At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis vėžio institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111959420, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, Tel.: +370 52190934, Faks.: +370 52786782, natalija.birkantaite@vuoi.lt, http://www.vuoi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
148951   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 1     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medicininės įrangos techninės priežiūros paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  50400000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos automatas DSDtm-201 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
2 2. Endoskopinės transanalinės mikrochirurgijos įranga TEM (techninis aptarnavimas) 50400000-9
3 3. Analizatorius Cobas U 411 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
4 4. Skysčių šildytuvas (techninis aptarnavimas) 50400000-9
5 5.Skysčių šildytuvas Barkey warming ceneter II (techninis aptarnavimas) 50400000-9
6 6. Kraujo, plazmos ir kraujo prod.atšildymo ir šaldymo pr. (techninis aptarnavimas) 50400000-9
7 7. Skysčių šildytuvas Barkey GmbH (techninis aptarnavimas) 50400000-9
8 8. Medicinos prietaisas Barkey Plazmatherm (techninis aptarnavimas) 50400000-9
9 9. Termostatas Barkey su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
10 10. Analizatorius (Cobas e 411 DISC.) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
11 11. Analizatorius (Cobas integra 400 Plus) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
12 12. Hematologinis analizatorius XS-1000i su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
13 13. Analizatorius PathFast (techninis aptarnavimas) 50400000-9
14 14. FLOU citometras ( komplekte 4 įrenginiai) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
15 15. CO2 inkubatorius su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
16 16. Laminarinė spinta (techninis aptarnavimas) 50400000-9
17 17. Distiliatorius / Dejonizat.Crystal E Pure (Latvija) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
18 18. Kombinuotas dviejų detektorių vieno fotono emisijos kompiuterinis tomografijos sistema Symbia T6 (kokybės kontrolė) 50400000-9
19 19. Videorezektoskopas su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
20 20. Ultragarsinių diagnostinių aparatų komplektas / HI (techninis aptarnavimas) 50400000-9
21 21. Vaizdo duodenoskopas „Pentax“ (techninis aptarnavimas) 50400000-9
22 22. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Newport HT50 su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
23 23. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Newport e500 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
24 24.Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas /portatyvinis (techninis aptarnavimas) 50400000-9
25 25. Kolposkopas su biopsinėmis žnyplėmis (techninis aptarnavimas) 50400000-9
26 26. Centrifūga CS 2040 su rotoriumi ir adaptoriumi (techninis aptarnavimas) 50400000-9
27 27. Atsiurbėjas elektrinis ,,Victoria versa" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
28 28. Švirkštinis siurblys SEP-10Splus (techninis aptarnavimas) 50400000-9
29 29. Pompa infuzinė švirkštinė AP14 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
30 30. Pompa valumetrinė AP31 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
31 31. Pompa enterinio maitinimo SENTINEL (techninis aptarnavimas) 50400000-9
32 32. Švirkštinis siurblys SEP 10Splus Švirkštinis siurblys SEP 10Splus Švirkštinis siurblys SEP-10S Švirkštinis siurblys SEP-10S Švirkštinis siurblys SEP-10S Švirkštinis siurblys SEP-10S Švirkštinis siurblys SEP 10S plus Infuzinė pompa SEP-10S Infuzinė pompa SEP12S Infuzinė pompa SEP12S Siurblys SEP-12plus (infuzinė pompa S) Pompa medicininė (infuzinė pompa S) Švirkštinė pompa (infuzinė pompa S) Švirkštinė pompa (infuzinė pompa S) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
33 33. Pompa infuzinė švirkštinė AP14 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
34 34. Sterilizacinės sistema HS6613ER-2 Getingė 88 (sudedamos dalys 91 vnt.): Garų sterilizatorius Getinge HS6613ER2 (techninis aptarnavimas) Garų sterilizatorius Getinge HS6613LTSFER2 (techninis aptarnavimas) Plovimo mašina (techninis aptarnavimas) Garų sterilizatorius HS6613ER2 (techninis aptarnavimas) Garų sterilizatorius Getinge HS6613LTSFER2 (techninis aptarnavimas) Siūlėtuvas GS57 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
35 35. Dvipusė instrumentų plovimo-dezifekavimo mašina Gettinge 46 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
36 36. Dozimetrai DKG-PM1621 Rentgeno ir gama spin.indv.doz.DKG-PM1621 Individualus dozimetras PM1621 Radiometras PM 1621(dozimetras) Individualus skaitmeninis dozimetras PM1621 Dozimetras DKG-PM 1621 (metrologinė patikra) 50400000-9
37 37. Radiacinės apžvalgos matuoklis RDS110S (Radiometras) (metrologinė patikra) 50400000-9
38 38. Išsklaidytos spinduliuotės matuoklis AT1121A Dozimetras-Radiometras AT1121 Rentgeno ir gama spinduliuot.dozimetras DKS-AT1121 (metrologinė patikra) 50400000-9
39 39. Portatyvinis radiacinės taršos matuoklis Como-300 (metrologinė patikra) 50400000-9
40 40. Personalinis dozimetras MINI 6100(4789) (metrologinė patikra) 50400000-9
41 41. Daugiakanalis analizatorius Inspectro1000su IPROL1 (kalibravimo paslauga) 50400000-9
42 42. Monitorius paviršiaus taršai matuoti CoMo-170 Monitorius rankų taršai matuoti CoMo-170 (metrologinė patikra) 50400000-9
43 43. Aparatas CZB-3 (metrologinė patikra) 50400000-9
