At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124364561, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Tel.: (8 5) 247 73 65, Faks.: (8 5) 272 00 44, algimantas.varzgalys@vpc.lt, http://www.santa.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
155964   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Cheminių medžiagų, darbo priemonių iš metalo ir plastiko pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696300-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  19520000-7
44316400-2
44423000-1

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 (3-Aminopropil)trietoksisilanas 33696300-8
2 1,2-Dichloretanas 33696300-8
3 Amilazė iš kiaulės kasos 33696300-8
4 Acto rūgštis 33696300-8
5 Adenozino 5-trifosfato (ATP) dinatrio druska 33696300-8
6 Alciano mėlis 8GX (8GS), C.I. Nr. 74240 33696300-8
7 Amoniako tirpalas 33696300-8
8 Aukso (III) chlorido tirpalas 33696300-8
9 Chloralhidratas 33696300-8
10 dodeka-Volframo rūgštis 33696300-8
11 Druskos rūgštis 33696300-8
12 Eozinas gelsvas, C.I. Nr. 45380 33696300-8
13 Epoksi darbinės terpės rinkinys 33696300-8
14 Fuksinas rūgštinis, C.I. Nr. 42685 33696300-8
15 Glicerolis 33696300-8
16 Glutaraldehidas 33696300-8
17 Heksametilentetraminas (Metenaminas) 33696300-8
18 Kalio aliuminio sulfato dodekahidratas 33696300-8
19 Kalio permanganatas 33696300-8
20 N,N-Dimetilformamidas 33696300-8
21 N,N-Dimetil-p-fenilendiamino dihidrochloridas 33696300-8
22 Oksalo rūgšties dihidratas 33696300-8
23 Perjodo rūgštis 33696300-8
24 Piridinas 33696300-8
25 Polietilenglikolis 200 33696300-8
26 Propileno oksidas (1,2-Epoksipropanas 33696300-8
27 Skruzdžių rūgštis 33696300-8
28 Histologinių mėginių žymėjimo dažai juodi 33696300-8
29 Histologinių mėginių žymėjimo dažai mėlyni 33696300-8
30 Histologinių mėginių žymėjimo dažai žali 33696300-8
31 Papanikolau tirpalas 1b ( HE ) 33696300-8
32 Papanicolaou tirpalas 3 b (polichrominis tirpalas EA 50) 33696300-8
33 Dažų rinkinys greitam kraujo tepinėlių dažymui 33696300-8
34 Šaldytų audinių mėginių įtvirtinimo terpė 33696300-8
35 Imersinis aliejus 33696300-8
36 Parafinas 33696300-8
37 Dengiamoji medžiaga histologijai 33696300-8
38 Dengiamoji medžiaga citologijai 33696300-8
39 Dekacinuojamtis tirpalas 33696300-8
40 Natrio barbitalis 33696300-8
41 DNR nukenksmintojas 33696300-8
42 Mikrotominiai peiliukai universalūs 44316400-2
43 Mikrotominiai peiliukai kietiems audiniams 44316400-2
44 Mikrotominiai peiliukai ploniems pjūviams 44316400-2
45 Skrodimo peilio rankena SWANN-MORTON PM 40 44316400-2
46 Chirurginiai ašmenys 44316400-2
47 Chirurginiai ašmenys 44316400-2
48 Chirurginiai ašmenys 44316400-2
49 Metalinis dangtelis histologinei liejimo kasetei 44316400-2
50 Histologinė liejimo kasetė be dangtelio 19520000-7
51 Krio mėgintuvėlis biologinių mėginių šaldymui 19520000-7
52 Dėžutė užšaldytų biologinių mėginių archyvavimui 19520000-7
53 Baltos spalvos 8 x 0,2 ml PGR mėgintuvėlių juostelė 19520000-7
54 Dangtelių PGR mėgintuvėliams juostelė 19520000-7
55 Mėgintuvėlis 1,5 ml 19520000-7
56 Mėgintuvėlis 2 ml 19520000-7
57 Mėgintuvėlis 0,5 ml 19520000-7
58 Pastero pipetė 3 ml 19520000-7
59 Lanksti termoplastinė plėvelė 19520000-7
60 Plastikinis pincetas 19520000-7
61 Maišeliai 300 x 400 mm 19520000-7
62 Maišeliai 200 x 300 mm 19520000-7
63 Maišeliai 150 x 220 mm 19520000-7
64 Maišeliai 80 x 120 mm 19520000-7
65 Pjovimo lenta, didelė 44423000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-10-10    14:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-09-25 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-09-25 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, LT-50231, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų g. 24a-202, LT-09309 Vilniaus m.,  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 
UAB EUROCHEMICALS 302424417  Minsko pl.55 A (Kuprijoniškių km.), Vilnius LT-13279  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., 52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  V.A. Graičiūno g. 8, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, 08412 Vilnius  Lietuva 
 INBIO OŪ, įm. kodas 10565826   Talinas 12618, Estija, Akadeemia tee 15  Estija 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 55   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  624,00  Kita (Lt)
 58   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.859,00  Kita (Lt)
 31   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.600,00  Kita (Lt)
 32   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  10.400,00  Kita (Lt)
 33   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  7.200,00  Kita (Lt)
 31   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  8.280,00  Kita (Lt)
 58   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  550,00  Kita (Lt)
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  68.800,00  Kita (Lt)
 41   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.132,52  Kita (Lt)
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  99.500,00  Kita (Lt)
 6   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  775,00  Kita (Lt)
 12   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  984,00  Kita (Lt)
 14   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  167,25  Kita (Lt)
 17   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  240,00  Kita (Lt)
 36   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  93.700,00  Kita (Lt)
 5   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  686,25  Kita (Lt)
