At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

clip_image002.jpg

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188675190, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 1001, Faks.: (8 5) 239 1212, zum@zum.lt, http://www.zum.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
154109   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
ŽŪM administracinio pastato (Gedimino pr. 19, Vilnius) rekonstravimo (remonto) darbų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  45453000-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
     


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-09-09    09:10 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-07-28 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-07-28 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2014-07-28 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" 134248765  Europos pr. 106 46351 Kaunas  Lietuva 
A. Žilinskio ir ko UAB 158102142  Užtvankos g. 17 74202 Dainiai Jurbarko r.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas" 149660899  Kepyklos g. 15 62117 Alytus  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Niskama" 125991848  Jonavos g. 62A 44192 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Struktūra" 133457694  Raudondvario pl. 168 47172 Kaunas  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "VT statyba" 301053724  Naugarduko g. 91 02189 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO 184263588  Metalo g. 9B 28217 Utena  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas" 151203391  Gamyklų g. 3 68108 Marijampolė  Lietuva 
UAB "Statybų kodas" 302711748  Olimpiečių g. 1-17 09200 Vilnius  Lietuva 
UAB "Bugasta" 120017944  Naugarduko g. 97 03202 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ" 147100161  Kranto g. 36 35172 Panevėžys  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė" 181253044  Žaizdrių km. 21108 Trakų raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilungė" 134522910  Kapsų g. 96B 44144 Kaunas  Lietuva 
UAB "LitCon" 123228761  Islandijos g. 4 01401 Vilnius  Lietuva 
Active Construction Management UAB 300122690  Savanorių pr. 176 03154 Vilnius  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "EKSTRA STATYBA" 125859857  Savanorių pr. 139E 03150 Vilnius  Lietuva 
UAB "ALKOR" 300112835  Kepyklos g. 15 62117 Alytus  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Infes" 302947360  Islandijos g. 4 01401 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VIKSTATA" 161435139  Žibuoklių g. 8 57126 Kėdainiai  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA" 163281914  Gamyklos g. 4 196155 Gargždai  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės automobilių keliai" 177003120  Žemaičių Naumiesčio g. 2 99168 Šilutė  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.496.699,31  Lt
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "Niskama"; Uždaroji akcinė bendrovė "Struktūra"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.890.694,89   Lt
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "VT statyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.389.043,24   Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.959.476,13  Lt
 1   UAB "Statybų kodas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.681.831,58  Lt
 1   UAB "Bugasta"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  6.290.563,03  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ" -  Tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.  6.381.349,79  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.566.180,72  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Vilungė" -  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių / neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.  6.346.127,33  Lt
 1   UAB "LitCon"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  6.279.730,83  Lt
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSTRA STATYBA"; UAB "ALKOR"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.898.709,03   Lt
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "Infes"; Uždaroji akcinė bendrovė "VIKSTATA"  -  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių / neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.  4.699.994,96   Lt
 1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA"; Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės automobilių keliai"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  5.701.517,89   Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Active Construction Management UAB   5.373.574,63 Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Avona"   5.769.437,49 Lt 
 1  3   A. Žilinskio ir ko UAB   6.398.836,95 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2014-10-10   2014-10-10  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2014-11-19  Įvertinus tiekėjų pasiūlymus, nustatyta pasiūlymų eilė. Laimėjusiu pripažintas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Active Construction Management UAB (300122690)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.373.574,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  gricius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
   Monika
Telefonas
  +370 239 1054
Elektroninio pašto adresas:
  monika.stonkute@zum.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Teisės departamento direktorius_____   __________   _____Andrius  Burlėga_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)