At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Uždaroji akcinė bendrovė 'TOKSIKA'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 244670310, Kuro g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Tel.: 852505302, Faks.: +370 52040125, a.murauskiene@toksika.lt, http://www.toksika.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
135262   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  16

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 16     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Sukauptų pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, išvežimo ir galutinio sutvarkymo paslaugos pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  90520000-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 02 01 08* - Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
2 03 01 04* - Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (mediniai pabėgiai) 90520000-8
3 03 02 04* - Neorganiniai medienos konservantai 90520000-8
4 03 02 05* - Kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
5 04 01 09 - Odos išdirbimo ir apdailos atliekos 90520000-8
6 04 02 14* - Odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių 90520000-8
7 04 02 16* - Dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
8 05 01 03* - Rezervuarų dugno dumblas 90520000-8
9 05 01 05* - Išsiliejusi nafta 90520000-8
10 05 01 09* - Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
11 06 01 01* - Sieros rūgštis ir sulfito rūgštis 90520000-8
12 06 01 02* - Druskos rūgštis 90520000-8
13 06 01 05* - Azoto rūgštis ir nitrito rūgštis 90520000-8
14 06 01 06* - Kitos rūgštys 90520000-8
15 06 02 03* - Amoniakas 90520000-8
16 06 02 04* - Natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas 90520000-8
17 06 02 05* - Kitos bazės 90520000-8
18 06 03 11* - Kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų 90520000-8
19 06 03 13* - Kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų 90520000-8
20 06 03 99 - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
21 06 04 04* - Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 90520000-8
22 06 04 05* - Atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų 90520000-8
23 06 06 02* - Atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų 90520000-8
24 06 09 02 - Fosfitinis šlakas 90520000-8
25 06 13 01* - Neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai 90520000-8
26 06 13 02* - Naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02) 90520000-8
27 07 01 03* - Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
28 07 01 04* - Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
29 07 01 07* - Halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 90520000-8
30 07 01 10* - Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 90520000-8
31 07 01 99 - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
32 07 02 03* - Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
33 07 02 04* - Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
34 07 02 07* - Halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 90520000-8
35 07 02 08* - Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 90520000-8
36 07 02 11* - Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
37 07 02 99 - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
38 07 03 04* - Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
39 07 03 08* - Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 90520000-8
40 07 05 10* - Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 90520000-8
41 07 05 13 - Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
42 07 06 01* - Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
43 07 06 03* - Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
44 07 06 04* - Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 90520000-8
45 07 07 08* - Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 90520000-8
46 07 07 99 - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
47 08 01 11* - Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos 90520000-8
48 08 01 12 - Dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 90520000-8
49 08 01 13* - Dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
50 08 01 16 - Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15 90520000-8
51 08 01 17* - Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
52 08 01 19* - Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
53 08 01 20 - Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 90520000-8
54 08 01 21* - Dažų ar lako nuėmiklių atliekos 90520000-8
55 08 02 01 - Dangos miltelių atliekos 90520000-8
56 08 03 08 - Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų 90520000-8
57 08 03 12* - Dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
58 08 03 14* - Dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
59 08 03 16* - Ėsdinimo tirpalų atliekos 90520000-8
60 08 03 17* - Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
61 08 04 09* - Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos 90520000-8
62 08 04 10 - Klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 90520000-8
63 08 04 15* - Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
64 08 04 16 - Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15 90520000-8
65 09 01 02* - Vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai 90520000-8
66 09 01 03* - Ryškalų tirpalai su tirpikliais 90520000-8
67 09 01 04* - Fiksažų tirpalai 90520000-8
68 09 01 07* - Fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių 90520000-8
69 10 01 01 - Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) 90520000-8
70 10 01 04* - Lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės 90520000-8
71 10 01 14* - Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
72 10 01 99 - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
73 10 03 09* - Antrinio lydymo juodosios nuodegos 90520000-8
74 10 03 23* - Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
75 11 01 05* - Ėsdinimo rūgštys 90520000-8
76 11 01 09* - Dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
77 11 01 11* - Vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
78 11 01 13* - Riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
79 11 03 02* - Kitos atliekos 90520000-8
80 11 05 04* - Naudotas fliusas 90520000-8
81 12 01 01 - Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos 90520000-8
82 12 01 07* - Mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) 90520000-8
83 12 01 08* - Mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų 90520000-8
84 12 01 09* - Mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų 90520000-8
85 12 01 13 - Suvirinimo atliekos 90520000-8
86 12 01 14* - Mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
87 12 01 18* - Metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos 90520000-8
88 12 01 20* - Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
89 12 01 21 - Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 90520000-8
90 13 01 05* - Nechlorintosios emulsijos 90520000-8
91 13 03 01* - Izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB 90520000-8
