At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124243848, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, Tel.: +370 52362005, Faks.: +370 52168984, valentina.moroz@rvul.lt, http://www.rvul.lt/
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
165391   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostikos reagentai, eksploatacinės medžiagas ir papildomas priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  38434000-6
33793000-5
38437000-7
33140000-3

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Analizatorius 38434000-6
2 Reagentų komplektas analizatoriui VITROS 250 33696000-5
3 Reagentų komplektas baltymų frakcionavimui analizatoriui SEBIA DVSE 33696000-5
4 Reagentų komplektas analizatoriams STA COMPACT 33696000-5
5 Reagentų komplektas analizatoriui BIOSEN_line 33696000-5
6 Automatinis eritrocitų nusėdimo greičio nustatymas ( analizatorius Sedimatic – 10) 33696000-5
7 Reagentų komplektas hematologiniam analizatoriui ABX Pentra DX 120 33696000-5
8 Reagentų komplektas analizatoriui CLINITEK 50 33696000-5
9 Reagentų komplektas analizatoriui GL 2 33696000-5
10 Reagentai, kraujo grupių ABO nustatymui (tiesioginės ir atvirkštinės agliutinacijos būdu), Rh sistemos ir Kell antigenų nustatymui tiesioginės agliutinacijos būdu 33696000-5
11 Rinkinys reumatoidinio faktoriaus nustatymui 33696000-5
12 Rinkinys antistreptolizino nustatymui 33696000-5
13 Skrininginis rinkinys bendriems antikardiolipidininiams antikūnams imunofermentiniu metodu 33696000-5
14 Kontrolinės juostelės DRI-DYE Check Strips-450 33696000-5
15 Sifilio tyrimai 33696000-5
16 Tarptautinė kokybės kontrolė 33696000-5
17 Rinkinys dažymui Gramo būdu 33696000-5
18 Metilėno mėlio metanolinis tirpalas 33696000-5
19 PANDY reagentas 33696000-5
20 SAMSONO reagentas 33696000-5
21 Imersinis aliejus 33696000-5
22 Rinkinys kirminų kiašinėliams išmatose nustatyti 33696000-5
23 Rinkinys slaptam kraujavimui nustatyti (išmatose) 33696000-5
24 May – Griunvaldo dažai 33696000-5
25 Gimzos – Romanovskio dažai 33696000-5
26 Fosfatinis buferis hematologiniams dažams 33696000-5
27 Dažai retikulocitų dažymui 33696000-5
28 Rūgščiai atsparių mikobakterijų nustatymo rinkinys 33696000-5
29 Šternheimerio dažai 33696000-5
30 Fuksinas 33696000-5
31 Ledinė acto rūgštis 33696000-5
32 Boro rūgštis 33696000-5
33 Karbolio rūgštis 33696000-5
34 Boraksas 33696000-5
35 Liugolis 33696000-5
36 Entelanas mikroskopijai 33696000-5
37 Gliukozės ir TNS (PT/INR) stebėjimo prie ligonio lovos sistemos su informacine duomenų valdymo sistema 33696000-5
38 Kraujavimo laiko nustatymo incizinis prietaisas 38437000-7
39 Reagentai ir priemonės VITEK sistemai 33696000-5
40 Priemonės antibakterinių medžiagų MSK nustatymui 33696000-5
41 Karbepenemazių nustatymo rinkinys 33696000-5
42 Priemonės anairobinių bakterijų išauginimui 33696000-5
43 Kulturėtė su tamponėliu mėgintuvėlyje 33696000-5
44 Antibiotikų diskai 33696000-5
45 Eksploatacinės medžiagos analizatoriams STA COMPACT 33140000-3
46 Papildomos priemonės vandens dejonizavimo sistemai AFS-25 EDI MILIPORE 33140000-3
47 Eksplotacinės medžiagos analizatoriui VITROS 250 33696000-5
48 Eksplotacinės medžiagos analizatoriui BIOSEN_line 33696000-5
49 49. Eksplotacinės medžiagos analizatoriui SEDIMATIC-10 33140000-3
50 Eksploatacinės medžiagos analizatoriui ABX Pentra DX 120 33140000-3
51 Eksplotacinės medžiagos analizatoriui CLINITEK 50 33140000-3
52 Eksplotacinės medžiagos analizatoriui GL 2 33140000-3
53 Vienkartinės servėtėlės mikroskopų lęšių valymui 33140000-3
54 Filtrinis popierius 33140000-3
55 Mėgintuvėliai 33793000-5
56 Mikromėgintuvėliai 33793000-5
57 Antgaliai pipetėms “CappAero” 38437000-7
58 Antgaliai pipetėms “LENPIPET”, “LABSYSTEMS” 38437000-7
59 Antgaliai pipetėms “BIOHIT”, “Proline plus” 38437000-7
60 Matavimo kolbos 33793000-5
61 Matavimo stiklinės graduotos 33793000-5
62 Matavimo cilindrai 33793000-5
63 Indeliai šlapimui 60 ml 33140000-3
64 Indeliai koprologiniam tyrimui 20 – 30 ml 33140000-3
65 Indeliai skreplių tyrimui 100 ml 33140000-3
66 Vienkartinės plokštelės kraujo grupių ir Rh nustatymui 33140000-3
67 Stovas vakuuminiams mėgintuvėliams 33140000-3
68 Skiedimo pipetės (maišytuvai) 38437000-7
69 Pastero pipetės plastikinės 38437000-7
