At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124246958, Laisvėss pr. 79, LT-06122 Vilnius, Tel.: (8 5) 247 0002, Faks.: (8 5) 238 8128, vrcp@vrcp.lt, http://www.vrcp.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
179544   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratoriniai reagentai ir kitos priemonės, įrangos techninė priežiūra ir nuoma 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  50400000-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Krešėjimo tyrimų analizatoriaus nuoma, reagentai ir techninė priežiūra 33696500-0
2 Reagentai, kokybės kontrolės ir priemonės darbui su biocheminiu analizatoriumi „OLYMPUS AU400” arba lygiaverčiui analizatoriui su jam tinkamais reagentais ir kitomis priemonėmis, techninė priežiūra; 33696500-0
3 Reagentai kraujo grupių ir Rh nustatymui su „Dia Med-ID sistema“ arba lygiaverte sistema su jai tinkamais reagentais ir kitomis priemonėmis, techninė priežiūra 33696500-0
4 Cholesterolio analizatorių nuoma, diagnostinės juostelės cholesteroliui nustatyti, kokybės kontrolė ir analizatorių techninis aptarnavimas 33696500-0
5 Analizatorių CRB, PT(INR), troponinui I ir D –dimerams atlikti iš kapiliarino / veninio/plazmos kraujo nuoma ir reagentai, kontrolė tyrimų atlikimui analizatoriumi, techninis aptarnavimas 33696500-0
6 Analizatoriaus glikozilinto hemoglobino tyrimams atlikti nuoma, reagentai, kontrolė ir pagalbinės priemonės, techninė priežiūra 33696500-0
7 Hematologinių tyrimų sistemos analizatorių nuoma, reagentai, kontrolė ir darbo priemonės, techninis aptarnavimas 33696500-0
8 8 Šlapimo tyrimų analizatorių nuoma, reagentai, kontrolinės medžiagos šlapimo tyrimams ir techninis aptarnavimas 33696500-0
9 Imersinis aliejus citologijai 33696500-0
10 May – Grunwaldo dažai 33696500-0
11 Rinkinys slaptam kraujavimui nustatyti(i FOB testas) 33696500-0
12 Gimza - Romanovskio dažai 33696500-0
13 Dažai 1 procento Metileno mėlio (spiritinis) 33696500-0
14 Reagentų rinkiniai sifilio diagnostikai (RPR) 33696500-0
15 Reagentų rinkiniai specifinei sifilio diagnostikai (TPHA) 33696500-0
16 Pagalvėlės kraujo paėmimui 33696500-0
17 HemoCue mikrokiuvetės Hb arba lygiaverčio analizatoriaus su jam tinkamais reagentais ir kitomis priemonėmis, kontrolė, analizatoriaus techninis aptarnavimas 33696500-0
18 Latekso juostelės pH matavimui 33696500-0
19 Mentelės kraujo tepinėlių atlikimui ant objektinių stikliukų 33696500-0
20 Reagentai ir kt. priemonės CRB atlikimui analizatoriumi “Quik Read“ arba lygiaverčiu analizatoriumi su jam tinkamais reagentais ir kitomis priemonėmis, techninis aptarnavimas; 33696500-0
21 Laikmatis elektroninis (Sekundmatis) 33696500-0
22 Mikrokapiliarai Accutube VEN/CAP (kap. kraujui) darbo priemonės, tech. priežiūra analiz. "QBC" arba lygiaverčiui analizatoriui su jam tinkamomis darbo priemonėmis 33696500-0
23 Reagentai ir kontrolė kraujo grupių (ABO)ir Rh nustatymui (monokloniniai antikūnai) 33696500-0
24 Mikrokiuvetės Hb darbui su matuokliu DiaSpect arba lygiaverčiu analizatoriumi ir jam pritaikytais reagentais ir kitomis priemonėmis, kontrolė, techninė priežiūra 33696500-0
25 Dažai retikulocitams 33696500-0
26 Dažų rinkinys tuberkuliozės lazdelės nustatymui skrepliuose 33696500-0
27 Dažų rinkinys skirtas dažymui GRAMO būdu 33696500-0
28 Adatėlės (lancetai) pirštui pradurti 33696500-0
29 Plokštelės kraujo grupių atlikimui po 7 lizdus 33696500-0
30 Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema hematologiniams ir biocheminiams tyrimams 33696500-0
31 Mėgintuvėliai HITACHI 33696500-0
32 Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų sistemos analizatorių nuoma, reagentai ENG sistemos tyrimams atlikti 33696500-0
33 Stikliukai objektiniai šlifuotu matiniu kraštu 33696500-0
34 Piršto pradūrėjai (lancetai) 33696500-0
35 ENG tyrimo iš kapiliarinio kraujo sistema (Westergren), pritaikyti stovui SC arba lygiaverčiui stovui; 33696500-0
36 Indeliai šlapimo surinkimui 33696500-0
37 Antgaliai automatinėms pipetėms 33696500-0
38 Indelis 25 ml su šaukšteliu (koprologiniams tyr.) 33696500-0
