At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga CPO LT
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302913276, Kęstučio g. 45, Vilnius, Tel.: +370 52053747, info@cpo.lt, http://www.cpo.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
170624   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 12     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  71000000-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
2 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
3 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
4 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
5 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma nuo iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
6 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
7 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
8 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
9 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
10 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
11 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudarom iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
12 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
13 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
14 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
15 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
16 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
17 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
18 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
19 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
20 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
21 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
22 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
23 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
24 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
25 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
26 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
27 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
28 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
29 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
30 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
31 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
32 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
33 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
34 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
35 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
36 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
37 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
38 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
39 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
40 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
41 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
42 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
43 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
44 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
45 Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
46 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
47 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
48 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
49 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
50 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
51 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
52 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
53 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
54 Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
55 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimoir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
56 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
57 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
58 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
59 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
60 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
61 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
62 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
63 Ypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
64 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
65 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
66 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
67 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
68 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
69 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8
70 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių 71000000-8
71 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma nuo iki 15 šio tipo sutarčių 71000000-8
72 Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių 71000000-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-03-23    14:15 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-12-30 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-12-30 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2016-01-02 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Statprojektas" 302620978  Grigiškių g. 17, Kaunas  Lietuva 
UAB "A-Z Projektai" 300615480  Šeškinės g. 4, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai" 124663332  Konstitucijos pr. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Statybos projektų valdymas" 300078023  Algirdo g. 19, Vilnius  Lietuva 
UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" 111678149  J. Lelevelio g. 4-208, Vilniaus m., 2001 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS" 220618020  V. Šopeno g. 5/24, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras 304049364  Vytauto pr. 29, LT-44352, Kaunas, Lietuva  Lietuva 
"VRP projektai", UAB 300054816  Vilkiškio g. 8, Daukniūnų k., LT-38358 Panevėžio r. sav.  Lietuva 
UAB "BANDUVA" 180773818  Sedos g. 34, Telšių rm., 5610 Telšių r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas" 300043111  J. Basanavičiaus g. 11/1-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB 'Šiaulių hidroprojektas' 144084894  Aušros al. 29a, Šiaulių m., 5400 Šiaulių m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos" 144561299  Tilžės g. 170, Šiaulių m., 76296 Šiaulių m. sav.  Lietuva 
UAB "Siena" 157514844  Joniškio m., 5150 Joniškio r. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Strukta" 303363045  Architektų g. 6-18, Šiauliai  Lietuva 
UAB "Statinio projektavimo studija" 145847481  Laisvės pr. 81-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS" 302494928  Kareivių g. 19-181, Vilnius LT-09133  Lietuva 
UAB "Primus" 303118964  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Meistrų g. 16  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA" 151335749  V. Kudirkos g. 12, Marijampolės m., Marijampolės sav.  Lietuva 
UAB "Enero" 302521962  Žalgirio g. 92, Vilnius  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Plėtros partneriai" 302813895  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 16-32  Lietuva 
UAB "URBAN LINE" 300149157  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis" 300564438  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 139A  Lietuva 
UAB "PLENTPROJEKTAS" 300715445  Gedimino pr. 41/2-1, LT-01109,Vilnius  Lietuva 
UAB "Ademo grupė" 303194385  Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Ademo grupė" 303194385  Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta" 134192829  Statybininkų g. 12, Kauno m., 3009 Kauno m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "VT statyba" 301053724  Dzūkų g. 6-3, 02163 Vilnius  Lietuva 
UAB "Statybos projektai" 300626181  Salomėjos Nėries g. 77-5, LT-06331 Vilnius  Lietuva 
UAB "Lyderio grupė" 300539253  Ukmergės g. 222, Vilnius  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Projektų ekspertai" 302605951  Draugystės g. 19 , 3 korpusas, 341 kab. , Kaunas LT- 51230  Lietuva 
UAB G. Janulytės-Bernotienės studija 133629464  Saulės g. 46, Kauno m., Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras" 302593207  Sodų g. 1A, Zujūnų k., LT-14163 Vilniaus r.  Lietuva 
UAB 'Sweco Lietuva' 301135783  Vito Gerulaičio g. 1, Vilnius  Lietuva 
A. Žilinskio ir ko UAB 158102142  Dainių k., 74202 Jurbarko r. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS" 124600620  Lakūnų g. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB Projektera 302740803  Žeimių g. 11, Jonava  Lietuva 
UAB "PROJA" 149830650  Tvirtovės g. 9-39, Alytaus m., 4580 Alytaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Ekodora" 159954511  J. Janonio g. 2, Kačerginės mst., 4326 Kauno r.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "EKSPLOIT" 302638855  Ulonų g. 5, Vilnius  Lietuva 
 SIA "Nams"     Palasta g.7, Riga, LV-1050  Latvija 

Ūkio subjektų grupė
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA" 221387310  Lukiškių g. 3-311, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "MEPCO" 301533164  Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius  Lietuva 
UAB "Patvanka" 133364425  Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas  Lietuva 
UAB "Bendrieji statybų projektai" 300510892  SAVANORIŲ PR. 187, LT-50177 KAUNAS  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis" 134582327  V. Krėvės pr. 104a-49, Kauno m., 3041 Kauno m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Projektų rengimo centras" 300612420  Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius  Lietuva 
ECOAGE, UAB 302945135  Kalvarijų g. 1, 3/8, LT-09310 Vilnius  Lietuva 
UAB APASTATA INVESTICIJOS 302324281  Laisvės g. 85G, Tauragė  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Polistatyba" 300630009  Draugystės g. 19D, LT-51230 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Terma" 133140815  Europos pr. 110, Kauno m., Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Giedraitis & architektai" 300522624  Draugystės g. 15B, LT-51228 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Niša" 151163783  Vytauto g. 17, Marijampolės m., Marijampolės sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "SIMPER" 300627340  Kalvarijos g.7, Vilnius  Lietuva 
UAB "Hidroterra" 300151329  Savanorių pr. 187, LT02300 vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas" 133884372  Gedimino g. 47, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB TEC Infrastructure 226148570  Antakalnio g. 37-37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "TENESIS" 300588318  J.Janonio g.6B-225, Klaipėda  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Inžinerinis projektavimas" 223973140  Žemynos g. 43-42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
 PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering     Palmotičeva 45.2009, Zagrebas  Kroatija 

Ūkio subjektų grupė
UAB "HSC Baltic" 300130281  Gabijos g. 32,Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA" 163281914  Gamyklos g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.  Lietuva 
UAB "PANPROJEKTAS" 147462363  Respublikos g. 38, Panevėžys  Lietuva 
UAB "Synergy Solutions" 302781077  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Fizikų g. 14-29  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA" 122603589  Ž. Liauksmino g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS" 147693352  Respublikos g. 15, LT-35185 Panevėžys  Lietuva 
 Ardanuy Ingeniera S.A.     Avda, Europa, 34 Edif.B 28023 Madridas  Ispanija 
UAB "Dujų sfera" 124558566  Elektrėnų g. 7, Kauno m., 3031 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB EGNA 302590816  Verkių g. 5, Vilnius  Lietuva 
UAB "MUTUUS" 301532436  Smolensko g. 10, A korpusas, 2 a., LT-03201 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta" 122030381  A. Goštauto g. 8, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "Infes" 302947360  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Islandijos g. 4-11  Lietuva 
Active Construction Management UAB 300122690  Paupio g. 31-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969  P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys  Lietuva 
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" 147710353  S. Kerbedžio g. 7, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  33.880,00  EUR
 1   UAB "TENESIS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  20.000,00  EUR
