At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 180390741, Kalno g. 40, LT-87314 Telšiai, Tel.: (8 444) 7 70 04, Faks.: (8 444) 7 70 09, irena.zileviciene@telsiuligonine.lt, http://www.telsiuligonine.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
180236   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinių reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696500-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 1. Reagentai kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti 33696000-5
2 Reagentai kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti 33696000-5
3 Reagentai kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti 33696000-5
4 Reagentai kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti 33696000-5
5 Antistreptolizino O diagnostika 33696000-5
6 RPR sifilio diagnostika 33696000-5
7 TPHA sifilio diagnsotika 33696000-5
8 Greitas imunochromotografinis testas HbsAg diagnostikai 33696000-5
9 iFOB tyrimas slaptam kraujui`nustatyti išmatose, jautrus tik žmogaus hemoglobinui 33696000-5
10 Greitas imunochromatogrifinės testas Roto viruso nuststymui 33696000-5
11 Greitas imunochromotografinis testas anti -HCV diagnostikai 33696000-5
12 Mikroalbumino diagnostika 33696000-5
13 Greitas, imunochromatografinis tyrimas, skirtas narkotinių medžiagų nustatymui šlapime 33696000-5
14 Prokalcitonino testai (sepsio diagnostikai) 33696000-5
15 Dažai hematologijai 33696000-5
16 Metileno mėlis ginekologiniams tepinėliams Kato reagentas kirmėlių kiaušinėlių mikroskopijai 33696000-5
17 Rinkynys TM dažymui 33696000-5
18 Gramo dažų rinkinys mikrobiologijai su lašintuvais viduje,plastikinėse talpose,iš 4 sudedamu dalių 33696000-5
19 Imersinis aliejus 33696000-5
20 Ferum (III) chloride, 10proc. 33696000-5
21 Kalio šarmas (grybelių mikroskopijai tiriamos medžiagos paruošimui) 33696000-5
22 Indikatorinė juostelė ketonui nustatyti 33696000-5
23 Išmatų parazitų kaupiklis 33696000-5
24 Mėgintuvėliai retikuliocitų koncentracijai įvertinti užpildyti dažais 33696000-5
25 Liugolio tirpalas (koprogramoms) 33696000-5
26 Samsono reagentas likvoro dažymui 33696000-5
27 Pandy reagentas (globulinams likvore nustatyti) 33696000-5
28 Kalio šarmas 10% 33696000-5
29 Lakmuso popierėliai ph nustatymui 33696000-5
30 Mikrotaineriai 33696000-5
31 Petri lėkštelės 33696000-5
32 Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai 33696000-5
33 Antgaliai dozatoriams 33696000-5
34 Antgaliai dozatoriams 33696000-5
35 Bakteriologinė kilputė 33696000-5
36 Maišas atliekų autoklavavimui 33696000-5
37 Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai 33696000-5
38 Objektiniai stikleliai 33696000-5
39 Objektiniai stikleliai 33696000-5
40 Plastikiniai mėgintuvėliai 33696000-5
41 Markeris 33696000-5
42 Markeris 33696000-5
43 Markeris 33696000-5
44 Vienkartinės,karpomos plokštelės, kraujo grupių nustatymui 33696000-5
45 Spausdintuvo Termo popierius 33696000-5
46 Spausdintuvo Termo popierius 33696000-5
47 Spausdintuvo Termo popierius 33696000-5
48 Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai 33696000-5
49 Dėžė transportavimui 33696000-5
50 Darbo piemonės standartizuotam šlapimo nuosėdų tyrimui 33696000-5
51 Mėgintuvėliai 33696000-5
52 Išorinės kokybės kontrolės programos (ciklais) 33696000-5
53 Išorinės kokybės kontrolės (mėginiais) 33696000-5
54 Priemonė kraujavimo laiko nustatymui 33696000-5
55 Bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija į penkias populiacijas 33696000-5
56 ENG tyrimas 33696000-5
57 Reagentai ir priemonės Immuno-hematologijai kraujo suderinamumo mėginiams naudojant centrifugas 6S arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
58 Reagentai ir papildomas priemonės kraujo dujų ir elektrolitų tyrimams analizatoriumi OPTI CCA TS arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
59 Reagentai ir papildomas priemonės biocheminiams tyrimams analizatoriumi "Refletron" arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
60 Reagentai ir papildomas priemonės elektrolitų (Na+/K+) tyrimams analizatoriumi “Easy Lyte” arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
61 Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams analizatoriumi “miniVidas” arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
62 Reagentai ir papildomos priemonės CRB tyrimams analizatoriumi “Quick Read” arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
63 Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimams analizatoriumi “ Biosen C Line Sport” arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
64 Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriumi START-4 arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 33696000-5
65 Reagentai ir papildomos priemonė biocheminaiams analizatoriui (reflektometrui).Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
66 Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam krešėjimo sistemos analizatoriui. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
