At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: +370 46396505, Faks.: +370 46396671, ekonomistai@kul.lt, http://www.kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
162589   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Hemodializės procedūrų priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33181100-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33141110-4
33141200-2
33141320-9
33181200-4
33692800-5
24455000-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis 33181100-3
2 Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis 33181100-3
3 Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino 33181100-3
4 Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino 33181100-3
5 Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu 33181100-3
6 Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei 33181100-3
7 Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei 33181100-3
8 Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei 33181100-3
9 Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei 33181100-3
10 Intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei 33181100-3
11 Fistulinės arterinės ir veninės adatos 33141320-9
12 Adatos vienos adatos hemodializei 33141320-9
13 Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
14 Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
15 Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su antimikrobine danga su įvedimo rinkiniu 33141200-2
16 Dvikanalis ilgalaikis didelės tėkmės tuneliuotas kateteris su mova skirtas hemodializei atlikti su įvedimo rinkiniu 33141200-2
17 Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
18 Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
19 Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
20 Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu 33141200-2
21 Hemodializės ir hemodiafiltracijos sistemų užpildymo skiedinys 33181100-3
22 Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei 33141110-4
23 Vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas 33181100-3
24 Tirpalas dializės kateteriui užpildyti 33692800-5
25 Tvarsčių rinkinys hemodializės procedūrai 33141110-4
26 Sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui 33141110-4
27 Vidutinio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow) 33181100-3
28 Didelio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow) 33181100-3
29 Kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba 33181100-3
30 Vienkartinis apirogeninis ultrafiltravimo rinkinys valytam dializatui 33181200-4
31 Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui 33181200-4
32 Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei 33692800-5
33 Bikarbonatinis koncentratas dializei 33692800-5
34 Mažos sausos sodos kolonėlės 33692800-5
35 Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui 33692800-5
36 Rinkiniai ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms 33181100-3
37 Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5% 24455000-8
38 Citrinos rūgšties tirpalas 50% 24455000-8
39 Dezinfektantas hipochlorito pagrindu 24455000-8
40 Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė 24455000-8
41 Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė 24455000-8
42 Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas 24455000-8
43 Peroksido testo juostelių standartinė pakuotė 24455000-8
44 Chloro testo juostelių standartinė pakuotė 24455000-8
45 Vandens kietumo testo juostelių standartinė pakuotė 24455000-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-06-30    13:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-04-23 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-04-23 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2015-04-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas  Lietuva 
UAB "B.Braun Avitum" 300556854  Miškinių g. 6a, LT-04132 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda") 123322285  A. Goštauto g. 12-316, LT-01108 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1, 2   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka sterilizacijos metodas  2.970,00  EUR
 5   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka arterinės atšakos konstrukcija; nėra kalibruoto intarpo hematokrito stebėjimo sistemai; neatitinka kraujo pompos segmento ilgis  968,00  EUR
 11   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka ilgis; nėra adatos apsaugos  276,00  EUR
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  nenurodo ar yra papildoma šoninė anga arterinio galo adatose, nenurodytas sterilizacijos metodas  276,00  EUR
 13, 14   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka kateterio konstrukcija  2.255,40  EUR
