At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis vėžio institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111959420, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, Tel.: +370 52111104, Faks.: +370 52786782, valentina.sakaliene@vuoi.lt, http://www.vuoi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
143458   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Adatų, švirkštų, venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisų, epidurinių rinkinių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33141300-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33141310-6
33171300-2
33141320-9
33141323-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Adatos spinalinės 25G 33141320-9
2 Adatos spinalinės 27G 33141320-9
3 Adatos (chirurginės) 33141320-9
4 Adatos (chirurginės) 33141320-9
5 Adatos (chirurginės) 33141320-9
6 Adatos (chirurginės) 33141320-9
7 Adatos vienkartinės 16G 33141320-9
8 Adatos vienkartinės 18G 33141320-9
9 Adatos vienkartinės 18G 33141320-9
10 Adatos vienkartinės 20G 33141320-9
11 Adatos vienkartinės 21G 33141320-9
12 Adatos vienkartinės 21G 33141320-9
13 Adatos vienkartinės 21G 33141320-9
14 Adatos vienkartinės 23G 33141320-9
15 Adatos vienkartinės 25G 33141320-9
16 Adatos vienkartinės skiedimui 33141320-9
17 Adatos vienkartinės skysčių perpylimui 33141320-9
18 Adatos vakutaineriams 33141320-9
19 Adatos vienkartinės 33141320-9
20 Adatos vienkartinės 33141320-9
21 Adatos vienkartinės 33141320-9
22 Adatos vienkartinės 33141320-9
23 Adatos vienkartinės 33141320-9
24 Adata Mammarep 33141320-9
25 Adata Mammarep 33141320-9
26 Adata 33141320-9
27 Adatos 33141320-9
28 Adatos 33141320-9
29 Adatos 33141320-9
30 Adatos 33141320-9
31 Adatos 33141320-9
32 Adatos 33141320-9
33 Adatos 33141320-9
34 Odos biopsinės adatos 33141323-0
35 Odos biopsinės adatos 33141323-0
36 Odos biopsinės adatos 33141323-0
37 Odos biopsinės adatos 33141323-0
38 Odos biopsinės adatos 33141323-0
39 Komplektas biopsijai 33141320-9
40 Biopsinės adatos 20G 33141320-9
41 Biopsinės adatos 11G 33141323-0
42 Biopsinės adatos 14G 33141323-0
43 Biopsinės adatos 12G 33141323-0
44 Biopsinės adatos nukreipėjas 12G 33141323-0
45 Biopsinės adatos nukreipėjas 20-22G 33141323-0
46 Biopsinės adatos 18Gx20cm 33141323-0
47 Biopsinės adatos 18Gx30-35cm 33141323-0
48 Insulininiai švirkštai 33141310-6
49 Vienkartiniai švirkštai 20ml su adata 33141310-6
50 Vienkartiniai švirkštai 20ml su adata 33141310-6
51 Vienkartiniai švirkštai 10ml su adata 33141310-6
52 Vienkartiniai švirkštai 10ml su adata 33141310-6
53 Vienkartiniai švirkštai 5ml su adata 33141310-6
54 Vienkartiniai švirkštai 5ml su adata 33141310-6
55 Vienkartiniai švirkštai 2ml su adata 33141310-6
56 Vienkartiniai švirkštai 2ml su adata 33141310-6
57 Vienkartiniai švirkštai 50ml su adata 33141310-6
58 Vienkartiniai švirkštai 50ml 33141310-6
59 Vienkartiniai švirkštai 50ml praplovimui 33141310-6
60 Vienkartiniai švirkštai 100 ml 33141310-6
61 Vienkartiniai švirkštai 33141310-6
62 Vienkartiniai švirkštai 33141310-6
63 Vakuuminė kraujo paėmimo sistema (adata) 33141300-3
64 Vakuuminė kraujo paėmimo sistema (adata) 33141300-3
65 Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 33141300-3
66 Vakutaineriai 1,6ml su juodu dangteliu 33141300-3
67 Vakutaineriai 5,0ml su geltonu dangteliu 33141300-3
68 Vakutaineriai 3ml su violetiniu dangteliu 33141300-3
69 Vakutaineriai 4,5ml su žydru dangteliu 33141300-3
70 Vakutaineriai 4ml su žaliu dangteliu 33141300-3
71 Epidurinis rinkinys 33171300-2
72 Epidurinis rinkinys 33171300-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-11-26    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-10-08 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-10-08 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2013-10-08 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Septeka" 301501622  Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 208-16  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB 'OneMed' 111822140  J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Ateities g.10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
UAB "ILSANTA" 110498671  Gedimino pr. 45-5, LT-01109, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   126,00 Lt 
 1  2   UAB "ILSANTA"   127,58 Lt 
 1  3   UAB 'Interlux'   141,75 Lt 
 1  4   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   199,24 Lt 
 2  1   UAB "ILSANTA"   125,21 Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   126,00 Lt 
 2  3   UAB 'Interlux'   141,75 Lt 
 2  4   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   259,09 Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   378,00 Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   378,00 Lt 
 9  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   558,60 Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   579,50 Lt 
 9  3   UAB "ILSANTA"   658,35 Lt 
 9  4   UAB 'OneMed'   798,00 Lt 
 10  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   58,80 Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   840,00 Lt 
