At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius, Tel.: +370 52104516, Faks.: +370 52346966, v.gaidamaviciute@vmkl.lt, http://www.vmkl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
179332   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Hemodializės, hemofiltracijos priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33100000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33631600-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Dializatoriai su pilnai sintetine mažo laidumo membrana 33100000-1
2 Dializatoriai su pilnai sintetine didelio laidumo membrana 33100000-1
3 Dializatoriai su pilnai sintetine didelio laidumo membrana, dializės aparatams su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba (On-line dializė) 33100000-1
4 Dializatoriai su heparinu padengta membrana 33100000-1
5 Dializatoriai su modifikuotos celiuliozės membrana 33100000-1
6 Dializatoriai su pilnai sintetine heliksono membrana 33100000-1
7 Kraujo magistralės 33100000-1
8 Kraujo magistralės hemofiltracijai 33100000-1
9 Kraujo magistralės hemofiltracijai 33100000-1
10 Arterinės ir veninės adatos hemodializei 33100000-1
11 Spaudžiamas hemostatinis pleistras 33100000-1
12 Spaudžiamasis hemostatinis pleistras su alginatu arterio- veninei fistulei 33100000-1
13 Koncentratai bikarbonatinei dializei 33100000-1
14 Citratinis koncentratas bikarbonatinei dializei 33100000-1
15 Sauso bikarbonato pakuotė 33100000-1
16 Dezinfekciniai tirpalai hemodializės aparatams 33631600-8
17 Dezinfekciniai tirpalai hemodializės aparatams 33631600-8
18 Antibakterinis filtras 33100000-1
19 Antibakterinis filtras 33100000-1
20 Priemonės citratinei hemofiltracijai 33100000-1
21 Priemonės plazmoferezei 33100000-1
22 Priemonės arterio - veninei fistulei prižiūrėti 33100000-1
23 Priemonės hemodializės magistralėms prižiūrėti 33100000-1
24 Trumpalaikis centrinės venos kateteris hemodializei 33100000-1
25 Didelio pralaidumo trumpalaikis centrinės venos kateteris hemodializei 33100000-1
26 Ilgalaikis dializės kateteris (Retrogradinio tipo) 33100000-1
27 Ilgalaikis dializės kateteris 33100000-1
28 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine polisulfono 1,8 m2 ploto membrana 33100000-1
29 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine helixon'o 1,7-1,8 m2 ploto membrana 33100000-1
30 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine 2,1-2,2 m2 ploto membrana 33100000-1
31 Dializatoriai aukšto pralaidumo sintetine helixon'o 1,7-1,8 m2 ploto membrana 33100000-1
32 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra ir Fresenius 4008S 33100000-1
33 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodializei aparatams NIKKISO 33100000-1
34 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodiafiltracijai aparatams Gambro AK200S Ultra 33100000-1
35 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas aparatams Fresenius su automatizuotu skysčių užpildymu 33100000-1
36 Vienkartinis filtras su magistrale pakaitinio tirpalo infuzijai (hemodiafiltracijai) aparatams NIKKISO 33100000-1
37 Arterinių ir veninių fistulinių adatų komplektas 33100000-1
38 Sauso bikarbonato ir sauso NaCl rinkinys vienai hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra 33100000-1
39 Citratinis elektrolitinio koncentrato maišelis vienai hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra 33100000-1
40 Sauso bikarbonato maišelis aparatams NIKKISO ir Gambro AK200S Ultra, svoris 650 - 700 g 33100000-1
41 Lankstus sauso bikarbonato maišelis aparatams Fresenius 4008S, svoris 650 - 700 g su 5008 tipo jungtimi. 33100000-1
42 Hemodializės citratinis koncentratas 33100000-1
43 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams 33631600-8
44 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams 33631600-8
45 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams 33631600-8
46 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams natrio hipochlorito pagrindu 33631600-8
47 Sauso dekalcinuojančio ir dezinfekuojančio terminiame režime mišinio įvairių rūgščų pagrindu kolonėlė aparatams AK200 S Ultra 33631600-8
48 Aporigeninis filtras dializatui aparatams Fresenius 4008S, plotas 1,2-2,2 m2 33100000-1
49 Apirogeninis filtras dializatui aparatams NIKKISO 33100000-1
50 Apirogeninis filtras dializatui aparatams Gambro AK200 S Ultra, plotas 2,1-2,2 m2 33100000-1
51 Vienkartinis apirogeninis filtras dializatui aparatams Gambro AK200 S Ultra 33100000-1
52 Dvikanalis didelės tekmės kateteris poraktikaulinių ir Jungo venų kateterizavimui su įvedimo rinkiniu 33100000-1
53 Trikanalis kateteris poraktikaulinių venų kateterizavimui su įvedimo rinkiniu 33100000-1
54 Hemostatiniai pleistrai po arterijo-veninės fistulės punkcijos 33100000-1
55 Pleistrai dvikanalių kateterių fiksavimui 33100000-1
56 Paciento elektrodai 33100000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-11-15    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-10-05 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-10-05 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2016-10-05 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "B.Braun Avitum" 300556854  Miškinių g. 6A, LT-04132 Vilnius  Lietuva 
UAB "Renalfarma" 301485538  Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70,48179 Kaunas  Lietuva 
UAB 'OneMed' 111822140  J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' 123322285  A. Goštauto g. 12-316, Vilnius  Lietuva 