 17   UAB "B.Braun Avitum"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė dvikanalį kateterį  1.092,00  EUR
 23   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė prekės aprašymo  18,38  EUR
 27, 28   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka sterilizacijos metodas.  1.071,00  EUR
 27, 28   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka produkto darbinės charakteristikos  2.097,90  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "TAMRO"   1.870,50 EUR 
 2  1   UAB "TAMRO"   3.741,00 EUR 
 3  1   UAB "TAMRO"   196,90 EUR 
 4  1   UAB "TAMRO"   590,70 EUR 
 5  1   UAB "TAMRO"   1.736,00 EUR 
 6  1   UAB "B.Braun Avitum"   472,50 EUR 
 6  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   615,83 EUR 
 6  3   UAB "TAMRO"   651,00 EUR 
 7  1   UAB "TAMRO"   25,80 EUR 
 8  1   UAB "TAMRO"   10,32 EUR 
 9  1   UAB 'Interlux'   30,00 EUR 
 9  2   UAB "TAMRO"   31,80 EUR 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   124,00 EUR 
 10  1   UAB "TAMRO"   29,00 EUR 
 11  1   UAB "TAMRO"   377,20 EUR 
 11  2   UAB "B.Braun Avitum"   425,04 EUR 
 12  1   UAB "TAMRO"   17,40 EUR 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   966,00 EUR 
 13  2   UAB "TAMRO"   984,80 EUR 
 13  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   1.127,70 EUR 
 14  1   UAB "TAMRO"   984,80 EUR 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   987,00 EUR 
 14  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   1.127,70 EUR 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   309,75 EUR 
 15  2   UAB "TAMRO"   405,45 EUR 
 16  1   UAB "TAMRO"   547,38 EUR 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   720,00 EUR 
 16  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   748,08 EUR 
 17  1   UAB "TAMRO"   2.189,60 EUR 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.352,00 EUR 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.890,00 EUR 
 18  2   UAB "TAMRO"   2.189,60 EUR 
 19  1   UAB "TAMRO"   868,90 EUR 
 20  1   UAB "TAMRO"   868,90 EUR 
 21  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   483,00 EUR 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   32,00 EUR 
 22  2   UAB "TAMRO"   52,00 EUR 
 23  1   UAB "TAMRO"   42,00 EUR 
 24  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda")   189,53 EUR 
 25  1   UAB "TAMRO"   218,00 EUR 
 26  1   UAB "TAMRO"   218,00 EUR 
 27  1   UAB "TAMRO"   796,50 EUR 
 28  1   UAB "TAMRO"   1.593,00 EUR 
 29  1   UAB "TAMRO"   1.303,50 EUR 
 30  1   UAB "TAMRO"   3.693,00 EUR 
 31  1   UAB "TAMRO"   4.474,50 EUR 
 32  1   UAB 'Interlux'   1.122,00 EUR 
 33  1   UAB "B.Braun Avitum"   630,00 EUR 
 33  2   UAB 'Interlux'   670,00 EUR 
 33  3   UAB "TAMRO"   731,00 EUR 
 34  1   UAB 'Interlux'   543,00 EUR 
 34  2   UAB "B.Braun Avitum"   567,00 EUR 
 34  3   UAB "TAMRO"   615,00 EUR 
 35  1   UAB "TAMRO"   1.668,60 EUR 
 36  1   UAB "TAMRO"   22.376,10 EUR 
 37  1   UAB "TAMRO"   2.896,00 EUR 
 38  1   UAB "TAMRO"   190,00 EUR 
 38  2   UAB "B.Braun Avitum"   363,00 EUR 
 38  3   UAB 'Interlux'   1.840,00 EUR 
 39  1   UAB "B.Braun Avitum"   145,20 EUR 
 40  1   UAB "TAMRO"   147,90 EUR 
 41  1   UAB "TAMRO"   261,00 EUR 
 42  1   UAB "TAMRO"   289,60 EUR 
 43  1   UAB "TAMRO"   57,92 EUR 
 44  1   UAB "TAMRO"   86,88 EUR 
 45  1   UAB "TAMRO"   57,92 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-45  2015-07-22   2015-07-22  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-45  2015-07-22  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-5, 7, 8, 10-12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25-31, 35-38, 40-45
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2015-08-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 54.424,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 33, 39
Tiekėjo pavadinimas
UAB "B.Braun Avitum" (300556854)
Sutarties sudarymo data:
2015-08-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.247,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 32, 34
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.695,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 15, 18, 22
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2015-08-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.197,75 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21, 24
Tiekėjo pavadinimas
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (UAB "Dameda") (123322285)
Sutarties sudarymo data:
2015-08-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 672,53 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
Telefonas
  +370 46396505
Elektroninio pašto adresas:
  motuziene@kul.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 tel.nr. 8 46 396671


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)