At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124243848, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, Tel.: +370 52169212, Faks.: +370 52168984, d.abisalaite@gmail.com, https://rvul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
179264   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Mitybinės terpės, diagnostikumai ir papildomi priedai mikrobiologijai (Nr.1359) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33698100-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Paruoštos mitybos terpės naudojimui. Pagrindinės 33698100-0
2 Mitybinės terpės pagalbinės 33698100-0
3 Mitybinės terpės ir priedai kompiuterinei “Bactec” sistemai: 33698100-0
4 Gramo dažai 33698100-0
5 Reagentai 33698100-0
6 Kovac’s reagentas 33698100-0
7 Hipurato testas 33698100-0
8 Diagnostiniai diskai 33698100-0
9 Cefinazė 33698100-0
10 Antimikrobiniai diskai 33698100-0
11 Escherichia coli ATCC 25922 33698100-0
12 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 33698100-0
13 Staphylococcus aureus ATCC 29213 33698100-0
14 Enterococcus faecalis ATCC 29212 33698100-0
15 Staphylococcus aureus ATCC43300 33698100-0
16 Streptococcus agalactiae ATCC 13813 33698100-0
17 Candida glabrata ATCC 64677 33698100-0
18 Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069 33698100-0
19 Streptococcus pyogenes ATCC 12384 33698100-0
20 Streptococcus pneumoniae ATCC6305 33698100-0
21 Sstaphylococcus epidermidis ATCC12228 33698100-0
22 Clostridium novylii ATCC 9690 33698100-0
23 Kocuria rhizophila ATCC 9341 33698100-0
24 Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 33698100-0
25 Haemophilus influenzae ATCC 49766 33698100-0
26 Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 33698100-0
27 Staphylococcus aureus NCTC 12493 33698100-0
28 Enterococcus faecalis ATCC 51299 33698100-0
29 Streptococcus pyogenes ATCC 19615 33698100-0
30 Streptococcus agalactiae ATCC 12401 33698100-0
31 Salmonella typhimurium 0:4,5 (B grupė) 33698100-0
32 Shigella flexneri 2 NCDC 2747-71 33698100-0
33 Proteus mirabilis ATCC 12453 33698100-0
34 Stiklo karoliukai 33698100-0
35 Diagnostiniai serumai, lateksiniai diagnostikai ir kt. 33698100-0
36 Rinkinys M.pneumoniae nustatymui 33698100-0
37 Rinkinys Campylobacter spp. nustatymui 33698100-0
38 Reagentai mikrobiologiniam analizatoriui mini API: 33698100-0
39 Reagentai automatiniam šlapimo analizatoriui 33698100-0
40 Panaikinta 33698100-0
41 Testai išorės kontrolei atlikti 33698100-0
42 Gradiento juostelės minimalios slopinamos koncentracijos nustatymui 33698100-0
43 Transportine terpė 33698100-0
44 Transportinė terpė 33698100-0
45 Transportine terpė 33698100-0
46 Transportine terpė skirta išmatų ėminiams. 33698100-0
47 Transportine terpė 33698100-0
48 Transportiniai indeliai 33698100-0
49 Transportiniai indeliai 33698100-0
50 Transportiniai indeliai 33698100-0
51 Indeliai su stabilizatoriumi 33698100-0
52 Mėgintuvėliai 33698100-0
53 Kulturetė su tamponėliu 33698100-0
54 Vokai anaerobų auginimui 33698100-0
55 1µl kilpelės 33698100-0
56 10µl kilpelės 33698100-0
57 Petri lėkštelės 33698100-0
58 Objektyviniai ir dengiamieji stikleliai 33698100-0
59 Vienkartiniai maišeliai 33698100-0
60 Imersinė alyva 33698100-0
61 Vienkartinės servetėlės 33698100-0
62 Vienkartiniai tamponėliai bandinių išsėjimui 33698100-0
63 Pipetės 33698100-0
64 Antgaliai automatinėms pipetėms 33698100-0
65 Kamščiai 33698100-0
66 Testai 33698100-0
67 Transportinis krepšys 33698100-0
68 Transportiniai indai 33698100-0
69 Stikliniai buteliai 33698100-0
70 Stikliniai buteliai 33698100-0
71 Stikliniai buteliai 33698100-0
72 Stikliniai mėgintuvėliai 33698100-0
73 Indai 33698100-0
74 Stikliniai indai 33698100-0
75 Plastikiniai indai 33698100-0
76 Spiritinė lemputė 33698100-0
77 Autoklavuojami plastikiniai konteineriai 33698100-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-11-17    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-10-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-10-03 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2016-10-03 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "InBio" 304036356  Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Vakarų 34; Antežeriai,. LT-14158  Lietuva 
UAB "Mikros makros" 303166012  Verkių g. 30B, LT-08221 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 57   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  5.430,48  EUR
 58   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  148,72  EUR
 60   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  59,29  EUR
 64   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  15,78  EUR
 69   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  37,27  EUR
 71   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  52,27  EUR
 74   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  21,30  EUR
 75   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  91,23  EUR
 76   UAB "Mikros makros"  39 str. 2 d. 1 p.  neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  61,95  EUR
 11   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  23,10  EUR
 12   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 1 p.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  23,10  EUR
 13   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  23,10  EUR
 14   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  27,00  EUR
 15   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  55,86  EUR
 16   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 18   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 19   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 20   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 21   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė nepagrįstumo įrodymų  23,10  EUR
 23   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 24   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  55,86  EUR
 25   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė jokių pagrįstumo įrodymų  55,86  EUR
 26   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 28   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo  55,86  EUR
 29   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  23,10  EUR
 30   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  32,76  EUR
