At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis vėžio institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111959420, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, Tel.: +370 52190934, Faks.: +370 52786782, zivile.savickiene@vuoi.lt, http://www.vuoi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
146258   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų ir darbo priemonių laboratorijai pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  19520000-7
33793000-5
38410000-2

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
2 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
3 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
4 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
5 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
6 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
7 CdSe/ZnS kvantiniai taškai 33696500-0
8 CdSe/ZnS kvantinių taškų ir antikūnų konjugacijos rinkinys 33696500-0
9 Nokodazolas 33696500-0
10 Nistatinas 33696500-0
11 Vortmaninas 33696500-0
12 Chlorpromazino hidrochloridas 33696500-0
13 Transferinas 33696500-0
14 Laktosilceramidas 33696500-0
15 Dekstranas 33696500-0
16 Lizosomų-GFP žymuo 33696500-0
17 Ankstyvųjų endosomų-GFP žymuo 33696500-0
18 Vėlyvųjų endosomų-GFP žymuo 33696500-0
19 Plazminės membranos-GFP žymuo 33696500-0
20 Tubulino-GFP žymuo 33696500-0
21 Red oil O lipidų žymuo 33696500-0
22 Alizarin Red S žymuo 33696500-0
23 Toluidino mėlis žymuo 33696500-0
24 Aukso (III) chlorido hidratas 33696500-0
25 Rinkinys, skirtas proliferacijai ir toksiškumui įvertinti 33696500-0
26 DMEM terpė 33696500-0
27 Antibiotikai PENICILINAS/ STREPTOMICINAS 33696500-0
28 FBS standartizuotas serumas 33696500-0
29 HAM F12 terpė 33696500-0
30 OptiMEM terpė 33696500-0
31 Be RNazinis DNazės rinkinys 33696500-0
32 Rinkinys, skirtas kDNR sintezei bei gDNR eliminacijai, naudojant realaus laiko PGR gardeles su RNR mėginiais 33696500-0
33 Rinkinys, skirtas žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių detekcijai PGR gardelėse 33696500-0
34 Rinkinys, skirtas žmogaus ląstelių senėjimo detekcijai PGR gardelėse 33696500-0
35 Atvirkštinės transkripcijos rinkinys 33696500-0
36 Atvirkštinės transkripcijos rinkinys 33696500-0
37 Rinkinys, skirtas subrendusios miRNR raiškos nustatymui PGR gardelėse 33696500-0
38 Rinkinys, skirtas miRNR detekcijai su miScript PGR sistema 33696500-0
39 Rinkinys skirtas žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių analizei tėkmės citometru 33696500-0
40 Kultūrų auginimo terpė –ląstelių kultivavimui 33696500-0
41 Priedas kultūrų auginimo terpei 33696500-0
42 Priedas kultūrų auginimo terpei 33696500-0
43 Kultūrų auginimo terpė –ląstelių kultivavimui 33696500-0
44 Kultūrų auginimo terpė – serumas, ląstelių kultivavimui 33696500-0
45 Dažai 33696500-0
46 Oligonukleotidai 33696500-0
47 Restrikcijos fermentas 33696500-0
48 Restrikcijos fermentas 33696500-0
49 Filtrai 19520000-7
50 Mikrocentrifūginiai mėgintuvėliai 19520000-7
51 Mikrocentrifūginiai mėgintuvėliai 19520000-7
52 Konusiniai mėgintuvėliai 19520000-7
53 Konusiniai mėgintuvėliai 19520000-7
54 Indeliai 19520000-7
55 Indeliai 19520000-7
56 Plokštelės 19520000-7
57 Centrifūginiai mėgintuvėliai 19520000-7
58 Serologinės pipetės 19520000-7
59 Serologinės pipetės 19520000-7
60 Indai ląstelių kultūrų kultivavimui 19520000-7
61 Antgaliai su filtru 19520000-7
62 Antgaliai su filtru 19520000-7
63 Antgaliai su filtru 19520000-7
64 Mėgintuvėliai plastikiniai 19520000-7
65 Kraujo maišai 19520000-7
66 Mėginio indelis 19520000-7
67 Mėgintuvėliai plastikiniai 19520000-7
68 Mėgintuvėliai plastikiniai 19520000-7
69 Plokštelės 19520000-7
70 Antgalis pipetei-dozatoriui 19520000-7
71 Antgalis pipetei-dozatoriui 19520000-7
72 Antgalis pipetei-dozatoriui 19520000-7
73 Pipetės 19520000-7
74 Pipetės 19520000-7
75 Pipetės 19520000-7
76 Pipetės 19520000-7
77 Pipetės 19520000-7
78 Mikromėgintuvėliai 19520000-7
79 Mėgintuvėliai plastikiniai 19520000-7
80 Mėgintuvėliai plastikiniai 19520000-7
81 Pastero pipetės 19520000-7
82 Petri lėkštelės 33793000-5
83 Plokštelės 33793000-5
84 Buerker'io kamera 33793000-5
85 Dengiamieji stikleliai 33793000-5
86 Dengiamieji stikleliai 33793000-5
87 Atomo jėgos mikroskopo zondai 38410000-2