 10   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  220,12  Kita (Lt)
 13   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  668,11  Kita (Lt)
 14   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  89,75  Kita (Lt)
 16   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  205,20  Kita (Lt)
 31   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  6.616,00  Kita (Lt)
 33   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.740,50  Kita (Lt)
 35   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  580,00  Kita (Lt)
 39   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  130.515,00  Kita (Lt)
 51   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  10.000,00  Kita (Lt)
 52   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5.836,00  Kita (Lt)
 58   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.300,00  Kita (Lt)
 60   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  44,90  Kita (Lt)
 65   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  4.543,20  Kita (Lt)
 32   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  perkančiajai organizacijai prašant, neištaisė aritmetinių klaidų  1.335,00  Kita (Lt)
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  212,50  Kita (Lt)
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  90,00  Kita (Lt)
 21   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  190,00  Kita (Lt)
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  12.000,00  Kita (Lt)
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  3.600,00  Kita (Lt)
 35   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  78,00  Kita (Lt)
 36   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  90.000,00  Kita (Lt)
 57   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  300,00  Kita (Lt)
 60   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5,00  Kita (Lt)
 63   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.850,00  Kita (Lt)
 65   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  912,00  Kita (Lt)
 5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  370,00  Kita (Lt)
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  196,00  Kita (Lt)
 52   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.300,00  Kita (Lt)
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  3.200,00  Kita (Lt)
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.060,00  Kita (Lt)
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  8.977,28  Kita (Lt)
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  160.555,00  Kita (Lt)
 50   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  82.180,00  Kita (Lt)
 60   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  58,40  Kita (Lt)
 17   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  35,00  Kita (Lt)
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  1.194,00  Kita (Lt)
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  91,00  Kita (Lt)
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  2.600,00  Kita (Lt)
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  288,00  Kita (Lt)
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  3.184,00  Kita (Lt)
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  259,20  Kita (Lt)
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  387,00  Kita (Lt)
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  1.032,00  Kita (Lt)
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  529,50  Kita (Lt)
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  335,00  Kita (Lt)
 26   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  318,00  Kita (Lt)
 27   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  560,00  Kita (Lt)
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  158,00  Kita (Lt)
 59   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  nepateikė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo  740,00  Kita (Lt)
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  4.200,00  Kita (Lt)
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  325,00  Kita (Lt)
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  5.200,00  Kita (Lt)
 26   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  720,00  Kita (Lt)
 59   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  1.250,00  Kita (Lt)
 60   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  490,00  Kita (Lt)

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.400,00 Kita (Lt)
 4  2   UAB EUROCHEMICALS   2.977,00 Kita (Lt)
 4  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   8.864,00 Kita (Lt)
 4  4   UAB 'Interlux'   11.200,00 Kita (Lt)
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   400,00 Kita (Lt)
 6  2   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   725,50 Kita (Lt)
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.250,00 Kita (Lt)
 7  1   UAB EUROCHEMICALS   81,72 Kita (Lt)
 7  2   UAB 'Interlux'   504,00 Kita (Lt)
 7  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   530,28 Kita (Lt)
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   531,00 Kita (Lt)
 10  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   92,75 Kita (Lt)
 10  2   UAB 'Interlux'   107,50 Kita (Lt)
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   140,00 Kita (Lt)
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   335,00 Kita (Lt)
 11  1   UAB EUROCHEMICALS   129,24 Kita (Lt)
 11  2   UAB 'Interlux'   660,00 Kita (Lt)
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   780,00 Kita (Lt)