92 13 05 01* - Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos 90520000-8
93 13 05 02* - Naftos produktų/vandens separatorių dumblas 90520000-8
94 13 05 03* - Kolektoriaus dumblas 90520000-8
95 13 05 07* - Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 90520000-8
96 13 07 01* - Mazutas ir dyzelinis kuras 90520000-8
97 13 07 02* - Benzinas 90520000-8
98 13 07 03* - Kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) 90520000-8
99 13 08 99* - Kitaip neapibrėžtos atliekos 90520000-8
100 14 06 01* - Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC 90520000-8
101 14 06 02* - Kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai 90520000-8
102 14 06 03* - Kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai 90520000-8
103 14 06 04* - Dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių 90520000-8
104 15 01 10* - Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 90520000-8
105 15 02 02* - Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis 90520000-8
106 15 02 03 - Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 90520000-8
107 16 01 03 - Naudotos padangos 90520000-8
108 16 01 08* - Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio 90520000-8
109 16 01 10* - Sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės) 90520000-8
110 16 01 11* - Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto 90520000-8
111 16 01 12 - Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 90520000-8
112 16 01 13* - Stabdžių skystis 90520000-8
113 16 01 14* - Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
114 16 01 19 - Plastikai 90520000-8
115 16 01 20 - Stiklas 90520000-8
116 16 01 21* - Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25 (hidraulinės žarnos) 90520000-8
117 16 01 22 - Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 90520000-8
118 16 02 09* - Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) 90520000-8
119 16 02 11* - Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) 90520000-8
120 16 02 13* - Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09–16 02 12 90520000-8
121 16 02 14 - Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 90520000-8
122 16 02 15* - Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos 90520000-8
123 16 02 16 - Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 90520000-8
124 16 03 03* - Neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
125 16 03 04* - Neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 90520000-8
126 16 03 05* - Organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
127 16 03 06 - Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 90520000-8
128 16 05 06* - Laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
129 16 05 07* - Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
130 16 05 08* - Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
131 16 06 02* - Nikelio-kadmio akumuliatoriai 90520000-8
132 16 06 03* - Gyvsidabrio baterijos 90520000-8
133 16 06 06* - Atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai 90520000-8
134 16 07 08* - Atliekos, kuriose yra tepalų 90520000-8
135 16 07 09* - Atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
136 16 08 02* - Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių 90520000-8
137 16 08 03 - Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių 90520000-8
138 16 08 04* - Panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07) 90520000-8
139 16 08 07* - Panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis 90520000-8
140 16 11 03* - Kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
141 17 01 06* - Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
142 17 02 01* - Medis 90520000-8
143 17 02 04* - Stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti (mediniai pabėgiai) 90520000-8
144 17 03 01* - Bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos 90520000-8
145 17 03 03* - Akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai 90520000-8
146 17 04 09* - Metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis 90520000-8
147 17 05 03* - Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (užterštas pecticidais) 90520000-8
148 17 05 07* - Kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
149 17 06 01* - Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto 90520000-8
150 17 06 03* - Kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
151 17 06 04 - Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 90520000-8
152 17 06 05* - Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 90520000-8
153 17 08 01* - Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis 90520000-8
154 17 09 03* - Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
155 18 01 01 - Aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) 90520000-8
156 18 01 03* - Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 90520000-8
157 18 01 06* - Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
158 18 01 08* - Citotoksiniai arba citostatiniai vaistai 90520000-8
159 18 01 09 - Vaistai, nenurodyti 18 01 08 90520000-8
160 18 02 01* - Aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02) 90520000-8
161 18 02 02* - Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 90520000-8
162 18 02 05* - Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 90520000-8
163 18 02 08 - Vaistai, nenurodyti 18 02 07 90520000-8
164 19 01 07* - Dujų valymo kietosios atliekos 90520000-8
165 19 01 10* - Išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys 90520000-8
166 19 01 11* - Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
167 19 01 12 - Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 90520000-8
168 19 02 05* - Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
169 19 08 09 - Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų 90520000-8
170 19 08 10 - Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09 90520000-8
171 19 09 05 - Prisotintos arba naudotos jonitinės dervos 90520000-8
172 19 10 03* - Dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
173 19 12 04 - Plastikai ir guma 90520000-8
174 19 12 11 - Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
175 20 01 13* - Tirpikliai 90520000-8
176 20 01 14* - Rūgštys 90520000-8
177 20 01 15* - Šarmai 90520000-8
178 20 01 17* - Fotografijos cheminės medžiagos 90520000-8
179 20 01 19* - Pesticidai 90520000-8
180 20 01 21* - Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 90520000-8
181 20 01 23 - Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 90520000-8
182 20 01 27* - Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
183 20 01 29* - Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 90520000-8
184 20 01 32 - Vaistai, nenurodyti 20 01 31 90520000-8
185 20 01 37* - Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų (mediniai pabėgiai) 90520000-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-05-23    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-04-09 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-04-09 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2013-04-09 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko" 145496114  Gedimino pr. 26, Vilnius  Lietuva 