67 Reagentai ir papildomos priemonės pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui.Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
68 Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų sistemos analizatoriui. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
69 Reagentai ir papildomos priemonės skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui(1vnt).Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
70 Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui i (2vnt) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5
71 Reagentai bei papildomos priemonės hospitalinių ir kritinių infekcijų greitai diagnostikai su automatizuota molekuline sistema analizatoriui. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.Technologinė sistema: turi turėti to paties gamintojo, kaip ir automatinis analizatorius visiškai adaptuotą reagentų, kalibratorių bei kontrolių sistemą, skirtą automatiniam analizatoriui. Tyrimų priemonės turi būti su brukšniniais kodais. 33696000-5
72 Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam hematologiniam su 3-ių dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriui(1)Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. 33696000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-11-18    09:50 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-10-31 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-10-31 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
MB "Euromedika" 303197285  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91  Lietuva 
UAB "Mikros makros" 303166012  Verkių g.30B-211, Vilnius LT-08221  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB "InBio" 304036356  Vilniaus g. 31, Vilnius LT-01402  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" 124635920  Santariškių g. 2, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius LT-06144  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 26   UAB "Labochema LT"  40 str. 3 d.  Nepagrindė neįprastai mažos kainos  18,15  EUR
 65   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninė specifikacija  3.150,00  EUR
 67   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko techninės specifikacijos  2.395,42  EUR
 68   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko techninės specifikacijos  5.454,78  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Labochema LT"   497,49 EUR 
 1  2   UAB "DIAMEDICA"   614,53 EUR 
 1  3   UAB 'Interlux'   766,50 EUR 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   34,65 EUR 
 2  2   UAB "Labochema LT"   52,50 EUR 
 2  3   UAB "Interautomatika"   63,00 EUR 
 2  4   UAB "InBio"   68,95 EUR 
 2  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   117,60 EUR 
 3  1   UAB "Interautomatika"   134,40 EUR 
 3  2   UAB "Labochema LT"   184,40 EUR 
 3  3   UAB "InBio"   344,90 EUR 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   514,08 EUR 
 3  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   630,00 EUR 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   17,64 EUR 
 4  2   UAB "Labochema LT"   22,05 EUR 
 4  3   UAB 'Interlux'   29,40 EUR 
 4  4   UAB "InBio"   37,44 EUR 
 4  5   UAB "Interautomatika"   37,80 EUR 
 4  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   52,50 EUR 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   24,15 EUR 
 5  2   UAB "Labochema LT"   24,36 EUR 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   27,30 EUR 
 5  4   UAB 'Interlux'   31,50 EUR 
 5  5   UAB "Interautomatika"   50,40 EUR 
 5  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   52,50 EUR 
 5  7   UAB "InBio"   84,22 EUR 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14,70 EUR 
 6  2   UAB "Labochema LT"   17,85 EUR 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   21,84 EUR 
 6  4   UAB "InBio"   30,49 EUR 
 6  5   UAB "Interautomatika"   31,50 EUR 
 6  6   UAB 'Interlux'   42,00 EUR 
 6  7   UAB "Diagnostinės sistemos"   98,70 EUR 
 7  1   UAB "Labochema LT"   26,25 EUR 
 7  2   UAB "InBio"   60,50 EUR 
 7  3   UAB 'Interlux'   60,90 EUR 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   61,95 EUR 
 7  5   UAB "Interautomatika"   92,40 EUR 
 7  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   128,10 EUR 
 8  1   UAB "InBio"   16,89 EUR 
 8  2   UAB 'Interlux'   26,25 EUR 
 8  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   39,38 EUR 
 9  1   UAB 'Interlux'   69,83 EUR 
 9  2   UAB "Mediq Lietuva"   80,85 EUR 
 9  3   MB "Euromedika"   82,69 EUR 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   119,44 EUR 
 9  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   198,45 EUR 
 9  6   UAB "InBio"   315,08 EUR 
 9  7   UAB "Interautomatika"   735,00 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   44,10 EUR 
 10  2   UAB 'Interlux'   49,35 EUR 
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   68,25 EUR 
 10  4   UAB "Interautomatika"   78,75 EUR 
