At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Trakų ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 181383493, Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, Tel.: 869888284, 8 5 28 55823, Faks.: (370-528) 557 85, viesiejipirkimai.tl@gmail.com, http://trakuligonine.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
180007   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinių reagentų ir laboratorinės įrangos (panaudai) pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1 Reagentai ir papildomos priemonės reflektometrui NYCOCARD READER II.Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
2 2. Reagentai imunologiniam analizatoriui “MINI VIDAS. Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
3 3. Reagentai ir priemonės Bio Vue centrifugai. Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
4 4.Reagentai automatiniam elektrolitų analizatoriui "Easy Lyte Na/K". Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
5 5.Reagentai ir priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriui START- 4. Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
6 6.Reagentai ir priemonės hematologiniam analizatoriui MEK- 6318K. Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ “Trakų ligoninės” turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais savo analizatoriais. 33696500-0
7 Reagentai imunohematologinių tyrimų atlikimui 33696500-0
8 Reumatoidinis faktorius 33696500-0
9 CRB latexo reagentas 33696500-0
10 Infekcinė mononukleozė (IM) 33696500-0
11 Vilkligės diagnostika (LE ląstelės SLE-25) 33696500-0
12 ŽIV greitas tyrimas 33696500-0
13 H.Pylori kasetės 33696500-0
14 Troponinas T nustatymo kasetė 33696500-0
15 RPR reagentas 33696500-0
16 TPHA reagentas 33696500-0
17 Hepatito B ( Hbs Ag ) nustatymas serume 33696500-0
18 Hepatito C ( HCV ) nustatymas serume 33696500-0
19 Buferinės tablėtės ph 7,2 33696500-0
20 May Griunwaldo dažai 33696500-0
21 Giemsa dažai 33696500-0
22 Cil Nilsen (Quick TB rinkinys rūgšč.atspar.lazd.dažyti 33696500-0
23 Gramo dažai (Gram-Hucher rinkinys) 33696500-0
24 Metileno mėlio dažai 2% 33696500-0
25 Samsono dažai (likvorui) 33696500-0
26 Dažai retikulocitams dažyti 33696500-0
27 Ledinė acto rūgštis 33696500-0
28 Na šarmas žvyneliams 33696500-0
29 Diagnostinės juostelės GPK šlapime nustatyti 33696500-0
30 Imunocheminis tyrimas slaptam kraujui susekti išmatose (FOB) testai 33696500-0
31 Imersinis aliejus 33696500-0
32 Mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai 1,5 ml, Eppendorfo 33696500-0
33 Dengiamieji stikliukai (24x24) 33696500-0
34 Pipečių - dozatorių antgaliai 33696500-0
35 Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema ir ENG kontrolė 33696500-0
36 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa hematologijai: CHGB, RBC, WBC, PLT, HT 33696500-0
37 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa klinikinei chemijai 33696500-0
38 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa šlapimo juosteliniams tyrimams 33696500-0
39 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa vėžio žymenims (Ca125, PSA) 33696500-0
40 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa imunohematologijai (ABO grupių ir Rh faktoriaus) 33696500-0
41 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa eritrocitų nusėdimo greičiui 33696500-0
42 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa krešumo faktoriams(SPA, ADTL, Fibrinogenas, D dimerai) 33696500-0
43 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolė TTH ir FT4 33696500-0
44 Kraujo dujų tyrimai 33696500-0
45 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolės programa CRB tyrimams 33696500-0
46 Išorinė tarptautinės kokybės kontrolė išmatose slaptam kraujui susekti (FOB tyrimams) 33696500-0
47 47. Automatinis juostelintis šlapimo cheminių parametrų analizatorius 1 vnt.(panaudai)47.1 Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam juostelinčiam šlapimo cheminių parametrų analizatoriui 33696500-0
48 Automatinis hematologinis analizatorius -1 vnt. (panaudai) 48.1. Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam hematologiniam analizatoriui 33696500-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-11-23    09:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-10-24 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-10-24 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" 124635920  Santariškių g. 2, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Laboratorinės technologijos" 303072399  Polocko g. 40-10, LT-01205 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomos prekės neatitiko techninės specifikacijos keliamų reikalavimų  1.754,75  EUR
 8   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  32,22  EUR
 9   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  308,40  EUR
 10   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21,37  EUR
 11   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19,64  EUR
 12   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  375,00  EUR
 13   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  47,60  EUR
 14   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.211,00  EUR
 15   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  51,52  EUR
 16   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  23,79  EUR
 17   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  51,40  EUR
 18   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  92,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.432,85 EUR 
 1  2   UAB "Interautomatika"   2.543,10 EUR 
 2  1   UAB "DIAMEDICA"   9.502,50 EUR 
 3  1   UAB 'VITROLAB'   4.263,65 EUR 
