At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
175173   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI, PIRKIMAS (SAK-2/2016) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  19500000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  19520000-7
24931250-6
33141300-3
33141625-7
33696300-8
33696500-0
33698100-0
33772000-2
33793000-5
33924000-3
38950000-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Geno CYP2D6 mutacijų nustatymo rinkinys 33141625-7
2 Geno CYP2C19 mutacijų nustatymo rinkinys 33141625-7
3 Geno CYP2C9-VKORC1 mutacijų nustatymo rinkinys 33141625-7
4 Restriktazė NheI (10U/ul) 33696500-0
5 Diarėjinių E. coli EHEC, EIEC,ETEC, EPEC, EAEC grupių nustatymo PGR rinkinys 33141625-7
6 Escherichia coli vtx1 ir vtx2 subtipavimo PGR rinkinys 33141625-7
7 Vienetapės tikralaikės AT-PGR rinkinys 38950000-9
8 Tripsinas-EDTA 0,25% 33696500-0
9 Toksokorozės IgG nustatymo rinkinys 33141625-7
10 E.ch. granulosus IgG nustatymo rinkinys 33141625-7
11 Ech. multilocularis IgG nustatymo rinkinys 33141625-7
12 Trichineliozės IgG nustatymo rinkinys 33141625-7
13 Rinkiniai M. hominis ir U. urealyticum nustatymui 33924000-3
14 IgG netiesioginės imunofluorescencijos rinkinys virusams nustatyti 33141625-7
15 Priemonės Corynebacterium diphtheriae toksigeninų padermių nustatymui 24931250-6
16 Escerichia coli ATCC 35218 33698100-0
17 Chromogeninis agaras MRSA nustatymui 24931250-6
18 Chromogeninis agaras S. agalactiae nustatymui 24931250-6
19 Cylio-Nilseno dažai 33696500-0
20 Buteliukai kraujo pasėliui turimai Bactec įrangai 33141300-3
21 Pieno rūgšties tirpalas, 90% 24931250-6
22 Loewenstein-Jensen terpė mėgintuvėliuose 24931250-6
23 Reagentų rinkinys Borrelia burgdorferi DNR nustatymui 33141625-7
24 Rinkinys ŽLA-B5701 alelio nustatymo mikrogardelių metodu 33141625-7
25 Adapteriai kietafazės ekstrakcijos kolonėlėms 19500000-1
26 Dėžė oro mėginių transportavimui 19500000-1
27 Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) 19500000-1
28 Guminė pompa 19500000-1
29 Butelinis dozatorius 19520000-7
30 Butelinis dozatorius 19520000-7
31 1-Propanolis 33696300-8
32 2-metoksibenzenkarboksi rūgštis 33696300-8
33 4-hidroksibenzenkarboksi rūgštis 33696300-8
34 Aliuminio oksidas 33696300-8
35 Amonio geležies (III) sulfatas 6H2O 33696300-8
36 BDS standartinis tirpalas 33696300-8
37 Boro trifluorido ir metanolio kompleksinis tirpalas 33696300-8
38 Indikatorius bromfenolio mėlynasis 33696300-8
39 Bromtimolio mėlynasis 33696300-8
40 Cinko lazdelės (strypai) 33696300-8
41 Dietilo eteris 33696300-8
42 Elektrodo užpildymo tirpalas (elektrolitas) 33696300-8
43 Etaloninė medžiaga 1,2 - dichloretanas 33696300-8
44 Etaloninė medžiaga 4,4'-DDT 33696300-8
45 Etaloninė medžiaga Dekanas 33696300-8
46 Etaloninė medžiaga Dibromchlormetanas 33696300-8
47 Etaloninė medžiaga Heptachl - endo- epoksidas (Etaloninė medžiaga) 33696300-8
48 Etaloninė medžiaga Malationas 33696300-8
49 Etaloninė medžiaga Parationas 33696300-8
50 Etaloninė medžiaga β - Heksachlorcikloheksanas (β-HCH) 33696300-8
51 Formalinas 33696300-8
52 Gaudyklė 33793000-5
53 Gysidabrio (II) oksidas 33696300-8
54 Kadmio sulfatas 33696300-8
55 Kalio jodatas, KJO3 33696300-8
56 Kalio sulfatas 33696300-8
57 Multielementinis standartinis metalų tirpalas 33696300-8
58 N,N-dietil-1,4-fenilendiamino sulfatas 33696300-8
59 Natrio acetatas trivandenis 33696300-8
60 Natrio acetato anhidridas 33696300-8
61 Natrio dodecilbenzensulfonatas, C18H29NaO3S 33696300-8
62 Natrio hidrofosfatas 33696300-8
63 Natrio meta- arsenitas 33696300-8
64 Natrio silicio fluoridas 33696300-8
65 Natrio tetraboratas (boraksas), bevandenis 33696300-8
66 Natrio tiosulfatas penkiavandenis 33696300-8
67 Natrio tiosulfatas x 5 H2O 33696300-8
68 p-Dimetilbenzaldehidas 33696300-8
69 Riebiųjų rūgščių metilo esterių mišinys 33696300-8
70 Riebiųjų rūgščių metilo esterių mišinys 33696300-8
71 Standartinis arseno tirpalas 33696300-8
72 Standartinis bendro kietumo tirpalas 33696300-8
73 Standartinis druskos rūgšties tirpalas 33696300-8
74 Standartinis nikelio tirpalas 33696300-8
75 Standartinis seleno tirpalas 33696300-8
76 Standartinis Sieros rūgšties tirpalas, fiksanalas 33696300-8
77 Gysidabrio (II) oksidas 33696300-8
78 Standartinis stibio tirpalas 33696300-8
79 Sieros rūgštis, be azoto 33696300-8
80 Standartinis druskų tablečių rinkinys 33696300-8
81 Standartinis gysvidabrio tirpalas 33696300-8
82 Standartinis kalio chlorido tirpalas 33696300-8
83 Ekstrakcijos įdėklai 33772000-2
84 Filtro popierius 33772000-2
85 Filtrai apsauginiai 33772000-2
86 Buteliukai dujų chromatografo viršerdvės automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
87 Buteliukai jonų mainų chromatografo automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
88 Kamšteliai su tarpinėmis jonų mainų chromatografo automatinio mėginių įvedimo įrenginio buteliukams 33793000-5
89 Kamšteliai su tarpinėmis viršerdvės mėginių buteliukams 33793000-5
