At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195551983, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Tel.: (8 5) 270 9229, Faks.: (8 5) 210 4848, nvspl@nvspl.lt, http://www.nvspl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
187834   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų ir priemonių, skirtų cheminiams tyrimams atlikti, pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696300-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  18424300-0
19500000-1
19520000-7
24317000-9
31630000-1
33141310-6
33192500-7
33772000-2
33793000-5
38300000-8
38410000-2
38432200-4
38433000-9
38436400-4
38437000-7
38437110-1
38519650-7
39225730-1
42122500-5
42671100-1
44167100-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
2 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
3 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
4 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
5 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
6 Pirštinės vienkartinės 18424300-0
7 Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) 19500000-1
8 Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) 19500000-1
9 Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) 19500000-1
10 Guminė kriaušė 19500000-1
11 Guminė kriaušė (silikoninė arba lateksinė) 19500000-1
12 Buteliukai, kamšteliai ir tarpinės jonų mainų chromatografo automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
13 Buteliukai, kamšteliai ir tarpinės dujų chromatografo viršerdvės automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
14 Laboratorinė plėvelė Parafilm M 19500000-1
15 Lainerio tvirtinimo tarpinės (O-ring) 19500000-1
16 Lainerio tvirtinimo tarpinės (O-ring) 19500000-1
17 Tarpinės, mėginių įvadui 19500000-1
18 Tarpinės tefloninės 19500000-1
19 Tarpinė (ferulė) 19500000-1
20 Tarpinė (ferulė) 19500000-1
21 Tarpinė (ferulė) 19500000-1
22 Tarpinė (ferulė) 19500000-1
23 Tarpinė (ferulė) 19500000-1
24 Tarpinė (septa) 19500000-1
25 Butelinis dozatorius 19520000-7
26 Butelinis dozatorius 19520000-7
27 Butelinis dozatorius 19520000-7
28 Butelinis dozatorius 19520000-7
29 Butelis plovimo 19520000-7
30 Indeliai svėrimo 19520000-7
31 Stiklinė 19520000-7
32 Cilindras 19520000-7
33 Mikrošvirkštas 33141310-6
34 Švirkštas 33141310-6
35 Švirkštas 33141310-6
36 Švirkštas 33141310-6
37 Švirkštas, vienkartinis 33141310-6
38 Švirkštas, vienkartinis 33141310-6
39 Mėgintuvėlis, centrifuginis, plastikinis 33192500-7
40 2-Fenoksietanolis 33696300-8
41 Etilparabenas 33696300-8
42 n-Tetrakontanas 33696300-8
43 Standartinis Kjeldalio azoto tirpalas 33696300-8
44 1,1 - Diantrimidas, C28H15NO4 33696300-8
45 1,5-Fenilkarbazidas 33696300-8
46 1-Fenoksipropan-2-olis 33696300-8
47 1-Fenoksipropan-2-olis 33696300-8
48 1-Naftilaminas 33696300-8
49 2,4-DDD 33696300-8
50 2,4-DDE 33696300-8
51 2,6-Dimetilfenolis 33696300-8
52 2-Fenoksietanolis 33696300-8
53 2-Propanolis 33696300-8
54 4,4-DDD 33696300-8
55 4-Aminoantipirinas 33696300-8
56 Acetonas 33696300-8
57 Acetonitrilas 33696300-8
58 Acto rūgštis 33696300-8
59 Acto rūgštis, ledinė 33696300-8
60 Akroleinas 33696300-8
61 Alavo tirpalas 33696300-8
62 Aldrinas 33696300-8
63 Aliltiokarbamidas 33696300-8
64 Aliuminio oksidas 33696300-8
65 Alyva 33696300-8
66 Alus 33696300-8
67 Amoniakas ( 25 proc.) 33696300-8
68 Amonio acetatas 33696300-8
69 Amonio acetatas bevandenis 33696300-8
70 Amonio chloridas 33696300-8
71 Amonio geležies (II) sulfatas 6H2O (Moro druska) 33696300-8
72 Amonio geležies (III) sulfatas 12H2O 33696300-8
73 Amonio geležies (III) sulfatas 24H2O 33696300-8
74 Amonio heptamolibdatas tetrahidratas 33696300-8
75 Amonio metavanadatas 33696300-8
76 Amonio molibdatas tetrahidratas 33696300-8
77 Amonio nitratas 33696300-8
78 Amonio persulfatas 33696300-8
79 Amonio sulfatas 33696300-8
80 Arseno tirpalas 33696300-8
81 Asbestas 33696300-8
82 Askorbo rūgštis 33696300-8
83 Aspartamas 33696300-8
84 Azometinas-H, bevandenis (Boro nustatymui) 33696300-8
85 Azoto rūgštis 33696300-8
86 Azoto rūgštis (AAS) 33696300-8
87 Azūras A 33696300-8
88 Barbitūrinė rūgštis 33696300-8
89 Bario chloridas, dihidratas 33696300-8
90 Bario difenilamino sulfonatas 33696300-8
91 Bario tirpalas 33696300-8
92 Benzenas 33696300-8
93 Benzilparabenas 33696300-8
94 Benzilparabenas 33696300-8
95 Benzo(a)pirenas 33696300-8
96 Benzo(b)fluorantenas 33696300-8
97 Benzo(g,h,i)perilenas 33696300-8
98 Benzo(k)fluorantenas 33696300-8
99 Boro rūgštis 33696300-8
100 Boro trifluorido ir metanolio kompleksinis tirpalas 33696300-8
101 Bromfenolio mėlynasis 33696300-8
102 Bromkrezolio žaliasis 33696300-8
103 Bromoformas 33696300-8
104 Bromtimolio mėlynas 33696300-8
105 Butanolis 33696300-8
106 Butil-4-hidroksibenzoatas 33696300-8
107 Butilparabenas 33696300-8
108 CDTA (trans-1,2-Diamino cikloheksano- N,N,N',N'-tetraacto rūgšties monohidratas) 33696300-8
109 Cezio chloridas 33696300-8
110 Chloraminas B 33696300-8
111 Chloraminas T, trihidratas 33696300-8
112 Chloridai 33696300-8
113 Chloroformas 33696300-8
114 Chlorotrietilsilanas 33696300-8
115 Chromo (VI) oksidas 33696300-8
116 Chromo tirpalas 33696300-8
117 Chromotropo rūgšties dinatrio druska 33696300-8
118 Cikloheksanas 33696300-8
119 Cinko acetatas, dihidratas 33696300-8
120 Cinko tirpalas 33696300-8
121 Citrinos rūgštis, monohidratas 33696300-8
122 Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių mišinys 33696300-8
123 Deguonies nulinis tirpalas 33696300-8
124 Diastazės nustatymo Phadebas testas (tabletės) 33696300-8
125 Diatomitinė žemė (sinonimai - Kizelguras, Celitas ir kt.) 33696300-8
126 Diazinonas 33696300-8
127 Dichlormetanas 33696300-8
128 Dieldrinas 33696300-8
129 Dietilo eteris 33696300-8
130 Difenilaminas 33696300-8
131 Dikalio vandenilio fosfatas 33696300-8
132 Dinatrio hidrofosfatas (Na2HPO4) 33696300-8
133 Dirvožemis 33696300-8
134 Natrio Dodecil Sulfatas (C12H25NaO4S) 33696300-8
135 1-Dodekan Sulfoninės rūgšties natrio druska 33696300-8
136 Druskos rūgštis 33696300-8
137 Druskos rūgštis 33696300-8
138 Druskos rūgštis 33696300-8
139 Druskų tablečių standartinis rinkinys vandens aktyvumo matavimo prietaisui NOVASINA AW Sprint kalibravimui 33696300-8
140 Duona/pyragas 33696300-8
141 EDTA Dinatrio dihidratas (Dinatrio etilendiamino tetraacto rūgšties dihidratas) 33696300-8
142 EDTA Dinatrio magnio (C10H12N2O8Na2Mg) 33696300-8
143 Eikozanas 33696300-8
144 Elektrinio Laidžio tirpalas 33696300-8
145 Elektrinio Laidžio tirpalas 33696300-8
146 Elektrinio Laidžio tirpalas 33696300-8
147 Elektrinio Laidžio tirpalas 33696300-8
148 Elektrinio Laidžio tirpalas 33696300-8
149 Elektrodo užpildymo tirpalas 33696300-8
150 Elektrodo užpildymo tirpalas 33696300-8
151 Elektrolito tirpalas 33696300-8
152 Elektrolito tirpalas 33696300-8
153 Elektrolito tirpalas 33696300-8
154 Elektrolito tirpalas ELY/G 33696300-8
155 Erichromo juodas T 33696300-8
156 Etaloninė medžiaga Acetaldehidas 33696300-8
157 Etaloninė medžiaga nikotinas 33696300-8
158 Etilacetatas 33696300-8
159 Etilendiamino tetraacto rūgštis (EDTA) 33696300-8
160 Etilenglikolis 33696300-8
161 Etilparabenas 33696300-8
162 Fenantrolino chlorido monohidratas (1,10-) 33696300-8
163 Fenilhidrazinas 33696300-8
164 Fenilhidrazino hidrochloridas 33696300-8
165 Fenitrotionas 33696300-8
166 Fenolftaleinas 33696300-8
167 Fenolio raudonas 33696300-8
168 Feroinas 33696300-8
169 Florisilis 33696300-8
170 Formaldehidas 33696300-8
171 Formaldehidas 33696300-8
172 Formaldehidas 33696300-8
173 Formazino tirpalų rinkinys STABCAL firmos HACH turbidimetro 2100N kalibravimui 33696300-8
174 Fosforo rūgštis (orto) 33696300-8
175 Furfurolas 33696300-8
176 Geležies (III) chloridas 33696300-8
177 Geležis (metalinė) 33696300-8
178 Geosminas (Geosmin) 33696300-8
179 Gintaro (sukcininė) rūgštis 33696300-8
180 Gyvsidabrio (II) jodidas 33696300-8
181 Gyvsidabrio (II) tiocianatas 33696300-8
182 Gyvsidabrio dijodidas 33696300-8
183 Gyvsidabrio sulfatas 33696300-8
184 Gyvsidabrio tirpalas 33696300-8
185 Gyvsidabrio tirpalas 33696300-8
186 Gliceril triheptadekanoinas 33696300-8
187 Glicerolio triacetatas 33696300-8
188 Glicinas 33696300-8
189 Glutaraldehidas 33696300-8
190 Griso reagentas 33696300-8
191 Heksametilen tetraaminas (urotropinas) 33696300-8
192 Heksametilentetraminas 33696300-8
193 Heksanas 33696300-8
194 Hidrazino sullfatas 33696300-8
195 Hidroksilamino hidrochloridas 33696300-8
196 Indeno(1,2,3-cd) pirenas 33696300-8
197 Izoamilo alkoholis 33696300-8
198 Izooktanas 33696300-8
199 Izopropanolis 33696300-8
200 Jodas, sublimuotas 33696300-8
201 Jūros smėlis 33696300-8
202 Kadmio sulfatas 33696300-8
203 Kadmio tirpalas 33696300-8
204 Kalceinas (C30H26N2O13) 33696300-8
205 Kalcio chloridas, bevandenis 33696300-8
206 Kalcio karbonatas 33696300-8
207 Kalcio tirpalas 33696300-8
208 Kalio aliuminio sulfatas x 12 H2O (alūnas) 33696300-8
209 Kalio bichromatas 33696300-8
210 Kalio chloratas 33696300-8
211 Kalio chloridas 33696300-8
212 Kalio chromatas 33696300-8
213 Kalio dihidro fosfatas 33696300-8
214 Kalio divandenilio fosfatas 33696300-8
215 Kalio heksachlorplatinatas (IV) 33696300-8