 SAKAB AB   SE-692 85 Kumla Sweden  Švedija 
Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics" 120145513  E. Šimkūnaitės g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
 Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH   Borsigstrasse 2 22113 Hamburg  Vokietija 
Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" 120504795  Palemono g. 1, Kauno m., 52159 Kauno m. sav.  Lietuva 
 SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.   42-523 DĄBROWA GORNICZA, ul.Koksownicza 16,Poland  Lenkija 
UAB "Ekovalis" 167392890  Ventos g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1, 2, 47, 48, 51, 56-58, 60, 65, 66, 91, 95, 97, 98, 100-107, 112, 113, 115, 116, 118-121, 124-126, 128-130, 133-135, 142-148, 150, 157-159, 162, 168-171, 175, 179-183, 185   Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir nepatikslino jų paprašius . Nepateikė Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos  17.652.500,00  Lt
 8, 24, 30, 40, 55, 85, 92, 95, 104, 106, 107, 114, 116, 121, 123, 125, 126, 127, 130, 134, 141, 143, 148, 153, 154, 156, 170, 171   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  4.632.789,00  Lt
 8, 30, 40, 55, 85, 92, 95, 104, 106, 114, 116, 121, 126, 127, 130, 134, 143, 150, 151, 154, 156, 164, 170   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  4.989.536,00  Lt
 30, 40, 106, 125, 126, 127, 130, 143   užsienio įmonė (SAKAB AB)  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  2.174.230,00  Lt
 8, 30, 40, 55, 85, 92, 95, 99, 104, 106, 109, 114, 116, 121, 123, 126, 127, 134, 153, 154   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  1.726.933,00  Lt
 8, 92, 95, 99, 134   UAB "Ekovalis"  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  437.600,00  Lt
 8, 20, 24, 30, 40, 55, 85, 92, 95, 99, 104, 106, 107, 109, 114, 116, 121, 123, 125, 126, 127, 130, 134, 141, 143, 146, 148-154, 156, 164, 170, 171, 180   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlytos per didelės kainos  8.757.231,00  Lt
 156   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)  39 str. 2 d. 3 p.  Buvo pasiūlyta per didelė kaina  1.107.375,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   109.546,00 Lt 
 1  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   120.560,00 Lt 
 1  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   123.438,00 Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   123.546,00 Lt 
 1  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   193.200,00 Lt 
 2  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   379.600,00 Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   1.089.790,00 Lt 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.173.060,00 Lt 
 3  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 3  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   43.818,00 Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   44.860,00 Lt 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 4  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 4  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   43.818,00 Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   51.760,00 Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   11.400,00 Lt 
 5  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   33.616,00 Lt 
 5  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   36.082,00 Lt 
 6  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 6  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 7  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 7  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   36.580,00 Lt 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 9  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   21.796,00 Lt 
 9  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   26.220,00 Lt 
 9  5   UAB "Ekovalis"   28.900,00 Lt 
 10  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   21.796,00 Lt 
 10  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 10  5   UAB "Ekovalis"   28.900,00 Lt 
 11  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.846,00 Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   3.174,00 Lt 
 12  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.846,00 Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   2.484,00 Lt 
 13  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.846,00 Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   3.347,00 Lt 
 14  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   11.074,00 Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   20.082,00 Lt 
 15  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   7.383,00 Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   13.804,00 Lt 
 16  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   3.691,00 Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   4.830,00 Lt 
 17  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   3.691,00 Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   6.556,00 Lt 
 18  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   11.645,00 Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   39.675,00 Lt 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   381.427,00 Lt 
 19  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   645.969,00 Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   761.250,00 Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   353.280,00 Lt 
 22  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   306.974,00 Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   358.800,00 Lt 
 23  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   52.105,00 Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   84.180,00 Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 25  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   52.105,00 Lt 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   56.580,00 Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 26  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 27  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   42.872,00 Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   51.037,00 Lt 
 27  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   76.744,00 Lt 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   86.250,00 Lt 
 27  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   152.786,00 Lt 
 28  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 28  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 28  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   33.837,00 Lt 
 28  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 29  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 29  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   43.500,00 Lt 
 29  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   49.375,00 Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   34.500,00 Lt 
 32  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   42.872,00 Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   51.037,00 Lt 