 12  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   498,00 Kita (Lt)
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.020,00 Kita (Lt)
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.860,00 Kita (Lt)
 14  1   UAB 'Interlux'   172,50 Kita (Lt)
 15  1   UAB EUROCHEMICALS   62,43 Kita (Lt)
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   495,00 Kita (Lt)
 15  3   UAB 'Interlux'   657,00 Kita (Lt)
 15  4   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   780,30 Kita (Lt)
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   60,00 Kita (Lt)
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   467,40 Kita (Lt)
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   200,00 Kita (Lt)
 18  1   UAB EUROCHEMICALS   798,60 Kita (Lt)
 18  2   UAB 'Interlux'   1.080,00 Kita (Lt)
 18  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.324,56 Kita (Lt)
 18  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.740,00 Kita (Lt)
 19  1   UAB EUROCHEMICALS   25,00 Kita (Lt)
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   125,00 Kita (Lt)
 19  3   UAB 'Interlux'   125,00 Kita (Lt)
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   188,00 Kita (Lt)
 20  1   UAB EUROCHEMICALS   100,44 Kita (Lt)
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   278,00 Kita (Lt)
 21  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   151,25 Kita (Lt)
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   206,00 Kita (Lt)
 21  3   UAB 'Interlux'   206,25 Kita (Lt)
 22  1   UAB EUROCHEMICALS   28,68 Kita (Lt)
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   160,00 Kita (Lt)
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   175,00 Kita (Lt)
 22  4   UAB 'Interlux'   196,00 Kita (Lt)
 22  5   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   262,15 Kita (Lt)
 23  1   UAB EUROCHEMICALS   177,00 Kita (Lt)
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   400,00 Kita (Lt)
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   680,00 Kita (Lt)
 24  1   UAB EUROCHEMICALS   195,00 Kita (Lt)
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   630,00 Kita (Lt)
 24  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.050,00 Kita (Lt)
 24  4   UAB 'Interlux'   1.200,00 Kita (Lt)
 25  1   UAB 'Interlux'   465,00 Kita (Lt)
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   550,00 Kita (Lt)
 25  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   606,20 Kita (Lt)
 27  1   UAB "Mediq Lietuva"   542,40 Kita (Lt)
 27  2   UAB EUROCHEMICALS   555,60 Kita (Lt)
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   920,00 Kita (Lt)
 27  4   UAB 'Interlux'   1.008,00 Kita (Lt)
 28  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   1.805,12 Kita (Lt)
 28  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.873,56 Kita (Lt)
 28  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   5.832,00 Kita (Lt)
 29  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   1.805,12 Kita (Lt)
 29  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.880,68 Kita (Lt)
 29  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   5.832,00 Kita (Lt)
 30  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   1.805,12 Kita (Lt)
 30  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.854,58 Kita (Lt)
 30  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   5.832,00 Kita (Lt)
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15.800,00 Kita (Lt)
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.500,00 Kita (Lt)
 34  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   150,00 Kita (Lt)
 34  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.250,00 Kita (Lt)
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   146,00 Kita (Lt)
 35  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.113,00 Kita (Lt)
 36  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   73.335,00 Kita (Lt)
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   124.000,00 Kita (Lt)
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   125.000,00 Kita (Lt)
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   49.612,50 Kita (Lt)
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   65.850,00 Kita (Lt)
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   688,00 Kita (Lt)
 42  1   UAB "Mediq Lietuva"   219.200,00 Kita (Lt)
 42  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   348.800,00 Kita (Lt)
 43  1   UAB "Mediq Lietuva"   15.250,00 Kita (Lt)
 43  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   22.700,00 Kita (Lt)
 44  1   UAB "Mediq Lietuva"   8.750,00 Kita (Lt)
 45  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   90,00 Kita (Lt)
 45  2   UAB "Optinė riba"   1.650,00 Kita (Lt)
 46  1   UAB "Optinė riba"   80,00 Kita (Lt)
 46  2   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   310,00 Kita (Lt)
 46  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   950,00 Kita (Lt)
 47  1   UAB "Optinė riba"   160,00 Kita (Lt)
 47  2   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   620,00 Kita (Lt)
 47  3   UAB "Mediq Lietuva"   780,00 Kita (Lt)
 47  4   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   2.560,00 Kita (Lt)
 48  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   980,00 Kita (Lt)
 49  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   280,00 Kita (Lt)
 49  2   UAB 'Interlux'   1.260,00 Kita (Lt)
 49  3   UAB "Sentios"   1.796,36 Kita (Lt)
 49  4   UAB "Optinė riba"   2.344,00 Kita (Lt)