216 Kalio heksacianoferatas (II)x3H2O (Geltonoji kraujo druska) 33696300-8
217 Kalio heksacianoferatas (III)x3H2O (raudonoji kraujo druska) 33696300-8
218 Kalio hidrofosfatas 33696300-8
219 Kalio hidroftalatas 33696300-8
220 Kalio hidroksidas 33696300-8
221 Kalio jodatas, KJO3 33696300-8
222 Kalio jodidas 33696300-8
223 Kalio metabisulfitas (dikalio disulfitas) 33696300-8
224 Kalio nitratas 33696300-8
225 Kalio nitritas 33696300-8
226 Kalio permanganatas 33696300-8
227 Kalio persulfatas (K2S2O8) 33696300-8
228 Kalio stibio tartratas, hemihidratas (1/2 H2O) 33696300-8
229 Kalio sulfatas 33696300-8
230 Kalio tiocianatas (rodanidas) 33696300-8
231 Kalio tirpalas 33696300-8
232 Kalio-natrio tartratas 33696300-8
233 Kalkonkarboksi rūgštis 33696300-8
234 Kietosios dalelės ant filtro 33696300-8
235 Kjeldalio tabletės su vario sulfatu 33696300-8
236 Kobalto (II) chloridas heksahidratas 33696300-8
237 Kobalto sulfatas heptahidratas 33696300-8
238 Konservantai kosmetikoje 33696300-8
239 Krakmolas, tirpus 33696300-8
240 Ksilenas 33696300-8
241 Lantano (III) oksidas 33696300-8
242 Lantano nitratas, La(NO3)3xH2O 33696300-8
243 L-gliutamino rūgštis 33696300-8
244 Magnio modifikatorius AAS grafitinei krosniai 33696300-8
245 Magnio sulfatas, heptahidratas 33696300-8
246 Magnio tirpalas 33696300-8
247 Maistas apdorotas, imitacinis produktas, pvz.: Pyragas 33696300-8
248 Mangano sulfatas H2O (monohidratas) 33696300-8
249 Mangano tirpalas 33696300-8
250 Medus 33696300-8
251 Melaminas 33696300-8
252 Mėsa ir mėsos produktas, imitacinis 33696300-8
253 Mėsa ir mėsos produktas, imitacinis 33696300-8
254 Mėsa ir mėsos produktas, imitacinis 33696300-8
255 Metanilo druska (4-anilidoazobenzensulfonrūgšties natrio druska) 33696300-8
256 Metanolis 33696300-8
257 Metileno mėlynas 33696300-8
258 Metilo raudonas 33696300-8
259 Metiloranžas 33696300-8
260 Metilparabenas 33696300-8
261 Metilparabenas 33696300-8
262 Metoksichloras 33696300-8
263 Metolas arba 4-Metilaminofenolio sulfatas 33696300-8
264 Mikrokristalinė celiuliozė 33696300-8
265 Morkos džiovintos. Imitacinis produktas. 33696300-8
266 Multianijoninis tirpalas 33696300-8
267 Multielementinis standartinis metalų tirpalas 33696300-8
268 n – Heptanas 33696300-8
269 n – Pentanas 33696300-8
270 N-(1-naftil)-1,2-diaminoetandihidrochloridas (C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl) 33696300-8
271 N,N-dietil-1,4- fenilendiamino sulfatas(DPD) 33696300-8
272 N,N-dimetil-1,4-fenil diamino chloridas (C8H14Cl2N2) 33696300-8
273 N,N-dimetil-p-fenilendiamino dihidrochloridas 33696300-8
274 Naftalenas 33696300-8
275 Natrio oksalatas 33696300-8
276 Natrio acetatas, trihidratas 33696300-8
277 Natrio azidas 33696300-8
278 Natrio chloridas 33696300-8
279 Natrio citratas, dihidratas 33696300-8
280 Natrio dichloroizocianourato dihidratas (C3N3O3Cl2Na×2H2O) 33696300-8
281 Natrio dihidrofosfatas (Na2HPO4) 33696300-8
282 Natrio dodecil sulfatas 33696300-8
283 Natrio dodecilbenzensulfonatas, C18H29NaO3S 33696300-8
284 Natrio fluoridas 33696300-8
285 Natrio hidrokarbonatas 33696300-8
286 Natrio hidroksidas 33696300-8
287 Natrio hipochloritas 33696300-8
288 Natrio karbonatas, bevandenis 33696300-8
289 Natrio meta-arsenitas 33696300-8
290 Natrio molibdatas, dihidratas 33696300-8
291 Natrio nitratas 33696300-8
292 Natrio nitritas 33696300-8
293 Natrio nitroprusidas [Fe(CN)5NO]Na2×2H2O 33696300-8
294 Natrio salicilatas (C7H5NaO3) 33696300-8
295 Natrio silicio fluoridas (arba Natrio heksafluoro silikatas Na2SiF6) 33696300-8
296 Natrio sulfatas, bevandenis 33696300-8
297 Natrio sulfidas×9H2O 33696300-8
298 Natrio sulfitas (bevandenis) 33696300-8
299 Natrio sulfitas, bevandenis 33696300-8
300 Natrio tetraboratas (boraksas), bevandenis 33696300-8
301 Natrio tetraboratas, dekadidratas Na2B4O7∙10H2O 33696300-8
302 Natrio tiosulfatas 33696300-8
303 Natrio tirpalas 33696300-8
304 Neslerio reagentas 33696300-8
305 Nikelio tirpalas 33696300-8
306 Nikotinas 33696300-8
307 Nitrozoaminų mišinys 33696300-8
308 N-Nitroso-di-benzilamino tirpalas 33696300-8
309 N-Nitroso-N-etilanilino tirpalas 33696300-8
310 N-Nitroso-N-metilanilino tirpalas 33696300-8
311 N-Nitrozodietilamino tirpalas 33696300-8
312 N-Nitrozo-di-izononilaminas arba jo tirpalas 33696300-8
313 N-Nitrozodimetilamino tirpalas 33696300-8
314 N-Nitrozodi-n-butilamino tirpalas 33696300-8
315 N-Nitrozodi-n-propilamino tirpalas 33696300-8
316 N-Nitrozomorfolino tirpalas 33696300-8
317 N-Nitrozopiperidino tirpalas 33696300-8
318 N-Nitrozopirolidino tirpalas 33696300-8
319 Oksalo rūgštis 33696300-8
320 Paladžio modifikatorius AAS grafitinei krosniai 33696300-8
321 p-dimetilamino benzaldehidas 33696300-8
322 Pentachlorbenzenas 33696300-8
323 Pentan-2,4-dionas (acetil acetonas) 33696300-8
324 Perchloro rūgštis 33696300-8
325 Petrolio eteris 33696300-8
326 pH buferis 10 ± 0,02 33696300-8
327 pH buferis 4 ± 0,02 33696300-8
328 pH buferis 6 ± 0,02 33696300-8
329 pH buferis 7 33696300-8
330 pH buferis 7 ± 0,02 33696300-8
331 pH buferis 8 ± 0,02 33696300-8
332 pH buferis 9 ± 0,02 33696300-8
333 Piridinas 33696300-8
334 Plėvelė bendros migracijos nustatymui 33696300-8
335 Ploviklis elektrodo 33696300-8
336 p-Nitroanilinas 33696300-8
337 Propilparabenas 33696300-8
338 Propilparabenas 33696300-8
339 Reagentų rinkinys ECD detektoriaus patikrinimui 33696300-8
340 Reagentų rinkinys FID detektoriaus patikrinimui 33696300-8
341 Rektifikuotas alyvuogių aliejus 33696300-8
342 Rezorcinolis 33696300-8
343 Riebiųjų rūgščių metilo esterių mišinys 33696300-8
344 Sacharinas 33696300-8
345 Sacharozė 33696300-8
346 Seleno tirpalas 33696300-8
347 Sidabro nitratas 33696300-8
348 Sieros rūgštis 33696300-8
349 Sieros rūgštis 33696300-8
350 Sieros rūgštis, be azoto 33696300-8
351 Silicio dioksidas 33696300-8
352 Silikagelis 33696300-8
353 Silikagelis 33696300-8
354 Skaidulinių medžiagų nustatymo kontrolinis rinkinys 33696300-8
355 Skaidulinių medžiagų nustatymo rinkinys 33696300-8
356 Skruzdžių rūgštis 33696300-8
357 Standartinis Spalvos tirpalas 33696300-8
358 Standartinis Spalvos tirpalas 33696300-8
359 Standartinis amonio rodanido tirpalas 33696300-8
360 Standartinis Amonio sugeriamasis tirpalas 33696300-8
361 Standartinis Amonio tirpalas 33696300-8
362 Standartinis Amonio tirpalas 33696300-8
363 Standartinis Amonio tirpalas 33696300-8
364 Standartinis azoto rūgšties tirpalas 33696300-8
365 Standartinis BDS tirpalas 33696300-8
366 Standartinis BDS tirpalas 33696300-8
367 Standartinis Boro tirpalas 33696300-8
368 Standartinis ChDS tirpalas 33696300-8
369 Standartinis chlorido tirpalas 33696300-8
370 Standartinis Chromo (VI) tirpalas 33696300-8
371 Standartinis Cianido tirpalas 33696300-8
372 Standartinis Cianido tirpalas 33696300-8
373 Standartinis Drumstumo tirpalas pagal formaziną 33696300-8
374 Standartinis Drumstumo tirpalas pagal formaziną 33696300-8
375 Standartinis druskos rūgšties sugeriamasis tirpalas 33696300-8
376 Standartinis Druskos rūgšties tirpalas 33696300-8
377 Standartinis Druskos rūgšties tirpalas 33696300-8
378 Standartinis Fenolio tirpalas 33696300-8
379 Standartinis Fluorido tirpalas 33696300-8
380 Standartinis formazino (drumstumui) tirpalas 4000 NTU 33696300-8
381 Standartinis Fosfato tirpalas 33696300-8
382 Standartinis Geležies tirpalas 33696300-8
383 Standartinis Geležies tirpalas 33696300-8
384 Standartinis ištirpusio deguonies tirpalas 33696300-8
385 Standartinis Jodo tirpalas 33696300-8
386 Standartinis Jodo tirpalas 33696300-8
387 Standartinis jungtinis lakiųjų organinių junginių tirpalas 33696300-8
388 Standartinis Kalcio tirpalas 33696300-8
389 Standartinis kalibracinis naftos produktų mišinys 33696300-8
390 Standartinis Kalio bichromato tirpalas, fiksanalis 33696300-8
391 Standartinis Kalio bichromato tirpalas, fiksanalis 33696300-8
392 Standartinis Kalio hidroksido tirpalas etanolyje 33696300-8
393 Standartinis Kalio hidroksido tirpalas 33696300-8
394 Standartinis Kalio permanganato tirpalas 33696300-8
395 Standartinis Kalio permanganato tirpalas 33696300-8
396 Standartinis laisvojo chloro tirpalas 33696300-8
397 Standartinis Magnio tirpalas 33696300-8
398 Standartinis Mangano tirpalas 33696300-8
399 Standartinis Natrio chlorido tirpalas 33696300-8
400 Standartinis Natrio hidroksido tirpalas 33696300-8
401 Standartinis Natrio hidroksido tirpalas 33696300-8
402 Standartinis natrio oksalato tirpalas 33696300-8
403 Standartinis Natrio tiosulfato tirpalas 33696300-8
404 Standartinis Nitrato tirpalas 33696300-8
405 Standartinis Nitrato tirpalas 33696300-8
406 Standartinis Nitrito tirpalas 33696300-8
407 Standartinis Nitrito tirpalas 33696300-8
408 Standartinis Paviršiaus aktyviųjų medžiagų tirpalas 33696300-8
409 Standartinis Permanganato indekso tirpalas 33696300-8
410 Standartinis Riebalų tirpalas 33696300-8
411 Standartinis Sidabro nitrato tirpalas 33696300-8
412 Standartinis Sieros rūgšties tirpalas 33696300-8
413 Standartinis Sieros rūgšties tirpalas 33696300-8
414 Standartinis Silicio kaip SiO2 tirpalas 33696300-8
415 Standartinis Sulfato sugeriamasis tirpalas 33696300-8
