At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
150988   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 1     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  50433000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Elektroninės svarstyklės 50433000-9
2 Higrometras 50433000-9
3 Panevėžio skyriaus termometrai 50433000-9
4 Šiaulių skyriaus manometrai 50433000-9
5 Šiaulių skyriaus svarsčiai 50433000-9
6 Šiaulių skyriaus Termometrai 50433000-9
7 Šiaulių skyriaus Higrometrai 50433000-9
8 Šiaulių skyriaus Elektroninės laboratorinės svarstyklės 50433000-9
9 Šiaulių skyriaus spektrofotometrai, pH-metrai ir kt. 50433000-9
10 Sekundininkas 50433000-9
11 Šiaulių skyriaus oro paėmimo aspiratoriai ir rotametrai 50433000-9
12 Šiaulių skyriaus buteliniai dozatoriai, kintamo tūrio automatinės pipetės 50433000-9
13 Žuravliovo prietaisas 50433000-9
14 Šiaulių skyriaus Stiklinės tūrio matavimo priemonės (cilindrai, kolbos, pipetės, biuretės) 50433000-9
15 Šiaulių skyriaus Apšviestumo matuokliai 50433000-9
16 Šiaulių skyriaus Elektromagnetinio lauko matuokliai 50433000-9
17 Šiaulių skyriaus Klimato parametrų matuokliai 50433000-9
18 Šiaulių skyriaus Metalinės ruletės 50433000-9
19 Šiaulių skyriaus Triukšmo ir vibracijos matuokliai, kalibratoriai 50433000-9
20 Klaipėdos skyriaus dozatoriai ir automatinės pipetės 50433000-9
21 Klaipėdos skyriaus Stikliniai matavimo indai 50433000-9
22 Klaipėdos skyriaus termometrai temperatūros kaupikliai 50433000-9
23 Klaipėdos skyriaus Manometrai 50433000-9
24 Klaipėdos skyriaus Elektroninės laboratorinės svarstyklės 50433000-9
25 Klaipėdos skyriaus svarsčiai 50433000-9
26 Klaipėdos skyriaus spektrofotometrai pH-metrai ir analizatoriai 50433000-9
27 Cigarečių diametro matuoklis 50433000-9
28 Metalinė matavimo liniuotė 50433000-9
29 Klimatinė kamera 50433000-9
30 Rūkymo mašinos aneamometras 50433000-9
31 Barometras su skaitmeniniu termometru 50433000-9
32 Sekundmatis 50433000-9
33 Klaipėdos skyriaus rotametrai, aspiratoriai ir oro siurbliai 50433000-9
34 Klaipėdos skyriaus Triukšmo ir vibracijos matuokliai, kalibratoriai 50433000-9
35 Klaipėdos skyriaus Apšviestumo matuokliai 50433000-9
36 Klaipėdos skyriaus Klimato parametrų matuokliai 50433000-9
37 UV kvantinis foto radiometras su zondu LP471ERY 50433000-9
38 Ruletė metalinė 50433000-9
39 Klaipėdos skyriaus Elektromagnetinio lauko matuokliai 50433000-9
40 Kauno skyriaus pH-metrai, fotokalorimetrai, oksimetrai ir analizatoriai 50433000-9
41 Kauno skyriaus Sekundmačiai 50433000-9
42 Aneroidinis barometras 50433000-9
43 Žuravliovo prietaisas 50433000-9
44 Liniuotė 50433000-9
45 Metalinė ruletė 50433000-9
46 Kauno skyriaus oro paėmimo aspiratoriai ir siurbliai 50433000-9
47 Kauno skyriaus Aspiraciniai psichrometrai ir higrometrai 50433000-9
48 Kauno skyriaus Termometrai 50433000-9
49 Kauno skyriaus Elektroninės laboratorinės svarstyklės 50433000-9
50 Kauno skyriaus Svarsčiai 50433000-9
51 Kauno skyriaus Dozatoriai ir automatinės pipetės 50433000-9
52 Kauno skyriaus stikliniai matavimo indai 50433000-9
53 Kauno skyriaus manometrai 50433000-9
54 Kauno skyriaus Šaldikliai 50433000-9
55 Kauno skyriaus apšviestumo matuokliai 50433000-9
56 Kauno skyriaus elektromagnetinio lauko matuokliai 50433000-9
57 Kauno skyriaus garso, vibracijos matuokliai ir kalibratoriai 50433000-9
58 Kauno skyriaus mikroklimato parametrų matuokliai 50433000-9
59 Vilniaus skyriaus sekundmačiai 50433000-9
60 Vilniaus skyriaus Manometrai 50433000-9
61 Vilniaus skyriaus Svarsčiai 50433000-9
62 Vilniaus skyriaus Tankio matavimo priemonės 50433000-9
63 Tachometras 50433000-9
64 Šaldiklis 50433000-9
65 Svertuvas rankinis 50433000-9
66 Vilniaus Geometrinių dydžių matavimo priemonės 50433000-9
67 Vilniaus skyriaus Spektrofotometrai, chromatografai, konduktometrai, oksimetrai, pH-metrai ir analizatoriai 50433000-9
68 Vilniaus skyrių Automatinės pipetės ir dozatoriai 50433000-9
69 Vilniaus Cheminių tyrimų skyriaus Stikliniai matavimo indai 50433000-9
70 Vilniaus Cheminių tyrimų skyriaus Oro paėmimo aspiratoriai ir rotametrai 50433000-9
71 Barometras 50433000-9
72 Barometras 50433000-9
73 Voltmetras 50433000-9
74 Termometras termoelektrinis 50433000-9
75 Vandens aktyvumo matuoklis 50433000-9
76 Vilniaus skyrių Psichrometrai ir temperatūros-drėgmės matavimo priemonės 50433000-9
77 Vilniaus skyrių Termometrai ir Temperatūriniai duomenų kaupikliai 50433000-9
78 Vilniaus skyrių Svarstyklės 50433000-9
79 Vilniaus Fizikinių veiksnių tyrimų skyriaus apšviestumo matuokliai 50433000-9
80 Vilniaus Fizikinių veiksnių tyrimų skyriaus elektromagnetinio lauko matuokliai 50433000-9
81 Vilniaus Fizikinių veiksnių tyrimų skyriaus triukšmo-vibracijos matuokliai ir kalibratoriai 50433000-9
82 Vilniaus Fizikinių veiksnių tyrimų skyriaus klimato parametrų matuokliai 50433000-9
83 UV kvantinis foto radiometras su zondais: 1) LP 9021 PHOT; 2) UVA 315-400nm; 3) UVB 280-315nm; 4) UVC 200-288nm 50433000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-05-16    14:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-05-06 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-05-06 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Rianos metrologijos paslaugos" 126300867  I. Kanto al. 24-28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras" 144132111  Sodo g. 2C, Šiaulių m., 76177 Šiaulių m. sav.  Lietuva 