39 Skreplių surinkimo indeliai (nesterilūs, 60 ml) 33696500-0
40 Mini parasep sistema parazitologinių tyrimų atlikimui 33696500-0
41 Lipnios etiketės 30x20 mm TO sp 33696500-0
42 Pastero pipetės 33696500-0
43 Medicininio mikroskopo mikroskopas B-352PLi techninė priežiūra 50400000-9
44 Medicininio mikroskopo NIKON E 100 techninė priežiūra 50400000-9
45 Centrifūgų ,,Elmi“ techninė priežiūra 50400000-9
46 Centrifūgos ,,EBA 20“ techninė priežiūra 50400000-9
47 Centrifūgos ,,Rotina 3801701“ techninė priežiūra 50400000-9
48 Centrifūgos ,,Plazma fuge - 12“ techninė priežiūra 50400000-9
49 Medicininių mikroskopų ,,Olympus CX“ techninė priežiūra 50400000-9
50 Medicininio mikroskopo ,,Nicon YS 100“ techninė priežiūra 50400000-9
51 Medicininio trinokuliarinio mikroskopo techninė priežiūra 50400000-9
52 Medicininio mikroskopo ,,Max II Bino Medline“ techninė priežiūra 50400000-9
53 Kraujo paėmimo kėdžių, valdomų elektra, techninė priežiūra 50400000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-11-22    09:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-10-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-10-11 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2016-10-11 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė" 132797911  Pilėnų g.1, Akademijos mstl., Kauno raj  Lietuva 
UAB "Laboratorinės technologijos" 303072399  Polocko g. 40-10, Vilnius  Lietuva 
MB "Euromedika" 303197285  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91  Lietuva 
MB MEDITESTAS 302944706  Kauno m. sav. Kauno m. Kumelių g. 9-1  Lietuva 
Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas 304060364  J. Jasinskio g. 16C, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Molėtų pl. 73, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., 52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  Minties g.18-45, Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Vildoma" 110736215  Granito g. 3-202, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  Kalvarijų Sodų 1-oji g.2, Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Kęstučio g. 47, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 53   UAB 'Interlux'  39 str. 1 d.  tiekėjas nepateikė aritmetinių klaidų ištaisymo  60,50  EUR
 13   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  344,70  EUR
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  3.150,00  EUR
 28   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 1 d.  tiekėjas aiškindamas pasiūlymą įtraukė naujus gamintojus  286,25  EUR
 30   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 1 d.  tiekėjas aiškindamas pasiūlymą įtraukė naujus gamintojus  4.352,00  EUR
 38   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 1 d.  tiekėjas aiškindamas pasiūlymą įtraukė naujus gamintojus  1.535,40  EUR
 42   UAB "Laboratorinės technologijos"  39 str. 1 d.  tiekėjas aiškindamas pasiūlymą įtraukė naujus gamintojus  113,40  EUR
 11   MB MEDITESTAS  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  2.040,00  EUR
 28   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  567,00  EUR
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  595,35  EUR
 37   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų  80,75  EUR
 37   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  62,65  EUR
 10   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  186,00  EUR
 13   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  399,30  EUR
 28   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  3.832,50  EUR
 11   MB "Euromedika"  39 str. 2 d. 1 p.  tiekėjas nepatikslino kvalifikacijos  2.256,00  EUR
 44   UAB "Vildoma"  39 str. 2 d. 3 p.  tiekėjas pasiūlė per didelę kainą  484,00  EUR
 50   UAB "Vildoma"  39 str. 2 d. 3 p.  tiekėjas pasiūlė per didelę kainą  242,00  EUR
 10   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  170,10  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   17.046,65 EUR 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21.044,15 EUR 
 2  2   UAB "Roche Lietuva"   32.733,06 EUR 
 3  1   UAB 'Interlux'   1.512,25 EUR 