90 Kamšteliai sorbciniams vamzdeliams 33793000-5
91 Sorbciniai vamzdeliai 33793000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-06-15    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-06-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-06-03 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB EUROCHEMICALS 302424417  Minsko pl. 53, LT02121 Vilnius   Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Molėtų pl. 47F LT-08409 Vilnius  Lietuva 
Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas 304060364  J. Jasinskio g. 16C 03163 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6  Lietuva 
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 8  Lietuva 
UAB "Dimuna" 303114072  Parodos st. 24-3 44215 Kaunas  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  M. K. Paco g.9B 10309 Vilnius  Lietuva 
UAB "MAVIS" 301299537  Metalo g. 29, LT-02190 Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 10   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas antigenas yra sudarytas iš dviejų rūšių echinokokų mišinio reagentų Ech. granulosus IgG ir Ech. multilocularis (Echinococcus spp.), tai yra skirtingos echinokokų rūšys, viename rinkinyje, o reikalingas tik Ech. granulosus IgG reagentas  290,40  EUR
 5   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 2 p.  Rinkinys nenustato pakankamai genų, reikalingų patogeninių E.coli grupių diferencijavimui.  1.179,75  EUR
 6   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 2 p.  Rinkinys nustato tik šiuos stx1 ir stx2 genus, jų nediferencijuojant  1.179,75  EUR
 7   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  11.180,40  EUR
 8   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma tirpalo molinė ekvivalentų koncentracija yra EDTA (0.02%), o reikalinga EDTA 1x.  333,96  EUR
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma tirpalo molinė ekvivalentų koncentracija yra EDTA (0.02%), o reikalinga EDTA 1x.  435,60  EUR
 26   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nurodyti dėžės matmenys neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.  79,63  EUR
 27   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Filtras turėtų būti nailoninis, o siūlomas – poliamidinis.  1.203,95  EUR
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas Amonio geležies (III) sulfatas 12H2O, reikalingas Amonio geležies (III) sulfatas 6H2O.  30,25  EUR
 39   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas dietilo eteris, o reikalingas bromtimolio mėlynasis.  12,77  EUR
 42   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas 0,5 M elektrolitas, o reikalingas elektrolitas 1,7 M KNO2; 0,7 M KCl.  163,35  EUR
 46   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas 1 g, o reikalingas 1 ml.  81,07  EUR
 46   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas n-dekanas, o reikalingas dibromchlormetanas.  95,59  EUR
 46   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas 1 g, o reikalingas 1 ml.  145,20  EUR
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas heptachlorepoksidas, o reikalingas heptachlor-endo-epoksidas.  732,05  EUR
 49   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas paration-metilas, o reikalingas parationas.  55,66  EUR
 54   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kadmio sulfato hidratas, o reikalingas kadmio sulfatas.  3,81  EUR
 54   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kadmio sulfato hidratas, o reikalingas kadmio sulfatas.  4,72  EUR
 54   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kadmio sulfato hidratas, o reikalingas kadmio sulfatas.  28,25  EUR
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kadmio sulfato hidratas, o reikalingas kadmio sulfatas.  65,34  EUR
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kadmio sulfato hidratas, o reikalingas kadmio sulfatas.  66,55  EUR
 55   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kalio jodidas, o reikalingas kalio jodatas.  62,92  EUR
 61   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas natrio laurilsulfatas, o reikalingas natrio dodecilbenzensulfonatas.  58,08  EUR
 62   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas natrio dihidrofosfatas, o reikalingas natrio hidrofosfatas.  5,45  EUR
 63   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas natrio meta-periodatas, o reikalingas natrio meta-arsenitas.  55,66  EUR
 65   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas dinatrio tetraboratas dekahidratas, o reikalingas natrio tetraboratas, bevandenis.  1,39  EUR
 65   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas dinatrio tetraboratas dekahidratas, o reikalingas natrio tetraboratas, bevandenis.  14,52  EUR
 66   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas natrio tiosulfatas bevandenis, o reikalingas natrio tiosulfatas penkiavandenis  10,56  EUR
 70   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml metilenchloride, o reikalingas 500 µg/ml acetone.  508,81  EUR
