At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Vilniaus gimdymo namai
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124368392, Tyzenhauzų g. 18a, Vilnius, Tel.: (8 5) 262 80 38, Faks.: (8 5) 262 80 38, d.bieksa@gmail.com, http://www.vgn.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
144682   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 1     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  50421000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1 50421000-2
2 2 50421000-2
3 3 50421000-2
4 4 50421000-2
5 5 50421000-2
6 6 50421000-2
7 7 50421000-2
8 8 50421000-2
9 9 50421000-2
10 10 50421000-2
11 11 50421000-2
12 12 50421000-2
13 13 50421000-2
14 14 50421000-2
15 15 50421000-2
16 16 50421000-2
17 17 50421000-2
18 18 50421000-2
19 19 50421000-2
20 20 50421000-2
21 21 50421000-2
22 22 50421000-2
23 23 50421000-2
24 24 50421000-2
25 25 50421000-2
26 26 50421000-2
27 27 50421000-2
28 28 50421000-2
29 29 50421000-2
30 30 50421000-2
31 31 50421000-2
32 32 50421000-2
33 33 50421000-2
34 34 50421000-2
35 35 50421000-2
36 36 50421000-2
37 37 50421000-2
38 38 50421000-2
39 39 50421000-2
40 40 50421000-2
41 41 50421000-2
42 42 50421000-2
43 43 50421000-2
44 44 50421000-2
45 45 50421000-2
46 46 50421000-2
47 47 50421000-2
48 48 50421000-2
49 49 50421000-2
50 50 50421000-2
51 51 50421000-2
52 52 50421000-2
53 53 50421000-2
54 54 50421000-2
55 55 50421000-2
56 56 50421000-2
57 57 50421000-2
58 58 50421000-2
59 59 50421000-2
60 60 50421000-2
61 61 50421000-2
62 62 50421000-2
63 63 50421000-2
64 64 50421000-2
65 65 50421000-2
66 66 50421000-2
67 67 50421000-2
68 68 50421000-2
69 69 50421000-2
70 70 50421000-2
71 71 50421000-2
72 72 50421000-2
73 73 50421000-2
74 74 50421000-2
75 75 50421000-2
76 76 50421000-2
77 77 50421000-2
78 78 50421000-2
79 79 50421000-2
80 80 50421000-2
81 81 50421000-2
82 82 50421000-2
83 83 50421000-2
84 84 50421000-2
85 85 50421000-2
86 86 50421000-2
87 87 50421000-2
88 88 50421000-2
89 89 50421000-2
90 90 50421000-2
91 91 50421000-2
92 92 50421000-2
93 93 50421000-2
94 94 50421000-2
95 95 50421000-2
96 96 50421000-2
97 97 50421000-2
98 98 50421000-2
99 99 50421000-2
100 100 50421000-2
101 101 50421000-2
102 102 50421000-2
103 103 50421000-2
104 104 50421000-2
105 105 50421000-2
106 106 50421000-2
107 107 50421000-2
108 108 50421000-2
109 109 50421000-2
110 110 50421000-2
111 111 50421000-2
112 112 50421000-2
113 113 50421000-2
114 114 50421000-2
115 115 50421000-2
116 116 50421000-2
117 117 50421000-2
118 118 50421000-2
119 119 50421000-2
120 120 50421000-2
121 121 50421000-2
122 122 50421000-2
123 123 50421000-2
124 124 50421000-2
125 125 50421000-2
126 126 50421000-2
127 127 50421000-2
128 128 50421000-2
129 129 50421000-2
130 130 50421000-2
131 131 50421000-2
132 132 50421000-2
133 133 50421000-2
134 134 50421000-2
135 135 50421000-2
136 136 50421000-2
137 137 50421000-2
138 138 50421000-2
139 139 50421000-2
140 140 50421000-2
141 141 50421000-2
142 142 50421000-2
143 143 50421000-2
144 144 50421000-2
145 145 50421000-2
146 146 50421000-2
147 147 50421000-2
148 148 50421000-2
149 149 50421000-2
150 150 50421000-2
151 151 50421000-2
152 152 50421000-2
153 153 50421000-2
154 154 50421000-2
155 155 50421000-2
156 156 50421000-2
157 157 50421000-2
158 158 50421000-2
159 159 50421000-2
160 160 50421000-2
161 161 50421000-2
162 162 50421000-2
163 163 50421000-2
164 164 50421000-2
165 165 50421000-2
166 166 50421000-2
167 167 50421000-2
168 168 50421000-2
169 169 50421000-2
170 170 50421000-2
171 171 50421000-2
172 172 50421000-2
173 173 50421000-2
174 174 50421000-2
175 175 50421000-2
176 176 50421000-2
177 177 50421000-2
178 178 50421000-2
179 179 50421000-2
180 180 50421000-2
181 181 50421000-2
182 182 50421000-2
183 183 50421000-2
184 184 50421000-2
185 185 50421000-2
186 186 50421000-2
187 187 50421000-2
188 188 50421000-2
189 189 50421000-2
190 190 50421000-2
191 191 50421000-2
192 192 50421000-2
193 193 50421000-2
194 194 50421000-2
195 195 50421000-2
196 196 50421000-2
197 197 50421000-2
198 198 50421000-2
199 199 50421000-2
200 200 50421000-2
201 201 50421000-2
202 202 50421000-2
203 203 50421000-2
204 204 50421000-2
205 205 50421000-2
206 206 50421000-2
207 207 50421000-2
208 208 50421000-2
209 209 50421000-2
210 210 50421000-2
211 211 50421000-2
212 212 50421000-2
213 213 50421000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-11-21    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-11-06 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-11-06 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "AMI sprendimai" 125456226  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Nemenčinės pl. 15A  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "EVOMEDA" 300131853  Smėlio g. 10, LT-10324  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 110747425  Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Kavita' 166725580  Gamyklos g. 39, Mažeikiai  Lietuva 
UAB "Arbor Medical Corporation LT" 301577716  Kauno m. sav. Kauno m. Nemuno g. 25-1A  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB 'LITFARMA' 133943714  Lazūnų g. 25A, Kaunas  Lietuva 
UAB "Paramedica Lietuva" 300878549  Konstitucijos pr. 15-42/ Kernavės g. 5-42, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' 135926717  Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Salmeda' 123500866  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Baublio g. 41  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' 124942182  Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA" 110517680  Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 1  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 2  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 2  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 3  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 3  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 4  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 4  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 5  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 5  2   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 6  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 7  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 7  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 8  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 8  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 9  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 9  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 10  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 10  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 11  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 11  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 12  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 12  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 13  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 13  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 14  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 14  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 15  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 15  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 16  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 16  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 17  1   UAB 'Limeta'   968,00 Lt 
 18  1   UAB 'Limeta'   968,00 Lt 
 19  1   UAB "AMI sprendimai"   10.164,00 Lt 
 20  1   UAB "AMI sprendimai"   12.196,80 Lt 
 21  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 21  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 22  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 22  2   UAB "Paramedica Lietuva"   120,00 Lt 
 23  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 23  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   150,00 Lt 
 24  1   UAB "AMI sprendimai"   307,34 Lt 
 24  2   UAB 'Limeta'   580,80 Lt 
