At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191045757, Budrio g. 5, Kėdainių m., 5030 Kėdainių r. sav., Tel.: 834751573, Faks.: (370-347) 67795, r.baliuliene@kedainiupspc.lt, http://www.kedainiupspc.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
187873   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33141800-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33141810-1
33134000-8
33141000-0
33661100-2
33130000-0
33131510-5
33131600-3
33141850-3
33131100-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Šviesoje kietėjančios plombinės medžiagos 33141810-1
2 Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos 33141810-1
3 Medžiagos kanalų plombavimui 33141810-1
4 Surišikliai 33141800-8
5 Laikini užpildai 33141800-8
6 Medžiagos endodontijai 33141800-8
7 Endodontiniai instrumentai 33134000-8
8 Vienkartinės priemonės 33141000-0
9 Anestetikai 33130000-0
10 Antgaliai 33661100-2
11 Grąžtai, šlifavimo ir poliravimo priemonės 33131510-5
12 Plombavimo instrumentai ir pagalbinės priemonės 33131600-3
13 Silantai 33141800-8
14 Medžiagos, instrumentai ir priemonės profesionaliai burnos higienai 33141850-3
15 Chirurginės odontologijos instrumentai ir medžiagos 33131100-8
16 Kitos priemonės 33141800-8
17 Sodos milteliai 33141800-8
18 Pagalbinės priemonės 33141800-8
19 Pasta pulpos devitalizacijai 33141800-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-06-19    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2017-06-01 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2017-06-01 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center" 111526860  Mildos g.6, LT-10311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Medicinos linija" 145889060  Karaliaučiaus g. 29, Šiaulių m., 5400 Šiaulių m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
UAB "PLANDENT" 110672321  Gedimino g.15, LT-44318 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra" 133791637  Radastų g. 23, Kauno m., 3005 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Unidentas" 126409973  Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Energetikų g. 8, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VILIMEKSO SERVISAS" 123055213  Visorių g. 8, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "VILIMEKSO SERVISAS" (Uždaroji akcinė bendrovė 'VILIMEKSO SERVISAS')  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  447,70  EUR
 5   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  1.138,20  EUR
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  2.279,45  EUR
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  18.573,50  EUR
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  1.416,91  EUR
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  1.819,16  EUR
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  307,99  EUR
 18 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"   39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  8.360,98   EUR
 12   UAB "Medicinos linija"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  10.930,06  EUR
 15   UAB "Medicinos linija"  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  893,50  EUR
 1   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  24.774,41  EUR
 9   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  7.493,64  EUR
 8   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')  39 str. 2 d. 2 p.  nepatikslino prašomų dokumentų  1.816,97  EUR
 11   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')  39 str. 2 d. 2 p.  nepatikslino prašomų dokumentų  5.720,04  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILIMEKSO SERVISAS" (Uždaroji akcinė bendrovė 'VILIMEKSO SERVISAS')  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visą prekių asortimentą  4.207,23  EUR
 5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  1.071,09  EUR
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  20.990,11  EUR
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  nepaaiškino prašomų dokumentų  4.972,64  EUR
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  1.623,71  EUR
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  5.087,17  EUR
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (Uždaroji akcinė bendrovė 'Skirgesa')  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  799,89  EUR
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomos prekės neatitinka techninių reikalavimų  4.924,19  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    22.410,41  EUR   
 2  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    5.778,96  EUR   
 3  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    2.772,17  EUR   
 3  2   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')   2.772,96 EUR 
 4  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    3.242,80  EUR   
 5  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    1.164,02  EUR   
 7  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    13.257,25  EUR   
 7  2   UAB "Unidentas" (UAB 'Unidentas')   19.976,34 EUR 
 8  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    2.219,61  EUR   
 9  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    7.114,59  EUR   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"   3.475,62 EUR 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILIMEKSO SERVISAS" (Uždaroji akcinė bendrovė 'VILIMEKSO SERVISAS')   1.341,89 EUR 
 13  2 Ūkio subjektų grupė: UAB "PLANDENT"; Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra"    1.519,76  EUR   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"   1.049,16 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
13  2017-08-03   2017-08-03  
2017-08-16   2017-08-16  
12,15  2017-08-24   2017-08-24  
2,4,5,8,9  2017-08-16   2017-08-16  
2017-08-16   2017-08-16  
2017-08-03   2017-08-03  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2017-08-03  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  13  2017-08-03  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  12, 15  2017-08-24  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 3, 4, 5, 7, 8  2017-08-16  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  9  2017-08-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  10  2017-08-03  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  11  2017-08-24  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  14  2017-08-03  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  16  2017-08-03  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  17  2017-08-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  18  2017-08-03  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  6  2017-06-19  
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  19  2017-06-19  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
  1
Tiekėjo pavadinimas
Ūkio subjektų grupė:  UAB "PLANDENT" (110672321);Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra" (133791637); 
Sutarties sudarymo data:
2017-08-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.410,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-08-17  
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP          NE      
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energtikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "VILIMEKSO SERVISAS" (Uždaroji akcinė bendrovė 'VILIMEKSO SERVISAS') (123055213)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.341,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-08-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
  9
Tiekėjo pavadinimas
Ūkio subjektų grupė:  UAB "PLANDENT" (110672321);Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra" (133791637); 
Sutarties sudarymo data:
2017-08-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.114,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-08-30  
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP          NE      
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energtikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
  2, 3, 4, 5, 7, 8
Tiekėjo pavadinimas
Ūkio subjektų grupė:  UAB "PLANDENT" (110672321);Uždaroji akcinė bendrovė "Simandra" (133791637); 
Sutarties sudarymo data:
2017-08-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 28.434,81 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-08-30  
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP          NE      
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energtikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 15
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center" (111526860)
Sutarties sudarymo data:
2017-09-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.524,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Lavrukėnienė  Rūta
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisininkė
Vardas, pavardė
  Baliulienė  Rūta
Telefonas
  +370 347 52871
Elektroninio pašto adresas:
  r.baliuliene@kedainiupspc.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorė_____   __________   _____Audronė  Rimkevičienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)