70 Centrifuginiai mėgintuvėliai 10ml 33793000-5
71 Objektyviniai stikliukai 33793000-5
72 Dengiamieji stikliukai 33793000-5
73 Skaitmeninis laikrodis (taimeris) 33140000-3
74 Konteineriai stikliukams 33140000-3
75 Dažymo indas 33793000-5
76 Stiklinai piltuvėliai 33793000-5
77 Plastmasiniai piltuvėliai 33140000-3
78 Padėklas objektyviniams stikliukams 33140000-3
79 Mėgintuvėliai 5 ml 33793000-5
80 Reagentai ir papildomos priemonės rūgščių-šarmų, pH, kraujo dujų, metabolitų, oksimetrijos, elektrolitų nustatymui siūlomu analizatoriumi 33696000-5
81 Reagentai ir papildomos priemonės tromboelastometrinių tyrimų atlikimui siūlomu analizatoriumi 33696000-5
82 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui 33696000-5
83 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui 33696000-5
84 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui 33696000-5
85 Reagent ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams kraujo tyrimams ir kūno skysčiams atlikti siūlomu analizatoriumi 33696000-5
86 Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams kraujo tyrimams atlikti siūlomu pakaitiniu analizatoriumi 33696000-5
87 Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams kraujo tyrimams atlikti siūlomu analizatoriumi 33696000-5
88 Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės šlapimo tyrimams atlikti siūlomu analizatoriumi 33696000-5
89 Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės automatinei šlapimo tyrimų ir automatinei šlapimo mikroskopijos sistemai 33696000-5
90 Reagentai ir papildomos priemonės gelinė mikrotipavimo sistemai kraujo grupių, Rh ir Kell fenotipo nustatymui, kraujo parinkimui 33696000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-08-20    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-07-09 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-07-09 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2015-07-09 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
A. Tamošiūno įmonė 147316390  Marijonų g. 45, Panevėžio m., LT-35125 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, 50128 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "MEDEX BALTIC" 300637605  K.Petrausko g. 26-112, Kaunas 44156  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
UAB "InBio" 304036356  Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  Žirmūnų g. 30C-18, Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., 52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
MB "Rei laboratorium" 302883566  Odminių g. 11-15, LT-01122 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 43   UAB "InBio"  39 str. 2 d. 2 p.  Netinkamas diametras ir spalva  5.880,53  EUR
 80   UAB "Roche Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Analizatorius-netirpalinis  69.002,59  EUR
 87   UAB 'Limeta'  39 str. 2 d. 2 p.  Netinkamas matavimo metodas  82.240,07  EUR
 87   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  Nėra galimybės neskiesto kraujo režime išmatuoti kraują  94.338,09  EUR
 35   UAB "InBio" -  Atsisakė savo pasiūlymo  54,94  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   48.977,46 EUR 
 2  1   UAB 'VITROLAB'   27.421,12 EUR 
 3  1   UAB "DIAMEDICA"   3.814,49 EUR 
 3  2   UAB 'Linea libera'   3.955,77 EUR 
 4  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   391.516,68 EUR 
 5  1   UAB "DIAMEDICA"   62.598,01 EUR 
 6  1   UAB 'Werfen LT'   2.137,28 EUR 
 7  1   UAB 'Limeta'   92.279,57 EUR 
 8  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   7.252,25 EUR 
 9  1   UAB 'Limeta'   12.344,79 EUR 
 10  1   UAB "DIAMEDICA"   62.623,57 EUR 
 10  2   UAB 'Interlux'   85.336,44 EUR 
 10  3   UAB "InBio"   105.421,04 EUR 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   101,43 EUR 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   104,81 EUR 
 11  3   UAB "DIAMEDICA"   117,49 EUR 
 11  4   UAB "InBio"   165,59 EUR 
 11  5   UAB "Interautomatika"   177,50 EUR 
 11  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   338,10 EUR 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   62,79 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   62,79 EUR 
 12  3   UAB "DIAMEDICA"   72,45 EUR 
 12  4   UAB "Interautomatika"   125,58 EUR 
