At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191340469, Liepojos g. 45, Klaipėda, Tel.: (8 46) 49 10 02, Faks.: +370 46385338, dcemertiniene@jurlig.lt, http://www.jurlig.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
155277   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorijos reagentai, diagnostinės medžiagos ir eksploatacinės darbo priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33793000-5
38437000-7
33124131-2
33159000-9
33124000-5
33196000-0
33600000-6
33192500-7

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos krešėjimo sistemos ir kitiems biocheminiams tyrimams (ST 4 BIO, Trombotimer, Coagulator, STA COMPACT) 33696000-5
2 Reagentai priemonės ir eksploatacinės medžiagos agregometrui, analizatoriui HEMOCHRON 401, Hemochron Signature Plus 33696000-5
3 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos analizatoriui NycoCard Reader II 33696000-5
4 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos vaistų koncentracijos analizatoriui TDxFLx 33696000-5
5 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos hematologiniams analizatoriams Cell-Dyn 1800. 33696000-5
6 Reagenta, priemonės ir eksploatacinės medžiagos analizatoriui RX Daytona. 33696000-5
7 Reagentai ir pagalbinės priemonės analizatoriams RAPIDLAB 1200 ir RAPIDPOINT 500 33696000-5
8 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos imunofermentiniam analizatoriui IMMULITE 2000 33696000-5
9 Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos i analizatoriui ILYTE K+, Na+, Cl- . 33696000-5
10 Žarnyno infekcijų antigenų nustatymas imunochromatografiniu metodu 33696000-5
11 Terpės analizatoriams BACTEC- 950, BACTEK FX-40 33696000-5
12 Mitybinės terpės. 33696000-5
13 Terpės ir reagentai S.aureus nustatymui 33696000-5
14 Terpės kultūrų diferencijavimui, kultivavimui. 33696000-5
15 Latex reagentai 33696000-5
16 Enterokokinis agaras (selektyvinė terpė enterokokams) 33696000-5
17 Crystal sistemos mikroorganizmų identifikavimui: Rinkiniai su inokuliavimo skysčio mėgintuvėliais 33159000-9
18 Diferencinės diagnostikos diskai 33696000-5
19 Antiserumai 33696000-5
20 Priemonės ir terpės anaerobų auginimui 33696000-5
21 Antibiotikų diskai Becton Dickinson (BD) dispenseriui 33600000-6
22 Priešgrybiniai diskai 33600000-6
23 Juostelės MIK nustatymui 33124131-2
24 Imidazolis 33696000-5
25 Transportinė terpė, skirta aerobams ir anaerobams . 33696000-5
26 Cheminės medžiagos I 33696000-5
27 Cheminės medžiagos II 33696000-5
28 Manitas 33696000-5
29 Etaloninės kultūros 33696000-5
30 Avino kraujas 33600000-6
31 Mėgintuvėliai mikrobankui (su karoliukais ir mitybiniu sultiniu) 33192500-7
32 Grybų identifikavimo sistemos 33159000-9
33 Priemonės ir terpės kampilobakterijų auginimui 33159000-9
34 Mitybinės terpės, išpilstyos į lėkšteles 33159000-9
35 Chromogeninės terpės lėkštelėse 33696000-5
36 Mitybinės terpės, paruoštos naudojimui 33696000-5
37 Mycoplasma pneumoniae 33696000-5
38 Chromagaras, išpilstytas į lėkšteles 33696000-5
39 Reagentai gliukozės analizatoriui HemoCue Glucose 201 33696000-5
40 Reagentai šlapimo analizatoriui CLINITEK-100 33696000-5
41 Reagentai šlapimo analizatoriui URISCAN PRO, URISCAN SUPER 33696000-5
42 Reagentai mikrobiologiniam analizatoriui VITEK 2 33696000-5
43 Priemonės autoklavui ZIRBUS 33159000-9
44 Reagentai hematologiniam analizatoriui Micros 60 33696000-5
45 Tamponėliai vatinukai 33196000-0
46 Testai paslėptam kraujavimui nustatyti 33696000-5
47 Dažai 33159000-9
48 Mini Collect 0,5 ml su EDTA, plastmasiniai mėgintuvėliai su kapiliarais kapiliarinio kraujo paėmimui 33192500-7
49 Reagentai narkotinių medžiagų aptikimui šlapime 33696000-5
50 Pipetės- dozatoriai (kartu su stoveliu) 38437000-7
51 Samsono dažai 33696000-5
52 McFarlando standartai 33696000-5
53 Reagentai sifilio diagnostikai 33696000-5
54 Diagnostikos testai 33124000-5
55 Reagentai (rankiniu būdu): nustatyti kraujo grupę ir Rh 33696000-5
56 Gaminiai iš plastiko 33196000-0
57 Polivalentiniai serumai 33159000-9
58 Gaminiai iš stiklo 33793000-5
59 Ietys kapiliarinio kraujo paėmimui 33793000-5
60 Kontrolinės medžiagos analizatoriui SEDI-40 33696000-5
61 Termopopierius 33196000-0
62 Reagentai Pathfast analizatoriui 33696000-5
63 Benzidinas(C12H12N2) 33696000-5
64 Reagentai ENG analizatoriui ROLLER -20 33159000-9
65 Reagentai analizatoriui Cobas H232 33696000-5
66 Filtro popierius 33196000-0
67 Prokalcitoninas 33696000-5
68 Reagentai gliukozės analizatoriui BIOSEN C line Sport 33696000-5
69 Reagentai analizatoriui Cobas Integra. 33696000-5
70 Reagentai analizatoriui Cobas c 111 33696000-5
71 Reagentai hematologiniam analizatoriui Sysmex XT-4000 33696000-5
72 Reagentai hematologiniam analizatoriui Sysmex KX-21 33696000-5
73 Reagentai analizatoriui ROTEM GAMMA 33696000-5
74 Reagentai analizatoriui VERIFYNOW SYSTEM INT'L 33696000-5
75 Serumo laisvųjų lengvųjų grandinių (FLC) imunožymenys 33159000-9
