At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
186650   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinių priemonių pirkimas (AK-1/2017) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33141300-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33124110-9
33790000-4
33192500-7
18143000-3
18424300-0
18830000-6
19520000-7
33141000-0
33141110-4
33141118-0
33141610-9
33141625-7
33196000-0
33198200-6
33696300-8
33793000-5

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Vienkartinės kaukės 18143000-3
2 Vienkartinis chalatas 18143000-3
3 Vienkartinė kepuraitė 18143000-3
4 Pirštinės vienkartinės lateksinės 18424300-0
5 Pirštinės vienkartinės vinilinės 18424300-0
6 Pirštinės vienkartinės nitrilinės 18424300-0
7 Bachilai 18830000-6
8 Buteliai vandens paėmimui 500 ml 19520000-7
9 Buteliai vandens paėmimui 1 000 ml 19520000-7
10 Buteliai vandens paėmimui 5 l 19520000-7
11 Kultūretė su Amies terpe mėginių paėmimui (su anglimi) 33124110-9
12 Kultūretė su Amies terpe mėginių paėmimui (be anglies) 33124110-9
13 Kultūretė su Cary Blair terpe mėginių paėmimui 33124110-9
14 Indeliai išmatoms 33141000-0
15 Indeliai išmatoms 33141000-0
16 Indeliai universalūs 33141000-0
17 Mėgintuvėlių stovai 33141000-0
18 Vakuuminė šlapimo surinkimo sistema 33141000-0
19 Pleistrai 33141110-4
20 Vata 33141110-4
21 Neaustinės medžiagos paklotai ginekologinei kėdei 33141110-4
22 Sterilūs tamponėliai mėgintuvėliuose plovinių paėmimui 33141118-0
23 Tamponai mediniu koteliui su vata 33141118-0
24 Tamponai plastikiniai su vata 33141118-0
25 Tamponai uretriniai 33141118-0
26 Sterilios kempinėlės mėginiams 33141118-0
27 Saugios adatos 33141300-3
28 Kraujo paėmimo sistema (21 G) 33141300-3
29 Kraujo paėmimo sistema (25 G) 33141300-3
30 Kraujo sterilumui paėmimo sistema 33141300-3
31 Buteliukų adapteris 33141300-3
32 Buteliukai kraujo pasėliui 33141300-3
33 Buteliukai kraujo pasėliui 33141300-3
34 Plastikiniai maišai medicininėms atliekoms 33141610-9
35 Diagnostinės juostelės gliukozei kraujyje nustatyti ir matuokliai 33141625-7
36 Adatų laikikliai 33192500-7
37 Adatos vakuuminiams mėgintuvėliams 33192500-7
38 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (4 ml) 33192500-7
39 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (7 ml) 33192500-7
40 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (4 - 6 ml) 33192500-7
41 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (3 ml) 33192500-7
42 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (4,5 ml) 33192500-7
43 Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai (5 ml) 33192500-7
44 Užveržiamas raištis (varžis) 33196000-0
45 Maišai mėginių paėmimui 33198200-6
46 Chloro reagentas 33696300-8
47 Stikliniai buteliai 500 ml 33790000-4
48 Stikliniai buteliai 1 000 ml 33790000-4
49 Objektiniai stikliukai preparatų ruošimui ir mikroskopavimui 33793000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-06-14    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2017-05-04 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2017-05-04 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2017-05-04 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 302724119  V. A. Graičiūno g. 8, 02241 Vilnious  Lietuva 
MB "Rei laboratorium" 302883566  Odminių g. 11-15, 01122 Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Molėtų pl. 73, LT-14259 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Inospectra" 302817477  Breslaujos g. 3, LT-44403, Kaunas  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Ekskavatorininkų g. 1B, Kauno m., LT-52461 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas, LT- 50231  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Prosangvis" 300089105  V. Putvinskio g. 38-10, Kauno m., LT-44211 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Elnių 25 – 18, LT-08101 Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Dekomus" 304404420  Veiverių g. 9B-41, LT-01001 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 3, 7, 17, 47-49   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.    
 4-6   UAB "Dekomus"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.    
 12-15, 28, 44   UAB "Prosangvis"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.    
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.    
 15, 49   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 1 d.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir nepaaiškino pasiūlymo.    
 19   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad būtų siūlomi pleistrai, kurių išmatavimai 2x4 cm, o dalyvio siūlomi pleistrai - 1,6x4 cm.    
 21   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad būtų siūlomi paklotai, kurių išmatavimai 60x100 cm, o dalyvio siūlomi paklotai - 60x150 mm.    
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad siūlomi tamponai mediniu koteliu su vata būtų supakuoti po vieną, o dalyvis siūlo supakuotus po du.    
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad siūlomi tamponai būtų su 10 – 11 mm vatos kiekiu ant supolipropileno kotelio.    
 45   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad siūlomi maišai būtų 1,5 l talpos, o dalyvio siūlomi maišai - 1,26 l talpos.    
