At-3 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Tel.: +370 52693472, Faks.: +370 52693005, r.sabaliauskaite@litrail.lt, http://www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
129857   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
MT-4-18 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginių dalių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  34631000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
2 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
3 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
4 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
5 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
6 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
7 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
8 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
9 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
10 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
11 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
12 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
13 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
14 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
15 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
16 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
17 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
18 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
19 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
20 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
21 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
22 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
23 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
24 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
25 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
26 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
27 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
28 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
29 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
30 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
31 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
32 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
33 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
34 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
35 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
36 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
37 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
38 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
39 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
40 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
41 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
42 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
43 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
44 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
45 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
46 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
47 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
48 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
49 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
50 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
51 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
52 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
53 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
54 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
55 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
56 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
57 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
58 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
59 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
60 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
61 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
62 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
63 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
64 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
65 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
66 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
67 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
68 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
69 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
70 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
71 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
72 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
73 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
74 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
75 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
76 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
77 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
78 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
79 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9
80 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys 34631000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2. JEIGU PIRKIMAS ATLIEKAMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, NURODOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO DALIS
IR DALIES PUNKTAS ARBA JEIGU ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA,
NURODOMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, DALIS IR PUNKTAS, KURIUO VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio
Dalis Punktas
   
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-01-08    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-11-21 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-11-21 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Navafarma" 301731153  Ukmerg4s g. 210-89, Vilnius  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J. Jasinskio g. 16c, Vilnius  Lietuva 
UAB "Litmotas" 126118779  S. Kairio g. 17, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav. (A.Smetonos g. 7A-3, Vilnius)  Lietuva 
UAB "IOW BALTIC" 301141697  Rasų g. 39, Vilnius  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas  Lietuva 
UAB "Vagoneta" 302836488  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vasario 16-osios g. 2-79  Lietuva 