416 Standartinis Sulfido tirpalas 33696300-8
417 Standartinis Sulfido tirpalas 33696300-8
418 Standartinis Suspenduotų medžiagų tirpalas 33696300-8
419 Standartinis tirpalas - jungtinis Kjeldalio azoto, bendrojo azoto ir bendrojo fosforo standartinis tirpalas 33696300-8
420 Standartinis tirpalas arba koncentratas Sausa liekana 105-110 laipsnių Celsijaus temp. 33696300-8
421 Standartinis tirpalas jungtinis amonio azoto, nitrato ir ortofosfato standartinis tirpalas 33696300-8
422 Standartinis tirpalas: Švarus vanduo, neorganinės analitės minkštame vandenyje. 33696300-8
423 Standartinis tirpalas: Švarus vanduo, paprasti komponentai minkštame vandenyje. 33696300-8
424 Standartinis Trilono B tirpalas 33696300-8
425 Stearilo stearatas 33696300-8
426 Stibio tirpalas 33696300-8
427 Sulfamo (amido sulfoninė) rūgštis, H3NO3S 33696300-8
428 Sulfanilamidas (4-aminobenzensulfamidas) 33696300-8
429 Sulfanilinė rūgštis 33696300-8
430 Sulfanilo rūgštis (4-aminobenzensulfoninė rūgštis) 33696300-8
431 Sulfatas 33696300-8
432 Sulfosalicilo rūgštis 33696300-8
433 Švino tirpalas 33696300-8
434 Tetrabutilamonio hidrogensulfatas 33696300-8
435 Tetrahidrofuranas 33696300-8
436 Tioacetamidas 33696300-8
437 TISAB reagentas fluoridų nustatymui 33696300-8
438 Titano dioksidas 33696300-8
439 Toluenas 33696300-8
440 Trietanolaminas 33696300-8
441 Trilonas B 33696300-8
442 Vandenilio peroksidas 33696300-8
443 Vario sulfatas pentahidratas 33696300-8
444 Vario tirpalas 33696300-8
445 Vyno rūgštis (Tartaric) 33696300-8
446 α-heksachlorcikloheksanas ( α-HCH) 33696300-8
447 β-glicerofosfatas (dinatrio druska, hidratas) 33696300-8
448 Kobalto tirpalas 33696300-8
449 Sidabro sulfatas 33696300-8
450 Filtras (įmovas) ekstrakcijai soksleto aparatui (celliulose extraction thimbles) 33772000-2
451 Filtras membraninis 33772000-2
452 Filtras membraninis 33772000-2
453 Filtras membraninis 33772000-2
454 Filtras membraninis 33772000-2
455 Filtro popierius 33772000-2
456 Filtro popierius 33772000-2
457 Filtro popierius 33772000-2
458 Filtro popierius 33772000-2
459 Filtro popierius 33772000-2
460 Filtro popierius 33772000-2
461 Filtro popierius 33772000-2
462 Filtro popierius 33772000-2
463 Filtro popierius 33772000-2
464 Indikatorinės juostelės nitratams 33772000-2
465 Indikatorinės juostelės Sulfidui (sieros vandeniliui) 33772000-2
466 Indikatorinės juostelės vandens kietumui 33772000-2
467 Indikatorinis popierius, lakmusas mėlynas 33772000-2
468 Indikatorinis popierius, universalus 33772000-2
469 Filtras oro siurbliukui 33772000-2
470 Filtras oro siurbliukui 33772000-2
471 Filtras oro siurbliukui 33772000-2
472 Filtras švino, mangano, chromo, geležies nustatymui 33772000-2
473 Mėgintuvėlis 33793000-5
474 Mėgintuvėlis 33793000-5
475 Mėgintuvėlis 33793000-5
476 Mėgintuvėlis su oro šaldytuvu, skirtas ChDS nustatymui 33793000-5
477 Buteliukai dujų chromatografo automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
478 Buteliukai dujų chromatografo automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 33793000-5
479 Biuretė stiklinė 33793000-5
480 Biuretė stiklinė 33793000-5
481 Cilindras 33793000-5
482 Cilindras 33793000-5
483 Cilindras 33793000-5
484 Cilindras 33793000-5
485 Dalomasis piltuvas 33793000-5
486 Dujų chromatografo injektoriaus įdėklas (laineris) 33793000-5
487 Dujų chromatografo injektoriaus įdėklas (laineris) 33793000-5
488 Eksikatorius 33793000-5
489 Gaudyklė 33793000-5
490 Kiuvetė 33793000-5
491 Kiuvetė 33793000-5
492 Kiuvetė 33793000-5
493 Kiuvetė 33793000-5
494 Kiuvetė, kvarcinė 33793000-5
495 Kiuvetė, kvarcinė 33793000-5
496 Kolba apvali plokščiadugnė 33793000-5
497 Kolba apvaliadugnė 33793000-5
498 Kolba apvaliadugnė 33793000-5
499 Kolba apvaliadugnė 33793000-5
500 Kolba apvaliadugnė 33793000-5
501 Kolba apvaliadugnė lygia apačia (pastatoma) 33793000-5
502 Kolba erlenmejerio 33793000-5
503 Kolba erlenmejerio 33793000-5
504 Kolba erlenmejerio 33793000-5
505 Kolba erlenmejerio 33793000-5
506 Kolba erlenmejerio 33793000-5
507 Kolba erlenmejerio 33793000-5
508 Kolba erlenmejerio 33793000-5
509 Kolba erlenmejerio 33793000-5
510 Kolba, matavimo 33793000-5
511 Kolba, matavimo 33793000-5
512 Kolba, matavimo 33793000-5
513 Kolba, matavimo 33793000-5
514 Kolba, matavimo 33793000-5
515 Kolba, matavimo 33793000-5
516 Kolba, matavimo 33793000-5
517 Kolba, matavimo 33793000-5
518 Kolba, matavimo 33793000-5
519 Kolba, matavimo 33793000-5
520 Lėkštelė garinimo 33793000-5
521 Lėkštelė garinimo 33793000-5
522 Lėkštelė garinimo 33793000-5
523 Mėgintuvas Kjeldalio 33793000-5
524 Mėgintuvas su oro šaldytuvu, skirtas ChDS nustatymui 33793000-5
525 Mėgintuvėlis centrifuginis 33793000-5
526 Mikroįdėklas 33793000-5
527 Piltuvas Biuchnerio 33793000-5
528 Piltuvas Biuchnerio 33793000-5
529 Piltuvėlis, stiklinis 33793000-5
530 Piltuvėlis, stiklinis 33793000-5
531 Piltuvėlis, stiklinis 33793000-5
532 Piltuvėlis, stiklinis, trumpa lygia apačia (stovintis) 33793000-5
533 Stiklinė 33793000-5
534 Stiklinė 33793000-5
535 Stiklinė 33793000-5
536 Stiklinė 33793000-5
537 Stiklinė 33793000-5
538 Stiklinė 33793000-5
539 Stiklinė 33793000-5
540 Stikliukas dengiamasis 33793000-5
541 Sugėrėjas su poringomis plokštelėmis 33793000-5
542 Vakuminio fitravimo sistema 33793000-5
543 Tiglis 33793000-5
544 Biuretė stiklinė 33793000-5
545 Soxhlet ekstraktorius 33793000-5
546 Stiklinis, spiralinis kondensatorius 33793000-5
547 Tiglis 33793000-5
548 Tiglis su dangteliu 33793000-5
549 Tiglis su dangteliu 33793000-5
550 Keičiama membraninė galvutė WP3-ST 38300000-8
551 Matuoklis 38410000-2
552 Dujų chromatografinė kolonėlė 38432200-4
553 Dujų chromatografinė kolonėlė 38432200-4
554 Dujų chromatografinės kolonėlės prieškolonė - apsauginė (guard) kolonėlė 38432200-4
555 Jonų chromatografinė kolonėlė anijonų analizei 38432200-4
556 Jonų chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė 38432200-4
557 Skysčių chromatografinė kolonėlė 38432200-4
558 Skysčių chromatografinė kolonėlė 38432200-4
559 HC lempa Aliuminio 38433000-9
560 HC lempa Švino 38433000-9
561 Kalio HC lempa 38433000-9
562 Laikiklis ir gaubtas grafitinis 38433000-9
563 Natrio HC lempa 38433000-9
564 Vamzdelis, grafitinis, paprastas 38433000-9
565 Vamzdelis, grafitinis, pirolitinis 38433000-9
566 Magnetinė maišyklė 38436400-4
567 Magnetinė maišyklė 38436400-4
568 Purtyklė 38436400-4
569 Purtyklė 38436400-4
570 Antgaliai 38437000-7
571 Antgaliai 38437000-7
572 Antgaliai 38437000-7
573 Antgaliai 38437000-7
574 Antgaliai 38437000-7
575 Antgaliai 38437000-7
576 Pipetė automatinė keičiamo tūrio 38437000-7
577 Pipetė automatinė keičiamo tūrio 38437000-7
578 Pipetė automatinė keičiamo tūrio 38437000-7
579 Pipetė automatinė keičiamo tūrio 38437000-7
580 Pipetė automatinė keičiamo tūrio 38437000-7
581 Pipetė, pastero 38437000-7
582 Pipetė, stiklinė 38437000-7
583 Pipetė, stiklinė 38437000-7
584 Pipetė, stiklinė 38437000-7
585 pH elektrodas 38437110-1
586 pH elektrodas 38437110-1
587 Stikliukas objektinis 38519650-7
588 Kraneliai Restek manifoldui 42671100-1
589 Nukreipėjai Restek manifoldui 42671100-1
590 Maišiklis, magnetinis 31630000-1
591 Maišiklis, magnetinis 31630000-1
592 Virinimo-distiliavimo tefloniniai akmenys 24317000-9
593 Buteliukai BDS nustatymui 39225730-1
594 Žarnelių užspaudėjai 44167100-9
595 Tedlaro maišai 42122500-5
596 Laboratorinio stovo apkaba 42671100-1
597 Laboratorinio stovo laikiklis (mažo skersmens indams) 42671100-1
598 Laboratorinio stovo laikiklis (įvairaus skersmens indams) 42671100-1
599 Laboratorinis stovas su strypu 42671100-1
600 Laboratorinis stovas su strypu 42671100-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-07-11    10:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2017-05-31 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2017-05-31 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2017-05-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
MB "Rei laboratorium" 302883566  Odminių g. 11-15, LT-01122 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mikros makros" 303166012  Verkių g. 30B -211 LT-08221 Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Inospectra" 302817477  Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA" 123014889  Mokslininkų g. 12A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "MAVIS" 301299537  Metalo g. 29, LT-02190 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  M. K. Paco g.9B, LT- 10309 Vilnius  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, LT-50231 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "T OPTIMUS" 300050433  Miško g. 13-16, Kauno m., 44321 Kauno m. sav.  Lietuva 
Analytical solutions, UAB 301851761  Neries krantinė 18, LT-48401 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB EUROCHEMICALS 302424417  Minsko pl. 53, LT-02121 Vilnius  Lietuva 
UAB "Interautomatika" 300002253  Elnių g. 23-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 462   MB "Rei laboratorium"  39 str. 2 d. 2 p.  Filtro popieriaus diametras turi būti apie 180 – 190 mm, o dalyvio siūlomo popieriaus diametras - 200 mm.    
