At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
182229   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų ir priemonių, skirtų klinikiniams tyrimams atlikti, pirkimas (AK-4/2016) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33924000-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  19520000-7
24900000-3
24931250-6
33141625-7
33192500-7
33196000-0
33631600-8
33696500-0
33793000-5
38437000-7
38950000-9
44613700-7

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Stovelis kilpelėms 19520000-7
2 Pelių gertuvės 19520000-7
3 Pelių nameliai pasislėpti 19520000-7
4 Buteliai polipropileniniai 19520000-7
5 Kamšteliai vakuuminių mėgintuvėlių pakartotinam uždarymui 19520000-7
6 Plokštelės 19520000-7
7 Mikroplokštelės 19520000-7
8 Laidų sutvirtinimo gyslos 19520000-7
9 Mikroplokštelės, 96 duobučių, "U" formos dugnu 19520000-7
10 Stovelis audinių kultūrų mėgintuvėliams 19520000-7
11 Aktyviojo chloro tabletės dezinfekcinių tirpalų gamybai 24900000-3
12 Reagentas Tween 20 24900000-3
13 Imersinis aliejus 24900000-3
14 Reagentai PBS buferiui ruošti 24900000-3
15 Acetonas (C3H6O) 24900000-3
16 Mineralinis aliejus (125 ml) 24900000-3
17 MIKROLATEST MIC terpė suspencijai paruošti 24931250-6
18 Sven Gard agaras/Schwörm agaras 24931250-6
19 Priemonės skirtos pulselektroforezei 33141625-7
20 Testai narkotinių medžiagų aptikimui imunochromato-grafijos metodu 33141625-7
21 Mėgintuvėliai audinių kultūroms plokščiais šonais 33192500-7
22 Mikromėgintuvėliai 33192500-7
23 Filtrai centrifuginiai 33196000-0
24 Magnetinis stovelis NR skyrimo procedūroms 33196000-0
25 Lovelis tepinėlių dažymui 33196000-0
26 Lipdukai 1,5 / 2,0 ml mikrocentri-fuginiams mėgintuvėliams 33196000-0
27 Anaerostatas - konteineris anaerobinėms sąlygoms sudaryti 33196000-0
28 Padėklas nerūdijančio plieno 33196000-0
29 Priemonės rankų dezinfekcijai 33631600-8
30 Dezinfekcijos priemonė paviršiams 33631600-8
31 E-Testai antimikrobinio vaisto minimalios slopinamosios koncentracijos nustatymui 33696500-0
32 Antibiotikų diskai ir paskirstytojai 33696500-0
33 Tripsinas-EDTA 0,25 proc. 33696500-0
34 Atmosferos sąlygų sudarymo sistemos 33696500-0
35 Pagalbiniai reagentai imunofermentinėms reakcijoms su Enzygnost reagentais atlikti 33696500-0
36 Imersinis aliejus TIF mikroskopijai 33696500-0
37 Paruoštas tirpalas išskirtos RNR saugojimui 33696500-0
38 Stikleliai dengiamieji, 24 x 24 mm 33793000-5
39 Stikleliai dengiamieji, 18 x 18 mm 33793000-5
40 C.difficile toksinų A ir B nustatymo testas 33924000-3
41 C.difficile toksinų GDH nustatymo testas 33924000-3
42 HPV mėginių paėmimo sistema 33924000-3
43 Brucella antigeno suspensija (Rose Bengal) 33924000-3
44 Teigiama kontrolė Rose Bengal tyrimui 33924000-3
45 Legionella tirpaus antigeno aptikimui šlapime rinkinys 33924000-3
46 Parazitinių ligų diagnostiniai rinkiniai 33924000-3
47 Reagentai echinokokozes IgG nustatymui imunobloto metodu 33924000-3
48 Reagentai Echinococcus spp. IgG nustatymui 33924000-3
49 Reagentai Toksokorozės IgG nustatymui 33924000-3
50 Reagentai jersinijozės diagnostikai 33924000-3
51 Chlamydia trachomatis TIF diagnostinis rinkinys ir priemonės 33924000-3
52 Rinkinys genominės DNR skyrimui iš bendro kraujo magnetinių dalelių principu 33924000-3
53 Reagentų rinkinys tymų viruso identifikacijai imunofluorescencijos metodu 33924000-3
54 Reagentų rinkinys limfocitų subpopuliacijų nustatymui tėkmės citometrijos metodu 33924000-3
55 Reagentai atrankiniams ŽIV bei toksoplazmozės IgA antikūnų tyrimams mikroplokštelių metodu 33924000-3
56 Reagentai Quantiferono TB gold Plus tyrimams 33924000-3
57 Reagentai HSV 1/2 IgM antikūnų nustatymui atsitiktinio pasirinkimo analizatoriumi 33924000-3
58 Reagentai imuninio atsako (IgG) nustatymui 33924000-3
59 Reagentai hepatito E antikūnų tyrimui 33924000-3
60 Reagentai a-HDV antikūnų nustatymui 33924000-3
61 Reagentai sifilio atrankiniams tyrimams 33924000-3
62 Reagentai ŽIV antikūnų patvirtinimiesiems tyrimams 33924000-3
63 Reagentai ŽIV 1/2 antikūnų patvirtinimui IB metodu 33924000-3
64 Reagentai HCV antikūnų patvirtinimui imunobloto metodu 33924000-3
65 Rinkiniai M. hominis ir U. urealyticum nustatymui 33924000-3
66 Automatinis pipečių pritraukėjas 38437000-7
67 Vienetapės tikralaikės AT-PGR rinkinys 38950000-9
68 Oligonukleotidiniai zondai, TaqMan tipo 38950000-9
69 Oligonukleotidinis zondas, FRET tipo 38950000-9
70 Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui 44613700-7
71 Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui 44613700-7
72 Dideli biologinių atliekų surinkimo maišai su jiems skirtu stovu 44613700-7
73 Maži biologinių atliekų surinkimo maišai su jiems skirtu stovu 44613700-7