UAB "Elintos matavimo sistemos" 135896117  Pramonės pr. 16e-54, LT-51187, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD" 111432261  Šilutės pl. 119, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  Lietuva 
Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras" 132442337  E. Ožeškienės g. 25, Kauno m., 44254 Kauno m. sav.  Lietuva 
AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS' 120229395  Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius  Lietuva 
Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras 140216494  Tomo g. 24, Klaipėdos m., 91249 Klaipėdos m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   264,99 Lt 
 1  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   290,40 Lt 
 1  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   399,30 Lt 
 1  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   580,80 Lt 
 2  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   94,38 Lt 
 2  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   106,48 Lt 
 2  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   106,48 Lt 
 2  4   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   145,20 Lt 
 3  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   574,75 Lt 
 3  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   605,00 Lt 
 3  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   637,16 Lt 
 4  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   181,50 Lt 
 4  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   197,47 Lt 
 4  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   324,23 Lt 
 4  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   336,86 Lt 
 5  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   273,46 Lt 
 5  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   571,12 Lt 
 5  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   590,48 Lt 
 5  4   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.280,12 Lt 
 6  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.284,86 Lt 
 6  2   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   3.536,83 Lt 
 6  3   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   3.633,63 Lt 
 7  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   1.626,24 Lt 
 7  2   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   1.761,76 Lt 
 7  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.295,71 Lt 
 7  4   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   4.065,60 Lt 
 8  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   1.512,50 Lt 
 8  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.530,99 Lt 
 8  3   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   1.692,79 Lt 
 8  4   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   2.367,37 Lt 
 9  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   9.281,18 Lt 
 9  2   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   10.102,29 Lt 
 10  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   145,20 Lt 
 10  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   159,72 Lt 
 10  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   166,98 Lt 
 11  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   4.882,35 Lt 
 12  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   824,01 Lt 
 12  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   1.179,75 Lt 
 12  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.851,30 Lt 
 14  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   5.566,00 Lt 
 14  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   6.304,10 Lt 
 14  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   8.151,71 Lt 
 15  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   4.242,11 Lt 
 16  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   10.092,61 Lt 
 17  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   6.841,34 Lt 
 18  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   112,53 Lt 
 18  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   145,20 Lt 
 18  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   301,65 Lt 
 18  4   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   394,58 Lt 
 19  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   8.343,37 Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD"   141,57 Lt 
 20  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   435,60 Lt 
 20  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   435,60 Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD"   1.331,00 Lt 
 21  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   3.830,86 Lt 
 21  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   4.653,96 Lt 
 22  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.106,52 Lt 
 23  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   136,13 Lt 
 23  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   148,10 Lt 
 23  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   243,17 Lt 
 24  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   1.467,73 Lt 
 24  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.534,28 Lt 
 24  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   1.923,90 Lt 
 25  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   450,12 Lt 
 25  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   895,40 Lt 
 25  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.222,17 Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD"   6.751,80 Lt 
