At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis vėžio institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111959420, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, Tel.: +370 52190934, Faks.: +370 52786782, zivile.savickiene@vuoi.lt, http://www.vuoi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
142937   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medicinos prietaisų ir įrangos pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33196000-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33100000-1
33151000-3
33157800-3
33157000-5
33169000-2
38412000-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Diatermijos aparato elektropeilio dalis 33100000-1
2 Monopoliarinis laidas su elektrodu 33100000-1
3 Daugkartinio naudojimo bipoliarinio pinceto laidas 33100000-1
4 Daugkartinio naudojimo bipoliarinio pinceto laidas 33100000-1
5 Daugkartinio naudojimo bipoliarinis elektrodas - pincetas su išskėtimo ribotuvu 33100000-1
6 Daugkartinio naudojimo bipoliarinis elektrodas 33100000-1
7 Daugkartinio naudojimo bipoliarinis elektrodas 33100000-1
8 Daugkartinio naudojimo bipoliarinis elektrodas 33100000-1
9 Neutralus elektrodas 33100000-1
10 Daugkartinio naudojimo laidas vienkartiniam neutraliam elektrodui 33100000-1
11 Daugkartinio naudojimo laidas vienkartiniam neutraliam elektrodui 33100000-1
12 Daugkartinio naudojimo laidas vienkartiniam neutraliam elektrodui 33100000-1
13 Neutralus elektrodas 33100000-1
14 Elektrodas 33100000-1
15 Elektrodas - burbuliukas 33100000-1
16 Elektrodas - burbuliukas 33100000-1
17 Elektrodo - peilio plokštelė - valiklis 33100000-1
18 Elektrodas 33100000-1
19 Elektrodas 33100000-1
20 Elektrodas 33100000-1
21 Elektrodas 33100000-1
22 Neutralus elektrodas 33100000-1
23 Hemofiltras su priedais 33100000-1
24 VariSource aparato prijungikliai 33151000-3
25 Sterilus apklotas 33151000-3
26 Tinklelis adatų įvedimui 33151000-3
27 Brachibalionas 33151000-3
28 Čiaupas angiografijai 33100000-1
29 Skysčių daviklis 33100000-1
30 Vienkartiniai zondai 33196000-0
31 Endobronchiniai intubaciniai vamzdeliai 33196000-0
32 Kvėpavimo filtras 33196000-0
33 Kvėpavimo filtras 33196000-0
34 Filtras 33196000-0
35 Filtro korpusas 33196000-0
36 Filtras 33196000-0
37 Kvėpavimo sistema 33196000-0
38 Kvėpavimo sistema 33196000-0
39 Kvėpavimo sistema 33196000-0
40 Kvėpavimo sistema 33196000-0
41 Kompaktinė sistema 33196000-0
42 Laringinė kaukė 33196000-0
43 Kasetės linijiniam pjovėjui 33196000-0
44 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
45 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
46 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
47 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
48 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
49 Tracheostominis vamzdelis 33196000-0
50 Deguonies sistema su nosies kaniule 33157800-3
51 Anesteziologinė kaukė 33157800-3
52 Deguonies dozavimo sistema 33157800-3
53 Deguonies drėkintuvas 33157800-3
54 Oro faringinis vamzdelis 33157000-5
55 Oro faringinis vamzdelis 33157000-5
56 Oro faringinis vamzdelis 33157000-5
57 Antgaliai Eppendorf 33196000-0
58 Antgaliai Eppendorf 33196000-0
59 Antgaliai Eppendorf 33196000-0
60 Antgaliai irigoskopijai 33196000-0
61 Elektrodas 33196000-0
62 Elektrodas 33196000-0
63 Elektrodas 33196000-0
64 Elektrodai 33196000-0
65 Elektrodai 33196000-0
66 Šviesolaidis 33196000-0
67 Šviesolaidis 33196000-0
68 Laparoskopinio disko žiedas 33196000-0
69 Laparoskopinio disko žiedas 33196000-0
70 Laparoskopinio disko žiedas 33196000-0
71 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
72 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
73 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
74 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
75 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
76 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
77 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
78 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
79 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
80 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
81 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
82 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
83 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
84 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