 37   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad siūlomos adatos vakuuminiams mėgintuvėliams būtų su apsauga, o dalyvio siūlomos adatos – be apsaugos.    
 42   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad siūlomi mėgintuvėliai būtų 4,5 ml, tūrio, o dalyvio siūlomi - 3,6 ml.    
 49   UAB "Optinė riba"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo, kad būtų siūlomi 26-76 mm ilgio stikliukai, o dalyvio siūlomų stikliukų ilgis – 25-75 mm.    
 28   A. Zapalskio IĮ "Azas"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 14, 16, 23, 24, 45, 47, 48   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   13,79 EUR 
 1  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   14,52 EUR 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   185,16 EUR 
 2  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   201,84 EUR 
 2  3   UAB "Mediq Lietuva"   435,60 EUR 
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   798,60 EUR 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   16,25 EUR 
 3  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   17,29 EUR 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   137,94 EUR 
 4  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   356,95 EUR 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   363,00 EUR 
 4  3   UAB "Mediq Lietuva"   375,10 EUR 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   529,38 EUR 
 4  5   MB "Rei laboratorium"   741,13 EUR 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   138,91 EUR 
 5  2   UAB "Mediq Lietuva"   139,76 EUR 
 5  3   A. Zapalskio IĮ "Azas"   150,77 EUR 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   254,10 EUR 
 5  5   MB "Rei laboratorium"   271,04 EUR 
 6  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   90,02 EUR 
 6  2   MB "Rei laboratorium"   283,14 EUR 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   326,70 EUR 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   29,00 EUR 
 7  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   31,40 EUR 
 7  3   UAB "Mediq Lietuva"   48,40 EUR 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,30 EUR 
 8  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.270,50 EUR 
 8  2   UAB "Sentios"   1.433,85 EUR 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.597,20 EUR 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.395,80 EUR 
 8  5   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   3.235,35 EUR 
 8  6   UAB "Inospectra"   3.630,00 EUR 
 9  1   UAB "Mediq Lietuva"   635,25 EUR 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   713,90 EUR 
 9  3   UAB "Sentios"   840,95 EUR 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.203,95 EUR 
 9  5   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   1.335,80 EUR 
 9  6   UAB "Inospectra"   2.026,75 EUR 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.735,40 EUR 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.808,00 EUR 
 11  3   UAB "Labochema LT"   5.808,00 EUR 
 11  4   UAB "Mediq Lietuva"   6.171,00 EUR 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.606,60 EUR 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.911,80 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.936,00 EUR 
 12  3   UAB "Labochema LT"   1.936,00 EUR 
 12  4   UAB "Mediq Lietuva"   2.057,00 EUR 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.202,20 EUR 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.102,98 EUR 
 13  2   UAB "Labochema LT"   2.196,15 EUR 
 13  3   UAB "Mediq Lietuva"   2.262,70 EUR 
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.422,42 EUR 
 13  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.460,60 EUR 
 14  1   UAB 'Limeta'   225,23 EUR 
 14  2   UAB "Mediq Lietuva"   314,60 EUR 
 14  3   UAB "Optinė riba"   332,75 EUR 
 14  4   MB "Rei laboratorium"   375,10 EUR 
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   701,80 EUR 
 14  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   907,50 EUR 
 14  7   UAB "Inospectra"   1.210,00 EUR 
 15  1   MB "Rei laboratorium"   329,12 EUR 
 15  2   UAB "Optinė riba"   338,80 EUR 
 15  3   UAB "Mediq Lietuva"   363,00 EUR 
 16  1   MB "Rei laboratorium"   1.548,80 EUR 
 16  2   UAB "Optinė riba"   1.643,18 EUR 
 16  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.049,20 EUR 
 16  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.339,60 EUR 
 17  1   UAB "Mediq Lietuva"   159,36 EUR 
 17  2   UAB "Inospectra"   762,30 EUR 
 18  1   UAB "Mediq Lietuva"   1.778,70 EUR 
 18  2   UAB "DIAMEDICA"   1.815,00 EUR 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   206,00 EUR 
 19  2   UAB "Mediq Lietuva"   435,60 EUR 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   94,26 EUR 
 20  2   A. Zapalskio IĮ "Azas"   99,22 EUR 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   181,50 EUR 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   444,68 EUR 
 22  1   MB "Rei laboratorium"   849,42 EUR 
 22  2   UAB "Mediq Lietuva"   892,98 EUR 
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   914,76 EUR 
 22  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.023,66 EUR 
 23  1   MB "Rei laboratorium"   314,60 EUR 
 23  2   UAB "Optinė riba"   360,58 EUR 
 23  3   UAB "Mediq Lietuva"   363,00 EUR 
 23  4   A. Zapalskio IĮ "Azas"   484,00 EUR 
 23  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   532,40 EUR 
 23  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.452,00 EUR 
 23  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.669,80 EUR 
 24  1   UAB "Optinė riba"   58,08 EUR 
 24  2   UAB "Mediq Lietuva"   58,99 EUR 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   417,45 EUR 