 26  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   9.581,24 Lt 
 27  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   217,80 Lt 
 27  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   268,62 Lt 
 28  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   60,50 Lt 
 28  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   209,81 Lt 
 28  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   322,34 Lt 
 29  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   969,21 Lt 
 30  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.194,40 Lt 
 31  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   174,97 Lt 
 31  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   217,80 Lt 
 32  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   290,40 Lt 
 32  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   319,44 Lt 
 33  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.626,37 Lt 
 34  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   10.592,22 Lt 
 35  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.634,86 Lt 
 36  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.366,64 Lt 
 37  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   13.746,81 Lt 
 38  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   72,60 Lt 
 38  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   322,34 Lt 
 39  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   13.392,28 Lt 
 40  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   16.732,17 Lt 
 41  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   209,97 Lt 
 41  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   440,44 Lt 
 41  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   584,43 Lt 
 42  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   108,90 Lt 
 42  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   473,68 Lt 
 44  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   48,40 Lt 
 44  2   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   135,52 Lt 
 44  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   170,37 Lt 
 45  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   37,51 Lt 
 45  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   71,47 Lt 
 46  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.315,40 Lt 
 47  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   650,98 Lt 
 47  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   726,00 Lt 
 48  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   533,61 Lt 
 48  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   890,34 Lt 
 48  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   899,03 Lt 
 49  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   814,33 Lt 
 49  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   897,82 Lt 
 49  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   1.552,43 Lt 
 49  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   1.604,46 Lt 
 50  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   137,94 Lt 
 50  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   326,70 Lt 
 50  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   347,39 Lt 
 50  4   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   720,56 Lt 
 51  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   750,20 Lt 
 51  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   867,96 Lt 
 51  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   1.079,32 Lt 
 52  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   3.155,68 Lt 
 52  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   3.729,22 Lt 
 52  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.920,40 Lt 
 53  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   181,50 Lt 
 53  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   197,47 Lt 
 53  3   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   324,23 Lt 
 53  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   336,86 Lt 
 54  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   907,50 Lt 
 54  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.584,56 Lt 
 55  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.030,08 Lt 
 56  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   13.392,28 Lt 
 57  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   6.926,96 Lt 
 58  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.191,25 Lt 
 59  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   229,90 Lt 
 59  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   314,60 Lt 
 59  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   548,00 Lt 
 60  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   103,46 Lt 
 60  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   136,13 Lt 
 60  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   148,10 Lt 
 60  4   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   243,17 Lt 
 60  5   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   255,92 Lt 
 61  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   588,06 Lt 
 61  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   1.466,52 Lt 
 61  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.464,17 Lt 
 62  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   5.113,08 Lt 
 63  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   302,50 Lt 