 4  1   UAB "DIAMEDICA"   2.068,55 EUR 
 5  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.308,51 EUR 
 6  1   UAB "DIAMEDICA"   4.044,40 EUR 
 7  1   UAB "DIAMEDICA"   184,38 EUR 
 7  2   UAB 'Interlux'   2.133,46 EUR 
 8  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   52,50 EUR 
 8  2   UAB "Interautomatika"   56,70 EUR 
 8  3   UAB "Mediq Lietuva"   91,35 EUR 
 9  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   504,00 EUR 
 9  2   UAB "Mediq Lietuva"   724,50 EUR 
 9  3   UAB "Interautomatika"   743,40 EUR 
 10  1   UAB "Interautomatika"   31,50 EUR 
 10  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   79,80 EUR 
 10  3   UAB "Mediq Lietuva"   117,60 EUR 
 10  4   UAB 'Interlux'   367,50 EUR 
 11  1   UAB "Interautomatika"   46,20 EUR 
 11  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   60,90 EUR 
 11  3   UAB 'Interlux'   73,50 EUR 
 12  1   UAB 'Interlux'   600,60 EUR 
 12  2   UAB "Interautomatika"   682,60 EUR 
 12  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   892,50 EUR 
 13  1   UAB "Mediq Lietuva"   51,66 EUR 
 13  2   UAB 'Interlux'   54,43 EUR 
 13  3   UAB "Interautomatika"   56,70 EUR 
 13  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   121,80 EUR 
 14  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.631,70 EUR 
 14  2   UAB "Interautomatika"   2.543,10 EUR 
 14  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.704,00 EUR 
 15  1   UAB "Interautomatika"   75,60 EUR 
 15  2   UAB "Mediq Lietuva"   94,50 EUR 
 15  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   100,80 EUR 
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   33,60 EUR 
 16  2   UAB "Interautomatika"   33,60 EUR 
 16  3   UAB "Mediq Lietuva"   54,60 EUR 
 17  1   UAB 'Interlux'   150,15 EUR 
 17  2   UAB "Interautomatika"   162,75 EUR 
 17  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   196,88 EUR 
 18  1   UAB 'Interlux'   81,24 EUR 
 18  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   157,50 EUR 
 18  3   UAB "Interautomatika"   168,00 EUR 
 19  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   420,00 EUR 
 20  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   17,64 EUR 
 21  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   18,38 EUR 
 22  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   25,20 EUR 
 23  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   24,15 EUR 
 25  1   UAB 'Interlux'   148,05 EUR 
 29  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   42,00 EUR 
 30  1   UAB 'Interlux'   860,80 EUR 
 30  2   UAB "Mediq Lietuva"   875,28 EUR 
 30  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.344,00 EUR 
 31  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   38,85 EUR 
 33  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   58,50 EUR 
 35  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.612,80 EUR 
 35  2   UAB "DIAMEDICA"   1.625,40 EUR 
 36  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   949,85 EUR 
 37  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   853,05 EUR 
 38  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   805,86 EUR 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   278,30 EUR 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   363,00 EUR 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   159,72 EUR 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   595,32 EUR 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   217,80 EUR 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   169,40 EUR 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   133,10 EUR 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   159,72 EUR 
 47  1   UAB "DIAMEDICA"   6.308,35 EUR 
 47  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   10.816,35 EUR 
 48  1   UAB "DIAMEDICA"   2.640,76 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2016-12-14    
12,17,18,25,30  2016-12-14    
2,4,6,7,47,48  2016-12-14    
10,11,15  2016-12-14    
1,5,8,9,16,19, 20,21,22,23,29,31,33,36,37,38  2016-12-14    
13,14,35  2016-12-14    
39,40,41,42,43,44,45,46  2016-12-14    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-23, 25, 29-31, 33, 35-48  2016-12-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  24, 26-28, 32, 34  2016-12-30  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.263,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 17, 18, 25, 30
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.840,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 4, 6, 7, 47, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 24.748,94 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 11, 15
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Interautomatika" (300002253)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 153,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 5, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33, 36, 37, 38
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 11.585,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 14, 35
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.296,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" (124635920)
Sutarties sudarymo data:
2016-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.076,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Karpovičienė  Gelena
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Belevičienė  Renata
Telefonas
  860996213
Elektroninio pašto adresas:
  viesiejipirkimai.tl@gmail.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Antanas  Česnulevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)