 25  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 25  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 26  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 26  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 27  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 27  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 28  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 28  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 29  1   UAB 'VITROLAB'   484,00 Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   900,00 Lt 
 30  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 30  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   150,00 Lt 
 31  1   UAB 'Limeta'   2.613,60 Lt 
 32  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 32  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 33  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 33  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   242,00 Lt 
 34  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 34  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   78,65 Lt 
 34  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 35  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 35  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 36  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 36  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   150,00 Lt 
 37  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 37  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 38  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 38  2   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 39  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 39  2   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 40  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 40  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 41  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 41  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 42  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 42  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 43  1   UAB "AMI sprendimai"   726,00 Lt 
 44  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 44  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 44  4   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 45  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 45  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 45  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   217,80 Lt 
 46  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 46  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 47  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 47  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 48  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 48  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 49  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 49  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 50  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 50  3   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   300,00 Lt 
 51  2   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 51  3   UAB 'Limeta'   774,40 Lt 
 52  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 53  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 53  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 53  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 54  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 54  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 54  4   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 55  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 55  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 55  4   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   329,12 Lt 
 56  2   UAB 'Limeta'   1.161,60 Lt 
 57  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 57  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 57  4   UAB "Paramedica Lietuva"   580,80 Lt 
 58  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 58  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 58  4   UAB "Paramedica Lietuva"   580,80 Lt 
 59  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 59  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 59  4   UAB "Paramedica Lietuva"   580,80 Lt 
 60  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 60  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 61  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 62  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 62  2   UAB "AMI sprendimai"   307,34 Lt 
 63  1   UAB "AMI sprendimai"   121,00 Lt 
 64  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 64  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 65  1   UAB 'Limeta'   72,60 Lt 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   180,00 Lt 
 66  2   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 67  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 67  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 68  1   UAB "AMI sprendimai"   127,05 Lt 
 68  2   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 69  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 69  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 70  1   UAB 'Limeta'   580,80 Lt 
 71  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 72  1   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 72  2   UAB 'Interlux'   181,50 Lt 
 73  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 74  1   UAB 'Limeta'   774,40 Lt 
 75  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 76  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 77  1   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 78  1   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 79  1   UAB "Roche Lietuva"   1.626,54 Lt 
 80  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   169,40 Lt 
 81  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   133,10 Lt 
 82  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   363,00 Lt 
 83  1   UAB 'Limeta'   1.742,40 Lt 
 84  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   94,50 Lt 
 85  1   UAB 'Interlux'   181,50 Lt 
 86  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   94,50 Lt 
 88  1   UAB 'Limeta'   1.452,00 Lt 
 90  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 90  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 90  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 91  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 91  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 91  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 92  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 92  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 92  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 93  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 93  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 93  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 94  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 94  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 95  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 95  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 95  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 96  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 96  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 96  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 97  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 97  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 98  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 98  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 98  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 99  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 99  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 100  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 100  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 101  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 101  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 102  