88 Atomo jėgos mikroskopo zondai 38410000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-12-31    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-12-13 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-12-13 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  V.A. Graičiūno g. 8, Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Šabaniausko g. 14, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų g. 24a-202, Vilnius  Lietuva 
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics) 122351387  V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 84   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  290,40  Lt
 73   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  63,00  Lt
 26   UAB 'Interlux'  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  290.400,00  Lt
 27   UAB 'Interlux'  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  12.705,00  Lt
 29   UAB 'Interlux'  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  30.250,00  Lt
 44   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių kalidų  2.100,00  Lt
 45   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  30,45  Lt
 50   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  16,80  Lt
 52   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  567,00  Lt
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  768,60  Lt
 57   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  13,02  Lt
 58   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  130,20  Lt
 61   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  584,64  Lt
 62   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  584,64  Lt
 63   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  876,96  Lt
 74   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  65,10  Lt
 77   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo  457,80  Lt
 78   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  86,10  Lt
 79   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  51,24  Lt
 80   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  84,84  Lt
 81   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  252,00  Lt
 86   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  neištaisė pasiūlymo ir nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo  8,40  Lt
 54   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  752,62  Lt
 56   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  338,80  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB 'Linea libera'   3.847,80 Lt 
 2  1   UAB 'Linea libera'   5.747,50 Lt 
 3  1   UAB 'Linea libera'   3.557,40 Lt 
 4  1   UAB 'Linea libera'   5.251,40 Lt 
 5  1   UAB 'Linea libera'   2.867,70 Lt 
 6  1   UAB 'Linea libera'   1.778,70 Lt 
 7  1   UAB 'Linea libera'   2.359,50 Lt 
 8  1   UAB 'Linea libera'   2.940,30 Lt 
 9  1   UAB "Labochema LT"   321,86 Lt 
 10  1   UAB "Labochema LT"   496,10 Lt 
 11  1   UAB "Labochema LT"   562,65 Lt 
 12  1   UAB "Labochema LT"   467,06 Lt 
 13  1   UAB 'Linea libera'   1.657,70 Lt 
 14  1   UAB 'Linea libera'   1.452,00 Lt 
 15  1   UAB 'Linea libera'   1.694,00 Lt 
 16  1   UAB 'Linea libera'   1.573,00 Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   1.573,00 Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   1.500,40 Lt 
 19  1   UAB 'Linea libera'   1.573,00 Lt 
 20  1   UAB 'Linea libera'   1.573,00 Lt 
 21  1   UAB "Labochema LT"   133,10 Lt 
 22  1   UAB "Labochema LT"   423,50 Lt 
 23  1   UAB "Labochema LT"   139,15 Lt 
 24  1   UAB "Labochema LT"   2.964,50 Lt 
 25  1   UAB 'Interlux'   929,28 Lt 
 25  2   UAB "Labochema LT"   1.240,25 Lt 
 25  3   UAB "Roche Lietuva"   1.936,00 Lt 
 26  1   UAB 'Linea libera'   798,60 Lt 
 26  2   UAB "Labochema LT"   1.742,40 Lt 
 27  1   UAB 'Linea libera'   235,95 Lt 
 27  2   UAB "Labochema LT"   453,75 Lt 
 29  1   UAB 'Linea libera'   217,80 Lt 
 30  1   UAB 'Linea libera'   242,00 Lt 
 31  1   UAB 'Interlux'   595,32 Lt 
 32  1   UAB 'Interlux'   1.919,06 Lt 
 33  1   UAB 'Interlux'   14.943,50 Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   14.943,50 Lt 
 35  1   UAB 'Interlux'   18.905,04 Lt 
 36  1   UAB 'Interlux'   1.929,95 Lt 
 37  1   UAB 'Interlux'   48.291,10 Lt 
 38  1   UAB 'Interlux'   15.763,88 Lt 
 39  1   UAB 'Interlux'   9.147,60 Lt 
 40  1   UAB 'Interlux'   4.124,89 Lt 
 40  2   UAB 'Linea libera'   13.552,00 Lt 
 41  1   UAB 'Interlux'   1.219,68 Lt 
 42  1   UAB 'Interlux'   122,21 Lt 
 42  2   UAB 'Linea libera'   1.815,00 Lt 
 43  1   UAB 'Interlux'   48,40 Lt 
 43  2   UAB 'Linea libera'   133,10 Lt 