Avesco Lithuania UAB 111676664  V. A. Graičiūno g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (pirklių g. 6, Vilnius)  Lietuva 
UAB "AUTOPRIMA" 301539847  V.A. Graičiūno g. 32, Vilnius  Lietuva 
UAB "Emerenas" 302652118  Butkų Juzės g. 11, Klaipėda  Lietuva 
UAB "Atomeksim" 300503289  Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 10  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera" 156609848  Ukmergės g. 22, Jonavos m., 5000 Jonavos r. sav.  Lietuva 
UAB Kompresorių centras 110847888  Savanorių pr. 176, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (Ervilo g. 3, Kaunas)  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA" 123031842  Vingrių g. 5-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (šeškinės g. 59A, Vilnius)  Lietuva 
UAB "PROTECHA" 301057555  Kaštonų g. 4-24, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" 120954657  Volungės g. 9-9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
IĮ "Proximo LT" 302709003  Naujoji g. 28, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' 126289214  T. Ševčenkos g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (Krivių g. 54-1)  Lietuva 
UAB "BM Rail" 301734719  Vivulskio g. 12D, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" 124382431  Žėručio g. 5, LT-04224, Vilnius  Lietuva 
UAB "Skinest Baltija" 300070820  Žarijų g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (Panerių g. 64, Vilnius)  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų, neskelbiamų derybų atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 4   UAB "IOW BALTIC"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  110.504,23  Lt
 5   UAB "IOW BALTIC"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.964,08  Lt
 46   IĮ "Proximo LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  5.683,20  Lt
 54   IĮ "Proximo LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  959,20  Lt
 55   IĮ "Proximo LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  2.398,72  Lt
 75   IĮ "Proximo LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  14.992,00  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  10.707,80  Lt
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 1 d.  Neištaisė aritmetinių klaidų  143.626,24  Lt
 9   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  20.728,10  Lt
 13   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko techninių reikalavimų  1.571,44  Lt
 19   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  39.715,60  Lt
 29   UAB "Navafarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  8.770,00  Lt
 29   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  10.900,00  Lt
 33   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  828,00  Lt
 34   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  1.288,00  Lt
 45   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  419.220,00  Lt
 46   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  7.168,00  Lt
 50   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  4.285,50  Lt
 52   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  16.063,20  Lt
 66   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  484,60  Lt
 1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas -  Nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino  40.881,00  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  18.580,00  Lt
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  2.160,00  Lt
 2   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas -  nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino  6.354,00  Lt
 4   UAB "Atomeksim"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  135.825,00  Lt
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  760,00  Lt
 9   UAB "Atomeksim"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  17.200,00  Lt
 10   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  37,80  Lt
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  405,00  Lt
 17   UAB "Skinest Baltija"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  51,75  Lt
 23   UAB "PROTECHA"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  2.660,00  Lt
 31   UAB "Navafarma" -  Nepratęsę pasiūlymo galiojimo termino  7.200,00  Lt
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  308,00  Lt
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  400,00  Lt
 35   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.850,00  Lt
 38   UAB "BM Rail"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  16.258,00  Lt
 40   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  40 str. 1 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  1.396,00  Lt
 45   UAB "AUTOPRIMA"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  383.850,00  Lt
 53   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.624,00  Lt
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.740,20  Lt
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.751,08  Lt
 53   UAB "BM Rail"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.751,08  Lt
 53   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  1.992,00  Lt
 53   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  2.024,40  Lt
 58   UAB "AUTOPRIMA" -  Nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino  58.950,00  Lt
 59   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  62,50  Lt
 60   UAB "Atomeksim"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  425,00  Lt
 62   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  40 str. 1 d.  Nepagrinė neįprastai mažos kainos  190,00  Lt
 64   UAB "Atomeksim"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  4.474,00  Lt
 76   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  4.302,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Sentios"   9.560,00 Lt 
 1  2   UAB "Atomeksim"   10.800,00 Lt 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   11.560,00 Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   30.260,00 Lt 
 1  5   UAB "PROTECHA"   33.800,00 Lt 
 1  6   UAB "Skinest Baltija"   38.755,00 Lt 
 2  1   UAB "Sentios"   1.707,60 Lt 
 2  2   UAB "PROTECHA"   1.720,00 Lt 
