At-3 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Akcinė bendrovė 'Kauno energija'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 235014830, Raudondvario pl.84, LT-47179 Kaunas, Tel.: (8 37) 305 650, Faks.: (8 37) 305 622, info@kaunoenergija.lt, www.kaunoenergija.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
159975   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  8

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Petrašiūnų elektrinės gamybinio pastato patalpų remonto darbų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  45440000-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
     


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2. JEIGU PIRKIMAS ATLIEKAMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, NURODOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO DALIS
IR DALIES PUNKTAS ARBA JEIGU ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA,
NURODOMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, DALIS IR PUNKTAS, KURIUO VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio
Dalis Punktas
   
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-02-26    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-02-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-02-11 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Energijos servisas" 135212494  Elektrėnų g. 6, Kauno m., 51222 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "STAFAS" 158998316  Pašulių k., 4238 Kaišiadorių r. sav.  Lietuva 
UAB "Edmuna" 300847436  Daiaus ir Girėno g. 12-42, Telšiai  Lietuva 
UAB "Agrinda" 303116739  Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" 300668910  Sandėlių g. 9, Kaunas  Lietuva 
UAB "Consolius LT" 302639423  Kuršių g. 7, LT-48136 Kaunas  Lietuva 
UAB "VA STATYBA" 300957555  Naujoji g. 142A, LT-62175 Alytus  Lietuva 
UAB "Ekodora" 159954511  J. Janonio g. 2, Kačerginės mst., 4326 Kauno r.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Viršūnė" 132699424  Partizanų g. 104-32, Kauno m., 3041 Kauno m. sav.  Lietuva 
 Tomas Tarabilda   Parko g. 12, Liūdynė, Velžio sen., Panevėžio r.  Lietuva 
UAB "Švykai" 300108121  R. Kalantos g. 32, Kauno m., 52494 Kauno m. sav.  Lietuva 
MB "Mureka" 302989509  Kauno r. sav. Garliavos m. Pienių g. 37  Lietuva 
UAB "Srauta" 302674851  Technikos g. 18J, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Sirida" 134552483  V. Krėvės pr. 128C, Kauno m., 51106 Kauno m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų, neskelbiamų derybų atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.1 p. ir konkurso sąlygų 49.1 p., tiekėjui neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų  20.965,84  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Sirida" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.1 p. ir konkurso sąlygų 49.1 p., tiekėjui neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų  25.469,01  EUR
 1   Fizinis asmuo (Tomas Tarabilda) -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.1 p. ir konkurso sąlygų 49.1 p., tiekėjui neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų  19.370,00  EUR
 1   UAB "Švykai" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.7 p. ir konkurso sąlygų 49.5 p., nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  48.591,57  EUR
 1   MB "Mureka" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.3 p., pasiūlymui neatitikus pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  31.944,00  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Viršūnė" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.3 p., pasiūlymui neatitikus pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  22.989,07  EUR
 1   UAB "Srauta" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.3 p., pasiūlymui neatitikus pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  24.157,71  EUR
 1   UAB "Ekodora" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.7 p. ir konkurso sąlygų 49.5 p., nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  54.448,33  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Energijos servisas" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.7 p. ir konkurso sąlygų 49.5 p., nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  67.402,50  EUR
 1   UAB "Consolius LT" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.7 p. ir konkurso sąlygų 49.5 p., nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  59.009,84  EUR
 1   UAB "Edmuna" -  Vadovaujantis AB "Kauno energija" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 90.7 p. ir konkurso sąlygų 49.5 p., nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  126.204,21  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Agrinda"   22.014,05 EUR  su PVM
 1  2   UAB "VA STATYBA"   25.631,30 EUR  su PVM
 1  3   UAB "STAFAS"   29.933,98 EUR  su PVM

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2015-03-18   2015-03-18  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2015-03-16  Pasiūlyta mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Agrinda" (303116739)
Sutarties sudarymo data:
2015-04-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  22.014,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2015-12-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Darius  Taparauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Specialistė
Vardas, pavardė
  Skačkauskienė  Daiva
Telefonas
  +370 37 305684
Elektroninio pašto adresas:
  d.skackauskiene@kaunoenergija.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Generalinis direktorius_____   __________   _____Rimantas  Bakas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)