At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191340088, S. Nėries g. 3, 92231 Klaipėda, Tel.: (8 46) 40 44 20, Faks.: (8 46) 41 07 16, info@kal.lt, http://www.kal.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
160138   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kraujo paėmimo sistemos ir darbo priemonės laboratorijai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33192500-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33140000-3
33141900-9
33141300-3
38437000-7
33141118-0
33141320-9
33790000-4
33141310-6
38412000-6
30197600-2

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Vakuuminiai mėgintuvėliai ir adatos kraujo paėmimui 33192500-7
2 Sistema arterinio kraujo dujų sudėčiai tirti Vakuuminiai mėgintuvėliai ir adatos kraujo paėmimu 33141320-9
3 Lancetai (skarifikatoriai) suaugusiems 33141900-9
4 Vakuuminis plazmos paruošimo mėgintuvėlis 33192500-7
5 Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA 33141300-3
6 Mėgintuvėliai terpių ruošimui. 33192500-7
7 Antgaliai Eppendorf tipo 33140000-3
8 Antgaliai Gilson tipo 33140000-3
9 Antgaliai Labsystems tipo 33140000-3
10 Termosas mikrobiologinių ėminių transportavimui 370C 33140000-3
11 Indas 60 ml užsukamu dangteliu skrepliams 33140000-3
12 Priemonės šlapimo paėmimui 33192500-7
13 Paros šlapimo surinkimo konteineris 33140000-3
14 Indas šlapimui 33140000-3
15 Indelis fekalijų pavyzdžiams 33140000-3
16 Matavimo cilindrai 33140000-3
17 Matavimo stiklinės 33140000-3
18 Mėgintuvėlis centrifuginis 33192500-7
19 Konusiniai mėgintuvėliai 33192500-7
20 Tepinėlių dažymo indas 33140000-3
21 Mėgintuvėlis Eppendorf tipo 33192500-7
22 Kamšteliai 33140000-3
23 Fast Read objektiniai stikleliai 33790000-4
24 Dengiamieji stikleliai 33790000-4
25 Temperatūros duomenų kaupiklis su langeliu 33140000-3
26 Fuchs-Rozentalio kamera 33140000-3
27 Priemonė kraujo tepinėlių darymui 33140000-3
28 Dažymo indas 33140000-3
29 Objektiniai stikleliai 33790000-4
30 Dėklas objektiniams stikleliams 33140000-3
31 Stovas mėgintuvėliams 33140000-3
32 Stovas mėgintuvėliams 33140000-3
33 Mikrobiologinės kilpelės 33140000-3
34 Petri lėkštelės 33140000-3
35 Vatiniai kamščiai 33140000-3
36 Liniuotė 33140000-3
37 Mėgintuvėliai mikrobiologinėms kultūroms 33192500-7
38 Tamponai-aplikatoriai 33141118-0
39 Tamponai- aplikatoriai 33141118-0
40 Serologinės pipetės 38437000-7
41 Spiritinis degiklis 33140000-3
42 Biopaline plokštelės 33140000-3
43 Nacryl 12 plokštelės 33140000-3
44 Segmentų atidarytuvas 33140000-3
45 Filtrinis popierius 33140000-3
46 Celiulioziniai tamponai 33140000-3
47 Skaitmeninis termometras 38412000-6
48 Termopopierius 57 mm 30197600-2
49 Termopopierius 110 mm 30197600-2
50 Laboratoriniai buteliai 33790000-4
51 Anatominiai pincetai 33140000-3
52 U-formos plokštelės 33140000-3
53 Pastero pipetės 38437000-7
54 Aplankas –padėklas objektiniams stikleliams 33140000-3
55 Maišymo lazdelės 33140000-3
56 Automatinės pipetės, antgaliai, stovai 38437000-7
57 Transportavimo dėžė 33140000-3
58 Dėžė ėminių transportavimui 33140000-3
59 Butelinis dozatorius 33140000-3
60 Stikliniai mėgintuvėliai Borosilikatinio stiklo 33192500-7
61 Tamponai-aplikatoriai 33141118-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-04-08    09:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-02-17 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-02-17 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2015-02-17 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų 24a-202, 09309 Vilniaus  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  Žirmūnų g. 30C-18, 09229 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Šabaniausko g. 14, 08410 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, 07194 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, 05245 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, 08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, 52461 Kaunas  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Tiekimo g. 2A,53100 Panevėžys  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, 06144 Vilnius  Lietuva 
MB "Rei laboratorium" 302883566  Odminių g. 11-15, 01122 Vilnius  Lietuva 
 Užsienio įmonė   Akadeemia tee 15, Talinas 12618, Estija  Estija 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  49.059,15  EUR
 3   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.058,75  EUR
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  2.359,50  EUR
 7   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.270,50  EUR
 7   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.012,77  EUR
 8   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.414,40  EUR
 21   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  363,00  EUR
 21   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  314,60  EUR
 22   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  2.065,80  EUR
 24   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.149,50  EUR
 29   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  4.246,20  EUR
 29   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  3.194,40  EUR
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  8.699,90  EUR
 33   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.727,78  EUR
 33   MB "Rei laboratorium"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.800,12  EUR
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  7.835,96  EUR
 40   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.669,80  EUR
 40   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.379,40  EUR
 40   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  775,20  EUR
 48   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  615,60  EUR
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  1.568,16  EUR
 56   UAB "North Speed"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  13.101,70  EUR
 56   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  10.923,88  EUR