 11  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   264,60 Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   274,50 Lt 
 11  3   UAB "ILSANTA"   311,85 Lt 
 11  4   UAB 'OneMed'   330,75 Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   525,00 Lt 
 14  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   14,70 Lt 
 14  2   UAB "ILSANTA"   17,33 Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   21,00 Lt 
 15  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   29,40 Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   30,50 Lt 
 15  3   UAB "ILSANTA"   34,65 Lt 
 15  4   UAB 'OneMed'   36,75 Lt 
 16  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   10.309,00 Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   10.374,00 Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   264,60 Lt 
 17  2   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   309,00 Lt 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.102,50 Lt 
 18  2   UAB "ILSANTA"   1.207,50 Lt 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.260,00 Lt 
 19  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   525,00 Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   630,00 Lt 
 20  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   525,00 Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   630,00 Lt 
 21  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   315,00 Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.360,00 Lt 
 23  2   UAB "Septeka"   4.200,00 Lt 
 24  1   UAB "Septeka"   6.720,00 Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.050,00 Lt 
 25  2   UAB "Septeka"   2.520,00 Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   11.970,00 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   4.410,00 Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   441,00 Lt 
 34  2   UAB "Septeka"   451,50 Lt 
 35  1   UAB "Septeka"   903,00 Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   441,00 Lt 
 36  2   UAB "Septeka"   451,50 Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   441,00 Lt 
 37  2   UAB "Septeka"   451,50 Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   441,00 Lt 
 38  2   UAB "Septeka"   451,50 Lt 
 39  1   UAB "Septeka"   1.890,00 Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.100,00 Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   882,00 Lt 
 40  2   UAB "Septeka"   1.155,00 Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.307,25 Lt 
 41  1   UAB "Septeka"   252,00 Lt 
 41  2   UAB 'OneMed'   323,25 Lt 
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   325,50 Lt 
 42  1   UAB "Septeka"   1.344,00 Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.465,80 Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   2.931,60 Lt 
 43  2   UAB "Septeka"   3.192,00 Lt 
 46  1   UAB "Septeka"   23.520,00 Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   24.276,00 Lt 
 46  3   UAB 'OneMed'   42.000,00 Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.832,25 Lt 
 47  2   UAB "Septeka"   1.995,00 Lt 
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.995,00 Lt 
 48  1   UAB "ILSANTA"   409,50 Lt 
 48  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   434,70 Lt 
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   926,40 Lt 
 49  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   8.958,60 Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   9.358,20 Lt 
 49  3   UAB "ILSANTA"   10.999,80 Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.743,00 Lt 
 50  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   1.785,00 Lt 
 50  3   UAB "ILSANTA"   2.205,00 Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   6.804,00 Lt 
 51  2   UAB "DIAMEDICA"   6.930,00 Lt 
 51  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   7.371,00 Lt 
 51  4   UAB "ILSANTA"   7.686,00 Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   801,50 Lt 
 52  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   896,70 Lt 
 52  3   UAB "ILSANTA"   896,70 Lt 
 53  1   UAB "DIAMEDICA"   6.797,70 Lt 
 53  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   6.797,70 Lt 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   6.889,00 Lt 
 53  4   UAB "ILSANTA"   7.320,60 Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   588,00 Lt 
 54  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   588,00 Lt 
 54  3   UAB "ILSANTA"   617,40 Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   5.702,10 Lt 
 55  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   5.926,20 Lt 
 55  3   UAB "ILSANTA"   6.100,50 Lt 
 55  4   UAB "DIAMEDICA"   6.797,70 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   714,00 Lt 
 56  2   UAB "ILSANTA"   735,00 Lt 
 56  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   756,00 Lt 
 57  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   608,16 Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   621,60 Lt 
 57  3   UAB "ILSANTA"   672,00 Lt 
