At-3 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Tel.: +370 52693472, a.berzanskiene@litrail.lt, http://www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
181794   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
2216/PCPP-2-18 - Keleivinių riedmenų ir šilumvežių elektronikos ir elektros įrangos atsarginių dalių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  34631000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
2 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
3 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
4 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
5 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
6 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
7 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
8 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
9 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
10 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
11 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
12 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
13 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
14 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
15 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
16 Bėginių autobusų 620M atsarginės dalys 34631000-9
17 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
18 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
19 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
20 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
21 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
22 Bėginių autobusų 620MiL atsarginės dalys 34631000-9
23 Bėginių autobusų 730 ML atsarginės dalys 34631000-9
24 Bėginių autobusų 730 ML atsarginės dalys 34631000-9
25 Bėginių autobusų 730 ML atsarginės dalys 34631000-9
26 Dyzelinių traukinių DR1AM, DR1AMv atsarginės dalys 34631000-9
27 Dyzelinių traukinių DR1AM, DR1AMv atsarginės dalys 34631000-9
28 Dyzelinių traukinių DR1AM, DR1AMv atsarginės dalys 34631000-9
29 Dyzelinių traukinių DR1AM, DR1AMv atsarginės dalys 34631000-9
30 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
31 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
32 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
33 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
34 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
35 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
36 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
37 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
38 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
39 Bėginių autobusų RA-2 atsarginės dalys 34631000-9
40 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
41 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
42 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
43 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
44 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
45 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
46 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9
47 Šilumvežių TEP 70 ir TEP 70 BS elektroniniai komponentai 34631000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2. JEIGU PIRKIMAS ATLIEKAMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, NURODOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO DALIS
IR DALIES PUNKTAS ARBA JEIGU ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA,
NURODOMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, DALIS IR PUNKTAS, KURIUO VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio
Dalis Punktas
   
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-01-26    08:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-12-15 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-12-16 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas  Lietuva 
UAB RAILVEC 300017522  Šeškinės g. 59A, Vilniaus m., 07159 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Atomeksim" 300503289  Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 10  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" 120954657  Volungės g. 9-9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' 126289214  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 54-1  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" 124382431  Žėručio g. 5, LT-04224, Vilnius  Lietuva 
UAB "Litmotas" 126118779  S. Kairio g. 17, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "BM Rail" 301734719  Vivulskio 12D, Vilnius  Lietuva 
 OU "Sunprima"   Astangu 32-3, Talinas  Estija 
 SIA "Anlas"   Kurzemes pr.23, Ryta  Latvija 
UAB "Vagoneta" 302836488  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vasario 16-osios g. 2-79  Lietuva 
UAB "PROTECHA" 301057555  Kaštonų 4a-24, Vilnius  Lietuva 
UAB "Skinest Baltija" 300070820  Žarijų g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų, neskelbiamų derybų atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 3   UAB "BM Rail"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  9.602,00  EUR
 7   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  592,00  EUR
 8   UAB "PROTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  5.256,00  EUR
 26   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  24.881,90  EUR
 32   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  13.520,00  EUR
 15   UAB "Sentios"  40 str. 1 d.  nepagrinė neįprastai mažos kainos  725,00  EUR
 2   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 2 p.  neištaisė aritmetinių klaidų  15.338,00  EUR
 22   UAB "Skinest Baltija"  40 str. 1 d.  nepagrindė neįprastai mažos kainos  1.725,80  EUR
 26   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  40 str. 1 d.  nepagrindė neįprastai mažos kainos  18.950,00  EUR
 17   UAB "Skinest Baltija"  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  69.981,21  EUR
 17   užsienio įmonė (SIA "Anlas")  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  70.195,82  EUR
 25   užsienio įmonė (SIA "Anlas")  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  21.370,80  EUR
 6   UAB "Litmotas"  39 str. 2 d. 3 p.  per didelė kaina  89.185,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "Skinest Baltija"   6.126,97 EUR 
 1  2   UAB "Litmotas"   6.276,00 EUR 
 1  3   užsienio įmonė (OU "Sunprima")   6.385,13 EUR 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   7.478,00 EUR 
 1  5   UAB "Vagoneta"   7.950,91 EUR 
 1  6   UAB "PROTECHA"   8.769,00 EUR 
 4  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   706,45 EUR 
 4  2   UAB "Skinest Baltija"   733,20 EUR 
 4  3   UAB "Litmotas"   924,00 EUR 
 5  1   UAB "Skinest Baltija"   12.713,36 EUR 
 5  2   UAB "Litmotas"   18.810,60 EUR 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   20.509,50 EUR 
 5  4   UAB RAILVEC   26.349,18 EUR 
 7  1   UAB "Skinest Baltija"   210,60 EUR 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   222,00 EUR 
 7  3   UAB "Litmotas"   235,80 EUR 
 7  4   UAB RAILVEC   782,80 EUR 
 8  1   UAB "Skinest Baltija"   4.021,96 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   11.466,00 EUR 
