At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190781293, J. Kairiūkščio g. 10, 08409 VIlnius, Tel.: +370 52780470, Faks.: +370 52780471, gediminas.pridotkas@nmvrvi.lt, http://www.nmvrvi.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
187552   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, kolonėlių, stiklo, plastiko, kitų gaminių ir bakteriologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių ir diagnostinių rinkinių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24900000-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696300-8
03116300-0
14622000-7
14814000-0
19212000-5
19520000-7
30197600-2
33141625-7
33696500-0
33793000-5
39221110-1

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Imunoafininės kolonėlės, kietafazės ekstrakcijos kolonėlės 19520000-7
2 Skysčių chromatografijos kolonėlės, dujų chromatografijos kolonėlės. 14622000-7
3 Imunoafininės kolonėlės, kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skysčių chromatografinės kolonėlės, dujų chromatografinės kolonėlės 19520000-7
4 Skysčių chromatografinės kolonėlės 14622000-7
5 Skysčių chromatografijos, kietafazės ekstrakcijos ir dujų chromatografijos kolonėlės 14622000-7
6 Skysčių chromatografijos, kietafazės ekstrakcijos ir dujų chromatografijos kolonėlė 14622000-7
7 Skysčių chromatografijos, kietafazės ekstrakcijos ir dujų chromatografijos kolonėlės 14622000-7
8 Organiniai tirpikliai 33696300-8
9 Stiklo gaminiai (buteliai) 33793000-5
10 Stiklo gaminiai (kolonėlės) 33793000-5
11 Stiklo gaminiai (kolbos -1) 33793000-5
12 Stiklo gaminiai (kolbos -2) 33793000-5
13 Stiklo gaminiai (kolbos-3) 33793000-5
14 Stiklo gaminiai (biuretės) 33793000-5
15 Stiklo gaminiai (cilindrai) 33793000-5
16 Stiklo gaminiai (stiklinės) 33793000-5
17 Stiklo gaminiai (pipetės) 33793000-5
18 Stiklo gaminiai (vienžymės pipetės) 33793000-5
19 Stiklo gaminiai (piltuvėliai) 33793000-5
20 Stiklo gaminiai (kita) 33793000-5
21 Priemonės iš plastiko 19520000-7
22 Grafitiniai gaminiai 14814000-0
23 Porcelianas 39221110-1
24 Vienkartinės priemonės iš popieriaus 30197600-2
25 Vienkartinės priemonės 03116300-0
26 Mėginių ėmimui skirtos priemonės 19520000-7
27 Rugštys 33696300-8
28 Fiksanaliai 33696300-8
29 Tirpikliai 33696300-8
30 Standartiniai tirpalai 33696300-8
31 Buferiniai tirpalai 33696300-8
32 Cheminiai reagentai 33696300-8
33 Cheminiai reagentai-1 33696300-8
34 Cheminiai reagentai-2 33696300-8
35 Sorbentai 33696300-8
36 Diagnostiniai rinkiniai 33141625-7
37 Penicilinai 24900000-3
38 Cefalosporinai 24900000-3
39 Aminogliukozidai 24900000-3
40 Tetraciklinai 24900000-3
41 Sulfonamidai 24900000-3
42 Makrolidai 24900000-3
43 Veterinariniai vaistai 24900000-3
44 Veterinariniai vaistai biogeniniai aminai 24900000-3
45 Veterinariniai vaistai (deuteruoti). Betaagonistai 24900000-3
46 Veterinariniai vaistai (deuteruoti). Nitroimidazolai 24900000-3
47 Veterinariniai vaistai (deuteruoti). Nesteroidinės priešuždegiminės medžiagos (NSAID) 24900000-3
48 Veterinariniai vaistai (deuteruoti). Tireostatikai 24900000-3
49 Veterinariniai vaistai (deuteruoti). Nitrofuranai 24900000-3
50 Teršalai (deuteruoti. Akrilamidas 24900000-3
51 Veterinariniai vaistai (betaagonistai) 24900000-3
52 Veterinariniai vaistai. Nitrofuranai 24900000-3
53 Veterinariniai vaistai nitroimidazolai 24900000-3
54 Veterinariniai vaistai tireostatikai 24900000-3
55 Veterinariniai vaistai nesteroidinės priešuždegiminės medžiagos (NSAID) 24900000-3
56 Teršalai. Akrilamidas 24900000-3
57 Mikotoksinai 24900000-3
58 Paa 24900000-3
59 Vitaminai 24900000-3
60 Cukrai 24900000-3
61 Pesticidai 33696300-8
62 Minimalios skiedimų koncentracijos diagnostiniai rinkiniai 33696500-0
63 BBL™ crystal™ sistemai plokštelės 33696500-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-07-05    09:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2017-05-25 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2017-05-25 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2017-05-25 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Analytical solutions, UAB 301851761  Neries krantinė 18, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "MAVIS" 301299537  Metalo g. 29, Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, Vilnius  Lietuva 
UAB "North Speed" 302626874  M. K. Paco g.9B  Lietuva 
UAB EUROCHEMICALS 302424417  Minsko pl. 53, Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, LT-31129 Visaginas  Lietuva 
UAB "ARM GATE" 135218757  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 6  Lietuva 
UAB "Sentios" 302597426  Taikos pr. 40-13, Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.363,22  EUR
 5   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  398.467,76  EUR
 7   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  100.385,23  EUR
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5.665,22  EUR
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  6.317,41  EUR
 9   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  2.767,04  EUR
