At-3 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 3058, Faks.: (8 5) 269 3054, anzela.p@litrail.lt, http://www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
127577   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
MT-5-18. Bėginių autobusų 620 M atsarginių dalių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  34631000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
2 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
3 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
4 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
5 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
6 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
7 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
8 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
9 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
10 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
11 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
12 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
13 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
14 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
15 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
16 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
17 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
18 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
19 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
20 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
21 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
22 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
23 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
24 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
25 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
26 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
27 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
28 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
29 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
30 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
31 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
32 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
33 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
34 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
35 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
36 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
37 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
38 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
39 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
40 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
41 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
42 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
43 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
44 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
45 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9
46 bėginių autobusų 620 M atsarginės dalys 34631000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2. JEIGU PIRKIMAS ATLIEKAMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, NURODOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO DALIS
IR DALIES PUNKTAS ARBA JEIGU ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA,
NURODOMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, DALIS IR PUNKTAS, KURIUO VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio
Dalis Punktas
   
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2012-11-15    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-09-27 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-09-27 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
 SIA "Belameks", įm.kodas40003463961   Dzirnavu g. 145, Riga, LV-1050, Latvija  Latvija 
UAB "BM Rail" 301734719  Vivulskio g. 12 D, Vilnius  Lietuva 
UAB "Skinest Baltija" 300070820  panerių g. 64, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "IOW BALTIC" 301141697  Rasų g. 39, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" 124382431  Žėručio g. 5, LT-04224, Vilnius  Lietuva 
UAB "DV Technika" 300637352  Pramonės g. 97, Vilnius  Lietuva 
UAB "Ekuotekas" 302494700  Pramonės g. 15, Šiauliai  Lietuva 
 P.H.U. "PROXIMO"   Lenkija 
 Z/S "Malkalni", įm.kodas 920101571   Kandavas pag., Kandavas novads  Latvija 
UAB "Litmotas" 126118779  A.Smetonos g. 7A-3, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "PROTECHA" 301057555  Kaštonų g. 4-24, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' 126289214  Krivių g. 54-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" 120954657  Volungės g. 9-9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų, neskelbiamų derybų atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 6   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  58.662,00  Lt
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  29.123,66  Lt
 8   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  30.120,25  Lt
 8   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  21.206,00  Lt
 8   UAB "DV Technika"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  33.911,00  Lt
 11   UAB "DV Technika"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.818,00  Lt
 14   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  83.939,00  Lt
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  136.775,00  Lt
 16   UAB "BM Rail"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  47.930,98  Lt
 16   UAB "PROTECHA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  40.292,00  Lt
 16   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  32.979,00  Lt
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  1.099.868,72  Lt
 19   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  81.480,00  Lt
 20   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  296.500,00  Lt
 27   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  47.166,00  Lt
 27   užsienio įmonė (Z/S "Malkalni", įm.kodas 920101571)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.608,76  Lt
 27   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  37.061,91  Lt
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  69.072,85  Lt
 31   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  43.300,00  Lt
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų  62.612,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Skinest Baltija"   138,00 Lt 
 1  2   UAB "Litmotas"   581,12 Lt 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   698,00 Lt 
 2  1   UAB "Skinest Baltija"   1.410,00 Lt 
 3  1   UAB "Skinest Baltija"   25.376,00 Lt 
 5  1   UAB "Litmotas"   44.428,28 Lt 
 5  2   UAB "Skinest Baltija"   45.378,00 Lt 
 6  1   UAB "Litmotas"   52.989,21 Lt 
 7  1   UAB "Skinest Baltija"   5.140,00 Lt 
 8  1   užsienio įmonė (Z/S "Malkalni", įm.kodas 920101571)   23.663,32 Lt 
 9  1   UAB "Skinest Baltija"   3.570,00 Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.596,00 Lt 
 10  2   UAB "Skinest Baltija"   71.200,00 Lt 
 10  3   UAB "Litmotas"   110.955,56 Lt 
 11  1   UAB "Litmotas"   6.253,99 Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   6.450,73 Lt 
 11  3   UAB "Skinest Baltija"   6.950,00 Lt 
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   7.382,00 Lt 
 11  5   UAB "Ekuotekas"   8.022,00 Lt 
