At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302471242, Žygimantų 9, Vilnius, Tel.: 85 2624672, Faks.: +370 52123073, algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt, www.imcentras.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
120119   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų, mikrobiologinių tyrimų ir laboratorinių priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33651690-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33698100-0
33696300-8
33141625-7

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Bendras aerobinių mezofilų skaičius 33698100-0
2 Enterococcus spp. skaičiaus nustatymas 33698100-0
3 Enterobaccteriaceaeskaičiaus nustatymas 33698100-0
4 Clostridium perfringens skaičiaus nustatymas 33698100-0
5 Slanez Batley 33698100-0
6 Kraujp agaro pagrindas 33698100-0
7 Avių sterilus kraujas 33698100-0
8 Preudomonų agaras 33698100-0
9 Preudomonų CFC suplementas 33698100-0
10 MacConcey agaras 33698100-0
11 Bendro bakterijų skaičiavimo agaras (Plate count agar) 33698100-0
12 Tiogliukolio terpė 33698100-0
13 LS (Laktozes sulfito) sultinys 33698100-0
14 Fraser sultinys 33698100-0
15 Fraser sultinio selektyvus priedas 33698100-0
16 Half Fraser sultinys 33698100-0
17 Half Fraser sultinio priedas 33698100-0
18 PALCAM agaras 33698100-0
19 PALCAM agaro selektyvus priedas 33698100-0
20 Druskos agaras (Manito) 33698100-0
21 Šigelių sultinys 33698100-0
22 Šigelių sultinio selektyvus priedas 33698100-0
23 KLD agaras 33698100-0
24 mCCDA agaras 33698100-0
25 mCCDA agaro selektyvus priedas 33698100-0
26 B.cereus enterotoksinų aptikimo rinkinys BCET RPLA KIT 33698100-0
27 Acetatinis diferencijacinis agaras 33698100-0
28 Rinkinys toksinų aptikimui (RPLA VET-RPLA-KIT, Vibrio) 33698100-0
29 Rinkinys E.coli verocitotoksinų aptikimui (RPLA VTEC RPLA KIT) 33698100-0
30 Rinkinys S.aureus enterotoksinams aptikti ( RPLA) SET RPLA KIT 33698100-0
31 Rinkinys toksinų aptikimui (RPLA ) PET RPLA KIT (Cl.perfringens) 33698100-0
32 Rinkinys toksinų aptikimui (RPLA) TST RPLA 33698100-0
33 ProSpecTTM STEC (Šiga toksigeninė E.coli) mikropluoštelinis testas 1x96 ProSpect TM STECC (Shiga Toxin E.coli) Microplate Assay 96 tests 33698100-0
34 Brilliance E.coli/coliform sel med. 33698100-0
35 60 mm centrifuguojantis padėklas IULC Centering device 60 mm for colony counter 33698100-0
36 150mm centrifuguojantis padėklas IULC Centering device 150 mm for colony counter 33698100-0
37 Bolton Broth Base (terpė) 33698100-0
38 Bolton Broht base Selective Supplement 33698100-0
39 Listeria Selective Agar Base 33698100-0
40 Listeria Selective Supplement 33698100-0
41 QIAzol Lysis Reagent, Gamintojas Qiagen, Kat.Nr. 79306, reikalingas tęstiniams darbams 33696300-8
42 Oligonukleotidai. Sintezės skalė 0,02 µM, >2 OD 33696300-8
43 Glikogenas, tinkamas RNR ir DNR precipitacijai, Fermentas, Kat.Nr. R0551 arba analogiškas. 33696300-8
44 o-phenylene diamine dihydrochloride – peroksidazės substratas, reikalingas ląstelių paviršiaus tyrimams ELISA būdu. 33696300-8
45 4-nitrophenylphosphate, reikalingas šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymui. 33696300-8
46 Pyrrolidine dithiocarbamate, reikalingas ląstelių signalinių kelių tyrimams. 33696300-8
47 RevertAid™ First Strand cDNA sintezės rinkinys. Atvirkštinės transkripcijos rinkinys, skirtas 100 reakcijų, pateikiama su RevertAid M-MuLV atvirkštine transkriptaze, RiboLock RNase inhibitoriumi, 5X reakcijos buferiu, dNTP Mix 10mM kiekvieno, oligo(dT)18 pradmeniu, random hexamer pradmeniu, vandeniu ir kontroline sistema. 33141625-7
48 Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided, 1000 reakcijų. Gamintojas Fermentas, kat.Nr. K0252, tęstiniams darbams. 33141625-7
49 Vakcina triušiams Pastorin Mormyx (polivalentine) injkcijoms 33651690-1
50 Antihelmintinės priemonės laboratoriniams gyvūnams (veterinarinės) 33651690-1
51 Bioketan 100mg/ml 33651690-1
52 Xylasine 2 proc injekcinis tirpalas 20mg/ml 33651690-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2012-04-23    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-04-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-04-11 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Vakarų 34, Antežeriai, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  V. A. Graičiūno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 41   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  2.079,00  Lt
 47   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  810,70  Lt
 48   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  2.274,80  Lt
 34   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  8.161,45  Lt
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  5.566,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 5  1   UAB 'Linea libera'   355,74  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   396,88  Lt 
 5  3   UAB 'Interlux'   556,60  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   580,80  Lt 
 6  1   UAB 'Linea libera'   208,12  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   290,40  Lt 
 6  3   UAB 'Interlux'   496,10  Lt 
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   895,40  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   677,60  Lt 