 58  1   UAB 'OneMed'   5.145,00 Lt 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   7.350,00 Lt 
 58  3   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   9.702,00 Lt 
 59  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   2.318,40 Lt 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.331,00 Lt 
 59  3   UAB "ILSANTA"   2.520,00 Lt 
 60  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   186,90 Lt 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   197,40 Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   855,75 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   861,00 Lt 
 61  3   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   1.680,00 Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.858,50 Lt 
 62  2   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   3.370,50 Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   14.490,00 Lt 
 63  2   UAB "DIAMEDICA"   17.388,00 Lt 
 63  3   UAB 'Interlux'   19.561,50 Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.600,00 Lt 
 64  2   UAB "DIAMEDICA"   15.120,00 Lt 
 64  3   UAB 'Interlux'   17.010,00 Lt 
 65  1   UAB "DIAMEDICA"   346,50 Lt 
 65  2   UAB 'Interlux'   514,50 Lt 
 66  1   UAB 'Interlux'   588,00 Lt 
 66  2   UAB "DIAMEDICA"   735,00 Lt 
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   15.120,00 Lt 
 67  2   UAB "DIAMEDICA"   16.800,00 Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   18.060,00 Lt 
 67  4   UAB 'Interlux'   25.200,00 Lt 
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.762,00 Lt 
 68  2   UAB "DIAMEDICA"   8.232,00 Lt 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   8.232,00 Lt 
 68  4   UAB 'Interlux'   13.230,00 Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.150,00 Lt 
 69  2   UAB "DIAMEDICA"   3.570,00 Lt 
 69  3   UAB 'Interlux'   6.300,00 Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   141,75 Lt 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   189,00 Lt 
 70  3   UAB "DIAMEDICA"   210,00 Lt 
 70  4   UAB 'Interlux'   288,75 Lt 
 71  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   672,00 Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   777,00 Lt 
 71  3   UAB "ILSANTA"   865,20 Lt 
 72  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   672,00 Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   777,00 Lt 
 72  3   UAB "ILSANTA"   865,20 Lt 
 72  4   UAB 'Interlux'   1.402,80 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
53  2014-01-15   2014-01-15  
1,2, 7-11, 13-21, 23-25, 32-43, 46- 52, 54-72  2013-12-30   2013-12-30  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 7-11, 13-21, 23-25, 32-43, 46-52, 54-72  2013-12-30  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  53  2014-01-14  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  3, 4, 5, 6, 12, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 45  2013-12-30  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 7, 8, 13, 17, 23, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 54, 55, 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  41.460,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 65
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  346,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ILSANTA" (110498671)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  534,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18, 63, 64, 67, 68, 69, 70
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  53.366,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  588,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 10, 11, 14, 15, 49, 53, 57, 59, 60
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  19.795,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 19, 20, 21, 71, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.018,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 35, 39, 41, 42, 46
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Septeka" (301501622)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  34.629,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 58
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'OneMed' (111822140)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.145,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43, 47, 61, 62
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" (134411924)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.478,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Juktonis  Rimantas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų komisijos narė
Vardas, pavardė
  Živilė  Savickienė
Telefonas
  +370 5 2111104
Elektroninio pašto adresas:
  valentina.sakaliene@vuoi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 53 pirkimo daliai laimėtojui atsisakius sudaryti sutartį, sutartis buvo sudaryta su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę buvo pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.


  _____L.e. direktoriaus pareigas_____   __________   _____Narimantas Evaldas  Samalavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)