 32  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   76.744,00 Lt 
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   103.500,00 Lt 
 32  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   154.513,00 Lt 
 33  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 33  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 33  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   33.492,00 Lt 
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 34  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 34  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 34  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   48.684,00 Lt 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   81.659,00 Lt 
 35  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   82.407,00 Lt 
 35  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   122.790,00 Lt 
 35  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   174.000,00 Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 36  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 36  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   43.500,00 Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 38  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 38  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   33.120,00 Lt 
 38  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   61.805,00 Lt 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 39  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 39  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   26.587,00 Lt 
 39  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 41  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.325,00 Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 41  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 41  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 42  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 42  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 42  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   32.111,00 Lt 
 42  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 43  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 43  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   61.805,00 Lt 
 44  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 44  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 44  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   33.492,00 Lt 
 44  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 45  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 45  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   26.932,00 Lt 
 45  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 45  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 46  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 46  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 47  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   514.467,00 Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   550.290,00 Lt 
 47  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   713.756,00 Lt 
 47  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   714.730,00 Lt 
 47  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   993.600,00 Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 48  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 48  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 48  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.039,00 Lt 
 48  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 49  2   užsienio įmonė (SAKAB AB)   23.134,00 Lt 
 49  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 50  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 50  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.385,00 Lt 
 50  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 51  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   70.207,00 Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   91.715,00 Lt 
 51  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   118.959,00 Lt 
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   172.500,00 Lt 
 51  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   309.026,00 Lt 
 52  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 52  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 52  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.385,00 Lt 
 52  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 53  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 53  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 53  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.385,00 Lt 
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   35.200,00 Lt 
 54  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 54  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   36.600,00 Lt 
 54  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   61.460,00 Lt 
 56  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 56  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 56  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.385,00 Lt 
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 57  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 57  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   23.479,00 Lt 
 57  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 57  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 58  2   užsienio įmonė (SAKAB AB)   23.134,00 Lt 
 58  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 59  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   52.440,00 Lt 
 59  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   56.281,00 Lt 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   122.488,00 Lt 
 60  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   142.751,00 Lt 
 60  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   144.327,00 Lt 
 60  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   161.591,00 Lt 
 60  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   227.760,00 Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   110.058,00 Lt 
 61  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   123.610,00 Lt 
 61  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   138.803,00 Lt 
 61  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   167.611,00 Lt 
 61  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   227.760,00 Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 62  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 62  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 62  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.385,00 Lt 
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 63  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 63  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 63  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.039,00 Lt 
 63  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 64  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 64  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 64  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   30.039,00 Lt 