44 44.Individualus skaitmeninis dozimetras EPDMK2,3 (metrologinė patikra) 50400000-9
45 45. Matuoklis su elektrodu (PH-metras 330), Nešiojamas pH matavimo rinkinys PH315I (su priedais) (metrologinė patikra) 50400000-9
46 46. PH-metras HANNA pH-211 (metrologinė patikra) 50400000-9
47 47. Biomolekulių ir nanodalelių dydžio matuoklis ( Ph- metras) (metrologinė patikra) 50400000-9
48 48. Areometras ASPT60-100-1 (metrologinė patikra) 50400000-9
49 49. Skaitmeninis rankinis barometras DB-705 (metrologinė patikra) 50400000-9
50 50. Drėgmės matuoklis term./drėgmėmatis (metrologinė patikra) 50400000-9
51 51. Taršos matuoklio komplektas (kalibravimo paslauga) 50400000-9
52 52. Svarstyklės medicininės (metrologinė patikra) 50400000-9
53 53. Svarstyklės suaugusiems "SECA (P)" su ūgio matuokliu (metrologinė patikra) 50400000-9
54 54. Svarstyklės ir ūgio matuoklė suaug. "Seca 715" (metrologinė patikra) 50400000-9
55 55. Svarstyklės el.suaugusiems "SECA 799"su ūgio matuokle (metrologinė patikra) 50400000-9
56 56. Svarstyklės suaugusiems "Seca-701" (metrologinė patikra) 50400000-9
57 57. Svarstyklės mechaninės suaugusiems SAN A200 (metrologinė patikra) 50400000-9
58 58. Svarstyklės mechaninės suaugusiems SAN-A200 (metrologinė patikra) 50400000-9
59 59. Svarstyklės medic.elektroninės MS4940 su ūgio mat. (metrologinė patikra) 50400000-9
60 60. Svarstyklės suaugusiems mech.RG200su ūgio matuokle (metrologinė patikra) 50400000-9
61 61. Elektroninės svarstyklės MPPS-250 (metrologinė patikra) 50400000-9
62 62. Kėdė svarstyklės (Svarstyklės suaugusiems MECH R6200 su ūgio matuokliu) (metrologinė patikra) 50400000-9
63 63. Svarstyklės HL-400 (metrologinė patikra) 50400000-9
64 64. Analitinės svarstyklės GR-202 (metrologinė patikra) 50400000-9
65 65. Laboratorinės gyvūnų svarstyklės KERN ABI804M (metrologinė patikra) 50400000-9
66 66. Svarstyklės Kem (metrologinė patikra) 50400000-9
67 67. Analitinės svarstyklės ABJ 80-4M (metrologinė patikra) 50400000-9
68 68. Svarstyklės elektroninės XA220/X (metrologinė patikra) 50400000-9
69 69. Svarstyklės KERN (metrologinė patikra) 50400000-9
70 70. Analitinės svarstyklės OHAVS AP-250D (metrologinė patikra) 50400000-9
71 71. Svarstyklės elektroninės DJ-620CE (metrologinė patikra) 50400000-9
72 72. Skaitm.šviesos matavimo prietaisas DLM-2 (metrologinė patikra) 50400000-9
73 73. Vienkanalės (pipetės-dozatoriai) (metrologinė patikra) 50400000-9
74 74. Daugiakanalės (pipetės-dozatoriai) (metrologinė patikra) 50400000-9
75 75. Deguonies manometrai (metrologinė patikra) 50400000-9
76 76. Šiluminių mazgų manometrai (metrologinė patikra) 50400000-9
77 77. Ventiliatorius "Vela standard" VELA-TM, Vela standart ventiliatoriu su transportiniu stovu (techninis aptarnavimas) 50400000-9
78 78. Dirbtinis plaučių ventiliacijos aparatas (Hamilton G5) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
79 79. Vidut.kl.dirbtinių plaučių ventiliacijos aparatas (Hamilton medical ) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
80 80. Ultragarsinis destruktorius-aspiratorius Cusa Exce (Cusa E 9) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
81 81. ABL-800/837 serijos analizatorius (kraujo dujų, pH) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
82 82. Hematologinis analizatorius ENG (Sed rate screener(SRS20/1) su priedais (SRS20) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
83 83. Gliukozės analizatorius Biosen C line Clinic (techninis aptarnavimas) 50400000-9
84 84. Švirkštinis vaistų dozatorius, švirkštinė pompa, pompa infuzinė (techninis aptarnavimas) 50400000-9
85 85. Ultragarsinė diagnostikos sistema "Falcon 2101" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
86 86. Dezinfekcinės kameros VFS (techninis aptarnavimas) 50400000-9
87 87.Narkozės aparatas (FELIX-05 (Taema)) Felix,Teama, AirLiquide Anestezijos aparatas FELIX-05 (Taema) su monitoriumi Anestezijos aparat.FELIX-05 (Taema) su integruotu modul.monitoriumi (techninis aptarnavimas) 50400000-9
88 88. Portatyvinis impulsų terapijos lazeris Agnis L-01 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
89 89. Medicininiai aparatai “Milta”-F (techninis aptarnavimas) 50400000-9
90 90. Lazeris ALT-Ulei-2KM (techninis aptarnavimas) 50400000-9
91 91. Pompa TM500 Multikom (techninis aptarnavimas) 50400000-9
92 92. 1210 LYMPHA-MAT GRADIENT(gydymo sistema su pried.) Aparatas Lympha-Mat 300 gradient Kintamo spaudimo masažuoklis"Lymha-mat"300 Kint.spaudimo masažuoklis"Lympha-mat 300 Gradient" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
93 93. Hidraulinis masažo stalas Elektro hidraulinis masažinis stalas Golem 3E Masažo stalas SM-2E Masažo stalas SM-2E Masažo stalas SM-2E Masažo stalas reguliuojamu aukščiu (techninis aptarnavimas) 50400000-9
94 94. Kraujo apytakos stereo dopleris Gima (techninis aptarnavimas) 50400000-9
95 95. Šviesos terapijos prietaisas Bioptron (techninis aptarnavimas) 50400000-9
96 96. Masažinė vonia rankoms CORAL CSTNEN Masažinės vonia kojoms-CORAL CSTNEN (techninis aptarnavimas) 50400000-9
97 97. Ultra aukšto dažnio aparatas "Curapuls 970" Ultragarso terapijos aparatas "Sonopuls 491" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
98 98. Stimulliatorius ME-01-04 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
99 99. Elektropeilis (elektrochirurginis įrenginys) Conmed Exalibur Plus (techninis aptarnavimas) 50400000-9
100 100. Aparatas Lancetron GT-55 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
101 101. Diatermijos aparatas (elektro generatorius su priedais) ElektrotoM400 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
