At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Centro poliklinika
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 125873515, Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius, Tel.: (8 5) 251 40 16, Faks.: (8 5) 261 00 02, nika.lipaj@pylimas.lt, http://www.pylimas.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
159338   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33141000-0
33196000-0
30192320-0
30197630-1
30192800-9
33696300-8
38510000-3
38519100-7
33793000-5

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
2 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
3 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
4 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
5 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
6 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
7 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
8 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
9 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
10 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
11 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
12 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
13 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
14 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
15 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
16 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
17 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
18 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
19 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
20 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
21 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
22 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
23 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
24 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696300-8
25 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
26 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
27 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
28 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
29 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
30 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
31 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
32 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
33 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
34 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
35 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
36 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
37 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
38 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
39 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
40 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33696000-5
41 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
42 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
43 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 30192800-9
44 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
45 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
46 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
47 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
48 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
49 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
50 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
51 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
52 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
53 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
54 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
55 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
56 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
57 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33793000-5
58 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
59 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
60 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
61 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
62 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
63 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
64 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
65 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
66 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
67 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
68 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
69 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
70 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
71 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
72 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
73 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
74 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
75 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
76 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
77 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
78 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
79 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
80 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
81 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
82 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
83 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
84 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
85 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
86 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
87 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33141000-0
88 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 38510000-3
89 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33793000-5
90 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 33196000-0
91 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 30197630-1
92 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 30197630-1
93 Diagnostikos reagentai ir kitos laboratorijai reikalingos darbo priemonės 30192800-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-03-03    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-01-20 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-01-20 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2015-01-20 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  M. K. Čiurlionio g. 4-4, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilnius  Lietuva 
UAB "TENITA" 225325690  Žirmūnų g. 36-46, Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  Žirmūnų g. 30C-18, Vilnius  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Baltų pr. 36, Kaunas  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T. Vrublevskio g. 6-17, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
 Inbio OÜ, 10565826   Akadeemia tee 15, Talinas 12618  Estija 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 37   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 3 p.  Per didelė kaina.  46.313,64  EUR
 71   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  55,90  EUR
