At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190781293, J. Kairiūkščio g. 10, 08409 Vilnius, Tel.: +370 52780470, Faks.: +370 52780471, gpridotkas@vet.lt, http://www.nmvrvi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
152458   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Bakteriologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, reagentų, vienkartinių priemonių ir diagnostiniių rinkinių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696300-8
33631600-8
33124130-5
24327000-2
19520000-7
18424300-0
18143000-3
33711500-2
33793000-5
33911000-9
33912100-7
37823000-3
42912310-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Mitybinės terpės 33696500-0
2 Mitybinės terpės koagulazę gaminančių stafilokokų nustatymui 33696500-0
3 Gausinimo sultinys salmoneloms aptikti 33696500-0
4 Mitybinės terpės salmonelių aptikimui 33696500-0
5 Terpės salmonelių patvirtinimui 33696500-0
6 Mitybinės terpės mikroorganizmų identifikavimui 33696500-0
7 Gausinimo sultiniai Listeria monocytogenes aptikimui 33696500-0
8 Mitybinės terpės Listeria monocytogenes aptikimui 33696500-0
9 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
10 Mitybinės terpės Bacillus cereus nustatyti 33696500-0
11 Mitybinių terpių komponentai 33696500-0
12 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
13 Terpės ir sultiniai mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
14 Mitybinės terpės ir sultiniai Escherichia coli nustatyti 33696500-0
15 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
16 Mitybinių terpių komponentai 33696500-0
17 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
18 Mitybinės terpės kampilobakterijoms nustatyti 33696500-0
19 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
20 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
21 Mitybinės terpės mikroorganizmams nustatyti 33696500-0
22 Kontaktinės plokštelės 33696500-0
23 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos vienkartinės priemonės 19520000-7
24 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos vienkartinės priemonės 19520000-7
25 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos vienkartinės priemonės 19520000-7
26 Pergamentinis popierius 37823000-3
27 Apsauginės priemonės 18424300-0
28 Stikliniai indai 33793000-5
29 Membraniniai filtrai 42912310-8
30 Paruoštos mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
31 Paruoštos mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
32 Paruoštos mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
33 Paruoštos mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
34 Cheminiai reagentai 33696300-8
35 Filtrai 42912310-8
36 Cheminiai reagentai 33696300-8
37 Mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
38 Mitybinės terpės mikroorganizmams auginti 33696500-0
39 Daugkartinės priemonės bakteriologiniams tyrimams atlikti 33912100-7
40 Dezinfekcinės priemonės 33631600-8
41 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos terpės ir jų priedai 33696500-0
42 Aeromonų terpė 33696500-0
43 Pagamintos chromogeninės terpės 33696500-0
44 Vienkartiniai šaukštai 19520000-7
45 Gram‘o dažai 33696500-0
46 Filtrai pipečių pritraukėjams 42912310-8
47 Antibiotikai 33696500-0
48 MSK diagnostiniai rinkiniai 33124130-5
49 Stikleliai mikroskopavimui 33793000-5
50 CEMO terpė 33696500-0
51 Stovas mėgintuvėliams 19520000-7
52 Chromogeninis MRSA selektyvus agaras 33696500-0
53 Sietelis 33912100-7
54 Konusinė taurė 19520000-7
55 Acetatinis diferencinis agaras 33696500-0
56 Rankų apsaugos priemonės 33711500-2
57 Trichomonų sultinys 33696500-0
58 Žmonių apsaugos priemonės 18143000-3
59 NAD 24327000-2
60 BBL™ CRYSTAL™ sistemai plokštelės 33124130-5
61 Manitolio druskos agaras 33696500-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2014-07-24    09:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-06-10 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-06-10 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2014-06-10 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'OneMed' 111822140  J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  V.A.Graičiūno g. 8 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Energenas" 300058451  Breslaujos g. 3-104, Kauno m., 44403 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "BIOFORMA" 300628385  Ateities g.15 Vilnius  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Lvovo g.25, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19-21, 29, 38, 45, 61   UAB "BIOTECHA"  39 str. 1 d.  tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų  544.973,11  Lt
 43   UAB "BIOFORMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  4.705,69  Lt
 5, 6, 13, 30, 32, 37, 41, 52   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  62.127,45  Lt
 6, 57   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.008,84  
 5, 6, 13, 17, 19   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  87.230,11  Lt
 3   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  30.129,00  Lt
 2, 3, 5, 9, 10, 19, 20, 44   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  132.353,43  Lt
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  448.281,77  Lt
 39   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  12.737,67  Lt
 13   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.592,36  Lt
 40, 58   UAB 'OneMed'  39 str. 1 d.  tiekėjas neištaisė aritmetinių klaidų  44.493,10  Lt
 27, 29, 49, 58   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  334.988,50  Lt
 10, 61   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  49.610,00  Lt
 27, 29   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  89.056,00  Lt
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  153.040,80  Lt
 7, 19, 20, 33, 38, 49, 61   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  448.281,77  Lt
 23, 24, 27, 58   UAB "Energenas"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  884.897,20  Lt
 13   UAB "BIOFORMA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  2.120,27  Lt