 10   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  18.029,24  EUR
 11   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  16.989,00  EUR
 12   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  14.154,34  EUR
 12   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  23.340,90  EUR
 13   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  11.485,21  EUR
 13   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  10.632,27  EUR
 14   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  3.919,31  EUR
 15   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  7.066,41  EUR
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  9.183,90  EUR
 16   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  2.093,92  EUR
 17   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  1.912,77  EUR
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  4.114,00  EUR
 17   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.040,99  EUR
 19   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  1.967,16  EUR
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  5.499,45  EUR
 19   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.812,59  EUR
 21   UAB "BIOTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  8.591,00  EUR
 21   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  561,92  EUR
 23   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  5.364,54  EUR
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.916,60  EUR
 23   UAB "Sentios"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  12.035,27  EUR
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.319,00  EUR
 25   UAB "Mediq Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.225,94  EUR
 27   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.066,19  EUR
 27   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.029,76  EUR
 28   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  7.581,43  EUR
 30   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  21.458,81  EUR
 31   UAB "MAVIS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  2.745,00  EUR
 31   UAB "BIOTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1.663,60  EUR
 31   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  1.161,60  EUR
 32   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" -  Tiekėjas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą  9.624,82  EUR
 35   UAB "BIOTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  16.499,81  EUR
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.027,25  EUR
 42   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  246.525,40  EUR
 42   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlyta kaina, per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina ir nėra kitų pasiūlymų, atitikančių pirkimo dokumentų reikalavimus  2.026.303,10  
 45   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  88.390,50  EUR
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  262.231,20  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   32.483,66 EUR 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   198.860,48 EUR 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.846,31 EUR 
 4  2   UAB "Sentios"   9.652,17 EUR 
 4  3   UAB "Labochema LT"   9.880,86 EUR 
 4  4   UAB "North Speed"   10.247,49 EUR 
 5  1   Analytical solutions, UAB   285.803,27 EUR 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.235,00 EUR 
 6  2   UAB "Labochema LT"   4.525,40 EUR 
 6  3   UAB "Sentios"   5.780,17 EUR 
 6  4   UAB "BIOTECHA"   6.490,44 EUR 
 7  1   UAB "North Speed"   67.159,84 EUR 
 8  1   UAB "Labochema LT"   4.864,20 EUR 
 8  2   UAB "BIOTECHA"   8.330,85 EUR 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.147,60 EUR 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   10.631,55 EUR 
 8  5   UAB EUROCHEMICALS   12.773,97 EUR 
 8  6   UAB "MAVIS"   15.173,40 EUR 
 8  7   UAB "Sentios"   26.371,95 EUR 
 9  1   UAB "Labochema LT"   2.661,40 EUR 
 9  2   UAB "BIOTECHA"   9.506,60 EUR 
 9  3   UAB "Sentios"   11.054,07 EUR 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.595,30 EUR 
 10  2   UAB "Labochema LT"   18.392,00 EUR 
 10  3   UAB "Sentios"   18.640,05 EUR 
 10  4   UAB "BIOTECHA"   20.142,02 EUR 
 10  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   26.813,60 EUR 
 11  1   UAB "Mediq Lietuva"   15.093,06 EUR 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18.153,63 EUR 
 11  3   UAB "Labochema LT"   20.958,41 EUR 
 11  4   UAB "Sentios"   29.197,30 EUR 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   32.149,70 EUR 
 11  6   UAB "BIOTECHA"   32.236,58 EUR 
 12  1   UAB "BIOTECHA"   28.451,70 EUR 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   34.230,90 EUR 
 13  1   UAB "Labochema LT"   10.180,94 EUR 
 13  2   UAB "Sentios"   17.159,01 EUR 
 13  3   UAB "BIOTECHA"   18.974,75 EUR 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.516,80 EUR 
 14  2   UAB "Labochema LT"   5.414,54 EUR 
 14  3   UAB "BIOTECHA"   5.509,13 EUR 