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 102  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 103  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 103  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 104  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 104  2   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 105  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 105  2   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 106  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 107  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 107  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 108  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 108  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 109  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 110  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 110  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 110  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 111  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 112  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 112  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 112  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 113  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 113  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 113  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   130,00 Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   300,00 Lt 
 114  2   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 115  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 115  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 115  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 116  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 116  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 116  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 117  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 117  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 118  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 118  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 119  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 119  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 120  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 120  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 121  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 121  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 121  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 122  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 122  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 122  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 123  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 123  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 123  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 124  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 124  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 124  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 125  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 125  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 126  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 127  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 127  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 127  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 127  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 129  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 129  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 129  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 129  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 130  1   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   600,00 Lt 
 130  3   UAB 'Limeta'   774,40 Lt 
 131  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 131  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 131  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   169,40 Lt 
 132  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 132  2   UAB 'Kavita'   60,50 Lt 
 132  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 133  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 133  2   UAB 'Kavita'   102,85 Lt 
 134  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 134  2   UAB 'Kavita'   60,50 Lt 
 135  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 135  2   UAB 'Kavita'   102,85 Lt 
 136  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 136  2   UAB 'Kavita'   181,50 Lt 
 137  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 137  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 137  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 137  4   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 138  1   UAB "EVOMEDA"   120,00 Lt 
 139  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 139  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 140  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 140  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 141  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 141  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 142  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 142  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 143  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 143  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 143  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   242,00 Lt 
 144  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 144  2   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 145  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 145  2   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 146  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 146  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 146  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 146  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 147  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 147  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 147  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 147  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 148  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 148  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 148  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 148  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 149  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 149  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 149  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 149  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 150  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 150  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 150  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 151  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 151  2   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 152  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 152  2   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 153  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 153  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 153  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 154  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 154  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 154  3   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 155  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 155  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 155  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   242,00 Lt 
 156  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 156  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 156  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 157  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 157  2   UAB "AMI sprendimai"   90,75 Lt 
 158  1   UAB "AMI sprendimai"   399,30 Lt 
