  3   UAB Nanodiagnostika   1.961,59  Lt 
 280  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.081,50  Lt 
 280  2   UAB Nanodiagnostika   1.961,59  Lt 
 280  3   UAB "DIAMEDICA"   4.200,00  Lt 
 281  1   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 281  2   UAB Nanodiagnostika   2.064,50  Lt 
 281  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.739,44  Lt 
 282  1   UAB "DIAMEDICA"   1.206,45  Lt 
 282  2   UAB Nanodiagnostika   2.469,28  Lt 
 282  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.855,60  Lt 
 283  1   UAB Nanodiagnostika   2.295,88  Lt 
 283  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.785,42  Lt 
 283  3   UAB "DIAMEDICA"   3.202,50  Lt 
 284  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.815,00  Lt 
 284  2   UAB Nanodiagnostika   2.188,00  Lt 
 284  3   UAB "DIAMEDICA"   2.310,00  Lt 
 285  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.210,00  Lt 
 285  2   UAB "DIAMEDICA"   4.200,00  Lt 
 286  1   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 286  2   UAB Nanodiagnostika   2.380,09  Lt 
 286  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.785,42  Lt 
 287  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   876,75  Lt 
 287  2   UAB "DIAMEDICA"   1.206,45  Lt 
 287  3   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 288  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.936,00  Lt 
 288  2   UAB "DIAMEDICA"   1.942,50  Lt 
 288  3   UAB Nanodiagnostika   2.558,47  Lt 
 289  1   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 289  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.743,00  Lt 
 289  3   UAB "DIAMEDICA"   2.047,50  Lt 
 290  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.119,25  Lt 
 290  2   UAB Nanodiagnostika   2.305,11  Lt 
 290  3   UAB "DIAMEDICA"   2.782,50  Lt 
 291  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.212,75  Lt 
 291  2   UAB "DIAMEDICA"   2.047,50  Lt 
 291  3   UAB Nanodiagnostika   2.088,51  Lt 
 292  1   UAB "DIAMEDICA"   1.207,50  Lt 
 292  2   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 292  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.739,44  Lt 
 293  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.505,24  Lt 
 293  2   UAB Nanodiagnostika   2.064,50  Lt 
 293  3   UAB "DIAMEDICA"   3.990,00  Lt 
 294  1   UAB "DIAMEDICA"   630,00  Lt 
 294  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.500,40  Lt 
 294  3   UAB Nanodiagnostika   1.761,16  Lt 
 295  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.543,50  Lt 
 295  2   UAB "DIAMEDICA"   2.047,50  Lt 
 295  3   UAB Nanodiagnostika   2.115,95  Lt 
 296  1   UAB "DIAMEDICA"   630,00  Lt 
 296  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.500,40  Lt 
 296  3   UAB Nanodiagnostika   1.761,16  Lt 
 297  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.281,39  Lt 
 297  2   UAB "DIAMEDICA"   1.365,00  Lt 
 297  3   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 298  1   UAB "DIAMEDICA"   630,00  Lt 
 298  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.367,30  Lt 
 298  3   UAB Nanodiagnostika   1.663,15  Lt 
 299  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   370.482,81  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-34, 36-75, 77-88, 90-143, 145-154, 156, 157, 159-187, 189-191, 193, 194, 196-198, 200-228, 231-233, 235-237, 240-299  2012-05-10   2012-05-10  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-34, 36-75, 77-88, 90-143, 145-154, 156, 157, 159-187, 189-191, 193, 194, 196-198, 200-228, 231-233, 235-237, 240-299  2012-05-10  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  35, 76, 89, 144, 155, 158, 188, 192, 195, 199, 229, 230, 234, 238, 239  2012-05-10  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 178, 203
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  497.222,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 61, 70, 78, 133-136, 139-142, 148, 162, 184-187, 191, 193, 194, 217, 218, 222, 224, 226-228, 231-233, 235-237, 240-244
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  59.312,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 7, 8, 15, 16, 25, 26, 32, 33, 39-41, 43-51, 55, 56, 62, 64, 77, 81, 105-111, 114-119, 122, 146
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  51.910,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 10, 11, 13, 17-21, 24, 27, 30, 34, 37, 38, 53, 57-60, 63, 68, 74, 75, 132, 147, 212
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  72.578,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 164, 171, 197, 198, 209, 210
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  175.023,43 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 177
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.758,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 67, 72, 149, 179, 190, 196, 200-202, 211, 220
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  890.908,62 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 150, 161, 167, 175, 176, 205, 246, 250, 270, 281, 282, 286, 292, 294, 296, 298
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  97.216,95 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 207, 208
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  256.868,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 88, 143, 173, 213-215, 219, 221
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  47.699,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 12, 54, 69, 71, 73, 112, 113, 120, 121, 129-131, 137, 152-154, 156, 157, 160, 168, 169, 174, 180-183, 206
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  527.065,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 28, 31, 36, 42, 65, 82-87, 90-95, 97-104, 127, 145, 159, 163, 165, 166, 170, 172, 189, 204
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  305.009,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 216, 223, 225, 245, 247-249, 251-264, 266-269, 271, 272, 274-280, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 295, 297, 299
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Expertus Vilnensis' (121386360)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  440.622,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 265, 273, 283, 289
Tiekėjo pavadinimas
UAB Nanodiagnostika (302477512)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.068,62 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 22, 23, 29, 52, 79, 80, 96, 123-126, 128, 138, 151
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  23.443,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
Telefonas
  +370 46 396505
Elektroninio pašto adresas:
  motuziene@kul.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)