At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1S-192 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybės įmonė 'REGITRA'
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav., Tel.: +370 2646466, Faks.: +370 52660423, rasa.birziniene@regitra.lt, http://www.regitra.lt
(įstaigos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-1 tipinė forma)
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
168819   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 110078991  Valstybės įmonė 'REGITRA'
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav.
Telefonas
 +370 2646466 Faksas  +370 52660423
El. pašto adresas
 rasa.birziniene@regitra.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.regitra.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

1. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 1.1 papunktį)
  TAIP          NE  
1.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Kodas ir pavadinimas
   
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 
Telefonas
 
Įgaliotosios organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ   TAIP          NE  
2. PIRKIMO OBJEKTO RŪŠIS
  Darbai

2.1. Prekių pirkimo tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
2.2. Paslaugų kategorija
      (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo priedėlį) 
2.3. Darbų tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
3. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
VĮ "Regitra" Utenos filialo pastato, esančio Metalo g. 1, Utenoje, kapitalinio remonto darbai ir techninio darbo projekto parengimas 
PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  45262700-8
PAPILDOMAS (-I) PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ (jei yra)
  71220000-6

4. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
       


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 
2. PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

2.1. Jeigu pirkimas atliktas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo būdu ar atliekamas supaprastintas pirkimas, kai apie jį nebuvo skelbta, nurodomas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas
Viešųjų pirkimų įstatymo
straipsnis dalis punktas
     
2.2. Jeigu supaprastinto pirkimo metu vykdytos derybos ir apie pirkimą buvo skelbta:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-11-19    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-11-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-11-03 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMO SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys
168948393  UAB "ORESTINOS MONTAŽAS"    Senamiesčio g. 102, Panevežys  Lietuva   
154147670  UAB "ANRESTAS"    Gegužės g. 14, Anykščiai  Lietuva   
148431068  UAB EKONOMIŠKOS STATYBOS CENTRAS    J. Janonio g. 1, Panevėžys  Lietuva   

Ūkio subjektų grupė
301681960  UAB "STAMENA"    Minties g. 8A-41, Vilnius  Lietuva   
125859857  UAB "EKSTRA STATYBA"    Savanorių pr. 139E, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva   
301537337  UAB "G & J GROUP"    Technikos g. 7, Kaunas  Lietuva   
301512533  UAB "Aukštaitijos ranga"    Paliūniškio g. 1, Panevėžys  Lietuva   
184263588  Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO    Metalo g. 9B, Utenos m., 28217 Utenos r. sav.  Lietuva   
300122690  UAB "IRDAIVA"    Savanorių pr. 176 F, LT-03154, Vilnius  Lietuva   
180346182  UAB "Versina"    Birutės g. 8, Vilnius  Lietuva   
173108298  Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio apdaila"    Miškininkų g. 3, Rokiškio m., 42150 Rokiškio r. sav.  Lietuva   
167917740  Akcinė bendrovė "Pakruojo arka"    Statybininkų g. 3, Pakruojo m., 83163 Pakruojo r. sav.  Lietuva   
300605002  UAB "Vakonda group"    Perkūnkiemio g. 19, Vilnius  Lietuva   
149660899  Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"    Kepyklos g. 15, Alytaus m., 4580 Alytaus m. sav.  Lietuva   
184269655  Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa"    Pramonės g. 17, Utenos m., 4910 Utenos r. sav.  Lietuva   
125853256  UAB "Santerma"    Žirmūnų g. 48-44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva   


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI)
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas (dalyvis) pasiūlymo (galutinio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant priežastis, dėl kurių kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (EUR) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB EKONOMIŠKOS STATYBOS CENTRAS  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  342.117,61  EUR
 1   UAB "Versina"  39 str. 2 d. 3 p.  Visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  320.198,54  EUR
 1   UAB "Aukštaitijos ranga"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  279.835,70  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  313.723,82  EUR
 1   UAB "Vakonda group"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  313.931,09  EUR
 1   UAB "IRDAIVA"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  334.627,84  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  331.161,33  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  294.603,22  EUR
 1   Akcinė bendrovė "Pakruojo arka"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  340.449,24  EUR
 1   UAB "ORESTINOS MONTAŽAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  299.956,53  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio apdaila"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  310.152,63  EUR
 1   UAB "ANRESTAS"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  291.456,55  EUR
 1 Ūkio subjektų grupė: UAB "STAMENA"; UAB "EKSTRA STATYBA"   39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  319.492,65   EUR
 1   UAB "G & J GROUP"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  293.733,34  EUR
 1   UAB "Santerma"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų  280.187,48  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
4.1. Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
             

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)      
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  1  2016-01-25  dalis pasiūlymų atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų, dalis - dėl per didelių perkančiajai nepriimtinų kainų.
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. SUTARTYS

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
1. SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 
Tiekėjo pavadinimas
 
Sutarties sudarymo data:
 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus):
 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data arba preliminariosios sutarties galiojimo terminas
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Vertė (EUR)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
  TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše arba vykdant paslaugų pirkimą, perkamai paslaugai teikti buvo naudojama prekė, įsigyta iš minėto sąrašo?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?   TAIP          NE      


XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS ARBA PIRKIMO ORGANIZATORIUS
Vardas, pavardė
  Leonardas  Jasūdis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Ramunė  Kailiūnienė
Telefonas
  +370 264 6466
Elektroninio pašto adresas:
  ramune.kailiuniene@regitra.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė_____   __________   _____Rasa  Biržinienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)