 4  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.041,01 EUR 
 4  2   UAB 'Interlux'   9.078,72 EUR 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   37.835,42 EUR 
 6  1   UAB 'Interlux'   21.272,86 EUR 
 7  1   UAB 'Interlux'   11.799,45 EUR 
 7  2   UAB "Roche Lietuva"   39.981,57 EUR 
 8  1   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   7.487,16 EUR 
 8  2   UAB "Mediq Lietuva"   9.573,14 EUR 
 9  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   84,00 EUR 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   121,80 EUR 
 10  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   181,44 EUR 
 10  2   UAB "Mediq Lietuva"   192,15 EUR 
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   272,16 EUR 
 11  1   UAB 'Interlux'   2.481,60 EUR 
 11  2   UAB "Mediq Lietuva"   2.760,00 EUR 
 11  3   UAB "Interautomatika"   4.440,00 EUR 
 11  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.300,00 EUR 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   6.552,00 EUR 
 12  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   352,80 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   512,40 EUR 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   378,00 EUR 
 14  1   UAB "Labochema LT"   67,20 EUR 
 14  2   UAB "Mediq Lietuva"   109,20 EUR 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   117,60 EUR 
 14  4   UAB "Interautomatika"   128,00 EUR 
 14  5   UAB 'Interlux'   160,00 EUR 
 14  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   189,00 EUR 
 15  1   UAB "Labochema LT"   29,60 EUR 
 15  2   UAB 'Interlux'   64,50 EUR 
 15  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   70,35 EUR 
 15  4   UAB "Interautomatika"   100,00 EUR 
 16  1   UAB "Mediq Lietuva"   242,00 EUR 
 16  2   UAB 'Interlux'   310,20 EUR 
 17  1   UAB "Mediq Lietuva"   893,10 EUR 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   7,26 EUR 
 18  2   UAB "Mediq Lietuva"   15,73 EUR 
 19  1   UAB "Mediq Lietuva"   108,90 EUR 
 20  1   UAB "Mediq Lietuva"   12.469,40 EUR 
 20  2   UAB 'Interlux'   13.527,90 EUR 
 21  1   UAB 'Interlux'   87,10 EUR 
 21  2   UAB "Optinė riba"   112,53 EUR 
 21  3   UAB "Mediq Lietuva"   187,55 EUR 
 22  1   UAB 'Interlux'   4.683,50 EUR 
 23  1   UAB "DIAMEDICA"   405,88 EUR 
 23  2   UAB 'Interlux'   810,60 EUR 
 23  3   UAB "Labochema LT"   822,30 EUR 
 24  1   UAB 'Interlux'   408,00 EUR 
 24  2   UAB "Mediq Lietuva"   504,00 EUR 
 25  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   12,60 EUR 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   50,40 EUR 
 26  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   48,30 EUR 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   109,20 EUR 
 27  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   29,40 EUR 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   116,55 EUR 
 28  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.496,00 EUR 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   1.575,00 EUR 
 28  3   UAB 'Interlux'   2.975,00 EUR 
 29  1   UAB 'Interlux'   1.207,50 EUR 
 29  2   UAB "DIAMEDICA"   1.470,00 EUR 
 30  1   UAB "DIAMEDICA"   3.717,00 EUR 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   3.923,52 EUR 
 30  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.981,00 EUR 
 31  1   UAB "Laboratorinės technologijos"   113,40 EUR 
 31  2   UAB "Optinė riba"   120,00 EUR 
 31  3   UAB "Mediq Lietuva"   134,40 EUR 
 32  1   UAB 'Interlux'   12.728,92 EUR 
 33  1   UAB "Labochema LT"   700,00 EUR 
 33  2   UAB "Optinė riba"   735,00 EUR 
 33  3   UAB 'Interlux'   1.015,00 EUR 
 33  4   UAB "Mediq Lietuva"   139,25 EUR 
 33  5   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   1.543,50 EUR 
 34  1   UAB "Mediq Lietuva"   203,18 EUR 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   2.064,00 EUR 
 35  2   UAB "Mediq Lietuva"   2.709,60 EUR 
 36  1   UAB "Labochema LT"   290,00 EUR 
 36  2   UAB "Optinė riba"   300,00 EUR 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   336,00 EUR 