 159  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 160  1   UAB "AMI sprendimai"   399,30 Lt 
 161  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 161  2   UAB "AMI sprendimai"   620,00 Lt 
 162  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 162  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 163  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 163  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 164  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 164  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 164  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 164  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 165  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 165  3   UAB 'LITFARMA'   195,00 Lt 
 165  4   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 166  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 166  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 167  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 167  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 168  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 168  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 169  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 169  2   UAB "AMI sprendimai"   181,50 Lt 
 170  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 170  2   UAB "AMI sprendimai"   181,50 Lt 
 171  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 171  2   UAB "AMI sprendimai"   181,50 Lt 
 172  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 172  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 173  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 173  2   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 174  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 174  2   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 175  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 175  2   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 176  1   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 177  1   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 178  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 179  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 180  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 180  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 181  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 181  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 182  1   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 182  2   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 182  3   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 183  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 183  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 183  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   242,00 Lt 
 184  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 184  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 184  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 185  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 185  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 186  1   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 186  2   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 187  1   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 187  2   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 188  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 188  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 190  1   UAB "EVOMEDA"   180,00 Lt 
 190  2   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 191  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 191  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 193  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 193  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 194  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 194  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 195  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 195  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   2.420,00 Lt 
 196  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 196  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 197  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 197  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 197  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 198  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 198  2   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   58,08 Lt 
 198  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 199  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 199  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 200  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 200  2   UAB "AMI sprendimai"   42,35 Lt 
 200  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 201  1   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 201  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   150,00 Lt 
 202  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 202  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 203  1   UAB 'Limeta'   24,20 Lt 
 203  2   UAB "EVOMEDA"   90,00 Lt 
 204  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 204  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 205  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 205  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   82,28 Lt 
 205  3   UAB "AMI sprendimai"   363,00 Lt 
 206  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 206  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   180,00 Lt 
 207  1   UAB 'Salmeda'   605,04 Lt 
 208  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 208  2   UAB 'Salmeda'   121,00 Lt 
 209  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 210  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 210  2   UAB 'Salmeda'   121,00 Lt 
 213  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   164,56 Lt 
 213  2   UAB 'Limeta'   774,40 Lt 
 213  3   UAB "AMI sprendimai"   1.185,80 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213  2013-12-16   2013-12-16  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213  2013-12-16  Mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  87, 89, 128, 189, 192, 211, 212  2013-11-21  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  31.605,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 20, 24, 43, 63, 68, 158, 160, 176, 177, 182
Tiekėjo pavadinimas
UAB "AMI sprendimai" (125456226)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  49.135,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 51, 56, 66, 114, 213
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' (135926717)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.547,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  968,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 79
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.253,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 80, 81, 82, 84, 86
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.709,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 85, 130
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.089,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 138, 186, 187, 190
Tiekėjo pavadinimas
UAB "EVOMEDA" (300131853)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.320,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 207
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Salmeda' (123500866)
Sutarties sudarymo data:
2014-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.210,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-01-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Halina  Markevičienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistas
Vardas, pavardė
  Dainius  Biekša
Telefonas
  370-5-2628038
Elektroninio pašto adresas:
  d.bieksa@gmail.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotoja administravimui ir ūkiui_____   __________   _____Halina  Markevičienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)