At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188785313, Liepyno g.11A, LT-08105 Vilnius, Tel.: 8-5-2719663, Faks.: -8-5-2719690, -lpktc@policija.lt, -www.ktc.policija.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
120401   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kriminalistinių tyrimų priemonių ir kriminalistiniams tyrimams atlikti reikiamų medžiagų įsigijimas 2012 m. 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33793000-5
38000000-5
38437000-7
24315000-5
24327000-2
35000000-4
24300000-7
24900000-3
39800000-0
19500000-1
33000000-0
24000000-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Respiratoriai, su vidiniais filtrais, apsaugotnys nuo organinių ir neorganinių cheminių junginių garų, taip pat kietų dalelių (apsaugos lygis ne mažiau kaip A1-B1-E1-K1) su papildomais keičiamais filtrais (filtrai gali būti pateikti atskirai). 35000000-4
2 Metanolis (HPLC grade) 24327000-2
3 Etilacetatas (HPLC grade) 24300000-7
4 Acetonas (HPLC grade), 1 l 24300000-7
5 Acetonitrilas (HPLC grade) 24300000-7
6 Chloroformas (HPLC grade), 1 l 24300000-7
7 Izopropanolis (HPLC grade), 2,5 l 24300000-7
8 Amoniakas, konc., (p.a.) 24315000-5
9 Glicerolis (šv. a.), 1 l 24900000-3
10 Vario sulfatas (šv. a.), 1 kg 24315000-5
11 Acto rūgštis (šv.), 2,5 l 24327000-2
12 Kalio bromidas IR spekroskopijai 50g 24315000-5
13 Granuliuoti milteliai stikliniams laboratoriniams indams plauti automatinėse mašinose, 3 kg 39800000-0
14 Svėrimo piltuvėlis, stiklinis, su vamzdeliu (Ǿ8 mm ir ne < 20 mm ilgio) vamzdeliu, bendras ilgis - 80 mm 38000000-5
15 Centrifūginiai polipropileniniai (skaidrūs) mėgintuvėliai konusinės (kūginės) formos dugnu 1,5 ml tūrio (Ependorf tipo) su dangteliais 19500000-1
16 Regeneruotos celiuliozės membraniniai filtrai 15 mm skersmens, porų dydis 0,45 µm vienkartiniams švirkštams su LUER LOCK tipo polipropileniniais adapteriais 38000000-5
17 Vienkartiniai švirkštai 10 ml tūrio su adatomis 33000000-0
18 Garinimo lėkštelės stiklinės, platėjančios į viršų - 15, 45, 60 ir 90 ml talpos 38000000-5
19 Plastikiniai (PP) insertai, 0,1 ml talpos, konusiniai, su dugno spyruokle (Inserts with bottom springs), autosamplerio vienkartiniams mėgintuvėliams (vials 19500000-1
20 Stikliniai insertai 0,1 ml talpos konusiniai su dugno spyruokle (Inserts with bottom springs) autosamplerio vienkartiniams mėgintuvėliams (vials) 38000000-5
21 Mentelės medicininės nerūdijančio plieno (mentelės abiejuose galuose, šešiakampis korpusas viduryje, bendras ilgis - 150 mm) 33000000-0
22 Shimadzu dujinio chromatografo GC/FID-2010 priemonės 33000000-0
23 Agilent dujinio chromatografo GC/MS 6890 su masių selektyviniu detektoriumi priežiūros priemonės 33000000-0
24 Skystinės chromatografijos sistemai "UFLC PROMINENCE, Schimadzu" priežiūros priemonės 33000000-0
25 Skystinės chromatografijos sistemai "Shimadzu Class VP" priežiūros primonės 33000000-0
26 Dujinio chromatografo SHIMADZU QP2010Plus priežiūros priemonės 33000000-0
27 Desikantai spektrometrui PE Spectrum One FT-IR 33000000-0
28 Lipnios anglies tabletės (Ǿ 12mm) mėginių paėmimui tirti elektroniniu skenuojančiu mikroskopu 38000000-5
29 Skalpelio laikiklis Nr.4 38000000-5
30 Dumonto pincetas lenktu kampu Nr.5/45 38000000-5
31 Kaitinimo siūleliai (filamentai) A092C CamScan series 3000 elektroniam skenuojančiam mikroskopui 33000000-0
32 Etaloninė medžiaga (CRM): Viskis: sudėtis - metanolis 8,2 g/100 l, 1-propanolis - 67,4 g/100 l, 2-metilpropanolis - 64,9 g/100 l, 2-metilbutanolis - 19,6 g/100 l, 3-metilbutanolis - 51,4 g/100 l 24327000-2
33 Geležies chloridas (FeCl3 x 6H2O), (CAS 10025-77-1), analytically pure 24315000-5
34 Kalio natrio tartratas (C4H4KNaO6 x 4H2O), (CAS 6381-59-5), analytically pure 24327000-2
35 Hidroksilamino hidrochloridas, (CAS 5470-11-1), analytically pure 24327000-2
36 Druskos rūgštis (HCl), ≥ 37%, analytically pure 24315000-5
37 Vario sulfatas (CuSO4x5H2O), (CAS 7758-99-8), analytically pure 24315000-5
38 Kalio permanganatas (KMnO4), (CAS 7722-64-7) analytically pure 24315000-5
39 Natrio hidrokarbonatas (NaHCO3) (CAS 144-58-8), grynas ( pure) 24315000-5
40 Citrinos rūgštis (CAS 5949-29-1), pure 24327000-2
41 Švino acetatas (PbC4H6O4x3H2O) (CAS 6080-56-4) analytically pure 24327000-2
42 Standartiniai tirpalai pH kalibravimui 24315000-5
43 Standartinis KCl 0,01 mol/dm3 tirpalas (laidumo kalibravimui -1413 μS/cm) 24315000-5
44 Sotus (3 mol/l) KCl tirpalas elektrodų užpildymui 24315000-5