MB Globex AAA 303055421  K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 25   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  9.240,00  EUR
 27   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  10.290,00  EUR
 52   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  3.465,00  EUR
 2   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.622,00  EUR
 3   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.112,00  EUR
 14   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  21.300,00  EUR
 33   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.730,00  EUR
 34   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.202,00  EUR
 39   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  18.816,00  EUR
 40   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.630,00  EUR
 42   MB Globex AAA  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  12.780,00  EUR
 16   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.087,50  EUR
 29   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  18.816,00  EUR
 30   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.848,00  EUR
 31   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  9.644,25  EUR
 43   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  630,00  EUR
 45   UAB "Renalfarma"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.575,00  EUR
 30   UAB "B.Braun Avitum"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  40.876,50  EUR
 31   UAB "B.Braun Avitum"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  10.914,75  EUR
 33   UAB "B.Braun Avitum"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  9.891,00  EUR
 52   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.016,00  EUR
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  491,40  EUR
 3   UAB "TAMRO"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.246,00  EUR
 28   UAB "TAMRO"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.814,40  EUR
 29   UAB "TAMRO"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.353,60  EUR
 52   UAB "TAMRO"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  3.284,19  EUR
 11   UAB 'OneMed'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.260,00  EUR
 3   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.708,00  EUR
 15   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  34.912,50  EUR
 16   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  9.670,50  EUR
 25   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.257,60  EUR
 28   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.016,00  EUR
 30   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.848,00  EUR
 41   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  14.700,00  EUR
 43   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.142,00  EUR
 45   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.047,50  EUR
 52   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.721,60  EUR
 56   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.118,88  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Renalfarma"   27.888,00 EUR 
 1  2   UAB "TAMRO"   28.429,80 EUR 
 1  3   UAB 'Interlux'   29.221,50 EUR 
 1  4   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   35.742,00 EUR 
 1  5   UAB "B.Braun Avitum"   49.633,50 EUR 
 2  1   UAB 'Interlux'   22.008,00 EUR 
 2  2   UAB "TAMRO"   22.344,00 EUR 
 2  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   25.536,00 EUR 
 2  4   UAB "Renalfarma"   28.056,00 EUR 
 2  5   UAB "B.Braun Avitum"   34.377,00 EUR 
 3  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   17.556,00 EUR 
 4  1   UAB "TAMRO"   7.115,85 EUR 
 5  1   UAB "Renalfarma"   12.159,00 EUR 
 6  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   24.864,00 EUR 
 7  1   UAB 'Interlux'   26.565,00 EUR 
 7  2   MB Globex AAA   26.565,00 EUR 
 7  3   UAB "Renalfarma"   29.221,50 EUR 
 7  4   UAB "B.Braun Avitum"   37.915,50 EUR 
 7  5   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   39.243,75 EUR 
 8  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   30.345,00 EUR 
 9  1   UAB 'Interlux'   12.474,00 EUR 
 9  2   MB Globex AAA   13.680,00 EUR 
 10  1   UAB "TAMRO"   6.379,80 EUR 
 10  2   UAB "Renalfarma"   6.409,20 EUR 
 10  3   UAB "B.Braun Avitum"   6.976,20 EUR 
 10  4   UAB 'Interlux'   7.442,40 EUR 
 10  5   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   13.578,60 EUR 
 11  1   UAB "TAMRO"   2.100,00 EUR 
 11  2   UAB "Renalfarma"   2.310,00 EUR 
 12  1   UAB "TAMRO"   252,00 EUR 
 13  1   UAB "B.Braun Avitum"   29.400,00 EUR 
 13  2   MB Globex AAA   29.820,00 EUR 
 13  3   UAB 'Interlux'   30.030,00 EUR 
 13  4   UAB "Renalfarma"   32.340,00 EUR 
 14  1   UAB "Renalfarma"   40.425,00 EUR 
 14  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   47.250,00 EUR 
 15  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   48.142,50 EUR 
 16  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   10.200,75 EUR 
 17  1   UAB "Renalfarma"   735,00 EUR 
 17  2   UAB "B.Braun Avitum"   816,38 EUR 
 17  3   UAB 'Interlux'   929,25 EUR 
 18  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   49.056,00 EUR 
 19  1   UAB 'Interlux'   4.646,40 EUR 
 20  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   184.119,60 EUR 
 21  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   5.903,69 EUR 