 1 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 1   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 1   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  14.762,00  EUR
 1   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.972,00  EUR
 1   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.093,00  EUR
 1   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.378,56  EUR
 1   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 1   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00  EUR
 1   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.805,00  EUR
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "Statybos projektai"; UAB "VT statyba"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  26.620,00   EUR
 2   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.619,50  EUR
 2   UAB "Statybos projektų valdymas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.434,50  EUR
 2   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.972,00  EUR
 2 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 2   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  32.428,00  EUR
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.519,20  EUR
 2 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 2   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 2   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  14.762,00  EUR
 2   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.972,00  EUR
 2   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.378,56  EUR
 2   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 2   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00  EUR
 3   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.619,50  EUR
 3   UAB "Statybos projektų valdymas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.434,50  EUR
 3   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.972,00  EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 3   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  14.762,00  EUR
 3   UAB "Lyderio grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.224,50  EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  12.259,75   EUR
 3   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  30.976,00  EUR
 3   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.519,20  EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.014,50   EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 3   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  10.890,00  EUR
 3   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  20.570,00  EUR
 3   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.404,25  EUR
 3   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,00  EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.256,50   EUR
 3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 3   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.851,00  EUR
 3   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 4 Ūkio subjektų grupė: UAB "VT statyba"; UAB "Statybos projektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  50.820,00   EUR
 4   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  124.025,00  EUR
 4 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 4   UAB "MUTUUS"  39 str. 1 d.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 4   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  111.600,72  EUR
 4   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 4 Ūkio subjektų grupė: UAB "MEPCO"; UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  157.300,00   EUR
 5   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  121.000,00  EUR
 5 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 5   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 5 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 5   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  111.600,72  EUR
 5   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 6   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  48.944,50  EUR
 6   UAB "Lyderio grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  94.380,00  EUR
 6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  95.497,00   EUR
 6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  84.760,50   EUR
 6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 6   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  56.870,00  EUR
 6   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  96.497,50  EUR
 6   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 6 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  38.962,00   EUR
 6 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 6   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 7   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  160.930,00  EUR
 7 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.   Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00  
 7   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 7 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 7 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  57.838,00   EUR
 7   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 7 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  290.400,00   EUR
 7 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  671.550,00   EUR
 8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 8   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 8 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 8 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  54.813,00   EUR
 8   UAB "Bendrieji statybų projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  255.915,00  EUR
 8 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  278.300,00   EUR
 8   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 8 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  470.690,00   EUR
 9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  192.240,00   EUR
 9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 9   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  87.725,00  EUR
 9   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 9 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  52.514,00   EUR
 9 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 9 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.200,00   EUR
 9   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 10   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.   Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  24.200,00  EUR
 10   UAB "TENESIS"  39 str. 2 d. 1 p.   Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  6.200,00  EUR
 10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 10   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 10 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 10   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  14.399,00  EUR
 10   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.609,00  EUR
 10   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.378,56  EUR
 10   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 10   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.805,00  EUR
 10 Ūkio subjektų grupė: UAB "VT statyba"; UAB "Statybos projektai"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  25.410,00   EUR
 11   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.377,50  EUR
 11   UAB "Statybos projektų valdymas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.434,50  EUR
 11   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.609,00  EUR
 11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 11   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  23.958,00  EUR
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.277,20  EUR
 11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 11   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 11 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 11   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  14.399,00  EUR
 11   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.378,56  EUR
 11   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.104,15  EUR
 12   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.377,50  EUR
 12   UAB "Statybos projektų valdymas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.434,50  EUR
 12   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.609,00  EUR
 12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 12   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  14.399,00  EUR
 12   UAB "Lyderio grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.224,50  EUR
 12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  12.259,75   EUR
 12   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  23.716,00  EUR
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.277,20  EUR
 12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  7.804,50   EUR
 12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 12   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  11.374,00  EUR
 12   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  14.520,00  EUR
 12   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.404,25  EUR
 12   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 12 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 12   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 13 Ūkio subjektų grupė: UAB "VT statyba"; UAB "Statybos projektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  41.140,00   EUR
 13   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  103.455,00  EUR
 13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50  
 13   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 13 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 13   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  111.600,72  EUR
 13   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 13 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  157.300,00  
 14   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  102.850,00  EUR
 14 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 14   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 14 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 14   UAB "A-Z Projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  111.600,72  EUR
 14   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 15   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  48.944,50  EUR
 15   UAB "Lyderio grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  94.380,00  EUR
 15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  95.497,00   EUR
 15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  72.660,50   EUR
 15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 15   UAB "PLENTPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  45.980,00  EUR
 15   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  96.497,50  EUR
 15   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 15 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 15   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 16   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  143.990,00  EUR
 16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 16   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 16 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 16 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  55.055,00   EUR
 16 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.200,00   EUR
 16   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 16 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  671.550,00   EUR
 17   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  130.680,00  EUR
 17 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 17   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 17 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 17 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  52.030,00   EUR
 17   UAB "Bendrieji statybų projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  255.915,00  EUR
 17   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 17 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  470.690,00   EUR
 18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  192.240,00   EUR
 18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 18   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  70.180,00  EUR