 8, 11, 12, 14, 20, 21, 29, 36, 61   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  492.152,98  Lt
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  tiekėjas neištaisė aritmetinių klaidų  1.173,70  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.446,75 Lt 
 1  2   UAB 'Linea libera'   5.136,45 Lt 
 1  3   UAB "BIOFORMA"   5.895,12 Lt 
 1  4   UAB 'Interlux'   7.604,85 Lt 
 1  5   UAB "Labochema LT"   9.256,50 Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   23.897,50 Lt 
 2  2   UAB "BIOFORMA"   29.251,75 Lt 
 2  3   UAB "Labochema LT"   48.218,50 Lt 
 2  4   UAB 'Linea libera'   48.460,50 Lt 
 2  5   UAB 'Interlux'   67.034,00 Lt 
 3  1   UAB "BIOFORMA"   28.941,99 Lt 
 3  2   UAB "Labochema LT"   32.670,00 Lt 
 3  3   UAB 'Interlux'   35.574,00 Lt 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   41.745,00 Lt 
 3  5   UAB "DIAMEDICA"   51.183,00 Lt 
 4  1   UAB 'Linea libera'   29.330,40 Lt 
 4  2   UAB "BIOFORMA"   32.839,88 Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   34.581,80 Lt 
 4  4   UAB "Labochema LT"   47.069,00 Lt 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56.991,00 Lt 
 4  6   UAB 'Interlux'   81.941,20 Lt 
 5  1   UAB 'Linea libera'   6.501,33 Lt 
 5  2   UAB "BIOFORMA"   14.133,47 Lt 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.894,30 Lt 
 7  1   UAB "BIOFORMA"   74.651,92 Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   84.337,00 Lt 
 7  3   UAB 'Linea libera'   104.294,74 Lt 
 7  4   UAB "DIAMEDICA"   139.960,70 Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   63.960,60 Lt 
 8  2   UAB "BIOFORMA"   71.792,57 Lt 
 8  3   UAB 'Linea libera'   73.616,40 Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.638,60 Lt 
 9  2   UAB 'Linea libera'   6.473,50 Lt 
 9  3   UAB "BIOFORMA"   9.126,18 Lt 
 9  4   UAB "Labochema LT"   9.498,50 Lt 
 9  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.724,90 Lt 
 9  6   UAB 'Interlux'   13.255,55 Lt 
 9  7   UAB "DIAMEDICA"   13.745,60 Lt 
 10  1   UAB 'Linea libera'   16.038,55 Lt 
 10  2   UAB "BIOFORMA"   17.934,50 Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.420,00 Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.662,00 Lt 
 12  1   UAB 'Linea libera'   5.641,02 Lt 
 12  2   UAB "BIOFORMA"   5.670,50 Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.708,78 Lt 
 12  4   UAB 'Interlux'   7.216,44 Lt 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.342,95 Lt 
 12  6   UAB "DIAMEDICA"   9.291,59 Lt 
 13  1   UAB 'Linea libera'   891,77 Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.166,44 Lt 
 14  1   UAB 'Linea libera'   19.474,95 Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   20.279,60 Lt 
 14  3   UAB "BIOFORMA"   24.079,48 Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.156,22 Lt 
 15  2   UAB 'Linea libera'   2.936,67 Lt 
 15  3   UAB 'Interlux'   4.491,52 Lt 
 15  4   UAB "BIOFORMA"   4.529,67 Lt 
 15  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.519,48 Lt 
 15  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   7.084,55 Lt 
 15  7   UAB "Labochema LT"   10.173,68 Lt 
 16  1   UAB "BIOFORMA"   2.882,04 Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.321,45 Lt 
 16  3   UAB 'Interlux'   4.065,60 Lt 
 16  4   UAB "Labochema LT"   5.075,95 Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   9.559,00 Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.339,58 Lt 
 17  3   UAB "BIOFORMA"   13.817,89 Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   12.438,80 Lt 
 18  2   UAB "BIOFORMA"   35.618,26 Lt 
 18  3   UAB "Labochema LT"   50.656,65 Lt 
 19  1   UAB "BIOFORMA"   13.299,12 Lt 
 19  2   UAB 'Linea libera'   13.648,80 Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.281,65 Lt 
 20  2   UAB 'Linea libera'   5.487,35 Lt 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.735,40 Lt 
 20  4   UAB "BIOFORMA"   6.638,73 Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.550,68 Lt 
 21  2   UAB 'Linea libera'   3.456,97 Lt 
 21  3   UAB "BIOFORMA"   5.096,88 Lt 
 21  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   7.907,35 Lt 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   26.208,60 Lt 
 22  2   UAB 'Interlux'   44.140,80 Lt 
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   48.787,20 Lt 
 23  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   116.462,50 Lt 
 23  2   UAB "Mediq Lietuva"   124.085,50 Lt 
 23  3   UAB "BIOFORMA"   133.962,20 Lt 
 23  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   140.662,50 Lt 
 23  5   UAB "Elymus"   174.663,50 Lt 
 23  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   182.528,50 Lt 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.078,50 Lt 
 24  2   UAB "Mediq Lietuva"   15.064,50 Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16.758,50 Lt 
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   17.303,00 Lt 
 24  5   UAB "Labochema LT"   22.385,00 Lt 
 24  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   27.285,50 Lt 
 25  1   UAB "Mediq Lietuva"   389.862,00 Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   448.063,00 Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.477,00 Lt 
 27  1   UAB 'OneMed'   7.986,00 Lt 
 27  2   UAB "Mediq Lietuva"   8.407,08 Lt 
 27  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   8.954,00 Lt 
 27  4   UAB "Labochema LT"   22.022,00 Lt 
 27  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   25.168,00 Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.627,30 Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   17.617,60 Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.438,00 Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   11.616,00 Lt 
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   14.520,00 Lt 
 30  1   UAB "BIOFORMA"   22.921,43 Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.174,50 Lt 
 31  2   UAB "BIOFORMA"   4.542,46 Lt 
 32  1   UAB "BIOFORMA"   2.652,47 Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.760,55 Lt 