102 102. Elektrotomas (aukšto dažnio destruktorius) Berchtold (techninis aptarnavimas) 50400000-9
103 103. Elektro peilis "Conmed Aspen Loks" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
104 104. Elektropeilis EXELL 350 SU PRIEDAIS (techninis aptarnavimas) 50400000-9
105 105. Elektropeilis ALSATOMB-1 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
106 106. Elektrochirurginis aparatas Geister ESU-X 350 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
107 107. Diatermijos aparatas ESU-X 350 geister (techninis aptarnavimas) 50400000-9
108 108. Elektrochirurginis aparatas SURTRON 200/LED SpA (techninis aptarnavimas) 50400000-9
109 109. Elektrochirurginis generatorius dermatologijai A1250 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
110 110. Elektrochirurg. generatorius ginekologijai A1250 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
111 111. Elektrochirurginis aparatas ESU X400 GEISTER (techninis aptarnavimas) 50400000-9
112 112. Diatermijos aparatas Lamidey noury, Surgilec (techninis aptarnavimas) 50400000-9
113 113. Elektrochirurginis įrenginys ginekologijai (techninis aptarnavimas) 50400000-9
114 114.Diatermijos aparatas Herman HHf400 (komplektas) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
115 115. Elektrokaustikos įtaisas ESU-X350 "Geister medizintechn" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
116 116. Elektrochirurginis generatorius ESUx350 su standartiniais priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
117 117. Elektrochirurginis aparatas Geister ESUx350 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
118 118. Kraujagyslių ir limfmazgių sandarinimo sistema Surgilec seal (techninis aptarnavimas) 50400000-9
119 119. Kaulų gręžimo-pjovimo aparatas su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
120 120. Stomatologinis įrenginys Proma P6 su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
121 121. Stomatologinis įrengimas US-30 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
122 122.Centrifūga Labofuge 400 su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
123 123. Centrifūga Rotofix 32 (rotorius-1vnt., laikikliai - 4 vnt.) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
124 124. Centrifūga Rotofix 32 su priedais (rotoriumi ir mėginių laikikliais) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
125 125. Vakuuminė stotis ir 3 kompresoriai (4 dalys) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
126 126.Švirkštinė pompa Medima S-1 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
127 127. Pompa medicininė Argus 707 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
128 128. Volumetrinė pompa ARGUS 707 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
129 129. Tūrinė pompa Argus 707 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
130 130. Mobilus rentgeno aparatas Mobile ART ECO (techninis aptarnavimas) 50400000-9
131 131. Mobilus palatinis rentgeno aparatas TMS-15 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
132 132. Portatyvinis rentgeno aparatas Nanodor 2 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
133 133. Distiliatorius DPE-41/4L kabinamas (techninis aptarnavimas) 50400000-9
134 134.Distiliatorius IDPE-10SIMAX (techninis aptarnavimas) 50400000-9
135 135. Distiliatorius GFL 2002-2012 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
136 136. Vandens distiliatorius DP - 4 RZ (techninis aptarnavimas) 50400000-9
137 137. Vandens distiliatorius 4RZ (techninis aptarnavimas) 50400000-9
138 138. Med.universal.operac.stalas "MEDIUM-4" su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
139 139. Universalus operacinis stalas su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
140 140.Med.universal.operac.stalas "MEDIUM-4" su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
141 141. Operacinis stalas OPX mobilis 300CLE/G (techninis aptarnavimas) 50400000-9
142 142. Operacinis stalas universalus OPX mobilis 300CLE/G (techninis aptarnavimas) 50400000-9
143 143. Operacinis stalas urologinėms laporaskopinėms operacijoms Medifa 504220 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
144 144. Operacinis stalas urologinėms TUR operacijoms (techninis aptarnavimas) 50400000-9
145 145. Operacinis stalas "Medicor" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
146 146. Operacinis stalas (techninis aptarnavimas) 50400000-9
147 147. Operacinis stalas/Berchtold Vokietija (techninis aptarnavimas) 50400000-9
148 148. Operacinis stalas "GOLEM 4T" (techninis aptarnavimas) 50400000-9
149 149. Operacinių lempų komplektas /po 2-lempas/ (techninis aptarnavimas) 50400000-9
150 150. Operacinis šviestuvas (mobilus) "Chromopare D510 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
151 151. Operacinis šviestuvas (techninis aptarnavimas) 50400000-9
152 152. Operacinis šviestuvas (mobilus) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
153 153. Mobili operacinės lempa Chromophare D300 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
154 154. Konsolė chirurginė konsolė chirurginė Konsolė anesteziologinė (techninis aptarnavimas) 50400000-9
155 155. Elektrochirurginis prietaisas ERBOTOM ICC200 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
156 156. Mobilus rentgeno aparatas Mobile ART ECO (Kokybės kontrolė ir techninės būklės tikrinimas) 50400000-9
157 157. Mobilus palatinis rengeno aparatas TMS-15 (Kokybės kontrolė ir techninės būklės tikrinimas) 50400000-9