 10  5   MB "Euromedika"   80,85 EUR 
 10  6   UAB "InBio"   100,17 EUR 
 10  7   UAB "Diagnostinės sistemos"   122,85 EUR 
 11  1   UAB 'Interlux'   28,61 EUR 
 11  2   UAB "InBio"   34,88 EUR 
 11  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   42,00 EUR 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   49,00 EUR 
 12  2   UAB "Interautomatika"   63,00 EUR 
 12  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   89,25 EUR 
 12  4   UAB "InBio"   111,42 EUR 
 12  5   UAB 'Interlux'   128,10 EUR 
 13  1   MB "Euromedika"   294,00 EUR 
 13  2   UAB 'Interlux'   297,15 EUR 
 13  3   UAB "Interautomatika"   323,40 EUR 
 13  4   UAB "Mediq Lietuva"   347,30 EUR 
 13  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   420,00 EUR 
 14  1   UAB 'Interlux'   65,10 EUR 
 14  2   UAB "InBio"   133,90 EUR 
 14  3   UAB "Mediq Lietuva"   250,95 EUR 
 14  4   UAB "DIAMEDICA"   325,50 EUR 
 15  1   UAB "InBio"   135,91 EUR 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   344,40 EUR 
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   12,60 EUR 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   47,25 EUR 
 17  1   UAB "InBio"   152,21 EUR 
 17  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   182,70 EUR 
 17  3   UAB "Labochema LT"   290,40 EUR 
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   327,60 EUR 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   26,04 EUR 
 18  2   UAB "InBio"   33,80 EUR 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   45,15 EUR 
 19  1   UAB "InBio"   39,98 EUR 
 19  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   58,80 EUR 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   96,60 EUR 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,90 EUR 
 22  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   42,00 EUR 
 22  2   UAB "Labochema LT"   145,20 EUR 
 23  1   UAB "Interautomatika"   231,00 EUR 
 23  2   UAB "DIAMEDICA"   241,50 EUR 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   11,76 EUR 
 25  2   UAB "InBio"   20,33 EUR 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   55,65 EUR 
 25  4   UAB "Labochema LT"   58,08 EUR 
 26  1   UAB 'Interlux'   293,58 EUR 
 27  1   UAB "Labochema LT"   20,81 EUR 
 27  2   UAB 'Interlux'   41,58 EUR 
 29  1   UAB "Mikros makros"   18,00 EUR 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,04 EUR 
 30  1   UAB "Labochema LT"   30,25 EUR 
 30  2   UAB "Mediq Lietuva"   42,00 EUR 
 30  3   UAB "InBio"   48,70 EUR 
 30  4   UAB "Mikros makros"   53,50 EUR 
 30  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   78,65 EUR 
 31  1   UAB "Labochema LT"   96,20 EUR 
 31  2   UAB "Mikros makros"   114,35 EUR 
 31  3   UAB "Mediq Lietuva"   194,21 EUR 
 31  4   UAB "InBio"   225,06 EUR 
 32  1   UAB "Labochema LT"   33,88 EUR 
 32  2   UAB "Mikros makros"   36,91 EUR 
 32  3   UAB "Mediq Lietuva"   63,00 EUR 
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   68,25 EUR 
 32  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   73,50 EUR 
 32  6   UAB "InBio"   159,72 EUR 
 33  1   UAB "Labochema LT"   22,99 EUR 
 33  2   UAB "Mediq Lietuva"   26,25 EUR 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   29,40 EUR 
 33  4   UAB "InBio"   43,56 EUR 
 33  5   UAB "Mikros makros"   56,50 EUR 
 33  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   65,34 EUR 
 33  7   UAB "Interautomatika"   69,30 EUR 
 34  1   UAB "Labochema LT"   30,25 EUR 
 34  2   UAB "Mikros makros"   35,30 EUR 
 34  3   UAB "Mediq Lietuva"   36,75 EUR 
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   42,00 EUR 
 34  5   UAB "InBio"   65,34 EUR 
 34  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   101,64 EUR 
 34  7   UAB "Interautomatika"   126,00 EUR 
 35  1   UAB "InBio"   5,59 EUR 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   10,89 EUR 
 36  1   UAB "Mediq Lietuva"   211,75 EUR 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   231,00 EUR 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   743,29 EUR 
 37  1   UAB "Labochema LT"   9,68 EUR 
 37  2   UAB "Mikros makros"   12,40 EUR 
 37  3   UAB "InBio"   16,46 EUR 
 37  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   19,95 EUR 
 37  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   21,84 EUR 
 38  1   UAB "Labochema LT"   72,60 EUR 
 38  2   UAB "Mikros makros"   90,00 EUR 
 38  3   UAB "Mediq Lietuva"   114,95 EUR 
 38  4   UAB "InBio"   133,71 EUR 
 38  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   178,50 EUR 
 39  1   UAB "Mikros makros"   40,80 EUR 
 39  2   UAB "Labochema LT"   41,14 EUR 
 39  3   UAB "Mediq Lietuva"   67,76 EUR 
 39  4   UAB "InBio"   75,50 EUR 
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   92,40 EUR 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   16,80 EUR 
 41  1   UAB "Mediq Lietuva"   116,16 EUR 
 43  1   UAB "Mediq Lietuva"   16,26 EUR 
 44  1   UAB "DIAMEDICA"   126,00 EUR 