 33  2   UAB "BIOFORMA"   1.872,14 Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.056,18 Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.305,44 Lt 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.686,20 Lt 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.121,80 Lt 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.356,00 Lt 
 35  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.719,00 Lt 
 35  5   UAB "Energenas"   5.459,52 Lt 
 35  6   UAB 'Interlux'   5.662,80 Lt 
 35  7   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   7.085,76 Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   13.336,62 Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15.876,41 Lt 
 37  1   UAB "BIOFORMA"   14.063,88 Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   31.193,80 Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   10.551,20 Lt 
 38  2   UAB 'Linea libera'   11.349,80 Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   14.108,60 Lt 
 38  4   UAB "BIOFORMA"   14.631,44 Lt 
 38  5   UAB 'Interlux'   17.303,00 Lt 
 39  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   14.366,09 Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43.051,80 Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.191,70 Lt 
 41  1   UAB 'Linea libera'   13.624,60 Lt 
 41  2   UAB 'Interlux'   16.189,80 Lt 
 41  3   UAB "BIOFORMA"   23.306,17 Lt 
 42  1   UAB 'Linea libera'   4.537,50 Lt 
 42  2   UAB 'Interlux'   6.655,00 Lt 
 42  3   UAB "BIOFORMA"   9.073,31 Lt 
 42  4   UAB "Labochema LT"   11.059,40 Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.687,00 Lt 
 44  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.929,00 Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   10.890,00 Lt 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   12.463,00 Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.027,96 Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.509,00 Lt 
 46  1   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   4.661,65 Lt 
 48  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   165.116,60 Lt 
 49  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   2.141,70 Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.521,10 Lt 
 49  3   UAB "Mediq Lietuva"   4.180,17 Lt 
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.719,00 Lt 
 50  1   UAB 'Interlux'   11.882,20 Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.452,00 Lt 
 51  2   UAB "Labochema LT"   1.877,92 Lt 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.032,80 Lt 
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.267,00 Lt 
 52  1   UAB 'Linea libera'   544,50 Lt 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.228,00 Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.427,80 Lt 
 54  2   UAB "Energenas"   5.442,58 Lt 
 55  1   UAB 'Interlux'   3.872,00 Lt 
 55  2   UAB "BIOFORMA"   4.592,70 Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.683,50 Lt 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.524,60 Lt 
 58  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   59.870,80 Lt 
 58  2   UAB "Mediq Lietuva"   107.297,96 Lt 
 58  3   UAB "Labochema LT"   146.168,00 Lt 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.607,68 Lt 
 59  2   UAB "Labochema LT"   7.616,95 Lt 
 60  1   UAB 'Interlux'   19.413,24 Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.662,54 Lt 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.815,00 Lt 
 61  3   UAB 'Linea libera'   1.851,30 Lt 
 61  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.178,00 Lt 
 61  5   UAB "BIOFORMA"   2.713,06 Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-46, 49-61  2014-10-28   2014-10-28  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-46, 48-61  2014-10-28  pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  47  2014-07-24  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 8, 9, 11, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 43, 57
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  171.955,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 7, 16, 19, 30, 32, 37
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOFORMA" (300628385)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  159.412,85 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  165.116,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 41, 42, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  118.582,42 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 29, 34, 35, 40, 53, 59
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  53.102,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21, 31, 33
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.485,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23, 46
Tiekėjo pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas (302724119)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  121.124,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 44
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  395.791,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'OneMed' (111822140)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.986,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39, 49, 58
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  76.378,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45, 51, 54, 61
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.570,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 50, 55, 60
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  35.167,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2014-11-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  21.020,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-11-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Gediminas  Pridotkas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė
  Rimas  Mockevičius
Telefonas
  +370 5 2780491
Elektroninio pašto adresas:
  rmockevicius@vet.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____direktorius_____   __________   _____Gediminas  Pridotkas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)