 56   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5.221,13  EUR
 56   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5.567,33  EUR
 56   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  8.560,75  EUR
 61   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  55,60  EUR
 61   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  66,90  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   48.880,90 EUR 
 1  2   UAB 'Interlux'   123.592,35 EUR 
 2  1   UAB "Mediq Lietuva"   423,50 EUR 
 3  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   367,50 EUR 
 3  2   UAB "Mediq Lietuva"   400,58 EUR 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   404,25 EUR 
 3  4   UAB "Optinė riba"   433,65 EUR 
 3  5   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   546,00 EUR 
 5  1   UAB "DIAMEDICA"   1.228,50 EUR 
 5  2   UAB 'Limeta'   1.256,85 EUR 
 7  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   874,50 EUR 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   932,40 EUR 
 7  3   MB "Rei laboratorium"   945,00 EUR 
 7  4   UAB "Optinė riba"   974,93 EUR 
 7  5   UAB 'Interlux'   1.597,20 EUR 
 7  6   UAB 'Limeta'   2.112,66 EUR 
 8  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   1.218,00 EUR 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.443,75 EUR 
 8  3   UAB 'Limeta'   1.649,84 EUR 
 8  4   UAB 'Interlux'   3.852,64 EUR 
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.888,40 EUR 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   346,50 EUR 
 9  2   UAB 'Interlux'   813,12 EUR 
 11  1   MB "Rei laboratorium"   2.148,30 EUR 
 11  2   UAB "Mediq Lietuva"   2.205,00 EUR 
 11  3   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   2.286,00 EUR 
 11  4   UAB "Optinė riba"   2.290,05 EUR 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.457,00 EUR 
 11  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.087,00 EUR 
 12  1   UAB "DIAMEDICA"   5.040,00 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.596,50 EUR 
 12  3   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   6.020,00 EUR 
 13  1   UAB "Optinė riba"   29,94 EUR 
 13  2   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   34,74 EUR 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   39,69 EUR 
 14  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   3.594,00 EUR 
 14  2   UAB "Optinė riba"   3.654,00 EUR 
 14  3   MB "Rei laboratorium"   4.044,60 EUR 
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.536,00 EUR 
 14  5   A. Zapalskio IĮ "Azas"   5.418,00 EUR 
 14  6   UAB 'Limeta'   5.808,00 EUR 
 14  7   UAB "Mediq Lietuva"   6.426,00 EUR 
 14  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.804,00 EUR 
 14  9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.260,00 EUR 
 15  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   27,95 EUR 
 15  2   UAB "Optinė riba"   32,03 EUR 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   32,55 EUR 
 15  4   MB "Rei laboratorium"   33,60 EUR 
 15  5   UAB "Mediq Lietuva"   36,12 EUR 
 16  1   UAB "Mediq Lietuva"   89,42 EUR 
 16  2   UAB "Labochema LT"   157,30 EUR 
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   532,40 EUR 
 18  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   121,80 EUR 
 18  2   MB "Rei laboratorium"   123,48 EUR 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   126,00 EUR 
 18  4   UAB "Optinė riba"   133,56 EUR 
 18  5   UAB "Mediq Lietuva"   135,45 EUR 
 18  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   181,44 EUR 
 18  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.009,40 EUR 
 19  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.610,91 EUR 
 19  2   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   1.624,79 EUR 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.857,66 EUR 
 19  4   UAB "Optinė riba"   2.048,77 EUR 
 21  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   124,00 EUR 
 21  2   UAB "Optinė riba"   130,20 EUR 
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   147,00 EUR 
 21  4   MB "Rei laboratorium"   157,50 EUR 
 21  5   UAB "Mediq Lietuva"   163,80 EUR 
 21  6   UAB 'Limeta'   176,66 EUR 
 21  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   189,00 EUR 
 21  8   UAB 'Interlux'   484,00 EUR 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.820,00 EUR 
 23  1   MB "Rei laboratorium"   1.638,00 EUR 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.732,50 EUR 
 23  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.798,90 EUR 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   575,40 EUR 
 24  2   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   585,00 EUR 
 24  3   UAB "Optinė riba"   588,00 EUR 
 24  4   A. Zapalskio IĮ "Azas"   627,38 EUR 
 24  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   857,20 EUR 
 24  6   UAB "Mediq Lietuva"   889,35 EUR 
 25  1   UAB "Mediq Lietuva"   683,65 EUR 
 26  1   UAB "Mediq Lietuva"   72,12 EUR 
 27  1   UAB "Mediq Lietuva"   430,76 EUR 
 28  1   UAB "Optinė riba"   90,15 EUR 
 28  2   UAB "Mediq Lietuva"   93,17 EUR 
 28  3   UAB "Labochema LT"   121,00 EUR 
 29  1   UAB "Optinė riba"   1.367,10 EUR 
 29  2   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   2.016,00 EUR 
 29  3   UAB 'Limeta'   2.315,94 EUR 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.394,00 EUR 
 29  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.646,00 EUR 
 29  6   UAB "Mediq Lietuva"   3.175,20 EUR 
 30  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   19,60 EUR 
 30  2   UAB "Mediq Lietuva"   42,35 EUR 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   43,68 EUR 
 30  4   UAB "Optinė riba"   56,87 EUR 
 31  1   UAB "Mediq Lietuva"   53,24 EUR 
 31  2   UAB "Optinė riba"   85,67 EUR 
 31  3   MB "Rei laboratorium"   100,80 EUR 
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   104,58 EUR 