76 Reagentai analizatoriui MINICAP 33696000-5
77 Reagentai ir kitos priemonės Multiplate analizatoriui 33696000-5
78 Reagentai imunohematologiniams tyrimams, atliekamiems analizatoriumi AutoVue Innova bei Ortho Workstation 33696000-5
79 Išorinės laboratorinių tyrimų kontrolės medžiaga (ciklais). 33159000-9
80 Reagentai ir pagalbinės priemonės integruotai analizinei sistemai Architect ci4100 33696000-5
81 Reagentai ir priedai šlapimo mikroskopijos tyrimams, atliekamiems pilnai automatiniu būdu, analizatoriumi 33696000-5
82 Reagentai automatiniam imunofermentiniam analizatoriui 33696000-5
83 Reagentai ir priedai hematologiniams tyrimams, atliekamiems pilnai automatine dviejų analizatorių moduline sistema arba dviem analizatoriais 33696000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-10-16    11:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-09-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-09-03 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2014-09-03 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, 50128 Kaunas  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J.Jasinskio g. 16C, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g.10, Vilnius(Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.)  Lietuva 
UAB "ITERUS" 302553091  Savanorių g. 178 A, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Lvovo g. 25, Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., 52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  Minties g. 18-45, Vilnius (M. K. Čiurlionio g. 4-4, Vilnius)  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  Kalvarijų Sodų 1-oji g. 2, Vilnius (P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius)  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Prosangvis" 300089105  V. Putvinskio g. 38-10, Kauno m., 44211 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 
 HPLC Solutions, Latvija   Latvija 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 4   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  5.726,79  EUR
 6   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  29.283,72  EUR
 8   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko reikalavimų.  120.232,96  EUR
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  1.218,00  EUR
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  1.008,00  EUR
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  815,20  EUR
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  1.890,00  EUR
 28   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  45,00  EUR
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  12.600,00  EUR
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  672,00  EUR
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  4.200,00  EUR
 45   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  1.320,00  EUR
 50   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  11.896,50  EUR
 56   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  21.582,23  EUR
 58   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  9.726,65  EUR
 59   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  1.008,00  EUR
 80   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  665.030,01  EUR
 61   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  352,80  EUR
 26   užsienio įmonė (HPLC Solutions, Latvija)  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  1.905,67  EUR
 28   užsienio įmonė (HPLC Solutions, Latvija)  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  108,07  EUR
 50   užsienio įmonė (HPLC Solutions, Latvija)  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  32.216,63  EUR
 81   UAB "Prosangvis"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  46.910,00  EUR
 40   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino kvalifikacijos duomenų.  4.010,75  EUR
 46   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino kvalifikacijos duomenų.  378,00  EUR
 50   UAB "ITERUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  17.618,00  EUR
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  2.674,10  EUR
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  1.397,07  EUR
 29   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų.  7.728,00  EUR
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  2.247,00  EUR
 22   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  243,60  EUR
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  1.422,20  EUR
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino netikslių kvalifikacijos duomenų.  1.942,50  EUR
 40   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  3.589,34  EUR (Lt)
 82   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  87.155,59  EUR (Lt)
 9   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  63.196,79  EUR (Lt)
 50   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  15.824,33  EUR (Lt)
