At-3 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Tel.: +370 52693063, Faks.: +370 52692322, v.stasiukaitiene@litrail.lt, http://www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
158511   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
MT-11-13 Elektrinių traukinių EJ575 atsarginių dalių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  34631000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Elektrinio traukinio EJ575 prožektoriai ir jo dalys 34631000-9
2 Elektrinio traukinio EJ575 skysčių temperatūros davikliai 34631000-9
3 Elektrinio traukinio EJ575 vandens šildymo įranga ir jos dalys 34631000-9
4 Elektrinio traukinio EJ575 vandens ūkio vožtuvai ir jų dalys 34631000-9
5 Elektrinio traukinio EJ575 WC montavimo dalys 34631000-9
6 Elektrinio traukinio EJ575 saugikliai 34631000-9
7 Elektrinio traukinio specialūs kabeliai ir jungtis 34631000-9
8 Elektrinio traukinio EJ575 kondicionavimo sistemos filtrai 34631000-9
9 Elektrinio traukinio EJ575 kompresoriaus dalys 34631000-9
10 Elektrinio traukinio EJ575 oro džiovintuvo dalys 34631000-9
11 Elektrinio traukinio EJ575 drėgmės atskirėjai ir jų dalys 34631000-9
12 Elektrinio traukinio EJ575 amortizatoriai ir jų dalys 34631000-9
13 Elektrinio traukinio EJ575 stabdžių įrangos dalys 34631000-9
14 Elektrinio traukinio EJ575 stabdžio rezistoriaus dalys 34631000-9
15 Elektrinio traukinio EJ575 traukos keitiklių dalys 34631000-9
16 Elektrinio traukinio EJ575 šildytuvo po kojomis dalys 34631000-9
17 Elektrinio traukinio EJ575 pulto manometrų pajungimo dalys 34631000-9
18 Elektrinio traukinio EJ575 stabdžių trinkelės 34631000-9
19 Elektrinio traukinio EJ575 kondicionavimo įrangos dalys 34631000-9
20 Elektrinio traukinio EJ575 kondicionavimo įrangos valdymo aparatūra ir jos dalys 34631000-9
21 Elektrinio traukinio EJ575 stiklo valytuvo dalys 34631000-9
22 Elektrinio traukinio EJ575 stiklo apiplovimo sistemos dalys 34631000-9
23 Elektrinio traukinio EJ575 slankiosios salono durys 660 ir jų dalys 34631000-9
24 Elektrinio traukinio EJ575 slankiosios salono durys 860 ir jų dalys 34631000-9
25 Elektrinio traukinio EJ575 išorės durys ir jų dalys 34631000-9
26 Elektrinio traukinio EJ575 durų valdymo aparatūra ir jos dalys 34631000-9
27 Elektrinio traukinio EJ575 mašinisto sėdynė ir jos dalys 34631000-9
28 Elektrinio traukinio EJ575 kėbulo dalys 34631000-9
29 Elektrinio traukinio EJ575 vidaus įrangos dalys 34631000-9
30 Elektrinio traukinio EJ575 stabdžių įrangos dalys 34631000-9
31 Elektrinių traukinių EJ575 srovės ėmiklio AX NG 2600 dalys 34631000-9
32 Automatinės DELLNER sankabos dalys 34631000-9
33 Elektrinio traukinio EJ575 paprasto vežimėlio dalys 34631000-9
34 Elektrinio traukinio EJ575 guminės dalys 34631000-9
35 Elektrinio traukinio EJ575 444 vagono staigiojo stabdymo stabdžio dalys 34631000-9
36 Elektrinio traukinio EJ575 307 vagono staigiojo stabdymo stabdžio dalys 34631000-9
37 Elektrinio traukinio EJ575 211 vagono staigiojo stabdymo stabdžio dalys 34631000-9
38 Elektrinio traukinio EJ575 pagalbinio kompresoriaus dalys 34631000-9
39 Elektrinio trauknio EJ575 jėginių kontaktorių dalys 34631000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2. JEIGU PIRKIMAS ATLIEKAMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, NURODOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO DALIS
IR DALIES PUNKTAS ARBA JEIGU ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA,
NURODOMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, DALIS IR PUNKTAS, KURIUO VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio
Dalis Punktas
   
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-02-03    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2014-12-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2014-12-11 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
 OU "Sunprima"   Astangu 32-3, 13519 Tallinn  Estija 
UAB "PROTECHA" 301057555  Kaštonų g. 4-24, LT-01107 Vilnius  Lietuva 