 41   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  117.085,50  EUR
 55   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytas ne tas kiekis, kurio buvo prašoma.  98.700,00  EUR
 8   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  381,04  EUR
 12   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  346,56  EUR
 55   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytas ne tas kiekis, kurio buvo prašoma.  78.100,00  EUR
 72   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  32,91  EUR
 88   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.  931,70  EUR
 29   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytas ne tas prekių asortimentas, kurio buvo reikalaujama.  600,05  EUR
 17   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytas ne visas prašomas pirkimo dalies asortimentas.  82.219,52  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "DIAMEDICA"   1.569,80 EUR 
 1  2   UAB 'Interlux'   2.195,57 EUR 
 1  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.276,93 EUR 
 2  1   UAB 'Interlux'   20.130,75 EUR 
 3  1   UAB 'Interlux'   49.163,54 EUR 
 4  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   22.445,98 EUR 
 5  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   38.437,10 EUR 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.806,00 EUR 
 7  2   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   2.368,80 EUR 
 7  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.772,00 EUR 
 8  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   506,24 EUR 
 9  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.333,78 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.203,90 EUR 
 10  2   UAB 'Interlux'   2.078,25 EUR 
 10  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.200,50 EUR 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   273,00 EUR 
 11  2   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   343,35 EUR 
 11  3   UAB 'Interlux'   406,56 EUR 
 12  1   UAB 'Interlux'   474,60 EUR 
 12  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   705,12 EUR 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   711,90 EUR 
 13  1   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   317,58 EUR 
 13  2   UAB "DIAMEDICA"   333,12 EUR 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   992,42 EUR 
 13  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.388,00 EUR 
 13  5   UAB 'Interlux'   1.471,28 EUR 
 14  1   UAB 'Interlux'   29.159,00 EUR 
 15  1   UAB "DIAMEDICA"   61.723,75 EUR 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   59.806,23 EUR 
 18  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   102.341,77 EUR 
 19  1   UAB 'Limeta'   26.400,56 EUR 
 20  1   UAB "Mediq Lietuva"   60.118,26 EUR 
 21  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   32.921,54 EUR 
 22  1   UAB 'Limeta'   200.147,38 EUR 
 23  1   UAB 'Limeta'   23.623,91 EUR 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.321,66 EUR 
 25  1   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   850,50 EUR 
 25  2   UAB 'Interlux'   1.184,40 EUR 
 25  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.449,00 EUR 
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   1.587,00 EUR 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   25,20 EUR 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   26,67 EUR 
 26  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   69,30 EUR 
 27  1   UAB 'Interlux'   5.481,20 EUR 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   604,22 EUR 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   635,14 EUR 
 30  1   UAB "TENITA"   9.924,46 EUR 
 31  1   UAB 'Limeta'   55.613,40 EUR 
 32  1   UAB 'Interlux'   5.565,00 EUR 
 33  1   UAB 'Limeta'   151,20 EUR 
 34  1   UAB 'Interlux'   736,10 EUR 
 35  1   UAB 'Interlux'   341,90 EUR 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   61.459,64 EUR 
 38  1   UAB 'VITROLAB'   2.661,75 EUR 
 39  1   UAB "Roche Lietuva"   157.245,08 EUR 
 40  1   UAB 'VITROLAB'   473.678,39 EUR 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   119.882,75 EUR 
 41  2   UAB 'Interlux'   272.847,55 EUR 
 42  1   UAB "Mediq Lietuva"   737,50 EUR 
 44  1   UAB "DIAMEDICA"   5.670,00 EUR 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   5.850,00 EUR 
 44  3   UAB "Mediq Lietuva"   6.507,00 EUR 
 44  4   UAB 'Limeta'   6.709,50 EUR 
 45  1   UAB "Mediq Lietuva"   3.819,50 EUR 
 45  2   UAB "DIAMEDICA"   4.693,50 EUR 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   442,05 EUR 
 46  2   UAB "North Speed"   970,20 EUR 
 46  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.066,20 EUR 
 47  1   UAB "Mediq Lietuva"   121,30 EUR 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   134,40 EUR 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,75 EUR 
 48  2   UAB "Mediq Lietuva"   129,70 EUR 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   239,14 EUR 
 49  2   UAB "Mediq Lietuva"   407,40 EUR 
 49  3   UAB "North Speed"   422,10 EUR 
 50  1   UAB 'Interlux'   399,40 EUR 
 51  1   UAB "Mediq Lietuva"   338,10 EUR 
 51  2   UAB "Elymus"   486,42 EUR 
 51  3   UAB "North Speed"   646,80 EUR 
 52  1   UAB 'Interlux'   895,40 EUR 
 52  2   UAB "Mediq Lietuva"   987,36 EUR 
 53  1   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   245,70 EUR 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   252,00 EUR 
 53  3   UAB "Optinė riba"   301,56 EUR 
 53  4   UAB "Mediq Lietuva"   2.220,00 EUR 
 54  1   UAB "Optinė riba"   2.740,50 EUR 
 54  2   UAB "Mediq Lietuva"   3.330,00 EUR 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.410,00 EUR 
 54  4   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   4.441,50 EUR 
 54  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.263,50 EUR 
 55  1   UAB "Optinė riba"   72,45 EUR 
 55  2   UAB 'Limeta'   87,70 EUR 
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   193,60 EUR 
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 EUR 
 55  5   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   330,75 EUR 
 56  1   UAB "Optinė riba"   111,30 EUR 
 56  2   UAB "Mediq Lietuva"   133,00 EUR 
 56  3   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   161,70 EUR 
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   165,90 EUR 
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50 EUR 
 57  1   UAB "Optinė riba"   2.859,15 EUR 
 57  2   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   4.257,86 EUR 
 57  3   UAB "Mediq Lietuva"   4.736,30 EUR 
 57  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.907,70 EUR 
 58  1   UAB "Mediq Lietuva"   139,40 EUR 
 58  2   UAB "Optinė riba"   141,75 EUR 
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   180,60 EUR 
 58  4   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   185,85 EUR 
 58  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   189,97 EUR 