74 Biologinių atliekų surinkimo konteineris 5-6 L talpos 44613700-7
75 Biologinių atliekų surinkimo konteineris 44613700-7


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-02-08    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-12-29 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-12-29 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2016-12-29 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Vilniaus r. sav. Zujūnų k. Gelažių g. 24  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 8  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  M. K. Paco g. 9B, Vilnius  Lietuva 
MB "Euromedika" 303197285  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas 304060364  J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius  Lietuva 
UAB "Dimuna" 303114072  Parodos g. 24 - 3, LT-44215 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
UAB "InBio" 304036356  Vilniaus g. 31, LT-01119 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB 'Genomas'  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.  11.509,52  EUR
 1, 4, 6, 7, 9, 13-15, 21, 23, 25-28, 32, 40, 41, 70, 71   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.  28.906,15  EUR
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  EDTA 1x koncentracija turi būti 380 mg/l, o siūloma EDTA 1x koncentracija - 0,2 ml/l  786,50  EUR
 71   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui turi būti 25-30 x 55-60 cm dydžio, o siūlomi maišai yra 30,5 x 66 cm dydžio.  1.028,50  EUR
 45   UAB "InBio"  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas Legionella tirpaus antigeno aptikimui šlapime rinkinys, o siūlomas antikūnų kraujo serume nustatymo rinkinys.  970,30  EUR
 24   UAB "InBio"  39 str. 2 d. 2 p.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, iškilus klausimams ir neaiškumams dėl siūlomos prekės tinkamumo, dalyvis nepaaiškino pasiūlymo ir nepateikė siūlomos prekės pavyzdžio.  243,21  EUR
 45   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas rinkinys Legionella tirpaus antigeno aptikimo šlapime nustatymui ELISA metodu, o siūlomas nustatymui rinkinys pagrįstas imunochromatografijos metodu.  3.637,26  EUR
 70   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui turi būti 50-70 x 100-110 cm dydžio, o siūlomi maišai yra 60 x 76 cm dydžio.  199,65  EUR
 71   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui turi būti 25-30 x 55-60 cm dydžio, o siūlomi maišai yra 66 cm aukščio.  665,50  EUR
 50   UAB "North Speed"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos dėl: - reakcijos atlikimo laiko, kuris yra 60+30+20 min., o specifikacijoje reikalaujama „bendra inkubacija 30+30+15 min.“; - naudojamų kalibratorių ir standartų IgG tyrimui: yra 4 kalibratoriai A – D, kurie yra ir kontrolės (neigiama, ribinė, silpnai teigiama ir teigiama), o specifikacijoje reikalaujama, kad būtų „3 standartai: 2/20/200 ir 2 kontrolės: teigiama ir neigiama, rezultatas išreiškiamas vienetais.  3.759,00  EUR
 63   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Reagentai turi būti skirti ŽIV1/2 tipo antikūnų patvirtinimui imunobloto metodu, o siūlomi reagentai skirti ŽIV1/2 tipo antikūnų patvirtinimui imunochromatografijos metodu.  1.966,25  EUR
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Polipropileninio butelio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, o siūlomo butelio aukštis - 199 mm.  145,20  EUR
 28   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą dalyvis nepaaiškino pasiūlymo ir nepateikė siūlomos prekės gamintojo išrašo iš katalogo ir/ar gamintojo parengto ir tiekėjo patvirtinto siūlomos prekės techninio aprašo, kuriame būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje.  229,90  EUR
 10   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas stovelis audinių kultūrų mėgintuvėliams turi būti su apsauga, trukdančia mėgintuvėliams horizontalioje pozicijoje nuslysti, turi turėti 8-16 vietų mėgintuvėliams, o siūlomas stovelis yra be apsaugos, trukdančios mėgintuvėliams nuslysti horizontalioje pozicijoje, neatitinka vietų mėgintuvėliams stovelyje skaičius.  130,70  EUR
 23   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Filtrai centrifuginiai turi būti su PVDF membranomis, poros - 0,1 µm dydžio, o siūlomų filtrų porų dydis yra 0,2 µm, membrana – nailono.  656,00  EUR
 25   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas lovelis tepinėlių dažymui, o siūlomas padėklas, skirtas stiklelių laikymui.  47,04  EUR
 26   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, t.y. konkurso sąlygų 64 punkto reikalavimo, kad pasiūlyme pastebėtos aritmetinės klaidos, turi būti pataisytos, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Tikslinant pasiūlymą, tiekėjas ištaisė galutinę kainą.  330,00  EUR