 12  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   173,88 EUR 
 12  6   UAB "InBio"   217,07 EUR 
 13  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.163,84 EUR 
 13  2   UAB "MEDEX BALTIC"   2.308,50 EUR 
 14  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   108,54 EUR 
 14  2   UAB "MEDEX BALTIC"   964,31 EUR 
 15  1   UAB "InBio"   686,57 EUR 
 15  2   UAB "Interautomatika"   716,05 EUR 
 15  3   UAB "MEDEX BALTIC"   925,90 EUR 
 15  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.151,96 EUR 
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.011,28 EUR 
 17  1   UAB "InBio"   692,16 EUR 
 17  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   857,33 EUR 
 17  3   UAB "Optinė riba"   1.105,47 EUR 
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.340,33 EUR 
 18  1   UAB "InBio"   41,20 EUR 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   59,41 EUR 
 18  3   UAB "Optinė riba"   85,13 EUR 
 18  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106,18 EUR 
 18  5   UAB "MEDEX BALTIC"   13.775,85 EUR 
 19  1   UAB 'Interlux'   1.021,55 EUR 
 20  1   UAB 'Interlux'   3.361,68 EUR 
 21  1   UAB "Optinė riba"   114,11 EUR 
 21  2   UAB "InBio"   114,97 EUR 
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   139,10 EUR 
 21  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   163,01 EUR 
 21  5   UAB "Mediq Lietuva"   169,69 EUR 
 21  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   176,96 EUR 
 21  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   249,95 EUR 
 22  1   UAB "DIAMEDICA"   515,12 EUR 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   597,71 EUR 
 23  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   260,82 EUR 
 23  2   UAB "Roche Lietuva"   499,91 EUR 
 23  3   UAB 'Interlux'   595,54 EUR 
 23  4   UAB "InBio"   701,32 EUR 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.068,64 EUR 
 24  2   UAB "InBio"   1.161,55 EUR 
 24  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.349,38 EUR 
 24  4   UAB "Optinė riba"   1.376,55 EUR 
 24  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.956,15 EUR 
 24  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.956,15 EUR 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.068,64 EUR 
 25  2   UAB "InBio"   1.161,55 EUR 
 25  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.458,06 EUR 
 25  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.956,15 EUR 
 25  5   UAB "Optinė riba"   2.028,60 EUR 
 25  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.390,85 EUR 
 26  1   UAB "InBio"   211,86 EUR 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   222,18 EUR 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   289,80 EUR 
 26  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   338,10 EUR 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   173,88 EUR 
 27  2   UAB 'Interlux'   231,84 EUR 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.434,32 EUR 
 28  1   UAB "InBio"   518,97 EUR 
 28  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   787,89 EUR 
 29  1   UAB 'Interlux'   6,23 EUR 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   521,64 EUR 
 29  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   652,05 EUR 
 30  1   UAB "InBio"   32,94 EUR 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   91,84 EUR 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   193,60 EUR 
 31  3   UAB "InBio"   230,68 EUR 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   45,08 EUR 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   141,57 EUR 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   40,08 EUR 
 35  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   67,62 EUR 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,04 EUR 
 35  3   UAB 'Interlux'   86,94 EUR 
 35  4   UAB "Optinė riba"   104,81 EUR 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,04 EUR 
 37  1   UAB "Roche Lietuva"   33.839,34 EUR 
 38  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.221,42 EUR 
 39  1   UAB "DIAMEDICA"   223.713,53 EUR 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   18.788,70 EUR 
 40  2   UAB "DIAMEDICA"   23.968,88 EUR 