 45  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   90,75 EUR (EUR)
 46  1   UAB "Mediq Lietuva"   72,60 EUR 
 46  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   121,00 EUR 
 47  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   145,20 EUR 
 48  1   UAB "Labochema LT"   2,90 EUR 
 48  2   UAB "Mikros makros"   3,68 EUR 
 48  3   UAB "InBio"   4,45 EUR 
 48  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5,04 EUR 
 48  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   7,98 EUR 
 49  1   UAB "Mikros makros"   24,00 EUR 
 49  2   UAB "Labochema LT"   24,20 EUR 
 49  3   UAB "InBio"   25,48 EUR 
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   75,02 EUR 
 50  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   765,87 EUR 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.840,04 EUR 
 52  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.155,38 EUR 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA"   2.383,70 EUR 
 54  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.152,50 EUR 
 55  1   UAB 'Interlux'   16.921,80 EUR 
 56  1   UAB 'Interlux'   3.099,02 EUR 
 57  1   UAB 'Interlux'   2.415,00 EUR 
 58  1   UAB 'Interlux'   8.489,50 EUR 
 59  1   UAB "Roche Lietuva"   989,33 EUR 
 59  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.167,70 EUR 
 60  1   UAB "DIAMEDICA"   5.343,60 EUR 
 61  1   UAB "DIAMEDICA"   13.299,30 EUR 
 62  1   UAB "Mediq Lietuva"   235,20 EUR 
 62  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   235,81 EUR 
 63  1   UAB "DIAMEDICA"   2.119,89 EUR 
 64  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.313,25 EUR 
 65  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.579,64 EUR 
 66  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   50.169,08 EUR 
 67  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.984,75 EUR 
 68  1   UAB 'VITROLAB'   8.248,00 EUR 
 69  1   UAB 'VITROLAB'   73.694,00 EUR 
 70  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   64.792,39 EUR 
 71  1   UAB "DIAMEDICA"   31.925,25 EUR 
 72  1   UAB 'Interlux'   4.432,12 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72  2016-12-12   2016-12-29  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72  2016-12-29  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  20, 24, 28, 42  2016-11-18  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 39, 49
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mikros makros" (303166012)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 82,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 60, 61, 63, 71
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 20.888,79 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 15, 17, 19, 35
Tiekėjo pavadinimas
UAB "InBio" (304036356)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 350,57 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 7, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 843,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 53
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" (124635920)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.383,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 41, 43, 46, 62
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 651,97 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 989,33 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 12, 21
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 82,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 22, 45, 47, 50, 52, 54, 64, 65, 66, 67, 70
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 134.203,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Interautomatika" (300002253)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 365,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 11, 14, 26, 55, 56, 57, 58, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 35.814,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 68, 69
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 86.050,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 4, 5, 10, 51
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.960,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18, 25, 40
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 54,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13
Tiekėjo pavadinimas
MB "Euromedika" (303197285)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 294,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-01-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rosita  Fabijonavičiutė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Irena  Žilevičienė
Telefonas
  +8 444 77010
Elektroninio pašto adresas:
  i.zileviciene@telsiuligonine.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Nepasiūlytos 20,24,28 ir 42 pirkimo dalys.


  _____Direktorės pavaduotoja medicinai_____   __________   _____Jovita  Seiliuvienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)