 18   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 18 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 18 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  50.094,00   EUR
 18   UAB "Enero"  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  143.725,98  EUR
 18   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 19   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  33.880,00  EUR
 19   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  24.805,00  EUR
 19   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,00  EUR
 19 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 19   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  9.800,00  EUR
 19   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.972,00  EUR
 19   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 19   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.022,00  EUR
 20   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.377,50  EUR
 20   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.972,00  EUR
 20 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 20   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  32.428,00  EUR
 20   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 20 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 20   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  9.600,00  EUR
 20   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 20   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21.901,00  EUR
 21   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.377,50  EUR
 21   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.972,00  EUR
 21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 21   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  30.976,00  EUR
 21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  7.804,50   EUR
 21   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  10.890,00  EUR
 21   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.649,75  EUR
 21   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 21 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  10.103,50   EUR
 21 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 21   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 21   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21.780,00  EUR
 22   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  124.025,00  EUR
 22   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 22 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 22   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  37.900,00  EUR
 23   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 23 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 23   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  35.900,00  EUR
 24 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  60.560,50   EUR
 24   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  56.870,00  EUR
 24   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  87.725,00  EUR
 24 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  44.165,00   EUR
 24   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 24 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 25   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  173.635,00  EUR
 25   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 25 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 25   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  59.500,00  EUR
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 25 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 25 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 26   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  173.635,00  EUR
 26   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181,500  EUR
 26 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 26   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  56.500,00  EUR
 26   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 26 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 26 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 27   UAB "Enero"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  173.908,44  EUR
 27   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  87.725,00  EUR
 27   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  173.635,00  EUR
 27   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  181.500,00  EUR
 27 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  55.418,00   EUR
 27 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 27   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 27 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 27 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 28   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  24.200,00  EUR
 28   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 28 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 28   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  8.800,00  EUR
 28   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.609,00  EUR
 28   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 28   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.022,00  EUR
 28   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.805,00  EUR
 29   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.256,50  EUR
 29   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.609,00  EUR
 29 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 29   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  23.958,00  EUR
 29   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 29 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 29   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  8.600,00  EUR
 29   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 29   UAB "PLENTPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.118,00  EUR
 29   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21.901,00  EUR
 30   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.256,50  EUR
 30   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.609,00  EUR
 30 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 30   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  23.716,00  EUR
 30 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  7.320,50   EUR
 30   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  11.374,00  EUR
 30   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  14.520,00  EUR
 30   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  8.772,50  EUR
 30   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  15.790,50  EUR
 30 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 30   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 30   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21.780,00  EUR
 31   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  103.455,00  EUR
 31   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 31 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 31   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  33.500,00  EUR
 32   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  102.850,00  EUR
 32   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 32 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 32   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  31.500,00  EUR
 33 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  60.560,50   EUR
 33   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  45.980,00  EUR
 33   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  78.952,50  EUR
 33   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  101.640,00  EUR
 33 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 34   UAB "PROJA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  143.990,00  EUR
 34   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  171.215,00  EUR
 34   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 34 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 34   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  55.800,00  EUR
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 34 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 34 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 35   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  171.215,00  EUR
 35   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 35 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 35   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  53.800,00  EUR
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 35 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 35 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 36   UAB "Enero"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  173.908,44  EUR
 36   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  70.180,00  EUR
 36   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  171.215,00  EUR
 36   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  181.500,00  EUR
 36 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 36 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  54.208,00   EUR
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 36 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 36 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  399.300,00   EUR
 37   UAB "TENESIS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  20.500,00  EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 37   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 37   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.370,50  EUR
 37   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 37   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.940,00  EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.940,00   EUR
 37   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  17.908,00  EUR
 37   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.692,75  EUR
 37   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.200,00  EUR
 37   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  32.549,00  EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  52.030,00   EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"; Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  59.138,75   EUR
 38   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.740,50  EUR
 38   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.940,00  EUR
 38 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 38   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 38 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 38   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.340,25  EUR
 38   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 38   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  17.787,00  EUR
 38   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.692,75  EUR
 38   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.200,00  EUR
 38 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  44.770,00   EUR
 38 Ūkio subjektų grupė: UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"; Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  59.138,75   EUR
 39   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.740,50  EUR
 39   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.940,00  EUR
 39   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  19.692,75  EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.256,50   EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 39   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  24.200,00  EUR
 39   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.527,00  EUR
 39   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  17.666,00   EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 39   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.328,15  EUR
 39   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 39   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  17.666,00  EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  38.720,00   EUR
 39 Ūkio subjektų grupė: UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"; Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  59.138,75   EUR
 40 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 40   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 40 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 40 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  42.166,08   EUR