 59  1   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   1.026,38 EUR 
 59  2   UAB "Optinė riba"   1.050,00 EUR 
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.186,50 EUR 
 59  4   UAB "DIAMEDICA"   2.783,00 EUR 
 59  5   UAB 'Interlux'   4.725,00 EUR 
 60  1   UAB 'Interlux'   7.612,50 EUR 
 60  2   UAB "DIAMEDICA"   12.705,00 EUR 
 61  1   UAB "Mediq Lietuva"   83,50 EUR 
 62  1   UAB "Mediq Lietuva"   65,80 EUR 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   70,77 EUR 
 62  3   UAB "Optinė riba"   116,16 EUR 
 62  4   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   130,44 EUR 
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   248,05 EUR 
 63  1   UAB "Optinė riba"   512,93 EUR 
 63  2   UAB "Mediq Lietuva"   516,75 EUR 
 63  3   UAB "Elymus"   605,00 EUR 
 63  4   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   652,05 EUR 
 63  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   708,75 EUR 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   19,74 EUR 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   72,24 EUR 
 65  2   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   76,23 EUR 
 65  3   UAB "Optinė riba"   85,47 EUR 
 66  1   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   2,68 EUR 
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3,78 EUR 
 66  3   UAB "Optinė riba"   10,58 EUR 
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   12,60 EUR 
 68  1   UAB "Mediq Lietuva"   11,05 EUR 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   14,18 EUR 
 69  1   UAB "Mediq Lietuva"   8,00 EUR 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   12,52 EUR 
 70  1   UAB "Optinė riba"   42,25 EUR 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   43,93 EUR 
 70  3   UAB "Mediq Lietuva"   48,32 EUR 
 71  1   UAB "Mediq Lietuva"   210,00 EUR 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   199,92 EUR 
 74  1   UAB "Mediq Lietuva"   150,60 EUR 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   399,30 EUR 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   27,30 EUR 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   31,92 EUR 
 77  1   UAB "Mediq Lietuva"   45,42 EUR 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   46,62 EUR 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   47,19 EUR 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   2.219,71 EUR 
 78  2   UAB "Mediq Lietuva"   4.284,10 EUR 
 82  1   UAB "Mediq Lietuva"   498,75 EUR 
 82  2   užsienio įmonė (Inbio OÜ, 10565826)   646,70 EUR 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   670,74 EUR 
 82  4   UAB "Optinė riba"   1.042,91 EUR 
 83  1   UAB "Mediq Lietuva"   6,83 EUR 
 83  2   UAB 'VITROLAB'   72,60 EUR 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   145,20 EUR 
 84  1   UAB 'VITROLAB'   108,90 EUR 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   314,60 EUR 
 86  1   UAB "Mediq Lietuva"   84,20 EUR 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   123,42 EUR 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   67,20 EUR 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.582,68 EUR 
 88  2   UAB 'Interlux'   1.609,30 EUR 
 90  1   UAB "Mediq Lietuva"   693,33 EUR 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.020,03 EUR 
 91  1   UAB "Optinė riba"   264,64 EUR 
 91  2   UAB 'Limeta'   430,76 EUR 
 93  1   UAB "Roche Lietuva"   3.456,70 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
17  2015-04-16   2015-04-16  
1-16, 18-28, 30-93  2015-04-09   2015-04-09  
29  2015-04-14   2015-04-14  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 7-16, 18-28, 30-36, 38-42, 44-71, 73-78, 82-84, 86-88, 90, 91, 93  2015-04-09  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  37  2015-04-01  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  17  2015-04-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  29  2015-04-14  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  6, 43, 79, 80, 81, 85, 89, 92  2015-04-09  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį  72  2015-04-01  


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 12, 14, 27, 32, 34, 35, 50, 52, 60
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 119.959,39 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 42, 45, 47, 51, 58, 61, 62, 68, 69, 71, 74, 77, 82, 83, 86, 90
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 67.131,54 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 10, 36, 41
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 184.352,29 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 9, 18
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 106.181,79 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 15, 44
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 68.963,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 46, 48, 49, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 87
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.232,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 59.806,23 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 25, 53, 59, 66
Tiekėjo pavadinimas
Inbio OÜ, 10565826
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.298,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 22, 23, 31, 33
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 305.936,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS (124484379)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 32.921,54 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54, 55, 56, 57, 63, 70, 91
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.603,22 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39, 93
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 160.701,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 5
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 60.883,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 78
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" (134411924)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.219,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TENITA" (225325690)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 9.924,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 40, 84
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 476.449,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 24, 26, 28, 88
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2015-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.806,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-05-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Asta  Kuzmickienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Projektų specialistė - koordinatorė
Vardas, pavardė
  Lipaj  Nika
Telefonas
  +370 5233 6426
Elektroninio pašto adresas:
  nika.lipaj@pylimas.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė_____   __________   _____Asta  Kuzmickienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)