 27   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Anaerostatas - konteineris anaerobinėms sąlygoms sudaryti turi būti 12 lėkštelių talpos, o siūlomas konteineris talpina 15 lėkštelių.  1.850,80  EUR
 45   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Legionella tirpaus antigeno aptikimo šlapime tyrimų rezultatų interpretavime turi būti galimybė apskaičiuoti "pilkąją zoną" sudarytą iš dviejų taškų, o siūlomas rinkinys yra skirtas tik moksliniams tyrimams, rezultatų interpretavime nėra galimybės apskaičiuoti "pilkosios zonos".  3.624,18  EUR
 50   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomos plokštelių juostelės turi būti laužomos po vieną šulinėlį, o siūlomi plokštelės šulinėliai nėra laužomi po vieną.  2.471,40  EUR
 52   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas rinkinys genominės DNR skyrimui iš bendro kraujo magnetinių dalelių, o siūlomas rinkinys DNR skyrimui iš maisto ir pašarų mėginių.  1.029,12  EUR
 67   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  AT-PGR rinkinį sudaro 2x AT-PGR buferis, o siūlomas - 5x AT-PGR buferis.  8.918,94  EUR
 71   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui turi būti 25-30 x 55-60 cm dydžio, o siūlomi maišai yra 50 cm aukščio.  700,00  EUR
 26   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Lipdukai turi tikti 0,5 ml mėgintuvėliams, o siūlomi lipdukai yra per dideli 0,5 ml mėgintuvėliams.  65,34  EUR
 32   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomi antibiotikų diskai turi tikti „Oxoid“ paskirstytojams. Išbandžius dalyvio siūlomus antibiotikų diskus su turimais „Oxoid“ paskirstytojais, vieno paskirstytojo paspaudimo metu neiškrito nei vienas diskas. Kitokio siūlomiems antibiotikų diskams tinkančio paskirstytojo dalyvis nepateikė.  14.140,00  EUR
 33   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  EDTA 1x koncentracija turi būti 380 mg/l, o siūloma EDTA 1x koncentracija - 0,2 ml/l.  726,00  EUR
 45   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Tyrimų rezultatų interpretavime turi būti galimybė apskaičiuoti "pilkąją zoną" sudarytą iš dviejų taškų, o su siūlomais reagentais nėra galimybės apskaičiuoti "pilkosios zonos".  3.121,80  EUR
 58   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Mikroplokštelių šulinėliai turi būti paraleliai dengti infekciniu Ag ir kontroliniu Ag, o siūlomi šulinėliai nėra paraleliai dengti infekciniu Ag ir kontroliniu Ag.  9.385,72  EUR
 39   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą dalyvis neištaisė pasiūlyme padarytų aritmetinių klaidų.  19,00  EUR
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  turi būti siūlomi buteliai polipropileniniai, o yra siūlomi semtuvėliai.  139,39  EUR
 28   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Nerūdijančio plieno padėklo aukštis turi būti 1 – 2 cm, o siūlomo padėklo aukštis - 7,7 cm.  968,00  EUR
 32   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomi antibiotikų diskai turi tikti „Oxoid“ paskirstytojams. Naudojant dalyvio siūlomus antibiotikų diskus su turimais „Oxoid“ paskirstytojais, vieno paskirstytojo paspaudimo metu krenta ne vienas diskas, kaip nurodyta prekių techninėje specifikacijoje, o net keli diskai vienu metu. Dėl šios priežasties tyrimą tenka kartoti ir papildomai naudoti priemones antibiotikogramai atlikti. Kitokio siūlomiems antibiotikų diskams tinkančio paskirstytojo dalyvis nepateikė.  11.858,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Labochema LT"   1.000,50 EUR 
 2  1   UAB "Labochema LT"   91,74 EUR 
 3  1   UAB "Labochema LT"   78,54 EUR 
 4  1   UAB "Labochema LT"   85,20 EUR 
 4  2   UAB "Mediq Lietuva"   90,02 EUR 
 4  3   UAB "Sentios"   100,77 EUR 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 5  1   UAB "Mediq Lietuva"   121,00 EUR 
 5  2   UAB "Interautomatika"   205,70 EUR 
 6  1   UAB "Labochema LT"   100,00 EUR 
 6  2   UAB "InBio"   159,72 EUR 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   163,35 EUR 
 6  4   UAB 'Interlux'   256,52 EUR 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   55,66 EUR 
 7  2   UAB "Labochema LT"   99,00 EUR 
 7  3   UAB "InBio"   145,20 EUR 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   163,35 EUR 
 7  5   UAB 'Interlux'   229,90 EUR 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   67,76 EUR 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   111,32 EUR 
 9  3   UAB "Labochema LT"   220,00 EUR 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   326,70 EUR 
 9  5   UAB 'Interlux'   605,00 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,30 EUR 