 2  3   UAB "Atomeksim"   3.440,00 Lt 
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   3.535,60 Lt 
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   4.419,60 Lt 
 2  6   UAB "Skinest Baltija"   6.895,60 Lt 
 3  1   UAB "Skinest Baltija"   400,20 Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   414,60 Lt 
 3  3   UAB "PROTECHA"   3.300,00 Lt 
 4  1   UAB "PROTECHA"   89.846,00 Lt 
 4  2   Avesco Lithuania UAB   151.240,57 Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   167.924,99 Lt 
 4  4   UAB "Skinest Baltija"   272.960,90 Lt 
 4  5   UAB "Litmotas"   288.718,19 Lt 
 4  6   UAB "Emerenas"   513.549,00 Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.505,28 Lt 
 5  2   UAB "Sentios"   2.790,00 Lt 
 5  3   UAB "Emerenas"   3.578,00 Lt 
 5  4   UAB "Litmotas"   3.691,12 Lt 
 6  1   UAB "BM Rail"   840,00 Lt 
 7  1   UAB "Atomeksim"   7.866,00 Lt 
 7  2   UAB "PROTECHA"   11.970,00 Lt 
 7  3   UAB "Sentios"   13.822,50 Lt 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   26.376,00 Lt 
 7  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   26.452,80 Lt 
 7  6   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   26.619,00 Lt 
 7  7   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   30.824,46 Lt 
 7  8   UAB Kompresorių centras   37.050,00 Lt 
 8  1   UAB "BM Rail"   900,00 Lt 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.100,00 Lt 
 8  3   UAB "PROTECHA"   1.180,00 Lt 
 8  4   UAB "Skinest Baltija"   1.322,80 Lt 
 8  5   UAB "Atomeksim"   1.500,00 Lt 
 8  6   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   2.286,00 Lt 
 8  7   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.780,00 Lt 
 11  1   UAB "Skinest Baltija"   1.423,00 Lt 
 11  2   UAB "Sentios"   6.854,00 Lt 
 12  1   UAB "Skinest Baltija"   80,60 Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   539,80 Lt 
 12  3   UAB "Sentios"   1.500,00 Lt 
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.900,00 Lt 
 13  1   UAB "Skinest Baltija"   776,48 Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.536,00 Lt 
 13  3   UAB "Sentios"   3.640,00 Lt 
 14  1   UAB "Skinest Baltija"   352,14 Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   522,60 Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   690,00 Lt 
 14  4   UAB "BM Rail"   900,00 Lt 
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.825,50 Lt 
 14  6   UAB "Sentios"   2.280,00 Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.931,43 Lt 
 15  2   UAB "BM Rail"   4.100,00 Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   6.300,00 Lt 
 16  2   UAB "Skinest Baltija"   6.785,28 Lt 
 16  3   UAB "Sentios"   9.240,00 Lt 
 17  1   UAB "Sentios"   1.500,00 Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.644,32 Lt 
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.700,00 Lt 
 18  1   UAB "Skinest Baltija"   2.127,50 Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.800,00 Lt 
 18  3   UAB "PROTECHA"   3.600,00 Lt 
 18  4   UAB "Sentios"   3.998,00 Lt 
 18  5   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   4.300,15 Lt 
 19  1   Avesco Lithuania UAB   23.030,36 Lt 
 19  2   UAB "Litmotas"   30.876,14 Lt 
 19  3   UAB "Skinest Baltija"   32.551,40 Lt 
 19  4   UAB "Emerenas"   77.211,00 Lt 
 20  1   Avesco Lithuania UAB   9.016,48 Lt 
 20  2   UAB "Litmotas"   13.775,14 Lt 
 20  3   UAB "PROTECHA"   13.776,00 Lt 
 20  4   UAB "Skinest Baltija"   15.775,34 Lt 
 20  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   15.934,60 Lt 
 20  6   UAB "Emerenas"   25.184,00 Lt 
 21  1   UAB "Skinest Baltija"   6.567,00 Lt 
 21  2   UAB "PROTECHA"   7.600,00 Lt 
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   7.792,00 Lt 
 21  4   UAB "Atomeksim"   9.500,00 Lt 
 21  5   UAB "Sentios"   10.897,00 Lt 
 21  6   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   11.690,00 Lt 
 21  7   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   13.980,00 Lt 
 21  8   UAB "BM Rail"   14.000,00 Lt 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   8.649,60 Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   13.424,80 Lt 
 22  3   UAB "Sentios"   15.800,00 Lt 
 22  4   UAB "Skinest Baltija"   26.517,60 Lt 
 24  1   UAB "PROTECHA"   6.320,00 Lt 
 24  2   UAB "Sentios"   12.800,00 Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   13.201,90 Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   145,20 Lt 
 25  2   UAB "PROTECHA"   1.080,00 Lt 
 27  1   UAB "Litmotas"   110,47 Lt 
 27  2   UAB "Skinest Baltija"   159,73 Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   227,40 Lt 
 27  4   UAB "BM Rail"   243,00 Lt 
 27  5   UAB "PROTECHA"   453,00 Lt 
 27  6   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   526,73 Lt 
 28  1   UAB "Litmotas"   7,98 Lt 
 28  2   UAB "Skinest Baltija"   11,91 Lt 
 28  3   UAB "BM Rail"   30,00 Lt 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   50,90 Lt 
 28  5   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   107,04 Lt 
 28  6   UAB "PROTECHA"   350,00 Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   7.413,20 Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   8.187,00 Lt 
 29  3   UAB "Litmotas"   8.286,90 Lt 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   8.298,80 Lt 
 29  5   UAB "BM Rail"   8.700,00 Lt 
 29  6   UAB "PROTECHA"   8.990,00 Lt 
 29  7   UAB "Skinest Baltija"   11.316,60 Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.754,80 Lt 
 30  2   UAB "Skinest Baltija"   4.043,00 Lt 
 30  3   UAB "PROTECHA"   4.280,00 Lt 
 30  4   UAB "Sentios"   5.490,00 Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   7.116,60 Lt 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   7.604,76 Lt 
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   7.860,00 Lt 
 31  4   UAB "PROTECHA"   9.240,00 Lt 
 31  5   UAB "BM Rail"   12.504,00 Lt 
 31  6   UAB "Skinest Baltija"   13.036,68 Lt 
 32  1   UAB "BM Rail"   525,00 Lt 
 32  2   UAB "Skinest Baltija"   609,07 Lt 
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.553,76 Lt 
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   5.600,00 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   309,00 Lt 