 73   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kiekis 1 l, o reikalinga 1 ampulė.  5,23  EUR
 73   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kiekis 1 l, o reikalinga 1 ampulė.  8,47  EUR
 74   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  60,72  EUR
 74   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  75,02  EUR
 75   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  60,72  EUR
 75   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  75,02  EUR
 78   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  60,72  EUR
 78   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  75,02  EUR
 81   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  60,71  EUR
 81   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalinga 1000 mg/l.  62,92  EUR
 82   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas kiekis 250 ml, o reikalingas 500 ml.  38,72  EUR
 82   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūloma koncentracija 1000 µg/ml, o reikalingas 3 mol/l.  133,95  EUR
 87   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomi 5 ml buteliukai, o reikalingi 4 ml.  400,21  EUR
 87   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas stiklinis buteliukas, o reikalingas polipropileninis.  108,90  EUR
 87   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas stiklinis buteliukas, o reikalingas polipropileninis.  157,30  EUR
 88   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, nes kamšteliai skirti 5 ml buteliukams.  734,47  EUR
 90   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  11.616,00  EUR
 90   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.  14.701,50  EUR
 91   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.  9.539,64  EUR
 91   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina  16.335,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB 'Interlux'   7.018,00 EUR 
 2  1   UAB 'Interlux'   7.018,00 EUR 
 3  1   UAB 'Interlux'   7.018,00 EUR 
 4  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   145,20 EUR 
 9  1   UAB "Dimuna"   399,30 EUR 
 9  2   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   417,45 EUR 
 9  3   UAB 'Interlux'   417,87 EUR 
 12  1   UAB 'Interlux'   110,23 EUR 
 12  2   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   139,15 EUR 
 13  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.646,00 EUR 
 14  1   UAB "Dimuna"   1.926,32 EUR 
 16  1   UAB 'Linea libera'   78,65 EUR 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   123,42 EUR 
 16  3   UAB 'Interlux'   134,40 EUR 
 16  4   UAB "Interautomatika"   314,60 EUR 
 17  1   UAB 'Linea libera'   338,80 EUR 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   611,05 EUR 
 17  3   UAB "Labochema LT"   819,90 EUR 
 17  4   UAB 'Interlux'   1.680,00 EUR 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.468,40 EUR 
 18  2   UAB 'Linea libera'   4.307,60 EUR 
 18  3   UAB "Labochema LT"   9.370,24 EUR 
 19  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   210,00 EUR 
 19  2   UAB "Labochema LT"   285,50 EUR 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   586,85 EUR 
 20  1   UAB 'Interlux'   15.343,40 EUR 
 21  1   UAB EUROCHEMICALS   14,16 EUR 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   42,35 EUR 
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56,87 EUR 
 21  4   UAB "Labochema LT"   70,28 EUR 
 22  1   UAB 'Interlux'   29,82 EUR 
 23  1   UAB 'Interlux'   435,60 EUR 
 23  2   UAB "Roche Lietuva"   592,90 EUR 
 24  1   UAB "Dimuna"   2.992,50 EUR 
 25  1   UAB "North Speed"   119,79 EUR 
 25  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   169,96 EUR 
 27  1   UAB "North Speed"   810,70 EUR 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   907,50 EUR 
 28  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1,68 EUR 
 28  2   UAB "Labochema LT"   19,36 EUR 
 29  1   UAB "Labochema LT"   416,24 EUR 
 29  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   423,50 EUR 
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   546,92 EUR 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   551,76 EUR 
 29  5   UAB 'Interlux'   943,80 EUR 
 30  1   UAB "Labochema LT"   208,12 EUR 
 30  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   211,75 EUR 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   273,46 EUR 
 30  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   275,88 EUR 
 30  5   UAB 'Interlux'   471,90 EUR 
 31  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   32,04 EUR 
 31  2   UAB EUROCHEMICALS   36,40 EUR 
 31  3   UAB "MAVIS"   50,82 EUR 
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   154,88 EUR 
 31  5   UAB "Labochema LT"   183,92 EUR 
 31  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 EUR 
 32  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   29,57 EUR 
 32  2   UAB "Labochema LT"   35,09 EUR 