158 158Portatyvinis reng.apar."Nanodor" (Kokybės kontrolė ir techninės būklės tikrinimas) . 50400000-9
159 159. Rentgeno apar.topometr.brachiter.OEC 9800ESP (Kokybės kontrolė ir techninės būklės tikrinimas) 50400000-9
160 160. Skaitm.2-jų darbo viet.rentgeno diagnost.sistema Definium 8000 (techninės būklės tikrinimas) 50400000-9
161 161. Tėkmės citometras BD LSR II (techninis aptarnavimas) 50400000-9
162 162. Multifunkinis elektroterapijos, ultragarsinis, magnetinis ir lazerinis prietaisas BTL-5000 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
163 163. Angiografas /Bransist Safire,Shimadzu,Japonija/ (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
164 164. Angiografas /Bransist Safire,Shimadzu,Japonija/ (Kokybės kontrolė) 50400000-9
165 165. Analaizatorius Cardiac-reader (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
166 166. Hematologinis analizatorius Sysmex XE5000 su priedais (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
167 167. Limfos stimuliavimo slektroterapinis prietaisas Limphavision (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
168 168. Multifunkcinis elektroterapinis-ultragarsinis ir vakuuminis prietaisas Physivac exspert (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
169 169. Vaizdo kolonoskopinė sistema OLYMPUS EXERA II (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
170 170. Elektrochirurginis aparatas-generatorius ESG-100 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
171 171. Traukos spinta (laminarinis boksas) Koir BioWiz (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
172 172. Radiolog vaizdų skaimenizavimo, jų apdorojimo ir vizualizavimo sistema (Spausdintuvas-regius) (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
173 173. Fosforinis plokščių skaitytuvas Regius 190 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
174 174. Daugiapjūvis spiralin.rentgeno kompiut.tomografas Light speed 32PRO Lazerinis spausdintuvas Drypro793 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
175 175. Videohisteroskopas MGB H108 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
176 176. Įranga naudojant mažų ir did. dozių spinduliuotės šaltinius Profosus 2202 (ultragarso apar.) (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
177 177.Rino-laringofibroskopas Olympus ENF-GP su priedais (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
178 178. Autoklavas HS22 K5 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
179 179. Autoklavas HS22 K5 (Techninės būklės tikrinimas) 50400000-9
180 180. Nervų stimuliatorius HNS11 regioninėms blokadoms atlikti (techninis aptarnavimas) 50400000-9
181 181. Nervų raumenų stimuliatorius ES400 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
182 182. Sąmonės būklės ir anestezijos gylio monitorinė sistema AEP (techninis aptarnavimas) 50400000-9
183 183. Hemofiltracijos aparatas DIAPACT CRRT (techninis aptarnavimas) 50400000-9
184 184. Elektrokardiografas AR1200 (adv1200adv 3/6 kan.su nešiojamu krepšiu ) (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
185 185. Rentgenoterapijos aparatas T-105 (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
186 186. Mamografo ALPHA RT komplektas su priedais (techninis aptarnavimas) 50400000-9
187 187. Stacionarus rentgenodiagnostinis kompleksas su skaitmeniniu vaizdo apdorojimu Sonialvision Safire (techninis aptarnavimas) 50400000-9
188 188. Videorezektoskopo sistema / Karl Storz GmbH; ERBE (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
189 189. Lova funkcinė-reanimacinė Trend 2C (Techninis aptarnavimas) 50400000-9
190 190. Generatorius GEN11 /kompl. (techninis aptarnavimas) 50400000-9
191 191. Masažo stalas reguliuojamu aukščiu 200002EL (techninis aptarnavimas) 50400000-9
192 191. Dinaminis spektrinis skaitmeninis kolposkopas Dysis V.3 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
193 193. Vaizdo endoskopinė sistema Exera III (techninis aptarnavimas) 50400000-9
194 194. LOR gydytojo darbo vieta / ATMOS S61 Servant (techninis aptarnavimas) 50400000-9
195 195.Spektrų registravimo įranga:florimetras Cary Eclip (techninis aptarnavimas) 50400000-9
196 196. Spektrų registr.įranga UV VIS spektrofotometras (techninis aptarnavimas) 50400000-9
197 197. Konfokalinės mikroskopijos sistema NICON(techninis aptarnavimas) 50400000-9
198 198. Laz.spektr.sist.dalis-CO2 lazerinė sist.C-LAS (techninis aptarnavimas) 50400000-9
199 199. Laz.spektr.sist.dalis-diagnostinės spekt.odos analizės įrenginys. Mole-View (techninis aptarnavimas) 50400000-9
200 200. Diagnostinis dozimimetrijos ir kokybės užtikrinimo matavimo kompleksas (Wellhofer CT-kamera DCT10-RS serij. Nr. 1128) (kalibravimo paslauga) 50400000-9
201 201. Elektrometras ir valdymo modulis Tandem TBA control unit (PTW Freiburg 0.125cc Semiflex Tube Chamber 31010, ser. Nr. 1702) (kalibravimo paslauga) 50400000-9
202 202. Multimetras Piranha Premium QAB/MAS-2/RT (RTI Electronics Piranha) (kalibravimo paslauga) 50400000-9
203 203 Rentgeno aparatų tech.parm.mat.priet.Ufors-O-Meter (UNIFORS Mult-O-Meter, modelis:303, ser. Nr. 152212) (kalibravimo paslauga) 50400000-9
204 204. Dozių kalibratorius (su priedais) VDC-404 Kalibratorius Veenstra Instruments VDC-304 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
205 205. Vandens gryninimo sistema IWA 5 rose/Watek s.r.o. (techninis aptarnavimas) 50400000-9
206 206. Ląstelių kultivavimo,biol.pav.rinkimo,,ruoš.kompl. Eppendor 6131 (centrifuga Eppendorf 5424) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