 15  1   UAB "Mediq Lietuva"   5.689,91 EUR 
 15  2   UAB "Sentios"   10.212,40 EUR 
 15  3   UAB "Labochema LT"   10.980,75 EUR 
 15  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   15.699,75 EUR 
 15  5   UAB "BIOTECHA"   21.974,81 EUR 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.672,35 EUR 
 16  2   UAB "Labochema LT"   9.226,25 EUR 
 16  3   UAB "BIOTECHA"   12.155,06 EUR 
 16  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   14.731,75 EUR 
 16  5   UAB "Sentios"   18.345,42 EUR 
 17  1   UAB "BIOTECHA"   5.301,68 EUR 
 18  1   UAB "Mediq Lietuva"   4.750,08 EUR 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.155,80 EUR 
 18  3   UAB "Sentios"   10.311,86 EUR 
 18  4   UAB "Labochema LT"   12.042,12 EUR 
 18  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   13.206,70 EUR 
 18  6   UAB "BIOTECHA"   749.481,02 EUR 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.819,30 EUR 
 20  1   UAB "Labochema LT"   3.732,85 EUR 
 20  2   UAB "BIOTECHA"   7.048,01 EUR 
 20  3   UAB "Sentios"   7.132,71 EUR 
 21  1   UAB "Labochema LT"   1.353,99 EUR 
 22  1   UAB "North Speed"   57.354,00 EUR 
 23  1   UAB "Labochema LT"   14.011,80 EUR 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   31.059,25 EUR 
 24  2   UAB "Labochema LT"   35.386,00 EUR 
 24  3   UAB "Mediq Lietuva"   36.594,55 EUR 
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   46.878,85 EUR 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   20.315,90 EUR 
 27  2   UAB "BIOTECHA"   20.938,50 EUR 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   35.187,40 EUR 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   45.349,89 EUR 
 28  1   UAB "MAVIS"   7.298,51 EUR 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   8.564,82 EUR 
 28  3   UAB "BIOTECHA"   10.301,72 EUR 
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   10.378,78 EUR 
 28  5   UAB "Labochema LT"   11.342,55 EUR 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   128.066,40 EUR 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   133.037,05 EUR 
 29  3   UAB "BIOTECHA"   140.361,82 EUR 
 29  4   UAB "MAVIS"   191.559,70 EUR 
 29  5   UAB "Labochema LT"   299.824,69 EUR 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.008,32 EUR 
 30  2   UAB "BIOTECHA"   20.216,29 EUR 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21.587,15 EUR 
 30  4   UAB "Labochema LT"   39.328,42 EUR 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.561,20 EUR 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.931,60 EUR 
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.609,60 EUR 
 31  4   UAB "Sentios"   3.142,00 EUR 
 31  5   UAB "Labochema LT"   3.768,00 EUR 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   14.788,12 EUR 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18.363,25 EUR 
 32  3   UAB "Labochema LT"   26.892,25 EUR 
 32  4   UAB "BIOTECHA"   29.379,28 EUR 
 32  5   UAB "MAVIS"   46.057,44 EUR 
 32  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47.240,82 EUR 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   9.100,25 EUR 
 33  2   UAB "BIOTECHA"   14.549,85 EUR 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   14.586,55 EUR 
 33  4   UAB "MAVIS"   15.932,20 EUR 
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   30.690,60 EUR 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   13.564,40 EUR 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   13.756,33 EUR 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18.234,70 EUR 
 34  4   UAB "MAVIS"   18.342,33 EUR 
 34  5   UAB "Labochema LT"   22.461,78 EUR 
 34  6   UAB "BIOTECHA"   27.253,57 EUR 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.222,97 EUR 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   15.766,30 EUR 
 35  3   UAB "Labochema LT"   22.106,70 EUR 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   304.375,50 EUR 
 36  2   UAB "North Speed"   426.434,25 EUR 
 37  1   UAB "Labochema LT"   1.496,75 EUR 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.844,05 EUR 
 37  3   UAB 'Linea libera'   2.534,95 EUR 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   14.586,55 EUR 
 38  2   UAB "Labochema LT"   22.348,70 EUR 
 38  3   UAB 'Linea libera'   29.015,80 EUR 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.792,42 EUR 
 39  2   UAB "Labochema LT"   8.167,50 EUR 
 39  3   UAB 'Linea libera'   10.118,02 EUR 
 40  1   UAB "Labochema LT"   87.531,40 EUR 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   180.910,75 EUR 
 41  1   UAB 'Linea libera'   24.817,10 EUR 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   35.615,20 EUR 
 41  3   UAB "Labochema LT"   78.075,25 EUR 
 43  1   UAB "Labochema LT"   14.628,90 EUR 
 43  2   UAB 'Linea libera'   18.182,65 EUR 
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   73.248,55 EUR 
 44  1   UAB "Labochema LT"   21.907,05 EUR 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.077.858,20 EUR 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   223.971,00 EUR 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   20.303,80 EUR 