 43  3   UAB "Labochema LT"   217,80 Lt 
 44  1   UAB 'Interlux'   435,60 Lt 
 44  2   UAB 'Linea libera'   556,60 Lt 
 44  3   UAB "Labochema LT"   617,10 Lt 
 45  1   UAB "Labochema LT"   100,43 Lt 
 46  1   UAB 'Interlux'   937,75 Lt 
 47  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics)   226,94 Lt 
 48  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics)   278,18 Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   12,60 Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   20,57 Lt 
 50  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   34,48 Lt 
 50  4   UAB 'Interlux'   39,93 Lt 
 50  5   UAB "Elymus"   68,37 Lt 
 50  6   UAB "Labochema LT"   72,60 Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   29,04 Lt 
 51  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   42,70 Lt 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   56,70 Lt 
 51  4   UAB 'Interlux'   121,00 Lt 
 51  5   UAB "Labochema LT"   169,40 Lt 
 51  6   UAB "Elymus"   399,30 Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   504,00 Lt 
 52  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   641,20 Lt 
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   907,50 Lt 
 52  4   UAB 'Interlux'   1.089,00 Lt 
 52  5   UAB "Elymus"   1.687,95 Lt 
 52  6   UAB "Labochema LT"   1.996,50 Lt 
 53  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   642,90 Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   708,75 Lt 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   998,25 Lt 
 53  4   UAB 'Interlux'   1.089,00 Lt 
 53  5   UAB "Elymus"   1.687,95 Lt 
 53  6   UAB "Labochema LT"   1.996,50 Lt 
 54  1   UAB "Elymus"   1.023,66 Lt 
 55  1   UAB "Elymus"   237,77 Lt 
 55  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   304,92 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   411,40 Lt 
 56  2   UAB 'Interlux'   605,00 Lt 
 56  3   UAB "Elymus"   701,80 Lt 
 56  4   UAB "Labochema LT"   774,40 Lt 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   16,80 Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   30,25 Lt 
 57  3   UAB 'Interlux'   36,30 Lt 
 57  4   UAB "Elymus"   56,27 Lt 
 57  5   UAB "Labochema LT"   72,60 Lt 
 58  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   70,86 Lt 
 58  2   UAB 'Interlux'   114,95 Lt 
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   115,50 Lt 
 58  4   UAB "Elymus"   137,94 Lt 
 58  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   145,20 Lt 
 58  6   UAB "Labochema LT"   157,30 Lt 
 59  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   67,95 Lt 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   100,80 Lt 
 59  3   UAB "Elymus"   108,90 Lt 
 59  4   UAB 'Interlux'   114,95 Lt 
 59  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   133,10 Lt 
 59  6   UAB "Labochema LT"   145,20 Lt 
 60  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   175,45 Lt 
 60  2   UAB 'Interlux'   302,50 Lt 
 60  3   UAB "Labochema LT"   320,65 Lt 
 61  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   319,68 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   334,66 Lt 
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   348,48 Lt 
 61  4   UAB "Elymus"   551,06 Lt 
 61  5   UAB 'Interlux'   701,61 Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   348,48 Lt 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   379,01 Lt 
 62  3   UAB "Elymus"   500,65 Lt 
 62  4   UAB 'Interlux'   727,1616 Lt 
 63  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   474,05 Lt 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   522,72 Lt 
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   628,99 Lt 
 63  4   UAB "Elymus"   891,06 Lt 
 63  5   UAB 'Interlux'   1.362,5568 Lt 
 64  1   UAB 'Interlux'   5.096,52 Lt 
 65  1   UAB 'Interlux'   605,00 Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   326,70 Lt 
 66  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   376,31 Lt 
 66  3   UAB 'Interlux'   435,60 Lt 
 66  4   UAB "Elymus"   511,83 Lt 
 67  1   UAB 'Interlux'   496,10 Lt 
 68  1   UAB 'Interlux'   689,70 Lt 
 69  1   UAB 'Interlux'   2.420,00 Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   25,20 Lt 
 70  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   35,61 Lt 
 70  3   UAB 'Interlux'   68,97 Lt 
 70  4   UAB "Elymus"   81,07 Lt 