 56   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  15.265,30  EUR (Lt)
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  1.042,65  EUR (Lt)
 26   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  6.373,48  EUR (Lt)
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  14.952,56  EUR (Lt)
 31   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  1.764,00  EUR (Lt)
 20   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  6.678,00  EUR (Lt)
 8   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  120.232,96  EUR (Lt)
 83   UAB "Roche Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  149.115,75  EUR (Lt)
 50   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  21.559,78  EUR (Lt)
 27   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.  16.645,08  EUR (Lt)
 50   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų.  24.202,47  EUR (Lt)

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   548.057,42 Kita (Lt)
 2  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   48.337,65 Kita (Lt)
 3  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.726,79 Kita (Lt)
 5  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   44.511,10 Kita (Lt)
 7  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   169.359,09 Kita (Lt)
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   803,25 Kita (Lt)
 11  1   UAB 'Interlux'   64.260,00 Kita (Lt)
 12  1   UAB 'Linea libera'   14.517,30 Kita (Lt)
 13  1   UAB 'Linea libera'   7.705,40 Kita (Lt)
 15  1   UAB 'Linea libera'   4.197,90 Kita (Lt)
 15  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   10.248,00 Kita (Lt)
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   920,89 Kita (Lt)
 16  2   UAB 'Interlux'   1.209,60 Kita (Lt)
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.722,00 Kita (Lt)
 17  1   UAB 'Interlux'   22.470,00 Kita (Lt)
 18  1   UAB 'Interlux'   4.040,40 Kita (Lt)
 21  1   UAB 'Interlux'   6.351,87 Kita (Lt)
 22  1   UAB 'Interlux'   181,44 Kita (Lt)
 23  1   UAB 'Linea libera'   1.428,00 Kita (Lt)
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.175,26 Kita (Lt)
 26  1   UAB "Labochema LT"   4.579,14 Kita (Lt)
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   110,25 Kita (Lt)
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   151,255 Kita (Lt)
 28  3   UAB "Labochema LT"   217,25 Kita (Lt)
 29  1   UAB 'Linea libera'   3.603,60 Kita (Lt)
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   9.643,20 Kita (Lt)
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   863,10 Kita (Lt)
 32  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.155,00 Kita (Lt)
 32  2   UAB 'Interlux'   1.659,00 Kita (Lt)
 33  1   UAB 'Linea libera'   3.089,10 Kita (Lt)
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.875,68 Kita (Lt)
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.730,00 Kita (Lt)
 34  3   UAB 'Linea libera'   10.920,00 Kita (Lt)
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.153,57 Kita (Lt)
 35  2   UAB 'Linea libera'   3.141,60 Kita (Lt)
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.282,00 Kita (Lt)
 38  1   UAB 'Interlux'   403,20 Kita (Lt)
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   535,20 Kita (Lt)
 39  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.761,85 Kita (Lt)
 41  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   25.485,01 Kita (Lt)
 42  1   UAB "DIAMEDICA"   37.700,00 Kita (Lt)
 43  1   UAB 'Interlux'   5.420,80 Kita (Lt)
 44  1   UAB 'Limeta'   8.447,55 Kita (Lt)
 45  1   UAB "Optinė riba"   1.285,20 Kita (Lt)
 45  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.348,20 Kita (Lt)
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.043,85 Kita (Lt)
 45  4   UAB 'Interlux'   4.284,00 Kita (Lt)
 46  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   92,40 Kita (Lt)
 46  2   UAB 'Interlux'   94,50 Kita (Lt)
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   100,79 Kita (Lt)
 46  4   UAB "DIAMEDICA"   577,50 Kita (Lt)
 48  1   UAB "DIAMEDICA"   577,50 Kita (Lt)
 49  1   UAB 'Interlux'   14.280,00 Kita (Lt)
 49  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.086,40 Kita (Lt)
 50  1   UAB "Mediq Lietuva"   15.824,33 Kita (Lt)
 51  1   UAB 'Interlux'   2.646,00 Kita (Lt)
 52  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   283,50 Kita (Lt)
 53  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.950,50 Kita (Lt)
 54  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.344,46 Kita (Lt)
 55  1   UAB "DIAMEDICA"   7.066,00 Kita (Lt)
 55  2   UAB 'Interlux'   10.416,00 Kita (Lt)
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   344,42 Kita (Lt)
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   357,00 Kita (Lt)
 57  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   546,00 Kita (Lt)