 25  1   UAB "Mediq Lietuva"   290,40 EUR 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00 EUR 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   871,20 EUR 
 27  1   UAB "Mediq Lietuva"   2.178,00 EUR 
 27  2   UAB "DIAMEDICA"   3.194,40 EUR 
 28  1   UAB "Mediq Lietuva"   544,50 EUR 
 28  2   UAB "DIAMEDICA"   1.331,00 EUR 
 28  3   UAB "Optinė riba"   1.361,25 EUR 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.815,00 EUR 
 30  1   UAB 'Linea libera'   17.061,00 EUR 
 31  1   UAB "DIAMEDICA"   726,00 EUR 
 32  1   UAB "DIAMEDICA"   14.520,00 EUR 
 33  1   UAB 'Interlux'   4.163,25 EUR 
 34  1   UAB "Mediq Lietuva"   151,25 EUR 
 35  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   321,30 EUR 
 35  2   UAB "Mediq Lietuva"   333,96 EUR 
 35  3   UAB 'Limeta'   395,18 EUR 
 35  4   UAB 'Interlux'   480,48 EUR 
 36  1   UAB "Mediq Lietuva"   19,36 EUR 
 36  2   UAB 'Interlux'   29,04 EUR 
 37  1   UAB 'Interlux'   229,90 EUR 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 EUR 
 38  1   UAB "Mediq Lietuva"   57,48 EUR 
 38  2   UAB "DIAMEDICA"   72,60 EUR 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00 EUR 
 39  1   UAB 'Interlux'   1.694,00 EUR 
 40  1   UAB "DIAMEDICA"   29,04 EUR 
 40  2   UAB 'Interlux'   41,14 EUR 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 41  1   UAB "Mediq Lietuva"   152,46 EUR 
 41  2   UAB 'Interlux'   406,56 EUR 
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   508,20 EUR 
 42  1   UAB 'Interlux'   108,90 EUR 
 43  1   UAB "Mediq Lietuva"   235,95 EUR 
 43  2   UAB 'Interlux'   762,30 EUR 
 44  1   UAB 'Interlux'   16,90 EUR 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 44  3   UAB "Mediq Lietuva"   82,28 EUR 
 45  1   MB "Rei laboratorium"   2.323,20 EUR 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.807,20 EUR 
 45  3   UAB "Sentios"   4.452,80 EUR 
 45  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.743,20 EUR 
 47  1   UAB "Labochema LT"   3.557,40 EUR 
 47  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   5.094,00 EUR 
 47  3   UAB "Mediq Lietuva"   5.324,00 EUR 
 47  4   UAB "Inospectra"   5.566,00 EUR 
 47  5   UAB "Sentios"   6.219,40 EUR 
 47  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   7.018,00 EUR 
 47  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   8.228,00 EUR 
 47  8   UAB "ARM GATE"   8.421,60 EUR 
 47  9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   11.132,00 EUR 
 48  1   UAB "Labochema LT"   2.342,56 EUR 
 48  2   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   2.941,68 EUR 
 48  3   UAB "Mediq Lietuva"   3.087,92 EUR 
 48  4   UAB "Inospectra"   3.194,40 EUR 
 48  5   UAB "Sentios"   3.649,36 EUR 
 48  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.646,40 EUR 
 48  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.227,20 EUR 
 48  8   UAB "ARM GATE"   5.498,24 EUR 
 48  9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.163,20 EUR 
 49  1   UAB 'Interlux'   95,55 EUR 
 49  2   UAB "Mediq Lietuva"   105,88 EUR 
 49  3   Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas   162,62 EUR 
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   177,87 EUR 
 49  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   338,80 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-9, 11-28, 30-45, 47-49  2017-08-08   2017-08-25  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-9, 11-28, 30-45, 47-49  2017-08-08  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  10  2017-08-08  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  29, 46  2017-08-08  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 17.061,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31, 32, 40
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 15.275,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 47, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.899,96 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 9, 17, 18, 25, 27, 28, 34, 36, 38, 41, 43
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.473,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11-13
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 9.750,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 5, 7, 19-21
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.128,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 871,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 33, 37, 39, 42, 44, 49
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.308,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS (124484379)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 321,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 446,97 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 58,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2017-09-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 225,23 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-10-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 16, 22, 23, 45
Tiekėjo pavadinimas
MB "Rei laboratorium" (302883566)
Sutarties sudarymo data:
2017-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.365,14 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2019-09-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rosita Marija  Balčienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Sobolevskienė  Vilma
Telefonas
  (8 5) 210 5762
Elektroninio pašto adresas:
  vilma.sobolevskiene@nvspl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 UAB "Optinė riba" atsisakė pasirašyti sutartį dėl laimėtos 24 pirkimo dalies. Sutartis pasirašyta su 2 vietoje esančiu dalyviu UAB "Mediq Lietuva".


  _____Direktorius_____   __________   _____Vytautas Vidmantas  Zimnickas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)