85 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
86 Rezektoskopo darbinis elementas 33196000-0
87 Kolonoskopinės polipektominės kilpos 33169000-2
88 Kolonoskopinės biopsinės žnyplės 33169000-2
89 Biopsinės žnyplės 33169000-2
90 Gastroskopinės biopsinės žnyplės 33169000-2
91 Griebiačios žnyplės 33169000-2
92 Linijinis pjovėjas 33169000-2
93 Chirurginiai instrumentai 33169000-2
94 Chirurginiai instrumentai 33169000-2
95 Konektorius 33169000-2
96 Laidas rezektoskopui 33169000-2
97 Laidas rezektoskopui 33169000-2
98 Žnyplės biopsinės 33169000-2
99 Žnyplės biopsinės 33169000-2
100 Trokaras 33169000-2
101 Termometras 38412000-6


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-11-06    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-09-25 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-09-25 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2013-09-25 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Septeka" 301501622  Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 208-16  Lietuva 
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  V.A. Graičiūno g. 8, Vilnius  Lietuva 
UAB 'OneMed' 111822140  Perkūnkiemio g. 4A-505B, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Sorimpeksas' 135733248  Šiaulių g. 16A, LT-44353 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Salmeda' 123500866  P. Baublio g. 41, Vilnius  Lietuva 
UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" 125224854  Kanto al. 15, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' 124942182  Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
SORMEDICA, UAB 123961895  V. Kuzmos g. 28, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Olympus Lietuva" 111663631  Ukmergės g. 369A, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" 111502432  Arnionių g. 60/28-1, Pabradės m., Švenčionių r. sav.  Lietuva 
UAB "Fidelija" 303124248  Vilniaus r. sav. Riešės k. Vėjų g. 18  Lietuva 
UAB "Medekspert LT" 302454378  S. Stanevičiaus g. 96A, Vilnius  Lietuva 
UAB "Baltijos Inoma" 126342599  A. Goštauto g. 4-53, Vilnius  Lietuva 
V. Klėmano firma "Optimeda" 167239624  Ventos g. 6-2, Mažeikiai  Lietuva 
UAB "VPC" 126330287  Buivydiškių g. 1, Buivydiškės, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "JOHNSON & JOHNSON" 111778459  Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' 135926717  Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas  Lietuva 
UAB "Airimedus" 126237331  L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius  Lietuva 
UAB "Technolabo" 301359621  R. Kalantos g. 76, LT-52365 Kaunas  Lietuva 
UAB "Amedas" 302428401  Baltupio 117-30, Lt-08334 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 44   UAB 'OneMed'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  2.058,00  Lt
 46   UAB 'OneMed'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  1.890,00  Lt
 47   UAB 'OneMed'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  1.323,00  Lt
 88   UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  5.062,00  Lt
 89   UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  759,30  Lt
 90   UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  12.420,00  Lt
 91   UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  3.917,10  Lt
 2   SORMEDICA, UAB  39 str. 2 d. 2 p.  prašant nepateikė pavyzdžio  63.000,00  Lt
 25   UAB "Fidelija"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  580,80  Lt
 9   UAB "Fidelija"  39 str. 2 d. 2 p.  prašant nebuvo pateiktas pavyzdys  13.750,00  Lt
 2   UAB "Medekspert LT"  39 str. 2 d. 2 p.  prašant nepateikė pavyzdžio  34.650,00  Lt
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  8.316,00  Lt
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  235,20  Lt
 55   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  235,20  Lt
 56   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  176,40  Lt
 92   UAB "Airimedus"  39 str. 2 d. 2 p.  prašant nepateikė pavyzdžio ir instrumento aprašymo  19.320,00  Lt
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  39 str. 2 d. 2 p.  prašant nebuvo pateiktas pavyzdys  8.158,50  Lt
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  871,20  Lt
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų pirkimo objektui  145,20  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   V. Klėmano firma "Optimeda"   1.359,314 Lt 