 33  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   14,64 EUR 
 33  2   UAB "Labochema LT"   16,94 EUR 
 34  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   34,78 EUR 
 34  2   UAB EUROCHEMICALS   39,78 EUR 
 34  3   UAB "MAVIS"   46,32 EUR 
 34  4   UAB "Labochema LT"   174,24 EUR 
 34  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   486,42 EUR 
 35  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4,74 EUR 
 35  2   UAB "MAVIS"   6,76 EUR 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   21,78 EUR 
 35  4   UAB "Labochema LT"   58,08 EUR 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   98,01 EUR 
 36  2   UAB "Labochema LT"   112,53 EUR 
 36  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   132,83 EUR 
 36  4   UAB 'Linea libera'   139,15 EUR 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   188,76 EUR 
 37  2   UAB "Labochema LT"   199,65 EUR 
 37  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   328,59 EUR 
 38  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7,89 EUR 
 38  2   UAB EUROCHEMICALS   9,00 EUR 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   25,41 EUR 
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   26,62 EUR 
 38  5   UAB "Labochema LT"   27,83 EUR 
 39  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11,20 EUR 
 39  2   UAB "MAVIS"   12,41 EUR 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21,78 EUR 
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   29,04 EUR 
 39  5   UAB "Labochema LT"   36,30 EUR 
 40  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   272,83 EUR 
 41  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   506,51 EUR 
 41  2   UAB "Labochema LT"   525,14 EUR 
 41  3   UAB EUROCHEMICALS   553,94 EUR 
 41  4   UAB "MAVIS"   686,92 EUR 
 41  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.016,40 EUR 
 41  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.541,00 EUR 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   127,05 EUR 
 42  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   154,46 EUR 
 42  3   UAB "Labochema LT"   163,35 EUR 
 43  1   UAB "Labochema LT"   36,30 EUR 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   42,35 EUR 
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   47,19 EUR 
 43  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   48,87 EUR 
 43  5   UAB 'Linea libera'   66,55 EUR 
 44  1   UAB "Labochema LT"   61,71 EUR 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   64,13 EUR 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   73,81 EUR 
 44  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   81,52 EUR 
 44  5   UAB 'Linea libera'   90,75 EUR 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,30 EUR 
 45  2   UAB "Labochema LT"   168,19 EUR 
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   177,87 EUR 
 45  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   182,30 EUR 
 45  5   UAB 'Linea libera'   215,38 EUR 
 46  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   48,87 EUR 
 47  1   UAB "Labochema LT"   175,45 EUR 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   199,65 EUR 
 47  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   457,79 EUR 
 48  1   UAB "Labochema LT"   33,88 EUR 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,30 EUR 
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   42,35 EUR 
 48  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   42,66 EUR 
 48  5   UAB 'Linea libera'   75,02 EUR 
 49  1   UAB "Labochema LT"   49,61 EUR 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   53,24 EUR 
 49  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   63,62 EUR 
 49  4   UAB 'Linea libera'   87,12 EUR 
 50  1   UAB "Labochema LT"   59,29 EUR 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   73,81 EUR 
 50  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   75,25 EUR 
 50  4   UAB 'Linea libera'   87,12 EUR 
 51  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2,61 EUR 
 51  2   UAB EUROCHEMICALS   3,75 EUR 
 51  3   UAB "MAVIS"   5,12 EUR 
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   22,99 EUR 
 52  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   205,70 EUR 
 53  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   17,04 EUR 
 53  2   UAB EUROCHEMICALS   20,18 EUR 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   53,24 EUR 
 53  4   UAB "Labochema LT"   56,87 EUR 
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   88,33 EUR 
 54  1   UAB "Labochema LT"   85,91 EUR 
 55  1   UAB "MAVIS"   50,53 EUR 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,92 EUR 
 55  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   73,47 EUR 
 55  4   UAB EUROCHEMICALS   83,68 EUR 
 55  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   140,36 EUR 
 56  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7,15 EUR 