 64  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   453,75 Lt 
 64  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.615,35 Lt 
 65  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   121,00 Lt 
 65  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   217,80 Lt 
 66  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   562,65 Lt 
 66  2   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   701,32 Lt 
 66  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   1.253,44 Lt 
 67  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   20.502,06 Lt 
 68  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   22.143,00 Lt 
 68  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   25.954,50 Lt 
 68  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   26.010,16 Lt 
 68  4   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   35.415,18 Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD"   5.348,20 Lt 
 69  2   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   7.203,13 Lt 
 69  3   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   12.823,58 Lt 
 69  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   13.504,81 Lt 
 69  5   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   16.761,83 Lt 
 70  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   6.600,55 Lt 
 71  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   108,90 Lt 
 71  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   473,68 Lt 
 72  1   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   108,90 Lt 
 72  2   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   473,68 Lt 
 73  1   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   243,21 Lt 
 73  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   580,80 Lt 
 73  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   798,60 Lt 
 74  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   2.725,40 Lt 
 75  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   987,21 Lt 
 76  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.126,28 Lt 
 76  2   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   3.593,70 Lt 
 77  1   UAB "Rianos metrologijos paslaugos"   3.269,42 Lt 
 77  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   4.938,01 Lt 
 77  3   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   6.979,80 Lt 
 77  4   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   8.514,17 Lt 
 78  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   4.136,99 Lt 
 78  2   Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras"   5.970,14 Lt 
 78  3   Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras"   7.180,14 Lt 
 78  4   Akcinė bendrovė Klaipėdos metrologijos centras   9.254,08 Lt 
 79  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   3.636,10 Lt 
 80  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   28.454,36 Lt 
 81  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   13.368,08 Lt 
 82  1   AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS'   5.804,98 Lt 
 83  1   UAB "Elintos matavimo sistemos"   18.447,66 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-12, 14-42, 44-83  2014-06-16   2014-07-01  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-12, 14-42, 44-83  2014-07-01  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  13, 43  2014-07-01  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 60, 68, 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rianos metrologijos paslaugos" (126300867)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.515,88 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 8, 12, 14, 18, 45, 52, 54, 59, 64, 73
Tiekėjo pavadinimas
Akcinė bendrovė "Šiaulių metrologijos centras" (144132111)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.711,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 37, 39, 56, 80, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elintos matavimo sistemos" (135896117)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  97.526,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 21, 26, 69
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD" (111432261)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.572,57 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 4, 5, 7, 10, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 38, 42, 44, 48, 50, 51, 53, 61, 65, 66, 71, 72
Tiekėjo pavadinimas
Akcinė bendrovė "Kauno metrologijos centras" (132442337)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.436,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 9, 11, 15, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 46, 47, 49, 55, 57, 58, 62, 63, 67, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82
Tiekėjo pavadinimas
AB 'VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS' (120229395)
Sutarties sudarymo data:
2014-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  163.714,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-07-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Justina  Butenienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausiasis įrangos priežiūros specialistas
Vardas, pavardė
  Evaldas  Skrodenis
Telefonas
  +370 5 2106851
Elektroninio pašto adresas:
  evaldas.skrodenis@nvspl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Romualdas  Brusokas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)