_________________________
(herbas arba prekių ženklas)
 
Panevėžio kolegija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, Tel.: (8 45) 46 03 22, 46 03 23, Faks.: (8 45) 51 00 09, kolegija@panko.lt, www.panko.lt
(įstaigos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai
 
VIEŠOJO PIRKIMO, ATLIKTO GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PROCEDŪRŲ ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.              

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
172162   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 
(elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Centrinės perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 26     (pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo priedėlį) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Panevėžio kolegijos profesinio bakalauro diplomų ir jų priedėlių blankų spausdinimo paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  79810000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
     


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 
2. PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

2.1. Jeigu pirkimas atliktas neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdu, nurodomas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO DATA IR LAIKAS ARBA PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS DATA IR LAIKAS
2016-03-23    09:00 

VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2016-03-08 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2016-03-08 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

3. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     3.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
4. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Lodvila' 110753474  Sėlių g. 3A, LT-08125 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS SPAUSTUVĖ" 182809113  Vasario 16-osios g. 31, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas Nurodyti, ar kandidatas (dalyvis) pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant priežastis, dėl kurių kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Kiti pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai ir atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina Pasiūlymo kainos išraiška
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS SPAUSTUVĖ"  27 str. 5d. 1p.  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų duomenų apie subteikėjo kvalifikaciją.  13.648,80  EUR
 1   UAB 'Lodvila'  27 str. 5d. 5p.  Tiekėjas pasiūlė kainą, kuri per didelė ir nepriimtina perkančiajai organizacijai.  16.698,00  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tuo atveju jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
           

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)      
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  1  2016-03-30  1. Tiekėjas nepatikslino neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. 2. Tiekėjo pasiūlymo kaina buvo per didelė, nepriimtina perkančiajai organizacijai.
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus paraiškas ar pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 
Tiekėjo pavadinimas
 
Sutarties sudarymo data:
 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
 

Žymėti, jeigu kaina yra orientacinė
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data (atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, apimtį, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)
Apimtis (EUR)
 
Dalis procentais
 
NEŽINOMA    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas per centrinę perkančiąją organizaciją?   TAIP       NE    
Centrinė perkančioji organizacija įsigijo prekių ir (arba) paslaugų, skirtų kitoms perkančiosioms organizacijoms    
Centrinė perkančioji organizacija atliko prekių, paslaugų ar darbų, skirtų kitoms perkančiosioms organizacijoms, pirkimų procedūras    
Centrinė perkančioji organizacija sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį    


XII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ METU NAUDOTA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA
1.1. Ar pirkimo procedūrų metu buvo naudota įslaptinta informacija?   TAIP          NE  
1.2. Pirkimo procedūrų metu naudotos įslaptintos informacijos aukščiausia slaptumo žyma:   Slaptai          Konfidencialiai          Riboto naudojimo  


XIII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Gediminas  Sargūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Ponelytė  Daiva
Telefonas
  +370 45 586881
Elektroninio pašto adresas:
  daiva.ponelyte@panko.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 Kadangi konkursas neįvyko, bus vykdomas pakartotinai.


  _____Direktorius_____   __________   _____Egidijus__Žukauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas ir pavardė)