 1  2   UAB "Technolabo"   1.452,00 Lt 
 1  3   UAB 'Sorimpeksas'   1.573,00 Lt 
 1  4   UAB "Septeka"   1.694,00 Lt 
 1  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.802,90 Lt 
 1  6   SORMEDICA, UAB   1.827,10 Lt 
 1  7   UAB 'Salmeda'   1.996,50 Lt 
 1  8   UAB 'Limeta'   2.299,00 Lt 
 1  9   UAB "Airimedus"   4.100,00 Lt 
 1  10   UAB "Medekspert LT"   4.259,20 Lt 
 2  1   UAB "Technolabo"   15.246,00 Lt 
 2  2   UAB 'Sorimpeksas'   15.372,00 Lt 
 2  3   UAB "Amedas"   15.540,00 Lt 
 2  4   UAB "Airimedus"   18.000,00 Lt 
 2  5   UAB "Mediq Lietuva"   18.364,50 Lt 
 2  6   V. Klėmano firma "Optimeda"   18.427,50 Lt 
 2  7   UAB "Septeka"   20.160,00 Lt 
 2  8   UAB 'Salmeda'   28.980,00 Lt 
 2  9   UAB 'Limeta'   39.930,00 Lt 
 3  1   UAB "Airimedus"   3.750,00 Lt 
 3  2   UAB "Septeka"   6.655,00 Lt 
 3  3   UAB 'Limeta'   7.865,00 Lt 
 3  4   UAB "Amedas"   8.069,00 Lt 
 3  5   UAB "Medekspert LT"   8.470,00 Lt 
 3  6   V. Klėmano firma "Optimeda"   9.619,50 Lt 
 3  7   UAB 'Salmeda'   9.740,50 Lt 
 3  8   UAB 'Sorimpeksas'   10.164,00 Lt 
 3  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   11.434,50 Lt 
 3  10   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   12.705,00 Lt 
 3  11   SORMEDICA, UAB   18.513,00 Lt 
 4  1   UAB "Septeka"   5.324,00 Lt 
 4  2   UAB 'Limeta'   6.292,00 Lt 
 4  3   UAB "Amedas"   6.455,20 Lt 
 4  4   UAB "Medekspert LT"   6.776,00 Lt 
 4  5   V. Klėmano firma "Optimeda"   7.695,60 Lt 
 4  6   UAB 'Salmeda'   7.792,40 Lt 
 4  7   UAB 'Sorimpeksas'   8.131,20 Lt 
 4  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   9.147,60 Lt 
 4  9   UAB "Airimedus"   10.120,00 Lt 
 4  10   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   10.164,00 Lt 
 5  1   UAB 'Limeta'   363,00 Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   544,50 Lt 
 5  3   UAB "Septeka"   580,80 Lt 
 5  4   UAB "Airimedus"   590,00 Lt 
 5  5   UAB 'Salmeda'   677,60 Lt 
 6  1   UAB 'Limeta'   2.178,00 Lt 
 6  2   UAB "Septeka"   3.339,60 Lt 
 6  3   UAB "Airimedus"   3.570,00 Lt 
 6  4   UAB 'Salmeda'   3.920,40 Lt 
 7  1   UAB 'Limeta'   1.815,00 Lt 
 7  2   UAB "Septeka"   2.783,00 Lt 
 7  3   UAB "Medekspert LT"   2.783,00 Lt 
 7  4   UAB "Airimedus"   3.075,00 Lt 
 7  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.267,00 Lt 
 7  6   UAB 'Salmeda'   3.388,00 Lt 
 8  1   UAB 'Limeta'   1.815,00 Lt 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.722,50 Lt 
 8  3   UAB "Septeka"   2.904,00 Lt 
 8  4   UAB "Airimedus"   2.975,00 Lt 
 8  5   UAB "Amedas"   3.022,95 Lt 
 8  6   UAB "Medekspert LT"   4.719,00 Lt 
 8  7   UAB 'Salmeda'   5.203,00 Lt 
 9  1   UAB 'Sorimpeksas'   13.282,50 Lt 
 9  2   UAB "Mediq Lietuva"   13.455,75 Lt 
 9  3   UAB "Technolabo"   13.629,00 Lt 
 9  4   UAB "Septeka"   16.170,00 Lt 
 9  5   UAB "Airimedus"   16.775,00 Lt 
 9  6   UAB "Medekspert LT"   24.255,00 Lt 
 9  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   33.275,00 Lt 
 9  8   UAB 'Salmeda'   38.266,25 Lt 
 10  1   UAB "Airimedus"   210,00 Lt 
 10  2   UAB "Mediq Lietuva"   325,83 Lt 
 10  3   V. Klėmano firma "Optimeda"   580,80 Lt 
 10  4   UAB "Septeka"   871,20 Lt 
 10  5   UAB "Medekspert LT"   871,20 Lt 
 10  6   UAB 'Sorimpeksas'   1.190,64 Lt 
 10  7   SORMEDICA, UAB   1.452,00 Lt 
 10  8   UAB 'Salmeda'   2.635,38 Lt 
 11  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.357,62 Lt 
 11  2   UAB "Airimedus"   2.000,00 Lt 
 11  3   V. Klėmano firma "Optimeda"   2.420,00 Lt 
 11  4   UAB "Septeka"   3.327,50 Lt 
 11  5   UAB "Medekspert LT"   3.630,00 Lt 
 11  6   UAB 'Salmeda'   4.598,00 Lt 
 11  7   UAB 'Sorimpeksas'   4.961,00 Lt 
 11  8   SORMEDICA, UAB   6.050,00 Lt 
 12  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.629,14 Lt 
 12  2   V. Klėmano firma "Optimeda"   2.904,00 Lt 
 12  3   UAB "Septeka"   3.993,00 Lt 
 12  4   UAB "Medekspert LT"   4.356,00 Lt 
 12  5   UAB "Airimedus"   4.800,00 Lt 
 12  6   UAB 'Salmeda'   5.517,60 Lt 
 12  7   UAB 'Sorimpeksas'   5.953,20 Lt 
 12  8   SORMEDICA, UAB   7.260,00 Lt 
 12  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   9.075,00 Lt 
 13  1   UAB "Septeka"   1.052,70 Lt 
 13  2   V. Klėmano firma "Optimeda"   1.372,14 Lt 
 13  3   UAB 'Sorimpeksas'   1.597,20 Lt 
 13  4   UAB "Airimedus"   2.145,00 Lt 