 40   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 40   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 40 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  210.540,00   EUR
 41 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 41   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 41 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 41   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 41   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 41 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  137.940,00   EUR
 42   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  57.777,50  EUR
 42 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  87.180,50   EUR
 42 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 42   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  122.815,00  EUR
 42   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 42 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  44.770,00   EUR
 42 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 42   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 43 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 43   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 43 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 43 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  68.062,50   EUR
 43   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 43   UAB "Bendrieji statybų projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  284.350,00  EUR
 43 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  326.700,00   EUR
 43 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  929.280,00   EUR
 44 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 44   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 44 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 44 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  63.888,00   EUR
 44   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 44 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  314.600,00   EUR
 44 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  603.790,00   EUR
 45 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 45 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  59.048,00   EUR
 45   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 45 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 45   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 45 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  302.500,00   EUR
 46   UAB "TENESIS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  18.500,00  EUR
 46 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 46   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 46 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 46   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.335,00  EUR
 46   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.698,00  EUR
 46   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 46   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  18.150,00  EUR
 46   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.220,85  EUR
 46   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  32.549,00  EUR
 46 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  52.030,00   EUR
 47   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 47   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.335,00  EUR
 47 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 47 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 47   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 47 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 47   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.577,00  
 47   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 47   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  18.150,00  EUR
 47   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.220,85  EUR
 47 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  44.770,00   EUR
 48   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 48   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.335,00  EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 48   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  19.220,85  EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  8.167,50   EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  9.891,75   EUR
 48   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  18.150,00  EUR
 48   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.527,00  EUR
 48   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  21.054,00  EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  9.014,50   EUR
 48   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.370,50  EUR
 48   UAB "Enero"  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  14.371,77  EUR
 48   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.456,00  EUR
 48   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 48 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  38.720,00   EUR
 49 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 49   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 49 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 49   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 49   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 49 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  210.540,00   EUR
 50 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 50   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 50 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 50   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 50   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 50 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  137.940,00   EUR
 51   UAB "Ademo grupė"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  57.777,50  EUR
 51 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  82.340,50   EUR
 51 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  96.739,50   EUR
 51   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  122.815,00  EUR
 51   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  145.200,00  EUR
 51 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 51   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.864,99  EUR
 52 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 52   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 52 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 52   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 52   UAB "Bendrieji statybų projektai"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  284.350,00  EUR
 52 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  290.400,00   EUR
 52 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  929.280,00   EUR
 53 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 53   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 53 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 53 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  58.080,00   EUR
 53 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  278.300,00   EUR
 53   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 53 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  603.790,00   EUR
 54 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  266.805,00   EUR
 54   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  290.400,00  EUR
 54 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 54 Ūkio subjektų grupė: UAB "EKSPLOIT"; užsienio įmonė(SIA "Nams")   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.200,00   EUR
 54   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  281.930,00  EUR
 55   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  32.549,00  
 55   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 55 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 55   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  10.600,00  EUR
 55   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.370,50  EUR
 55   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 55   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.940,00  EUR
 55 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 55   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.684,00  EUR
 56   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 56   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.940,00  EUR
 56 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.253,00  
 56   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 56 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 56   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  10.000,00  EUR
 56   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.340,25  EUR
 56   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 56 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 56   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.563,00  EUR
 57   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 57   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.940,00  EUR
 57 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 57 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  7.804,50   EUR
 57   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.527,00  EUR
 57   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 2 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 57 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  11.676,50   EUR
 57 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 57   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.328,15  EUR
 57   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 57 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 57   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.442,00  EUR
 58 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 58   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  174.240,00  EUR
 58 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 58   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  44.600,00  EUR
 58   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  122.815,00  EUR
 59   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją174240    EUR
 59 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 59   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  41.600,00  EUR
 59   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 60 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  70.240,50   EUR
 60   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  122.815,00  EUR
 60   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  174.240,00  EUR
 60 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  53.482,00   EUR
 60 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 61   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 61   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 61 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 61   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  60.000,00  EUR
 61   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 61 Ūkio subjektų grupė: AB "Panevėžio statybos trestas"; Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  75.746,00   EUR
 61 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 61 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR
 62   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 62   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 62 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 62   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  58.000,00  EUR
 62 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  71.148,00   EUR
 62   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 62 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 62 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR
 63   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 63   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 63 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"   39 str. 2 d. 1 p.  Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  63.525,00   EUR
 63 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"; užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 63   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 63 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 63 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR
 64   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 64 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 64   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  9.900,00  EUR
 64   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.335,00  EUR
 64   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 64 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 64   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.684,00  EUR
 64   UAB "Ekodora"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  32.549,00  EUR
 64   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  79.890,25  EUR
 65   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 65   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.335,00  EUR
 65 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.132,00   EUR
 65   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 65 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 65   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  9.700,00  EUR
 65   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 65   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  18.150,00  EUR
 65 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 65   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.563,00  EUR
 65   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  79.890,25  EUR
 66   UAB "Statprojektas"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  9.498,50  EUR
 66   UAB "BANDUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  16.335,00  EUR
 66 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  11.011,00   EUR
 66 Ūkio subjektų grupė: UAB "Polistatyba"; UAB "Giedraitis & architektai"; Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  7.562,50   EUR
 66   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  18.150,00  EUR
 66   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  10.527,00  EUR
 66   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  26.317,50  EUR
 66 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 66   UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.920,00  EUR
 66 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  20.570,00   EUR
 66   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  24.442,00  EUR
 66   UAB "Patvanka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  79.920,00  EUR
 67   UAB "Dujų sfera"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  18.150,00  EUR
 67   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  174.240,00  EUR
 67 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 67   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  42.400,00  EUR
 67 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  53.724,00   EUR
 67   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 68   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  174.240,00  EUR
 68 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 68   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  40.400,00  EUR
 68 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"   40 str. 1 d.  Dalyvis nepateikė neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų  49.610,00   EUR
 68   UAB EGNA  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  122.815,00  EUR
 69 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"   39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  64.190,50   EUR
 69   UAB EGNA  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  122.815,00  EUR
 69   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  174.240,00  EUR
 69 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 70   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 70   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 70 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 70   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 1 d.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  56.300,00  EUR
 70   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 70 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 70 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR
 71   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 71   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 71 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 71   UAB 'Sweco Lietuva'  39 str. 2 d. 2 p.  Dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.  54.300,00  
 71   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 71 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 71 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR
 72   UAB "Synergy Solutions"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  177.265,00  EUR
 72   UAB "MUTUUS"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją  363.000,00  EUR
 72 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(Ardanuy Ingeniera S.A.); Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  0,00   EUR
 72   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  243.573,00  EUR
 72 Ūkio subjektų grupė: UAB "Inžinerinis projektavimas"; užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering)   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  266.805,00   EUR
 72 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"; UAB "Ademo grupė"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  477.950,00   EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 1  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA"; UAB "HSC Baltic"    7.560,00  EUR   
 1  3   UAB "Patvanka"   8.288,50 EUR 
 1  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    9.014,50  EUR   
 1  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   9.075,00 EUR 
 1  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 1  7   UAB "Statprojektas"   9.680,00 EUR 
 1  8   UAB "Lyderio grupė"   10.224,50 EUR 
 1  9 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    10.224,50  EUR   
 1  10 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    10.309,20  EUR   
 1  11 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB Projektera    10.375,75  EUR   
 1  12 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    10.381,80  EUR   
 1  13   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.514,90 EUR 
 1  14 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.517,32  EUR   
 1  15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"    11.253,00  EUR   
 1  16   UAB EGNA   11.404,25 EUR 
 1  17   UAB "Statybos projektų valdymas"   11.434,50 EUR 
 1  18   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"   11.519,20 EUR 
 1  19   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   11.599,93 EUR 
 1  20 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 1  21 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    11.979,00  EUR   
 1  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 1  23   UAB "PANPROJEKTAS"   12.463,00 EUR 
 1  24   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.370,50 EUR 
 1  25   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   14.438,81 EUR 
 1  26   UAB APASTATA INVESTICIJOS   15.000,00 EUR 
 1  27   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 2  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 2  2   UAB "Patvanka"   8.016,25 EUR 
 2  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    9.014,50  EUR   
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   9.075,00 EUR 
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 2  6 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    9.861,50  EUR   
 2  7   UAB "Primus"   9.950,50 EUR 
 2  8 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    10.043,00  EUR   
 2  9   UAB "Lyderio grupė"   10.224,50 EUR 
 2  10 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    10.309,20  EUR   
 2  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.635,90  EUR   
 2  12   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.720,60 EUR 
 2  13   UAB EGNA   11.404,25 EUR 
 2  14   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   11.599,93 EUR 
 2  15 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    11.737,00  EUR   
 2  16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 2  17   UAB "PANPROJEKTAS"   12.100,00 EUR 
 2  18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 2  19   A. Žilinskio ir ko UAB   12.281,50 EUR 
 2  20   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.291,85 EUR 
 2  21   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   13.564,10 EUR 
 2  22   Uždaroji akcinė bendrovė "Niša"   13.854,50 EUR 
 2  23   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 3  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 3  2   UAB "Patvanka"   7.943,65 EUR 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   9.075,00 EUR 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 3  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    10.309,20  EUR   
 3  6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.813,77  EUR   
 3  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.986,80 EUR 
 3  8 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    11.253,00  EUR   
 3  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   11.599,93 EUR 
 3  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 3  11   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 3  12   UAB "Enero"   17.389,84 EUR 
 4  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   42.168,50 EUR 
 4  3 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    44.407,00  EUR   
 4  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    46.829,42  EUR   
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   47.008,50 EUR 
 4  6   UAB "Patvanka"   47.553,00 EUR 
 4  7   UAB "Ademo grupė"   48.944,50 EUR 
 4  8   UAB "PANPROJEKTAS"   61.710,00 EUR 
 4  9   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   63.223,71 EUR 
 4  10   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 4  11   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   67.874,95 EUR 
 4  12   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   68.486,00 EUR 
 4  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 4  14 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    71.753,00  EUR   
 4  15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    73.810,00  EUR   
 4  16   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 4  17 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    84.760,50  EUR   
 4  18 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB Projektera    87.604,00  EUR   
 4  19   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   88.971,30 EUR 
 4  20   UAB "Lyderio grupė"   94.380,00 EUR 
 4  21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    95.497,00  EUR   
 4  22   UAB EGNA   96.497,50 EUR 
 4  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    102.850,00  EUR   
 5  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 5  2 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    42.108,00  EUR   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   42.168,50 EUR 
 5  4   UAB "Patvanka"   44.165,00 EUR 
 5  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    46.829,42  EUR   
 5  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   47.008,50 EUR 
 5  7   UAB "Primus"   47.272,00 EUR 
 5  8   UAB "Ademo grupė"   48.944,50 EUR 
 5  9   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   57.005,04 EUR 
 5  10   UAB "PANPROJEKTAS"   59.290,00 EUR 
 5  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 5  12   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   67.796,30 EUR 
 5  13   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   68.244,00 EUR 
 5  14 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 5  15 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    70.543,00  EUR   
 5  16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    73.858,40  EUR   
 5  17   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 5  18 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    84.760,50  EUR   
 5  19   A. Žilinskio ir ko UAB   87.725,00 EUR 
 5  20   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   92.008,40 EUR 
 5  21   UAB "Lyderio grupė"   94.380,00 EUR 