 56  2   UAB EUROCHEMICALS   8,83 EUR 
 56  3   UAB "MAVIS"   10,54 EUR 
 56  4   UAB "Labochema LT"   26,62 EUR 
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 56  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   45,98 EUR 
 57  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   31,04 EUR 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   93,17 EUR 
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   369,05 EUR 
 58  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,90 EUR 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   30,25 EUR 
 58  3   UAB "Labochema LT"   64,13 EUR 
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   93,17 EUR 
 58  5   UAB EUROCHEMICALS   131,03 EUR 
 59  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2,53 EUR 
 59  2   UAB EUROCHEMICALS   3,87 EUR 
 59  3   UAB "MAVIS"   4,97 EUR 
 59  4   UAB "Labochema LT"   13,31 EUR 
 59  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21,78 EUR 
 59  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 60  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   15,43 EUR 
 60  2   UAB EUROCHEMICALS   21,96 EUR 
 60  3   UAB "MAVIS"   29,77 EUR 
 60  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   58,08 EUR 
 60  5   UAB "Labochema LT"   79,86 EUR 
 60  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   148,83 EUR 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   101,64 EUR 
 61  2   UAB "Labochema LT"   135,52 EUR 
 61  3   UAB EUROCHEMICALS   160,91 EUR 
 61  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   292,07 EUR 
 62  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6,24 EUR 
 62  2   UAB "MAVIS"   9,73 EUR 
 62  3   UAB "Labochema LT"   21,78 EUR 
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   29,04 EUR 
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   33,88 EUR 
 63  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   49,01 EUR 
 63  2   UAB "Labochema LT"   98,01 EUR 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   60,50 EUR 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   66,55 EUR 
 64  3   UAB "Labochema LT"   68,97 EUR 
 64  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   151,26 EUR 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   62,92 EUR 
 66  1   UAB "MAVIS"   11,80 EUR 
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   19,36 EUR 
 66  3   UAB "Labochema LT"   22,99 EUR 
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   26,62 EUR 
 67  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10,19 EUR 
 67  2   UAB EUROCHEMICALS   11,40 EUR 
 67  3   UAB "Labochema LT"   14,52 EUR 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   42,35 EUR 
 67  5   UAB "MAVIS"   62,56 EUR 
 67  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   82,28 EUR 
 68  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   41,70 EUR 
 68  2   UAB "MAVIS"   171,92 EUR 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   212,96 EUR 
 68  4   UAB EUROCHEMICALS   219,25 EUR 
 68  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   314,60 EUR 
 68  6   UAB "Labochema LT"   546,92 EUR 
 69  1   UAB "Labochema LT"   641,30 EUR 
 69  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   755,34 EUR 
 71  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,77 EUR 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   20,57 EUR 
 71  4   UAB "Labochema LT"   25,41 EUR 
 71  5   UAB "MAVIS"   60,72 EUR 
 72  1   UAB "Labochema LT"   113,74 EUR 
 72  2   UAB 'Linea libera'   124,63 EUR 
 72  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   151,26 EUR 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   13,31 EUR 
 73  2   UAB "MAVIS"   18,32 EUR 
 73  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   20,57 EUR 
 74  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,17 EUR 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   20,57 EUR 
 74  4   UAB "Labochema LT"   25,41 EUR 
 75  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,17 EUR 
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 75  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   20,57 EUR 
 75  4   UAB "Labochema LT"   78,65 EUR 
 76  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9,17 EUR 
 76  2   UAB EUROCHEMICALS   13,07 EUR 
 76  3   UAB "MAVIS"   14,13 EUR 
 76  4   UAB "Labochema LT"   19,36 EUR 
 76  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   41,14 EUR 
 76  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,82 EUR 
 77  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   17,04 EUR 
 77  2   UAB EUROCHEMICALS   20,18 EUR 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   52,03 EUR 
 77  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56,87 EUR 
 77  5   UAB "Labochema LT"   56,87 EUR 
 78  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,17 EUR 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 78  3   UAB "Labochema LT"   26,62 EUR 