UAB "Ekuotekas" 302494700  Pramonės g. 15, LT-78137 Šiauliai  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, LT-50231 Lietuva  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" 120954657  Volungės g. 9-9, LT-10316 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" 124382431  Žėručio g. 5, LT-04103, Vilnius  Lietuva 
UAB "Skinest Baltija" 300070820  Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius  Lietuva 
 SIA "ANLAS"   Kurzemes pr.23, LV-1067 Riga  Latvija 
UAB "Litmotas" 126118779  A. Smetonos g. 7A-3, LT-01115 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų, neskelbiamų derybų atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 12   UAB "PROTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  16.892,00  EUR
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  18.112,00  EUR
 12   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  17.764,12  EUR
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  9.512,00  EUR
 30   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  5.708,00  EUR
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  20.128,00  EUR
 31   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  19.456,80  EUR
 39   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  8.999,60  EUR
 39   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  14.106,80  EUR
 1   UAB "PROTECHA"  40 str. 1 d.  tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir tiekėjas komisijos prašymu nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos  120,00  EUR
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų  796,20  EUR
 12   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  22.059,00  EUR
 25   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  69.755,68  EUR
 31   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  23.878,80  EUR
 33   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  223.047,62  EUR
 39   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  14.175,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Sentios"   319,80 EUR 
 1  2   UAB "Litmotas"   325,00 EUR 
 1  3   UAB "Skinest Baltija"   325,00 EUR 
 1  4   UAB "Ekuotekas"   350,00 EUR 
 2  1   UAB "Ekuotekas"   954,00 EUR 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.009,00 EUR 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.068,00 EUR 
 2  4   UAB "Skinest Baltija"   1.220,00 EUR 
 2  5   UAB "PROTECHA"   1.680,00 EUR 
 2  6   UAB "Litmotas"   1.886,00 EUR 
 2  7   UAB "Sentios"   1.950,00 EUR 
 3  1   UAB "Litmotas"   128,44 EUR 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   150,80 EUR 
 3  3   UAB "Sentios"   420,00 EUR 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.953,31 EUR 
 4  2   UAB "Skinest Baltija"   2.660,67 EUR 
 4  3   UAB "PROTECHA"   2.999,00 EUR 
 4  4   UAB "Litmotas"   3.281,85 EUR 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   3.320,50 EUR 
 4  6   UAB "Ekuotekas"   3.465,00 EUR 
 4  7   UAB "Sentios"   3.873,00 EUR 
 5  1   užsienio įmonė (OU "Sunprima")   1.421,80 EUR 
 5  2   UAB "Litmotas"   1.513,80 EUR 
 5  3   UAB "Skinest Baltija"   3.068,00 EUR 
 6  1   UAB "PROTECHA"   3.400,00 EUR 
 6  2   UAB "Skinest Baltija"   3.445,00 EUR 
 6  3   UAB "Sentios"   3.750,00 EUR 
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.812,00 EUR 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   4.087,00 EUR 
 6  6   UAB "Ekuotekas"   4.410,00 EUR 
 6  7   UAB "Litmotas"   5.716,00 EUR 
 7  1   UAB "Litmotas"   212,72 EUR 
 8  1   UAB "Skinest Baltija"   2.310,00 EUR 
 8  2   UAB "Litmotas"   2.924,40 EUR 
 9  1   UAB "Litmotas"   4.043,98 EUR 
 10  1   UAB "Litmotas"   14.025,20 EUR 
 11  1   UAB "Sentios"   832,00 EUR 
 11  2   UAB "Litmotas"   914,64 EUR 
 11  3   UAB "PROTECHA"   916,00 EUR 
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   996,40 EUR 
 11  5   UAB "Skinest Baltija"   1.176,00 EUR 
 13  1   UAB "Litmotas"   93,60 EUR 
 14  1   UAB "Litmotas"   2.162,10 EUR 
 15  1   UAB "Litmotas"   1.404,30 EUR 
 16  1   UAB "Litmotas"   6.552,00 EUR 
 17  1   UAB "Litmotas"   6.891,90 EUR 
 18  1   UAB "Litmotas"   8.500,00 EUR 
 18  2   UAB "Skinest Baltija"   8.991,50 EUR 