 141   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas dinatrio dihidratas, o dalyvio siūloma medžiaga nėra dihidratas.    
 195   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Turi būti siūlomas hidroksilamino hidrochloridas, o dalyvis siūlo heksametilen tetraaminą.    
 460   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad filtro popierius būtų „bepelenis“, o dalyvio pateiktame prekės kataloge nenurodyta, kad filtro popierius yra „bepelenis“.    
 266   Analytical solutions, UAB  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad tirpalo anijonų koncentracijos intervalas būtų 10 – 50 mg/l, o dalyvio siūlomo tirpalo anijono koncentracija yra mažesnė nei nurodyta techninėje specifikacijoje.    
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas standartinis mišinys skirtas tabako analizei, o dalyvio siūlomo mišinio sudėtis nėra tinkama tabako analizei.    EUR
 244   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas 17 % HNO3, o dalyvio siūlo 5 % HNO3.    
 280   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas natrio dichloroizocianourato dihidratas, o dalyvio siūlomas – bevandenis.    
 297   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas natrio sulfidas×9H2O, o dalyvio pateiktame prekės kataloge nenurodyta, kad yra 9 vandens molekulės.    
 372   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūloma sertifikuota paliudyta pamatinė medžiaga, o dalyvis siūlo standartinį tirpalą.    
 390   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad tirpalo koncentracija būtų 0,1 mol/l, o dalyvio siūlomo tirpalo koncentracija - 0,1 N (1/60 mol/l).    
 352   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo ir CVP IS priemonėmis nepateikė prašomos informacijos dėl 352 pirkimo dalies pasiūlymo.    
 414   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.    
 528   UAB "ARM GATE"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad piltuvas tiktų 47 mm diametro membraniniam filtrui, o dalyvio siūlomas piltuvas yra per didelis.    
 534-537   UAB "ARM GATE"  39 str. 1 d.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė kainų apskaičiavimo klaidų.    
 80   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas arseno tirpalas, o dalyvio siūlomas tirpalas - amonio sulfatas    
 94   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad turi būti pateiktas sertifikatas, kuriame būtų nurodyta neapibrėžtis, o dalyvio pateiktame sertifikate nurodytas tik medžiagos grynumas, o neapibrėžtis – nepateikta.    
 100   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas boro trifluorido ir metanolio kompleksinis tirpalas, o dalyvis siūlo boro rūgšties miltelius.    
 109   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad medžiagos grynumas būtų ≥99,995 %, o dalyvio siūlomos medžiagos grynumas – 99,5 %.    
 207   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas kalcio tirpalas, o dalyvis siūlo kadmio tirpalą.    
 350   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomos rūgšties grynumas būtų 98 %, o dalyvio siūlomos rūgšties grynumas – 97 %.    
 368   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomas standartinis ChDS tirpalas būtų paliudyta pamatinė medžiaga, o dalyvis siūlo kalibravimo standartą.    
 370   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas standartinis chromo (IV) tirpalas, o dalyvis siūlo standartinį chromo (III) tirpalą.    
 414   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas standartinis silicio kaip SiO2 tirpalas, o dalyvio siūlomo silicio tirpalo koncentracija yra pagal Si (AAS).    
 460   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad popierius turi būti skirtas kiekybinei („quantitative“) analizei, o dalyvio siūlomas popierius yra skirtas kokybinei („qualitative“) analizei.    
 540   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodytas stikliukų ilgis turi būti 32 mm, o dalyvio siūlomi stikliukai yra 60 mm ilgio.    
 61, 94, 264, 369   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 1 d.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo.    
 370   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad būtų siūlomas standartinis chromo (IV) tirpalas, o dalyvio siūlomas standartinis chromo (III) tirpalas.    
 414   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.    
 53   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomas standartinis mišinys turi būti skirtas tabako analizei, o dalyvio siūlomo mišinio sudėtis nėra tinkama tabako analizei.    
 326   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad pH buferio tikslumas turi būti 10 ± 0,02, o dalyvio siūlomo pH buferio tikslumas nėra tinkamas (10 ± 0,05).    
 330   UAB "MAVIS"  39 str. 1 d.  Dalyvis, taisydamas pasiūlymo 330 pirkimo dalyje padarytas kainos apskaičiavimo klaidas, pakeitė vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtą kainą.    
 150   UAB "T OPTIMUS"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas tirpalas pamatiniam R502 tipo elektrodui, o dalyvio siūlomas tirpalas yra skirtas pH elektrodui.    
 495   UAB "T OPTIMUS"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad siūloma kiuvetė turi būti 20 mm ilgio, o dalyvis siūlo 10 mm ilgio kiuvetę.    
 34, 40-42, 47, 549   UAB "Labochema LT"  39 str. 1 d.  Per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino 34 ir 549 pirkimo dalių pasiūlymų.    
 62, 94, 103, 261   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomos sertifikuotos pamatinės medžiagos, o dalyvis siūlo analitinius standartus.    
 81   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomas asbestas – paliudyta pamatinė medžiaga, būtų tinkama nustatymui optiniu mikroskopu, o dalyvio siūlomas asbestas - ne ant objektinio stiklelio, kad būtų galima nustatyti optiniu mikroskopu (asbestas yra plaučių audinyje).    
 84   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomas azometinas-H būtų bevandenis, o dalyvio siūlomas – su vandens molekule.    
 133   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodytos visai kitos analitės (metalai), nei siūlo dalyvis pagal pateiktą medžiagos sertifikatą.    
 139   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad būtų siūlomas druskų tablečių rinkinys, o dalyvis siūlo druskos rūgštį (HCl).    
 373   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad medžiagos koncentracija pagal formaziną būtų 1 NTU, o dalyvio siūlomos medžiagos koncentracija – 100 NTU.    
 390   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomo tirpalo koncentracija būtų 0,1 mol/l, o dalyvio siūlomo tirpalo koncentracija - 0,1 N (1/60 mol/l).    
 410   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad siūlomo tirpalo koncentracija būtų 100 mg/l, o dalyvio siūlomo tirpalo koncentracija – 1000 mg/l.    
 477   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad buteliukai būtų su kamšteliais, o dalyvio siūlomi buteliukai yra be kamštelių.    
 414   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.    
 90, 93, 263   UAB EUROCHEMICALS  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 128   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 14, 479, 481, 482, 483, 484, 496, 501, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 529, 530, 531, 537, 542, 544, 566, 568, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 587   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 91, 95, 109, 112   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų kainų pagrindimo.    
 485, 496, 497, 498, 499, 504, 505, 507, 546, 560, 561, 563   UAB "Mikros makros"  40 str. 1 d.  Nepateikė neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimų.    
 10, 11, 26, 29, 30-32, 39, 45, 49-52, 55-59, 61, 63, 64, 67-72, 74-80, 82-85, 87, 89-95, 99-105, 107-109, 111, 113, 114-121, 123, 126-129, 131, 132, 134-138, 141-145, 148, 149, 151, 158-160, 162-167, 169-171, 174-177, 179-184, 188, 189, 192-195, 197-209, 211-227, 229-233, 235-237, 239-242, 245, 246, 248, 249, 256-264, 268-273, 275-282, 284-288, 290-294, 296-306, 321-328, 330-333, 338, 342, 345-349, 352, 353, 356, 359, 362-364, 370, 371, 376, 377, 379, 381, 382, 385, 386, 388, 390, 392, 393, 395, 397, 399-403, 405, 407, 411-413, 424, 428-436, 438-445, 447-449, 451-457, 459, 461, 462, 464, 466-468, 473, 474, 479-485, 488, 496-508, 510-521, 525, 528-540, 542-549, 566, 567, 569, 576-587, 594, 598-600   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 1 p.  Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.    