 13  5   UAB "Medekspert LT"   2.214,30 Lt 
 13  6   UAB 'Salmeda'   2.976,60 Lt 
 14  1   UAB "Airimedus"   2.340,00 Lt 
 14  2   UAB "Septeka"   3.630,00 Lt 
 14  3   UAB "Amedas"   3.835,50 Lt 
 14  4   UAB 'Salmeda'   3.956,70 Lt 
 15  1   UAB "Amedas"   639,25 Lt 
 15  2   UAB 'Salmeda'   786,50 Lt 
 16  1   UAB "Amedas"   147,50 Lt 
 16  2   UAB 'Salmeda'   332,75 Lt 
 17  1   UAB "Technolabo"   2.058,00 Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   2.079,00 Lt 
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.310,00 Lt 
 17  4   UAB 'Sorimpeksas'   2.520,00 Lt 
 17  5   UAB "Medekspert LT"   2.520,00 Lt 
 17  6   V. Klėmano firma "Optimeda"   2.904,00 Lt 
 17  7   UAB "Mediq Lietuva"   2.919,00 Lt 
 17  8   UAB "Airimedus"   4.000,00 Lt 
 17  9   UAB "Fidelija"   4.260,00 Lt 
 17  10   UAB 'Salmeda'   4.410,00 Lt 
 18  1   UAB "Airimedus"   175,00 Lt 
 18  2   UAB 'Salmeda'   816,75 Lt 
 19  1   UAB 'Limeta'   133,10 Lt 
 19  2   UAB "Amedas"   144,60 Lt 
 19  3   UAB 'Sorimpeksas'   151,25 Lt 
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   175,45 Lt 
 19  5   UAB "Septeka"   605,00 Lt 
 19  6   UAB 'Salmeda'   816,75 Lt 
 20  1   UAB 'Limeta'   133,10 Lt 
 20  2   UAB "Amedas"   144,60 Lt 
 20  3   UAB 'Sorimpeksas'   151,25 Lt 
 20  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   175,45 Lt 
 20  5   UAB "Septeka"   363,00 Lt 
 20  6   UAB "Airimedus"   375,00 Lt 
 20  7   UAB 'Salmeda'   816,75 Lt 
 21  1   UAB 'Limeta'   242,00 Lt 
 21  2   UAB 'Salmeda'   266,20 Lt 
 21  3   UAB "Amedas"   283,00 Lt 
 21  4   UAB "Septeka"   338,80 Lt 
 22  1   UAB "Septeka"   1.016,40 Lt 
 22  2   V. Klėmano firma "Optimeda"   1.372,14 Lt 
 22  3   UAB 'Sorimpeksas'   1.597,20 Lt 
 22  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.742,40 Lt 
 22  5   UAB "Airimedus"   2.145,00 Lt 
 22  6   UAB "Amedas"   2.481,51 Lt 
 22  7   UAB 'Salmeda'   2.976,60 Lt 
 25  1   SORMEDICA, UAB   3.112,20 Lt 
 26  1   SORMEDICA, UAB   8.190,00 Lt 
 26  2   UAB "VPC"   36.300,00 Lt 
 27  1   SORMEDICA, UAB   6.930,00 Lt 
 30  1   UAB "Olympus Lietuva"   142.590,00 Lt 
 31  1   UAB "Mediq Lietuva"   450,12 Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   1.050,00 Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.102,50 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   8.200,00 Lt 
 36  1   UAB "Olympus Lietuva"   11.928,00 Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   4.500,00 Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   4.620,00 Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   67.500,00 Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   72.450,00 Lt 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   28.280,00 Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   31.290,00 Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   16.800,00 Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   17.346,00 Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   5.950,00 Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   6.015,45 Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   80.500,00 Lt 
 43  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   22.800,00 Lt 
 44  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.407,86 Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.940,00 Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.646,00 Lt 
 45  2   UAB 'OneMed'   2.837,10 Lt 
 45  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.629,43 Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.780,00 Lt 
 46  2   UAB "Mediq Lietuva"   5.184,90 Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.646,00 Lt 
 47  2   UAB "Mediq Lietuva"   3.629,43 Lt 
 48  1   UAB "Mediq Lietuva"   343,98 Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   420,00 Lt 
 49  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.375,92 Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.680,00 Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   1.357,00 Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.545,60 Lt 