207 207. Ląstelių kultivavimo, biol. pav. Rinkimo, ruoš.kompl. (Autoklavas) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
208 208. Ląstelių kultivavimo,biol.pav.rinkimo,,ruoš.komplektas (laminaras) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
209 209. Ląstelių kultivavimo komplektas (techninis aptarnavimas) 50400000-9
210 210. Genomų raiškos pokyčių analizės sistema (centrifuga Ependorf 5810R)HS400PRO (techninis aptarnavimas) 50400000-9
211 211. Genomų raiškos pokyčių analizės sistema (MMM CO2 inkubatorius) (techninis aptarnavimas) 50400000-9
212 212. Masažo stalas reguliuojamu aukščiu 200002EL (techninis aptarnavimas) 50400000-9
213 213. Dinaminis spektrinis skaitmeninis kolposkopas Dysis V.3 (techninis aptarnavimas) 50400000-9
214 214. Vaizdo endoskopinė sistema Exera III (techninis aptarnavimas) 50400000-9
215 215. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Hamilton C1 (techninis aptarnavimas) 50400000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-03-27    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-03-14 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-03-14 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "ANMEDA TECHNA" 301232595  Baltupio g. 91-1, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė REMEDA 120421972  Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
UAB "Arbor Medical Corporation LT" 301577716  Baltų pr. 145, Kaunas LT47125  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius, LT-06144  Lietuva 
UAB "Rianos metrologijos paslaugos" 126300867  I. Kanto al. 24-28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA" 147736647  Durpyno g. 22, Panevėžio m. sav. Panevėžio m.  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Ateities g.10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' 124942182  Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius  Lietuva 
AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS' 120229395  Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Salmeda' 123500866  P. Baublio g. 41, Vilnius LT-08431  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA" 123854815  Kareivių g. 11, LT-09109 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA" 110517680  Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA" 222222030  Lazdynų g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g. 36, LT-2025 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Amedas" 302428401  Baltupio 117-30, Vilnius LT-08334  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 110747425  Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Vildoma" 110736215  Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., 09120 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' 135926717  Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  726,00  Lt
 22   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  726,00  Lt
 23   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.452,00  Lt
 24   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.331,00  Lt
 25   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  96,80  Lt
 27   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  363,00  Lt
 28   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  242,00  Lt
 28   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 29   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  242,00  Lt
 30   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  242,00  Lt
 31   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  242,00  Lt
 32   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  3.388,00  Lt
 32   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  847,00  Lt
 33   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  484,00  Lt
 34   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  78.359,60  Lt
 35   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  3.025,00  Lt
 77   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.306,80  Lt
 78   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  943,80  Lt
 79   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  822,80  Lt
 84   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  2.783,00  Lt
 109   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  16,94  Lt
 110   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  16,94  Lt
 122   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 123   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 123   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 124   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 124   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  60,50  Lt
 126   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.633,50  Lt
 127   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  181,50  Lt
 128   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  290,40  Lt
 129   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  96,80  Lt
 135   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  21,78  Lt
 150   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  435,60  Lt
 171   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  193,60  Lt
 178   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  5.445,00  Lt
 180   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  96,80  Lt
 181   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  193,60  Lt
 186   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  4.392,30  Lt
 194   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  193,60  Lt