 22  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   152,25 EUR 
 22  2   UAB 'OneMed'   185,13 EUR 
 22  3   UAB "TAMRO"   441,00 EUR 
 23  1   UAB "TAMRO"   273,53 EUR 
 24  1   UAB 'Interlux'   1.360,80 EUR 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.596,00 EUR 
 25  1   UAB "Renalfarma"   11.424,00 EUR 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.268,00 EUR 
 27  1   UAB "Renalfarma"   10.536,96 EUR 
 28  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   2.331,00 EUR 
 28  2   UAB "B.Braun Avitum"   3.134,25 EUR 
 29  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   24.864,00 EUR 
 29  2   UAB "B.Braun Avitum"   33.432,00 EUR 
 30  1   UAB "TAMRO"   22.633,80 EUR 
 30  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   26.418,00 EUR 
 31  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   8.778,00 EUR 
 32  1   UAB 'Interlux'   6.930,00 EUR 
 32  2   MB Globex AAA   6.930,00 EUR 
 32  3   UAB "Renalfarma"   7.623,00 EUR 
 32  4   UAB "B.Braun Avitum"   9.891,00 EUR 
 32  5   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   10.237,50 EUR 
 32  6   UAB "TAMRO"   16.254,00 EUR 
 33  1   UAB 'Interlux'   2.824,50 EUR 
 33  2   UAB "Renalfarma"   3.307,50 EUR 
 33  3   UAB "TAMRO"   5.418,00 EUR 
 34  1   UAB "TAMRO"   1.209,60 EUR 
 35  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   7.282,80 EUR 
 36  1   UAB 'Interlux'   1.407,00 EUR 
 37  1   UAB "TAMRO"   4.200,00 EUR 
 37  2   UAB "Renalfarma"   4.515,00 EUR 
 37  3   UAB 'Interlux'   4.830,00 EUR 
 37  4   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   9.135,00 EUR 
 38  1   UAB "TAMRO"   17.035,02 EUR 
 39  1   UAB "TAMRO"   18.984,00 EUR 
 40  1   UAB 'Interlux'   1.638,00 EUR 
 40  2   UAB "Renalfarma"   1.659,00 EUR 
 40  3   UAB "TAMRO"   2.194,50 EUR 
 41  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   16.275,00 EUR 
 42  1   UAB "Renalfarma"   24.255,00 EUR 
 42  2   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   28.350,00 EUR 
 43  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   1.041,60 EUR 
 44  1   UAB 'Interlux'   541,80 EUR 
 44  2   UAB "Renalfarma"   598,50 EUR 
 44  3   UAB "B.Braun Avitum"   626,85 EUR 
 45  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   2.304,75 EUR 
 47  1   UAB "TAMRO"   2.436,00 EUR 
 48  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   30.660,00 EUR 
 49  1   UAB 'Interlux'   2.904,00 EUR 
 50  1   UAB "TAMRO"   7.842,74 EUR 
 51  1   UAB "TAMRO"   3.954,30 EUR 
 52  1   UAB "Renalfarma"   4.284,00 EUR 
 53  1   UAB 'Interlux'   385,88 EUR 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   441,00 EUR 
 53  3   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   577,50 EUR 
 53  4   UAB "TAMRO"   638,61 EUR 
 54  1   UAB "TAMRO"   630,00 EUR 
 54  2   UAB "Renalfarma"   693,00 EUR 
 54  3   UAB 'Interlux'   2.457,00 EUR 
 55  1   UAB 'Interlux'   3.045,00 EUR 
 56  1   V.Kazlausko firma 'DAMEDA'   1.134,00 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  2016-12-16   2016-12-16  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  2016-12-16  Atitiko reikalavimus, kaina priimtina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  46  2016-11-16  Negauta pasiūlymų
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13
Tiekėjo pavadinimas
UAB "B.Braun Avitum" (300556854)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 29.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 8, 15, 16, 18, 20, 21, 22
Tiekėjo pavadinimas
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (123322285)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 352.783,79 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 9, 19, 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 45.046,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 5, 14, 17, 25, 27
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Renalfarma" (301485538)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 103.167,96 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.268,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 10, 11, 12, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.121,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.008,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3
Tiekėjo pavadinimas
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (123322285)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 17.556,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 48, 56
Tiekėjo pavadinimas
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' (123322285)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 94.671,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 33, 36, 40, 44, 49, 53, 55
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 19.676,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Renalfarma" (301485538)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 28.539,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30, 34, 37, 38, 39, 47, 50, 51, 54
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 78.925,64 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Adomas  Janulionis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Gaidamavičiūtė  Vaida
Telefonas
  +370 52104516
Elektroninio pašto adresas:
  v.gaidamaviciute@vmkl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Dr. Narimantas  Markevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)