 50  3   UAB "Medekspert LT"   2.535,75 Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   14.200,00 Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   14.280,00 Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   4.318,00 Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   4.569,60 Lt 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   670,00 Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   232,00 Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   232,00 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"   174,00 Lt 
 57  1   UAB "Mediq Lietuva"   378,00 Lt 
 57  2   UAB "Baltijos Inoma"   489,80 Lt 
 57  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   815,54 Lt 
 57  4   UAB 'Interlux'   1.050,00 Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   371,20 Lt 
 58  2   UAB "Mediq Lietuva"   376,32 Lt 
 58  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   978,458 Lt 
 58  4   UAB "Baltijos Inoma"   1.126,72 Lt 
 58  5   UAB 'Interlux'   1.513,60 Lt 
 59  1   UAB "Baltijos Inoma"   47,26 Lt 
 59  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   71,22 Lt 
 59  3   UAB "Mediq Lietuva"   75,60 Lt 
 59  4   UAB 'Interlux'   105,00 Lt 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   8.190,00 Lt 
 61  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.205,00 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.646,00 Lt 
 61  3   UAB "Fidelija"   3.300,00 Lt 
 61  4   UAB 'OneMed'   3.622,50 Lt 
 62  1   UAB "Mediq Lietuva"   733,95 Lt 
 62  2   V. Klėmano firma "Optimeda"   1.234,80 Lt 
 62  3   UAB "Technolabo"   1.575,00 Lt 
 62  4   UAB 'Salmeda'   2.110,50 Lt 
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   7.528,50 Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   781,20 Lt 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   2.468,40 Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   756,00 Lt 
 64  2   UAB "Technolabo"   2.662,00 Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   4.719,00 Lt 
 65  1   UAB 'Salmeda'   520,30 Lt 
 66  1   UAB "Technolabo"   1.415,70 Lt 
 66  2   UAB 'Salmeda'   3.267,00 Lt 
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   4.994,88 Lt 
 67  1   UAB "Technolabo"   1.415,70 Lt 
 67  2   UAB 'Salmeda'   3.158,10 Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.412,20 Lt 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   4.410,45 Lt 
 67  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   4.501,20 Lt 
 68  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   45.360,00 Lt 
 69  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   756,00 Lt 
 70  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   6.048,00 Lt 
 75  1   UAB 'Salmeda'   5.195,74 Lt 
 76  1   UAB 'Salmeda'   4.116,42 Lt 
 77  1   UAB 'Salmeda'   3.049,20 Lt 
 78  1   UAB 'Salmeda'   4.726,26 Lt 
 79  1   UAB 'Salmeda'   580,80 Lt 
 80  1   UAB "Technolabo"   4.356,00 Lt 
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   6.171,00 Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   435,60 Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   520,30 Lt 
 82  2   UAB "Technolabo"   653,40 Lt 
 83  1   UAB "Technolabo"   1.452,00 Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   1.960,20 Lt 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   6.013,70 Lt 
 85  1   UAB "Technolabo"   3.581,60 Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   5.662,80 Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   2.395,80 Lt 
 87  1   UAB "Olympus Lietuva"   6.394,50 Lt 
 87  2   UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"   8.616,00 Lt 
 87  3   UAB "Amedas"   9.175,50 Lt 
 87  4   UAB "Septeka"   19.530,00 Lt 
 88  1   UAB "Olympus Lietuva"   5.880,00 Lt 
 89  1   UAB "Olympus Lietuva"   882,00 Lt 
 90  1   UAB "Olympus Lietuva"   5.880,00 Lt 
 91  1   UAB "Olympus Lietuva"   5.581,80 Lt 
 91  2   UAB "Septeka"   5.638,50 Lt 
 92  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   29.414,70 Lt 
 93  1   UAB "Olympus Lietuva"   8.573,27 Lt 
 94  1   UAB "Olympus Lietuva"   6.001,84 Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   7.087,50 Lt 
 96  1   UAB 'Salmeda'   411,40 Lt 
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   532,40 Lt 
 97  1   UAB 'Salmeda'   205,70 Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   266,20 Lt 
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   4.706,90 Lt 
 99  1   UAB 'Salmeda'   3.150,84 Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   3.170,20 Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   598,50 Lt 