 64  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 65  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   7.211,00 Lt 
 65  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   9.777,00 Lt 
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   11.592,00 Lt 
 66  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   4.914,00 Lt 
 66  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   10.744,00 Lt 
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   11.592,00 Lt 
 67  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   1.030,00 Lt 
 67  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.535,00 Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.656,00 Lt 
 68  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.121,00 Lt 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.656,00 Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   241.600,00 Lt 
 70  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   279.352,00 Lt 
 71  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   992.943,00 Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.087.200,00 Lt 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   1.602.315,00 Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   55.200,00 Lt 
 74  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   34.500,00 Lt 
 75  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 76  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   31.060,00 Lt 
 77  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   44.860,00 Lt 
 78  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   44.860,00 Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   40.020,00 Lt 
 81  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   23.778,00 Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   10.360,00 Lt 
 82  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 82  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   18.958,00 Lt 
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 83  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 83  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 84  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   28.083,00 Lt 
 84  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   36.686,00 Lt 
 84  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   37.916,00 Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 86  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 86  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   34.500,00 Lt 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   36.686,00 Lt 
 87  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   44.821,00 Lt 
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   69.000,00 Lt 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 88  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 88  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   34.500,00 Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 89  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 89  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 90  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 90  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   18.958,00 Lt 
 90  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 90  5   UAB "Ekovalis"   28.900,00 Lt 
 91  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 91  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   48.224,00 Lt 
 91  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   59.561,00 Lt 
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   62.100,00 Lt 
 91  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   68.711,00 Lt 
 93  1   UAB "Ekovalis"   13.700,00 Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 93  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 93  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 93  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 94  1   UAB "Ekovalis"   13.700,00 Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 94  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 94  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 94  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 96  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   17.199,00 Lt 
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   17.960,00 Lt 
 96  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   28.083,00 Lt 
 96  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   36.686,00 Lt 
 96  5   UAB "Ekovalis"   49.800,00 Lt 
 97  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   8.600,00 Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   8.980,00 Lt 
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 97  4   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 97  5   UAB "Ekovalis"   24.900,00 Lt 
 98  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   8.600,00 Lt 
 98  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   10.360,00 Lt 
 98  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 98  4   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 98  5   UAB "Ekovalis"   24.900,00 Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   28.701,00 Lt 
 100  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   75.501,00 Lt 
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   172.500,00 Lt 
 100  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   201.956,00 Lt 
 101  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   103.009,00 Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   108.979,00 Lt 
 101  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   153.487,00 Lt 
 101  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   207.000,00 Lt 
 101  5   užsienio įmonė (SAKAB AB)   309.026,00 Lt 
 102  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   21.062,00 Lt 
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   30.622,00 Lt 
 102  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   34.701,00 Lt 
 102  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   41.903,00 Lt 
 102  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   52.800,00 Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 103  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 103  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 105  1   užsienio įmonė (SAKAB AB)   608.556,00 Lt 
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   687.863,00 Lt 
 105  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   762.206,00 Lt 
 105  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   840.403,00 Lt 
 105  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.087.500,00 Lt 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   8.798,00 Lt 
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   5.540,00 Lt 
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   4.160,00 Lt 
 112  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   18.343,00 Lt 