 70  5   UAB "Labochema LT"   96,80 Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14,70 Lt 
 71  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   30,58 Lt 
 71  3   UAB "Elymus"   66,55 Lt 
 71  4   UAB 'Interlux'   68,97 Lt 
 71  5   UAB "Labochema LT"   96,80 Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   18,90 Lt 
 72  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   40,78 Lt 
 72  3   UAB "Elymus"   66,55 Lt 
 72  4   UAB 'Interlux'   66,55 Lt 
 72  5   UAB "Labochema LT"   96,80 Lt 
 74  1   UAB 'Interlux'   57,48 Lt 
 74  2   UAB "Elymus"   68,97 Lt 
 74  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   70,86 Lt 
 74  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   72,60 Lt 
 75  1   UAB "Elymus"   54,45 Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   57,48 Lt 
 75  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   66,50 Lt 
 75  4   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   67,95 Lt 
 76  1   UAB "Elymus"   123,26 Lt 
 76  2   UAB 'Interlux'   130,08 Lt 
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   133,10 Lt 
 76  4   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   150,18 Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   235,95 Lt 
 77  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   258,16 Lt 
 77  3   UAB "Elymus"   344,85 Lt 
 77  4   UAB 'Interlux'   355,74 Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   40,95 Lt 
 78  2   UAB "Labochema LT"   302,50 Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   66,50 Lt 
 79  2   UAB 'Interlux'   72,60 Lt 
 79  3   UAB "Elymus"   112,53 Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   121,00 Lt 
 80  2   UAB 'Interlux'   145,20 Lt 
 80  3   UAB "Elymus"   225,06 Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   115,50 Lt 
 81  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   295,36 Lt 
 81  3   UAB "Labochema LT"   798,60 Lt 
 83  1   UAB "Labochema LT"   1.916,64 Lt 
 83  2   UAB 'Interlux'   3.542,88 Lt 
 85  1   UAB "Labochema LT"   25,41 Lt 
 86  1   UAB "Labochema LT"   22,99 Lt 
 87  1   UAB 'Linea libera'   1.294,70 Lt 
 87  2   UAB "Labochema LT"   1.585,10 Lt 
 88  1   UAB 'Linea libera'   1.294,70 Lt 
 88  2   UAB "Labochema LT"   1.585,10 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
54,56  2014-03-03   2014-03-19  
1-24,30-39,46,47,48, 64,65,69  2014-01-30   2013-03-05  
25-27, 29, 40-45,50,52,53,57-61,63,67-68,70-72,74,78,81,83,85-88  2014-02-14   2014-03-05  
51,55,62,66,75-77,79,80  2014-02-14   2014-03-19  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-27, 29-48, 50, 52, 53, 57-61, 63-65, 67-72, 74, 78, 81, 83, 85-88  2014-03-05  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  73, 84  2014-02-14  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  28, 49, 82  2014-01-30  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 47, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics) (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  505,11 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-8, 13-20, 26, 27, 29, 30, 87, 88
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  45.030,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 53, 58-61, 63
Tiekėjo pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas (302724119)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.750,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 31-44, 46, 64, 65, 67-69, 74
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  143.621,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 50, 52, 57, 70-72, 78, 81
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  748,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9-12, 21-24, 45, 83, 85, 86
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.573,39 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rimantas  Juktonis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja
Vardas, pavardė
  Živilė  Savickienė
Telefonas
  +370 5 2111104
Elektroninio pašto adresas:
  zivile.savickiene@vuoi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 UAB „Mediq Lietuva“ pasiūlymus pirkimo dalims : Nr. 50, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 86 paprašius patikslinti, pateikė raštą, kad savo pasiūlymus atsiima.


  _____L.e. direktoriaus pareigas_____   __________   _____Narimantas Evaldas  Samalavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)