 215   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  822,80  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB 'Salmeda'   726,00 Lt 
 2  1   UAB 'Salmeda'   181,50 Lt 
 3  1   UAB "Roche Lietuva"   104,36 Lt 
 10  1   UAB "Roche Lietuva"   2.022,01 Lt 
 11  1   UAB "Roche Lietuva"   3.934,92 Lt 
 12  1   UAB "Roche Lietuva"   3.375,90 Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 14  1   UAB 'Interlux'   8.954,00 Lt 
 15  1   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 16  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 16  2   UAB 'Interlux'   363,00 Lt 
 17  1   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 19  1   UAB 'Salmeda'   181,50 Lt 
 20  1   UAB 'Limeta'   544,50 Lt 
 21  1   UAB 'Salmeda'   181,50 Lt 
 26  1   UAB 'Limeta'   121,00 Lt 
 27  1   UAB 'Salmeda'   242,00 Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   228,00 Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"   3.192,00 Lt 
 34  1   UAB "ANMEDA TECHNA"   22.764,00 Lt 
 35  1   UAB "ANMEDA TECHNA"   807,00 Lt 
 36  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   5.219,02 Lt 
 37  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.220,79 Lt 
 38  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.713,60 Lt 
 39  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   767,97 Lt 
 40  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   277,20 Lt 
 41  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   431,97 Lt 
 42  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   758,11 Lt 
 43  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   343,02 Lt 
 44  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   219,03 Lt 
 45  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   328,30 Lt 
 46  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   199,41 Lt 
 47  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   199,41 Lt 
 48  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   45,98 Lt 
 48  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   81,25 Lt 
 49  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   419,29 Lt 
 50  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   831,78 Lt 
 51  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   628,18 Lt 
 52  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   363,00 Lt 
 53  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 54  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 55  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 56  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 57  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 58  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 59  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 60  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   36,30 Lt 
 61  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   72,60 Lt 
 62  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   72,60 Lt 
 63  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   121,00 Lt 
 64  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   145,20 Lt 
 65  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   145,20 Lt 
 66  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   121,00 Lt 
 67  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   145,20 Lt 
 68  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   145,20 Lt 
 69  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   121,00 Lt 
 70  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   121,00 Lt 
 71  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   121,00 Lt 
 72  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   275,11 Lt 
 73  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.330,46 Lt 
 73  2   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   2.541,00 Lt 
 73  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.075,00 Lt 
 74  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   406,56 Lt 
 74  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   653,98 Lt 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.270,50 Lt 
 75  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   290,40 Lt 
 75  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   654,13 Lt 
 76  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   254,10 Lt 
 76  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   311,70 Lt 
 77  1   UAB "Arbor Medical Corporation LT"   1.452,00 Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė REMEDA   726,00 Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė REMEDA   580,80 Lt 
 80  1   UAB "Amedas"   2.178,00 Lt 
 81  1   UAB 'VITROLAB'   4.356,00 Lt 
 82  1   UAB "DIAMEDICA"   484,00 Lt 
 83  1   UAB "DIAMEDICA"   1.452,00 Lt 
 84  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   11.132,00 Lt 
 84  2   UAB 'Limeta'   11.132,00 Lt 
 85  1   UAB 'Limeta'   366,00 Lt 
 86  1   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 87  1   UAB 'Limeta'   7.865,00 Lt 
 88  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 89  1   UAB 'Limeta'   145,20 Lt 
 90  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 91  1   UAB 'Limeta'   48,40 Lt 
 92  1   UAB 'Limeta'   242,00 Lt 
 93  1   UAB 'Limeta'   101,64 Lt 
 94  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   121,00 Lt 
 95  1   UAB 'Limeta'   28,00 Lt 
 96  1   UAB 'Limeta'   33,88 Lt 
 97  1   UAB 'Limeta'   72,60 Lt 
 98  1   UAB 'Limeta'   33,88 Lt 