 18  3   UAB "Sentios"   12.500,00 EUR 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.458,70 EUR 
 19  2   UAB "Litmotas"   5.027,20 EUR 
 20  1   UAB "Skinest Baltija"   2.100,00 EUR 
 20  2   UAB "PROTECHA"   2.156,00 EUR 
 20  3   UAB "Ekuotekas"   2.320,00 EUR 
 20  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.440,00 EUR 
 20  5   UAB "Litmotas"   3.800,00 EUR 
 21  1   UAB "Litmotas"   150,00 EUR 
 22  1   UAB "Litmotas"   473,30 EUR 
 23  1   UAB "Ekuotekas"   67,20 EUR 
 23  2   UAB "Litmotas"   80,00 EUR 
 23  3   UAB "Sentios"   160,00 EUR 
 23  4   UAB "PROTECHA"   440,00 EUR 
 23  5   užsienio įmonė (SIA "ANLAS")   792,80 EUR 
 24  1   UAB "Ekuotekas"   100,80 EUR 
 24  2   UAB "Litmotas"   120,00 EUR 
 24  3   UAB "Sentios"   240,00 EUR 
 24  4   UAB "PROTECHA"   660,00 EUR 
 24  5   užsienio įmonė (SIA "ANLAS")   1.334,40 EUR 
 26  1   UAB "Litmotas"   961,80 EUR 
 26  2   UAB "Skinest Baltija"   987,00 EUR 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   392,00 EUR 
 27  2   UAB "Litmotas"   1.210,20 EUR 
 28  1   UAB "Litmotas"   5.527,20 EUR 
 29  1   UAB "Litmotas"   7.980,52 EUR 
 30  1   UAB "Litmotas"   8.310,24 EUR 
 32  1   UAB "Skinest Baltija"   8.340,08 EUR 
 32  2   UAB "Litmotas"   9.876,80 EUR 
 34  1   UAB "Skinest Baltija"   2.230,50 EUR 
 34  2   UAB "Litmotas"   3.427,02 EUR 
 35  1   UAB "Litmotas"   1.260,00 EUR 
 36  1   UAB "Litmotas"   499,80 EUR 
 37  1   UAB "Litmotas"   350,70 EUR 
 38  1   UAB "Litmotas"   873,90 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38  2015-04-10   2015-04-10  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38  2015-04-09  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  12, 25, 31, 33, 39  2015-04-09  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Litmotas" (126118779)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 85.186,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-10-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PROTECHA" (301057555)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.114,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-08-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" (120954657)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 474,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-09-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 20, 32, 34
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Skinest Baltija" (300070820)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 18.126,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-10-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 11
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Sentios" (302597426)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.393,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 19
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" (124382431)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.548,53 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-09-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 23, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Ekuotekas" (302494700)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.357,62 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-09-24 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo pavadinimas
OU "Sunprima"
Sutarties sudarymo data:
2015-05-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.421,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-08-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Silvija  Grabauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės ir personalo departamento Pirkimų skyriaus Pirkimų sektoriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Stasiukaitienė  Violeta
Telefonas
  +370 5 2693063
Elektroninio pašto adresas:
  v.stasiukaitiene@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Teisės ir personalo departamento Pirkimų skyriaus viršininko pavaduotojas_____   __________   _____Antanas  Petniūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)