 101  1   UAB 'Interlux'   5.373,00 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-22,25-27, 30-33, 36-70, 75-100  2014-01-15   2014-02-06  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-22, 25-27, 30-33, 36-70, 75-101  2014-01-13  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  23, 24, 28, 29, 34, 35, 71-74  2014-01-13  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30, 36, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Olympus Lietuva" (111663631)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  193.711,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50-56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" (111502432)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  233.963,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 65, 75-79, 96, 97, 99
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Salmeda' (123500866)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  21.956,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 81, 82, 84, 86, 98
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' (124942182)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  14.072,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-11 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25-27
Tiekėjo pavadinimas
SORMEDICA, UAB (123961895)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.232,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-11 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 101
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.373,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 17, 66, 67, 80, 83, 85
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Technolabo" (301359621)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  29.525,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5-8, 19-21
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.679,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 10, 14, 18
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Airimedus" (126237331)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.475,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 16
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Amedas" (302428401)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  786,75 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 13, 22
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Septeka" (301501622)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.393,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 61
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Sorimpeksas' (135733248)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.487,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-13 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 12, 31, 44, 48, 49, 57, 62
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.676,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45-47, 58, 60, 63, 64, 95, 100
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  26.856,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43, 68-70, 92
Tiekėjo pavadinimas
UAB "JOHNSON & JOHNSON" (111778459)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  104.378,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Technolabo" (301359621)
Sutarties sudarymo data:
2014-02-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.452,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 59
Tiekėjo pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas (302724119)
Sutarties sudarymo data:
2014-03-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  71,22 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-03-24 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rimantas  Juktonis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  -
Vardas, pavardė
  Živilė  Savickienė
Telefonas
  +370 5 2111104
Elektroninio pašto adresas:
  zivile.savickiene@vuoi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 1 ir 59 pirkimo dalių laimėtojams atsisakius pasirašyti sutartis, sutartys pasirašytos su tiekėjais, kurių pasiūlymai pagal pasiūlymų eilę yra pirmi po tiekėjų, atsisakiusių sudaryti pirkimo sutartis.


  _____L.e. direktoriaus pareigas_____   __________   _____Narimantas Evaldas  Samalavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)