At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188752021, Vivulskio g. 13, Vilnius, LT- 03221, Tel.: +370 68371588, Faks.: +370 52310927, jurgita.taukyte@vaikoteises.lt, http://www.vaikoteises.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
181083   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 25     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  85000000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Vilniaus regione. 85000000-9
2 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Klaipėdos regione. 85000000-9
3 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Šiaulių regione. 85000000-9
4 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Panevėžio regione. 85000000-9
5 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Alytaus regione. 85000000-9
6 Palydimosios globos paslaugos Vilniaus regione. 85000000-9
7 Palydimosios globos paslaugos Kauno regione. 85000000-9
8 Palydimosios globos paslaugos Klaipėdos regione. 85000000-9
9 Palydimosios globos paslaugos Šiaulių regione 85000000-9
10 Palydimosios globos paslaugos Panevėžio regione 85000000-9
11 Palydimosios globos paslaugos Marijampolės regione 85000000-9
12 Palydimosios globos paslaugos Alytaus regione 85000000-9
13 Palydimosios globos paslaugos Tauragės regione 85000000-9
14 Palydimosios globos paslaugos Telšių regione 85000000-9
15 Palydimosios globos paslaugos Utenos regione 85000000-9
16 Socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus, paslaugos Vilniaus regione 85000000-9
17 Socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus, paslaugos Kauno regione. 85000000-9
18 Socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus, paslaugos Klaipėdos regione 85000000-9
19 Socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus, paslaugos Šiaulių regione 85000000-9
20 Socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus, paslaugos Panevėžio regione 85000000-9
21 Apsaugoto būsto paslauga psichikos negalią turintiems asmenims Vilniaus regione 85000000-9
22 Apsaugoto būsto paslauga psichikos negalią turintiems asmenims Kauno regione. 85000000-9
23 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Vilniaus regione. 85000000-9
24 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Kauno regione. 85000000-9
25 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Klaipėdos regione. 85000000-9
26 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Šiaulių regione. 85000000-9
27 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Panevėžio regione. 85000000-9
28 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Marijampolės regione. 85000000-9
29 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Alytaus regione. 85000000-9
30 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Tauragės regione 85000000-9
31 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Telšių regione. 85000000-9
32 Laikino atokvėpio namuose paslaugos Utenos regione 85000000-9
33 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Vilniaus regione 85000000-9
34 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Kauno regione. 85000000-9
35 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Klaipėdos regione. 85000000-9
36 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Šiaulių regione. 85000000-9
37 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Panevėžio regione. 85000000-9
38 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Marijampolės regione. 85000000-9
39 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Tauragės regione. 85000000-9
40 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Telšių regione. 85000000-9
41 Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugos Utenos regione. 85000000-9
42 Atvejo vadybos paslaugos Vilniaus regione 85000000-9
43 Atvejo vadybos paslaugos Panevėžio regione 85000000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2016-12-14    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-11-25 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-11-25 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Saugų vaikų globos namai 190989465  Saugų k., 99402 Šilutės r. sav.  Lietuva 
Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas" 124009158  Ozo g. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Vaikų ir paauglių socialinis centras 300594171  Švenčionių g. 18A, LT-15168 Nemenčinės m., Vilniaus r.  Lietuva 
Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis" 191015422  Vytauto g. 182, LT-76329 Šiauliaai  Lietuva 
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 190990439  Atkočiškių k., 28111 Utenos r.  Lietuva 
Vilniaus arkivyskupijos Caritas 191677454  Odminių g. 12, 2001 Vilnius  Lietuva 
VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" 302779592  Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Žemaitės g. 71  Lietuva 
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 191784958  Trakų g. 14, Šiaulių m., 5400 Šiaulių m. sav.  Lietuva 
Adakavo socialinių paslaugų namai 190790919  Adakavo I k., 73444 Tauragės r. sav.  Lietuva 
Viešoji įstaiga 'Vilties žiedas' 135977640  Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 7C  Lietuva 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai 290470820  Turistų g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  Lietuva 
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai 190522935  Vilniaus g. 303, 5400 Šiauliai  Lietuva 
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai 190997412  Staniūnų g. 41, Panevėžio m., LT-36127 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis" 169268247  Nepriklausomybės g. 41, Pasvalio m., LT-39143 Pasvalio r. sav.  Lietuva 
Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos" 303557121  Vydūno g. 56 C, Jurbarkas LT- 74112  Lietuva 
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras 190230824  Statybininkų g. 7, LT-31137 Visaginas  Lietuva 
Labdaros ir paramos fondas "Algojimas" 301768582  Šermukšnių g. 1-12, Vilnius  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 56b  Lietuva 
Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA" 124863190  Vytenio g. 37, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 56b  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" 141635812  Smiltelės g. 22, 5810 Klaipėdos m.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 56b  Lietuva 
Viešoji įstaiga 'Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims' 301739602  Durpynų g. 10, Kuršėnai 81171  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Viešoji įstaiga 'VILTIES NAMAI' 148272210  Skynimų k., LT-38410 Panevėžio r. sav.  Lietuva 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 56b  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" 141635812  Smiltelės g. 22, 5810 Klaipėdos m.  Lietuva 
Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA" 124863190  Vytenio g. 37, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" 141635812  Smiltelės g. 22, 5810 Klaipėdos m.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" 141635812  Smiltelės g. 22, 5810 Klaipėdos m.  Lietuva 
Viešoji įstaiga 'Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims' 301739602  Durpynų g. 10, Kuršėnai 81171  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" 290666790  Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" 141635812  Smiltelės g. 22, 5810 Klaipėdos m.  Lietuva 
Viešoji įstaiga 'VILTIES NAMAI' 148272210  Skynimų k., LT-38410 Panevėžio r. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 23 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Maltos ordino pagalbos tarnyba; Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 25 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Maltos ordino pagalbos tarnyba; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  8.400,00   EUR