 5  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    95.497,00  EUR   
 5  23   UAB EGNA   96.497,50 EUR 
 5  24 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    99.220,00  EUR   
 5  25   UAB "Bendrieji statybų projektai"   103.901,49 EUR 
 5  26 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    116.765,00  EUR   
 6  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 6  2   UAB "Patvanka"   37.086,50 EUR 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   42.168,50 EUR 
 6  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    46.829,42  EUR   
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   47.008,50 EUR 
 6  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 6  7   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   68.002,00 EUR 
 6  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 6  9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    73.906,80  EUR   
 6  10   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 6  11 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    85.910,00  EUR   
 6  12   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   94.488,90 EUR 
 6  13 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    95.590,00  EUR   
 6  14   UAB "Enero"   118.452,80 EUR 
 7  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    57.275,35  EUR   
 7  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 7  3   UAB "Patvanka"   88.910,80 EUR 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   98.010,00 EUR 
 7  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   104.907,00 EUR 
 7  6   UAB "PANPROJEKTAS"   105.270,00 EUR 
 7  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   120.818,50 EUR 
 7  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    173.877,00  EUR   
 7  9   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   179.685,00 EUR 
 7  10   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   181.319,71 EUR 
 7  11   UAB "Synergy Solutions"   188.760,00 EUR 
 7  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    192.240,00  EUR   
 8  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    57.275,35  EUR   
 8  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 8  3   UAB "Patvanka"   95.565,80 EUR 
 8  4   UAB "PANPROJEKTAS"   96.800,00 EUR 
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   98.010,00 EUR 
 8  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   104.907,00 EUR 
 8  7   A. Žilinskio ir ko UAB   108.900,00 EUR 
 8  8   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   122.149,50 EUR 
 8  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta"   152.641,50 EUR 
 8  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    173.925,40  EUR   
 8  11   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   181.052,30 EUR 
 8  12   UAB "Synergy Solutions"   188.760,00 EUR 
 8  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    192.240,00  EUR   
 9  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    57.275,35  EUR   
 9  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 9  3   UAB "Patvanka"   95.953,00 EUR 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   98.010,00 EUR 
 9  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   104.907,00 EUR 
 9  6   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   124.738,90 EUR 
 9  7   UAB "Enero"   173.908,44 EUR 
 9  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    173.973,80  EUR   
 9  9   UAB "Synergy Solutions"   188.760,00 EUR 
 9  10 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    222.640,00  EUR   
 10  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 10  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA"; UAB "HSC Baltic"    7.260,00  EUR   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 10  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.804,50  EUR   
 10  5   UAB "Patvanka"   7.877,10 EUR 
 10  6 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    8.349,00  EUR   
 10  7 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 10  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 10  9 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    9.438,00  EUR   
 10  10   UAB "Statprojektas"   9.438,00 EUR 
 10  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 10  12   UAB "Lyderio grupė"   10.224,50 EUR 
 10  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.285,00  EUR   
 10  14 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB Projektera    10.375,75  EUR   
 10  15   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.514,90 EUR 
 10  16 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    11.253,00  EUR   
 10  17 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"    11.253,00  EUR   
 10  18   Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis"   11.277,20 EUR 
 10  19   UAB EGNA   11.404,25 EUR 
 10  20   UAB "Statybos projektų valdymas"   11.434,50 EUR 
 10  21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 10  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 10  23   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   12.898,60 EUR 
 10  24   UAB "PANPROJEKTAS"   13.068,00 EUR 
 10  25   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   13.870,35 EUR 
 10  26   UAB "Dujų sfera"   14.520,00 EUR 
 10  27   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   14.883,00 EUR 
 10  28   UAB APASTATA INVESTICIJOS   15.000,00 EUR 
 10  29   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 11  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 11  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.804,50  EUR   
 11  4   UAB "Patvanka"   7.834,75 EUR 
 11  5 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    7.865,00  EUR   
 11  6 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    8.893,50  EUR   
 11  7 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 11  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 11  9   UAB "Primus"   9.950,50 EUR 
 11  10   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 11  11   UAB "Lyderio grupė"   10.224,50 EUR 
 11  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.309,20  EUR   
 11  13   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.720,60 EUR 
 11  14 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    11.011,00  EUR   
 11  15   A. Žilinskio ir ko UAB   11.053,35 EUR 
 11  16   UAB EGNA   11.404,25 EUR 
 11  17 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 11  18   UAB "PANPROJEKTAS"   12.221,00 EUR 
 11  19 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 11  20   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   12.741,30 EUR 
 11  21   Uždaroji akcinė bendrovė "Niša"   13.854,50 EUR 
 11  22   UAB "Dujų sfera"   14.520,00 EUR 
 11  23   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   14.762,00 EUR 
 11  24   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 12  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    7.108,75  EUR   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 12  3   UAB "Patvanka"   7.865,00 EUR 
 12  4 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    8.288,50  EUR   
 12  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 12  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.377,50 EUR 
 12  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 12  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.333,40  EUR   
 12  9 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    10.856,12  EUR   
 12  10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.986,80 EUR 
 12  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 12  12   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   14.641,00 EUR 
 12  13   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 12  14   UAB "Enero"   17.389,84 EUR 
 13  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 13  3   UAB "Patvanka"   37.873,00 EUR 
 13  4 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    40.535,00  EUR   
 13  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.156,40  EUR   
 13  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 13  7   UAB "Ademo grupė"   48.944,50 EUR 
 13  8 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    53.966,00  EUR   
 13  9   UAB "PANPROJEKTAS"   55.660,00 EUR 
 13  10   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   60.598,37 EUR 
 13  11   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   66.066,00 EUR 
 13  12   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   66.066,00 EUR 
 13  13   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 13  14 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB Projektera    67.760,00  EUR   
 13  15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 13  16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.906,00  EUR   
 13  17 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    72.660,50  EUR   
 13  18   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 13  19   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   88.971,30 EUR 
 13  20   UAB "Lyderio grupė"   94.380,00 EUR 
 13  21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    95.497,00  EUR   
 13  22   UAB EGNA   96.497,50 EUR 
 13  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    100.430,00  EUR   
 14  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 14  3 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    37.752,00  EUR   
 14  4   UAB "Patvanka"   38.054,50 EUR 
 14  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.156,40  EUR   
 14  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 14  7   UAB "Primus"   47.272,00 EUR 
 14  8   UAB "Ademo grupė"   48.944,50 EUR 
 14  9   UAB "PANPROJEKTAS"   49.610,00 EUR 
 14  10 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    52.272,00  EUR   
 14  11   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   54.529,70 EUR 
 14  12   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   65.279,50 EUR 
 14  13   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   65.824,00 EUR 
 14  14   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 14  15 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 14  16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.930,20  EUR   
 14  17 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    72.660,50  EUR   
 14  18   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 14  19   A. Žilinskio ir ko UAB   78.952,50 EUR 
 14  20   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   92.008,40 EUR 
 14  21   UAB "Lyderio grupė"   94.380,00 EUR 
 14  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    95.497,00  EUR   
 14  23   UAB EGNA   96.497,50 EUR 
 14  24 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    98.010,00  EUR   
 14  25   UAB "Bendrieji statybų projektai"   103.901,49 EUR 
 14  26 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    116.765,00  EUR   
 15  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    28.435,00  EUR   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 15  3   UAB "Patvanka"   35.211,00 EUR 
 15  4 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    35.816,00  EUR   
 15  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.156,40  EUR   
 15  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 15  7   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   65.582,00 EUR 
 15  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.397,00 EUR 
 15  9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    70.301,00  EUR   
 15  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.954,40  EUR   
 15  11   UAB "Synergy Solutions"   74.294,00 EUR 
 15  12 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    85.910,00  EUR   
 15  13   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   94.488,90 EUR 
 15  14 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    95.590,00  EUR   
 15  15   UAB "Enero"   118.452,80 EUR 
 16  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.543,58  EUR   
 16  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 16  4   UAB "Patvanka"   86.484,75 EUR 
 16  5   UAB "PANPROJEKTAS"   87.120,00 EUR 
 16  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   97.913,20 EUR 
