At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Šiaulių r. Šakynos mokykla
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190076714, Šiaulių g. 20, Šakyna, Šiaulių rajonas, Tel.: 841377616, Faks.: (370-41) 39 94 41, sakyna@gmail.com
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
178361   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras  
Kodas
 145797046  
Adresas, telefonas
V. Montvilos g. 4, Šiauliai  (370-41) 52 03 69
Organizacijos tipo kodas
 3  

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
AUTOMOBILIŲ DEGALAI (BENZINAS A95, DYZELINAS, SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS) ŠIAULIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PRIEMONĖMS 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  09132000-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  09133000-0
09134200-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija 09134200-9
2 2. Šiaulių r. Kužių gimnazija 09134200-9
3 3. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 09134200-9
4 4. Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla 09134200-9
5 5. Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla 09134200-9
6 6. Šiaulių r. Aukštelkės mokykla 09134200-9
7 7. Šiaulių r. Bubių mokykla 09134200-9
8 8. Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla 09134200-9
9 9. Šiaulių r. Drąsučių mokykla 09134200-9
10 10. Šiaulių r. Gilvyčių mokykla 09134200-9
11 11. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla 09134200-9
12 12. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla 09134200-9
13 13. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla 09134200-9
14 14. Šiaulių r. Naisių mokykla 09134200-9
15 15. Šiaulių r. Pakapės mokykla 09134200-9
16 16. Šiaulių r. Šakynos mokykla 09134200-9
17 17,. Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras 09134200-9
18 18. Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras 09134200-9
19 19.Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras 09134200-9
20 20. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras 09134200-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-09-22    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-09-07 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-09-07 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Lietuviškų degalinių tinklas" 135995859  Savanorių pr. 315, Kauno m., 3009 Kauno m. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" 175781368  Toliočių k., 5400 Šiaulių r. sav.  Lietuva 
UAB Fleet union 304140223  Senaisis Ukmergės kelias 4, Užubalių kaimas, Vilniaus rajonas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 10   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"  39 str. 1 d.  neištaisytos aritmetinės klaidos    
 20   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"  39 str. 1 d.  neištaisytos aritmetinės klaidos    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB Fleet union   10.262,50 EUR  mažiausia kaina
 1  2   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"   11.180,00 EUR  mažiausia kaina
 1  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   11.192,00 EUR  mažiausia kaina
 2  1   UAB Fleet union   2.832,00 EUR  mažiausia kaina
 2  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.051,00 EUR  mažiausia kaina
 3  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   11.810,00 EUR  mažiausia kaina
 3  2   UAB Fleet union   11.813,00 EUR  mažiausia kaina
 3  3   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"   12.100,00 EUR  mažiausia kaina
 4  1   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"   3.926,00 EUR  mažiausia kaina
 4  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.059,00 EUR  mažiausia kaina
 4  3   UAB Fleet union   4.139,00 EUR  mažiausia kaina
 5  1   UAB Fleet union   3.378,50 EUR  mažiausia kaina
 5  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   3.607,50 EUR  mažiausia kaina
 6  1   UAB Fleet union   3.744,00 EUR  mažiausia kaina
 6  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.043,10 EUR  mažiausia kaina
 7  1   UAB Fleet union   4.659,60 EUR  mažiausia kaina
 7  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   5.071,00 EUR  mažiausia kaina
 8  1   UAB Fleet union   4.270,60 EUR  mažiausia kaina
 8  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.371,00 EUR  mažiausia kaina
 9  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.013,00 EUR  mažiausia kaina
 9  2   UAB Fleet union   4.221,00 EUR  mažiausia kaina
 10  1   UAB Fleet union   4.242,00 EUR  mažiausia kaina
 11  1   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"   2.782,00 EUR  mažiausia kaina
 11  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.826,00 EUR  mažiausia kaina
 11  3   UAB Fleet union   2.967,00 EUR  mažiausia kaina
 12  1   UAB Fleet union   1.880,00 EUR  mažiausia kaina
 12  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   1.978,80 EUR  mažiausia kaina
 13  1   UAB Fleet union   9.284,00 EUR  mažiausia kaina
 13  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   9.786,40 EUR  mažiausia kaina
 14  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   6.770,00 EUR  mažiausia kaina
 14  2   UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"   6.792,00 EUR  mažiausia kaina
 14  3   UAB Fleet union   6.940,50 EUR  mažiausia kaina
 15  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   5.176,20 EUR  mažiausia kaina
 15  2   UAB Fleet union   5.365,40 EUR  mažiausia kaina
 16  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   8.670,00 EUR  mažiausia kaina
 16  2   UAB Fleet union   8.724,00 EUR  mažiausia kaina
 17  1   UAB Fleet union   5.432,50 EUR  mažiausia kaina
 17  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   6.002,00 EUR  mažiausia kaina
 18  1   UAB Fleet union   1.393,00 EUR  mažiausia kaina
 18  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   1.556,00 EUR  mažiausia kaina
 19  1   UAB Fleet union   5.091,00 EUR  mažiausia kaina
 19  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   5.230,00 EUR  mažiausia kaina
 20  1   UAB Fleet union   4.556,75 EUR  mažiausia kaina
 20  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.563,45 EUR  mažiausia kaina

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1 - 20  2016-10-04   2016-10-04  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-20  2016-10-20  mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis) 250.000,00
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" (175781368)
Sutarties sudarymo data:
2016-10-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 26.010,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-10-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Renata  Kuokštienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktorius
Vardas, pavardė
  Vytautas  Arvasevičius
Telefonas
  +370 41 377616
Elektroninio pašto adresas:
  sakyna@gmail.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Vytautas  Arvasevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)