 49  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.880,00 Kita (Lt)
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14.800,00 Kita (Lt)
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   17.540,00 Kita (Lt)
 51  3   UAB "Mediq Lietuva"   18.000,00 Kita (Lt)
 51  4   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   19.200,00 Kita (Lt)
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.936,00 Kita (Lt)
 52  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   5.458,00 Kita (Lt)
 52  3   UAB "Mediq Lietuva"   5.800,00 Kita (Lt)
 52  4   UAB 'Interlux'   9.000,00 Kita (Lt)
 53  1   UAB 'Interlux'   3.800,00 Kita (Lt)
 54  1   UAB 'Interlux'   600,00 Kita (Lt)
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.260,00 Kita (Lt)
 54  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   2.080,00 Kita (Lt)
 55  1   UAB "Optinė riba"   200,00 Kita (Lt)
 55  2   UAB "Mediq Lietuva"   300,00 Kita (Lt)
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   342,00 Kita (Lt)
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   450,00 Kita (Lt)
 55  5   UAB 'Interlux'   1.000,00 Kita (Lt)
 55  6   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   2.100,00 Kita (Lt)
 56  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   300,00 Kita (Lt)
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   310,00 Kita (Lt)
 56  3   UAB "Optinė riba"   420,00 Kita (Lt)
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   900,00 Kita (Lt)
 56  5   UAB "Mediq Lietuva"   900,00 Kita (Lt)
 56  6   UAB 'Interlux'   2.000,00 Kita (Lt)
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   450,00 Kita (Lt)
 57  2   UAB "Mediq Lietuva"   600,00 Kita (Lt)
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.380,00 Kita (Lt)
 57  4   UAB 'Interlux'   2.000,00 Kita (Lt)
 58  1   UAB 'Interlux'   500,00 Kita (Lt)
 58  2   UAB "Optinė riba"   580,00 Kita (Lt)
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   656,00 Kita (Lt)
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   910,00 Kita (Lt)
 58  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.060,00 Kita (Lt)
 58  6   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   2.300,00 Kita (Lt)
 61  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   960,00 Kita (Lt)
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.560,00 Kita (Lt)
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.656,00 Kita (Lt)
 62  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   510,00 Kita (Lt)
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   870,00 Kita (Lt)
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   900,00 Kita (Lt)
 63  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   500,00 Kita (Lt)
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   775,00 Kita (Lt)
 64  1   užsienio įmonė (INBIO OŪ, įm. kodas 10565826)   200,00 Kita (Lt)
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   430,00 Kita (Lt)
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   600,00 Kita (Lt)

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
4, 6, 7, 10 - 12, 14 - 25, 27 - 31, 33 -36, 39, 41- 49, 51 - 58, 61 - 64  2014-12-23   2014-12-23  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  4, 6, 7, 10-12, 14-25, 27-31, 33-36, 39, 41-49, 51-58, 61-64  2014-12-23  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 42, 43, 44
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 73.915,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB EUROCHEMICALS (302424417)
Sutarties sudarymo data:
2015-02-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 567,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-02-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 15.090,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 31, 33, 41, 51
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.799,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-11 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 25, 53, 54, 58
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.917,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6, 16, 35, 57
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.254,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 52
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.197,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 55
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 100,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 28, 29, 30, 34, 36, 46, 47, 49, 56, 61, 62, 63, 64
Tiekėjo pavadinimas
INBIO OŪ, įm. kodas 10565826
Sutarties sudarymo data:
2015-02-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 24.084,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-02-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 21, 45, 48
Tiekėjo pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas (302724119)
Sutarties sudarymo data:
2015-02-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 462,02 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-02-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algimantas  Varžgalys
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas
Vardas, pavardė
  Algimantas  Varžgalys
Telefonas
  +370 5 2477365
Elektroninio pašto adresas:
  algimantas.varzgalys@vpc.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 46 ir 47 pirkimo dalių laimėtojui, atsisakius sudaryti sutartis, sutartys sudarytos su antros vietos laimėtoju


  _____Direktorė valdymui_____   __________   _____Elena  Jurevičienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)