 41  1   UAB 'Interlux'   2.318,40 EUR 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.969,50 EUR 
 41  3   UAB "DIAMEDICA"   152.145,00 EUR 
 42  1   UAB 'Linea libera'   1.280,55 EUR 
 42  2   UAB "DIAMEDICA"   8.711,39 EUR 
 43  1   UAB "Mediq Lietuva"   11.592,00 EUR 
 44  1   UAB 'Interlux'   2.809,85 EUR 
 44  2   UAB "MEDEX BALTIC"   25.559,07 EUR 
 45  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   108.011,89 EUR 
 47  1   UAB 'VITROLAB'   16.017,56 EUR 
 48  1   UAB "DIAMEDICA"   1.285,75 EUR 
 49  1   UAB 'Werfen LT'   1.410,98 EUR 
 50  1   UAB 'Limeta'   6.261,75 EUR 
 51  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   125,24 EUR 
 52  1   UAB 'Limeta'   417,45 EUR 
 53  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.523,69 EUR 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.303,30 EUR 
 53  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   4.035,47 EUR 
 53  4   UAB "InBio"   4.320,61 EUR 
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.426,85 EUR 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   350,66 EUR 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   471,90 EUR 
 54  3   UAB "Mediq Lietuva"   816,11 EUR 
 54  4   UAB "InBio"   876,65 EUR 
 55  1   MB "Rei laboratorium"   1.010,68 EUR 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.065,02 EUR 
 55  3   UAB "Mediq Lietuva"   1.304,10 EUR 
 55  4   UAB "North Speed"   1.377,59 EUR 
 55  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.391,04 EUR 
 55  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   3.260,25 EUR 
 55  7   UAB "MEDEX BALTIC"   10.018,80 EUR 
 55  8   UAB "InBio"   174.076,65 EUR 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2,43 EUR 
 56  2   UAB "InBio"   2,67 EUR 
 56  3   MB "Rei laboratorium"   2,72 EUR 
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2,90 EUR 
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   20,29 EUR 
 56  6   UAB "Mediq Lietuva"   27,71 EUR 
 57  1   UAB "Mediq Lietuva"   130,77 EUR 
 57  2   UAB "North Speed"   292,22 EUR 
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   349,21 EUR 
 58  1   UAB "Mediq Lietuva"   3.142,88 EUR 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.364,58 EUR 
 58  3   UAB "North Speed"   9.417,67 EUR 
 58  4   UAB 'Linea libera'   10.202,27 EUR 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   192,72 EUR 
 59  2   UAB "Mediq Lietuva"   288,71 EUR 
 59  3   UAB "North Speed"   480,07 EUR 
 59  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   533,25 EUR 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   97,55 EUR 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,58 EUR 
 60  3   UAB "Mediq Lietuva"   143,77 EUR 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   360,87 EUR 
 62  2   UAB "Mediq Lietuva"   447,09 EUR 
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   488,42 EUR 
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   883,78 EUR 
 63  1   MB "Rei laboratorium"   4.826,98 EUR 
 63  2   UAB "Optinė riba"   5.071,50 EUR 
 63  3   UAB "InBio"   5.218,13 EUR 
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.506,20 EUR 
 63  5   UAB "Mediq Lietuva"   5.886,56 EUR 
 63  6   A. Zapalskio IĮ "Azas"   7.607,25 EUR 
 63  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   8.150,63 EUR 
 63  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   12.497,63 EUR 
 63  9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.977,25 EUR 
 63  10   UAB "Diagnostinės sistemos"   20.872,50 EUR 
 64  1   UAB "InBio"   62,62 EUR 
 64  2   UAB "Mediq Lietuva"   67,38 EUR 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,23 EUR 
 64  4   UAB "Optinė riba"   72,81 EUR 
 64  5   MB "Rei laboratorium"   73,90 EUR 
 64  6   A. Zapalskio IĮ "Azas"   86,94 EUR 
 64  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   119,54 EUR 
 64  8   UAB "Diagnostinės sistemos"   187,85 EUR 
 65  1   UAB "InBio"   62,62 EUR 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   78,68 EUR 
 65  3   UAB "Optinė riba"   80,42 EUR 
 65  4   MB "Rei laboratorium"   81,51 EUR 
 65  5   UAB "Mediq Lietuva"   96,72 EUR 
 65  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   182,22 EUR 
 65  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   206,48 EUR 