 46  2   UAB "Labochema LT"   25.894,00 EUR 
 47  1   UAB "Labochema LT"   130.728,40 EUR 
 48  1   UAB "Labochema LT"   17.787,00 EUR 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   196.020,00 EUR 
 49  1   UAB "Labochema LT"   15.391,20 EUR 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.162,40 EUR 
 50  2   UAB "Labochema LT"   4.356,00 EUR 
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.840,00 EUR 
 51  1   UAB "Labochema LT"   52.489,80 EUR 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   99.038,50 EUR 
 52  1   UAB "Labochema LT"   8.712,00 EUR 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.736,20 EUR 
 52  3   UAB 'Linea libera'   9.226,25 EUR 
 53  1   UAB "Labochema LT"   44.116,60 EUR 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   68.213,75 EUR 
 54  1   UAB "Labochema LT"   3.388,00 EUR 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.069,20 EUR 
 55  1   UAB "Labochema LT"   54.020,45 EUR 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   117.301,05 EUR 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,45 EUR 
 56  2   UAB "Labochema LT"   181,50 EUR 
 57  1   UAB "Labochema LT"   37.389,00 EUR 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   41.103,70 EUR 
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44.013,75 EUR 
 58  1   UAB "Labochema LT"   73.356,25 EUR 
 59  1   UAB "Labochema LT"   25.127,47 EUR 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31.271,90 EUR 
 60  1   UAB "Labochema LT"   1.113,20 EUR 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.763,60 EUR 
 61  1   UAB "Labochema LT"   6.037,90 EUR 
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.005,92 EUR 
 61  3   UAB 'Linea libera'   9.739,30 EUR 
 62  1   UAB 'Linea libera'   263.455,72 EUR 
 63  1   UAB 'Interlux'   8.161,21 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,3-13, 15-24, 27-41, 43-63  2017-11-22   2017-11-22  
14  2017-12-01   2017-12-01  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 3-13, 15-24, 27-41, 43-63  2017-11-22  Pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  14  2017-12-01  Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  25, 42  2017-11-09  Pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  2, 26  2017-07-10  Nė vienas tiekėjas nepateikė pasiūlymo šiai daliai
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 3, 4, 6, 10, 16, 19, 24, 27, 29, 34, 36
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  725.409,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.516,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 63
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2017-11-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.161,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-11-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo pavadinimas
Analytical solutions, UAB (301851761)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  285.803,27 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 22
Tiekėjo pavadinimas
UAB "North Speed" (302626874)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  124.513,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 9, 13, 20, 21, 23, 37, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  632.026,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 15, 18
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.533,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 17
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33.753,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28
Tiekėjo pavadinimas
UAB "MAVIS" (301299537)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.298,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30, 31, 32, 33, 35
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  49.680,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 39, 45, 46, 50, 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  270.893,62 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 41, 62
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2017-12-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  288.272,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2020-12-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Gediminas  Pridotkas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė
  Aurimas  Kaziliūnas
Telefonas
  8 5 278 0491
Elektroninio pašto adresas:
  aurimas.kaziliunas@nmvrvi.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 UAB "Biotecha" pirkimo objekto daliai Nr. 25 atsiemė pasiūlymą. UAB "Arm Gate" pateikė pasiūlymą ne tai perkančiajai organizacijai, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas ir todėl tiekėjas nebuvo įtrauktas į ataskaitos At-1 VIII.3. dalį.


  _____Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius_____   __________   _____Gediminas  Pridotkas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)