 64   UAB "Labochema LT" -  Pirkimo dalyvis atsiėmė pasiūlymą.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB 'Interlux'   42,35 EUR 
 1  2   UAB "Labochema LT"   44,05 EUR 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 2  1   UAB 'Interlux'   38,46 EUR 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,34 EUR 
 2  3   UAB "Labochema LT"   76,68 EUR 
 3  1   UAB 'Interlux'   32,05 EUR 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45 EUR 
 3  3   UAB "Labochema LT"   60,55 EUR 
 4  1   UAB 'Interlux'   25,64 EUR 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,56 EUR 
 4  3   UAB "Labochema LT"   48,44 EUR 
 5  1   UAB 'Interlux'   76,23 EUR 
 5  2   UAB "Labochema LT"   79,29 EUR 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   87,12 EUR 
 6  1   UAB 'Interlux'   16,03 EUR 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   27,23 EUR 
 6  3   UAB "Labochema LT"   32,25 EUR 
 7  1   MB "Rei laboratorium"   665,50 EUR 
 7  2   UAB "Labochema LT"   742,17 EUR 
 7  3   UAB "Mediq Lietuva"   918,39 EUR 
 7  4   UAB "ARM GATE"   931,70 EUR 
 7  5   UAB 'Interlux'   987,82 EUR 
 7  6   Analytical solutions, UAB   1.064,80 EUR 
 7  7   UAB "North Speed"   1.197,90 EUR 
 7  8   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.331,00 EUR 
 7  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.437,48 EUR 
 7  10   UAB "T OPTIMUS"   1.490,72 EUR 
 7  11   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.129,60 EUR 
 8  1   Analytical solutions, UAB   47,19 EUR 
 8  2   UAB "ARM GATE"   50,82 EUR 
 8  3   MB "Rei laboratorium"   60,50 EUR 
 8  4   UAB "North Speed"   70,18 EUR 
 8  5   UAB "Labochema LT"   72,71 EUR 
 8  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   78,65 EUR 
 8  7   UAB "Mediq Lietuva"   83,49 EUR 
 8  8   UAB "T OPTIMUS"   110,11 EUR 
 8  9   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   121,00 EUR 
 8  10   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,25 EUR 
 9  1   MB "Rei laboratorium"   302,50 EUR 
 9  2   UAB "ARM GATE"   308,55 EUR 
 9  3   UAB "North Speed"   375,10 EUR 
 9  4   UAB "Mediq Lietuva"   417,45 EUR 
 9  5   Analytical solutions, UAB   423,50 EUR 
 9  6   UAB "Labochema LT"   428,40 EUR 
 9  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   459,80 EUR 
 9  8   UAB "T OPTIMUS"   635,25 EUR 
 9  9   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   605,00 EUR 
 9  10   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   786,50 EUR 
 10  1   UAB "Labochema LT"   81,65 EUR 
 10  2   UAB "Mediq Lietuva"   82,76 EUR 
 10  3   UAB "T OPTIMUS"   94,74 EUR 
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   99,10 EUR 
 10  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   100,19 EUR 
 10  6   UAB "ARM GATE"   108,90 EUR 
 10  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   174,24 EUR 
 11  1   UAB "Labochema LT"   5,59 EUR 
 11  2   UAB "ARM GATE"   7,45 EUR 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14,64 EUR 
 11  4   UAB "T OPTIMUS"   15,71 EUR 
 11  5   UAB "Mediq Lietuva"   37,27 EUR 
 11  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   79,86 EUR 
 12  1   UAB "Labochema LT"   162,62 EUR 
 12  2   UAB "ARM GATE"   534,82 EUR 
 13  1   UAB "North Speed"   566,28 EUR 
 13  2   UAB "ARM GATE"   609,84 EUR 
 13  3   Analytical solutions, UAB   747,78 EUR 
 13  4   UAB "Labochema LT"   929,66 EUR 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   242,24 EUR 
 14  2   MB "Rei laboratorium"   263,56 EUR 
 14  3   UAB "Mediq Lietuva"   273,52 EUR 
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   306,13 EUR 
 14  5   UAB "T OPTIMUS"   319,44 EUR 
 14  6   UAB "Sentios"   343,40 EUR 
 14  7   UAB "Labochema LT"   349,39 EUR 
 14  8   UAB 'Interlux'   465,85 EUR 
 14  9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   519,09 EUR 
 14  10   UAB "ARM GATE"   931,70 EUR 
 15  1   UAB "ARM GATE"   16,94 EUR 
 15  2   UAB "Labochema LT"   20,26 EUR 
 15  3   UAB "North Speed"   48,40 EUR 
 15  4   UAB "Sentios"   114,95 EUR 
 16  1   UAB "ARM GATE"   102,85 EUR 
 16  2   UAB "Labochema LT"   224,37 EUR 
 16  3   UAB "North Speed"   242,00 EUR 
 17  1   UAB "North Speed"   326,70 EUR 
 17  2   UAB 'Interlux'   388,41 EUR 
 17  3   UAB "ARM GATE"   435,60 EUR 
 18  1   UAB "North Speed"   47,19 EUR 
 18  2   UAB "ARM GATE"   47,19 EUR 
 18  3   UAB "Labochema LT"   193,77 EUR 
 19  1   UAB 'Interlux'   45,98 EUR 
 19  2   UAB "Labochema LT"   64,89 EUR 
 19  3   UAB "Sentios"   350,90 EUR 
 20  1   UAB "ARM GATE"   127,05 EUR 
 20  2   UAB "Labochema LT"   353,93 EUR 
 21  1   UAB "ARM GATE"   716,32 EUR 
 21  2   UAB "Labochema LT"   789,89 EUR 
 22  1   UAB 'Interlux'   45,98 EUR 
 22  2   UAB "Labochema LT"   94,83 EUR 
 22  3   UAB "Sentios"   350,90 EUR 
 23  1   UAB "ARM GATE"   82,28 EUR 
 23  2   UAB "Labochema LT"   251,08 EUR 
 24  1   UAB "North Speed"   217,80 EUR 
 24  2   UAB 'Interlux'   254,00 EUR 
 24  3   UAB "ARM GATE"   290,40 EUR 
 24  4   UAB "Labochema LT"   535,79 EUR 
 25  1   UAB "Labochema LT"   681,19 EUR 
 25  2   UAB "Mediq Lietuva"   711,48 EUR 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   892,98 EUR 
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   943,80 EUR 
 25  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   958,14 EUR 
 25  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.448,37 EUR 
 26  1   UAB "Labochema LT"   1.135,31 EUR 
 26  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.191,85 EUR 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.379,40 EUR 
 26  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.488,30 EUR 
 26  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.754,50 EUR 
 26  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.413,95 EUR 
 27  1   UAB "Labochema LT"   681,19 EUR 
 27  2   UAB "Mediq Lietuva"   715,11 EUR 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   827,64 EUR 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   892,98 EUR 
 27  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.052,70 EUR 
 27  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.448,37 EUR 
 28  1   UAB "Mediq Lietuva"   250,47 EUR 
 28  2   UAB "Labochema LT"   251,68 EUR 
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   296,45 EUR 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   315,81 EUR 
 28  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   363,00 EUR 
 28  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   506,99 EUR 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   16,09 EUR 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,65 EUR 
 29  3   UAB "T OPTIMUS"   38,12 EUR 
 29  4   UAB "Labochema LT"   45,54 EUR 
 29  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   46,59 EUR 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   29,04 EUR 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   31,944 EUR 
 30  3   UAB "Labochema LT"   35,96 EUR 
 30  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   38,72 EUR 
 30  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,56 EUR 
 30  6   UAB "T OPTIMUS"   58,08 EUR 
 31  1   UAB "Labochema LT"   14,70 EUR 
 31  2   UAB "T OPTIMUS"   17,97 EUR 
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,30 EUR 
 32  1   UAB "T OPTIMUS"   42,35 EUR 
 32  2   UAB "Mikros makros"   53,04 EUR 
 32  3   UAB "Mediq Lietuva"   55,66 EUR 
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   59,29 EUR 
 32  5   UAB "Labochema LT"   73,51 EUR 
 32  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   77,44 EUR 
 32  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   87,12 EUR 
 32  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 32  9   UAB "ARM GATE"   101,64 EUR 
 33  1   UAB "Labochema LT"   68,31 EUR 
 33  2   Analytical solutions, UAB   90,75 EUR 
 33  3   UAB "ARM GATE"   105,27 EUR 
 33  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50 EUR 
 34  1   UAB "ARM GATE"   411,40 EUR 
 35  1   UAB "Labochema LT"   1.201,11 EUR 
 35  2   UAB "North Speed"   1.343,10 EUR 
 35  3   UAB "ARM GATE"   1.397,55 EUR 
 36  1   UAB "North Speed"   370,26 EUR 
 36  2   UAB "ARM GATE"   377,52 EUR 
 37  1   UAB "Labochema LT"   74,56 EUR 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 38  1   UAB "Labochema LT"   26,79 EUR 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 39  1   MB "Rei laboratorium"   18,15 EUR 
 39  2   UAB "Labochema LT"   27,15 EUR 
 39  3   UAB 'Interlux'   36,00 EUR 
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   39,93 EUR 
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   44,47 EUR 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,90 EUR 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   130,68 EUR 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   164,56 EUR 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   232,93 EUR 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 EUR 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   508,20 EUR 
 45  1   UAB EUROCHEMICALS   40,43 EUR 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   48,40 EUR 
 45  4   UAB "Labochema LT"   65,19 EUR 
 45  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   90,75 EUR 
 46  1   UAB "Labochema LT"   54,73 EUR 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   179,08 EUR 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   20,57 EUR 
 48  2   UAB "Labochema LT"   158,35 EUR 
 49  1   UAB "Labochema LT"   57,63 EUR 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   175,45 EUR 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   89,54 EUR 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   442,86 EUR 
 50  3   UAB "Labochema LT"   1.192,46 EUR 
 51  1   UAB "Labochema LT"   20,58 EUR 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   38,72 EUR 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,77 EUR 
 52  1   UAB "Labochema LT"   18,20 EUR 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   27,83 EUR 
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   30,25 EUR 
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.068,67 EUR 
 53  2   UAB "Labochema LT"   1.442,71 EUR 
 54  1   UAB "Labochema LT"   45,98 EUR 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45 EUR 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56,87 EUR 
 54  4   UAB 'Interlux'   75,02 EUR 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   77,44 EUR 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00 EUR 
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   125,84 EUR 
 55  4   UAB "MAVIS"   162,14 EUR 
 55  5   UAB "Labochema LT"   252,10 EUR 
 55  6   UAB EUROCHEMICALS   255,55 EUR 
 56  1   UAB EUROCHEMICALS   129,91 EUR 
 56  2   UAB "MAVIS"   159,72 EUR 
 56  3   UAB "Labochema LT"   209,87 EUR 
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   241,71 EUR 
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   452,54 EUR 
 56  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   958,32 EUR 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   518,36 EUR 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   541,23 EUR 
 57  3   UAB "MAVIS"   548,09 EUR 
 57  4   UAB 'Interlux'   609,84 EUR 
 57  5   UAB "Labochema LT"   609,84 EUR 
 57  6   UAB EUROCHEMICALS   1.007,00 EUR 
 57  7   UAB "Mediq Lietuva"   1.151,07 EUR 
 57  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.134,44 EUR 
 58  1   UAB EUROCHEMICALS   162,37 EUR 
 58  2   UAB "Labochema LT"   217,88 EUR 
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   326,70 EUR 
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   326,70 EUR 
 58  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   588,06 EUR 
 59  1   UAB EUROCHEMICALS   84,11 EUR 
 59  2   UAB "MAVIS"   98,08 EUR 
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   133,91 EUR 
 59  4   UAB "Labochema LT"   169,46 EUR 
 59  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   279,51 EUR 
 59  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   533,61 EUR 
 60  1   UAB "Labochema LT"   75,06 EUR 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,04 EUR 
 61  2   UAB "Labochema LT"   46,50 EUR 
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   66,55 EUR 
 62  1   UAB 'Interlux'   180,00 EUR 
 63  1   UAB "Labochema LT"   78,41 EUR 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   118,58 EUR 
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,10 EUR 
 64  1   UAB EUROCHEMICALS   11,76 EUR 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   121,00 EUR 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   134,31 EUR 
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   159,72 EUR 
 65  1   Analytical solutions, UAB   91,96 EUR 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,10 EUR 
 66  2   UAB "Labochema LT"   135,25 EUR 
 67  1   UAB EUROCHEMICALS   29,95 EUR 
 67  2   UAB "MAVIS"   64,82 EUR 
 67  3   UAB "Labochema LT"   76,91 EUR 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   101,95 EUR 
 67  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,10 EUR 
 67  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   239,58 EUR 
 68  1   UAB EUROCHEMICALS   134,19 EUR 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   229,90 EUR 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   299,48 EUR 
 68  4   UAB "Labochema LT"   449,87 EUR 
 68  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00 EUR 
 69  1   UAB EUROCHEMICALS   40,26 EUR 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   98,01 EUR 
 69  3   UAB "Labochema LT"   134,96 EUR 
 69  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 70  1   UAB EUROCHEMICALS   19,97 EUR 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   84,70 EUR 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   98,01 EUR 
 70  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   114,95 EUR 
 70  5   UAB "Labochema LT"   175,93 EUR 
 71  1   UAB EUROCHEMICALS   8,59 EUR 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21,78 EUR 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,30 EUR 
 71  4   UAB "Labochema LT"   63,40 EUR 
 71  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   13.915,00 EUR 
 72  1   UAB EUROCHEMICALS   67,37 EUR 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   68,24 EUR 
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   96,80 EUR 
 72  5   UAB "Labochema LT"   138,91 EUR 
 73  1   UAB EUROCHEMICALS   168,43 EUR 
 73  2   UAB "Labochema LT"   463,59 EUR 
 74  1   UAB EUROCHEMICALS   11,65 EUR 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   29,04 EUR 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   31,46 EUR 
 74  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45 EUR 
 74  5   UAB "Labochema LT"   88,62 EUR 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   38,72 EUR 
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   46,80 EUR 