 33  2   UAB "Skinest Baltija"   355,80 Lt 
 33  3   UAB "Sentios"   1.200,00 Lt 
 33  4   UAB "PROTECHA"   1.260,00 Lt 
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.338,80 Lt 
 34  1   UAB "Skinest Baltija"   304,00 Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.920,80 Lt 
 34  3   UAB "PROTECHA"   1.960,00 Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.252,10 Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   3.620,00 Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   3.708,30 Lt 
 36  4   UAB "Atomeksim"   4.000,00 Lt 
 36  5   UAB "Skinest Baltija"   4.026,40 Lt 
 36  6   UAB "PROTECHA"   4.090,00 Lt 
 36  7   UAB "BM Rail"   4.550,00 Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.610,30 Lt 
 37  2   UAB "BM Rail"   2.730,00 Lt 
 37  3   UAB "Skinest Baltija"   3.335,40 Lt 
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.377,10 Lt 
 37  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   3.721,80 Lt 
 38  1   UAB Kompresorių centras   16.000,00 Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   21.014,36 Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   23.973,22 Lt 
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   26.531,60 Lt 
 38  5   UAB "Atomeksim"   29.200,00 Lt 
 38  6   UAB "PROTECHA"   29.420,00 Lt 
 38  7   UAB "Skinest Baltija"   31.964,30 Lt 
 38  8   UAB "Sentios"   39.480,00 Lt 
 39  1   UAB "Atomeksim"   14.729,45 Lt 
 39  2   UAB Kompresorių centras   15.822,50 Lt 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   18.747,00 Lt 
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   20.165,00 Lt 
 39  5   UAB "Sentios"   22.075,00 Lt 
 39  6   UAB "PROTECHA"   25.620,00 Lt 
 39  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   27.502,45 Lt 
 39  8   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   29.155,60 Lt 
 40  1   UAB Kompresorių centras   1.000,00 Lt 
 40  2   UAB "Atomeksim"   1.140,00 Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.367,52 Lt 
 40  4   UAB "PROTECHA"   1.560,00 Lt 
 40  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   1.671,60 Lt 
 40  6   UAB "Sentios"   1.800,00 Lt 
 40  7   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   6.298,20 Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   250,16 Lt 
 41  2   UAB Kompresorių centras   440,00 Lt 
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   368,20 Lt 
 41  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.060,44 Lt 
 41  5   UAB "Sentios"   1.500,00 Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   458,62 Lt 
 42  2   UAB "BM Rail"   522,00 Lt 
 42  3   UAB "Skinest Baltija"   611,49 Lt 
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   634,60 Lt 
 42  5   UAB "PROTECHA"   690,00 Lt 
 42  6   UAB "Atomeksim"   700,00 Lt 
 42  7   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.937,02 Lt 
 43  1   UAB "BM Rail"   2.200,00 Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.566,10 Lt 
 43  3   UAB "Skinest Baltija"   4.174,40 Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   70,00 Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   80,00 Lt 
 44  3   UAB "Skinest Baltija"   100,00 Lt 
 44  4   UAB "PROTECHA"   1.200,00 Lt 
 44  5   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.530,00 Lt 
 45  1   UAB "Vagoneta"   442.800,00 Lt 
 45  2   UAB "PROTECHA"   468.000,00 Lt 
 45  3   UAB "Skinest Baltija"   470.700,00 Lt 
 45  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   647.100,00 Lt 
 46  1   UAB "Skinest Baltija"   5.347,84 Lt 
 46  2   UAB "PROTECHA"   5.824,00 Lt 
 47  1   UAB "Atomeksim"   11.000,00 Lt 
 47  2   UAB "BM Rail"   12.148,00 Lt 
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   13.265,64 Lt 
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   14.175,48 Lt 
 47  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   15.902,80 Lt 
 47  6   UAB "Skinest Baltija"   18.900,60 Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.284,62 Lt 
 48  2   UAB "Skinest Baltija"   1.957,80 Lt 
 48  3   UAB "BM Rail"   2.197,34 Lt 
 48  4   UAB "PROTECHA"   3.252,00 Lt 
 48  5   UAB "Sentios"   5.795,00 Lt 
 48  6   UAB "Atomeksim"   19.778,40 Lt 
 50  1   UAB "BM Rail"   3.210,00 Lt 
 50  2   UAB "Skinest Baltija"   4.284,00 Lt 
 50  3   UAB "Sentios"   5.694,00 Lt 
 50  4   UAB "PROTECHA"   6.150,00 Lt 
 50  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   6.362,64 Lt 
 50  6   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   6.847,41 Lt 
 50  7   UAB "Atomeksim"   11.397,00 Lt 
 51  1   UAB "BM Rail"   12.900,00 Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   14.670,00 Lt 
 51  3   UAB "Skinest Baltija"   18.300,00 Lt 
 51  4   UAB "Sentios"   21.980,00 Lt 
 52  1   UAB "BM Rail"   12.534,00 Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   13.356,00 Lt 
 52  3   UAB "Skinest Baltija"   16.560,00 Lt 
 54  1   UAB "Skinest Baltija"   896,00 Lt 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.191,36 Lt 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   1.346,56 Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.304,00 Lt 
 55  2   UAB "Skinest Baltija"   3.033,60 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.632,48 Lt 
 56  2   UAB "Skinest Baltija"   1.803,36 Lt 
 56  3   UAB "BM Rail"   3.296,00 Lt 
 56  4   UAB "PROTECHA"   8.112,00 Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   60.315,00 Lt 
 58  2   UAB "Skinest Baltija"   64.550,00 Lt 
 58  3   UAB "BM Rail"   65.750,00 Lt 
 58  4   UAB "Sentios"   72.350,00 Lt 
 58  5   UAB "Atomeksim"   75.700,00 Lt 
 58  6   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   77.593,00 Lt 
 58  7   UAB "PROTECHA"   85.000,00 Lt 
 60  1   UAB "Skinest Baltija"   491,19 Lt 
 60  2   UAB "BM Rail"   803,00 Lt 
 60  3   UAB "Sentios"   845,00 Lt 
 60  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   887,30 Lt 
 60  5   UAB "PROTECHA"   970,00 Lt 
 61  1   UAB "Skinest Baltija"   228,48 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   354,00 Lt 
 61  3   UAB "Sentios"   402,00 Lt 
