At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Marijampolės pataisos namai
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188722220, Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė, Tel.: (8 343) 70 425, Faks.: (8 343) 76 961, info@mpn.lt, http://www.mpn.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
188298   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  
Kodas
 288697120  
Adresas, telefonas
L. Sapiegos g. 1  (370-5) 271 90 66
Organizacijos tipo kodas
 1  

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Saulės šviesos elektrinių projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  45315100-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  71220000-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Saulės elektrinės 2x50 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Saulės jėgainės statyba Kybartų pataisos namuose" 45315100-9
2 Saulės elektrinės 2x50 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Saulės jėgainės statyba Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje" 45315100-9
3 Saulės elektrinės 125 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Saulės jėgainės statyba Alytaus pataisos namuose" 45315100-9
4 Saulės elektrinės 40 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Kalėjimų departamente atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas" 45315100-9
5 Saulės elektrinės 50 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas" 45315100-9
6 Saulės elektrinės 145 kW projektavimas ir įrengimo (rangos) darbai įgyvendinant projektą "Marijampolės pataisos namuose atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas" 45315100-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2017-07-10    13:45 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2017-06-12 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2017-06-12 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis

Ūkio subjektų grupė
Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS" 124600620  Lakūnų g. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Informacinių technologijų pasaulis" 135928725  Pramonės pr. 5-55, Kauno m., 3031 Kauno m. sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
 I+D ENERGIAS     C/Malagon 10, 13005 Ciudad Real, Ispanija  Ispanija 
AB Energetikos tinklų institutas 132129036  Kęstučio g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.  Lietuva 
Active Construction Management UAB 300122690  Paupio g. 31-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Terma" 133140815  Europos pr. 110, Kauno m., Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BUKRITA" 122276269  Ateities g. 9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "EST LT" 302673984  Santaikos g. 10, Alytus  Lietuva 
UAB "Informacinių technologijų pasaulis" 135928725  Pramonės pr. 5-55, Kauno m., 3031 Kauno m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 2   UAB "Informacinių technologijų pasaulis"  39 str. 2 d. 4 p.  Nepateikė tinkamo pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento  107.677,90  EUR
 3   UAB "Informacinių technologijų pasaulis"  39 str. 2 d. 4 p.  Nepateikė tinkamo pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento  134.600,40  EUR
 5   UAB "Informacinių technologijų pasaulis"  39 str. 2 d. 4 p.  Nepateikė tinkamo pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento  53.832,90  EUR
 1   UAB "EST LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.371,60  EUR
 2   UAB "EST LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  123.371,60  EUR
 3   UAB "EST LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  125.590,74  EUR
 6   UAB "EST LT"  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  152.803,64  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB "Informacinių technologijų pasaulis"    119.999,33  EUR   
 1  2 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    104.900,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   142.414,58 EUR 
 1  4   Active Construction Management UAB   146.403,90 EUR 
 2  1 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    104.900,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   142.414,58 EUR 
 2  3   Active Construction Management UAB   146.403,90 EUR 
 3  1 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    132.125,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BUKRITA"   165.891,00 EUR 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   179.530,12 EUR 
 3  4   Active Construction Management UAB   181.777,75 EUR 
 4  1 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    41.850,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 4  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB "Informacinių technologijų pasaulis"    50.899,86  EUR   
 4  3   Active Construction Management UAB   58.229,93 EUR 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BUKRITA"   59.392,85 EUR 
 5  1 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    53.450,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   73.022,29 EUR 
 5  3   Active Construction Management UAB   73.125,49 EUR 
 6  1 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"; UAB "Informacinių technologijų pasaulis"    171.578,00  EUR   
 6  2 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(I+D ENERGIAS); AB Energetikos tinklų institutas    153.105,00  EUR   Kaina be PVM, nes pasiūlymą pateikė užsienio šalies tiekėjas, o PVM turi sumokėti PO. Visų dalyvių pasiūlymų kainos buvo vertinamos su PVM
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Terma"   204.746,52 EUR 
 6  4   Active Construction Management UAB   211.107,90 EUR 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BUKRITA"   238.612,00 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,5  2017-09-15   2017-09-15  
3,4,6  2017-09-18   2017-09-18  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-6  2017-10-27  Mažiausia pasiūlymo kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
  6
Tiekėjo pavadinimas
Ūkio subjektų grupė:  Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS" (124600620);UAB "Informacinių technologijų pasaulis" (135928725); 
Sutarties sudarymo data:
2017-11-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  171.578,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2018-04-20  
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
9.680,00 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP          NE      
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energtikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Mindaugas  Petkelis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Specialistė viešiesiems pirkimams
Vardas, pavardė
  Poderienė  Jurgita
Telefonas
  +370 343 75860
Elektroninio pašto adresas:
  pirkimai@mpn.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Regimantas  Kavaliauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)