 75  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,92 EUR 
 76  1   UAB EUROCHEMICALS   69,91 EUR 
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   174,24 EUR 
 76  4   UAB "Labochema LT"   531,70 EUR 
 77  1   UAB EUROCHEMICALS   12,00 EUR 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   30,73 EUR 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   36,30 EUR 
 77  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   67,76 EUR 
 77  5   UAB "Labochema LT"   84,35 EUR 
 78  1   UAB EUROCHEMICALS   2,86 EUR 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15,73 EUR 
 78  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,15 EUR 
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   18,15 EUR 
 78  5   UAB "Labochema LT"   41,06 EUR 
 79  1   UAB EUROCHEMICALS   5,59 EUR 
 79  2   UAB "Labochema LT"   35,85 EUR 
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   36,30 EUR 
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   58,08 EUR 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 80  2   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 80  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 80  4   UAB 'Interlux'   58,08 EUR 
 82  1   UAB EUROCHEMICALS   19,48 EUR 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   76,23 EUR 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,11 EUR 
 82  4   UAB "Labochema LT"   271,23 EUR 
 83  1   UAB "Labochema LT"   44,40 EUR 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84,70 EUR 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   96,80 EUR 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   186,58 EUR 
 84  2   UAB EUROCHEMICALS   435,60 EUR 
 84  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   569,91 EUR 
 84  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   726,00 EUR 
 85  1   UAB EUROCHEMICALS   30,24 EUR 
 85  2   UAB "Labochema LT"   57,63 EUR 
 85  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   101,64 EUR 
 85  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   203,28 EUR 
 86  1   UAB EUROCHEMICALS   26,02 EUR 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   67,76 EUR 
 86  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   310,97 EUR 
 86  4   UAB "Labochema LT"   343,94 EUR 
 86  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   726,00 EUR 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   163,35 EUR 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   304,92 EUR 
 87  3   UAB "Labochema LT"   342,84 EUR 
 88  1   UAB EUROCHEMICALS   31,23 EUR 
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 88  3   UAB "Labochema LT"   97,20 EUR 
 89  1   UAB EUROCHEMICALS   16,26 EUR 
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   48,10 EUR 
 89  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   54,45 EUR 
 89  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   58,08 EUR 
 89  5   UAB "Labochema LT"   119,38 EUR 
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   193,60 EUR 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   337,59 EUR 
 90  3   UAB "Labochema LT"   16.906,73 EUR 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15,73 EUR 
 91  2   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 91  3   UAB 'Interlux'   49,61 EUR 
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.630,00 EUR 
 92  1   UAB "Labochema LT"   63,22 EUR 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   139,15 EUR 
 92  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,90 EUR 
 93  1   UAB "Labochema LT"   56,06 EUR 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   205,70 EUR 
 93  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   229,90 EUR 
 95  1   UAB "Labochema LT"   57,74 EUR 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   91,96 EUR 
 96  1   UAB "Labochema LT"   43,32 EUR 
 97  1   UAB "Labochema LT"   43,32 EUR 
 98  1   UAB "Labochema LT"   43,32 EUR 
 99  1   UAB EUROCHEMICALS   58,67 EUR 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   149,44 EUR 
 99  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   204,49 EUR 
 99  4   UAB "Labochema LT"   410,91 EUR 
 99  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   487,63 EUR 
 100  1   UAB "Labochema LT"   687,21 EUR 
 101  1   UAB EUROCHEMICALS   16,55 EUR 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   27,10 EUR 
 101  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   45,98 EUR 
 101  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   55,66 EUR 
 101  5   UAB "Labochema LT"   98,27 EUR 
 102  1   UAB EUROCHEMICALS   49,77 EUR 
 102  2   UAB "Labochema LT"   59,20 EUR 
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   72,24 EUR 
 102  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   98,01 EUR 
 102  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   105,27 EUR 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 104  1   UAB EUROCHEMICALS   51,07 EUR 
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   78,41 EUR 
 104  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   98,01 EUR 
 104  4   UAB "Labochema LT"   222,58 EUR 
 104  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   232,32 EUR 
 105  1   UAB EUROCHEMICALS   9,14 EUR 
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15,73 EUR 
 105  3   UAB "Labochema LT"   17,61 EUR 
 105  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   22,39 EUR 
 105  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,56 EUR 
 106  1   UAB "Labochema LT"   60,70 EUR 
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   68,97 EUR 
 106  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,30 EUR 
 107  1   UAB "Labochema LT"   25,58 EUR 
 107  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   35,09 EUR 
 107  4   UAB EUROCHEMICALS   51,40 EUR 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   39,93 EUR 
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   60,50 EUR 
 108  3   UAB EUROCHEMICALS   65,58 EUR 
 108  4   UAB "Labochema LT"   94,33 EUR 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   338,80 EUR 
 109  2   UAB "Labochema LT"   851,78 EUR 
 110  1   UAB "Labochema LT"   91,93 EUR 
 111  1   UAB EUROCHEMICALS   13,72 EUR 
 111  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   37,39 EUR 
 111  3   UAB "Labochema LT"   54,40 EUR 
 111  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   90,75 EUR 
 111  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   98,01 EUR 
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   87,12 EUR 
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   203,28 EUR 
 112  3   Analytical solutions, UAB   428,34 EUR 
 112  4   UAB "Labochema LT"   596,15 EUR 
 113  1   UAB EUROCHEMICALS   193,60 EUR 
 113  2   UAB "MAVIS"   203,28 EUR 
 113  3   UAB "Labochema LT"   222,16 EUR 
 113  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   272,25 EUR 
 113  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   323,68 EUR 
 113  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.089,00 EUR 
 114  1   UAB "Labochema LT"   67,14 EUR 
 114  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 114  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106,48 EUR 
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   19,36 EUR 
 115  2   UAB "Labochema LT"   53,97 EUR 
 115  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84,70 EUR 
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   0,16 EUR 
 116  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 116  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 116  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 117  1   UAB "Labochema LT"   285,94 EUR 
 117  2   UAB EUROCHEMICALS   325,54 EUR 
 117  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   341,22 EUR 
 117  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 EUR 
 118  1   UAB EUROCHEMICALS   29,72 EUR 
 118  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   43,56 EUR 
 118  3   UAB "Labochema LT"   79,06 EUR 
 118  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   85,43 EUR 
 118  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   242,00 EUR 
 119  1   UAB EUROCHEMICALS   29,98 EUR 
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   76,23 EUR 
 119  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   101,64 EUR 
 119  4   UAB "Labochema LT"   180,09 EUR 
 119  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   186,34 EUR 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15,73 EUR 
 120  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 120  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 120  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 121  1   UAB EUROCHEMICALS   19,97 EUR 
 121  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   72,60 EUR 
 121  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   84,70 EUR 
 121  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 121  5   UAB "Labochema LT"   185,73 EUR 
 122  1   UAB "Labochema LT"   83,80 EUR 
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 122  3   Analytical solutions, UAB   177,87 EUR 
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   54,45 EUR 
 123  2   UAB "Labochema LT"   92,62 EUR 
 124  1   UAB "Labochema LT"   1.359,07 EUR 
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.529,44 EUR 
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   26,62 EUR 
 125  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   30,25 EUR 
 126  1   UAB "Labochema LT"   48,30 EUR 
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45 EUR 
 126  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56,87 EUR 
 126  4   UAB 'Interlux'   78,65 EUR 
 127  1   UAB "MAVIS"   179,69 EUR 
 127  2   UAB "Labochema LT"   219,05 EUR 
 127  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   653,40 EUR 
 127  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.197,90 EUR 
 127  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.557,27 EUR 
 128  1   UAB "Labochema LT"   49,50 EUR 
 128  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   102,85 EUR 
 129  1   UAB "MAVIS"   162,75 EUR 
 129  2   UAB EUROCHEMICALS   193,60 EUR 
 129  3   UAB "Labochema LT"   217,26 EUR 
 129  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   266,20 EUR 
 129  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.028,50 EUR 
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   43,56 EUR 
 130  3   UAB "Labochema LT"   85,37 EUR 
 131  1   UAB "Labochema LT"   55,25 EUR 
 132  1   UAB EUROCHEMICALS   8,57 EUR 
 132  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   36,30 EUR 
 132  3   UAB "Labochema LT"   66,30 EUR 
 132  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   90,75 EUR 
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 134  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   35,70 EUR 
 134  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   39,93 EUR 
 134  4   UAB "Labochema LT"   145,45 EUR 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,10 EUR 
 135  2   UAB EUROCHEMICALS   185,01 EUR 
 135  3   UAB "Labochema LT"   387,14 EUR 
 135  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   434,39 EUR 
 136  1   UAB EUROCHEMICALS   14,28 EUR 
 136  2   UAB "MAVIS"   17,42 EUR 
 136  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   24,81 EUR 
 136  4   UAB "Labochema LT"   32,26 EUR 
 136  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   34,49 EUR 
 136  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00 EUR 
 137  1   UAB "Labochema LT"   159,48 EUR 
 137  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   278,78 EUR 
 137  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   336,86 EUR 
 137  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.103,52 EUR 
 137  5   UAB "MAVIS"   2.584,56 EUR 
 138  1   UAB EUROCHEMICALS   25,70 EUR 
 138  2   UAB "MAVIS"   34,85 EUR 
 138  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   37,99 EUR 
 138  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   58,08 EUR 
 138  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   154,88 EUR 
 138  6   UAB "Labochema LT"   261,82 EUR 
 140  1   UAB "Labochema LT"   1.124,63 EUR 
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   361,79 EUR 
 141  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   380,67 EUR 
 141  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   629,20 EUR 
 141  4   UAB "Labochema LT"   973,29 EUR 
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   79,86 EUR 
 142  2   UAB EUROCHEMICALS   189,24 EUR 
 142  3   UAB "Labochema LT"   153,19 EUR 
 142  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   142,78 EUR 
 143  1   UAB "Labochema LT"   38,52 EUR 
 143  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   145,20 EUR 
 143  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,25 EUR 
 144  1   UAB "T OPTIMUS"   13,92 EUR 
 144  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,15 EUR 
 144  3   UAB "Labochema LT"   31,76 EUR 
 144  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   32,67 EUR 
 144  5   UAB 'Interlux'   62,92 EUR 
 145  1   UAB "T OPTIMUS"   180,90 EUR 
 145  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   208,42 EUR 
 145  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   235,95 EUR 
 145  4   UAB "Labochema LT"   373,59 EUR 
 145  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   424,71 EUR 
 145  6   UAB 'Interlux'   487,63 EUR 
 146  1   UAB "Labochema LT"   87,10 EUR 
 146  2   Analytical solutions, UAB   116,16 EUR 
 146  3   UAB 'Interlux'   143,99 EUR 
 146  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40 EUR 
 147  1   UAB "Labochema LT"   87,10 EUR 
 148  1   UAB "T OPTIMUS"   83,49 EUR 
 148  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   108,90 EUR 
 148  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   141,72 EUR 
 148  4   UAB "Labochema LT"   172,43 EUR 
 148  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   196,02 EUR 
 148  6   UAB 'Interlux'   225,06 EUR 
 149  1   UAB "T OPTIMUS"   15,13 EUR 
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   42,35 EUR 
 151  2   UAB "Labochema LT"   45,38 EUR 
 151  3   UAB "Sentios"   85,91 EUR 
 152  1   UAB "T OPTIMUS"   19,36 EUR 
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,04 EUR 
 152  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   19,84 EUR 
 153  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   33,88 EUR 
 153  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 154  1   UAB "Labochema LT"   510,21 EUR 
 154  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   542,50 EUR 
 154  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   567,49 EUR 
 154  4   UAB "Sentios"   574,01 EUR 
 155  1   UAB EUROCHEMICALS   24,01 EUR 
 155  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   34,85 EUR 