 112  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   18.958,00 Lt 
 112  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   28.980,00 Lt 
 113  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   55.061,00 Lt 
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   73.372,00 Lt 
 113  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   75.832,00 Lt 
 113  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   126.960,00 Lt 
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   13.800,00 Lt 
 115  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.325,00 Lt 
 115  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 117  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   27.600,00 Lt 
 118  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   854.082,00 Lt 
 118  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   893.412,00 Lt 
 118  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   968.510,00 Lt 
 118  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   5.899.500,00 Lt 
 119  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   2.329,00 Lt 
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   9.315,00 Lt 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   21.796,00 Lt 
 120  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 120  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   96.600,00 Lt 
 122  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   40.513,00 Lt 
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   43.592,00 Lt 
 122  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   61.395,00 Lt 
 122  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   80.040,00 Lt 
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   558.900,00 Lt 
 124  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   916.426,00 Lt 
 124  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   988.191,00 Lt 
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   1.122.160,00 Lt 
 128  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.629.202,00 Lt 
 128  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   1.756.785,00 Lt 
 128  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.766.400,00 Lt 
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   345.000,00 Lt 
 129  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   350.675,00 Lt 
 129  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   509.126,00 Lt 
 129  4   užsienio įmonė (SAKAB AB)   548.995,00 Lt 
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   2.070,00 Lt 
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.760,00 Lt 
 133  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 135  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 135  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   34.500,00 Lt 
 135  4   UAB "Ekovalis"   36.900,00 Lt 
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   204.147,00 Lt 
 136  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   279.352,00 Lt 
 136  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   379.600,00 Lt 
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   55.200,00 Lt 
 137  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   81.659,00 Lt 
 137  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   111.741,00 Lt 
 138  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   81.659,00 Lt 
 138  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   111.741,00 Lt 
 138  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   165.600,00 Lt 
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   204.147,00 Lt 
 139  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   279.352,00 Lt 
 139  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   414.000,00 Lt 
 140  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   56.027,00 Lt 
 140  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   103.500,00 Lt 
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   13.840,00 Lt 
 142  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   36.686,00 Lt 
 142  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   40.651,00 Lt 
 142  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   44.821,00 Lt 
 144  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 144  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 144  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   20.415,00 Lt 
 145  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   20.602,00 Lt 
 145  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 145  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   183.430,00 Lt 
 147  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   220.655,00 Lt 
 147  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   306.148,00 Lt 
 147  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   552.000,00 Lt 
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   21.796,00 Lt 
 155  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 155  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   53.140,00 Lt 
 157  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.420,00 Lt 
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   70.135,00 Lt 
 157  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   101.825,00 Lt 
 158  1   užsienio įmonė (SAKAB AB)   35.564,00 Lt 
 158  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 158  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.420,00 Lt 
 158  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 159  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   36.580,00 Lt 
 159  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   21.796,00 Lt 
 160  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   36.913,00 Lt 
 160  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   53.140,00 Lt 
 161  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.107.378,00 Lt 
 161  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   1.482.546,00 Lt 
 161  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.594.200,00 Lt 
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.420,00 Lt 
 162  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   70.135,00 Lt 
 162  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   101.825,00 Lt 
 163  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   27.935,00 Lt 
 163  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   36.580,00 Lt 
 163  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 165  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   30.697,00 Lt 
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 166  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.704.525,00 Lt 
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   2.670.525,00 Lt 
 166  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   3.106.500,00 Lt 
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   24.160,00 Lt 
 168  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   203.255,00 Lt 
 168  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   204.147,00 Lt 