 33   UAB 'Linea libera'  40 str. 1 d.  Nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų  55,86  EUR
 38   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  79,32  EUR
 44   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  79,32  EUR
 46   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  50,40  EUR
 47   UAB "Interautomatika"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  67,20  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   31.769,94 EUR 
 1  2   UAB "Interautomatika"   39.781,37 EUR 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   62.824,65 EUR 
 2  1   UAB "Interautomatika"   3.655,05 EUR 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.594,00 EUR 
 2  3   UAB 'Interlux'   18.259,50 EUR 
 3  1   UAB 'Interlux'   60.910,50 EUR 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.310,40 EUR 
 4  2   UAB 'Interlux'   2.973,60 EUR 
 4  3   UAB 'Linea libera'   5.191,20 EUR 
 5  1   UAB 'Interlux'   1.495,20 EUR 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   33,60 EUR 
 6  2   UAB "Interautomatika"   52,50 EUR 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   178,50 EUR 
 6  4   UAB 'Linea libera'   2.100,00 EUR 
 7  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   21,00 EUR 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   24,15 EUR 
 8  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   28,98 EUR 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   31,50 EUR 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   69,30 EUR 
 8  4   UAB 'Linea libera'   113,40 EUR 
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   114,66 EUR 
 8  6   UAB 'Interlux'   138,60 EUR 
 9  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   142,80 EUR 
 9  2   UAB 'Interlux'   411,60 EUR 
 9  3   UAB 'Linea libera'   1.075,20 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   34.241,76 EUR 
 10  2   UAB 'Interlux'   46.202,73 EUR 
 11  1   UAB "DIAMEDICA"   67,20 EUR 
 11  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 12  1   UAB "DIAMEDICA"   67,20 EUR 
 12  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 13  1   UAB "DIAMEDICA"   67,20 EUR 
 13  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 14  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 14  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 15  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 15  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 16  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 16  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 17  1   UAB "DIAMEDICA"   100,80 EUR 
 17  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 18  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 18  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 19  1   UAB "DIAMEDICA"   79,80 EUR 
 19  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 20  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 20  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 21  1   UAB "DIAMEDICA"   79,80 EUR 
 21  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 22  1   UAB "DIAMEDICA"   100,80 EUR 
 22  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 23  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 23  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 24  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 24  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 25  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 25  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 26  1   UAB "DIAMEDICA"   100,80 EUR 
 26  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 27  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 27  2   UAB 'Interlux'   240,00 EUR 
 28  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 28  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 29  1   UAB "DIAMEDICA"   79,80 EUR 
 29  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 30  1   UAB "DIAMEDICA"   90,30 EUR 
 30  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 33  1   UAB "DIAMEDICA"   79,80 EUR 
 33  2   UAB 'Interlux'   252,00 EUR 
 34  1   UAB 'Interlux'   756,00 EUR 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   840,00 EUR 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00 EUR 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.777,69 EUR 
 35  2   UAB "Interautomatika"   7.707,00 EUR 
 36  1   UAB Nanodiagnostika   7.980,00 EUR 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   462,00 EUR 
 37  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   546,00 EUR 
 38  1   UAB "DIAMEDICA"   6.930,00 EUR 
 39  1   UAB 'Interlux'   2.316,30 EUR 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.379,00 EUR 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.890,00 EUR 
 43  2   UAB "InBio"   2.357,69 EUR 
 43  3   UAB "Interautomatika"   2.520,00 EUR 
 43  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.677,50 EUR 
 43  5   UAB "Mediq Lietuva"   2.992,50 EUR 
 43  6   UAB 'Interlux'   4.567,50 EUR 
 44  1   UAB "InBio"   110,26 EUR 
 44  2   UAB "Mediq Lietuva"   136,71 EUR 
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   147,00 EUR 
 44  4   UAB 'Interlux'   201,60 EUR 
 44  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   205,80 EUR 
 45  1   UAB "InBio"   69,28 EUR 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   140,70 EUR 
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   155,40 EUR 
 45  4   UAB 'Interlux'   205,80 EUR 
 46  1   UAB "Mediq Lietuva"   59,54 EUR 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   59,85 EUR 
 46  3   UAB "InBio"   62,73 EUR 
 46  4   UAB 'Interlux'   113,40 EUR 
 47  1   UAB "InBio"   83,64 EUR 
 47  2   UAB 'Interlux'   126,00 EUR 
 48  1   UAB "Mediq Lietuva"   63,00 EUR 
 49  1   UAB "Mediq Lietuva"   787,50 EUR 
 50  1   UAB "Mediq Lietuva"   714,00 EUR 
 50  2   UAB "InBio"   854,74 EUR 
 52  1   UAB "Mediq Lietuva"   724,50 EUR 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   743,40 EUR 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   56,70 EUR 
 53  2   UAB "Mediq Lietuva"   94,50 EUR 
 53  3   UAB "InBio"   121,75 EUR 