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   30,25 EUR 
 79  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   20,84 EUR 
 79  2   UAB "MAVIS"   23,76 EUR 
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   128,26 EUR 
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   193,60 EUR 
 79  5   UAB "Labochema LT"   196,02 EUR 
 80  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   712,02 EUR 
 81  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,17 EUR 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 81  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   20,57 EUR 
 81  4   UAB "Labochema LT"   25,41 EUR 
 82  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5,97 EUR 
 82  2   UAB EUROCHEMICALS   8,35 EUR 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   25,41 EUR 
 82  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 83  1   UAB "North Speed"   2.662,00 EUR 
 83  2   UAB "Labochema LT"   2.783,00 EUR 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.023,25 EUR 
 83  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.818,96 EUR 
 84  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8,18 EUR 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9,20 EUR 
 84  3   UAB "Labochema LT"   208,12 EUR 
 85  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   95,64 EUR 
 86  1   UAB "North Speed"   119,79 EUR 
 86  2   UAB "ARM GATE"   147,02 EUR 
 86  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   235,95 EUR 
 86  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   265,35 EUR 
 86  5   UAB "Labochema LT"   272,25 EUR 
 87  1   UAB "ARM GATE"   709,67 EUR 
 88  1   UAB "ARM GATE"   142,78 EUR 
 88  2   UAB "Labochema LT"   242,00 EUR 
 88  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   447,70 EUR 
 89  1   UAB "North Speed"   217,80 EUR 
 89  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   335,17 EUR 
 89  3   UAB "ARM GATE"   375,10 EUR 
 89  4   UAB "Labochema LT"   411,40 EUR 
 89  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   423,50 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-4, 9, 12-14, 16-25, 27-69, 71-89  2016-07-29   2016-08-17  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-4, 9, 12-14, 16-25, 27-69, 71-89  2016-08-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  5, 6, 7, 8, 10, 26, 70, 90, 91  2016-07-27  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  11, 15  2016-07-27  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 14, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Dimuna" (303114072)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.318,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 31-35, 38-41, 46, 51-53, 56-60, 62, 63, 67, 68, 71, 74-82, 84, 85
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.283,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 37, 42, 61, 64, 73
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  589,27 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 19
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.856,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 87, 88
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  852,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  145,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.468,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 27, 83, 86, 89
Tiekėjo pavadinimas
UAB "North Speed" (302626874)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.930,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 12, 20, 22, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  36.973,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21
Tiekėjo pavadinimas
UAB EUROCHEMICALS (302424417)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  14,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2016-08-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45, 65
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  175,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 17
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  417,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 55, 66
Tiekėjo pavadinimas
UAB "MAVIS" (301299537)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  62,33 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 30, 43, 44, 47-50, 54, 69, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2016-08-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.881,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2017-08-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rosita Marija  Balčienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Lena  Bubinė
Telefonas
  +370 5210 5762
Elektroninio pašto adresas:
  lena.bubine@nvspl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Vytautas Vidmantas  Zimnickas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)