 155  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   101,64 EUR 
 155  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   121,00 EUR 
 155  5   UAB "Labochema LT"   255,48 EUR 
 156  1   UAB "Labochema LT"   57,04 EUR 
 157  1   UAB "Labochema LT"   64,59 EUR 
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,10 EUR 
 158  1   UAB EUROCHEMICALS   35,72 EUR 
 158  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   53,24 EUR 
 158  3   UAB "Labochema LT"   134,60 EUR 
 158  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   146,65 EUR 
 158  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   266,20 EUR 
 159  1   UAB EUROCHEMICALS   9,87 EUR 
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   39,57 EUR 
 159  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   43,56 EUR 
 159  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   58,08 EUR 
 159  5   UAB "Labochema LT"   124,72 EUR 
 160  1   UAB EUROCHEMICALS   36,84 EUR 
 160  2   UAB "Labochema LT"   136,53 EUR 
 160  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   160,93 EUR 
 160  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   186,34 EUR 
 160  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   211,75 EUR 
 161  1   UAB "Labochema LT"   19,80 EUR 
 161  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   21,78 EUR 
 161  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   27,83 EUR 
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   798,60 EUR 
 162  2   UAB EUROCHEMICALS   1.008,90 EUR 
 162  3   UAB "Labochema LT"   1.043,81 EUR 
 162  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.694,00 EUR 
 163  1   UAB "Labochema LT"   77,62 EUR 
 163  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   91,96 EUR 
 163  3   UAB EUROCHEMICALS   94,38 EUR 
 163  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   101,64 EUR 
 164  1   UAB "Labochema LT"   19,60 EUR 
 164  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 164  3   UAB EUROCHEMICALS   29,04 EUR 
 164  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,18 EUR 
 165  1   UAB "Labochema LT"   48,34 EUR 
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,45 EUR 
 166  1   UAB EUROCHEMICALS   30,01 EUR 
 166  2   UAB "Labochema LT"   64,28 EUR 
 166  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,10 EUR 
 166  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,90 EUR 
 167  1   UAB EUROCHEMICALS   22,84 EUR 
 167  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,56 EUR 
 167  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   56,87 EUR 
 167  4   UAB "Labochema LT"   71,65 EUR 
 167  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   393,25 EUR 
 168  1   UAB EUROCHEMICALS   19,99 EUR 
 168  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   53,24 EUR 
 168  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   79,86 EUR 
 168  4   UAB "Labochema LT"   110,33 EUR 
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   127,05 EUR 
 169  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   254,10 EUR 
 169  3   UAB "Labochema LT"   554,74 EUR 
 170  1   UAB EUROCHEMICALS   12,58 EUR 
 170  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 171  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   38,72 EUR 
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   193,60 EUR 
 172  2   UAB "Labochema LT"   201,15 EUR 
 173  1   UAB "Labochema LT"   392,04 EUR 
 173  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   631,62 EUR 
 173  3   UAB "Sentios"   660,66 EUR 
 174  1   UAB EUROCHEMICALS   100,62 EUR 
 174  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   237,16 EUR 
 174  3   UAB "Labochema LT"   260,37 EUR 
 174  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   338,80 EUR 
 174  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   355,74 EUR 
 175  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   22,99 EUR 
 175  2   UAB "Labochema LT"   28,03 EUR 
 175  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   29,04 EUR 
 176  1   UAB EUROCHEMICALS   9,22 EUR 
 176  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   26,62 EUR 
 176  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,82 EUR 
 176  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   60,50 EUR 
 176  5   UAB "Labochema LT"   116,08 EUR 
 177  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 177  2   UAB "Labochema LT"   59,00 EUR 
 177  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   82,28 EUR 
 178  1   UAB "Labochema LT"   623,59 EUR 
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15,73 EUR 
 179  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   18,39 EUR 
 179  3   UAB "Labochema LT"   20,88 EUR 
 179  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 180  1   UAB EUROCHEMICALS   14,64 EUR 
 180  2   UAB "Labochema LT"   51,75 EUR 
 180  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,10 EUR 
 180  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   159,72 EUR 
 181  1   UAB "Labochema LT"   84,48 EUR 
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80 EUR 
 181  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   125,84 EUR 
 182  1   UAB "Labochema LT"   25,87 EUR 
 182  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   66,55 EUR 
 182  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 183  1   UAB EUROCHEMICALS   343,80 EUR 
 183  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   519,09 EUR 
 183  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   692,12 EUR 
 183  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.024,87 EUR 
 183  5   UAB "Labochema LT"   1.336,86 EUR 
 184  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 184  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 184  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 184  4   UAB 'Interlux'   44,77 EUR 
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21,78 EUR 
 185  2   UAB "Labochema LT"   30,87 EUR 
 185  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 185  4   Analytical solutions, UAB   100,43 EUR 
 185  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 186  1   UAB "Labochema LT"   3.750,52 EUR 
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 187  2   UAB "Labochema LT"   46,41 EUR 
 188  1   UAB EUROCHEMICALS   12,58 EUR 
 188  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   63,89 EUR 
 188  3   UAB "Labochema LT"   69,00 EUR 
 188  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   77,44 EUR 
 188  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   87,12 EUR 
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21,78 EUR 
 189  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 189  3   UAB "Labochema LT"   121,70 EUR 
 190  1   UAB EUROCHEMICALS   54,26 EUR 
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   87,12 EUR 
 190  3   UAB "Labochema LT"   117,61 EUR 
 191  1   UAB "Labochema LT"   19,37 EUR 
 191  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,30 EUR 
 192  1   UAB EUROCHEMICALS   7,99 EUR 
 192  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   24,20 EUR 
 192  3   UAB "Labochema LT"   38,75 EUR 
 192  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   41,14 EUR 
 192  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,18 EUR 
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.170,74 EUR 
 193  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.298,76 EUR 
 193  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.009,40 EUR 
 193  4   UAB "Labochema LT"   6.900,17 EUR 
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 194  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   88,03 EUR 
 194  3   UAB "Labochema LT"   105,26 EUR 
 194  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   105,27 EUR 
 195  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   437,05 EUR 
 195  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   559,02 EUR 
 195  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   584,43 EUR 
 195  4   UAB "Labochema LT"   1.637,65 EUR 
 196  1   UAB "Labochema LT"   43,32 EUR 
 197  1   UAB EUROCHEMICALS   6,85 EUR 
 197  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   27,83 EUR 
 197  3   UAB "Labochema LT"   29,50 EUR 
 197  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,82 EUR 
 198  1   UAB "Labochema LT"   521,75 EUR 
 198  2   UAB "MAVIS"   577,23 EUR 
 198  3   UAB EUROCHEMICALS   600,52 EUR 
 198  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   643,72 EUR 
 198  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   734,77 EUR 
 198  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.270,50 EUR 
 199  1   UAB "Labochema LT"   36,59 EUR 
 199  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   62,92 EUR 
 199  3   UAB "MAVIS"   73,45 EUR 
 199  4   UAB EUROCHEMICALS   119,06 EUR 
 199  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   122,82 EUR 
 199  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   387,20 EUR 
 200  1   UAB EUROCHEMICALS   49,68 EUR 
 200  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   53,24 EUR 
 200  3   UAB "Labochema LT"   53,35 EUR 
 200  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   62,92 EUR 
 200  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00 EUR 
 201  1   UAB EUROCHEMICALS   132,25 EUR 
 201  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   169,40 EUR 
 201  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   175,45 EUR 
 201  4   UAB "MAVIS"   493,68 EUR 
 201  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   544,50 EUR 
 201  6   UAB "Labochema LT"   656,34 EUR 
 202  1   UAB EUROCHEMICALS   4,57 EUR 
 202  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   22,87 EUR 
 202  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   67,76 EUR 
 202  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   78,65 EUR 
 202  5   UAB "Labochema LT"   106,75 EUR 
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 203  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 203  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 203  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,77 EUR 
 204  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   99,22 EUR 
 204  3   UAB "Labochema LT"   131,61 EUR 
 204  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   133,10 EUR 
 204  5   UAB EUROCHEMICALS   137,76 EUR 
 205  1   UAB EUROCHEMICALS   138,42 EUR 
 205  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   179,32 EUR 
 205  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   692,12 EUR 
 205  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   786,50 EUR 
 205  5   UAB "Labochema LT"   1.415,13 EUR 
 206  1   UAB EUROCHEMICALS   5,52 EUR 
 206  2   UAB "Labochema LT"   82,62 EUR 
 206  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,80 EUR 
 207  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 207  2   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 207  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 208  1   UAB EUROCHEMICALS   13,14 EUR 
 208  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   27,83 EUR 
 208  3   UAB "Labochema LT"   60,57 EUR 
 208  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,34 EUR 
 208  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   87,12 EUR 
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   177,87 EUR 
 209  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   220,22 EUR 
 209  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   381,15 EUR 
 209  4   UAB "Labochema LT"   1.035,51 EUR 
 210  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   58,08 EUR 
 210  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,44 EUR 
 210  3   UAB "Labochema LT"   238,95 EUR 
 210  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   271,04 EUR 
 211  1   UAB EUROCHEMICALS   17,13 EUR 
 211  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   39,93 EUR 
 211  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   39,93 EUR 
 211  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,34 EUR 
 211  5   UAB "Labochema LT"   126,97 EUR 
 212  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   90,75 EUR 
 212  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   98,01 EUR 
 212  3   UAB "Labochema LT"   213,07 EUR 
 212  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   254,10 EUR 
 213  1   UAB EUROCHEMICALS   9,17 EUR 
 213  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   29,04 EUR 
 213  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   29,04 EUR 
 213  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   45,98 EUR 
 213  5   UAB "Labochema LT"   73,31 EUR 
 214  1   UAB EUROCHEMICALS   4,59 EUR 
 214  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   14,52 EUR 
 214  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14,52 EUR 
 214  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 214  5   UAB "Labochema LT"   34,55 EUR 
 215  1   UAB "Labochema LT"   1.023,22 EUR 
 215  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.110,78 EUR 
 215  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.197,90 EUR 
 216  1   UAB EUROCHEMICALS   32,02 EUR 
 216  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   50,82 EUR 
 216  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   127,05 EUR 
 216  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   152,46 EUR 
 216  5   UAB "Labochema LT"   375,05 EUR 
 217  1   UAB EUROCHEMICALS   22,29 EUR 
 217  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   58,08 EUR 
 217  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   61,71 EUR 
 217  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   83,49 EUR 
 217  5   UAB "Labochema LT"   187,15 EUR 
 218  1   UAB EUROCHEMICALS   5,14 EUR 
 218  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,15 EUR 
 218  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   27,25 EUR 
 218  4   UAB "Labochema LT"   30,14 EUR 
 218  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   35,09 EUR 
 219  1   UAB EUROCHEMICALS   7,71 EUR 
 219  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,15 EUR 
 219  3   UAB "Labochema LT"   27,88 EUR 
 219  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   33,64 EUR 
 219  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 220  1   UAB EUROCHEMICALS   75,33 EUR 
 220  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   173,03 EUR 
 220  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   212,96 EUR 
 220  4   UAB "Labochema LT"   265,93 EUR 
 220  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   332,75 EUR 
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   94,38 EUR 
 221  2   UAB EUROCHEMICALS   111,55 EUR 
 221  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   123,42 EUR 
