At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 173235712, Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis, Tel.: (8 458) 71 012, 71 140, Faks.: (8 458) 71 014, rouredija@rokmu.lt, www.rokmu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
169637   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 27     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  77200000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  77211000-2

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
2 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
3 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
4 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
5 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
6 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
7 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
8 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
9 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
10 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
11 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
12 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
13 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
14 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
15 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
16 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
17 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
18 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
19 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
20 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
21 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
22 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
23 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
24 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
25 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
26 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
27 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
28 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
29 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
30 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
31 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
32 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
33 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
34 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
35 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77211000-2
36 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
37 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
38 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2
39 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 77200000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-12-09    08:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-11-26 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-11-26 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Momigis" 168291314  Linksmučių k., 5220 Pakruojo r. sav.  Lietuva 
Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė" 154294930  J. Biliūno g. 22-3, Anykščių m., 29115 Anykščių r. sav.  Lietuva 
VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ 173727681  Miliūnų g. 9, Pandėlio k., LT-42379 Rokiškio r. sav.  Lietuva 
UAB "Dremas" 302454741  Naujoji g. 25, Suvainiškis Rokiškio raj.  Lietuva 
B. Lego individuali įmonė 173256845  Sodų g. 9, Pandėlio m., LT-42364 Rokiškio r. sav.  Lietuva 
UAB "ROKMELSTA" 173726394  Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r. sav.  Lietuva 
 Renatas Stankevičius   Šilinės km., Zarasų raj.  Lietuva 
R. Barzdonio individuali įmonė 173724190  Vilties g. 2-15, Rokiškio m., 42160 Rokiškio r. sav.  Lietuva 
UAB "GIEMEDA" 173203294  Rokiškio r. sav. Lukštų k. Lukštų g. 2-6  Lietuva 
Jovitos Buičenkienės įmonė 187930439  Didėjos k., 32294 Zarasų r. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "GIEMEDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų  22.513,87  EUR
 1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų  23.963,45  EUR
 2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų  29.243,28  EUR
 19   UAB "Dremas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų  14.262,88  EUR
 38   B. Lego individuali įmonė  40 str. 1 d.  Nepagrįstai maža kaina  608,46  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   R. Barzdonio individuali įmonė   23.332,07 EUR 
 2  1   R. Barzdonio individuali įmonė   29.833,16 EUR 
 2  2   UAB "Dremas"   31.255,87 EUR 
 3  1   R. Barzdonio individuali įmonė   14.552,43 EUR 
 3  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   14.663,51 EUR 
 3  3   UAB "Dremas"   15.018,52 EUR 
 4  1   B. Lego individuali įmonė   18.448,87 EUR 
 4  2   R. Barzdonio individuali įmonė   18.578,95 EUR 
 4  3   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   18.619,48 EUR 
 5  1   R. Barzdonio individuali įmonė   14.435,06 EUR 
 5  2   B. Lego individuali įmonė   14.706,34 EUR 
 5  3   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   15.134,68 EUR 
 5  4   UAB "Dremas"   16.583,05 EUR 
 6  1   R. Barzdonio individuali įmonė   4.737,15 EUR 
 7  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   12.591,74 EUR 
 7  2   UAB "GIEMEDA"   13.090,17 EUR 
 8  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   32.444,21 EUR 
 8  2   UAB "GIEMEDA"   33.453,54 EUR 
 8  3   Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė"   35.617,20 EUR 
 8  4   R. Barzdonio individuali įmonė   38.546,46 EUR 
 9  1   UAB "GIEMEDA"   7.156,48 EUR 
 9  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   8.073,12 EUR 
 9  3   Jovitos Buičenkienės įmonė   10.932,35 EUR 
 10  1   Jovitos Buičenkienės įmonė   12.184,70 EUR 
 10  2   R. Barzdonio individuali įmonė   16.979,33 EUR 
 11  1   R. Barzdonio individuali įmonė   2.831,40 EUR 
 12  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   6.066,70 EUR 
 12  2   R. Barzdonio individuali įmonė   6.295,63 EUR 
 12  3   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   6.550,94 EUR 
 13  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   19.162,53 EUR 
 13  2   Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė"   20.300,90 EUR 
 13  3   R. Barzdonio individuali įmonė   20.300,90 EUR 
 13  4   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   20.916,06 EUR 
 14  1   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   15.654,98 EUR 
 14  2   Jovitos Buičenkienės įmonė   15.733,63 EUR 
 14  3   R. Barzdonio individuali įmonė   15.973,45 EUR 
 14  4   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   17.714,40 EUR 
 15  1   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   12.358,94 EUR 
 15  2   R. Barzdonio individuali įmonė   12.568,58 EUR 
 16  1   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   5.019,08 EUR 
 16  2   R. Barzdonio individuali įmonė   6.642,90 EUR 
 17  1   UAB "GIEMEDA"   11.244,69 EUR 
 17  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   12.530,16 EUR 
 17  3   R. Barzdonio individuali įmonė   13.503,72 EUR 
 17  4   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   14.056,57 EUR 
 18  1   UAB "GIEMEDA"   11.445,39 EUR 
 18  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   12.971,44 EUR 
 18  3   R. Barzdonio individuali įmonė   13.607,30 EUR 
 18  4   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   13.988,81 EUR 
 19  1   R. Barzdonio individuali įmonė   20.106,93 EUR 
 19  2   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   20.514,34 EUR 
 19  3   Jovitos Buičenkienės įmonė   21.766,69 EUR 
 20  1   R. Barzdonio individuali įmonė   19.070,06 EUR 
 20  2   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   19.560,86 EUR 
 20  3   UAB "Dremas"   20.682,53 EUR 
 21  1   Fizinis asmuo (Renatas Stankevičius)   2.571,25 EUR 
 21  2   R. Barzdonio individuali įmonė   3.403,13 EUR 
 22  1   UAB "GIEMEDA"   25.183,79 EUR 
 22  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   27.804,59 EUR 
 22  3   R. Barzdonio individuali įmonė   29.606,93 EUR 
 23  1   B. Lego individuali įmonė   44.106,32 EUR 
 23  2   R. Barzdonio individuali įmonė   44.147,79 EUR 
 24  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   34.127,32 EUR 
 24  2   R. Barzdonio individuali įmonė   35.716,08 EUR 
 24  3   UAB "Dremas"   36.061,15 EUR 
 25  1   R. Barzdonio individuali įmonė   9.723,20 EUR 
 25  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   9.792,53 EUR 
 25  3   UAB "Dremas"   11.300,19 EUR 
 26  1   R. Barzdonio individuali įmonė   31.279,95 EUR 
 27  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   15.585,41 EUR 
 27  2   R. Barzdonio individuali įmonė   16.758,50 EUR 
 27  3   UAB "GIEMEDA"   17.345,05 EUR 
 28  1   R. Barzdonio individuali įmonė   13.095,59 EUR 
 28  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   13.547,16 EUR 
 28  3   UAB "GIEMEDA"   14.073,99 EUR 
 29  1   R. Barzdonio individuali įmonė   20.685,56 EUR 
 29  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   21.247,48 EUR 
 29  3   UAB "GIEMEDA"   24.014,27 EUR 
 29  4   Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė"   24.489,80 EUR 
 30  1   R. Barzdonio individuali įmonė   15.890,80 EUR 
 30  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   17.413,84 EUR 
 31  1   R. Barzdonio individuali įmonė   11.895,09 EUR 
 31  2   UAB "ROKMELSTA"   14.162,45 EUR 
 32  1   R. Barzdonio individuali įmonė   9.896,58 EUR 
 32  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   10.699,55 EUR 
 32  3   UAB "ROKMELSTA"   11.139,26 EUR 
 33  1   UAB "ROKMELSTA"   17.553,47 EUR 
 33  2   UAB "Dremas"   18.246,80 EUR 
 33  3   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   19.456,80 EUR 
 33  4   UAB "Momigis"   20.801,11 EUR 
 33  5   R. Barzdonio individuali įmonė   21.392,80 EUR 
 34  1   UAB "ROKMELSTA"   8.269,75 EUR 
 34  2   UAB "Dremas"   8.491,18 EUR 
 34  3   B. Lego individuali įmonė   9.002,40 EUR 
 34  4   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   9.196,00 EUR 
 34  5   UAB "Momigis"   9.932,89 EUR 
 34  6   R. Barzdonio individuali įmonė   10.067,20 EUR 
 35  1   UAB "ROKMELSTA"   7.183,77 EUR 
 35  2   UAB "Dremas"   7.320,50 EUR 
 35  3   B. Lego individuali įmonė   7.877,10 EUR 
 35  4   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   8.034,40 EUR 
 35  5   UAB "Momigis"   8.725,31 EUR 
 35  6   R. Barzdonio individuali įmonė   8.808,80 EUR 
 36  1   UAB "Dremas"   3.901,77 EUR 
 36  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   4.911,39 EUR 
 38  1   UAB "Dremas"   3.050,17 EUR 
 38  2   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   4.064,39 EUR 
 39  1   VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ   1.952,94 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-36,38-39  2015-12-29   2016-01-14  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-36, 38-39  2016-01-14  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  37  2015-12-29  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 5-6, 11, 19-20, 25-26, 28-32
Tiekėjo pavadinimas
R. Barzdonio individuali įmonė (173724190)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 241.365,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7-8, 12-13, 24, 27, 39
Tiekėjo pavadinimas
VYGANTO GERMANAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ (173727681)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 121.930,85 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14-16, 21
Tiekėjo pavadinimas
Renatas Stankevičius
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 35.604,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 17, 18, 22
Tiekėjo pavadinimas
UAB "GIEMEDA" (173203294)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 55.030,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 23
Tiekėjo pavadinimas
B. Lego individuali įmonė (173256845)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 62.555,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10
Tiekėjo pavadinimas
Jovitos Buičenkienės įmonė (187930439)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.184,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 33-35
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ROKMELSTA" (173726394)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 33.006,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 38
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Dremas" (302454741)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.951,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-04-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Kęstutis  Skvarnavičius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius
Vardas, pavardė
  Kastytis  Kuodis
Telefonas
  +370 458 71103
Elektroninio pašto adresas:
  k.kuodis@rokmu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Miškų urėdas_____   __________   _____Benjaminas  Sakalauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)