 99  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 100  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 101  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 102  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 103  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 104  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 105  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 106  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 107  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 108  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   423,50 Lt 
 109  1   UAB 'Salmeda'   60,50 Lt 
 110  1   UAB 'Salmeda'   60,50 Lt 
 111  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 111  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   423,50 Lt 
 112  1   UAB 'Limeta'   33,88 Lt 
 113  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 114  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 115  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 116  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 116  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   423,50 Lt 
 117  1   UAB 'Limeta'   16,94 Lt 
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   423,50 Lt 
 119  1   UAB 'Limeta'   60,50 Lt 
 120  1   UAB 'Limeta'   60,50 Lt 
 121  1   UAB 'Limeta'   60,50 Lt 
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 Lt 
 123  1   UAB "Mediq Lietuva"   181,50 Lt 
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 Lt 
 124  1   UAB "Mediq Lietuva"   181,50 Lt 
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 Lt 
 125  1   UAB 'Limeta'   6.969,60 Lt 
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   544,50 Lt 
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   96,80 Lt 
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   290,40 Lt 
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   290,40 Lt 
 130  1   UAB 'Limeta'   1.488,00 Lt 
 131  1   UAB 'Limeta'   1.936,00 Lt 
 132  1   UAB 'Limeta'   556,00 Lt 
 133  1   UAB 'Limeta'   21,78 Lt 
 134  1   UAB 'Limeta'   21,78 Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00 Lt 
 136  1   UAB 'Limeta'   21,78 Lt 
 137  1   UAB 'Limeta'   21,78 Lt 
 138  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 139  1   UAB 'Limeta'   50,57 Lt 
 140  1   UAB 'Limeta'   41,14 Lt 
 141  1   UAB 'Limeta'   41,14 Lt 
 142  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 142  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   90,75 Lt 
 143  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 143  2   UAB 'Salmeda'   60,50 Lt 
 144  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 145  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 146  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 147  1   UAB 'Limeta'   41,14 Lt 
 148  1   UAB 'Limeta'   20,57 Lt 
 149  1   UAB 'Limeta'   54,45 Lt 
 150  1   UAB 'Limeta'   36,30 Lt 
 151  1   UAB 'Limeta'   18,15 Lt 
 151  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   435,60 Lt 
 152  1   UAB 'Limeta'   18,15 Lt 
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   435,60 Lt 
 153  1   UAB 'Limeta'   18,15 Lt 
 153  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   435,60 Lt 
 154  1   UAB 'Limeta'   54,45 Lt 
 155  1   UAB 'Limeta'   84,20 Lt 
 156  1   UAB 'Limeta'   544,50 Lt 
 157  1   UAB 'Limeta'   544,50 Lt 
 158  1   UAB 'Limeta'   544,50 Lt 
 159  1   UAB 'Limeta'   544,50 Lt 
 160  1   UAB 'Limeta'   568,70 Lt 
 160  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'   3.025,00 Lt 
 161  1   UAB 'Interlux'   8.954,00 Lt 
 162  1   UAB 'Limeta'   193,60 Lt 
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   19.844,00 Lt 
 164  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   544,50 Lt 
 165  1   UAB "Roche Lietuva"   104,36 Lt 
 166  1   UAB "Roche Lietuva"   4.113,44 Lt 
 167  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 168  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   9.873,60 Lt 
 173  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   4.835,16 Lt 
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   4.394,72 Lt 
 178  1   UAB "ANMEDA TECHNA"   1.592,00 Lt 
 179  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"   410,19 Lt 
 179  2   UAB 'Limeta'   750,20 Lt 
 179  3   UAB "ANMEDA TECHNA"   780,00 Lt 
 180  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   121,00 Lt 
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   726,00 Lt 
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   363,00 Lt 
 183  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   363,00 Lt 
 184  1   UAB 'Limeta'   242,00 Lt 
 184  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'   580,80 Lt 
 185  1   UAB 'Limeta'   8.712,00 Lt 
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"   13.552,00 Lt 
 189  1   UAB 'Limeta'   1.161,60 Lt 
 191  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA"   1.452,00 Lt 
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   363,00 Lt 
 197  1   UAB "Vildoma"   25.349,50 Lt 
 206  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 Lt 
 207  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00 Lt 
 208  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 Lt 
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 Lt 
 210  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.235,00 Lt 
 211  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 Lt 
 212  1   UAB 'Limeta'   96,80 Lt 