 54  1   UAB 'Linea libera'   975,45 EUR 
 54  2   UAB 'Interlux'   2.173,50 EUR 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   730,80 EUR 
 55  2   UAB "InBio"   968,00 EUR 
 55  3   UAB 'Interlux'   1.596,00 EUR 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   365,40 EUR 
 56  2   UAB "InBio"   484,00 EUR 
 56  3   UAB 'Interlux'   798,00 EUR 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.150,00 EUR 
 57  2   UAB "InBio"   3.971,22 EUR 
 57  3   UAB "Mediq Lietuva"   4.347,00 EUR 
 57  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.719,00 EUR 
 57  5   UAB "Interautomatika"   5.040,00 EUR 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   138,39 EUR 
 58  2   UAB 'Interlux'   172,41 EUR 
 58  3   UAB "Mediq Lietuva"   197,82 EUR 
 59  1   UAB "Mediq Lietuva"   6,05 EUR 
 60  1   UAB "Mediq Lietuva"   16,21 EUR 
 61  1   UAB "Mediq Lietuva"   107,45 EUR 
 62  1   UAB "InBio"   647,35 EUR 
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   787,50 EUR 
 62  3   UAB "Mediq Lietuva"   866,25 EUR 
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.050,00 EUR 
 63  1   UAB "Mediq Lietuva"   715,37 EUR 
 64  1   UAB "Mediq Lietuva"   6,93 EUR 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7,14 EUR 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   21,78 EUR 
 64  4   UAB "Interautomatika"   27,30 EUR 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.375,50 EUR 
 65  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.481,77 EUR 
 65  3   UAB "InBio"   1.671,74 EUR 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.417,50 EUR 
 66  2   UAB "DIAMEDICA"   2.940,00 EUR 
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   150,04 EUR 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   338,80 EUR 
 68  1   UAB "Mediq Lietuva"   49,73 EUR 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   65,52 EUR 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   33,60 EUR 
 69  2   UAB "Mediq Lietuva"   43,56 EUR 
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   49,98 EUR 
 69  4   UAB "InBio"   63,40 EUR 
 69  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   91,96 EUR 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   77,70 EUR 
 70  2   UAB "Mediq Lietuva"   94,38 EUR 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   113,40 EUR 
 70  4   UAB "InBio"   150,52 EUR 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   46,20 EUR 
 71  2   UAB "Mediq Lietuva"   60,26 EUR 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   71,40 EUR 
 71  4   UAB "InBio"   90,27 EUR 
 71  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   116,16 EUR 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.796,00 EUR 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.846,00 EUR 
 72  3   UAB "Mediq Lietuva"   6.897,00 EUR 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   25.168,00 EUR 
 73  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.274,80 EUR 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   41,58 EUR 
 74  2   UAB "Mediq Lietuva"   45,74 EUR 
 75  1   UAB "Mediq Lietuva"   88,33 EUR 
 76  1   UAB "Mediq Lietuva"   285,56 EUR 
 76  2   UAB "InBio"   329,12 EUR 
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   342,30 EUR 
 77  1   UAB "Mediq Lietuva"   307,34 EUR 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   882,00 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
44, 46, 47, 54  2017-01-30   2017-01-30  
1-30, 33-39, 42, 43, 45, 47-50, 52, 53, 55-77  2016-12-29   2016-12-29  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-30, 33-39, 42, 43, 45, 48-50, 52, 53, 55-77  2016-12-29  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  44, 46, 47, 54  2017-01-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  31, 32, 40, 41, 51  2016-11-17  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 5, 34, 39
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  72.529,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 49, 50, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 73, 75, 76, 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.528,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45, 62
Tiekėjo pavadinimas
UAB "InBio" (304036356)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.039,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 6, 10, 35, 37, 43, 55, 56, 57
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  133.128,57 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7-9
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  572,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 42, 58, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 74
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  22.149,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36
Tiekėjo pavadinimas
UAB Nanodiagnostika (302477512)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.576,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Interautomatika" (300002253)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-25 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.386,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 53, 67
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  248,09 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-05-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 47
Tiekėjo pavadinimas
UAB "InBio" (304036356)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  232,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-05-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.170,54 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 46
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  71,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11-30, 33, 38
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.495,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Balčėtienė  Daina
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Abišalaitė-Kanišauskienė  Donata
Telefonas
  +370 52361165
Elektroninio pašto adresas:
  d.abisalaite@gmail.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____vyresnioji specialistė_____   __________   _____Donata  Abišalaitė-Kanišauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)