 65  8   UAB "Diagnostinės sistemos"   375,71 EUR 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   132.825,00 EUR 
 66  2   UAB 'Interlux'   332.062,50 EUR 
 66  3   UAB "DIAMEDICA"   452.812,50 EUR 
 67  1   UAB "Mediq Lietuva"   825,93 EUR 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.492,06 EUR 
 68  1   UAB "Mediq Lietuva"   825,93 EUR 
 69  1   MB "Rei laboratorium"   3.018,75 EUR 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.501,75 EUR 
 69  3   UAB "Mediq Lietuva"   4.830,00 EUR 
 69  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.071,50 EUR 
 69  5   UAB "InBio"   5.218,13 EUR 
 69  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.898,75 EUR 
 69  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.827,75 EUR 
 70  1   UAB "Optinė riba"   417,80 EUR 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   475,76 EUR 
 70  3   UAB "Mediq Lietuva"   483,00 EUR 
 70  4   MB "Rei laboratorium"   483,00 EUR 
 70  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   695,52 EUR 
 70  6   UAB "DIAMEDICA"   834,90 EUR 
 70  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   1.449,00 EUR 
 70  8   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.504,70 EUR 
 70  9   UAB "North Speed"   3.339,60 EUR 
 70  10   UAB "MEDEX BALTIC"   8.349,00 EUR 
 71  1   A. Tamošiūno įmonė   1.126,13 EUR 
 71  2   UAB "Optinė riba"   1.557,68 EUR 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.612,01 EUR 
 71  4   A. Zapalskio IĮ "Azas"   2.698,76 EUR 
 71  5   UAB "Mediq Lietuva"   2.807,44 EUR 
 71  6   UAB "InBio"   3.130,88 EUR 
 71  7   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.622,50 EUR 
 71  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.876,08 EUR 
 72  1   UAB "Optinė riba"   42,02 EUR 
 72  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   47,09 EUR 
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   75,35 EUR 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   75,35 EUR 
 72  5   UAB "InBio"   87,66 EUR 
 72  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   130,41 EUR 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   108,87 EUR 
 73  2   UAB "Optinė riba"   138,32 EUR 
 73  3   UAB "Mediq Lietuva"   141,14 EUR 
 73  4   UAB 'Interlux'   155,85 EUR 
 73  5   UAB "InBio"   228,51 EUR 
 73  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   326,31 EUR 
 74  1   UAB "InBio"   214,57 EUR 
 74  2   MB "Rei laboratorium"   320,95 EUR 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   463,68 EUR 
 74  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   660,66 EUR 
 74  5   UAB "Optinė riba"   751,41 EUR 
 74  6   UAB "Mediq Lietuva"   809,85 EUR 
 74  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   918,39 EUR 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   226,77 EUR 
 75  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   246,30 EUR 
 75  3   UAB "Mediq Lietuva"   340,22 EUR 
 75  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   375,71 EUR 
 75  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   637,07 EUR 
 75  6   UAB "Optinė riba"   862,03 EUR 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14,27 EUR 
 76  2   UAB "Mediq Lietuva"   37,57 EUR 
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   54,27 EUR 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9,18 EUR 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   17,39 EUR 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   17,42 EUR 
 78  1   UAB "InBio"   32,14 EUR 
 78  2   MB "Rei laboratorium"   39,85 EUR 
 78  3   UAB "Mediq Lietuva"   41,54 EUR 
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   59,77 EUR 
 78  5   UAB "Optinė riba"   83,49 EUR 
 78  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00 EUR 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"   543,38 EUR 
 79  2   UAB "InBio"   569,26 EUR 
 79  3   UAB "Optinė riba"   597,71 EUR 
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   688,28 EUR 
 79  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.043,63 EUR 
 80  1   UAB 'VITROLAB'   152.038,84 EUR 
 80  2   UAB 'Interlux'   266.857,50 EUR 