 61  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   497,40 Lt 
 61  5   UAB "PROTECHA"   1.140,00 Lt 
 62  1   UAB "Skinest Baltija"   320,00 Lt 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   485,81 Lt 
 62  3   UAB "Sentios"   490,00 Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   3.552,00 Lt 
 63  2   UAB "Atomeksim"   7.920,00 Lt 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.225,26 Lt 
 65  2   UAB "Skinest Baltija"   2.278,00 Lt 
 65  3   UAB Kompresorių centras   2.400,00 Lt 
 65  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.754,22 Lt 
 66  1   UAB "Skinest Baltija"   525,10 Lt 
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.127,50 Lt 
 66  3   UAB Kompresorių centras   1.480,00 Lt 
 66  4   UAB "Sentios"   2.250,00 Lt 
 67  1   UAB "Skinest Baltija"   37,08 Lt 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   46,64 Lt 
 67  3   UAB Kompresorių centras   144,00 Lt 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   360,80 Lt 
 68  1   UAB "Skinest Baltija"   42,12 Lt 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   94,32 Lt 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   321,12 Lt 
 69  1   UAB "Skinest Baltija"   42,50 Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   43,15 Lt 
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   284,55 Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   37,17 Lt 
 70  2   UAB "Skinest Baltija"   55,08 Lt 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   326,52 Lt 
 72  1   UAB Kompresorių centras   95,00 Lt 
 72  2   UAB "Atomeksim"   108,00 Lt 
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   175,11 Lt 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.759,65 Lt 
 73  1   UAB Kompresorių centras   46,00 Lt 
 73  2   UAB "Atomeksim"   52,00 Lt 
 73  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   125,08 Lt 
 73  4   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   331,47 Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   13.700,00 Lt 
 75  2   UAB "Skinest Baltija"   13.970,00 Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera"   20.780,52 Lt 
 77  2   UAB "Atomeksim"   29.896,00 Lt 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   32.207,22 Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera"   8.046,00 Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   270,00 Lt 
 80  2   UAB "Skinest Baltija"   789,00 Lt 
 80  3   UAB "PROTECHA"   1.278,00 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-8, 11-22, 24, 25, 27-34, 36-48, 50-52, 54-56, 58, 60-63, 65-70, 72-73, 75, 77-78, 80  2013-04-10   2013-04-09  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-8, 11-22, 24, 25, 27-34, 36-48, 50-52, 54-56, 58, 60-63, 65-70, 72-73, 75, 77, 78, 80  2013-04-09  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  9, 10, 23, 35, 53, 59, 64, 76  2013-04-09  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  79  2013-07-18  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  26, 49, 57, 71, 74  2013-02-07  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PROTECHA" (301057555)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  96.166,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 39, 47
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Atomeksim" (300503289)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33.595,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 28
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Litmotas" (126118779)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  118,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-07-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 44
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' (126289214)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  215,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 20
Tiekėjo pavadinimas
Avesco Lithuania UAB (111676664)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  32.046,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vagoneta" (302836488)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  442.800,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 40, 72, 73
Tiekėjo pavadinimas
UAB Kompresorių centras (110847888)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17.141,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 63
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" (120954657)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.552,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 15, 16, 22, 30, 33, 36, 41, 42, 48, 55, 56, 58, 65, 70, 75, 80
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" (124382431)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  109.179,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 77, 78
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera" (156609848)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  28.826,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 31, 37
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA" (123031842)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17.140,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34, 46, 54, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Skinest Baltija" (300070820)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  19.961,23 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 8, 32, 43, 50, 51, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BM Rail" (301734719)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33.109,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 17
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Sentios" (302597426)
Sutarties sudarymo data:
2013-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.767,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-01-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Janina  Juzėnienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Rimutė  Sabaliauskaitė
Telefonas
  +370 269 3472
Elektroninio pašto adresas:
  r.sabaliauskaite@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Vaidotas  Balynas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)