 221  4   UAB "Labochema LT"   174,60 EUR 
 222  1   UAB EUROCHEMICALS   359,81 EUR 
 222  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   377,52 EUR 
 222  3   UAB "Labochema LT"   377,53 EUR 
 222  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   508,20 EUR 
 222  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   958,32 EUR 
 223  1   UAB EUROCHEMICALS   5,14 EUR 
 223  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   9,08 EUR 
 223  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,15 EUR 
 223  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,77 EUR 
 223  5   UAB "Labochema LT"   47,00 EUR 
 224  1   UAB EUROCHEMICALS   18,00 EUR 
 224  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   43,56 EUR 
 224  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 224  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 224  5   UAB "Labochema LT"   150,25 EUR 
 225  1   UAB EUROCHEMICALS   47,53 EUR 
 225  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   48,40 EUR 
 225  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   54,45 EUR 
 225  4   UAB "Labochema LT"   113,86 EUR 
 225  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   118,58 EUR 
 226  1   UAB EUROCHEMICALS   3,42 EUR 
 226  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   13,43 EUR 
 226  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14,52 EUR 
 226  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   24,20 EUR 
 226  5   UAB "Labochema LT"   122,68 EUR 
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   86,39 EUR 
 227  2   UAB EUROCHEMICALS   125,36 EUR 
 227  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   194,81 EUR 
 227  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   220,22 EUR 
 227  5   UAB "Labochema LT"   366,93 EUR 
 228  1   UAB EUROCHEMICALS   14,57 EUR 
 228  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   26,62 EUR 
 228  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 228  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   48,40 EUR 
 228  5   UAB "Labochema LT"   53,61 EUR 
 229  1   UAB EUROCHEMICALS   11,99 EUR 
 229  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,15 EUR 
 229  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   24,38 EUR 
 229  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   32,67 EUR 
 229  5   UAB "Labochema LT"   50,38 EUR 
 230  1   UAB EUROCHEMICALS   21,42 EUR 
 230  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   56,99 EUR 
 230  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   119,79 EUR 
 230  4   UAB "Labochema LT"   120,50 EUR 
 230  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   127,05 EUR 
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 231  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 231  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 231  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   29,28 EUR 
 232  1   UAB EUROCHEMICALS   27,95 EUR 
 232  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   55,06 EUR 
 232  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   160,93 EUR 
 232  4   UAB "Labochema LT"   208,57 EUR 
 232  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   254,10 EUR 
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   43,56 EUR 
 233  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 233  3   UAB "Labochema LT"   178,79 EUR 
 234  1   Analytical solutions, UAB   189,97 EUR 
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.185,80 EUR 
 235  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA"   1.312,85 EUR 
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.651,65 EUR 
 235  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.541,00 EUR 
 235  5   UAB "Labochema LT"   3.791,17 EUR 
 236  1   UAB EUROCHEMICALS   18,85 EUR 
 236  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   48,88 EUR 
 236  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   104,06 EUR 
 236  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 236  5   UAB "Labochema LT"   170,50 EUR 
 237  1   UAB EUROCHEMICALS   12,92 EUR 
 237  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   45,98 EUR 
 237  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   107,93 EUR 
 237  4   UAB "Labochema LT"   177,46 EUR 
 237  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   179,08 EUR 
 239  1   UAB EUROCHEMICALS   36,00 EUR 
 239  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   101,64 EUR 
 239  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   143,99 EUR 
 239  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40 EUR 
 239  5   UAB "Labochema LT"   421,36 EUR 
 240  1   UAB EUROCHEMICALS   10,02 EUR 
 240  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   33,88 EUR 
 240  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   38,24 EUR 
 240  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,34 EUR 
 240  5   UAB "Labochema LT"   179,52 EUR 
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 241  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   75,02 EUR 
 241  3   UAB EUROCHEMICALS   97,41 EUR 
 241  4   UAB "Labochema LT"   178,08 EUR 
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   199,65 EUR 
 242  2   UAB "Labochema LT"   344,75 EUR 
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,30 EUR 
 243  2   UAB "Labochema LT"   47,37 EUR 
 243  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   60,50 EUR 
 244  1   UAB "Labochema LT"   72,23 EUR 
 245  1   UAB EUROCHEMICALS   9,44 EUR 
 245  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   41,75 EUR 
 245  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   47,19 EUR 
 245  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   94,38 EUR 
 245  5   UAB "Labochema LT"   284,67 EUR 
 246  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 246  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 246  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 246  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   175,45 EUR 
 248  1   UAB EUROCHEMICALS   11,00 EUR 
 248  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   30,25 EUR 
 248  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   39,93 EUR 
 248  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   41,14 EUR 
 248  5   UAB "Labochema LT"   85,99 EUR 
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 249  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 249  3   UAB "Labochema LT"   26,85 EUR 
 249  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36,30 EUR 
 251  1   UAB "Labochema LT"   30,45 EUR 
 252  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   181,50 EUR 
 252  2   UAB "Labochema LT"   222,16 EUR 
 253  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   290,40 EUR 
 253  2   UAB "Labochema LT"   313,63 EUR 
 255  1   UAB "Labochema LT"   18,33 EUR 
 255  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 256  1   UAB "MAVIS"   173,03 EUR 
 256  2   UAB EUROCHEMICALS   185,61 EUR 
 256  3   UAB "Labochema LT"   185,89 EUR 
 256  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   346,06 EUR 
 256  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   408,98 EUR 
 256  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   865,15 EUR 
 257  1   UAB EUROCHEMICALS   30,83 EUR 
 257  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   87,12 EUR 
 257  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   111,32 EUR 
 257  4   UAB "Labochema LT"   239,34 EUR 
 258  1   UAB EUROCHEMICALS   57,11 EUR 
 258  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   114,95 EUR 
 258  3   UAB "Labochema LT"   133,87 EUR 
 258  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,25 EUR 
 258  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   175,45 EUR 
 259  1   UAB EUROCHEMICALS   26,28 EUR 
 259  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   77,44 EUR 
 259  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   91,96 EUR 
 259  4   UAB "Labochema LT"   101,87 EUR 
 259  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   116,16 EUR 
 260  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   20,57 EUR 
 260  2   UAB "Labochema LT"   23,85 EUR 
 260  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   31,46 EUR 
 260  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   87,12 EUR 
 260  5   UAB EUROCHEMICALS   120,40 EUR 
 261  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   96,80 EUR 
 261  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20 EUR 
 262  1   UAB "Labochema LT"   34,79 EUR 
 262  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   37,51 EUR 
 262  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   119,79 EUR 
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   22,99 EUR 
 263  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   54,45 EUR 
 263  3   UAB "Labochema LT"   75,57 EUR 
 264  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   188,76 EUR 
 264  2   UAB "Labochema LT"   315,33 EUR 
 265  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,80 EUR 
 265  2   UAB "Labochema LT"   258,09 EUR 
 266  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,90 EUR 
 266  2   UAB "Labochema LT"   205,69 EUR 
 268  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   121,00 EUR 
 268  2   UAB "Labochema LT"   170,62 EUR 
 268  3   UAB "MAVIS"   205,70 EUR 
 268  4   UAB EUROCHEMICALS   223,73 EUR 
 268  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   271,04 EUR 
 268  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00 EUR 
 269  1   UAB "MAVIS"   874,23 EUR 
 269  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   998,25 EUR 
 269  3   UAB EUROCHEMICALS   1.142,24 EUR 
 269  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.452,00 EUR 
 269  5   UAB "Labochema LT"   1.769,63 EUR 
 269  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.025,00 EUR 
 270  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   370,26 EUR 
 270  2   UAB "Labochema LT"   505,29 EUR 
 270  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   752,50 EUR 
 270  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   903,87 EUR 
 270  5   UAB EUROCHEMICALS   1.258,88 EUR 
 271  1   UAB "Labochema LT"   223,25 EUR 
 271  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   240,06 EUR 
 271  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   353,32 EUR 
 271  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   372,68 EUR 
 271  5   UAB EUROCHEMICALS   2.098,38 EUR 
 272  1   UAB "Labochema LT"   329,71 EUR 
 272  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   789,89 EUR 
 272  3   UAB EUROCHEMICALS   3.322,90 EUR 
 273  1   UAB "Labochema LT"   183,32 EUR 
 273  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   197,47 EUR 
 273  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   214,17 EUR 
 273  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   238,37 EUR 
 274  1   UAB "Labochema LT"   16,66 EUR 
 274  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   35,09 EUR 
 274  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00 EUR 
 275  1   UAB EUROCHEMICALS   7,01 EUR 
 275  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   16,94 EUR 
 275  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   26,02 EUR 
 275  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,46 EUR 
 275  5   UAB "Labochema LT"   34,70 EUR 
 276  1   UAB EUROCHEMICALS   29,11 EUR 
 276  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   65,34 EUR 
 276  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   72,60 EUR 
 276  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   137,94 EUR 
 276  5   UAB "Labochema LT"   181,71 EUR 
 277  1   UAB EUROCHEMICALS   19,99 EUR 
 277  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   36,30 EUR 
 277  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   52,27 EUR 
 277  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 277  5   UAB "Labochema LT"   77,43 EUR 
 278  1   UAB EUROCHEMICALS   15,49 EUR 
 278  2   UAB "Labochema LT"   42,80 EUR 
 278  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   51,43 EUR 
 278  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   55,66 EUR 
 278  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   60,50 EUR 
 279  1   UAB EUROCHEMICALS   158,99 EUR 
 279  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   283,14 EUR 
 279  3   UAB "Labochema LT"   299,48 EUR 
 279  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   422,53 EUR 
 279  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   500,94 EUR 
 280  1   UAB "Labochema LT"   201,77 EUR 
 280  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   271,04 EUR 
 281  1   UAB EUROCHEMICALS   5,71 EUR 
 281  2   UAB "Labochema LT"   35,12 EUR 
 281  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   45,98 EUR 
 281  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   58,08 EUR 
 281  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,92 EUR 
 282  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   60,50 EUR 
 282  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   71,39 EUR 
 282  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   79,86 EUR 
 282  4   UAB "Labochema LT"   290,89 EUR 
 283  1   UAB EUROCHEMICALS   142,78 EUR 
 283  2   UAB "Labochema LT"   175,24 EUR 
 284  1   UAB EUROCHEMICALS   9,70 EUR 
 284  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   19,84 EUR 
 284  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   33,88 EUR 
 284  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,60 EUR 
 284  5   UAB "Labochema LT"   104,64 EUR 
 285  1   UAB EUROCHEMICALS   22,84 EUR 
 285  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   43,08 EUR 
 285  3   UAB "Labochema LT"   44,76 EUR 
 285  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   48,40 EUR 
 285  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,92 EUR 
 286  1   UAB EUROCHEMICALS   386,96 EUR 
 286  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.488,30 EUR 
 286  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.488,30 EUR 
 286  4   UAB "Labochema LT"   1.804,26 EUR 
 286  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.934,79 EUR 
 287  1   UAB "Labochema LT"   180,14 EUR 
 287  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   192,39 EUR 
 288  1   UAB EUROCHEMICALS   20,57 EUR 
 288  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   30,98 EUR 
 288  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   53,24 EUR 
 288  4   UAB "Labochema LT"   53,38 EUR 
 288  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,44 EUR 
 289  1   UAB "Labochema LT"   197,98 EUR 
 289  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   246,84 EUR 
 290  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   50,82