 12  1   UAB "Labochema LT"   45,42 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,82 EUR 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   53,24 EUR 
 13  2   UAB 'Interlux'   60,50 EUR 
 13  3   UAB "InBio"   66,07 EUR 
 13  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   86,10 EUR 
 13  5   UAB "Labochema LT"   646,00 EUR 
 14  1   UAB "Labochema LT"   772,00 EUR 
 15  1   UAB "Labochema LT"   18,10 EUR 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   25,41 EUR 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   127,05 EUR 
 18  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.662,00 EUR 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.387,03 EUR 
 20  1   UAB "Interautomatika"   289,19 EUR 
 20  2   MB "Euromedika"   318,15 EUR 
 20  3   UAB "Mediq Lietuva"   361,79 EUR 
 20  4   UAB "DIAMEDICA"   363,00 EUR 
 20  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   420,00 EUR 
 20  6   UAB 'Interlux'   436,00 EUR 
 20  7   UAB "InBio"   544,50 EUR 
 20  8   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   1.815,00 EUR 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.460,60 EUR 
 24  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   333,96 EUR 
 25  1   UAB "Mediq Lietuva"   257,73 EUR 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   177,87 EUR 
 27  1   UAB "DIAMEDICA"   786,50 EUR 
 27  2   UAB 'Linea libera'   847,00 EUR 
 27  3   UAB 'Interlux'   1.040,60 EUR 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.089,00 EUR 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   375,10 EUR 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   12.523,50 EUR 
 31  2   UAB "DIAMEDICA"   16.335,00 EUR 
 32  1   UAB 'Linea libera'   16.093,00 EUR 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   21.175,00 EUR 
 33  1   UAB 'Linea libera'   665,50 EUR 
 34  1   UAB 'Linea libera'   4.477,00 EUR 
 35  1   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   696,96 EUR 
 36  1   UAB 'Interlux'   121,00 EUR 
 37  1   UAB 'Interlux'   1.754,50 EUR 
 38  1   UAB "Labochema LT"   10,00 EUR 
 38  2   UAB "Mediq Lietuva"   15,13 EUR 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   15,49 EUR 
 38  4   UAB "InBio"   16,94 EUR 
 38  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   23,60 EUR 
 38  6   UAB 'Interlux'   34,00 EUR 
 38  7   UAB "Sentios"   39,93 EUR 
 38  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 39  1   UAB "InBio"   8,47 EUR 
 39  2   UAB "Labochema LT"   10,00 EUR 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   10,89 EUR 
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   13,31 EUR 
 39  5   UAB "Mediq Lietuva"   13,92 EUR 
 39  6   UAB "Sentios"   19,12 EUR 
 39  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 40  1   UAB "Interautomatika"   2.571,25 EUR 
 40  2   MB "Euromedika"   2.651,25 EUR 
 40  3   UAB 'Interlux'   3.330,00 EUR 
 40  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.675,00 EUR 
 40  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.089,80 EUR 
 40  6   UAB 'Linea libera'   8.167,50 EUR 
 41  1   UAB "Interautomatika"   193,60 EUR 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   196,02 EUR 
 41  3   MB "Euromedika"   280,88 EUR 
 41  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   367,50 EUR 
 41  5   UAB 'Interlux'   399,50 EUR 
 42  1   UAB 'Interlux'   1.420,00 EUR 
 43  1   UAB "InBio"   41,19 EUR 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   233,24 EUR 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   634,04 EUR 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.375,90 EUR 
 47  1   UAB "Dimuna"   871,20 EUR 
 48  1   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   484,00 EUR 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   648,56 EUR 
 48  3   UAB "North Speed"   751,80 EUR 
 48  4   UAB 'Interlux'   895,40 EUR 
 48  5   UAB "Labochema LT"   3.164,88 EUR 
 49  1   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   653,40 EUR 
 49  2   UAB 'Interlux'   762,30 EUR 
 49  3   UAB "Dimuna"   798,60 EUR 
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   987,36 EUR 
 49  5   UAB "Labochema LT"   1.245,84 EUR 
 50  1   UAB "Dimuna"   4.840,00 EUR 
 51  1   UAB "Interautomatika"   2.775,35 EUR 
 51  2   UAB 'Interlux'   2.778,16 EUR 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.731,77 EUR 
 51  4   UAB 'Linea libera'   6.606,60 EUR 
 52  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.034,55 EUR 
 52  2   UAB 'Interlux'   1.194,27 EUR 
 54  1   UAB 'Interlux'   30.063,60 EUR 