 81  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   26.838,90 EUR 
 82  1   UAB "DIAMEDICA"   66.590,24 EUR 
 83  1   UAB "Roche Lietuva"   84.724,28 EUR 
 83  2   UAB 'VITROLAB'   94.343,13 EUR 
 84  1   UAB 'Werfen LT'   143.906,39 EUR 
 85  1   UAB "Roche Lietuva"   51.497,63 EUR 
 86  1   UAB "Roche Lietuva"   36.265,16 EUR 
 86  2   UAB 'Werfen LT'   101.727,67 EUR 
 88  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.929,76 EUR 
 88  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.420,61 EUR 
 88  3   UAB "Roche Lietuva"   4.801,53 EUR 
 88  4   UAB 'Limeta'   6.201,69 EUR 
 89  1   UAB "DIAMEDICA"   44.291,10 EUR 
 90  1   UAB 'Interlux'   195.624,90 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-90  2015-10-15   2015-10-30  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-32, 34-45, 47-60, 62-86, 88-90  2015-10-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  87  2015-10-28  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  33, 46, 61  2015-10-15  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21, 70, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  573,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 24-25, 59, 73
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.501,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 71
Tiekėjo pavadinimas
A. Tamošiūno įmonė (147316390)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.126,13 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 17, 18, 26, 28, 30, 64-65, 74, 78
Tiekėjo pavadinimas
UAB "InBio" (304036356)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.555,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 13-14, 16, 23, 35, 38, 45, 81
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  539.200,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 40, 56, 60, 62, 75-76
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  19.490,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 27, 31-32, 34, 36, 54, 77
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  882,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19-20, 29, 41, 44, 90
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  205.142,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43, 53, 57-58, 67-68, 88
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  20.835,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 9, 50, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  111.303,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.280,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 49, 84
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  147.454,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 79
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" (134411924)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  133.368,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 51
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" (111645576)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.377,49 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 47, 80
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  195.477,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 5, 10, 22, 39, 48, 82, 89
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  465.431,81 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 55, 63, 69
Tiekėjo pavadinimas
MB "Rei laboratorium" (302883566)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.856,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

18. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37, 83, 85, 86
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  206.326,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

19. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2015-11-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  48.977,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rumbutis  Gintas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Specialistė viešiesiems pirkimams
Vardas, pavardė
  Valentina  Moroz
Telefonas
  +370 5 2362005
Elektroninio pašto adresas:
  valiavgpul@yahoo.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Specialistė viešiesiems pirkimams_____   __________   _____Valentina  Moroz_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)