 12  1   UAB "BM Rail"   1.248,00 Lt 
 12  2   UAB "Litmotas"   1.446,24 Lt 
 12  3   UAB "Skinest Baltija"   1.860,00 Lt 
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.028,00 Lt 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.258,13 Lt 
 13  1   UAB "Skinest Baltija"   2.180,00 Lt 
 13  2   UAB "Ekuotekas"   2.988,00 Lt 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.995,79 Lt 
 13  4   UAB "Litmotas"   3.088,48 Lt 
 14  1   užsienio įmonė (P.H.U. "PROXIMO")   81.479,17 Lt 
 14  2   UAB "Litmotas"   121.927,70 Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   24.142,00 Lt 
 15  2   UAB "Litmotas"   42.687,48 Lt 
 15  3   UAB "Skinest Baltija"   44.754,00 Lt 
 15  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   63.351,42 Lt 
 16  1   UAB "IOW BALTIC"   27.924,09 Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   32.764,43 Lt 
 16  3   UAB "Litmotas"   46.068,78 Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.395,64 Lt 
 17  2   UAB "BM Rail"   2.336,92 Lt 
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   2.418,00 Lt 
 17  4   UAB "Skinest Baltija"   2.612,00 Lt 
 17  5   UAB "Sentios"   5.555,00 Lt 
 18  1   UAB "Litmotas"   1.017.540,16 Lt 
 19  1   UAB "Litmotas"   111.083,22 Lt 
 20  1   UAB "Litmotas"   314.902,66 Lt 
 21  1   UAB "Litmotas"   8.862,65 Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   9.890,00 Lt 
 21  3   UAB "Skinest Baltija"   10.510,00 Lt 
 22  1   UAB "Litmotas"   6.582,73 Lt 
 22  2   UAB "Skinest Baltija"   7.061,00 Lt 
 22  3   UAB "Ekuotekas"   7.122,00 Lt 
 22  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   8.238,00 Lt 
 23  1   UAB "BM Rail"   4.587,00 Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   14.060,00 Lt 
 23  3   UAB "Skinest Baltija"   21.580,00 Lt 
 24  1   UAB "Ekuotekas"   1.000,00 Lt 
 24  2   UAB "Litmotas"   1.200,00 Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.640,00 Lt 
 24  4   UAB "Skinest Baltija"   1.980,00 Lt 
 24  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.468,89 Lt 
 25  1   UAB "Skinest Baltija"   6.840,00 Lt 
 26  1   UAB "Skinest Baltija"   340,00 Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.550,00 Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   670,00 Lt 
 28  2   UAB "Ekuotekas"   700,00 Lt 
 28  3   UAB "Skinest Baltija"   888,00 Lt 
 28  4   UAB "Sentios"   1.200,00 Lt 
 28  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.256,34 Lt 
 29  1   UAB "Skinest Baltija"   6.988,00 Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   10.309,00 Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.824,80 Lt 
 30  2   UAB "Skinest Baltija"   4.490,00 Lt 
 31  1   užsienio įmonė (P.H.U. "PROXIMO")   40.363,23 Lt 
 31  2   UAB "Litmotas"   57.930,51 Lt 
 32  1   UAB "Skinest Baltija"   3.040,00 Lt 
 32  2   UAB "Ekuotekas"   3.060,00 Lt 
 32  3   UAB "Litmotas"   3.240,00 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   4.456,00 Lt 
 33  2   UAB "Skinest Baltija"   5.080,00 Lt 
 34  1   UAB "Litmotas"   63.541,18 Lt 
 34  2   UAB "Skinest Baltija"   64.190,00 Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   83.758,00 Lt 
 35  1   UAB "Ekuotekas"   244,00 Lt 
 35  2   UAB "Skinest Baltija"   384,00 Lt 
 35  3   UAB "Sentios"   3.200,00 Lt 
 36  1   UAB "Skinest Baltija"   2.278,00 Lt 
 37  1   UAB "Skinest Baltija"   1.172,00 Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.456,00 Lt 
 38  1   UAB "Skinest Baltija"   2.620,00 Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   4.471,31 Lt 
 40  1   užsienio įmonė (SIA "Belameks", įm.kodas40003463961)   22.684,90 Lt 
 40  2   UAB "Skinest Baltija"   44.000,00 Lt 
 41  1   UAB "Litmotas"   897,72 Lt 
 41  2   UAB "Skinest Baltija"   1.040,00 Lt 
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.352,00 Lt 
 42  1   UAB "Skinest Baltija"   90,00 Lt 
 42  2   UAB "Sentios"   150,00 Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   13.632,00 Lt 
 43  2   UAB "Litmotas"   17.990,00 Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.996,00 Lt 
 44  2   UAB "Skinest Baltija"   3.680,00 Lt 
 45  1   UAB "BM Rail"   31.184,00 Lt 
 45  2   UAB "Litmotas"   41.803,20 Lt 
 45  3   UAB "Skinest Baltija"   47.040,00 Lt 
 45  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   48.944,00 Lt 
 45  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   60.928,39 Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.181,84 Lt 
 46  2   UAB "BM Rail"   2.006,27 Lt 
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   2.168,20 Lt 
 46  4   UAB "Skinest Baltija"   2.335,00 Lt 
 46  5   UAB "Sentios"   3.998,00 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46  2013-01-22   2013-01-22  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-3, 5-26, 28-38, 40-46  2013-01-22  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  27  2013-01-10  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  4, 39  2013-01-10  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 7, 9, 13, 25, 26, 29, 32, 36, 37, 38, 42
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Skinest Baltija" (300070820)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  61.182,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 41
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Litmotas" (126118779)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.627.081,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 30, 46
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" (124382431)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.402,28 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8
Tiekėjo pavadinimas
Z/S "Malkalni", įm.kodas 920101571
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  23.663,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 15, 28, 33, 43, 44
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" (120954657)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  47.492,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 23, 45
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BM Rail" (301734719)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  37.019,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 31
Tiekėjo pavadinimas
P.H.U. "PROXIMO"
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  121.842,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16
Tiekėjo pavadinimas
UAB "IOW BALTIC" (301141697)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  27.924,09 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 35
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Ekuotekas" (302494700)
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.244,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 40
Tiekėjo pavadinimas
SIA "Belameks", įm.kodas40003463961
Sutarties sudarymo data:
2013-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  22.684,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Janina  Juzėnienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų skyriaus vyr.specialistė
Vardas, pavardė
  Anželita  Pajaujienė
Telefonas
  +370 5 2693058
Elektroninio pašto adresas:
  anzela.p@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Vaidotas  Balynas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)