 26 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Maltos ordino pagalbos tarnyba; Viešoji įstaiga 'Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims'   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  8.400,00   EUR
 27 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Viešoji įstaiga 'VILTIES NAMAI'; Maltos ordino pagalbos tarnyba   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  8.400,00   EUR
 32 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Maltos ordino pagalbos tarnyba; Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  8.400,00   EUR
 33 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"; Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 35 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 36 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"; Viešoji įstaiga 'Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims'   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 36   Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino kvalifikacijos  16.800,00  EUR
 37 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"; Viešoji įstaiga 'VILTIES NAMAI'   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 37   Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas nepatikslino kvalifikacijos  16.800,00  EUR
 39   Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00  EUR
 41 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"; Viešoji įstaiga "VILTIES AKIMIRKA"   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  16.800,00   EUR
 41   Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų kvalifikacijai  16.800,00  EUR
 42   Labdaros ir paramos fondas "Algojimas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitikimo pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  31.680,00  EUR
 42   Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  31.622,40  EUR
 43   Labdaros ir paramos fondas "Algojimas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  10.560,00  EUR
 43   Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų  10.560,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 2  1   Saugų vaikų globos namai   62.399,04 EUR 
 3  1   Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas"   62.400,00 EUR 
 5  1   Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas"   62.400,00 EUR 
 6  1   Vaikų ir paauglių socialinis centras   36.000,00 EUR 
 9  1   Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis"   37.900,00 EUR 
 9  2   Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas"   39.000,00 EUR 
 15  1   Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras   39.000,00 EUR 
 16  1   Vaikų ir paauglių socialinis centras   12.960,00 EUR 
 16  2   Vilniaus arkivyskupijos Caritas   13.896,00 EUR 
 19  1   VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai"   13.896,00 EUR 
 26  1   Šiaulių miesto savivaldybės globos namai   8.400,00 EUR 
 30  1   Adakavo socialinių paslaugų namai   8.400,00 EUR 
 34  1   Viešoji įstaiga 'Vilties žiedas'   16.800,00 EUR 
 35  1   Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai   16.766,00 EUR 
 37  1   Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"   16.632,00 EUR 
 38  1   Viešoji įstaiga 'Vilties žiedas'   16.800,00 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2,3,5,6,16,19,26,30,34,35,37,38  2017-01-31   2017-01-31  
9,15  2017-02-09   2017-02-09  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 3, 5, 6, 16, 19, 26, 30, 34, 35, 37, 38  2017-01-30  Tiekėjai pateikė pasiūlymus atitinkančius reikalavimus, o tiekėjų pasiūlyta kaina priimtina perkančiajai organizacijai
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  15  2017-02-09  Tiekėjas pateikė pasiūlymą atitinkantį keliamus reikalavimus, o tiekėjų pasiūlyta kaina priimtina perkančiajai organizacijai
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  23, 25, 27, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43  2017-01-30  Visų tiekėjų pasiūlymai atmesti
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 40  2016-12-14  Nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį  9  2017-04-03  Abu tiekėjai esantys pasiūlymų eilėje atsisakė pasirašyti sutartį


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
Saugų vaikų globos namai (190989465)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 62.399,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-02-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas" (124009158)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 62.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-02-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
5,00 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas" (124009158)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 62.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-02-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
5,00 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6
Tiekėjo pavadinimas
Vaikų ir paauglių socialinis centras (300594171)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 36.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-04-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15
Tiekėjo pavadinimas
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (190990439)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 39.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-06-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16
Tiekėjo pavadinimas
Vaikų ir paauglių socialinis centras (300594171)
Sutarties sudarymo data:
2017-03-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.960,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-05-06 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19
Tiekėjo pavadinimas
VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" (302779592)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.896,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-04-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26
Tiekėjo pavadinimas
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (191784958)
Sutarties sudarymo data:
2017-03-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 8.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-11-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30
Tiekėjo pavadinimas
Adakavo socialinių paslaugų namai (190790919)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 8.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-10-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 34
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga 'Vilties žiedas' (135977640)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.800,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-10-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35
Tiekėjo pavadinimas
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (290470820)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.766,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-10-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37
Tiekėjo pavadinimas
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis" (169268247)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.632,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-10-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga 'Vilties žiedas' (135977640)
Sutarties sudarymo data:
2017-02-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.800,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-10-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Jakavonienė  Alina
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų ekspertė
Vardas, pavardė
  Urbonavičienė  Eglė
Telefonas
  +370 69975054
Elektroninio pašto adresas:
  egle@vpeg.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių _____   __________   _____Vita  Šulskytė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)