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė REMEDA   605,00 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-3, 10-17, 19-117, 119-168, 171-174, 178-187, 189, 191-192, 194, 197, 206-212, 215  2014-04-30   2014-04-29  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-3, 10-17, 19-21, 26-28, 32, 34-117, 119-168, 172-174, 178-185, 187, 189, 191-192, 194, 197, 206-212, 215  2014-04-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 163, 164, 172, 173, 174, 187
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA" (147736647)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  53.043,98 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 192
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA" (123854815)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.452,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 80
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Amedas" (302428401)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.178,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 122, 135, 206-211
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2014-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.381,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 78-79, 215
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė REMEDA (120421972)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.911,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-06-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 194
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2014-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  363,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-05-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 19, 21, 27, 109, 110
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Salmeda' (123500866)
Sutarties sudarymo data:
2014-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.149,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 34, 35, 178
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ANMEDA TECHNA" (301232595)
Sutarties sudarymo data:
2014-05-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.163,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 126-129
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' (135926717)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.028,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36-47, 49-73
Tiekėjo pavadinimas
AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS' (120229395)
Sutarties sudarymo data:
2014-05-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.228,83 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 197
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vildoma" (110736215)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.349,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 82, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.936,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13-15, 161
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.634,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Arbor Medical Corporation LT" (301577716)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.452,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 181-182
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" (110747425)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.089,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 81
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.356,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 123-124
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  363,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

18. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 32
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA" (110517680)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.420,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

19. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 17, 20, 26, 85-108, 111-117, 119-121, 125, 130-134, 136-160, 162, 167, 168, 184, 185, 189, 191, 212
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  35.659,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

20. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 179
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA" (222222030)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  410,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

21. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 74, 75, 76
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rianos metrologijos paslaugos" (126300867)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  997,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

22. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 84, 180, 183
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.616,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

23. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 10, 11, 12, 165, 166
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2014-06-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.654,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rimantas  Juktonis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešūjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Natalija  Birkantaitė-Liachovič
Telefonas
  +370 5 2190934
Elektroninio pašto adresas:
  natalija.birkantaite@vuoi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir mokymui, pavaduojantis l.e. direktoriaus pareigas_____   __________   _____Vydmantas  Atkočius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)