At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188785313, Liepyno g.11A, LT-08108 Vilnius, Tel.: 8-5-219 86 67, Faks.: -, ruta.valantinaite@policija.lt, http://ktc.policija.lt/
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
74463   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kriminalistinių tyrimų priemonių ir kriminalistiniams tyrimams atlikti reikiamų medžiagų įsigijimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24327000-2
24315000-5
33793000-5
19520000-7
33120000-7
33141411-4
33631600-8
15994200-4
39224200-0
35113400-3
39831200-8
38500000-0
39513200-3
31711140-6
31700000-3
33131170-9
19640000-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1 24327000-2
2 2 24327000-2
3 3 24327000-2
4 4 38500000-0
5 5 33696500-0
6 6 33793000-5
7 7 19520000-7
8 8 39224200-0
9 9 39224200-0
10 10 33631600-8
11 11 33696500-0
12 12 33696500-0
13 13 33696500-0
14 14 24327000-2
15 15 33696500-0
16 16 33696500-0
17 17 33696500-0
18 18 33696500-0
19 19 33696500-0
20 20 33696500-0
21 21 33696500-0
22 22 33696500-0
23 23 33696500-0
24 24 33696500-0
25 25 33696500-0
26 26 33696500-0
27 27 33696500-0
28 28 33696500-0
29 29 33696500-0
30 30 33696500-0
31 31 33696500-0
32 32 33696500-0
33 33 33696500-0
34 34 33696500-0
35 35 33696500-0
36 36 33696500-0
37 37 33696500-0
38 38 33696500-0
39 39 33696500-0
40 40 33696500-0
41 41 39831200-8
42 42 33696500-0
43 43 33696500-0
44 44 33793000-5
45 45 33793000-5
46 46 33793000-5
47 47 33793000-5
48 48 33793000-5
49 49 33696500-0
50 50 19520000-7
51 51 33793000-5
52 52 19520000-7
53 53 33793000-5
54 54 33696500-0
55 55 33696500-0
56 56 33696500-0
57 57 33696500-0
58 58 33696500-0
59 59 33696500-0
60 60 33793000-5
61 61 33793000-5
62 62 33696500-0
63 63 35113400-3
64 64 35113400-3
65 65 39513200-3
66 66 19520000-7
67 67 19520000-7
68 68 33696500-0
69 69 33696500-0
70 70 33696500-0
71 71 33696500-0
72 72 33696500-0
73 73 33696500-0
74 74 33696500-0
75 75 33696500-0
76 76 33696500-0
77 77 33696500-0
78 78 33696500-0
79 79 33696500-0
80 80 33696500-0
81 81 33793000-5
82 82 31711140-6
83 83 31700000-3
84 84 33793000-5
85 85 33793000-5
86 86 33793000-5
87 87 35113400-3
88 88 33696500-0
89 89 33696500-0
90 90 19520000-7
91 91 15994200-4
92 92 39224200-0
93 93 33696500-0
94 94 33696500-0
95 95 33696500-0
96 96 33793000-5
97 97 33696500-0
98 98 33696500-0
99 99 33696500-0
100 100 24315000-5
101 101 33793000-5
102 102 35113400-3
103 103 35113400-3
104 104 35113400-3
105 105 33141411-4
106 106 33696500-0
107 107 33696500-0
108 108 33696500-0
109 109 33131170-9
110 110 33131170-9
111 111 33141411-4
112 112 33696500-0
113 113 33696500-0
114 114 33631600-8
115 115 33696500-0
116 116 19520000-7
117 117 19640000-4
118 118 35113400-3
119 119 33696500-0
120 120 33631600-8
121 121 19520000-7
122 122 19520000-7


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2009-04-22    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2009-03-30 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2009-04-03 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "AMEITA" 210853970  J. Jasinskio g. 10, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" 123011245  Naugarduko g. 68B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA" 141517066  Statybininkų pr. 9-24, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB "Vildoma" 110736215  Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., 09120 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'NOTA BENE' 220376460  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rolando Jankausko g. 13-118  Lietuva 
UAB "DEZINFEKCIJOS PASAULIS" 125762671  V. Šopeno g. 5/24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 77   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  2.775,08  Kita (Lt)
 52   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  1.160,25  Kita (Lt)
 71   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  15.850,80  Kita (Lt)
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  323,68  Kita (Lt)
 60   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  511,70  Kita (Lt)
 118   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  3.748,50  Kita (Lt)
 68   UAB "Vildoma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  16.874,00  Kita (Lt)
 79   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  14.261,13  Kita (Lt)
 102   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  21.770,00  Kita (Lt)
 99   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  3.374,84  Kita (Lt)
 100   UAB "Vildoma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  12.900,00  Kita (Lt)

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Labochema LT"   1.286,39 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.636,25 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 2  2   UAB "Labochema LT"   2.142,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 3  1   UAB "Labochema LT"   35,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 3  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   41,98 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   95,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   26,66 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 4  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   32,16 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   49,74 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 4  4   UAB "ARM GATE"   53,56 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 4  5   UAB "Labochema LT"   254,66 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 5  1   UAB "ARM GATE"   166,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 5  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   187,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 5  4   UAB "Labochema LT"   505,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 6  1   UAB "Labochema LT"   65,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   87,23 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 6  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   91,02 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 6  4   UAB "ARM GATE"   203,24 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   28,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 7  2   UAB "Oriola–Vilnius"   57,12 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 7  3   UAB "Labochema LT"   136,85 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 7  4   UAB "ARM GATE"   552,16 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   70,22 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 8  2   UAB "ARM GATE"   92,82 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   19,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 9  2   UAB "Labochema LT"   113,05 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 9  3   UAB "ARM GATE"   118,95 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   124,95 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 11  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6,65 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,58 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 11  3   UAB "Labochema LT"   53,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   963,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 12  2   UAB "Labochema LT"   1.410,15 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 12  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.396,10 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 13  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   68,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 13  2   UAB "Labochema LT"   285,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   634,52 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 14  1   UAB "Labochema LT"   309,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   370,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 14  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   748,88 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 15  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   568,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.118,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 15  3   UAB "Labochema LT"   1.513,68 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 16  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   467,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   509,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 16  3   UAB "Labochema LT"   937,72 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 17  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   669,84 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   846,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 17  