 168  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   227.270,00 Lt 
 168  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   289.800,00 Lt 
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   11.080,00 Lt 
 169  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   36.686,00 Lt 
 169  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   44.821,00 Lt 
 172  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   23.778,00 Lt 
 172  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 172  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 173  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   55.200,00 Lt 
 173  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   73.372,00 Lt 
 173  3   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   81.302,00 Lt 
 173  4   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   95.167,00 Lt 
 174  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   22.411,00 Lt 
 174  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   37.960,00 Lt 
 175  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   14.041,00 Lt 
 175  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   20.700,00 Lt 
 175  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 175  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 176  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   3.691,00 Lt 
 176  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   4.486,00 Lt 
 176  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   4.804,00 Lt 
 177  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.846,00 Lt 
 177  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   2.243,00 Lt 
 177  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   2.402,00 Lt 
 178  1   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   1.203,00 Lt 
 178  2   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   1.397,00 Lt 
 178  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   2.243,00 Lt 
 178  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   2.402,00 Lt 
 179  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   43.818,00 Lt 
 179  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   48.224,00 Lt 
 179  3   užsienio įmonė (SAKAB AB)   48.684,00 Lt 
 179  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   49.418,00 Lt 
 179  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   77.280,00 Lt 
 181  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   2.329,00 Lt 
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   9.315,00 Lt 
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   40.829,00 Lt 
 182  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   41.203,00 Lt 
 182  3   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   47.584,00 Lt 
 182  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   82.800,00 Lt 
 183  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 183  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 183  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.400,00 Lt 
 183  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 184  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   23.792,00 Lt 
 184  2   užsienio įmonė (SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.)   24.055,00 Lt 
 184  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   41.420,00 Lt 
 184  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   48.037,00 Lt 
 185  1   užsienio įmonė (Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH)   379.600,00 Lt 
 185  2   užsienio įmonė (SAKAB AB)   984.048,00 Lt 
 185  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko"   1.035.000,00 Lt 
 185  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics"   1.780.350,00 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-7,9-19,21-23,25-29,31-39,41-54,56-84,86-91,93,94,96-98, 100-103,105, 108, 110-113, 115,117-120, 122, 124, 128,129,131-133, 135-140, 142, 144,145,147,155,157-163, 165-169, 172-179, 181-185  2013-09-06   2013-09-26  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-7, 9-19, 21-23, 25-29, 31-39, 41-54, 56-84, 86-91, 93, 94, 96-98, 100-103, 105, 108, 110-113, 115, 117-120, 122, 124, 128-129, 131-133, 135-140, 142, 144, 145, 147, 155, 157-163, 165-169, 172-179, 181-185  2013-09-23  Negauta pretenzijų
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  8, 20, 24, 30, 40, 55, 85, 92, 95, 99, 104, 106, 107, 109, 114, 116, 121, 123, 125, 126, 127, 130, 134, 141, 143, 146, 148-154, 164, 170, 171, 180  2013-09-02  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį  156  2013-10-02  


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 21, 31, 69, 70, 72, 73, 79, 80, 82, 84, 108, 110, 111, 115, 117, 124, 129, 131, 132, 137, 142, 157, 162, 167, 169, 173
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Ūrus ir Ko" (145496114)
Sutarties sudarymo data:
2013-10-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.073.628,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-10-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 105, 158
Tiekėjo pavadinimas
SAKAB AB
Sutarties sudarymo data:
2013-09-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 644.122,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-09-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 25, 26, 29, 34-37, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 58, 60, 61, 62, 83, 86-89, 100, 103, 120, 128, 135, 136, 138, 139, 145, 147, 155, 160, 182
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics" (120145513)
Sutarties sudarymo data:
2013-10-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.100.468,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 6, 11-18, 22, 23, 59, 68, 71, 74-78, 91, 96, 97, 98, 118, 119, 133, 140, 159, 161, 163, 165, 166, 174, 176, 177, 179, 181, 183-185
Tiekėjo pavadinimas
Abfall-Verwertungs-Geselschaft mbH
Sutarties sudarymo data:
2013-10-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.513.700,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-10-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 7, 9, 10, 27, 28, 32, 33, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 51-54, 56, 57, 63-67, 81, 90, 101, 102, 112, 113, 122, 144, 168, 172, 175, 178
Tiekėjo pavadinimas
SARPI DĄBROWA GORNICZA SP.Z.O.O.
Sutarties sudarymo data:
2013-09-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.540.745,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-09-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 93, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Ekovalis" (167392890)
Sutarties sudarymo data:
2013-10-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 27.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Aušra  Murauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Ekonomistė
Vardas, pavardė
  Aušra  Murauskienė
Telefonas
  +370 5204 0126
Elektroninio pašto adresas:
  a.murauskiene@toksika.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e.p.generalinis direktorius_____   __________   _____Stasys  Vasiliauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)