 31  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   290,40 EUR 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   32,63 EUR 
 32  2   UAB "Mediq Lietuva"   48,21 EUR 
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   123,42 EUR 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.373,00 EUR 
 33  2   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   7.481,50 EUR 
 34  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   2.147,60 EUR 
 34  2   MB "Rei laboratorium"   3.002,16 EUR 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.030,30 EUR 
 34  4   UAB "Optinė riba"   3.806,67 EUR 
 34  5   UAB "Mediq Lietuva"   4.057,20 EUR 
 34  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.242,00 EUR 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   374,85 EUR 
 35  2   UAB "Mediq Lietuva"   423,50 EUR 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   626,78 EUR 
 38  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   315,00 EUR 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   913,50 EUR 
 38  3   UAB "Mediq Lietuva"   982,80 EUR 
 38  4   UAB "Optinė riba"   992,25 EUR 
 38  5   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   1.338,00 EUR 
 38  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.512,00 EUR 
 39  1   UAB "Mediq Lietuva"   126,00 EUR 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   159,60 EUR 
 39  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   168,00 EUR 
 39  4   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   181,00 EUR 
 40  1   UAB "Mediq Lietuva"   847,35 EUR 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.266,30 EUR 
 40  3   UAB "Optinė riba"   1.336,55 EUR 
 41  1   UAB "Labochema LT"   32,67 EUR 
 41  2   UAB "Mediq Lietuva"   35,94 EUR 
 43  1   UAB 'Interlux'   1.470,00 EUR 
 45  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   45,00 EUR 
 45  2   UAB "Mediq Lietuva"   93,78 EUR 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   236,25 EUR 
 48  1   UAB "Optinė riba"   319,22 EUR 
 49  1   UAB "Optinė riba"   617,27 EUR 
 50  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   128,02 EUR 
 50  2   UAB "Mediq Lietuva"   143,99 EUR 
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   194,88 EUR 
 50  4   UAB "Labochema LT"   283,14 EUR 
 50  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   295,24 EUR 
 51  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   698,04 EUR 
 52  1   MB "Rei laboratorium"   24,57 EUR 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,58 EUR 
 52  3   UAB "Mediq Lietuva"   34,02 EUR 
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   39,69 EUR 
 52  5   UAB "Optinė riba"   45,36 EUR 
 53  1   užsienio įmonė (Užsienio įmonė)   466,80 EUR 
 53  2   UAB "Mediq Lietuva"   549,36 EUR 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   856,80 EUR 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   142,80 EUR 
 55  1   UAB "Mediq Lietuva"   93,56 EUR 
 56  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.457,66 EUR 
 58  1   UAB "Mediq Lietuva"   682,44 EUR 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   642,60 EUR 
 59  2   UAB "Mediq Lietuva"   936,90 EUR 
 59  3   UAB "Labochema LT"   1.433,85 EUR 
 59  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.615,35 EUR 
 60  1   UAB "Mediq Lietuva"   3.542,88 EUR 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.578,40 EUR 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   75,60 EUR 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   94,50 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61  2015-08-10   2015-08-10  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61  2015-08-07  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  2, 4, 6, 10, 17, 20, 36, 37, 42, 44, 46, 57  2015-04-08  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 24, 32, 33, 54, 61
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.545,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 48.880,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 12
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.268,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 22, 35, 47, 59
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.073,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.470,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 28, 29, 48, 49
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.423,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 38
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 682,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 19, 25, 26, 27, 31, 39, 40, 55, 56, 58, 60
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.689,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 23, 34, 52
Tiekėjo pavadinimas
MB "Rei laboratorium" (302883566)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.813,03 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 8, 14, 15, 18, 21, 30, 45, 50, 51, 53
Tiekėjo pavadinimas
Užsienio įmonė
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.317,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 41
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2015-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 32,67 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-09-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Balsevičius  Žilvinas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  viešųjų pirkimų specialistė - teisininkė
Vardas, pavardė
  Šiaulienė  Daina
Telefonas
  +370 404420
Elektroninio pašto adresas:
  daina.kugiene@kal.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Užsienio įmonė Inbio OU (kodas 803) atsisakė sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį 34 pirkimo objekto daliai, todėl sutartis 34 pirkimo objekto daliai sudaryta su MB Rei Laboratorium


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas_____   __________   _____Žilvinas  Balsevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)