 7  2   UAB 'Linea libera'   1.306,80  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   338,80  Lt 
 8  2   UAB 'Linea libera'   343,64  Lt 
 8  3   UAB 'Interlux'   496,10  Lt 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   914,76  Lt 
 9  1   UAB 'Linea libera'   157,30  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   484,00  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   532,40  Lt 
 9  4   UAB 'Interlux'   1.355,20  Lt 
 10  1   UAB 'Linea libera'   198,44  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   266,20  Lt 
 10  3   UAB 'Interlux'   350,90  Lt 
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   750,20  Lt 
 11  1   UAB 'Linea libera'   283,14  Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   292,82  Lt 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   319,44  Lt 
 11  4   UAB 'Interlux'   496,10  Lt 
 12  1   UAB 'Linea libera'   191,18  Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   249,02  Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   343,64  Lt 
 12  4   UAB 'Interlux'   350,90  Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   387,20  Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.089,00  Lt 
 14  1   UAB 'Linea libera'   237,16  Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   401,72  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   701,80  Lt 
 15  1   UAB 'Linea libera'   94,38  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   193,60  Lt 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   283,14  Lt 
 16  1   UAB 'Linea libera'   237,16  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   401,72  Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   71,39  Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   283,14  Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   401,72  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   798,60  Lt 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.028,50  Lt 
 19  1   UAB 'Linea libera'   215,38  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   532,40  Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   605,00  Lt 
 20  1   UAB 'Linea libera'   196,02  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   227,48  Lt 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   290,40  Lt 
 20  4   UAB 'Interlux'   314,60  Lt 
 23  1   UAB 'Linea libera'   181,50  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   372,68  Lt 
 23  3   UAB 'Interlux'   459,80  Lt 
 24  1   UAB 'Linea libera'   350,90  Lt 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   992,20  Lt 
 25  1   UAB 'Linea libera'   229,90  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   919,60  Lt 
 26  1   UAB 'Linea libera'   922,02  Lt 
 27  1   UAB 'Interlux'   496,10  Lt 
 28  1   UAB 'Linea libera'   792,55  Lt 
 29  1   UAB 'Linea libera'   1.839,20  Lt 
 30  1   UAB 'Linea libera'   1.374,56  Lt 
 31  1   UAB 'Linea libera'   857,89  Lt 
 32  1   UAB 'Linea libera'   827,64  Lt 
 33  1   UAB 'Linea libera'   2.827,77  Lt 
 35  1   UAB 'Linea libera'   228,69  Lt 
 36  1   UAB 'Linea libera'   228,69  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   242,00  Lt 
 37  1   UAB 'Linea libera'   249,26  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   459,80  Lt 
 38  1   UAB 'Linea libera'   263,78  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.282,60  Lt 
 39  1   UAB 'Linea libera'   151,25  Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   647,35  Lt 
 40  1   UAB 'Linea libera'   271,04  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   847,00  Lt 
 41  1   UAB 'Interlux'   2.286,90  Lt 
 42  1   UAB 'Interlux'   2.420,00  Lt 
 42  2   UAB Nanodiagnostika   2.589,40  Lt 
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.291,20  Lt 
 43  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   263,78  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   931,70  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.161,60  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.113,20  Lt 
 47  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   903,87  Lt 
 48  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   2.344,98  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
5-20,23-33,35-45,47,48  2012-04-27   2012-05-15  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  5-20, 23-33, 35-45, 47, 48  2012-04-27  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  34  2012-04-27  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1-4, 21, 22, 46, 49-52  2012-04-27  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 8
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.016,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 27, 41, 42
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.590,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43, 47, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.512,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 45
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.274,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 9-12, 14-20, 23-26, 28-33, 35-40
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  14.443,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)