 11  1   UAB "Skinest Baltija"   5.244,14 EUR 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   10.000,00 EUR 
 12  1   UAB "Skinest Baltija"   378,70 EUR 
 12  2   UAB "Litmotas"   382,00 EUR 
 12  3   UAB "PROTECHA"   468,40 EUR 
 12  4   UAB "Sentios"   557,00 EUR 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   592,00 EUR 
 12  6   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   614,00 EUR 
 12  7   UAB RAILVEC   664,00 EUR 
 12  8   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   718,24 EUR 
 14  1   UAB "Skinest Baltija"   6.653,92 EUR 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   7.350,00 EUR 
 14  3   UAB "Litmotas"   7.428,00 EUR 
 15  1   UAB "Skinest Baltija"   619,50 EUR 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   8.131,16 EUR 
 16  2   UAB "Litmotas"   9.970,50 EUR 
 18  1   UAB "Skinest Baltija"   1.589,10 EUR 
 18  2   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   1.616,72 EUR 
 18  3   UAB "Litmotas"   1.746,00 EUR 
 18  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   1.900,00 EUR 
 20  1   UAB "Skinest Baltija"   4.516,56 EUR 
 20  2   UAB "Litmotas"   4.857,00 EUR 
 23  1   UAB "Skinest Baltija"   2.863,68 EUR 
 23  2   UAB "Litmotas"   8.476,00 EUR 
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   8.960,00 EUR 
 24  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   3.734,92 EUR 
 24  2   UAB "Litmotas"   5.585,00 EUR 
 26  1   UAB "Skinest Baltija"   22.513,75 EUR 
 26  2   UAB "Atomeksim"   31.650,00 EUR 
 28  1   užsienio įmonė (OU "Sunprima")   4.922,82 EUR 
 28  2   UAB "Skinest Baltija"   5.028,83 EUR 
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   5.612,00 EUR 
 28  4   UAB "Vagoneta"   6.177,60 EUR 
 28  5   UAB "PROTECHA"   7.580,00 EUR 
 29  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   2.023,80 EUR 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   1.575,54 EUR 
 30  2   UAB "PROTECHA"   1.848,00 EUR 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   4.775,55 EUR 
 31  2   UAB "Litmotas"   13.771,00 EUR 
 32  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   7.848,73 EUR 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   2.169,48 EUR 
 33  2   UAB "PROTECHA"   2.340,00 EUR 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   3.900,00 EUR 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   3.135,42 EUR 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   4.410,00 EUR 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"   2.650,00 EUR 
 35  2   UAB "Skinest Baltija"   3.220,00 EUR 
 36  1   UAB "Skinest Baltija"   1.061,80 EUR 
 36  2   UAB "Litmotas"   1.115,00 EUR 
 36  3   UAB "Sentios"   1.739,50 EUR 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   525,68 EUR 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   451,59 EUR 
 39  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   1.642,44 EUR 
 39  2   UAB "Skinest Baltija"   2.030,20 EUR 
 40  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   14.794,42 EUR 
 40  2   UAB "PROTECHA"   17.794,00 EUR 
 41  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   186,92 EUR 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   483,00 EUR 
 41  3   UAB "BM Rail"   508,00 EUR 
 42  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   1.174,42 EUR 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   1.585,00 EUR 
 43  1   UAB "BM Rail"   1.214,20 EUR 
 43  2   UAB "Skinest Baltija"   1.346,60 EUR 
 44  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   251,50 EUR 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   560,80 EUR 
 44  3   UAB "Skinest Baltija"   568,16 EUR 
 44  4   UAB "BM Rail"   658,00 EUR 
 45  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   10.226,88 EUR 
 45  2   UAB "BM Rail"   12.535,55 EUR 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   1.105,92 EUR 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   2.502,00 EUR 
 46  3   UAB "Litmotas"   2.871,00 EUR 
 47  1   užsienio įmonė (SIA "Anlas")   3.985,10 EUR 
 47  2   UAB "PROTECHA"   4.280,00 EUR 
 47  3   UAB "Litmotas"   5.521,00 EUR 
 47  4   UAB "Skinest Baltija"   5.646,91 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,4,11,26,28,30,47  2017-04-06   2017-04-06  
5,7,8,10,12,14,15,16,20,23,24,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46  2017-03-23   2017-03-23  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 4, 11, 26, 28, 30, 47  2017-04-06  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  2017-03-23  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  18  2017-04-12  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  22  2017-03-23  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  6  2017-04-21  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  17, 25  2017-04-12  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  27  2017-03-14  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 35
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" (124382431)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.045,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" (120954657)
Sutarties sudarymo data:
2017-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.873,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' (126289214)
Sutarties sudarymo data:
2017-05-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.778,42 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30, 33, 34, 37, 38, 46
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' (126289214)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.845,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28
Tiekėjo pavadinimas
OU "Sunprima"
Sutarties sudarymo data:
2017-04-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.922,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 43
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BM Rail" (301734719)
Sutarties sudarymo data:
2017-04-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.469,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 24, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47
Tiekėjo pavadinimas
SIA "Anlas"
Sutarties sudarymo data:
2017-04-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 46.575,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 36
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Skinest Baltija" (300070820)
Sutarties sudarymo data:
2017-05-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 82.901,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-07-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Silvija  Grabauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų centro vyr.specialistė
Vardas, pavardė
  Beržanskienė  Asvydė
Telefonas
  +370 5 2693472
Elektroninio pašto adresas:
  a.berzanskiene@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 2,3,9,13,19,21 pirkimo objekto dalims procedūros tęsiasi


  _____Pirkimų centro direktorius_____   __________   _____Donatas  Malaškevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)