 16  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   120.818,50 EUR 
 16  8   UAB "Synergy Solutions"   146.047,00 EUR 
 16  9   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   148.788,26 EUR 
 16  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    170.610,00  EUR   
 16  11   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   179.322,00 EUR 
 16  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    192.240,00  EUR   
 17  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.543,58  EUR   
 17  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 17  4   UAB "PANPROJEKTAS"   78.650,00 EUR 
 17  5   UAB "Patvanka"   86.484,75 EUR 
 17  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   97.913,20 EUR 
 17  7   A. Žilinskio ir ko UAB   98.010,00 EUR 
 17  8   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   122.149,50 EUR 
 17  9   UAB "Synergy Solutions"   146.047,00 EUR 
 17  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    170.634,20  EUR   
 17  11   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   177.749,00 EUR 
 17  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    192.240,00  EUR   
 17  13 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    254.100,00  EUR   
 18  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.543,58  EUR   
 18  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    68.062,50  EUR   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 18  4   UAB "Patvanka"   91.324,75 EUR 
 18  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   97.913,20 EUR 
 18  6   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   124.738,90 EUR 
 18  7   UAB "Synergy Solutions"   146.047,00 EUR 
 18  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    170.658,40  EUR   
 18  9 Ūkio subjektų grupė: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"; UAB "MEPCO"    222.640,00  EUR   
 18  10 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(SIA "Nams"); UAB "EKSPLOIT"    242.000,00  EUR   
 19  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.804,50  EUR   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   8.167,50 EUR 
 19  3   UAB "Patvanka"   8.288,50 EUR 
 19  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 19  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 19  6 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 19  7 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    9.317,00  EUR   
 19  8   UAB "Statprojektas"   9.377,50 EUR 
 19  9   UAB EGNA   9.649,75 EUR 
 19  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 19  11 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 19  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.091,40  EUR   
 19  13   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 19  14   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.514,90 EUR 
 19  15   "VRP projektai", UAB   11.011,00 EUR 
 19  16 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"    11.253,00  EUR   
 19  17 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    11.700,70  EUR   
 19  18   UAB "PLENTPROJEKTAS"   12.584,00 EUR 
 19  19   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.213,20 EUR 
 19  20   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 19  21   UAB "PANPROJEKTAS"   14.036,00 EUR 
 19  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 20  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.804,50  EUR   
 20  2   UAB "Patvanka"   8.016,25 EUR 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   8.167,50 EUR 
 20  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 20  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 20  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.014,50 EUR 
 20  7 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 20  8 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    9.317,00  EUR   
 20  9   UAB EGNA   9.649,75 EUR 
 20  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 20  11 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 20  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.121,65  EUR   
 20  13   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 20  14   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.720,60 EUR 
 20  15 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    11.011,00  EUR   
 20  16   A. Žilinskio ir ko UAB   11.404,25 EUR 
 20  17   UAB "PANPROJEKTAS"   12.100,00 EUR 
 20  18   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.055,90 EUR 
 20  19   UAB "PLENTPROJEKTAS"   13.431,00 EUR 
 20  20   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 20  21 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 21  1   UAB "Patvanka"   7.943,65 EUR 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   8.167,50 EUR 
 21  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 21  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 21  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.014,50 EUR 
 21  6 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    9.279,49  EUR   
 21  7 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 21  8 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 21  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   10.149,94 EUR 
 21  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.151,90  EUR   
 21  11   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.986,80 EUR 
 21  12   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 21  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 21  14   UAB "Enero"   17.389,84 EUR 
 22  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   37.812,50 EUR 
 22  3   UAB "PLENTPROJEKTAS"   41.745,00 EUR 
 22  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.155,19  EUR   
 22  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 22  6   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   45.205,60 EUR 
 22  7   UAB "Patvanka"   47.553,00 EUR 
 22  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 22  9 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    50.336,00  EUR   
 22  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 22  11 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    60.560,50  EUR   
 22  12   UAB "PANPROJEKTAS"   61.710,00 EUR 
 22  13   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 22  14   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 22  15   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   67.639,00 EUR 
 22  16 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    70.543,00  EUR   
 22  17   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 22  18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    71.874,00  EUR   
 22  19   UAB TEC Infrastructure   78.061,94 EUR 
 22  20   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   79.376,00 EUR 
 22  21   UAB EGNA   87.725,00 EUR 
 22  22   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   88.971,30 EUR 
 22  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 23  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   37.812,50 EUR 
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   40.680,20 EUR 
 23  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.155,19  EUR   
 23  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 23  6   UAB "Patvanka"   44.165,00 EUR 
 23  7 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    46.343,00  EUR   
 23  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 23  9   UAB "PLENTPROJEKTAS"   51.788,00 EUR 
 23  10 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 23  11   UAB "PANPROJEKTAS"   59.290,00 EUR 
 23  12 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    60.560,50  EUR   
 23  13   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   66.066,00 EUR 
 23  14   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 23  15   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 23  16 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    70.543,00  EUR   
 23  17   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 23  18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    71.970,80  EUR   
 23  19   A. Žilinskio ir ko UAB   78.952,50 EUR 
 23  20   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   79.134,00 EUR 
 23  21   UAB EGNA   87.725,00 EUR 
 23  22   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   92.008,00 EUR 
 23  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 24  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 24  2   UAB "Patvanka"   37.086,50 EUR 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   37.812,50 EUR 
 24  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    42.155,19  EUR   
 24  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   42.979,20 EUR 
 24  6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 24  7 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 24  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 24  9   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 24  10   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 24  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    72.067,60  EUR   
 24  12   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   78.892,00 EUR 
 24  13   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   94.488,90 EUR 
 24  14 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 24  15   UAB "Enero"   118.452,80 EUR 
 25  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.541,16  EUR   
 25  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 25  3   UAB "PLENTPROJEKTAS"   59.290,00 EUR 
 25  4 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    64.251,00  EUR   
 25  5   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   71.716,70 EUR 
 25  6   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   88.027,50 EUR 
 25  7   UAB "Patvanka"   88.910,80 EUR 
 25  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   90.919,40 EUR 
 25  9   UAB "PANPROJEKTAS"   105.270,00 EUR 
 25  10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   120.818,50 EUR 
 25  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 25  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    167.585,00  EUR   
 25  13   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   179.322,00 EUR 
 25  14   UAB TEC Infrastructure   201.155,24 EUR 
 26  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.541,16  EUR   
 26  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 26  3 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    59.048,00  EUR   
 26  4   UAB "PLENTPROJEKTAS"   64.735,00 EUR 
 26  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   88.027,50 EUR 
 26  6   A. Žilinskio ir ko UAB   90.750,00 EUR 
 26  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   90.919,40 EUR 
 26  8   UAB "Patvanka"   95.565,80 EUR 
 26  9   UAB "PANPROJEKTAS"   96.800,00 EUR 
 26  10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   122.149,50 EUR 
 26  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 26  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    169.049,10  EUR   
 26  13   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   177.749,00 EUR 
 26  14   UAB TEC Infrastructure   185.425,24 EUR 
 27  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    51.541,16  EUR   
 27  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   88.027,50 EUR 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   90.919,40 EUR 
 27  5   UAB "Patvanka"   95.953,00 EUR 
 27  6   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   124.738,90 EUR 
 27  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 27  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    169.908,20  EUR   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 28  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.320,50  EUR   
 28  3   UAB "Patvanka"   7.774,25 EUR 
 28  4 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    7.865,00  EUR   
 28  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    8.351,42  EUR   
 28  6 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 28  7   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 28  8   UAB EGNA   8.772,50 EUR 
 28  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.014,50 EUR 