45 Etaloninės medžiagos dujų chromatografijai 24000000-4
46 Erlenmejerio kolba, stiklo, su šlifu 29/32 ir stiklo kamšteliu 33793000-5
47 Matavimo kolba, stiklo, A klasės, su šlifu 29/32 ir kamšteliu, 2000 cm3 talpos, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
48 Matavimo kolba, stiklo, A klasės, su šlifu 14/23 ir kamšteliu, 100 cm3 talpos, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
49 Distiliavimo kolba, plokščiadugnė, šlifas - 29/32, kaklo ilgis - ne trumpesnis kaip 70 mm, su "auselėmis" arba kanteliu kolbos fiksavimui, 500 cm3 talpos 38000000-5
50 Distiliavimo kolba, plokščiadugnė, šlifas - 29/32, su "auselėmis" arba kanteliu kolbos fiksavimui, 2000 cm3 talpos 38000000-5
51 Stikliniai piltuvai ilga kojele, aukštis 250 mm, skersmuo 140 mm, kojelės aukštis 130 mm, kojelės skersmuo 15 mm 38000000-5
52 Matavimo pipetės, stiklinės, graduotos, A klasės, 0,5 cm3, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
53 Matavimo pipetės, stiklinės, graduotos, A klasės, 1,0 cm3, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
54 Matavimo pipetės, stiklinės, graduotos, A klasės, 10,0 cm3, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
55 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 25 ml talpos, padalos vertė 0,5 ml, cilindro aukštis – 150 mm, skersmuo – 20 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
56 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 50 ml talpos, padalos vertė 1,0 ml, cilindro aukštis – 200 mm, skersmuo – 25 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
57 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 100 ml talpos, padalos vertė 1,0 ml, cilindro aukštis – 250 mm, skersmuo – 29 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
58 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 250 ml talpos, padalos vertė 2,0 ml, cilindro aukštis – 315 mm, skersmuo – 40 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
59 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 500 ml talpos, padalos vertė 5,0 ml, cilindro aukštis – 360 mm, skersmuo – 50 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
60 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 1000 ml talpos, padalos vertė 10,0 ml, cilindro aukštis – 440 mm, skersmuo – 65 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
61 Skysčių matavimo cilindras, A klasės, stiklinis, stikliniu pagrindu, graduotas, 2000 ml talpos, padalos vertė 20,0 ml, cilindro aukštis – 500 mm, skersmuo – 80 mm, su patikra ir kalibravimu 38000000-5
62 Deaktyvuoti insertai SPL tipo injektoriui su mineraline vata dujiniam chromatografui Shimadzu GC 17 33000000-0
63 Sandarinimo tarpinės (o-ring) (graphite ferrule) injektoriaus insertams dujiniam chromatografui Shimadzu GC 17 19500000-1
64 Tarpinės (septos) (raudonas PTFE/baltas silikonas) 1,5 ml buteliukų užsukamiems plastikiniams kamšteliams dujinio chromatografo Shimadzu GC 17 autosampleriui AOC 20i 19500000-1
65 Bespalvio skaidraus stiklo buteliukai , 4,0 ml talpos, su plastikiniais užsukamais kamšteliais ir tarpinėmis (septomis) (raudonas PTFE/baltas silikonas) dujinio chromatografo Shimadzu GC 17 autosampleriui AOC 20i 33000000-0
66 Reagentai kraujo nustatymui 33696500-0
67 Centrifugavimo mėgintuvėliai, skirti DNR tirpalų koncentravimui ir valymui, 0,5 ml tūrio. Veikimo principas - ultrafiltracija. Membrana – V-formos, mikroporinė celiuliozė. Membranos charakteristika - 100 000 NMWL (daltonais). Galutinis koncentravimo tūris - iki 20 mkl. Fasuotė - dėžutėje ne daugiau 100 vnt. mėgintuvėlių. 19500000-1
68 Reagentai ir sąnaudinės medžiagos darbui su Qiagen automatizuotomis stotimis 33696500-0
69 Fenolio, chloroformo ir izoamilo tirpalas, santykiu 25:24:1, pH 8,0, 1 mM EDTA, be DN-azių, RN-azių fosfatazių, skirtas molekulinei biologijai. Fasuotėje tirpalas turi būti padengtas apsauginiu alyvos sluoksniu. Fasuotė - butelyje ne daugiau nei 500 ml 33696500-0
70 Sterilus dejonizuotas vanduo, skirtas molekulinei biologijai, be DN-azių, RN-azių (patvirtinta gamintojo sertifikatu), tinkamas polimerazės grandininei reakcijai (PGR). Neapdorotas DEPC - tiekėjas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį siūlomos prekės atitikimą šiam reikalavimui.. 33696500-0
71 Mėgintuvėliai su fazių atskyrimo geliu, 2 ml talpos, DNR atskyrimui nuo organinių tirpiklių (privalo būti nuoroda, jog vienas iš organinių tirpiklių yra fenolio/chloroformo mišinys). Atskyrimo principas - gelinio barjero sudarymas tarp DNR ir organinių tirpiklių. Fasuotė - dėžėje ne mažiau 200 vnt. mėgintuvėlių. 19500000-1
72 Sterilūs 0,2 ml talpos plonasieniai polipropileniniai mėgintuvėliai išgaubtu dangteliu PGR reakcijai. Be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Turi būti konstrukcinė apsauga fiksuojanti dangtelio atidarymą 90º kampu, ant dangtelio turi būti konstrukcinė apsauga nuo užteršimo. Ant mėgintuvėlio turi būti speciali vieta žymėjimui (frosted surface) 19500000-1
73 Graduoti 1,5 ml talpos polipropileniniai mėgintuvėliai, be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Autoklavuojami (121 °C, 20 min.), atsparūs cheminėms medžiagoms. Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Ant dangtelio turi būti specialus kabliukas, apsaugantis nuo savaiminio atsidarymo (safe lock). Mėgintuvėliai turi atlaikyti 30000 x g centrifugavimą. 19500000-1
74 0,5 ml talpos polipropileniniai mėgintuvėliai. Be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Autoklavuojami (121 °C, 20 min.). 19500000-1
75 Antgaliai Eppendorf Research pipetėms. Tiekėjas privalo pateikti suderinamumą patvirtinantį dokumentą. Antgaliai privalo būti be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių, PGR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Antgalių tūriai: 19500000-1
76 Testai preliminariam spermos nustatymui, reaguojantys į rūgščiąją fosfatazę. Testai turi reaguoti ir į skystą spermą, ir į išdžiūvusią spermos dėmę. Tyrimo trukmė - iki 1 min. Testai - popieriaus lapeliai su reaguojančia medžiaga. Fasuotė - dėžutėje ne mažiau 25 vnt. lapelių. 33696500-0
77 Testai preliminariam kraujo nustatymui, reaguojantys į hemoglobiną. Testai - ant popierinės juostelės esanti medžiaga, reaguojanti į hemoglobiną peroksido reakcijos pagrindu (peroxide-like). Reagentas turi reaguoti ir į skystą kraują, ir į išdžiūvusį kraują. Fasuotė - dėžutėje ne mažiau 50 juostelių. Kiekvienoje fasuotėje privalo būti drėgmę absorbuojanti medžiaga. 33696500-0
78 Imunochromatografinis testas spermos nustatymui, reaguojantis į prostatos specifinį antigeną (PSA). Turi būti pateikiamas kartu su buferiniu tirpalu bei vienkartine pipete lašinimui. Testo jautrumas - galimybė nustatyti spermą, skiestą iki 2 ng/ml, tyrimo trukmė - iki 10 min. Fasuotė - dėžutėjė ne mažiau 40 testų. 33696500-0
79 Dezinfekuojantis skystis, pagamintas propanolio pagrindu, be formaldehidų. Veikimo pradžia užpurškus – ne ilgiau kaip po 30 s, išdžiūvęs nepalieka žymių. Veikia į bakterijas, grybelius, virusus, TBC sukėlėją. Pakuotė - po 5 litrus. 33696500-0
80 Užsukami 15 ml talpos, graduoti, polipropileniniai mėgintuvėliai. Sterilūs. Chemiškai atsparūs (high chemical resistant), kūgio formos. 19500000-1
81 Proteinazė K, liofilizuotų miltelių paidalu, skirta molekulinei biologijai. Sudėtyje baltymų (biuret) ≥90 %. Aktyvumas >30 U/mg (units/mg), be DN-azių, RN-azių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Fermentas privalo būti stabilus ir išlaikyti aktyvumą tirpaluose su SDS detergentu, fenoliu. Pakuotė 500 mg. 33696500-0
82 Vienkartiniai laboratoriniai chalatai, pagaminti iš polipropileninio pluošto (non-woven PP), L dydžio. Baltos spalvos, priekyje užsegami lipukais. 33000000-0
83 Laboratorinė sandarinimo juosta, Parafilm M® tipo. Plotis - 50 mm, pakuotėje - 75 m. 33000000-0
84 Žirklutės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, tiesiais ašmenimis. Žirklučių ilgis 100-120 mm 33000000-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2012-05-04    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-04-17 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-04-17 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J.Jasinskio g. 16C, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "Vildoma" 110736215  Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., 09120 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" 123011245  Naugarduko g. 68B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-13, 17, 18, 20, 22, 27, 33-42, 44, 45, 64, 65, 70, 82, 83, 84   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 17   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 17   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 70   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 72   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 73   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 81   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   600,20  Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.815,00  Lt 
 2  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.605,80  Lt 
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   605,00  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   972,84  Lt 
 3  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.274,88  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.758,80  Lt 
 4  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   196,65  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   314,60  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00  Lt 
 5  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.940,80  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.057,00  Lt 
 5  3   UAB "Mediq Lietuva"   2.807,20  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.630,00  Lt 
 6  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   319,45  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   653,40  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   786,50  Lt 
 7  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   298,55  Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   417,45  Lt 
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.179,75  Lt 
 8  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   68,07  Lt 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   177,87  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   319,44  Lt 
 9  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,77  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   128,26  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   176,66  Lt 
 10  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   32,36  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   197,23  Lt 
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   422,29  Lt 
 11  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   216,40  Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   275,88  Lt 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   716,32  Lt 
 12  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   296,94  Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00  Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   650,98  Lt 
 14  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   442,90  Lt 
 14  2   UAB "ARM GATE"   532,90  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   592,90  Lt 
 15  1   UAB "Mediq Lietuva"   363,00  Lt 
 15  2   UAB "ARM GATE"   484,00  Lt 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00  Lt 
 15  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   600,00  Lt 
 16  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   12.480,00  Lt 
 16  2   UAB "Mediq Lietuva"   12.535,60  Lt 
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   14.520,00  Lt 
 16  4   UAB "Vildoma"   14.520,00  Lt 
 17  1   UAB "ARM GATE"   1.742,40  Lt 
 18  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.765,60  Lt 
 19  1   UAB "ARM GATE"   3.049,20  Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.827,10  Lt 
 20  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.840,00  Lt 
 20  3   UAB "Mediq Lietuva"   2.117,50  Lt 
 21  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   113,80  Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   290,40  Lt 
 21  3   UAB "ARM GATE"   1.500,40  Lt 
 22  1   UAB "ARM GATE"   23.927,75  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   6.509,80  Lt 
 24  1   UAB "ARM GATE"   23.050,50  Lt 
 25  1   UAB "ARM GATE"   13.733,50  Lt 
 26  1   UAB "ARM GATE"   26.523,20  Lt 
 28  1   UAB "Vildoma"   90,75  Lt 
 29  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   42,35  Lt 
 29  2   UAB "Mediq Lietuva"   93,78  Lt 
 29  3   UAB "Vildoma"   272,25  Lt 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   689,70  Lt 
 30  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   779,20  Lt 
 30  2   UAB "Vildoma"   810,70  Lt 
 31  1   UAB "Vildoma"   6.848,60  Lt 
 32  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.303,30  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.009,40  Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   66,55  Lt 
 33  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   82,40  Lt 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   310,97  Lt 
 34  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   60,83  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   171,82  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   200,86  Lt 
 35  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   136,28  Lt 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   329,12  Lt 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   644,93  Lt 
 36  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7,95  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   58,08  Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   70,18  Lt 
 37  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   55,85  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   160,93  Lt 
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   165,77  Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   81,68  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   106,48  Lt 
 38  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.295,00  Lt 
 39  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   73,59  Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   192,39  Lt 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   264,99  Lt 
 40  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   49,95  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   174,24  Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   250,47  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   75,63  Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   84,70  Lt 
 41  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10.675,00  Lt 
 42  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   623,74  Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   686,07  Lt 
 43  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   42,11  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   114,95  Lt 
 44  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   16,92  Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   67,76  Lt 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   68,97  Lt 
 45  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10.932,85  Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14.138,85  Lt 
 46  1   UAB "ARM GATE"   387,20  Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   411,38  Lt 
 46  3   UAB "Mediq Lietuva"   423,38  Lt 
 46  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   423,40  Lt 
 47  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   258,36  Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   484,00  Lt 
 48  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   277,30  Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.210,00  Lt 
 49  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   245,65  Lt 
 49  2   UAB "Vildoma"   586,85  Lt 
 50  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   277,08  Lt 
 51  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   211,75  Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   490,05  Lt 
 52  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   87,95  Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 53  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   81,00  Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 54  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   85,25  Lt 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 55  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   47,28  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00  Lt 
 56  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   49,00  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00  Lt 
 57  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   125,85  Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 58  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   162,15  Lt 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   786,50  Lt 
 59  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   230,10  Lt 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   847,00  Lt 
 60  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   316,65  Lt 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.028,50  Lt 
 61  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   496,45  Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.512,50  Lt 
 62  1   UAB "ARM GATE"   2.468,40  Lt 
 63  1   UAB "ARM GATE"   124,63  Lt 
 64  1   UAB "Mediq Lietuva"   187,55  Lt 
 64  2   UAB "ARM GATE"   242,00  Lt 
 64  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   685,00  Lt 
 65  1   UAB "ARM GATE"   100,43  Lt 