 55  1   UAB 'Interlux'   7.647,20 EUR 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   8.634,56 EUR 
 56  1   UAB 'Interlux'   2.474,45 EUR 
 58  1   Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas   12.545,28 EUR 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   16.714,03 EUR 
 59  1   UAB "Dimuna"   2.420,00 EUR 
 59  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.625,00 EUR 
 59  3   UAB 'Interlux'   7.260,00 EUR 
 60  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   848,40 EUR 
 61  1   UAB 'Interlux'   1.859,13 EUR 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.149,63 EUR 
 63  1   UAB 'Interlux'   2.008,60 EUR 
 63  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.465,00 EUR 
 64  1   UAB 'Interlux'   4.501,20 EUR 
 64  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   8.190,00 EUR 
 65  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.408,00 EUR 
 66  1   UAB "Labochema LT"   176,07 EUR 
 66  2   UAB "InBio"   260,88 EUR 
 66  3   UAB "Mediq Lietuva"   373,89 EUR 
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   444,07 EUR 
 67  1   UAB 'Linea libera'   10.468,92 EUR 
 67  2   UAB 'Interlux'   26.898,30 EUR 
 68  1   UAB 'Linea libera'   71.390,00 EUR 
 69  1   UAB 'Linea libera'   26.771,25 EUR 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   907,50 EUR 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   544,50 EUR 
 73  1   UAB "Labochema LT"   267,70 EUR 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   922,02 EUR 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   45,98 EUR 
 74  2   UAB "Labochema LT"   138,40 EUR 
 74  3   UAB "Mediq Lietuva"   2.831,40 EUR 
 75  1   UAB "Labochema LT"   60,30 EUR 
 75  2   UAB "Mediq Lietuva"   649,77 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-7, 9, 10, 12-15, 18-21, 24-28, 31-45, 47-52, 54-56, 58-71, 73-75  2017-03-25   2017-04-10  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-7, 9, 10, 12-15, 18-21, 24-28, 31-45, 47-52, 54-56, 58-71, 73-75  2017-04-14  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  23  2017-03-24  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  8, 11, 16, 17, 22, 29, 30, 46, 53, 57, 72  2017-03-24  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 60, 65
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.256,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 47, 50, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Dimuna" (303114072)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 8.131,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 13, 21, 26, 28, 70
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.010,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32-34, 67-69
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 129.865,67 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 18, 25
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.040,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 31, 74
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.637,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 40, 41, 51
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Interautomatika" (300002253)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.829,39 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35, 48, 49, 58
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (304060364)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 14.379,64 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 37, 42, 54, 55, 56, 61, 63, 64
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 51.849,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-4, 6, 12, 14, 15, 38, 66, 73, 75
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.705,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 786,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 44, 45, 62
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.546,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 71
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 600,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39, 43
Tiekėjo pavadinimas
UAB "InBio" (304036356)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 49,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 52
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.368,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-04-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Henrikas  Ulevičius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Lena  Bubinė
Telefonas
  +370 5210 5789
Elektroninio pašto adresas:
  lena.bubine@nvspl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Vytautas Vidmantas  Zimnickas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)