 58  1   UAB "Labochema LT"   18.685,69 Kita (Lt)
 59  1   UAB "Optinė riba"   554,40 Kita (Lt)
 59  2   UAB 'Interlux'   756,00 Kita (Lt)
 59  3   UAB "Mediq Lietuva"   982,80 Kita (Lt)
 62  1   UAB 'Interlux'   174.913,20 Kita (Lt)
 63  1   UAB "Labochema LT"   543,13 Kita (Lt)
 64  1   UAB 'Interlux'   19.165,50 Kita (Lt)
 65  1   UAB "Roche Lietuva"   7.299,18 Kita (Lt)
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   30,25 Kita (Lt)
 67  1   UAB 'Interlux'   220,00 Kita (Lt)
 68  1   UAB "DIAMEDICA"   39.262,30 Kita (Lt)
 69  1   UAB "Roche Lietuva"   138.339,26 Kita (Lt)
 70  1   UAB "Roche Lietuva"   54.304,06 Kita (Lt)
 71  1   UAB "Roche Lietuva"   87.971,58 Kita (Lt)
 72  1   UAB "Roche Lietuva"   19.605,12 Kita (Lt)
 73  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   26.593,74 Kita (Lt)
 74  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   79.903,50 Kita (Lt)
 75  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   30.345,00 Kita (Lt)
 76  1   UAB 'Linea libera'   26.493,60 Kita (Lt)
 77  1   UAB 'Interlux'   13.644,60 Kita (Lt)
 78  1   UAB 'VITROLAB'   109.222,35 Kita (Lt)
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   24.091,56 Kita (Lt)
 80  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   629.780,78 Kita (Lt)
 81  1   UAB 'Interlux'   39.447,20 Kita (Lt)
 82  1   UAB 'Interlux'   105.309,50 Kita (Lt)

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
80  2014-10-31   2014-10-31  
1,2,3,5,7,11,12,13,17,21,23,25,29,30,33,36,41,42,44,46,48,49,51,52,53,54,63,65,67,71,72,73,74,75,76,78,79  2014-12-10   2014-12-10  
10  2014-12-17   2014-12-18  
15,16,18,22,28,31,34,35,38,39,43,45,55,57,59,62,66,68,69,70,77  2014-12-23   2014-12-23  
26,32,58,64,81,82  2014-12-30   2014-12-30  
50  2015-01-08   2015-01-08  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  80  2014-10-31  Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 25, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79  2014-12-10  Pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  15, 16, 18, 22, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 45, 55, 57, 59, 62, 66, 68, 69, 70, 77  2014-12-23  Pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  10  2014-12-17  Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  26, 32, 58, 64, 81, 82  2014-12-30  Pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  4, 6, 8, 9, 19, 20, 27, 40, 47, 56, 61, 83  2014-12-30  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  14, 24, 37, 60  2014-10-16  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 80
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 547.191,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 13, 33, 76
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 45.011,64 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-24 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 78
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 94.898,94 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-11 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.339,74 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 17, 21, 51, 67
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 83.365,27 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 5, 41, 52, 53, 54, 73, 74, 75, 79
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 729.521,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 147.149,26 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 33.257,79 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.589,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23, 29
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.371,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.399,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 49, 64
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 29.059,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 68
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 34.113,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 58
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2015-01-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.235,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 63
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2014-12-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 471,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-12-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Liutkus
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė viešiesiems pirkimams
Vardas, pavardė
  Čemertinienė  Dovilė
Telefonas
  +370 46 491014
Elektroninio pašto adresas:
  dcemertiniene@jurlig.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Ataskaitos XI dalyje sutarčių vertės yra eurais


  _____Direktoriaus pavaduotojas medicinai_____   __________   _____Algirdas  Liutkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)