 65  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   106,80  Lt 
 66  1   UAB 'Interlux'   30.969,95  Lt 
 67  1   UAB "Vildoma"   38.841,00  Lt 
 68  1   UAB 'Interlux'   114.715,26  Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   895,40  Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.751,00  Lt 
 71  2   UAB 'Interlux'   5.916,90  Lt 
 72  1   UAB 'Interlux'   3.557,40  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.646,40  Lt 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.178,00  Lt 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.356,00  Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   26.075,50  Lt 
 76  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9.075,00  Lt 
 76  2   UAB 'Interlux'   11.979,00  Lt 
 77  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   15.790,50  Lt 
 79  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.589,40  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40  Lt 
 80  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   272,00  Lt 
 82  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.627,45  Lt 
 82  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.565,00  Lt 
 83  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   78,84  Lt 
 83  2   UAB "Mediq Lietuva"   96,68  Lt 
 83  3   UAB "ARM GATE"   130,68  Lt 
 83  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   135,52  Lt 
 83  5   UAB "Vildoma"   302,50  Lt 
 84  1   UAB "Mediq Lietuva"   186,95  Lt 
 84  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   434,40  Lt 
 84  3   UAB "ARM GATE"   595,32  Lt 
 84  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.778,70  Lt 
 84  5   UAB "Vildoma"   3.630,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
23  2012-05-15   2012-05-28  
28,31,67  2012-05-15   2012-05-30  
2012-05-15   2012-05-30  
66,68,72  2012-05-15   2012-05-30  
77  2012-05-15   2012-05-28  
2,4-12,14,16,18,21,29,30,32,34-37,39,40,42-45,47-61, 76,83  2015-05-15   2012-05-28  
17,19,22,24-26,46,62,63,65  2012-05-15   2012-05-30  
20,33,38,41,69,71,73-75,80  2012-05-15   2012-05-30  
15,64,79,82,84  2012-05-15   2012-05-30  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 4-12, 14, 16, 18, 21, 23, 29, 30, 32, 34-37, 39, 40, 42-45, 47-61, 76, 83  2012-05-28  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  3, 15, 17, 19, 20, 22, 24-26, 28, 31, 33, 38, 41, 46, 62-69, 71-75, 77, 79, 80, 82, 84  2012-05-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  70, 81  2012-05-09  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 13, 27, 78  2012-05-04  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 77
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.790,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 4-12, 14, 16, 18, 21, 29, 30, 32, 34-37, 39, 40, 42-45, 47-61, 76, 83
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  49.056,02 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 19, 22, 24-26, 46, 62, 63, 65
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  95.107,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 33, 38, 41, 69, 71, 73-75, 80
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2012-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  39.476,26 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 64, 79, 82, 84
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.954,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 31, 67
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vildoma" (110736215)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  45.780,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  972,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-09-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 68, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  149.242,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" (123011245)
Sutarties sudarymo data:
2012-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.509,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Giedrius  Birmontas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  LP KTC Logistikos ir plėtros skyriaus specialistė
Vardas, pavardė
  Dainora  Mažeikienė
Telefonas
  +370 5219 8667
Elektroninio pašto adresas:
  dainora.mazeikiene@policija.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e. viršininko pareigas_____   __________   _____Giedrius  Birmontas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)