3   UAB "Labochema LT"   985,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 18  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.085,28 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 18  2   UAB "Labochema LT"   8.187,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.568,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 19  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   533,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   732,52 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 19  3   UAB "Labochema LT"   1.394,68 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 20  1   UAB "Labochema LT"   580,72 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   637,84 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 20  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   696,24 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 21  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   532,56 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   952,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 21  3   UAB "Labochema LT"   1.532,72 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 22  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   28,63 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   89,77 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 22  3   UAB "Labochema LT"   157,08 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 23  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   52,69 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   130,46 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 23  3   UAB "Labochema LT"   335,58 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 24  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   73,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   136,85 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 24  3   UAB "Labochema LT"   553,35 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 25  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   20,14 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   197,66 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 25  3   UAB "Labochema LT"   254,66 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 26  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   64,48 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   257,04 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 26  3   UAB "Labochema LT"   406,98 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 27  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   51,62 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 27  2   UAB "Labochema LT"   114,24 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   333,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 28  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,56 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 28  2   UAB "Labochema LT"   66,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   168,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 29  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   17,34 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,74 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 29  3   UAB "Labochema LT"   88,06 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 30  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   14,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   74,97 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 30  3   UAB "Labochema LT"   96,39 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 31  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 31  2   UAB "Labochema LT"   333,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   916,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 32  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   27,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 32  2   UAB "Labochema LT"   65,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   95,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   152,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 33  2   UAB "Labochema LT"   158,27 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 34  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   72,78 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   154,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 34  3   UAB "Labochema LT"   410,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 35  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   62,12 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 35  2   UAB "Labochema LT"   226,10 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   452,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 36  1   UAB "Labochema LT"   4.551,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 37  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   192,25 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   637,85 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 37  3   UAB "Labochema LT"   821,10 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 38  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   270,45 Kita (Lt) Pasiūlyma atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   583,10 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 38  3   UAB "Labochema LT"   1.026,97 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 42  1   UAB "Labochema LT"   959,14 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 42  2   UAB "Vildoma"   1.006,74 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   79.944,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.338,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 44  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.042,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 44  3   UAB "Labochema LT"   3.332,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.071,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 45  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.673,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 45  3   UAB "Labochema LT"   2.475,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.358,98 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 46  2   UAB "Labochema LT"   1.808,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 46  3   UAB "ARM GATE"   1.856,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 46  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.906,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   183,74 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  2   UAB 'Interlux'   209,44 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  3   UAB "Oriola–Vilnius"   266,56 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   380,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   524,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 47  6   UAB "Labochema LT"   1.304,24 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 48  1   UAB "Oriola–Vilnius"   404,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   416,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 48  3   UAB 'Interlux'   714,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 48  4   UAB "Labochema LT"   892,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 48  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   173,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 49  1   UAB "ARM GATE"   10.995,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 49  2   UAB "Vildoma"   12.123,72 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 49  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   13.680,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   15.600,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  1   UAB "Oriola–Vilnius"   714,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   892,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  3   UAB "Labochema LT"   1.071,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  4   UAB "ARM GATE"   1.320,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.606,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 50  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.190,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 51  1   UAB "Labochema LT"   3.867,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 51  2   UAB "ARM GATE"   3.987,15 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 51  3   UAB "Oriola–Vilnius"   4.581,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   5.527,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 52  1   UAB "ARM GATE"   319,81 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   368,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 53  1   UAB "ARM GATE"   865,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 53  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.368,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 54  1   UAB "ARM GATE"   182,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 54  2   UAB "Labochema LT"   185,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 54  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   199,04 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   318,02 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 55  1   UAB "ARM GATE"   6.063,51 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   7.395,85 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 57  1   UAB "ARM GATE"   12.647,68 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 58  1   UAB "ARM GATE"   7.105,41 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 60  1   UAB "ARM GATE"   86,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 61  1   UAB "ARM GATE"   43,38 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 62  1   UAB "Vildoma"   9.777,04 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.280,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA"   401,63 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  2   UAB "AMEITA"   458,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  3   UAB "Labochema LT"   803,25 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   971,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.285,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 63  6   UAB "ARM GATE"   1.392,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA"   77,35 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  2   UAB "Oriola–Vilnius"   92,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  3   UAB "AMEITA"   129,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   146,37 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  5   UAB "Labochema LT"   178,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 64  6   UAB "ARM GATE"   273,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 65  1   UAB "Labochema LT"   624,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   632,94 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 66  2   UAB "ARM GATE"   1.314,35 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  1   UAB "Vildoma"   395,08 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   447,52 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   566,44 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  4   UAB "Oriola–Vilnius"   609,28 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  5   UAB "ARM GATE"   664,12 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  6   UAB "Labochema LT"   804,44 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 67  7   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.330,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.261,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 68  2   UAB "ARM GATE"   6.426,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 68  3   UAB 'NOTA BENE'   11.757,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 69  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   60,57 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   571,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 69  3   UAB "Labochema LT"   599,76 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.760,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 70  2   UAB "Labochema LT"   599,76 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 72  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   30,17 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 73  1   UAB "Labochema LT"   743,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 74  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   47,47 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,21 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 74  3   UAB "Labochema LT"   378,42 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 75  1   UAB "Labochema LT"   52,36 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 76  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7,63 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 76  2   UAB "Labochema LT"   26,18 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   83,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 77  1   UAB "Labochema LT"   4.938,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 78  1   UAB "Labochema LT"   44,03 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,43 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 78  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   53,55 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 78  4   UAB "ARM GATE"   90,08 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 79  1   UAB "Labochema LT"   14.345,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51.200,94 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  1   UAB "Vildoma"   2.380,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  2   UAB "ARM GATE"   2.451,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.546,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  4   UAB "Labochema LT"   2.558,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.765,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 81  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   2.820,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 82  1   UAB "Labochema LT"   614,04 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 82  2   UAB "Vildoma"   633,56 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 82  3   UAB "ARM GATE"   683,06 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 82  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   799,68 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 83  1   UAB "ARM GATE"   5.842,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   52,26 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 83  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   36.170,05 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   571,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 84  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   675,09 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 84  3   UAB "ARM GATE"   744,69 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 84  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   818,61 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   299,88 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 85  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   374,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 85  3   UAB "Labochema LT"   476,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 85  4   UAB "ARM GATE"   567,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 85  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   975,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   850,14 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 86  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.207,47 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 86  3   UAB "ARM GATE"   1.864,89 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 86  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.415,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA"   187,43 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  2   UAB "AMEITA"   213,99 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   296,14 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  4   UAB "Oriola–Vilnius"   274,89 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   349,02 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   599,76 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  7   UAB "ARM GATE"   674,73 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 87  8   UAB 'NOTA BENE'   686,49 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 88  1   UAB "Labochema LT"   1.725,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 89  1   UAB "ARM GATE"   6.358,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 90  1   UAB "Labochema LT"   231,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   438,57 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 90  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   511,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 90  4   UAB "Vildoma"   1.344,70 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 90  5   UAB "ARM GATE"   1.474,41 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   95,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 91  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   96,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 91  3   UAB "ARM GATE"   251,46 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   827,05 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 93  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   30,44 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 93  2   UAB "Labochema LT"   121,38 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 94  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,95 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 94  2   UAB "Labochema LT"   71,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 95  1   UAB 'Interlux'   32.996,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 96  1   UAB "BIOTECHA"   40.698,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 96  2   UAB "Labochema LT"   69.168,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.765,96 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 97  2   UAB "Labochema LT"   5.021,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 98  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,95 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 98  2   UAB "Labochema LT"   66,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 100  1   UAB 'Interlux'   14.161,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 100  2   UAB "Labochema LT"   14.756,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 101  1   UAB 'Interlux'   6.426,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 103  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   580,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.201,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 105  2   UAB "Oriola–Vilnius"   2.737,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 105  3   UAB 'NOTA BENE'   3.094,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   116,32 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 106  2   UAB "Labochema LT"   124,95 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 107  1   UAB "Labochema LT"   138,04 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 108  1   UAB "Labochema LT"   65,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 109  1   UAB "Oriola–Vilnius"   71,16 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 109  2   UAB "ARM GATE"   179,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 109  3   UAB "Labochema LT"   185,64 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 109  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   189,35 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikaalvimus
 109  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   194,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 110  1   UAB "ARM GATE"   49,12 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 110  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   64,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 110  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   52,26 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 111  1   UAB "ARM GATE"   1.999,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 111  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.260,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 111  3   UAB "Labochema LT"   2.320,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 112  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   14.684,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 114  1   UAB "AMEITA"   627,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 114  2   UAB "DEZINFEKCIJOS PASAULIS"   952,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 114  3   UAB 'Interlux'   15.827,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 115  1   UAB "Labochema LT"   1.849,26 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 115  2   UAB 'Interlux'   1.999,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   69,02 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 116  2   UAB "Oriola–Vilnius"   142,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 116  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   153,15 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 116  4   UAB "Labochema LT"   249,90 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 116  5   UAB "ARM GATE"   255,60 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 117  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.035,30 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.285,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 117  3   UAB "Labochema LT"   1.374,45 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 117  4   UAB "ARM GATE"   1.499,40 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 118  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.250,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 118  2   UAB "ARM GATE"   7.735,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 118  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA"   10.263,75 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 118  4   UAB 'NOTA BENE'   22.907,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 119  1   UAB 'Interlux'   1.130,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 120  1   UAB "AMEITA"   213,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 120  2   UAB "DEZINFEKCIJOS PASAULIS"   414,20 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 121  1   UAB 'Interlux'   142,80 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 121  2   UAB "Labochema LT"   178,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 121  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   178,50 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 121  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   18.314,00 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
 122  1   UAB "Labochema LT"   232,05 Kita (Lt) Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-122  2009-06-12   2009-06-26  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11-38, 42-58, 60-70, 72-79, 81-91, 93-98, 100, 101, 103, 105-112, 114-122  2009-07-08  Pasiūlyta mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  71, 99, 102  2009-07-08  Pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  10, 39, 40, 41, 59, 80, 92, 104, 113  2009-07-08  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 83, 89, 110, 111
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.270,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 96
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.786,96 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 95, 100, 101, 119, 121
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.887,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 8, 12, 33, 43, 68, 70, 97, 106, 117
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  26.270,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 50, 109
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  344,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 114, 120
Tiekėjo pavadinimas
UAB "AMEITA" (210853970)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  243,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-07-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" (123011245)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.141,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 63, 64, 87
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJOS PREKYBA" (141517066)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  193,01 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 69, 72, 74, 76, 93, 94, 98, 103, 112, 118
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.711,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 3, 6, 14, 20, 36, 42, 51, 65, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 88, 90, 107, 108, 115, 122
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.662,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62, 67, 81
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vildoma" (110736215)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.635,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 7, 9, 44, 45, 46, 66, 84, 85, 86, 91, 105, 116
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" (121952584)
Sutarties sudarymo data:
2009-07-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.533,47 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Giedrius  Birmontas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresn. specialistė
Vardas, pavardė
  Valantinaitė  Rūta
Telefonas
  +370 5219 8667
Elektroninio pašto adresas:
  ruta.valantinaite@policija.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.


  _____Viršininkas_____   __________   _____Genrikas  Nedveckis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)