 28  10   UAB "Statprojektas"   9.256,50 EUR 
 28  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 28  12   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   9.859,94 EUR 
 28  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    9.861,50  EUR   
 28  14 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 28  15   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.514,90 EUR 
 28  16   "VRP projektai", UAB   10.527,00 EUR 
 28  17 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    10.648,00  EUR   
 28  18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Strukta"; UAB "Statinio projektavimo studija"    11.253,00  EUR   
 28  19   UAB "PANPROJEKTAS"   13.068,00 EUR 
 28  20   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.213,20 EUR 
 28  21   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 28  22   UAB "Dujų sfera"   14.520,00 EUR 
 28  23   UAB "PLENTPROJEKTAS"   14.641,00 EUR 
 28  24 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 29  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    7.320,50  EUR   
 29  3   UAB "Patvanka"   7.774,25 EUR 
 29  4 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    7.865,00  EUR   
 29  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    8.351,42  EUR   
 29  6 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 29  7   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 29  8   UAB EGNA   8.772,50 EUR 
 29  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.014,50 EUR 
 29  10 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    9.438,00  EUR   
 29  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 29  12   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   9.859,94 EUR 
 29  13 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 29  14 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    9.891,75  EUR   
 29  15   A. Žilinskio ir ko UAB   10.260,80 EUR 
 29  16   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.720,60 EUR 
 29  17   UAB "PANPROJEKTAS"   12.221,00 EUR 
 29  18   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   13.055,90 EUR 
 29  19   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 29  20   Uždaroji akcinė bendrovė "Niša"   13.854,50 EUR 
 29  21   UAB "Dujų sfera"   14.520,00 EUR 
 29  22 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   7.260,00 EUR 
 30  2   UAB "Patvanka"   7.925,50 EUR 
 30  3 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    8.351,42  EUR   
 30  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    8.421,60  EUR   
 30  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   8.566,80 EUR 
 30  6 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    8.954,00  EUR   
 30  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   9.014,50 EUR 
 30  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    9.680,00  EUR   
 30  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   9.859,94 EUR 
 30  10 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    9.891,75  EUR   
 30  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    9.922,00  EUR   
 30  12   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   10.986,80 EUR 
 30  13   UAB "Synergy Solutions"   13.552,00 EUR 
 30  14 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    14.762,00  EUR   
 30  15   UAB "Enero"   17.389,84 EUR 
 31  1   UAB "PLENTPROJEKTAS"   24.442,00 EUR 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 31  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 31  4 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    37.928,66  EUR   
 31  5   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   40.680,20 EUR 
 31  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   41.636,10 EUR 
 31  7 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    45.496,00  EUR   
 31  8   UAB "Patvanka"   47.553,00 EUR 
 31  9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 31  10 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    52.272,00  EUR   
 31  11   UAB "PANPROJEKTAS"   55.660,00 EUR 
 31  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 31  13 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    60.560,50  EUR   
 31  14   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 31  15   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 31  16   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   67.639,00 EUR 
 31  17   UAB TEC Infrastructure   68.231,90 EUR 
 31  18 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.664,00  EUR   
 31  19   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 31  20   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   79.376,00 EUR 
 31  21   UAB EGNA   87.725,00 EUR 
 31  22   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   88.971,30 EUR 
 31  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 32  1   UAB "PLENTPROJEKTAS"   27.951,00 EUR 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 32  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   36.300,00 EUR 
 32  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    37.928,66  EUR   
 32  6 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    40.535,00  EUR   
 32  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   41.636,10 EUR 
 32  8   UAB "Patvanka"   44.165,00 EUR 
 32  9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 32  10   UAB "PANPROJEKTAS"   49.610,00 EUR 
 32  11 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    52.272,00  EUR   
 32  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 32  13 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    60.560,50  EUR   
 32  14   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   66.066,00 EUR 
 32  15   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 32  16   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 32  17 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.791,05  EUR   
 32  18   A. Žilinskio ir ko UAB   71.087,50 EUR 
 32  19   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 32  20   UAB EGNA   78.952,50 EUR 
 32  21   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   79.134,00 EUR 
 32  22   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   92.008,40 EUR 
 32  23 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   33.456,50 EUR 
 33  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    35.695,00  EUR   
 33  3 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    37.026,00  EUR   
 33  4   UAB "Patvanka"   37.086,50 EUR 
 33  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    37.928,66  EUR   
 33  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   41.636,10 EUR 
 33  7 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ademo grupė"; Uždaroji akcinė bendrovė "Evikta"    48.944,50  EUR   
 33  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    58.080,00  EUR   
 33  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   67.034,00 EUR 
 33  10   Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"   67.457,50 EUR 
 33  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    70.869,70  EUR   
 33  12   UAB "Synergy Solutions"   71.511,00 EUR 
 33  13   UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   78.892,00 EUR 
 33  14   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   94.488,90 EUR 
 33  15 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje i inženjering); UAB "Inžinerinis projektavimas"    96.739,50  EUR   
 33  16   UAB "Enero"   118.452,80 EUR 
 34  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    45.639,99  EUR   
 34  2   UAB "PLENTPROJEKTAS"   46.585,00 EUR 
 34  3 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 34  4 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    61.831,00  EUR   
 34  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 34  6   UAB "PANPROJEKTAS"   87.120,00 EUR 
 34  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   87.422,50 EUR 
 34  8   UAB "Patvanka"   88.910,80 EUR 
 34  9   Uždaroji akcinė bendrovė "UGIRA"   110.642,40 EUR 
 34  10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   120.818,50 EUR 
 34  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 34  12 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    169.533,10  EUR   
 34  13   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   179.322,00 EUR 
 34  14   UAB TEC Infrastructure   181.758,94 EUR 
 35  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    45.639,99  EUR   
 35  2   UAB "PLENTPROJEKTAS"   54.450,00 EUR 
 35  3 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    57.838,00  EUR   
 35  4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 35  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 35  6   UAB "PANPROJEKTAS"   78.650,00 EUR 
 35  7   A. Žilinskio ir ko UAB   81.675,00 EUR 
 35  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   87.422,50 EUR 
 35  9   UAB "Patvanka"   95.565,80 EUR 
 35  10   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   122.149,50 EUR 
 35  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 35  12   UAB TEC Infrastructure   153.976,13 EUR 
 35  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    169.547,62  EUR   
 35  14   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   177.749,00 EUR 
 36  1 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    45.639,99  EUR   
 36  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"; UAB "SIMPER"; UAB "Hidroterra"    58.080,00  EUR   
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   76.835,00 EUR 
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   87.422,50 EUR 
 36  5   UAB "Patvanka"   95.953,00 EUR 
 36  6   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   124.738,90 EUR 
 36  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Krašto projektai ir partneriai"   129.954,00 EUR 
 36  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    169.562,14  EUR   
 37  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    9.256,50  EUR   
 37  2   UAB "Statprojektas"   9.740,50 EUR 
 37  3   UAB "Primus"   9.950,50 EUR 
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   9.982,50 EUR 
 37  5 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    10.309,20  EUR   
 37  6   UAB EGNA   10.527,00 EUR 
 37  7 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    10.708,50  EUR   
 37  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    10.962,60  EUR   
 37  9   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   11.482,90 EUR 
 37  10 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB Projektera    11.495,00  EUR   
 37  11 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 37  12 Ūkio subjektų grupė: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"; AB "Panevėžio statybos trestas"    12.112,10  EUR   
 37  13 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 37  14   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   13.049,92 EUR 
 37  15   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras   14.628,90 EUR 
 37  16   UAB "Synergy Solutions"   15.609,00 EUR 
 38  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"; UAB "Giedraitis & architektai"; UAB "Polistatyba"    9.256,50  EUR   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA"   9.982,50 EUR 
 38  3 Ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; UAB "Infes"    10.309,20  EUR   
 38  4   UAB EGNA   10.527,00 EUR 
 38  5 Ūkio subjektų grupė: UAB 'Šiaulių hidroprojektas'; Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"; UAB "Siena"    10.527,00  EUR   
 38  6 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų rengimo centras"; ECOAGE, UAB    11.162,25  EUR   
 38  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS"   11.688,60 EUR 
 38  8 Ūkio subjektų grupė: UAB "Plėtros partneriai"; UAB "URBAN LINE"    11.737,00  EUR   
 38  9 Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų ekspertai"; UAB G. Janulytės-Bernotienės studija; UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras"    12.259,75  EUR   
 38  10   A. Žilinskio ir ko UAB   12.281,50 EUR 
 38  11   Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis"   13.049,92 EUR 
 38  12   Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS"