At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302877556, Žygimantų 9LT-01102VilniusLietuva, Tel.: 85 2624672, Faks.: 85 2123073, a.radziunas@imcentras.lt, http://www.imcentras.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
155544   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
„PGR priemonių, reagentų ir kitų laboratorinių reikmenų pirkimas“ 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  19520000-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24931250-6
33696300-8
38950000-9
33651500-3

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 RNase A/T1 Mix. Reagentas, skirtas RNR degradacijai, į kurio sudėtį įeina komponentai: 2 mg/ml RNase A ir 5000 u/ml RNase T1. Kokybės testais patvirtintinta, kad reagentas yra be endo-;egzodeoksinukleazių ir proteazių. Fermentas tiekiamas buferyje į kurio sudėtį įeina: 50mM Tris-HCl (pH 7.4) ir 50% (v/v) glicerolio. Pakuotė – 1 mL 33696300-8
2 Restriktazė HindIII, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.5 prie 25C), 250mM KCl, 1mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer R (2X1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 5000U. 33696300-8
3 Restriktazė BamHI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.4 prie 25C), 200mM NaCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer BamHI (2X1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 4000U 33696300-8
4 Restriktazė PstI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.4 prie 25C), 200mM NaCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer O (2X1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 3000U. 33696300-8
5 Restriktazė XbaI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.4 prie 25C), 100 mM KCl, 1mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 1500 U. 33696300-8
6 Restriktazė PvuII, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.5 prie 25C), 300 mM KCl, 1mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer G (1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 2500U. 33696300-8
7 Restriktazė - NotI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 20mM Tris-HCl (pH 7.8 prie 25C), 100 mM NaCl, 1mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer O (1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 500U 33696300-8
8 Restriktazė SmaI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM Tris-HCl (pH 7.4 prie 25C), 100 mM KCl, 1mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 1200U 33696300-8
9 Restriktazė EcoRI, koncentracija - 10u/ul, tiekiama buferyje, kurio sudėtis 10mM kalio fosfato (pH 7.4 prie 25C), 300 mM NaCl, 1mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA, 0.15% Triton X-100 ir 50% (v/v) glicerolio. Pateikiama kartu su: 10X Buffer O (1 ml), 10X Buffer Tango™ (1 ml). Pakuotė - 200U. 33696300-8
10 Klonavimui skirtas rinkinys į kurio sudėtį įeina pJET1.2/Blunt Cloning Vector, 2x Reaction Buffer, T4 DNA Ligase, DNA Blunting Enzyme, pJET1.2 Forward Sequencing Primer, pJET1.2 Reverse, Sequencing Primer, Control PCR Product, Water, nuclease-free. PGR klonavimas atliekamas per 5 min, efektyvumas - >99% klonų, tinkamas fragmentams tiek su lipniais, tiek su bukais galais. Rinkinys tinkamas klonuoti PGR produktus su bukais ar 3'-dA galais, kurių dydis iki 10 kb, taip pat DNR fragmentams, sukarpytiems restriktazėmis. Klonuotą DNR galima sekvenuot;, iš T7 promotoriaus klonuoti insertai tinkami in vitro ir in vivo transkripcijai. Pakuotė – 20 reakcijų. 33696300-8
11 Luminolas. Cheminė formulė C8H7N3O2, molekulinis svoris M 177,16. Grynumas >95 33696300-8
12 4-Iodophenol (sinonimas: p-iodophenol). Cheminė formulė C6H5IO. Molekulinis svoris 220,01. Grynumas >98,5% 33696300-8
13 Gö 6983. Protein kinazes C specifinis inhibitorius. Tinkamas naudoti ląstelių kultūrose. 33696300-8
14 Y-27632 dihydrochloridas, specifinis Rho kinasės inhibitorius. Chemine formule C14H21N3O.2HCl. Molekulinis svoris 320,26 33696300-8
15 Lympholyte®-M ląstelių izoliavimo trpė, tinkanti gryninti pelių limfocitus.Sudėtis: polisukrozė 400 ir natrio diatrizoatas. Sterilus tirpalas, tankumas 1,0875+0,0010g/cm3 esant 22oC. pH 6,9 33696300-8
16 WST-8 (2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium) - reagentas ląstelių proliferacijai ir citotosiškumui tirti. Reagentas paruoštas naudojimui. Naudojimo protokolas labai paprastas: pridedama reagento prie ląstelių ir po keletos valandų matuojamas optinis tankis. Pakuotėje esančio reagento turi užtekti ne mažiau kaip 3000 testų 33696300-8
17 Nitroceliuliozinė membrana, skirta dot blotui ar imuno blotui. Porų dydid 0.45 µm. Membranų dydis 8.3 cm x 7.3 cm 33696300-8
18 dNTP Mix 10 mM . 10mM kiekvieno dNTP mišinys, 1ml; pateikiamas viename mėgintuvėlyje; daugiau nei 99% švarumas pagal HPLC; pH 7.0-7.5; be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių ir nikazių - patvirtinta, naudojant žymėtų oligonukleotidų kokybės kontrolės testą. dNTP mišinio preparatas pagamintas D klasės švariose patalpose pagal ISO9001 kokybės vadybos ir ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus. 38950000-9
19 Penicillino/Streptomycino/Glutamino X100 koncentruotas tirpalas žinduolių ląstelių kultūroms. Srerilus, netokškas. Penicilino turi būti 10000 U/l, streptamicino - 10,000μg/l 24931250-6
20 Terpė RPMI 1640 , su HEPES, natrio bikarbonatu, be glutamino. Tinkama žinduolių ląstelių kultūroms. Sterili, netoksiška. Terpės sudėtyje yra medžiaga phenol red, suteikianti terpei atspalvį, priklausomai nuo pH. Pakuotėje 10 butelių po 500 ml 24931250-6
21 Tripsino analogas TrypLE Express (1x), phenol red, tinkamas žinduolių ląstelių kultūroms 24931250-6
22 Hanks’ Balanced Salt Solution 10 kartų koncentruotas , steriliai filtruotas, tinkmas ląstelių kultūroms. 24931250-6
23 žmogaus IL-2. Išgrynintas rekombinantinis baltyms. Tinkamas naudoti žinduolių ląstelių kultūrose. Ekspresuotas E.coli. Grynumas ne mažiau 95%. Sterilus. 24931250-6
24 Žmogaus B19 parnoviruso VP1 rekombinantinis baltymas. Molekulinis svoris 26kDa, ekspresuotas E.coli bakterijose, grynintas chromatografiškai. Baltymas turi būti fosfatiniame buferyje. Kiekis fasuoteje- 1 mg 24931250-6
25 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 100-1000 µl. Pakuotė nesvarbu. Turi tikti Eppendorf ir Thermoscientific pipetmanams ir turimoms dėžutėms, praplatejusios dalies ilgis 17mm. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
26 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris iki 5000 µl. Supakuoti maišuose po 250 vienetų. Turi tikti Eppendorf pipetmanams ir turimoms dėžutėms. praplatejusios dalies ilgis 16-17mm Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
27 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 5- 200 µl. Supakuoti maišuose po 1000 vienetų. Turi tikti Eppendorf ir Thermoscientific pipetmanams ir turimoms dėžutėms, Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
28 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 0,1-10µl. Antgalu ilgis 46mm. Supakuoti maišuose po 1000 vnt. Turi tikti Eppendorf ir Thermoscientific pipetmanams ir turimoms dėžutėms, Autoklavuojami. . Pateikti pavyzdžius. 19520000-7
29 384 šulinėlių ploštelės baltos neskaidrios, plokščiadugnės, nesterilios, be dangtelių. Tinkmaos luminiscencinėms reakcijosm atlikti. Maksimalus tūris 131ul, darbinis tūris 15-110ul. Ilgis 127.76 +/- 0.15 mm; plotis: 85.48 +/- 0.15 mm. Supakuota po 40 19520000-7
30 96 šulinėlių apvaliadugnės skaidrios plokštelės su dangteliu. Dangtelis uždengtas taip, kad būtų ventiliacija. Šulinėlyje telpa 0,31 ml skysčio. Sterilios. Tinkmos žinduolių ląstelių kultūroms. Ploštelės šulinėliai sužymėti skaičiaus ir raidės kodu. Supakuota po 6. 19520000-7
31 Vienkartiniai filtriukai 0.2μm poros dydžių. Skirti steriliai filtruoti tirpalus, kurie bus tinkami naudojami ląstelių kultūrose. Filtrai turi sterilią celiuliozės acetato membraną. Filtriukai 26mm skersmens, sterilūs, supakuoti individualiai. Filtravimas galimas naudojant 10, 20 ir 50 ml standartinius švirkštus. Tokie patys kaip Sartorius FDP-625-030N arba analogiški. 19520000-7
32 Petri lėkštutės 90mm diametro. Pagamintos iš polistireno. Tinkamos mikrobiologinėm kultūroms. Supakuotos po 20. Sterilios 19520000-7
33 Petri lėkštutės 35mm diametro. Pagamintos iš polistireno. Supakuotos po 20. Sterilios 19520000-7
34 Rinkinys "RecomLine Parvovirus B19 IgG [Avidität]". Rinkinys skirtas IgG klasės antikūnams prieš įvairius parvoviruso B19 baltymus nustatyti žmogaus kraujo serume. Rinkinyje yra juostelės, kuriose įmobilizuoti B19 viruso baltymai, taip pat visi kiti reagentai reiklalingi reakcijai atlikti. Skirta 20-čiai reakcijų. Tęstinimas darbams Microgen firmos, Cat 4472 33651500-3
35 Rinkinys "recomLine Parvovirus B19 IgM". Rinkinys skirtas IgM klasės antikūnams prieš įvairius parvoviruso B19 baltymus nustatyti žmogaus kraujo serume. Rinkinyje yra juostelės, kuriose įmobilizuoti B19 viruso baltymai, taip pat visi kiti reagentai reiklalingi reakcijai atlikti. Skirta 20-čiai reakcijų. Tęstinimas darbams Microgen firmos, Cat 4473 33651500-3


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-09-24    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-09-12 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-09-12 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 8  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės 75, Vilnius  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Vakarų 34, Antežeriai, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  taikos 40-13, Kaunas  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  Graičiūno 8, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 25   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  709,00  Lt
 26   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.359,60  Lt
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  199,65  Lt
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  2.420,00  Lt
 25   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.331,00  Lt
 26   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.113,20  Lt
 19   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  206,91  Lt
 25   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  2.299,00  Lt
 25   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  1.040,60  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   289,67 Lt 
 2  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   82,76 Lt 
 2  2   UAB "Labochema LT"   219,01 Lt 
 3  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   82,76 Lt 
 3  2   UAB "Labochema LT"   473,11 Lt 
 4  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   82,76 Lt 
 5  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   87,36 Lt 
 6  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   98,86 Lt 
 7  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   270,13 Lt 
 8  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   126,44 Lt 
 9  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   420,72 Lt 
 10  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   456,35 Lt 
 11  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   169,40 Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   175,45 Lt 
 11  3   UAB "Labochema LT"   278,30 Lt 
 12  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   69,45 Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50 Lt 
 12  3   UAB "Labochema LT"   239,58 Lt 
 13  1   UAB "Labochema LT"   1.122,88 Lt 
 14  1   UAB 'Linea libera'   417,45 Lt 
 14  2   UAB "Labochema LT"   653,40 Lt 
 16  1   UAB "Labochema LT"   2.020,70 Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   786,50 Lt 
 17  2   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   992,02 Lt 
 18  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   309,22 Lt 
 19  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   211,20 Lt 
 19  2   UAB 'Linea libera'   308,55 Lt 
 20  1   UAB 'Linea libera'   1.306,80 Lt 
 21  1   UAB 'Linea libera'   209,33 Lt 
 22  1   UAB "Labochema LT"   61,71 Lt 
 23  1   UAB 'Linea libera'   381,15 Lt 
 23  2   UAB Nanodiagnostika   629,20 Lt 
 23  3   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   765,57 Lt 
 24  1   UAB 'Linea libera'   2.964,50 Lt 
 24  2   UAB Nanodiagnostika   3.751,00 Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.573,00 Lt 
 27  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   451,95 Lt 
 27  2   UAB "Mediq Lietuva"   737,80 Lt 
 27  3   UAB 'Interlux'   871,20 Lt 
 27  4   UAB 'Linea libera'   1.724,25 Lt 
 27  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.815,00 Lt 
 28  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   526,35 Lt 
 28  2   UAB 'Interlux'   1.034,55 Lt 
 28  3   UAB 'Linea libera'   1.724,25 Lt 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.722,50 Lt 
 29  1   UAB "Labochema LT"   969,21 Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.323,20 Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   381,15 Lt 
 30  2   UAB 'Interlux'   406,56 Lt 
 31  1   UAB "Interautomatika"   302,50 Lt 
 31  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   404,08 Lt 
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   514,25 Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   127,78 Lt 
 32  2   UAB "Interautomatika"   203,28 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   177,87 Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   2.812,04 Lt 
 34  2   UAB "Sentios"   11.608,74 Lt 
 35  1   UAB 'Interlux'   2.812,04 Lt 
 35  2   UAB "Sentios"   11.608,74 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-14,16-24,26-35  2014-10-03   2014-10-06  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-14, 16-24, 26-35  2014-10-03  mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  25  2014-10-03  neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  15  2014-09-24  nėra pasiūlymų
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 12, 19, 27, 28
Tiekėjo pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas (302724119)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.428,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26, 30, 32, 33
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.259,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Interautomatika" (300002253)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 302,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 34, 35
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.624,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 16, 22, 29
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.174,49 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 17, 20, 21, 23, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.065,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-10, 18
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2014-10-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.307,03 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2014-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Almantas  Šiaurys
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir viešiesiems pirkimams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  a.radziunas@imcentras.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Sutartys sudarytos vadovaujantis VPĮ 18str.9d.3 punktu (sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10000,00 Lt (be PVM),


  _____VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir viešiesiems pirkimams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)