 36  4   UAB "Mediq Lietuva"   336,00 EUR 
 37  1   UAB "Mediq Lietuva"   90,48 EUR 
 37  2   UAB "Laboratorinės technologijos"   92,98 EUR 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   529,00 EUR 
 38  2   UAB "Optinė riba"   540,00 EUR 
 38  3   UAB "Mediq Lietuva"   567,00 EUR 
 38  4   UAB "Labochema LT"   900,00 EUR 
 39  1   UAB "Laboratorinės technologijos"   105,00 EUR 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   117,60 EUR 
 39  3   UAB "Optinė riba"   120,00 EUR 
 39  4   UAB "Labochema LT"   120,00 EUR 
 39  5   UAB "Mediq Lietuva"   134,00 EUR 
 39  6   UAB "Interautomatika"   236,00 EUR 
 40  1   UAB "DIAMEDICA"   241,50 EUR 
 40  2   UAB "Interautomatika"   420,00 EUR 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   338,80 EUR 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   50,40 EUR 
 42  2   UAB "Optinė riba"   72,80 EUR 
 43  1   UAB "Mediq Lietuva"   60,50 EUR 
 45  1   UAB "Mediq Lietuva"   72,60 EUR 
 46  1   UAB "Mediq Lietuva"   90,75 EUR 
 47  1   UAB "Mediq Lietuva"   121,00 EUR 
 48  1   UAB 'Interlux'   314,60 EUR 
 51  1   UAB "Mediq Lietuva"   72,60 EUR 
 52  1   UAB 'Interlux'   314,60 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-43,45-48,51,52  2017-01-11   2017-01-11  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-43, 45-48, 51, 52  2017-01-11  laimėtojų pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  44, 50, 53  2017-01-11  Neliko nei vieno tinkamo pasiūlymo
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  49  2017-01-11  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31, 39
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Laboratorinės technologijos" (303072399)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 851,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (304060364)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 29.199,92 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23, 30, 40
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 17.021,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 15, 33, 36
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.238,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 35
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" (225955760)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 153.663,74 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 13, 18, 41
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 84.895,98 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 66.351,26 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 10, 12, 25, 26, 27
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS (124484379)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.763,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 16, 17, 19, 20, 28, 34, 37
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 80.120,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43, 45, 46, 47, 51
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-01-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.628,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-01-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 6, 7, 11, 21, 22, 24, 29, 32
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 213.038,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-02-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.453,88 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-02-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 42
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2017-03-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.260,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-03-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Galina  Skvarciany
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė – juriskonsultė
Vardas, pavardė
  Germanovič  Diana
Telefonas
  +370 52470069
Elektroninio pašto adresas:
  diana.germanovic@vrcp.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyr. gydytoja_____   __________   _____Vida  Žvirblienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)